02.01.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, az Atya shrimatja iránti tisztelet azt jelenti, hogy soha nem hagyjátok ki a murlit, és szót fogadtok az összes utasításnak.

Kérdés:
Gyerekek, ha azt kérdeznék tőletek, hogy boldogok és elégedettek vagytok-e, mit kellene válaszolnotok nagy mámorral?

Válasz:
Mondjátok el nekik: Mindig azzal foglalkoztam, hogy megtaláljam az Egyetlent, aki mindenen túl, a Brahm elemben él. Most, hogy megtaláltam Őt, mi mást akarhatnék? Elértem mindent, amit akartam. Ti, Isten gyerekei már nem akartok mást. Az Atya Magához tartozóvá tett benneteket, és a fejetekre helyezte a koronát. Tehát most mivel kell foglakoznotok?

Om shanti.
Az Atya azt mondja, hogy az intellektusotokban biztosan ott kellene lennie, hogy Baba az Atya, a Tanár, és a Legfelső Guru. Erre biztosan emlékeznetek kell. Ezt az emlékezést senki más nem tanítja nektek. Egyedül az Atya jön el, és tanítja meg ezt minden ciklusban. Csak Ő a Tudás Óceánja és a Tisztító. Ő az Atya, a Tanár és a Guru. Most, hogy megkaptátok a tudás harmadik szemét, megértitek ezt. Bár ti, gyerekek megértitek ezt, néhányan elfelejtik az Atyát, és akkor, hogyan tudnának emlékezni a Tanárra vagy a Gurura? Maya olyan erőteljes, hogy bár ismeritek az Atya három formájának a dicséretét, Maya mind a hármat elfelejteti veletek. Maya egy ilyen mindenható hatalom. A gyerekek is azt írják: Baba, elfelejtünk! Maya nagyon erőteljes! A Dráma szerint ez nagyon könnyű. Gyerekek, ti megértitek, hogy senki más nem lehet olyan, mint Baba. Ő az Atya, a Tanár és a Satguru. Ő valóban ez. Ez nem egy hosszú történet. Belül rendelkeznetek kellene ezzel a megértéssel, de Maya elfelejteti veletek. Néhányan azt mondják, hogy legyőzötté váltak. Tehát, hogyan tudnának sokmilliót felhalmozni minden lépésben? Az istenségeket a lótusz szimbólumával ábrázolják. Ezt nem kaphatja meg mindenki. Ezt a tanulmányt Isten tanítja, nem egy emberi lény. Ez a tanulmány soha nem taníthatja egy emberi lény. Bár az istenségeket is dicsérik, de csak az egy Atya a Magasak közt Legmagasabb. Hogyan illethetné őket extra dicséret, mivel ma még „szamárság”-val rendelkeznek, és holnap lesz ott a királyságuk. Most erőfeszítést tesztek azért, hogy olyanná váljatok, mint ők, azaz olyanná, mint amilyen Lakshmi és Narayan. Ti tudjátok, hogy milyen sokan elbuktak az erőfeszítéseikben. Csak azok tanulnak most, akik az előző ciklusban is átmentek a vizsgán. Valójában ez a tudás nagyon könnyű, de Maya felejtésre késztet benneteket. Az Atya azt mondja. Vezessétek a táblázatot. De képtelenek vagytok megtenni. Mennyi ideig fogtok ülni és írni? Amikor leültök, hogy írjatok, ellenőriznetek kell, hogy vajon két órán át emlékezésben maradtatok-e? Akkor az is látható lesz, hogy követitek-e az Atya Shrimatját gyakorlati módon. Az Atya is megértené, hogy talán az ilyen szegény, reménytelen gyerekek szégyellik magukat! Különben gyakorlatba tennék a Shrimatot. Azonban alig két százalék vezeti a táblázatát. A gyerekekben ennyi tisztelet sincs a Shrimat iránt. Bár megkapják a murlit, mégsem tanulmányozzák. Biztosan összeszorul a szívük, hogy Baba valóban az igazat mondja. Ha én magam nem tanulmányozom a murlit, akkor miről magyarázhatok másoknak? (Az emlékezés zarándoklatáról) Om Shanti. A szellemi Atya a szellemi gyerekeknek magyaráz. Ti, gyerekek megértitek, hogy valóban lelkek vagyunk, és a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek tanít bennünket. Mi mást mond még? Emlékezzetek Rám, és a mennyország mestereivé fogtok válni! Ebben benne van az Atya, a tanulmány és a Tanár is. Sőt, a Megváltás Adományozója is ebben benne van. Az összes tudás elmerül néhány szóban. Azért jöttök ide, hogy újra átismételjétek. Az Atya azért magyarázza el mindezt, mert ti magatok is mondjátok, hogy felejtetek. Azért jöttök el ide, hogy újra átismételjétek. Annak ellenére, hogy néhányan itt élnek, képtelenek újra átismételni. Nincs ott a sorsukban! Az Atya arra inspirál benneteket, hogy tegyetek erőfeszítést. Egyedül az egy Atya inspirál benneteket arra, hogy tegyetek erőfeszítést. Ebben nem lehet kivételezés, és nincs külön tanulmány. A világi tanulmányokban egy tanárt alkalmaznak, hogy privát órákat adjon. Az Egyetlen mindenkinek ugyanazt tanítja. A többi tanár arra inspirál benneteket, hogy tegyetek extra erőfeszítést. Az Egy Atya senkit nem kér arra, hogy tegyen extra erőfeszítést. Valakit extra erőfeszítéssel segíteni, azt jelentené, hogy a tanár különös kegyelemmel lenne iránta, bár a tanár fizetést kap a diák tanításáért, a külön órákért. Itt nincs szó ilyen extra tanulásról. Itt ennek a kérdése nem merül fel. Baba csak egyetlen nagy mantrát ad át: Manmanabhav. Ti megértitek, hogy mi történik az emlékezésen keresztül. Megértitek, hogy az Atya a Tisztító. Tudjátok, hogy a Rá való emlékezéssel fogtok tisztává válni. A gyerekeknek most tudásuk van. Minél többet emlékeztek, annál tisztábbá fogtok válni. Minél kevesebbet emlékeztek, annál kevésbé fogtok megtisztulni. Gyerekek, minden az erőfeszítésetektől függ. A korlátlan Atyára való emlékezéssel Lakshmivá és Narayanná válunk. Az ő dicséretüket mindenki ismeri. Azt mondják: Ti jótékony lelkek vagytok, míg mi bűnös lelkek vagyunk. Nagyon sok templomot építettek nekik. Miért járnak oda az emberek? Egy pillantás vételéből nincs haszon. Látva, hogy mások odamennek, ők is elmennek a templomokba. Egyszerűen csak azért mennek oda, hogy rájuk pillanthassanak. Vannak, akik azt mondják: X.Y. egy zarándoklatra megy, én is el akarok oda menni. Mi fog történni ezáltal? Egyáltalán semmi! Gyerekek, ti is jártatok zarándoklatokra. Mint ahogyan az emberek megünnepelnek minden fesztivált, a zarándoklatot is egy fesztiválnak tekintik. Ti most az emlékezés zarándoklatát tekintitek egy fesztiválnak. Most az emlékezés zarándoklatán maradtok. Csak egyetlen szó van: Manmanabhav! A ti zarándoklatotok örökkévaló. Az emberek azt mondják, hogy ők öröktől fogva zarándoklatokra járnak. Azonban nektek megvan a tudásotok, hogy megmondjátok nekik, hogy ti minden ciklusban elmentek erre a zarándoklatra. Ezt a zarándoklatot az Atya tanítja, amikor eljön. Az emberek születésről-születésre zarándoklatokra járnak a négy fő zarándokhelyre. A korlátlan Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám, és tisztává fogtok válni! Senki más nem mondhatja, hogy azzal, hogy zarándoklatra mentek, tisztává válhattok. Amikor az emberek korábban zarándoklatokra mentek, megőrizték a tisztaságot. Manapság minden nagyon piszkos! Nem őrzik meg a tisztaságot. Erről a szellemi zarándoklatról senki nem tud. Az Atya most elmondta nektek, hogy csak ez az emlékezés az igazi zarándoklat. Azok az emberek, akik zarándoklatokra járnak, miután hazatérnek, ugyanolyanná válnak, mint amilyenek voltak. Továbbra is folyamatosan körbe vándorolnak. Mint ahogyan Vasco de Gama körbejárta a világot, ők is ugyanúgy körbe vándorolnak. Van egy ének erről: Mindent körbejártunk, és mégis nagyon messze maradtunk Tőled. Az imádat ösvényén senki nem tesz képessé benneteket arra, hogy elérjétek Istent. Senki nem találta meg Őt. Továbbra is távol maradtak Istentől. Elmennek a zarándoklataikra, majd amikor hazamennek, az öt bűn csapdájába esnek. Azok a zarándoklatok mind hamisak. Ti most megértitek, hogy jelenleg a legemelkedettebb átmeneti kor van, amikor az Atya eljön. Egy napon mindenki meg fogja tudni, hogy az Atya eljött. Azt mondják: „Végül eléred Istent.” De hogyan? Ezt senki sem tudja. Legédesebb gyerekek, ti megértitek, hogy most Bharatot újra mennyországgá teszitek a Shrimat követésével. Csak Bharat nevét említik. Akkor nincs más vallás. Az egész világ tisztává válik. Most megszámlálhatatlan vallás van. Az Atya eljön, és elmondja nektek a tudást az egész fáról. Erre emlékeztet benneteket. Istenségek voltatok, majd harcosokká, később kereskedőkké, majd shudrákká váltatok. Mostanra Brahminok lettetek. Az Atya átadja a nagyon könnyű magyarázatát annak, mit jelent a „Hum so, so hum” kifejezés. (Az vagyok, aki voltam). Az „Om” azt jelenti: „Én, a lélek”. Én, a lélek vagyok az, aki körbementem a cikluson. A világi emberek azt mondják: Én, a lélek a Legfelső Lélek vagyok, és a Legfelső Lélek a lélek. Egyetlen egy sem ismeri pontosan a „Hum so” jelentését.” Az Atya azt mondja: Állandóan emlékezzetek erre a mantrára! Ha nem tartjátok a ciklust az intellektusotokban, hogyan válhattok a földgolyó uralkodóivá? Mi, lelkek most Brahminokká váltunk, és később istenségek leszünk. Elmehettek megkérdezni bárkit, de senki sem fogja tudni megadni a választ. Még a 84 születés jelentőségét sem értik. Emlékeznek „Bharat felemelkedésére és bukására”. Ez rendben van! Gyerekek, ti most mindent megértetek a satopradhan, a sato, a rajo és tamo állapotokról, a napdinasztiáról, a holddinasztiáról és a kereskedők dinasztiájáról. Egyedül az Atya a Mag, akit a Tudás Óceánjának neveznek. Ő nem lép be a ciklusba. Nem arról van szó, hogy mi lelkek válunk a Legfelső Lélekké. Nem! Az Atya egyenlővé tesz minket Magával a tudásteljességben. Ő nem tesz bennünket Istenné, mint aki Ő Maga. Ezeket a dolgokat nagyon világosan meg kell érteni, mert csak azt követően lesztek képesek forgatni a ciklust az intellektusotokban. Ezt nevezik az önmegismerés diszkoszának. Az intellektusotokat használva megérthetitek, hogyan jöttök a 84 születés ciklusába. Ebben minden benne van. Ebben benne van az idő, a klánok és a dinasztiák is. Nektek, gyerekeknek rendelkeznetek kellene az összes tudással az intellektusotokban. Egy magas státuszt csak a tudáson keresztül tudtok kapni. Ha rendelkeztek tudással, akkor azt adjátok át másoknak is. Itt nem kell semmilyen vizsgát tennetek papíron. Más iskolákban külföldre mennek vizsgázni. Akik külföldön tanulnak, ott kapják meg a vizsgaeredményt. Az oktatási miniszternek ott is ellenőriznie kell a vizsgákat. Itt ki ellenőrzi a ti vizsgátokat? Ezt saját magatoknak kellene megtennetek. Magatokat olyanná tehetitek, amilyenné akarjátok. Azzal, hogy erőfeszítést tesztek, olyan státuszt igényelhettek az Atyától, amilyet akartok. Gyerekek, a kiállításokon kérdezzétek meg: Mivé fogtok válni? Egy istenséggé, egy ügyvéddé vagy valami mássá? Amilyen mértékben emlékeztek az Atyára és szolgáltok, aszerint fogjátok megkapni annak a gyümölcsét. Azok, akik nagyon jól emlékeznek az Atyára, azt is megértik, hogy szolgálatot kell végezniük. Az alattvalókat meg kell teremteni. Itt egy királyság kerül megalapításra, és ehhez mindenkire szükség van. Az aranykorban nincsenek tanácsadók. Azoknak van szükségük tanácsadókra, akik kevesebb bölcsességgel rendelkeznek. Ott semmilyen tanácsadóra nem lesz szükségetek. Néhányan Babához is eljönnek, hogy tanácsot kérjenek. Fizikai dolgokkal kapcsolatban kérnek tanácsot: „Mit kellene kezdenünk a pénzünkkel?” „Hogyan kellene előbbre jutnunk az üzleti dolgainkban?” Baba azt mondja: Ezeket a világi dolgokat ne hozzátok az Atya elé. Néhány gyereknek időnként ad valamilyen támaszt, hogy ne csüggedjenek el. Ez nem az én dolgom. Az én dolgom az isteni tevékenység, hogy megmutassam az ösvényt, hogy hogyan válhattok a világ mestereivé. Megkapjátok a Shrimatot, míg a többi ördögi utasítás. Az aranykorban emelkedett utasítások, a vaskorban ördögi utasítások vannak. Az előbbi a boldogság földje. Ott nem lesz szükségetek arra, hogy megkérdezzétek: Elégedett és boldog vagy? Az egészséged rendben van? Ott ilyen kérdések nem léteznek. Itt tesznek fel ilyen kérdéseket: Ugye nincs semmilyen nehézséged? Elégedett vagy és boldog? Ebben sok más dolog is benne van. Ott nincs szomorúság, hogy szükséges lenne ezt a kérdést feltenni. Ez most a szomorúság világa. Valójában senkinek nem szabadna feltennie nektek ezeket a kérdéseket. Bár Maya bukásra késztet benneteket, ti mégiscsak megtaláltátok az Atyát. Azt kellene válaszolnotok: Miért kérdezel a jóllétem felől? Mi Isten gyerekei vagyunk. Tehát miért kellene a jóllétünkről kérdezned? Azzal foglalkoztam, hogy megtaláljam az Egyetlent, akinek a lakhelye mindenen túl, a Brahm elemben van. Most, hogy megtaláltam, mi mással kellene törődnöm? Mindig emlékezzetek arra, hogy kinek a gyerekei vagytok! Az intellektusotokban megvan a tudás arról, hogy amikor tisztává váltok, a háború el fog kezdődni. Tehát, ha megkérdezik tőletek, hogy elégedettek és boldogok vagytok-e, mondjátok meg nekik: Mi mindig elégedettek és boldogok vagyunk. Még ha betegek is vagytok, továbbra is az Atyára való emlékezésben maradtok. Valójában itt most még elégedettebbek és boldogabbak vagytok, mint az aranykorban, mivel megtaláltátok az Atyát, aki olyan méltókká tesz benneteket és átadja a mennyország uralkodását is. Tehát miért kellene bármi miatt aggódnotok? Milyen aggodalom lenne Isten gyerekeiben? Baba tanít bennünket! Ő az Atyánk, a Tanárunk és a Satgurunk. Baba most helyezi a koronánkat a fejünkre. Mi megkoronázottakká válunk. Ti tudjátok, hogyan kapjátok meg a világ koronáját. Nem az Atya helyezi rátok. Ti tudjátok, hogy az aranykorban az apa helyezi a koronát a fia fejére, akit angolul, a koronás hercegnek hívnak. Itt, amíg az apa nem helyezi a koronát a fia fejére, a fiú türelmetlenül várja, hogy az apja meghaljon, hogy megkaphassa a koronát. Hercegből császárrá szeretne válni. Ott ilyen dolgok nem történnek meg. Az ottani rendszer szerint az apa helyezi a koronát a fia fejére és ő maga hátralép a megfelelő időben. Ott nem beszélnek a visszavonulás állapotról. Az apa palotát épít a gyerekeinek, és valóra váltja minden kívánságukat. Megérthetitek, hogy az aranykorban csak boldogság van. Amikor oda mentek, minden boldogságot meg fogtok kapni gyakorlati módon. Egyedül ti értitek meg, hogy mi fog létezni a mennyországban. Hová mentek, amikor elhagyjátok a testeteket? Az Atya most gyakorlati módon tanít benneteket. Tudjátok, hogy valóban el fogtok menni a mennyországba! Ők azt mondják, hogy elmennek a mennyországba, de nem tudják, mi a mennyország. Születésről születésre a tudatlanság dolgait hallgattátok egészen mostanáig. Az Atya most elmondja nektek az igazságot. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A szellemi Atya namastét mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy állandóan elégedettek és boldogok maradjatok, maradjatok az Atyára való emlékezésben. Helyezzétek a királyság koronáját magatokra azzal, hogy tanultok.

2. Szolgáljátok Bharatot a shrimat követésével, hogy mennyországgá tegyétek. Állandóan legyen tisztelet a shrimat iránt.

Áldás:
Legyetek lelkek, akik szubtilis szolgálatot végeztek, és látjátok a tudat erejének gyakorlati bizonyítékát azzal, hogy kapcsolattal rendelkeztek BapDadával.

Ugyanúgy, ahogy látjátok a tudat erejének és a tettek erejének a gyakorlati bizonyítékát, hasonló módon, annak érdekében, hogy lássátok a csend legerőteljesebb erejének a gyakorlati bizonyítékát, legyen állandóan tiszta és világos kapcsolat BapDadával. Ezt hívják jógaerőnek. A lelkek, ilyen jógaerővel, át tudják adni a lelkeknek, akik messze ülnek, a személyesen előttük lenni fizikai tapasztalatát. Hívni tudják a lelkeket és átalakítják őket. Ez szubtilis szolgálat és ehhez növeljétek a koncentráció erejét.

Slogen:
Csak azok nagyszerű adományozó lelkek, akik hasznos módon használják minden kincsüket.