02.02.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, váljatok testetlenné és emlékezzetek az Atyára. Maradjatok stabilak az eredeti vallásotokban, és erőt fogtok kapni. Boldogok és egészségesek fogtok maradni és az elemetek folyamatosan teljessé válik.

Kérdés:
Miről tudva, hogy fix a drámában, tudtok ti, gyerekek állandóan megrázhatatlanok maradni?

Válasz:
Ti tudjátok, hogy a bombákat, stb.-ket, amiket elkészítettek, biztosan használni fogják. Csak akkor fog a mi új világunk eljönni, amikor a pusztulás bekövetkezik. Ez örökkévalóan fix a drámában. Mindenkinek meg kell halnia. Ti boldogsággal rendelkeztek, hogy le fogjátok vedleni az öreg testeteket és egy királyságban vesztek születést. Ti a drámát egy elszakadott megfigyelőként nézitek. Az ingadozás nem kérdéses. Nincs arra szükség, hogy sírjatok.

Om Shanti.
Az Atya itt ül, és megkérdez titeket, gyerekeket: az eredeti örökkévaló istenségi vallást miért nevezték el hindu vallásnak? Nektek erre meg kell találnotok a választ. Először csak az eredeti örökkévaló istenségi vallás volt. Azután, amikor bűnössé váltak, többé nem nevezhették önmagukat istenségeknek. Így, ahelyett, hogy az eredeti örökkévaló vallás istenségeinek hívták volna önmagukat, elkezdték az eredeti örökkévaló hinduknak nevezni önmagukat. Ők még mindig használják az eredeti és örökkévaló szavakat. Ők csak az istenségi nevet változtatták meg, és hinduknak hívják önmagukat. Abban az időben, amikor azok kívülről, az iszlám vallásból eljöttek, ők a hindu vallás nevet használták. Először még a hindusztán név sem létezett. Tehát, nektek ezt az eredeti, örökkévaló, hindu istenségi vallásként kell értelmeznetek. Általában ők igazságos lelkek. Nem mindegyikőjük jön az eredeti vallásból. Azok, akik később jönnek, nem mondanák azt, hogy az eredeti és örökkévaló valláshoz tartoznak. A hinduk között is valakinek lennie kell, aki később jön. Nektek el kell mondanotok az eredeti, örökkévaló hinduknak, hogy az övéké az eredeti örökkévaló istenségi vallás volt. Mondjátok el: ti voltatok az eredeti, örökkévaló, satopradhan lények és azután, miközben újjászülettetek, tamopradhanná váltatok. Nektek most újból satopradhanná kell válnotok az emlékezés zarándoklatán keresztül. Ők szeretni fogják ezt az orvosságot. Baba a Sebész. Nektek ezt az orvosságot át kell adnotok azoknak, akik ezt szeretik. Nektek emlékeztetnetek kell azokat, akik az eredeti, örökkévaló, istenségi valláshoz tartoztak, ugyanúgy, ahogy most emlékeztetnek titeket, gyerekeket. Baba elmagyarázta, hogyan váltatok satopradhanból tamopradhanná. Nektek most tamopradhanból satopradhanná kell válnotok. Ti, gyerekek satopradhanná váltok az emlékezés zarándoklatán keresztül. Azok, akik az eredeti, örökkévaló hinduk, igaz istenségekké és azokká is válnak, akik imádják az istenségeket. Abban is azok, akik Shiva, Lakshmi és Narayan, Rade és Krishna, Rama és Sita hívői, az istenségek hívői és az istenségi klánhoz tartoznak. Ti most emlékeztek arra, hogy azok, akik a Nap-dinasztia voltak, azután a Hold-dinasztiává váltak. Ezért nektek meg kell találnotok azokat a hívőket. Nektek meg kell kérnetek azokat, akik ide eljönnek, hogy megértsék, hogy töltsék ki a formanyomtatványt. A fő centrumokban biztosan lenniük kell formanyomtatványoknak, hogy az emberek kitöltsék. Ti ezt átadhatjátok bárkinek, aki a kezdetektől eljön az órára. Mivel ők nem ismerik az Atyát, az első és legfontosabb dolog, hogy magyarázzátok el nekik: Ti nem ismeritek az idősebb Atyátokat. Eredetileg a Parlokik Atyához tartoztok. Eljöttetek ide és most egy világi apához tartoztok. Ti elfelejtettétek a Parlokik Atyátokat. A Korlátlan Atya a mennyország Teremtője. Ott egy sem lesz abból a megszámlálhatatlan vallásból. Így, mindennek a formanyomtatványtól kell függnie, amit kitöltenek. Bár néhány gyermek nagyon jól magyaráz, de ők nem rendelkeznek semmilyen jógával. Nem válnak testetlenné, és nem emlékeznek az Atyára. Képtelenek arra, hogy emlékezésben maradjanak. Bár tudják, hogy nagyon jól magyaráznak, és még múzeumokat is nyitnak, mégis nagyon kevés emlékezéssel rendelkeznek. Sok erőfeszítést igényel, hogy egy léleknek tekintsétek önmagatokat és folyamatosan emlékezzetek az Atyára. Az Atya figyelmeztet titeket. Ne gondoljátok azt, hogy nagyon jól meg tudtok győzni másokat. Annak mi a haszna? O.K. Mi van akkor, ha ők az önmegismerés diszkosza forgatóivá válnak? Nektek itt testetlenné kell válnotok. Miközben cselekedtek, tekintsétek önmagatokat egy léleknek. A lélek az, ami véghez viszi az összes feladatot a testen keresztül. Azokat hívják budhuknak, akik nem tudják, hogyan emlékezzenek erre, és azt sem tudják, hogyan gondolkozzanak ezekről a dolgokról. Ti képtelenek vagytok arra, hogy az Atyára emlékezzetek. Ti nem rendelkeztek erővel, hogy szolgáljatok. Egy lélek hogyan kaphatna erőt anélkül, hogy emlékezne? Az eleme hogyan válhat teljessé? Ahelyett, hogy tovább haladna, a lélek meg fog állni, nem lesz több ereje. Azt mondják: a vallás hatalom. A lélek csak akkor kaphat erőt, amikor stabil marad az eredeti vallásában. Sokan vannak, akik nem tudják, hogyan emlékezzenek az Atyára. Ti ezt megmondhatjátok az arcukról. Ők mindenki másra emlékeznének, de képtelenek lennének arra, hogy az Atya emlékezésével rendelkezzenek. Csak a jógán keresztül fogtok erőt kapni. Csak az emlékezésen keresztül lesz sok boldogság és egészség. Aztán, egy ragyogó, új testet kaptok a következő születésetekben. Amikor ti, lelkek tiszták vagytok, ti egy új testet fogtok kapni. Azt mondják: ez az arany 24 karátos és így az ékszer, ami abból készül, szintén 24 karátos. Ebben az időben mindannyian 9 karátos aranyak. Azokra, akik satopradhanok, azt mondják, 24 karátos aranyak és azok, akik sato-k, 22 karátos aranyak. Nagyon jól meg kell érteni ezeket a dolgokat. Az Atya magyaráz nektek: először is, meg kell kérnetek őket arra, hogy töltsék ki a formanyomtatványt, hogy meg tudjátok mondani, milyen mértékben válaszolnak nektek, és mennyit szívtak önmagukba. Akkor kiderül, hogy az emlékezés zarándoklatán maradnak-e? Csak az emlékezés zarándoklatán keresztül váltok tamopradhanból satopradhanná. Azok az odaadás fizikai zarándoklatai, míg ez szellemi zarándoklat. Itt a lélek az, ami zarándoklatra megy, míg azokon a zarándoklatokon a szellem és a test is zarándoklatra megy. A Tisztító Atyára való emlékezéssel a lélek megkapja azt a ragyogást. Ha meg kell mutatni azt a pompát egy diáknak, néha Baba valakibe belép. Az Anya és az Atya, mindkettő segít, néha a tudásban és néha a jógában. Az Atya mindig testetlen. Ő nem rendelkezik testtudatossággal. Tehát, az Atya át tudja adni nektek mindkettő (a tudás és a jóga) erőinek segítségét. Ha nincs jóga, hogyan kaphatjátok meg azt az erőt? Megérthető, hogy valaki jógi, vagy gyani. Baba nap, mint nap új dolgokat magyaráz a jógáról. Korábban Ő ezt nem magyarázta el. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek és emlékezzetek az Atyára. Baba most olyan erőteljesen felemel benneteket, hogy a testvér és nővér kapcsolat végetér, és csak a testvéries látásmód marad. Mi, lelkek testvérek vagyunk. Ez nagyon emelkedett látásmód. Ennek az erőfeszítésnek egészen a végéig folytatódnia kell. Amikor satopradhanná váltok, le fogjátok vedleni a testeteket. Ezért, amennyire csak lehetséges, növeljétek az erőfeszítéseiteket. Ez még könnyebb az öregek számára. Nekünk most biztosan haza kell térnünk. A fiatalok soha nem rendelkeznének ilyen gondolatokkal. Az öregek a visszavonulás állapotában vannak. Megérthető, hogy nektek most haza kell térnetek. Tehát, meg kell értenetek a tudásnak mindezeket az aspektusait. A fa továbbra is növekszik. Ahogy növekszik, az egész fa azután késszé válik. A tüskék megváltoznak és meg kell teremteni a virágok kis új fáját. Az újjá és azután újból öreggé fog válni. Először a fa kicsi és azután az folyamatosan növekszik. Az növekszik, és a végén csak tüskék vannak. Először virágok vannak. Annak a neve mennyország. Azután az az illat és erő nem marad meg. A tüskékben nincs illat. A hétköznapi virágok nem rendelkeznek olyan sok illattal. Az Atya a kert Mestere és a Révész is. Ő keresztülviszi mindenki csónakját. A gyerekek, akik bölcsek és értelmesek, képesek arra, hogy megértsék, hogyan viszi keresztül a csónakot és hova visz benneteket. Azok, akik nem értik, erőfeszítést sem tesznek. Ez sorszámszerinti. Néhány repülőgép gyorsabban megy, mint a hang. Senki nem tudja, hogy a lélek hogyan repül. A lélek még egy rakétánál is gyorsabban repül. Nincs semmi olyan gyors, mint egy lélek. Ők olyan üzemanyagot tesznek azokba a rakétákba, hogy képesek gyorsan repülni. Ők olyan sok fegyvert készítettek a pusztulásért. Ők még a gőzösökön és repülőgépeken is bombákat visznek. Most előre megtették az összes előkészületet. Az újságokban azt írják: Nem állíthatjuk, hogy nem fogjuk használni azokat a bombákat. Ők folyamatosan azt mondják, lehetséges, hogy használni fogják azokat a bombákat. Megteszik mindezeket az előkészületeket. A pusztulásnak biztosan be kell következnie. Az lehetetlenség, hogy a bombákat ne használják és a pusztulás ne következzen be. Biztosan szükségetek van az új világra. Ez fix a drámában. Ezért van az, hogy sok boldogsággal kell rendelkeznetek. Azt mondják: halál az áldozatnak és boldogság a vadásznak. A drámának megfelelően mindenkinek meg kell halnia. Mivel ti, gyerekek rendelkeztek a dráma tudásával, nem ingadoztok, de mindent elszakadott megfigyelőként néztek. Nincs arra szükség, hogy sírjatok. Mindenkinek le kell vedlenie a saját testét a saját idejében. Ti, lelkek tudjátok, hogy a királyságban fogjátok venni a következő születéseteket. “Én egy herceggé válok.” A lélek ezt tudja, és ezért levedlik egy testet és egy másikat ölt. Még egy kígyónak is van lelke. Azt mondaná: én levedlem ezt a bőrt és egy másikat öltök. Néha az is levedli a testét és azután újból egy bébi kígyóvá válik. Mindezeket a dolgokat köpülni kell. A fő dolog az, hogy sok szeretettel emlékezzetek az Atyára. Ugyanúgy, ahogy a gyerekek az anyjukon és az apjukon csüngnek, ugyanilyen módon nektek, lelkeknek is szilárdan kell csüngenetek az Atyán az intellektusotok jógájával. Nektek ellenőriznetek kell, hogy milyen mértékben szívjátok a tudást önmagatokba. Ott van Narad példája. A hívők mindaddig nem válhatnak istenségekké, amíg nem veszik a tudást. Ez nemcsak Lakshmi feleségül vételének a kérdése. Ez a tudás megértésének a kérdése. Ti, gyerekek tudjátok, hogy amikor satopradhanok voltatok, a világ felett uralkodtatok. Nektek most emlékeznetek kell az Atyára, hogy újból satopradhanná váljatok. Ti minden ciklusban erőfeszítést tesztek azért, hogy igaz jógával rendelkezzetek, hogy felhalmozzátok az igaz erőt. Ti, mindannyian megérthetitek, milyen mértékben vagytok képesek magyarázni másoknak, és milyen mértékben emelkedtek ki a testi tudatosságból. Én, a lélek elhagyok egy testet és egy másikat öltök. Én, a lélek ezen a testen keresztül dolgozom. Ezek az én érzékszerveim. Mi, mindannyian színészek vagyunk, akik eljátsszuk a szerepeinket. Ez egy hatalmas játék ebben a korlátlan drámában. Ebben a drámában az összes színész sorszámszerinti. Megértjük, hogy kik a főszereplők, és kik első, másod és harmadosztályúak. Ti, gyerekek megismertétek a dráma elejét, közepét és végét az Atyától. Ti megkapjátok a teremtés tudását a Teremtőtől. A Teremtő eljön és elmondja Önmaga és a teremtése titkait. Ez az Ő szekere, amibe belépett. Ezért azt mondanátok, hogy ebben az egyben két lélek van. Az egy hétköznapi dolog, hogy meghívják az elment lelket és ételt ajánlanak fel annak a léleknek, amikor eljön. Korábban ily módon sokan eljöttek és kérdéseket tettek fel nekik. Ők mostanra tamopradhanná váltak. Még most is, néhányan képesek arra, hogy megmondják, kik voltak az előző születésükben. Senki nem képes arra, hogy a jövőről beszéljen nektek. Ők csak a múltról tudnak beszélni. Ebben nem lehet megbízni mindenkiben. Baba azt mondja: édes gyerekek, nektek most csendben kell maradnotok. Amikor a tudásban és a jógában erőssé váltok, ti határozottak és szilárdak lesztek. Jelenleg közületek, gyerekek sokan ártatlanok. Az istenségek, akik Bharat lakói voltak, nagyon szilárdak voltak. Ők túlcsordulóak voltak a gazdagsággal. Most ők üresek. Ők gazdagok voltak, míg ti elszegényedetté váltatok. Ti tudjátok, hogy Bharat milyen volt, és mostanra mivé vált. Az emberek éhen fognak halni, mert nem lesz gabona és víz. Nem lesz semmi. Néhány helyet folyamatosan eláraszt a víz, míg más helyeken egy csepp víz sem lesz. Ebben az időben ott vannak a szomorúság felhői. Az aranykorban ott lesznek a boldogság felhői. Csak ti, gyerekek értitek meg ezt a játékot. Senki más nem érti ezt meg. Nagyon jó a jelvényt használva magyarázni: az egyik a korlátolt fizikai apa, míg ez az Egy a Korlátlan Atya. Az Atya csak egyszer, ebben az átmeneti korban adja át nektek a korlátlan örökségeteket és teremti meg az új világot. Ez a vaskori világ egészen biztosan aranykorivá fog válni. Ti most az átmenetben vagytok. Ha a szívetek tiszta, a vágyaitok teljesülnek. Mindennap kérdezzétek meg önmagatoktól: Tettem bármilyen rossz dolgot bárkivel kapcsolatban is? Volt bármilyen bűnös gondolatom? Annak a tudásnak a mámorában maradtam, aki vagyok, vagy elvesztegettem az időmet pletykálkodással? Az Atya utasítása az: egyedül rám emlékezzetek. Ha nem rendelkeztek emlékezéssel, ti szófogadatlanok vagytok az Atyával. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.


Lényeg a dharnához:
1. Maradjatok a tudás és jóga mámorában, és tartsátok a szíveteket tisztán. Ne vesztegessétek el az időtöket haszontalan gondolatokkal és pletykálkodással.

2. Mi, lelkek testvérek vagyunk. Nekünk most haza kell térnünk. Ezt nagyon szilárdan gyakoroljátok. Váljatok testetlenné és stabilizáljátok önmagatokat az eredeti vallásotokban és emlékezzetek az Atyára.

Áldás:
Legyetek tudásteljes lelkek, akik felemelitek azokat, akik rágalmaznak benneteket, és akik véget vettek a kárt okozni bármilyen gondolatának.

Még akkor is, ha valaki minden nap rágalmaz benneteket, kárt okoz, vagy inzultál titeket, ne legyen semmilyen nem szeretem érzés azon egy iránt a tudatotokban. Felemelni azokat, akik rágalmaznak titeket, a tudás teljes lelkek feladata. Ti, gyerekek inzultáltátok az Atyát 63 születésen át, és az Atya mégis jótékony látásmóddal nézett titeket. Így, kövessétek az Atyát. Egy tudásteljes léleknek lenni jelentése az, jótékony érzésekkel rendelkezni mindenki iránt. Ne legyen ott a bármilyen kárt okozni leghalványabb gondolata sem.

Slogen:
Stabilizáljátok önmagatokat a “Manmanabhav” állapotban, és meg fogjátok ismerni a szándékokat mások tudatában.