02.02.20    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     18.11.85     Om Shanti     Madhuban


ISTEN SZERENCSÉS GYERMEKEINEK A JELLEMVONÁSAI


BapDada a szerencse vonalát nézi az összes gyermek homlokán. Minden gyermek homlokán ott van a szerencse vonala attól az időtől kezdve, hogy Istenhez, az Atyához tartoztok, de néhány gyermek vonala tiszta, míg mások vonala nem tiszta. Isten a Szerencse Adományozóját és Isten a Törvény Teremtőt is jelenti. Ezért van az, hogy amikor gyermekekké váltok, ti, gyerekek, mindannyian biztosan eléritek a szerencsétek, vagyis az örökségetek igénylése jogát. Akárhogyan is, ti sorszámszerintivé váltok az örökségetek használatában az életetekben, amit megkaptatok azzal, hogy azt a szolgálatért használjátok és azt emelkedetté és tisztává teszitek, mert minél többet használjátok a szerencséteket önmagatokért és a szolgálatban, annak megfelelően a vonal növekszik, vagyis az tisztává válik. Az Atya az Egy és Ő mindenkinek ugyanazt adja. Az Atya a szerencsét nem sorszámszerint osztja széjjel, de azok, akik megteremtik a saját szerencséjüket, vagyis azok, akiknek szerencséssé kell válniuk, mivel a kapacitásnak megfelelőek egy ilyen szerencse elérésében, ők sorszámszerintivé válnak. Ezért van az, hogy néhánynak a vonala tiszta és mások vonala nem tiszta. A gyerekek, akik egy tiszta vonallal rendelkeznek, önmagukat szerencsésnek tapasztalják minden tettben. Ezzel együtt mások is megtapasztalják a saját szerencséjüket az arcukon és tevékenységükön keresztül. Mások, akik ilyen szerencsés gyerekeket látnak, azt gondolják, és azt mondják: ezek a lelkek nagyon szerencsések, az ő szerencséjük mindig emelkedett. Kérdezzétek meg önmagatoktól: én Bhagvan (Isten) gyermekének, vagyis bhagyavan-nak (szerencsésnek) tapasztalom önmagamat minden tettben? A szerencse a ti örökségetek. Az nem lehetséges, hogy ne kapjátok meg az örökségeteket. Megtapasztaljátok a szerencséteket az örökségetekként? Vagy nektek keményen kell dolgoznotok? Egy örökséget könnyedén megkapnak. Az nem kíván kemény munkát. A világban is egy gyermek automatikusan rendelkezik az apja kincseinek és örökségének egy jogával, és azzal a mámorral, hogy megkapta az apja örökségét. Ti rendelkeztek egy ilyen szerencse mámorával, vagy az felmerül, és azután újból eltűnik? Ti egy örökkévaló örökséggel rendelkeztek, és így nektek egy ilyen nagy mámorral kellene rendelkeznetek. Nemcsak egy születés, de sok születés szerencséjével rendelkeztek a születési jogotokként. Ti arról olyan nagy ragyogással beszéltek. Másoknak mindig képesnek kell lenniük arra, hogy látható módon lássák a szerencsétek ragyogását. Ti rendelkeztek a ragyogással és a szellemi mámorral is? Az felmerült formában, vagy elmerült formában van? Egy szerencsés lélek jele az, hogy függetlenül attól, hogy állandóan az ölben kap fenntartást, a szőnyegen sétál, vagy a hintában hintázik, az nem teszi a lábát a sárba. Egy ilyen lélek lába soha nem válik piszkossá. Azok az emberek szőnyegen sétálnak, míg ti az angyalok világában maradtok, ahelyett, hogy az intellektusotok lábát a földön tartanátok. Az intellektusotok lábát nem a por ezen öreg világában tartjátok, vagyis nem engeditek, hogy az intellektusotok piszkossá váljon. A szerencsések nem játszanak agyagbábukkal. Ők mindig ékszerekkel játszanak. A szerencsések mindig teljesek maradnak. Ezért van az, hogy ők mindig rendelkeznek az összes vággyal szemben teljesen tudatlannak lenni állapotával. Egy szerencsés lélek állandó nagy adományozóvá és jótékony lélekké válik, és továbbra is megteremti mások szerencséjét. Egy szerencsés lélek mindig rendelkezik a saját koronájával, trónjával és tilakjával. Egy szerencsés lélek egy lemondó annak mértékében, amennyire rendelkezik a szerencse egy jogával. A lemondás a szerencse egy jele. A lemondás nagyon tisztává teszi a szerencséteket. Egy szerencsés lélek mindig egyenlő Istennel - testetlen, ego nélküli és bűntelen. Egy ilyen lélek állandóan teljes ezzel a három minőséggel. Ti mind megtapasztaljátok ezeket a dolgokat önmagatokban? Ti azok listáján vagytok, akik szerencsések, ugye? Akárhogyan is, ti csak a kapacitásotoknak megfelelőek vagytok azok, vagy az összes erőkkel teljesek vagytok? Ti ugye mesterek vagytok? Ti soha nem mondjátok azt az Atya dicséretében, hogy Ő a kapacitásának megfelelő, vagy sorszámszerinti. Ti azt mondjátok, hogy Ő az összes erővel teljes. Ha ti mester mindenható hatalmak vagytok, azok, az összes erőkkel, akkor miért váltok a kapacitásnak megfelelővé? Ti mindig azok vagytok, az összes erőkkel. Változtassátok meg a szavakat, “a kapacitásnak megfelelően” és váljatok azokká, akik mindig teljesek az összes erővel és másokat is tegyetek ugyanolyanná. Értitek?

Mely zónák jöttek el? Ti, mindannyian elértétek az áldások földjét és feltöltitek a kötényeiteket áldásokkal, ugye? Az áldások földjének minden tevékenysége és minden tette különleges áldással van feltöltve. Amikor az áldozati tűznek erre a földjére jöttök - függetlenül attól, hogy a zöldséget vágjátok, vagy a gabonát tisztítjátok - azok is fel vannak töltve a yagya szolgálatának áldásával. Például: amikor az emberek egy zarándoklatra mennek, ők a templom takarítását a nagy jótékonyság egy tevékenységének tekintik. Ezen a nagy zarándoklaton, vagy az áldásoknak ezen a földjén minden tett és minden lépés csak áldásokkal van feltöltve és semmi mással. A kötényetek mennyire van feltöltve? Ti úgy fogtok visszatérni, hogy a kötényeitek teljesen fel vannak töltve, vagy csak a kapacitásnak megfelelően? Ti, mindannyian, bárhonnan is jöttetek, eljöttetek, hogy megünnepeljétek a mélát. Madhubanban egyetlenegy gondolatnak és egyetlenegy másodpercnek sem szabad veszendőbe mennie. Az erőteljessé válásnak ez a gyakorlata itt segíteni fog benneteket a saját helyeteken is. A tanulmány és a család. Vegyétek a tanulmány hasznát és rendelkezzetek a család egy különleges tapasztalatával. Értitek?

BapDada gratulációkat ad mindazoknak az összes zónából, hogy az áldások adományozóivá és nagy adományozókká váljanak. A gyerekek fesztiválja most végetért, míg ti állandóan rendelkeztek a lelkesedéssel feltöltött ünneppel. Ti állandóan egy nagy nappal rendelkeztek, ezért gratulációkkal rendelkeztek és semmi mással, csak gratulációkkal mindennap. Maharastra olyan, hogy ti naggyá váltok és a kötényeiteket mindig feltöltitek áldásokkal, hogy másokat is naggyá tegyetek. Azok Karnathakából mindig vidámak maradnak. A vidám arcotokkal tegyetek vidámakká másokat is. Továbbra is töltsétek fel a kötényeiteket. Azok UP-ból mit fognak tenni? Ti mindig át fogjátok adni a hűvösség áldását, ami olyan, mint a hűvös folyó; a hűvösség istennőivé váltok, és őket is a hűvösség istennőivé teszitek. Azzal a hűvösséggel állandóan és folyamatosan távolítsátok el mindenki szomorúságának összes típusát. A kötényeiteket töltsétek fel ilyen áldásokkal. Achcha.

Azoknak, akik mindig rendelkeznek az emelkedett szerencse tiszta vonalaival; azoknak, akik mindig teljesek az összes erőkkel, ugyanolyanok, mint az Atya; azoknak, akik stabilak maradnak a tökéletes állapotban; azoknak, akik mindig rendelkeznek az isteni ragyogással és akik megőrzik a saját szerencséjük szellemi mámorát; azoknak, akik szerencséssé válnak minden tettükön keresztül és másokat is képessé tesznek arra, hogy igényeljék a szerencséjük örökségét; az ilyen emelkedett, szerencsés mester Isten-gyermekeknek; BapDada szeretete, emlékezése és namaste. Achcha.

Avyakt BapDada rangidős Dadikkel találkozik:
Mindazok különlegessége, akik a kezdetektől mostanáig Babával haladtak előre, az, hogy ugyanúgy, ahogyan Brahma Atya megtapasztalt minden cselekedetet, és e tapasztalatok hatalmával igényli a királyság hatalmát, ugyanilyen módon, mindannyitok hosszú időn keresztüli minden típusú tapasztalatainak hatalmával társak lesztek a királyság uralkodásában hosszú időn át. Ti vagyok azok, akik az elejétől kezdve azt gondoltátok, hogy bárhová ültessenek, vagy bárhogyan mozgassanak, annak megfelelően mozogtok és tértek vissza az Atyával. Így, BapDadának teljesítenie kell az első ígéretét, hogy együtt menjetek el. Ti Brahma Atya mellett fogtok maradni. Vele maradtok a királyság irányításában és az odaadás ösvényén is. Amilyen mértékben most az intellektusotok rendelkezik az állandó társasággal, annak megfelelően fogtok állandóan vele maradni a királyságban. Ha ti most egy kicsit távol vagytok, akkor néhány születésben távol, máskor közel lesztek. Azonban azok, akik intellektusa állandóan az Atyával marad, ott is vele maradnak. A testi formában mindnyájan 14 évig együtt maradtatok, és az átmeneti kor 14 éve nagyon sok évnek felel meg. Ti olyan sokáig a testi formával maradtatok az átmeneti korban; ez is egy hatalmas szerencse. Ti az Atyával vagytok az intellektusotokkal, együtt vagytok Vele az otthonban, és Vele lesztek a királyságban.

Bár csak kevesen ülnek a trónon, ők biztosan szerepet játszanak a királyi családdal való szoros kapcsolatokban és az egész napi időbeosztásban. Az ígéret, hogy együtt maradtok az Atyával a kezdetektől, az egész ciklus alatt folytatódni fog. Az odaadás ösvényén is hosszú időn át együtt fogtok maradni. Az utolsó születésben van az, hogy néhányak kissé távolra kerülnek, míg mások közel vannak, de még akkor is, ti vele fogtok maradni ilyen vagy olyan formában az egész ciklus alatt. Ugye, ilyen ígéretet tettetek? Ezért az emberek milyen látással néznek benneteket? Az Atya formájában! Az odaadás ösvényén erre úgy utalnak: „Mindezek Isten formái.” Ez azért van, mert egyenlővé váltatok az Atyával. Az Atya látható a formátokon keresztül, és ezért mondják azt, hogy az Atya formái vagytok. Ez azok különlegessége lenne, akik az Atyával maradnak. Amikor mások látnak benneteket, emlékeznének az Atyára: nem a személyre emlékeznének, hanem az Atyára emlékeznek. Megtapasztalnák tőletek az Atya karakterét, az Atya drishtijét és az Atya cselekedeteit. Magatok nem lennének láthatóak, de az Atya cselekedeteit és drishtijét megtapasztalják tőled. Ez a különösen szeretett gyermekek különlegessége, akik egyenlők. Mindannyian ilyenek vagytok, ugye? Mások nem esnek a csapdátokba, ugye? Nem azt mondják, hogy „ez és ez nagyon jó”; nem. "Az Atya tette őt jóvá". Megkapják az Atya drishtijét és az Atya fenntartását rajtatok keresztül. Meghallgatják tőletek az Atya emelkedett verzióit. Ez a ti különlegességetek. Ezt nevezik annak, szerető és elszakadott. Lehet, hogy mindenki szeret benneteket, de ne legyetek azok, akik csapdába ejtenek másokat.

Az ne úgy legyen, hogy az Atya emlékezése helyett rátok emlékeznek. Vagy, hogy annak érdekében, hogy erőt kapjanak az Atyától vagy meghallgassák az Atya emelkedett verzióit, ők rátok emlékeznek. Ezt ismerik úgy, mint szerető és elszakadott. Ez egy ilyen csoport, ugye? Biztosan kell lennie valamilyen különlegességnek, hogy a testi formától vettétek a fenntartást. Lenne valamilyen különlegesség, ugye? Amikor hozzátok jönnek, mit kérdeznek? Mit tett az Atya? Hogyan mozgott? Erre emlékeznétek, ugye? Ti ilyen különleges lelkek vagytok. Ezt ismerik úgy, az „isteni egység”. Emlékeztetve őket az „isteni”-re, istenivé teszitek őket, és ezért létezik az „isteni egység” (a csoport, amit „isteni egység”-nek hívnak.) 50 évig megsemmisíthetetlenek maradtatok, ezért gratuláció a megsemmisíthetetlenségetekért. Sokan jöttek, és sokan egy túrára mentek (elhagyták Babát), de ti mindannyian örökké megsemmisíthetetlenek maradtatok. Örökké Babával vagytok, és a kezdetekben is Babával vagytok. Ha Babával maradtok a szubtilis régióban, hogyan fogtok szolgálatot végezni? Ti legalább egy kicsit pihentek, de az Atyának nem kell pihennie. BapDada ettől is szabaddá vált. Az avyakt formának nem kell pihennie, míg a vyakt (testi) formának pihennie kell. Ha arra késztetnek, hogy ilyenné váljatok, akkor az összes munka elkészült. Ennek ellenére, amikor lehetőség van a szolgálatra, fáradhatatlanná váltok, mint az Atya. Akkor nem fáradtok el. Achcha.

Dadijihez beszélve: (30/03/1985)
Az Atya gyermekkortól kedve azzá tett téged egy koronával. Baba a szolgálat felelősségének a koronáját rögtön rád tette, amint eljöttél, és időről időre, bármilyen szerep játszódott le, még akkor is, amikor a dráma szerint az a „koldus” szerep vagy a nagy öröm szerepe volt, te minden helyzetben felvállaltad a felelősség szerepét. Ezért váltál eszközzé, hogy felvedd az avyakt szerep koronáját. Ezzel a különleges szereppel rendelkezel már a kezdetektől fogva. Te az vagy, aki állandóan teljesíti a felelősségét, ugyanúgy, ahogy Baba is felelős, és így rendelkezel egy különleges szereppel, a felelősség koronájával. Ezért még a végén is ő átadta neked a koronát, a tilakot és minden mást drishtin keresztül, és így az emléked is minden bizonnyal rendelkezni fog egy koronával. Még gyermekkori Krishnát is koronával ábrázolták, így az emlékekben is a koronázott, gyermekkori formát imádják. Az összes többi társ, de te az vagy egy koronával. Mindenki teljesíti a társaság felelősségét, de az különbözik a felelősség teljesítésétől, miközben egyenlő vagy.

Avyakt BapDada csoportokkal találkozik:
Kumarok: A kumarok azokat jelentik, akik szabadok a kötéstől. Mindegyik közül a legnagyobb kötés a haszontalan gondolatok a tudatban. Váljatok szabaddá ettől a kötéstől is. Ez a kötés ugye néha nem köt meg benneteket? Mert a gondolat ereje minden lépésnél a bevétel alapja. Minek alapján végzitek el az emlékezés zarándoklatát? Ti a saját gondolataitok erejének alapján éritek el Babát, ugye? Testetlenné váltok. Tehát, a tudat ereje különleges. A haszontalan gondolatok gyengévé teszik a tudat erejét. Ezért maradjatok szabadok ettől a kötéstől. Egy kumar azt jelenti, aki állandóan egy intenzív erőfeszítést tevő, mert azok, akik szabadok a kötéstől, automatikusan gyors sebességgel rendelkeznének. Azok, akik egy teherrel rendelkeznek, lassú sebességgel haladnának előre. Azok, akik könnyűek, mindig gyorsan mozognának előre. Most az időnek megfelelően az idő az erőfeszítésért véget ért. Nektek most egy intenzív erőfeszítést tevővé kell válnotok, és el kell érnetek a célotokat.

Ti, kumarok végetvetettetek a haszontalanság régi számláinak? Az új számla az erőteljesek számlája. A régi számla a haszontalanságé. Tehát, a régi számla végetért. Mindenesetre a kapcsolatokban ti soha nem őrzitek meg a régi számlákat. Ti befejeztétek a régi számlákat és folyamatosan előre haladtok és növelitek az új számlát. Tehát, itt is ti végetvettek az öreg számlának és állandóan, minden egyes lépésnél rendelkeztek mindegyik közül a legújabbal, az erőteljessel. Engedjétek, hogy minden gondolatatok erőteljes legyen. Amilyen az Atya, olyanok a gyerekek. Az Atya mindennel erőteljes és így a gyerekek is követik az Atyát, és erőteljessé válnak.

Anyák: Az anyák különösen melyik egy erényben tapasztaltak? Mi ez a különleges erény? (A lemondás, a tolerancia.) Van bármilyen más erény? Az anyák formája különösen az, hogy kegyelemteljesek. Az anyák kegyelemteljesek. Ti, korlátlan anyák kegyelmet éreztek a korlátlan lelkek iránt? Mit tesztek akkor, amikor kegyelmet éreztek? Azok, akik kegyelemteljesek, nem tudnak meglenni anélkül, hogy másokat szolgálnának? Amikor kegyelemteljessé váltok, sok lélek számára automatikusan haszon van. Ezért van az, hogy az anyákat a jótékonynak is hívják. A jótékony azokat jelenti, akik hasznot hoznak másoknak. Ugyanúgy, ahogy az Atya Világjótevő, így az anyáknak is átadták a jótevőnek, az Atyával egyenlőnek lenni különleges címét. Ti ilyen lelkesedéssel rendelkeztek? Mivé váltatok abból, amik voltatok? Az én átalakulásával mások iránt is lelkesedést és buzgalmat éreztek. Ti rendelkeztek a korlátolt és korlátlan szolgálat egyensúlyával? A ti számlátok elrendeződik azzal a szolgálattal; a másik a korlátolt szolgálat. Ti korlátlan szolgálók vagytok. Minél nagyobb lelkesedéssel és buzgalommal rendelkeztek a szolgálat iránt, annál több lesz a siker. Az anyák eszközökké váltak arra, hogy hasznot hozzanak a világnak a saját lemondásukon és tapasyájukon keresztül. Az anyák rendelkeznek a lemondás és a tapasya különlegességével. Ti ugye elfoglaltak maradtok abban, hogy eszközök legyetek a szolgálatért ezzel a két különlegességgel és másokat is az Atyához tartozóvá tegyetek? Az átmeneti kori Brahminok kötelessége az, hogy szolgálatot végezzenek. A Brahminok nem tudnak megmaradni a szolgálat elvégzése nélkül, ugyanúgy, ahogy azok a névleg brahminok is biztosan rendelkeznek gyülekezetekkel, ahol történeteket olvasnak. Tehát, itt is történeteket mondani azt jelenti, szolgálni. Tehát, váljatok egy világanyává, és gondolkozzatok a világról. Gondolkozzatok a korlátlan gyerekekről. Ne csak otthon üljetek. Váljatok korlátlan szolgálókká, és továbbra is állandóan haladjatok előre. Ti 63 születést a korlátoltban töltöttetek. Most haladjatok előre a korlátlan szolgálatban. Achcha.

Szeretet és emlékezés minden gyermeknek a búcsú idején
Az összes szerető és együttműködő gyermek mindenhol, kérlek, fogadjátok el BapDada különleges szeretettel feltöltött emlékezését. Ma BapDada gratulál minden gyermeknek azért, hogy állandóan szabadok az akadályoktól, az akadályok megsemmisítői és véghez viszik a világot szabaddá tenni az akadályoktól feladatot. Minden gyermeknek az a gondolata, hogy állandóam előre haladjon a szolgálatban. Ez az emelkedett gondolat lehetővé teszi számukra, hogy folyamatosan előre haladjanak a szolgálatban, és továbbra is így fognak tenni. A szolgálattal együtt tartsátok meg az egyéni fejlődés és a szolgálatban elért fejlődés egyensúlyát, és haladjatok tovább, és továbbra is áldásokat kaptok BapDada szívéből, minden lélektől és azoktól, akik számára eszközökké váltok. Tehát, folyamatosan vegyétek az áldást az egyensúly megtartásáért, és haladjatok tovább. Az önfejlődés előrelépésével és a szolgálatban való egyidejű fejlődéssel könnyen a siker állandó megtestesítőivé váltok. Mindenki fogadja el a személyes szeretetet és emlékezést név szerint. Achcha. Om shanti.

Áldás:
Legyetek állandóan feltöltött kincstárak a boldogsággal, és állandóan adjátok át mindenkinek a jó híreket.

Folyamatosan tartsátok önmagatok előtt a képmást, hogy kincsestárak vagytok, akik tele vannak a boldogság kincseivel. Vigyétek a tudatosságotokba a számtalan és elpusztíthatatlan kincseket, amiket kaptatok. Azzal, hogy a tudatosságotokba viszitek ezeket a kincseket, boldogságot fogtok tapasztalni, és ahol boldogság van, minden bánat eltűnik minden időre. Azáltal, hogy tudatában vagytok a kincseknek, a lélek erőteljessé válik, és végetvet az összes haszontalanságnak. Egy lélek, aki mindig teljes, soha nem rendelkezik semmilyen típusú felfordulással. Egy ilyen lélek boldog marad, és jó híreket ad át másoknak is.

Slogen:
Annak érdekében, hogy méltókká és képessé váljatok, tartsátok fenn a karma és a jóga egyensúlyát.