02.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, Isten a barátotok, és Ravan az ellenségetek. Ezért Istent szeretitek, és Ravant elégetitek.

Kérdés:
Kik azok a gyermekek, akik automatikusan áldásokat kapnak sokaktól?

Válasz:
Azok a gyermekek, akik emlékezésben maradnak és megtisztítják magukat, és másokat is magukhoz hasonlóvá tesznek, folyamatosan áldásokat kapnak sokaktól. Ők egy nagyon magas státuszt igényelnek. Az Atya csak egy shrimatot ad nektek azért, hogy emelkedetté tegyen benneteket. Azt mondja: Gyerekek, ne emlékezzetek semmilyen testi lényre. Egyedül csak Rám emlékezzetek.

Ének:
Végül eljött az a nap, amire vártunk!

Om shanti.
A Szellemi Atya elmagyarázta nektek, gyerekeknek az „Om Shanti” jelentését. Az „Om” azt jelenti, én egy lélek vagyok, és ez a testem. A lélek nem látható. A jó és rossz sanskarák a lélekben vannak. A léleknek van egy tudata és egy intellektusa. Az intellektus nem a testben van. A fő dolog a lélek. Ez a test az enyém. Senki nem láthatja a lelket. A lélek látja a testet; a test nem látja a lelket. Amikor egy lélek elhagyja a testét, az a test nem élővé válik. Egy lélek nem látható, de egy test igen. Hasonló módon még a lelkek Atyját, akihez mindenki így kiált: Ó Isten, Atya!, sem lehet látni. Őt fel lehet ismerni, vagy meg lehet ismerni. Mi, lelkek, mind testvérek vagyunk. Amikor beléptek egy testbe, azt mondjátok, hogy testvérek vagytok, vagy fivérek és nővérek. Minden lélek valójában testvér. Minden lélek Atyja a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. A fizikai fivérek és nővérek láthatják egymást. A lelkek Atyja az Egyetlen; Őt nem lehet látni. Az Atya most eljött, hogy az öreg világot újjá tegye. Az aranykor volt az új világ. A vaskor most az öreg világ, és annak meg kell változnia. Az öreg világnak most meg kell semmisülnie. Mint, ahogy egy öreg épületet lebontanak, és egy újat építenek, hasonló módon ennek az öreg világnak meg kell semmisülnie. Az aranykor után ott lesz az ezüst, réz és vaskor, és aztán az aranykornak biztosan újból el kell jönnie; a világ történelmének és földrajzának meg kell ismétlődnie. Az aranykorban az istenségek királysága van. Ott vannak a nap és hold dinasztiák; azokat hívják Lakshmi és Narayan dinasztiájának, és Ráma és Szita dinasztiájának. Ugye ez könnyű? Aztán a réz és vaskorokban más vallások jönnek. Az istenségek, akik tiszták voltak, tisztátalanná váltak; ezt nevezik Ravan királyságának. Az emberek folyamatosan, minden évben elégetik Ravan szalmafiguráját, de ő nem ég el. Azt folyamatosan elégetik újból és újból. Ő mindenki legnagyobb ellensége, és ezért van az elégetésének rendszere. Ki Bharat első számú ellensége? (Ravan) Az első számú Barát, az Egyetlen, aki állandó boldogságot ad, Isten. Istenre azt mondják, hogy a Barát. Van egy történet, ami ezen alapszik. Ezért Isten a Barát, és Ravan az ellenség. Istent, a Barátot soha nem égetik el. A másik az ellenség. Ezért készítik el Ravan szalmafiguráját tíz fejjel, és azt minden évben elégetik. Gandhiji is azt mondta: Mi Ráma királyságát akarjuk. Ráma királyságában boldogság van, és Ravan királyságában szomorúság van. Ki ül itt és magyarázza el mindezt? A Tisztító Atya. Shiva Baba és Brahma Dada. Baba mindig jelzi: BapDada. Az emberiség Atyja (Prajapita Brahma) mindenkihez tartozik. Őt Ádámnak is nevezik. A nagy-nagy Nagyapának is hívják. Ő az emberi világ embereinek az Atyja. A Brahminok Prajapita Brahmán keresztül teremtődnek, és aztán azok a Brahminok istenségekké válnak. Aztán az istenségek harcosok, kereskedők és shudrák lesznek. Ezt a valakit Prajapita Brahmnának, az emberi világ ősének nevezik. Prajapita Brahmának olyan sok gyermeke van; ők folyamatosan azt mondják: „Baba, Baba”. Ez a valaki a testi Baba, míg Shiv Baba a testetlen Baba. Arra is emlékeznek, hogy az új emberi világ Prajapita Brahmán keresztül teremtődik. Ezek most a régi bőreitek. Ez a világ Ravan tisztátalan királysága. Ravan ördögi öreg világának most meg kell semmisülnie. Ezért van ez a Mahabharat háború. Azt követően az aranykorban senki nem fogja elégetni az ellenséget, Ravant. Ravan ott nem létezik. Ravan teremtette meg a bánat világát. Az nem úgy van, hogy akiknek nagy vagyonuk van és nagy palotákban élnek, azok a mennyországban vannak. Az Atya elmagyarázza, hogy bár lehet, hogy valaki milliomos, de mindaz porrá fog válni. Az új világban új bányák jelenek meg, amiből megépítitek a palotáitokat, stb. az új világban. Ennek az öreg világnak most véget kell érnie. Az emberek imádatot hajtanak végre azért, hogy üdvösséget kapjanak. Azt mondják: Gyere és tisztíts meg minket, mert bűnösökké váltunk! Akik bűnösök, azokra azt mondják, hogy tisztátalanok. Az aranykorban mindenki bűntelen, teljesen bűntelen. Ott a gyerekek jógaerőn keresztül születnek. Ott nincsenek bűnök; ott nincs test tudatosság, kéjvágy, vagy harag. Ott az öt bűn nem létezik, és ezért ott soha nem égetik el Ravant. Itt ez Ravan királysága. Az Atya most azt mondja: Váljatok tisztává! Ennek a tisztátalan világnak most meg kell semmisülnie. Akik a shrimat szerint tiszták maradnak, azok követik az Atya utasításait és igénylik a világ feletti uralkodásuk örökségét. Az annak idején Lakshmi és Narayan királysága volt. Az most Ravan királysága. Annak meg kell semmisülnie. Ráma aranykori királyságát meg kell alapítani. Az aranykorban nagyon kevés emberi lény van. A főváros még mindig Delhi lesz, ahol Lakshmi és Narayan királysága lesz. Delhi az angyalok földje volt az aranykorban. A trón annak idején Delhiben volt. Delhi a főváros Ravan királyságában, és Ráma királyságában is az lesz a főváros. Azonban Ráma királyságában paloták voltak gyémántokkal és ékkövekkel kirakva; ott végtelen boldogság volt. Az Atya most azt mondja: Elveszítettétek a világ királyságát. Én most azt újból visszaadom nektek. Csak kövessétek az utasításaimat. Ha emelkedetté akartok válni, akkor egyszerűen Rám emlékezzetek és ne bármilyen testi lényre. Tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek Rám, az Atyátokra, és akkor tamopradhanból satopradhanná fogtok válni. Aztán eljöttök Hozzám; virágfüzérré váltok a nyakam körül, és aztán Vishnu nyaka körül. Egy rózsafüzérben Én vagyok a bojt (a virág) a tetején, és aztán ott van Brahma és Saraswati dupla gyöngyszeme. Ők aztán az aranykor császárává és császárnőjévé válnak. A rózsafüzér aztán azokból, akik a trónon ülnek, sorszám szerinti. Én ezt a Bharatot mennyországgá teszem Brahmán, Saraswatin és rajtatok, Brahminokon keresztül. Az emlékek megteremtődnek azokról, akik erőfeszítést tesznek. Az Rudra rózsafüzére, és ez Vishnu rózsafüzére. Rudra rózsafüzére a lelkeké, és aztán ott van Vishnu rózsafűzére az emberi lényekből. A lelkek lakóhelye a testetlen legfelsőbb lakóhelye, amit Brahmandnak is neveznek. A lelkek nem tojás formájúak; a lelkek csak olyanok, mint egy parányi pont. Mi, lelkek, mind annak az édes otthonnak vagyunk a lakói. Mi, lelkek ott élünk az Atyával. Az a felszabadulás földje. Minden emberi lény el akar menni a felszabadulás földjére, azonban egyetlen egy sem térhet haza; mindenkinek el kell jönnie, hogy eljátssza a szerepét. Addig is az Atya folyamatosan felkészít benneteket. Amikor készek vagytok, akkor minden lélek, akik még fent-maradtak, le fognak jönni. Aztán minden meg fog semmisülni. Aztán ti elmentek az új világba és ott uralkodtok, és a ciklus folyamatosan forogni fog (aranykor, ezüstkor,...). Hallottátok az éneket: Végül a nap eljött. Tudjátok, hogy Bharat emberei, akik most a pokol lakói, aztán a mennyország lakóivá fognak válni. A többi lélek mind vissza fog térni a béke földjére. Csak egy keveset kell magyaráznotok: Alfa, Baba és béta, a királyság. Az első számú megkapja a királyságot. Az Atya most azt mondja: Most újból megalapítom ugyanazt a királyságot. Azzal, hogy 84 születést vettetek, mostanra tisztátalanná váltatok. Ravan tett benneteket tisztátalanná. Aztán ki tesz majd benneteket tisztává? Isten, akit a Tisztítónak neveznek. Az egész történelem és földrajz meg fog ismétlődni; hogyan váltok tisztátalanból tisztává, és tisztából tisztátalanná? Ez a pusztulás csak ezért van. Azt mondják a szentírásokban, hogy Brahma kora 100 év. Ez a Brahma, akiben az Atya ül, és átadja nektek az örökségeteket, szintén el fogja hagyni a testét. Minden lélek Atyja itt ül, és a lelkeknek magyaráz. Emberi lények nem tisztíthatnak meg emberi lényeket. Az istenségek soha nem születnek bűnön keresztül. Mindenki folyamatosan újra-születik. Az Atya mindent olyan jól elmagyaráz azért, hogy így talán a szerencsétek felébredhet. Az Atya eljön, hogy felébressze az emberi lények szerencséjét. Mindenki tisztátalan és boldogtalan. A pusztulás be fog következni, miközben elkeseredésből kiáltanak. Ezért az Atya azt mondja: Igényeljétek az örökségeteket Tőlem, a korlátlan Atyátoktól, mielőtt elkeseredésből kiáltotok. Bármit láttok ebben a világban, az meg fog semmisülni. Ez a játék Bharat felemelkedéséről és bukásáról szól. Ott van a világ felemelkedése. Csak az Atya ül itt, és magyarázza el, hogy ki uralkodik a mennyországban. Bharat felemelkedése az istenségek királysága, és Bharat bukása Ravan királysága. Az új világ most megteremtődik. Az Atyával tanultok azért, hogy igényeljétek az új világotok örökségét. Ez ilyen könnyű! Ez a tanulmány azért van, hogy emberi lényekből istenségekké változzatok. Nagyon jól meg kell értenetek, hogy milyen vallások jönnek, és mikor jönnek. Minden más vallás a rézkorban kezd eljönni. Először boldogságot és aztán bánatot tapasztaltok. Ezt az egész ciklust be kell ültetnetek az intellektusotokban. Azzal, hogy így tesztek, császárokká és császárnőkké váltok, akik uralkodnak a földgolyón. Csak meg kell értenetek Alfát és bétát. A pusztulásnak meg kell történie. Olyan sok felfordulás lesz, hogy senki nem lesz képes arra, hogy külföldről idejöjjön. Ezért az Atya elmagyarázza, hogy Bharat földje a legemelkedettebb. A háború olyan intenzív lesz, hogy ott fogtok ragadni, ahol vagytok. Még akkor is, ha öt, vagy hat milliót adnátok, akkor is nehéz lesz bárhova is mennetek. Bharat földje, ahova az Atya inkarnálódik, a legemelkedettebb. Itt ünneplik meg Shiva születésnapját. Mivel Krishna nevét használták, így minden dicséret elveszett. Minden emberi lény Felszabadítója ide inkarnálódik. Shiva születésnapját is itt ünneplik meg. Csak Isten, az Atya jön el, és szabadít fel mindenkit. Ezért csak egy ilyen Atyát kellene tisztelnetek, és csak az Ő születésnapját kellene megünnepelnetek. Az az Atya eljön ide, Bharatba és mindenkit megtisztít. Ezért ez a legnagyobb zarándokhely. Az fix a drámában, hogy Ő mindenkit felszabadít a degradációból, és mindenkinek üdvösséget ad. Mi, lelkek tudjuk, hogy mi Babánk elmagyarázza ezt a titkot nekünk ezen a testen keresztül. Mi, lelkek a testünkön keresztül figyelünk. Lélek tudatossá kell válnotok. Tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek az Atyára, és a rozsda folyamatosan eltávolításra kerül. Tisztává fogtok válni és elmentek az Atyához. Minél többet emlékeztek Rá, annál tisztábbakká fogtok válni. Amikor másokat magatokhoz hasonlóvá tesztek, akkor áldásokat fogtok kapni sokaktól, és egy magas státuszt is igényeltek. Ezért emlékeznek arra, hogy megkaphatjátok az életben való felszabadulást egy másodperc alatt. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok tisztává azzal, hogy követitek a shrimatot. Kövessétek az Atya utasításait minden egyes lépésnél, és igényeljétek a világ uralkodását. Váljatok a bánat eltávolítóivá, és a boldogság adományozóivá, olyanná, mint az Atya.

2. Állandóan és folyamatosan tanulmányozzátok az emberekből istenségekké változás ezen tanulmányát. Mindenkit szolgáljatok, hogy magatokhoz hasonlóvá tegyétek őket, és fogadjátok el az áldásaikat.

Áldás:
Legyetek állandóan győztesek azáltal, hogy az Atyát a Társatokká teszitek azzal az állapottal, hogy minden joggal rendelkeztek.

A könnyű módja annak, hogy az Atyát a Társatokká tegyétek, hogy olyan állapotban vagytok, hogy minden joggal rendelkeztek. Amikor stabilak maradtok a minden joggal rendelkezés állapotában, akkor az intellektusotok nem fog ingadozni a haszontalan, vagy tisztátalan gondolatokban, vagy sok más dolog édességében. Az intellektusotok koncentrációjával kifejlesztitek a szembenézés, a megkülönböztetés és a döntés erőit. Ezek könnyen győztesekké tesznek benneteket Maya soktípusú támadása felett.

Slogen:
Egy raja jógi az, aki gyakorolja, hogy egy másodpercen belül a lényegből a kiterjedésbe és a kiterjedésből a lényegbe megy.