02.04.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az Atya, a Tudás Óceánja személyesen eljött, hogy bemutassa a tudás táncát előttetek, gyermekek. Váljatok okossá, szolgálatkész gyermekekké, és a tudás tánca jó lesz.

Kérdés:
Ti, gyermekek milyen hobbit fejlesztetek ki az átmeneti korban?

Válasz:
Az emlékezésben maradásét. Ez a ti szellemi hobbitok. Azzal együtt, hogy fejlesztitek ezt a hobbit, nektek isteni és szellemi tevékenységeket is kell végre hajtanotok. Ti Brahminok vagytok. Nektek biztosan el kell mondanotok az igaz történetet mindenkinek. A gyerekek rendelkeznek a szolgálat elvégzésének hobbijával.

Ének:
Ó ember, légy türelmes, a boldogságod napjai lassan eljönnek!

Om shanti.
Amikor valaki beteg egy kórházban, az a beteg abban reménykedik, hogy szabaddá válik a fájdalomtól. Megkérdezi az orvosát, milyen az állapota és, mikor fog szabaddá válni attól a betegségtől. Azok mind korlátolt dolgok. Ez egy korlátlan dolog. Az Atya eljön és tanácsot ad nektek, gyermekeknek. Ti, gyermekek megértitek, hogy ez valóban a boldogság és szomorúság egy játéka. Valójában a gyermekek itt több haszonnal rendelkeztek, mint az aranykorban, mert tudjátok, hogy ebben az időben Isten ölében ültök, vagyis Isten gyermekei vagytok. Ebben az időben nagyon inkognitó dicsérettel rendelkezünk. Bár az emberi lények az Atyát Shivának, Ishwárnak, Bhagawannak szólítják, Őt nem ismerik. Folyamatosan Hozzá kiáltanak. Ez megtörténik a drámának megfelelően. Ott a tudás és a tudatlanság, az éjszaka és a nappal. Ők folyamatosan ezt éneklik, de olyan tamopradhan intellektussal rendelkeznek, hogy nem tekintik önmagukat tamopradhannak. Csak, amikor valaki rendelkezik az Atya örökségével a szerencséjében, fognak ezek a dolgok megülni az intellektusában. Ti, gyermekek tudjátok, hogy extrém sötétségben voltatok. Az Atya most eljött és ezért olyan sok fényt kaptunk. A tudás, amit az Atya elmagyaráz, nincs ott a védákban, a szentírásokban, vagy a Granthban, stb. Az Atya ezt elmondja nektek. Be is bizonyítja. Én átadom nektek, gyermekeknek a tudás fényét a Teremtőről és a teremtés elejéről, közepéről és végéről. Aztán az eltűnik. Senki nem kap tudást senkitől, csak Tőlem. Ez a tudás aztán eltűnik. Ti megértitek, hogy a vaskor elmúlt és az meg fog ismétlődni több ezer év után. Ez valami új dolog. Ezt nem említik a szentírásokban. Az Atya mindenkinek átadja ugyanazt a tudást, de mindannyian sorszámszerintiek annak önmagukba szívásában. Amikor jó, szolgálatkész gyermekek jönnek, Baba tudásának tánca is annak megfelelő. Amikor a közönség, akik egy táncoló lányt figyelnek, nagyon élvezik, ő is nagyon jól, boldogságban mutatja be a táncát. Ha csak néhányan ülnének a közönségben, ő egy hétköznapi táncot mutatna be mindennapi módon. Amikor sokan vannak, akik tapsolnak, az ő lelkesedése is emelkedik. Ugyanígy van itt is. Az összes gyermek meghallgatja a murlit, de azt személyesen, szemtől-szembe meghallgatni egy más dolog. Azt is megmutatják, hogy Krishna bemutatta a táncot. Az nem egy fizikai tánc volt. Valójában az a tudás tánca volt. Shiv Baba maga azt mondja nektek, én eljövök, és bemutatom a tudás táncát. Én vagyok a Tudás Óceánja, ezért nagyon jó pontok merülnek fel. Ez a tudás furulyája nem egy fafurulya. A Tisztító Atya eljönne, és Raja jógát tanítana nektek, vagy egy fafurulyán játszana? Soha senki nem gondolna arra, hogy az Atya eljön, és Raja jógát tanít ily módon. Ti most megértitek ezt, de ez nem lép be semmilyen más emberi lény intellektusába. Azok, akik eljönnek ide, egy státuszt igényelnek, sorszám szerint. Ti bármilyen erőfeszítést tettetek az előző ciklusban, ugyanazt az erőfeszítést fogjátok most is megtenni. Gyermekek, tudjátok, hogy az Atya eljön, és kinyilvánítja az összes titkot ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban is tette. Ő azt mondja, én is kötve vagyok a drámában. Mindenki kötve van a dráma kötésével. Bármi történt az aranykorban, újból meg fog történni. Olyan sok különböző faj van. Az aranykorban nem lesz olyan sok faj, mint most. Ott csak egy nagyon kis variáció van. Később a szám folyamatosan növekedni fog, ugyanúgy, ahogy a vallások is növekednek. Azok nem léteznek az aranykorban. Ti csak az aranykor dolgait fogjátok látni az aranykorban. Az aranykorban nincs semmi, ami piszkot, vagy szemetet teremtene. Azokat az istenségeket isteneknek, és istennőknek nevezik. Semmilyen más földön nem hívnának senkit istennek, vagy istennőnek. Biztosan azok az istenségek uralták a királyságot a mennyországban. Nézzétek meg, hogy mennyire dicsérik őket. Ti, gyermekek most kifejlesztitek a türelmet. Tudjátok, hogy milyen alacsony a státuszotok, és hogy mennyi jeggyel fogtok átmenni. Ti, mindannyian megérthetitek önmagatok is, hogy ez és ez nagyon jó szolgálatot végez. Miközben előrehaladtok, viharok fognak jönni. Az Atya azt mondja, nem szabad, hogy rossz ómenek, vagy viharok legyenek a gyermekek felett. Maya még a jó gyermekeket is bukásra készteti. Az Atya türelmet ad nektek. Nagyon kis idő maradt hátra. Nektek szolgálnotok kell. Amikor a megalapítás megtörtént, akkor nektek, mindannyitoknak haza kell térnetek. Ebben nem lehet egy másodpercnyi változás sem. Csak ti, gyermekek értitek meg ezt a titkot. Mi színészek vagyunk a drámában. Mi ebben főszerepet játszunk. A győzelemnek és a vereségnek ez a játéka Bharaton alapszik. Bharat tiszta volt. Ott olyan nagy béke és tisztaság volt. Ez csak a tegnap kérdése. Tegnap mi azok voltunk, akik eljátszottuk ezeket a szerepeket. Az 5.000 év teljes szerepe felvételre került. Mi körbementünk a cikluson és most az Atyával jógázunk, amin keresztül az ötvözet eltávolításra kerül. Amikor emlékeztek az Atyára, emlékezni fogtok az örökségre is. Először is, ismerjétek meg Alfát. Az Atya azt mondja: Azzal, hogy megértetek engem, mindent meg fogtok érteni tőlem. A tudás nagyon könnyű. Az csak egy másodperc kérdése. Ugyanakkor, Ő folyamatosan magyaráz nektek. Ő folyamatosan átadja nektek a pontokat. A fő pont a manmanabhav, és ebben teremtődnek az akadályok. Amikor test tudatosság van, sok különböző módon fuldokoltok. Az nem engedi meg nektek, hogy jógában maradjatok. Az odaadás ösvényén, amikor leülnek, hogy emlékezzenek Krishnára, az intellektusuk olyan sok különböző módon vándorol. Mindenki rendelkezik az odaadás tapasztalatával. Ez erre a születésre utal. Azzal, hogy megértitek ezt a születést, ti meg tudtok érteni valamit az előző születéseitekről is. Ti, gyermekek kifejlesztettétek az Atyára való emlékezés hobbiját. Minél többet emlékeztek Rá, annál jobban fog növekedni a boldogságotok. Ezzel együtt isteni és szellemi tevékenységeket is végre kell hajtanotok. Ti Brahminok vagytok. Ti elmondjátok az igaz Narayan történetét és a halhatatlanság történetét. Csak egy fő dolog van, amiben minden benne van. Csak az emlékezéssel van az, hogy a bűneitek megsemmisülnek. Csak ez az egy hobbi szellemi. Az Atya elmagyarázza, hogy ez a tudás nagyon könnyű. Emlékeznek a kumari névre is. Az adar kumariknál (férjes asszonyok) és a kumariknál a kumarik nevét jobban dicsőítik. Ők nem rendelkeznek semmilyen kötéssel. Azok a férjek bűnössé tennék őket. Ez az Atya feldíszít benneteket, hogy elküldjön a mennyországba. Ő elvisz titeket az édes óceánba. Az Atya azt mondja, teljesen felejtsétek el ezt az öreg világot, beleértve az öreg testeiteket is. A lélek azt mondja, én befejeztem a 84 születést. Én most igényelni fogom a teljes örökségemet az Atyától. Bár ti fenntartjátok a bátorságot, még mindig harc van Mayával. Ez a Baba elől van. Ő néz szembe Maya legtöbb viharával. Sokan eljönnek és elmondják Babának azokat a dolgokat, amik eljönnek hozzájuk. Baba azt válaszolja, gyermekek, természetesen ezek a viharok biztosan eljönnek. Ők először hozzám jönnek el. A végén ti, mindannyian el fogjátok érni a karmatit állapototokat. Ez nem egy új dolog, ez az előző ciklusban is megtörtént. Ti eljátszottátok a szerepeiteket a drámában, és nektek most haza kell térnetek. Ez az élő dráma. Gyermekek, megértitek, hogy ez az öreg világ pokol. Azt mondják, Lakshmi és Narayan a tej óceánjában éltek. Az emberek ilyen jó templomokat építenek nekik. Kezdetekben, amikor egy templomot építettek, egy tej medencét is készítettek, és abba elhelyezték Vishnu egy képmását. Ők sok nagyon jó képmást készítettek, és azokat imádták. Abban az időben minden nagyon olcsó volt. Baba mindent látott. Valóban ez a Bharat egy ilyen tiszta tejóceán volt. Az olyan volt, mintha ghee és tejfolyók lennének. Ők ezt a dicséretet is ábrázolták. Ahogy megemlítitek a mennyországot, a szátok elkezd megnedvesedni. Ti, gyermekek mindannyian megkaptátok a tudás harmadik szemét. Ezért, az intellektusotok megkapta a megértést. A ti intellektusotok elmegy az otthonba és aztán a mennyországba. Ott minden új lesz. Baba nagyon boldog volt, látva shri Narayan képmását. Ő arról nagy szeretettel gondoskodott. Ő nem értette, hogy ő maga fog azzá válni. Ti most megkaptátok ezt a tudást Babától. Ti rendelkeztek Brahmand és a világ eleje, közepe és vége tudásával. Megértitek, hogyan mentek körbe a cikluson. Baba tanít nekünk Raja jógát. Nektek, gyermekeknek nagyon boldogoknak kellene lennetek, hogy csak egy rövid idő maradt hátra. Ilyen, vagy olyan dolgok folyamatosan történni fognak ezzel a testtel. Ez a ti utolsó születésetek. A dráma tervének megfelelően a boldogságotok napjai lassan eljönnek. Láthatjátok, hogy a pusztulás előttetek áll. Ti megkaptátok a tudás harmadik szemét. Ti nagyon világosan megértitek a testetlen világot, a szubtilis régiót és a testi világot. Az önmegismerésnek ez a diszkosza folyamatosan nagyon jól forog az intellektusotokban. Ti rendelkeztek annak a boldogságával, hogy a korlátlan Atya a Tanárotokká vált és tanít benneteket. Ugyanakkor, mivel ez egy új dolog, ti ismételten elfelejtitek. Máskülönben, amikor azt mondjátok, Baba, a boldogságotok higanyszálának emelkedni kellene. Ramtirath shri Krishna hívője volt. Ő olyan sok erőfeszítést tett pusztán azért, hogy legyen egy víziója shri Krishnáról. Amikor volt egy víziója, nagyon boldoggá vált, de mi történt azon keresztül? Ő nem kapott semmit. Itt ti, gyermekek boldogsággal rendelkeztek, mert tudjátok, hogy elértek egy ilyen magas státuszt 21 születésre. A ciklus háromnegyed részében boldogok maradtok. Ha ez fél és fél lenne, nem lenne semmi haszon. Ti boldogok maradtok a ciklus háromnegyed részében. Senki nem tapasztalhat akkora boldogságot, mint ti. Számotokra korlátlan a boldogság. Amikor nagy a boldogság, nem vagytok tudatában a szomorúságnak. Itt az átmeneti korban van az, hogy megértitek mindkettőt, hogy most elmentek a boldogságba a szomorúságból. Az arcotok a nappal felé és a lábatok az éjszaka felé van. Rúgjátok el ezt a világot, vagyis azt távolítsátok el az intellektusotokból. Ti, lelkek tudjátok, hogy most haza kell térnetek. Ti sok szerepet játszottatok. Beszéljetek önmagatokhoz ily módon. Most minél többet emlékeztek az Atyára, annál több rozsda kerül eltávolításra. Minél elfoglaltabbak maradtok az Atya szolgálatában, és minél többeket tesztek egyenlővé önmagatokkal, annál inkább fogjátok kinyilvánítani az Atyát. Ott van az intellektusotokban, hogy most haza kell térnetek. Ezért, nektek csak az otthonra szabadna emlékeznetek. Egy öreg épület folyamatosan omladozik. Nézzétek meg a különbséget egy öreg épület és egy új épület között. Ott van az éjszaka és nappal különbsége. Ez valóban a méreg folyója. Az emberek folyamatosan harcolnak, és megölik egymást. Most, hogy Baba eljött, a nagy harc elkezdődött. Ha egy feleség nem egyezik bele, hogy elmerüljön a kéjvágyban, akkor olyan sokat háborgatják őt. Az emberek olyan sok problémát okoznak. Olyan sok atrocitás történt az előző ciklusban is. Azok a dolgok, amikre emlékeznek, a jelenlegi időre utalnak. Láthatjátok, hogy az anyák milyen sokat kiáltanak. A drámának ez a szerepe most lejátszódik. Senki más, csak az Atya és a gyermekek tudják ezt. Ahogy tovább fejlődtök, mindenki meg fogja érteni. Arra emlékeznek, hogy az Atya a Tisztító és mindenki számára a Megváltás Adományozója. Magyarázzátok el bárkinek, hogy Bharat hogyan válik mennyországgá és az most hogyan a pokol: Gyertek, és elmagyarázzuk nektek az egész világ történelmét és földrajzát. Csak Isten és ti Isten gyermekei ismeritek ezt a korlátlan történelmet és földrajzot. Azzal, hogy ismeritek ezt a történelmet és földrajzot, tudjátok, hogy a tisztaság, a boldogság és béke hogyan kerül megalapításra. Ti biztosan igényelni fogjátok a korlátlan örökségeteket a Korlátlan Atyától. Gyertek be és ezt értsétek meg. Sok téma van. Nektek, gyermekeknek a feje most túlcsordul. A boldogságotok higanyszála olyan magasra emelkedik. Ti, gyermekek rendelkeztek a teljes tudással. Ti megkapjátok a tudást a tudás-teljes Atyától. Aztán elmegyünk, és Lakshmivá és Narayanná válunk. Ez a tudás ott nem fog megmaradni. Ezek olyan mély dolgok, és meg kell őket érteni. Gyermekek, nagyon jól megértitek a létra képét. Ez a 84 születés ciklusa. Most ezt magyarázzátok el és tegyétek világossá az emberek számára. Ezt a világot nem lehet mennyországnak, vagy a tiszta világnak nevezni. Az aranykor különbözik a vaskortól. Nagyon könnyű megérteni, hogy ez a ciklus hogyan forog. A magyarázat jó, de sok ember képtelen arra, hogy erőfeszítést tegyen azért, hogy az emlékezés zarándoklatán maradjanak. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Távolítsátok el ezt az öreg világot és a testeteket az intellektusotokból, és emlékezzetek az Atyára és az otthonra. Állandóan tartsátok fenn azt a boldogságot, hogy a boldogságotok napjai lassan eljöjjenek.

2. Köpüljétek a tudást, amit megkaptok a tudás-teljes Atyától, és az intellektusotokat tartsátok túlcsordulón. Ne váljatok test tudatossá és ne fuldokoljatok semmilyen módon.

Áldás:
Váljatok az összes elérés megtestesítőivé, és kapjátok meg a fénykoronát az isteni szerencsétekként.

A világban a szerencse jele egy királyság, és egy királyság jele a korona. Hasonló módon, az isteni szerencse jele a fénykorona. Ezen korona megkapása alapja a tisztaság. A teljesen tiszta lelkek, azzal együtt, hogy rendelkeznek a fénykoronával, teljesek az összes eléréssel. Ha bármilyen elérés hiányzik, akkor a fénykorona nem lesz tisztán látható.

Slogen:
Csak azok lehetnek adományozók a tudatukkal, akik stabilak maradnak a szellemi állapotukban.