02.05.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a béke a virágfüzér a nyakatok körül. Ez az „én” eredeti vallása. Ezért, nincs arra szükség, hogy körbevándoroljatok a békéért. Egyszerűen stabilizáljátok önmagatokat az eredeti vallásotokban.

Kérdés:
Az emberek milyen módszert használnak azért, hogy valamit megtisztítsanak? Az Atya milyen módszert teremtett?

Válasz:
Annak érdekében, hogy megtisztítsanak valamit, az emberek azt a tűzbe teszik. Amikor egy yagját készítenek, egy tüzet készítenek. Itt is az Atya megteremtette Rudra áldozati tüzét, de ez a tudás áldozati tüze. Ebben fel kell áldozni mindenki felajánlását. Ti, gyermekek feláldoztok mindent, amivel rendelkeztek, beleértve a testeiteket is. Nektek jógáznotok kell. Ez a jóga egy versenye. Ezen keresztül először egy virágfüzérré váltok Rudra nyaka körül és aztán felfűzötté váltok a rózsafüzérben Vishnu nyaka körül.

Ének:
Üdvözlet Shivának.

Om shanti.
Kinek a dicséretét hallottátok? Az a Legfelső Atyáé túl innen, a Legfelső Léleké, Istené. Az összes hívő és azok, akik szellemi erőfeszítést tesznek, emlékeznek Rá. Az Ő neve a Tisztító is. Ti, gyermekek tudjátok, hogy Bharat tiszta volt. Lakshmi és Narayan vallása a tiszta családi ösvényé volt. Azt hívták az eredeti, örökkévaló, istenségi vallásnak. Bharatban minden volt tisztaság, béke, boldogság és gazdagság. Amikor nincs tisztaság, nincs béke, vagy boldogság. Az emberek folyamatosan körbevándorolnak a békéért. Ők folyamatosan elvándorolnak az erdőkbe. Egyetlen egy személy sem rendelkezik békével, mert nem ismerik az Atyát és nem értik önmagukat lélekként, és hogy a testük hozzájuk tartozik. Nektek cselekednetek kell a testeiteken keresztül. Az eredeti vallásom a béke. Ezek a test szervei. A lelkek nem tudják, hogy ők a hangon túli föld, a legfelső lakhely lakói. Mi a testek támaszát vesszük, hogy eljátsszuk a szerepeinket a tettek mezején. Ők rendelkeznek a béke egy füzérével a nyakuk körül, de mégis olyan sokat botladoznak körbe. Ők folyamatosan megkérdezik, hogyan rendelkezhetnének a tudat békéjével. Nem tudják, hogy egy lélek rendelkezik egy tudattal és egy intellektussal. Egy lélek a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek egy gyermeke. Ő a Béke Óceánja, és mi vagyunk az Ő gyermekei. Az egész világ békétlen. Mindenki azt mondja: Legyen béke. Az egész világ Mestere csak az Egyetlen, akinek az emberek azt mondják: Üdvözlet Shivának. Ki Isten, a magasak közt Legmagasabb, Shiva? Egyetlen egy emberi lény sem tudja ezt. Ők mégis imádják Őt. Néhányan azt mondják önmagukról: Shivo hum (én Shiva vagyok). Shiva az egy Atya. Amikor az emberek önmagukat Shivának nevezik, az egy nagy bűn. Shiva az, akit a Tisztítónak hívnak. Se Brahmát, se Vishnut vagy Shankart, vagy bármilyen emberi lényt, nem lehet a Tisztítónak nevezni. Csak az Egy a Tisztító és a Megváltás Adományozója mindenki számára. Az emberi lények nem tudják megtisztítani az emberi lényeket, mert ez az egész világ kérdése. Az Atya elmagyarázza: Amikor aranykor volt, Bharat tiszta volt és az most tisztátalan. Ezért, nektek emlékeznetek kellene az Egyre, aki megtisztítja az egész világot. Ugyanakkor ez a tisztátalan világ. Ők nagy lelkekről beszélnek, de valójában itt nincs semmilyen nagy lélek. Nem ismerik az Atyát, túl erről a világról. Emlékeznek Shiva születésnapjára Bharatban és így Ő biztosan eljött Bharatba azért, hogy megtisztítsa a tisztátalant. Azt mondja, én eljövök az átmeneti korban, amit kumbnak hívnak (találkozás). Ez nem az óceán és a folyóvizek találkozása. A kumb az, amikor a Tisztító Atya, a Tudás Óceánja eljön, és megtisztítja az összes lelket. Azt is tudjátok, hogy amikor Bharat mennyország volt, csak egy vallás volt. Ott volt a napdinasztia királysága az aranykorban, és aztán a holddinasztia királysága az ezüstkorban. Ezért dicsérik így: Ráma a király és minden ember Rámához tartozik. Az ezüstkornak olyan nagy a dicsérete. Ezért, az aranykor dicséretének még nagyobbnak kellene lennie. Bharat mennyország volt és ott tiszta élő lelkek voltak. Más vallások lelkei a hangon túli földön voltak. Azon emberi lények közül egyik sem tudja, hogy mi a lélek, vagy mi a Legfelső Lélek. Egy lélek egy parányi pont, és rendelkezik a 84 születés szerepével önmagában. Nem lehet 8.4 millió születés. Az nem lehetséges, hogy folyamatosan körbementek a cikluson ciklus-ciklus után 8,4 millió születést véve. A ciklus csak 84 születés. Az sem mindenkinek. Azok, akik léteztek az elején, most itt vannak a végén és aztán újból el fognak jönni az elején. Az összes lélek, akik később jönnek el, a hangon túli földön tartózkodnak. Az Atya elmagyarázza mindezeket a dolgokat. Egyedül Őt hívják a Mindenható Hatalomnak. Az Atya azt mondja: Én elmagyarázom nektek Rámán keresztül az össze védák, a szentírások és a Gita lényegét. Ők kitalálták az összes szentírást az odaadás ösvénye fizikai tevékenységeiről. Hogy én hogyan jöttem el és teremtettem meg az áldozati tüzet, ezt nem említik a szentírásokban. Ezt hívják Rudra tudása áldozati tüzének az uralkodásért, amiben a lovat feláldozzák. Shiva Rudra és ebben az áldozati tűzben mindenkit fel kell áldozni. Az Atya azt mondja: Felejtsétek el az összes barátaitokat és rokonaitokat, beleértve a testeket is. Csak az egy Atyára emlékezzetek. „Én egy szannyasi vagyok, én egy keresztény vagyok, stb.” Azok mind testi vallások. Mondjatok le azokról mind és folyamatosan csak Rám emlékezzetek. A testetlen biztosan belépne egy testbe. Ő azt mondja, nekem az anyag támaszát kell vennem. Én eljövök, és megalapítom az új világot ezen a testen keresztül. Az öreg világ pusztulása előttetek van. Emlékeznek a megalapításra Brahmán, az emberiség Atyján keresztül. A szubtilis régió az angyalok világa. Ott nincs hús és csont. Ott szubtilis testek vannak. Mindannyian fehérek, olyanok, mint a szellemek. A lelkek, akik nem kapnak egy testet, itt vándorolnak körbe. Ti láthatjátok egy test árnyékát, de azt nem tudjátok elkapni. Az Atya azt mondja: Gyermekek, most emlékezzetek rám, mert a bűneitek ezzel az emlékezéssel fognak feloldódni. Arra emlékeznek, sok idő eltelt és egy kis idő maradt. Most nagyon kis idő maradt hátra. Emlékezzetek az Atyára, amennyit csak lehetséges, és a végső gondolataitok elvisznek benneteket a végcélotokhoz. Néhány szó, amit megemlítettek a Gitában, helyes. Néhány szó korrekt, olyan, mint „egy csipetnyi só egy zsák lisztben”. Először is nekik tudniuk kellene, hogy Isten testetlen. A testetlen Isten hogyan beszél. Ő azt mondja, én belépek Brahma hétköznapi testébe, és Raja jógát tanítok. Gyermekek, emlékezzetek rám. Én eljövök, hogy megalapítsam az egy vallást, és inspiráljam az összes többi vallás pusztulását. Most megszámlálhatatlan vallás van. 5.000 évvel ezelőtt csak az egy eredeti, istenségi vallás létezett az aranykorban. Minden lélek vissza fog térni azt követően, hogy elrendezték a karmikus számláikat. Ezt hívják az elrendezés időszakának. Mindenki szomorúsága karmikus számláinak el kell rendeződnie. Szomorúságot kapnak, mert bűnt követtek el. Azt követően, hogy a bűn számlái elrendeződnek, a jótékonyság számlái elkezdődnek. Egy tüzet készítenek, hogy mindent megtisztítsanak. Amikor egy áldozati tüzet készítenek, tüzet raknak. Ez nem egy anyagi áldozati tűz. Ez Rudra tudásának áldozati tüze. Azt nem mondják, hogy ez Krishna tudásának áldozati tüze. Krishna nem készített egy áldozati tüzet. Krishna egy herceg volt. A természeti katasztrófák idején áldozati tüzeket készítenek. Ebben az időben mindenhol természeti katasztrófák vannak. Sok ember elkészíti Rudra áldozati tüzét. Ők nem készítik el Rudra tudásának áldozati tüzét. Csak Rudra, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek jön el és teremti azt meg. Azt mondják, hogy mindenkit fel fognak áldozni Rudra tudásának áldozati tüzében. Baba eljött és az áldozati tűz megteremtődött. Az folytatódni fog addig, amíg a királyság nem kerül megalapításra és mindenki nem vált tisztává. Nem mindenki válik azonnal tisztává. Folyamatosan jógázzatok, egészen a végéig. Ez a jóga versenye. Minél többet emlékeztek az Atyára, annál inkább lesztek képesek arra, hogy versenyezzetek, és egy virágfüzérré váljatok Rudra nyaka körül. Aztán, egy virágfüzérré fogtok válni Vishnu nyaka körül. Az első Rudra rózsafüzére és aztán Vishnué. Először az Atya mindenkit hazavisz és aztán az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesznek, Narayanná fognak válni egy hétköznapi emberből, és Lakshmivá egy hétköznapi nőből, és uralják a királyságot. Ez azt jelenti, hogy az eredeti, örökkévaló istenségi vallás megalapításra kerül. Az Atya tanít nektek Raja jógát, ugyanúgy, ahogy 5.000 évvel ezelőtt tanította. Ő eljött, hogy azt újból tanítsa egy ciklus után. Az emberek megünneplik Shiva születésnapját, és Shiva éjszakáját. Az éjszaka a vaskori, öreg világ végét és az újvilág elejét jelenti. Az arany és ezüstkorok a nappal és a réz és vaskorok az éjszaka. Ott van Brahma korlátlan nappala, és aztán Brahma korlátlan éjszakája. Nem említik Krishna éjszakáját és nappalát. Krishna nem rendelkezik semmilyen tudással. Brahma megkapja a tudást Shiv Babától. Aztán, ti gyermekek azt megkapjátok rajta keresztül. Ez azt jelenti, hogy Shiv Baba átadja nektek a tudást Brahma testén keresztül. Ő trikaldárshivá tesz benneteket. Az emberi világban egyetlen személy sem lehet trikaldarshi. Ha valaki az lenne, akkor át tudná adni a tudást. Senki nem tudja átadni a tudást arról, hogy ez a világciklus hogyan forog. Mindenki Istene az Egyetlen. Nem mindenki hisz abban, hogy Krishna az Isten. Ő egy herceg. Egy herceg lehetne Isten? Ha ő ural egy királyságot, neki azt el is kell veszítenie. Az Atya azt mondja, én a világ mestereivé teszlek benneteket, és aztán elmegyek és a hangon túli földön élek. Az én szerepem akkor kezdődik, amikor a szomorúság elkezdődik. Én meghallgatlak benneteket. Engem hívnak a kegyelemteljes Egynek. Az odaadás először önzetlen, vagyis egyedül Shivát imádják, és aztán elkezdik imádni az istenségeket. Az odaadás mostanra önzővé vált. Még az imádók sem tudják, mikor kezdődött az imádat. Shiva és Szomnath egy is ugyanaz. Shiva testetlen. Mért hívják Őt Somnathnak (a Nektár Urának)? Mert Somnath Atya átadta nektek, gyermekeknek a tudás nektárját, hogy igyátok. Neki sok nevet adtak. Őt Babulnathnak is hívják (a Tüskék Urának), mert Ő tüskékből virágokká változtat titeket. Az Atya mindenki számára a Megváltás Adományozója. Őt mindenütt jelenvalónak hívni az Atya inzultálása. Az Atya azt mondja, csak egyszer jövök el, amikor ez az átmeneti kor. Amikor az odaadás a végéhez ér én eljövök. A szabály az, hogy én csak egyszer jövök el. Az Atya az egyedüli Egyetlen, és csak egy inkarnáció van. Én csak egyszer jövök el és titeket, mindannyitokat tiszta Raja jógikká tesztek. A tiétek Raja jóga, míg a szannyasik hatha jógával rendelkeznek. Ők nem tudnak nektek Raja jógát tanítani. A hatha jógik azzal a vallással rendelkeznek, hogy támogassák Bharatot. Szükség van a tisztaságra. Bharat száz százalékosan tiszta volt. Az most tisztátalan. Ezért kiáltanak így: Gyere és tisztíts meg minket. Az aranykor a tiszta emberi lények világa. A háztartás vallása most a tisztátalanságé. Az aranykorban a háztartás vallása a tisztaságé volt. Annak a tiszta háztartásnak a vallása most újból megalapításra kerül. Csak az egy Atya a felszabadulás és életben való felszabadulás Adományozója mindenki számára. Az emberi lények nem tudnak felszabadulást vagy életben való felszabadulást adni az emberi lényeknek. Ti vagytok az Atya, a Tudás Óceánja gyermekei. Ti, Brahminok mindenkit igaz zarándoklatra visztek, míg mindenki más hamis zarándoklatokra viszi az embereket. Ti duplán erőszakmentesek vagytok. Nem követtek el semmilyen típusú erőszakot, nem harcoltok, és nem használjátok a kéjvágy kardját. Erőfeszítést igényel, hogy legyőzzétek a kéjvágyat. Nektek le kell győznötök a bűnöket. Ti, Brahma kumarok és kumarik, igénylitek az örökségeteket Shiv Babától. Testvérek és nővérek vagytok egymás között. Ti most a testetlen Isten gyermekei vagytok, és így testvérek vagytok. Aztán, ti Brahma Baba gyermekei is vagytok, így biztosan bűntelenné kell válnotok. Ez azt jelenti, hogy megkapjátok a világ uralkodását. Ez a sok születésetek utolsója. Váljatok olyan tisztává, mint egy lótusz, és aztán egy magas státuszt kaptok. Az Atya most olyan értelmesekké tesz benneteket. Ti rendelkeztek a világ tudásával az intellektusotokban. Ti most az önmegismerés diszkosza forgatói vagytok. A léleknek van egy víziója önmagáról, vagyis, ti megkapjátok a tudást a Legfelső Atyától, a Legfelső Lélektől, akit a tudás-teljes Egyetlennek is hívnátok. Ő az emberi világfa Magja és Ő élő. Ő most eljött, hogy átadja nektek a tudást. Csak egy Mag van. Azt is tudjátok, hogy a fa hogyan merül fel a Magból. Ez egy fordított fa. A Mag ott fent van. Először az istenségi fa merül fel, aztán az iszlám és buddhizmus, és azok folyamatosan növekednek. Ti most megkaptátok ezt a tudást. Senki más nem tudja ezt átadni nektek. Bármit halljatok, az ott marad az intellektusotokban. Az aranykor elején nincsenek szentírások. Ez az 5.000 év egy ilyen egyszerű történet, ugye? Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Nagyon kis idő maradt hátra. Sok idő eltelt és csak egy kevés maradt. Ezért, bármennyi időtök maradt még, azt használjátok hasznos módon az Atya emlékezésében. Rendezzétek a múltban elkövetett bűneitek karmikus számláit.

2. Annak érdekében, hogy stabilizáljátok önmagatokat a békétek eredeti vallásában, nektek biztosan tisztává kell válnotok. Ahol tisztaság van, ott béke van. „Az én eredeti vallásom a béke. Én az Atya, a Béke Óceánja gyermeke vagyok.” Ezt tapasztaljátok meg.

Áldás:
Legyetek mindenki által tisztelve, és könnyedén érjetek el sikert az alázatosságotok különlegességével.

A könnyű módszer, hogy megkapjátok mindenki tiszteletét, hogy alázatosak vagytok. A lelkek, akik az alázatosság különlegességével irányítják önmagukat, könnyedén sikert érnek el. Alázatosnak lenni azt jelenti, öntisztelettel rendelkezni. Alázatosnak lenni, nem azt jelenti, meghajolni, de azt, hogy mindenki meghajol előttetek a szeretetetek és a különlegességeitek miatt. A jelenlegi időnek megfelelően ez a siker állandó és könnyű elérésnek a fő alapja. Azok, akik alázatosak minden tettben, kapcsolatban és ismeretségben, győztes ékszerekké válnak.

Slogen:
Szívjátok magatokba a tudás erejét, és ahelyett, hogy az akadályok megakadályoznának benneteket, legyőzitek azokat.