02.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, minden, amit az igaz Atya elmond nektek, igaz. Maradjatok igazak egy ilyen igaz Atyához. Ne legyen bennetek semmilyen hamisság, vagy csalás.

Kérdés:
Ti, gyermekek milyen különbséget értetek meg nagyon világosan az átmenetben?

Válasz:
Hogy a Brahminok mit tesznek, és mit tesznek a shudrák; mi a tudás ösvénye és mi az odaadás ösvénye; mi egy fizikai hadsereg harcmezeje, és milyen a ti harcmezőtök. Csak ti, gyermekek értitek meg mindezen különbségeket. Senki más nem érti meg a különbséget az aranykor és a vaskor között.

Ének:
Anya, ó Anya, te vagy a szerencse adományozója mindenki számára.

Om shanti.
Ez Bharat anyáinak a dicsérete. Ott van a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shiva dicsérete. Csak egyetlen egy anya dicsérete nem elegendő. Csak egy anya nem tud semmit tenni. Biztosan szükség van egy egész hadseregre. Hogyan történhetne bármi is az egész hadseregük nélkül? Shiv Baba csak egy. Ha az nem azért az Egyetlenért lenne, nem lehetnének anyák, nem lehetnének gyermekek és így nem lenne semmilyen Brahma kumar vagy kumari. A többség anya, ezért dicsérik az anyákat. Bharat anyái, azok, akik az inkognitó Shiv Shakti hadsereg, erőszakmentesek, és nem követhetnek el semmilyen típusú erőszakot. Két típusú erőszak van. Az egyik használni a kéjvágy kardját, és a másik a fizikai erőszak, mint az ölés, a mérgessé válás, a lövés, stb. Ebben az időben minden fizikai hadsereg véghezviszi mindkét típusú erőszakot. Manapság még a nőket is megtanítják arra, hogyan használjanak fegyvereket, stb. Azok egy fizikai hadsereg anyái, míg ezek az isteni közösség, a szellemi hadsereg anyái. Ők megtanulják, hogyan hajtsák végre a gyakorlatot. Ti talán még soha nem voltatok egy harcmezőn. Ők sok erőfeszítést tesznek. Ők elmerülnek a kéjvágy bűnében is. Alig van asszony, aki ne menne férjhez. Ők sok mindent megtanulnak abban a hadseregben. Még a fiatal gyermekeket is megtanítják. Ez egy hadsereg és az is egy hadsereg. Olyan sok részletet leírtak a hadseregről a Gitában. Ugyanakkor, csak ti tudjátok, hogy a valóságban mi történik, hogy milyen inkognitók vagytok, hogy a Shiv Shakti hadsereg mit tesz, és hogyan váltok a világ mestereivé. Azt hívják a harc helyének. A ti harcmezőtök inkognitó. Ezt az állapotot hívják a harcmezőnek. Korábban ők nem mentek a harcmezőre. Ezt itt össze lehet hasonlítani minden mással. Mindkét hadseregben vannak asszonyok, de ott a többség férfi, míg itt a többség nő. Ott van ez a különbség. Ez a különbség a tudás ösvénye és az odaadás ösvénye között az utolsó különbség. Az aranykorban nincs semmilyen különbség. Baba eljön és megmutatja a különbséget aközött, amit a Brahminok tesznek, és amit a shudrák tesznek. Mindenki itt van a harcmezőn. Ez nem annak a kérdése, hogy ez az aranykorban, vagy a vaskorban van; ez az átmeneti kor kérdése. Ti pandavák az átmeneti korhoz tartoztok, és a kauravák a vaskorhoz tartoznak. Ők a vaskor időtartamát nagyon hosszúnak ábrázolták, ezért semmit nem tudnak az átmenetről. Fokozatosan meg fogják érteni ezt a tudást rajtatok keresztül. Így ez nem csak egy anya dicsérete. Ez a Shiv Shakti hadsereg. Az egy Isten a Magasak közt Legmagasabb, és ti ugyanaz a hadsereg vagytok egy ciklussal ez előttről. A ti feladatotok az, hogy ezt a Bharatot az isteni uralkodók királyságává változtassátok. Megértitek, hogy ti először a napdinasztiához és aztán a holddinasztiához, majd a kereskedő dinasztiához tartoztatok. Ugyanakkor, csak azokat dicsérik, akik a napdinasztiához tartoztak. Ti olyan erőfeszítést tesztek, hogy először el fogtok menni a napdinasztiába, vagyis a mennyországba. Az aranykort hívják mennyországnak. Az ezüstkort valójában nem hívják mennyországnak. Még azt is mondják, hogy ez és ez a mennyország egy lakójává vált. Azt nem mondják, hogy az a személy elment az ezüstkorba, Ráma és Szita királyságába. Bharat emberei tudják, hogy shri Krishna királysága a paradicsomban volt, és mégis ők shri Krishnát a rézkorba tették. Az emberi lények nem tudják, hogy mi az igazság. Nem találták meg a Satgurut, aki elmondja nekik az igazságot. Ti megtaláltátok az Egyet, aki elmond nektek minden igaz dolgot, és benneteket igazsággal telivé tesz. Ő azt mondja nektek, gyermekeknek: Gyermekek, soha ne hazudjatok, vagy csaljatok. Semmi nem marad rejtett, ami a tiétek. Valaki bármilyen típusú cselekedetet hajtson végre, annak olyan lesz az eredménye. Az Atya jó tetteket tanít nektek. Senki bűne nem maradhat rejtett Isten előtt, és a karma szenvedése nagyon komoly lesz. Bár ez a ti utolsó születésetek, nektek meg kell tapasztalnotok a büntetést, mert el kell rendezni a sok születés karmikus számláit. Baba elmagyarázta, hogyan áldozzák fel magukat Kashiban. Amíg az élet nem hagyja el a testet, és a lélek nem vesz egy új születést, neki szenvednie kell. Sok fájdalmat kell tolerálnia. A bűnös tevékenységek karmikus szenvedésének az egyik típusa a betegség, a másik a büntetés. A lélek akkor nem tud semmit mondani, de elkeseredésében kiált. A bűnös lelkek itt és ott is büntetést tapasztalnak. Az aranykorban nincs bűn. Ott nincs bíróság, vagy törvényszék, és nincs semmilyen büntetés egy anyaméh börtönében. Ott az anyaméh olyan, mint egy palota. Krishnát egy pipál levélen ringatózva ábrázolták az óceánban, a nagyujját szopva. Ez egy anyaméh palotájára utal. A gyermekek az aranykorban nagy kényelemben születnek. A kezdetektől a középen át egész a végéig ott nincs más, csak boldogság. Ebben a világban nincs más, csak szomorúság a kezdetektől, a középen át a végéig. Ti most azért tanultok, hogy elmenjetek a boldogság világába. Ez az inkognitó hadsereg folyamatosan növekedni fog. Ugyanakkor, amennyinek megmutatjátok az ösvényt, annak megfelelően fogtok egy magas státuszt igényelni. Erőfeszítést kell tenni az emlékezésért. A korlátlan örökség, amit megkaptatok, elveszett és azt újból megkapjátok. Jelenleg mindkettő Atyára, lokik és parlokik, is emlékeznek. Az aranykorban csak a lokik apákra emlékeznek. Ott nem szükséges emlékezni a parlokik Atyára, mert ott nincs más, csak boldogság. Ez a tudás Bharat embereiért van, nem azokért, más vallásokból. Ugyanakkor, azok, akik áttértek más vallásokba, fel fognak merülni. Ők eljönnek, és jógát tanulnak. Benneteket meghívnak, hogy magyarázzatok a jógáról, és így nektek fel kell készítenetek önmagatokat. Magyarázzátok el nekik: Elfelejtettétek Bharat ősi jógáját? Isten azt mondja: „Manmanabhav”. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek azt mondja a testetlen gyermekeknek: Emlékezzetek rám és el fogtok jönni hozzám. Ti, lelkek azokon a szerveken keresztül figyeltek. Én, a lélek ezeknek a szerveknek a támaszával beszélek. Én vagyok mindenki Atyja. Mindenki az én dicséretemet énekli: A Mindenható Hatalom a Tudás Óceánja, a Boldogság Óceánja. Az ilyen témák jók: „Mi Shivának, a Legfelső Léleknek a dicsérete, és mi Krishna dicsérete? Most ítéljétek meg önmagatok ki a Gita prédikátora?” Ez egy nagyon erőteljes téma. Nektek el kell magyaráznotok. Mondjátok el nekik, hogy ez nem vesz hosszú időt igénybe. Még akkor is, ha csak egy percet adnak nektek, az elegendő. Isten azt mondja: „Manmanabhav”. Egyedül rám emlékezzetek, és megkapjátok a mennyország örökségét. Ki mondta ezt? A testetlen Legfelső Lélek mondta ezt a Brahmin gyermekeknek, Brahma testén keresztül. Őket a pandava hadseregként is ismerik. Ti vezetők vagytok, hogy az embereket egy szellemi zarándoklatra vigyétek. Baba ilyen esszéket ad. Nektek, gyermekeknek arról kellene gondolkoznotok, hogyan magyarázzátok el ezeket a dolgokat kifinomult módon: Csak az Atyára való emlékezéssel fogjátok megkapni a felszabadulás és életben való felszabadulás örökségét. Mi Brahma kumarok és kumarik vagyunk. Valójában, ti is azok vagytok, de még nem ismertétek fel az Atyát. Titeket, gyermekeket a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek istenségekké tesz. Csak Bharatban volt ott Lakshmi és Narayan királysága. Akkor is nagy lenne a hatás, ha fiatal gyermekeknek kellene nagy hanggal magyarázniuk egy nagy gyülekezetben. Felismernék, hogy csak ti rendelkeztek tudással, hogy csak ti mutatjátok meg az ösvényt Istenhez. A testetlen Legfelső Lélek azt mondja, ó lelkek, emlékezzetek rám és a bűneitek meg fognak semmisülni. Miközben megfürödtetek a Gangeszben és zarándoklatokra mentetek születésről-születésen át, folyamatosan tisztátalanná váltatok. Bharat az, ami keresztülmegy a felemelkedés és a lecsúszás állapotain. Az Atya Raja jógát tanít és elhozza a felemelkedés állapotát, vagyis a mennyország mestereivé tesz benneteket. Aztán, Maya, Ravan a pokol mestereivé tesz titeket. Tehát, az a lecsúszás állapota. Születés-születés után folyamatos a lecsúszás állapota. A tudás a felemelkedés állapota. Az odaadás a lecsúszás állapota. Azt is mondják, hogy valaki megtalálja Isten azt követően, hogy odaadást végzett, így Isten biztosan átadja a tudást. Egyedül Ő a Tudás Óceánja. Amikor a Satguru átadja a tudás balzsamát, a tudatlanság sötétsége szertefoszlik. Az egy Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a Sarguru. A Satgurut és nem más gurukat dicsérnek. Megszámlálhatatlan guru van, de csak egy Satguru. Egyedül Ő a Megváltás Adományozója, a Tisztító és a Felszabadító. Ti, gyermekek most meghallgatjátok Isten verzióit. Azzal, hogy állandóan az Egyre emlékeztek, ti, lelkek el fogtok menni a béke földjére. Az a béke földje. A mások a boldogság földje, és ez a szomorúság földje. Ők még ennyit sem értenek meg? Csak az Atya jön el, és tisztítja meg a tisztátalan világot. Ti megértitek, hogy a korlátlan Atya az, aki átadja a korlátlan boldogságot. Ravan nektek korlátlan szomorúságot okoz. Ő a legnagyobb ellenség. Senki nem tudja, hogy Ravan királyságát miért ismerik tisztátalan királyságként. Az Atya most elmagyarázta mindennek a jelentőségét. Az öt bűn mindenkiben jelen van és ezért készítették el Ravan képmását tíz fejjel. Még a tudósok és panditok sem tudják ezt. Az Atya elmagyarázta, hogy mikortól és mennyi ideig folytatódik Ravan királysága. Ő elmagyarázza ezt a korlátlan történelmet és földrajzot. Ravan Bharat korlátlan ellensége. Ő olyan sok nyomorúságot hozott. Az emberek elfelejtették, hogy Bharat mennyország volt. Ti, gyermekek most megkapjátok a shrimatot az Atyától: Gyermekek, emlékezzetek az Atyára, Alfára és bétára. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek megalapítja a mennyországot, és aztán Ravan megalapítja a poklot. Csak nektek kell az Atyára emlékeznetek, aki megalapítja a mennyországot. Maradjatok a háztartásotokban, menjetek el esküvőkre, stb., de amikor van időtök, emlékezzetek az Atyára. Miközben cselekedtek a saját megélhetésetekért, emlékezzetek az Egyre, akivel eljegyzettek vagytok. Amíg nem mentek el az otthonába, folyamatosan cselekedjetek, de ne engedjétek, hogy az intellektusotok elfelejtse az Atyát. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya, namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy szabaddá váljatok a büntetéstől, rendezzétek el az összes számlátokat. Semmit ne rejtsetek el az igaz Atya elől. Mondjatok le a hazugságokról és csalásról. Maradjatok az emlékezés zarándoklatán.

2. Ugyanúgy, ahogy az Atya hasznot hoz azoknak, akik bántanak benneteket, hasonló módon, hozzatok hasznot mindenkinek. Adjátok át mindenkinek az Atya igaz bemutatását.

Áldás:
Tegyétek az isteni szanszkaráitokat gyümölcsözővé azzal, hogy használjátok azokat és váljatok a siker megtestesítőivé.

A gyerekek, akik használják az isteni szanszkaráikat a feladatban, automatikusan véget vetnek a haszontalan gondolataiknak. Valamit gyümölcsözővé tenni, azt jelenti, azt megvédeni vagy növelni. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy folyamatosan a régi szanszkaráitokat használjátok és az isteni szanszkaráitokat az intellektusotok széfjében tartjátok. Közületek sokan azzal a szokással rendelkeztek, hogy a jó dolgokat a szekrényben és a pénzeteket bankban tartjátok. Ők szeretik a régi dolgokat és továbbra is azokat használják az összes időben. Itt ezt ne tegyétek. Itt nektek mindent érdemessé kell tennetek a gondolataitokkal, a szavaitokkal és az erőteljes hozzáállásotokkal, és akkor a siker megtestesítőivé fogtok válni.

Slogen:
„Az Atya és én”. Amikor rendelkeztek ennek a védelemnek a baldachinjával, semmilyen akadály nem tud megmaradni előttetek.