02.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, nektek itt és most kell tanulnotok a jövőtök 21 születéséért és tüskékből illatos virágokká kell válnotok. Szívjátok önmagatokba az isteni erényeket, és inspiráljatok másokat is arra, hogy így tegyenek.

Kérdés:
A zármely gyermekek intellektusán nyílik meg folyamatosan, sorszám szerint?

Válasz:
Azokén, akik folyamatosan követik a shrimatot, és a Tisztító Atya emlékezésében maradnak. A zár azok intellektusán folyamatosan megnyílik, akik jógája összekapcsolt az Eggyel, aki tanítja őket. Baba azt mondja, gyerekek, gyakoroljátok, hogy önmagatokat lelkeknek, testvéreknek tekintitek, akik az Atyát hallgatjátok. Figyeljetek és magyarázzatok másoknak a lélek tudatosság állapotában és a záratok folyamatosan meg fog nyílni.

Om shanti.
Az Atya nektek, gyerekeknek magyaráz: Amikor itt ültök, az nem úgy van, hogy nektek csak Shiv Baba emlékezésében kell maradnotok. Az csak béke lenne. Nektek szükségetek van boldogságra is. Nektek békésnek kell maradnotok, de forgatnotok kell az önmegismerés diszkoszát is, és emlékeznetek kell a királyságotokra. Erőfeszítést tesztek azért, hogy hétköznapi emberekből Narayanná, hogy hétköznapi lényekből istenségekké váljatok. Itt nem számít, hogy valaki milyen sok isteni erénnyel rendelkezik, őt nem lehet egy istenségnek nevezni. Az istenségek csak a mennyországban léteznek. A világon az emberek nem tudnak a mennyországról. Ti, gyerekek tudjátok, hogy az új világot hívják mennyországnak, és az öreg világot hívják pokolnak. Ezt csak ti, Bharat emberei tudjátok. Az istenségek képmásai, akik az aranykorban uralkodtak, csak Bharatban léteztek. Ők az eredeti örökkévaló istenségi vallásból vannak. Azokat a képmásokat külföldre is elviszik az imádatért. Az emberek bármilyen más helyre menjenek külföldön, ők ott megépítik a saját templomaikat. Nem számít, hogy azok, más vallásokból hová mennek, ők a saját vallásuk képmásait imádják. Bármilyen várost győzzenek le, ők elmennek, és ott megépítik a templomaikat. Minden vallásnak megvannak a saját képmásai, amiket az imádatért használnak. Korábban nem tudtátok, hogy istenségek voltatok. Azt gondoltátok önmagatokról, hogy különböztök tőlük, és őket imádtátok. Azok, más vallásokból tudják, hogy ők a saját vallásalapítójukat imádják. Ha az Krisztus, ők azt mondják, mi keresztények vagyunk. Vagy mi buddhisták vagyunk. Ugyanakkor, mivel a hinduk nem ismerik a saját vallásukat, ők önmagukat hinduknak nevezik, és az istenségeket imádják. Még azt sem értik, hogy ők az eredeti örökkévaló istenségi valláshoz tartoznak és a saját őseiket imádják. A keresztények egyedül csak Krisztust imádják. Bharat emberei nem tudják, hogy mi a vallásuk, ki alapította és mikor. Az Atya azt mondja, amikor Bharat eredeti örökkévaló istenségi vallása eltűnik, én eljövök, és azt újból megalapítom. Ti, gyerekek most rendelkeztek ezzel a tudással az intellektusotokban. Korábban ti sem tudtatok egyáltalán semmit. Az odaadás ösvényén folyamatosan azokat a képmásokat imádtátok anélkül, hogy bármit is értettetek volna. Ti tudjátok, hogy többé már nem vagytok az odaadás ösvényén. Most ott van az éjszaka és nappal különbsége köztetek, a Brahmin klán dísze és a shudra klán között. Csak ebben az időben értitek meg ezt. Ti ezt az aranykorban nem fogjátok tudni. Csak ebben az időben van az, hogy megkapjátok ezt a megértést. Az Atya megértést ad a lelkeknek. Csak ti, Brahminok tudtok az öreg világról, és az új világról. Az öreg világban sok emberi lény van. Az emberi lények itt olyan sokat harcolnak és vitatkoznak. Ez a tüskék dzsungele. Tudjátok, hogy ti is tüskék voltatok. Baba most virágokká tesz titeket. A tüskék meghajolnak ezen illatos virágok előtt. Ti most megértitek ezt a titkot. Mi azok az istenségek voltunk, akik mostanra illatos virágokká váltunk (Brahminokká). Az Atya elmagyarázta, hogy ez egy dráma. Korábban nem voltak színdarabok és filmek. Azokat mostanság találták ki. Miért fedezték fel azokat? Hogy az Atya számára könnyűvé váljon, hogy átadja a példákat. Csak ti, gyermekek értitek meg ezeket a dolgokat. A gyerekeknek a tudományról is tanulniuk kell. Az intellektusuk magával viszi a tudománynak azokat a szanszkaráit, amik aztán ott hasznosak lesznek. A világ nem fog teljesen elpusztulni. Ti azokat a szanszkarákat magatokkal viszitek. Ti ott vesztek születést. Ott repülőgépeket is fognak építeni. A hasznos dolgok, amik érdemesek arra a helyre, most megteremtődnek. Még mindig ott vannak azok, akik hajókat építenek, de ilyen hajóknak ott nem lesz semmilyen hasznuk. Függetlenül attól, hogy veszik a tudást, vagy nem, azoknak a szanszkaráiknak ott nem lesz haszna. Ott nincs szükség hajókra. Az nincs benne a drámában. Igen, elektromosságra és repülőgépekre szükség lesz. Az ilyen dolgokat folyamatosan fel fogják fedezni. A gyerekek eljönnek ide, azt követően, hogy megtanulják azokat a dolgokat onnan (külföldről). Csak ti, gyermekek rendelkeztek mindezekkel a dolgokkal az intellektusotokban. Tudjátok, hogy az új világért tanultok. Baba most a jövőnk 21 születéséért tanít minket. Tisztává válunk azért, hogy a mennyország lakóivá váljunk. Korábban a pokol lakói voltunk. Az emberek azt mondják, ez és ez a mennyország egy lakójává vált. Ugyanakkor, önmagukat nem tekintik a pokol lakóinak. A zár az intellektusukon nem nyílik meg. A zár nektek, gyerekeknek az intellektusán most megnyílik, sorszám szerint, lépésről-lépésre. A zár fokozatosan megnyílik azokon, akik követik a shrimatot és emlékeznek a Tisztító Atyára. Az Atya átadja nektek a tudást és megtanít arra, hogy rendelkezzetek emlékezéssel. Ő a Tanár, ugye? Így a Tanár biztosan tanítana benneteket. Minél több jógával rendelkeztek a Tanárral és tanultok, annál magasabb státuszt fogtok igényelni. Más tanulmányokban amúgy is jógátok van, bármilyen tanulmány legyen is az. Tudnátok, hogy egy ügyvéd tanít benneteket. Itt az Atya az, aki tanít benneteket. Mivel ez valami új dolog, ti ezt mindig elfelejtitek. Nagyon könnyű emlékezni a testetekre. Ti ismételten emlékeztek a saját testetekre. Elfelejtitek, hogy lelkek vagytok. Az Atya most nektek, lelkeknek magyaráz. Mi lelkek testvérek vagyunk. Az Atya tudja, hogy Ő a Legfelső Lélek. Ő tanít titeket, lelkeket, hogy tekintsétek önmagatokat lelkeknek és tanít másokat is, miközben lelkeknek tekinti őket. A lelkek a füleiken keresztül figyelnek és a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek az, aki elmondja ezt a tudást. Őt hívják a Legfelső Léleknek. Amikor másoknak magyaráztok, az intellektusotoknak tudnia kellene, hogy ti, lelkek rendelkeztek ezzel a tudással, és elmondjátok a lelkeknek: Én elmondom a lelkeknek, amit az Atyától hallottam. Ez valami teljesen új dolog. Amikor másokat tanítotok, őket nem lélektudatosságban tanítjátok. Ti azt elfelejtitek. Ez a ti célotok. Az intellektusotoknak emlékeznie kell arra: Én, a lélek örökkévaló vagyok. Én, a lélek eljátszom a saját szerepemet ezeken a fizikai szerveken keresztül. Ti, lelkek a shudra klánhoz tartoztatok és most a Brahmin klánhoz tartoztok. Aztán el fogtok menni az istenségi klánba. Ott, ti egy tiszta testet fogtok kapni. Mi lelkek testvérek vagyunk. Az Atya titeket, gyerekeket tanít. Ti azt mondjátok, hogy testvérek vagytok, és a testvéreiteket tanítjátok. Mindent elmagyaráznak a lelkeknek. A lelkek a testeken keresztül figyelnek. Ezek nagyon szubtilis aspektusok. Az a tudatosság nem marad meg. Ti fél cikluson át test tudatosak maradtatok. Nektek most lélek tudatossá kell válnotok. Legyen hitetek abban, hogy lelkek vagytok. Üljetek itt azzal a hittel, hogy lelkek vagytok. Figyeljetek azzal a hittel, hogy lelkek vagytok. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek elmondja nektek ezt a tudást. Ezért mondják azt: A lelkek elváltak a Legfelső Lélektől hosszú időre. Én ott nem tanítalak titeket. Nekem el kell ide jönnöm, hogy tanítsalak titeket. Minden léleknek van saját teste. Az Atya a Legfelső Lélek. Neki nincs saját teste. Azt a lelket hívják Shivának. Tudom, hogy ez a test nem tartozik hozzám. Én vagyok a Legfelső Lélek. Az én dicséretem más. Mindenki dicsérete egyéni. Ott van a dicséret „a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek véghezviszi a megalapítást Brahmán keresztül.” Ő a Tudás Óceánja, az emberi világ Magja. Ő az Igazság, az érző Lény és az Üdvösség, a Béke és Boldogság Óceánja. Ez az Atya dicsérete. A gyerekek tudatában vannak a saját apjuk tulajdonának. Ők annak a mámorával rendelkeznek, hogy az apjuk ilyen és ilyen gyárnak vagy malomnak a tulajdonosa. A gyerekek azok, akik annak a tulajdonnak a mestereivé válnak. Csak egyszer kapjátok meg azt a tulajdont. Hallottatok a tulajdonról, amivel az Atya rendelkezik? Ti lelkek halhatatlanok vagytok. Soha nem tapasztaltok halált. Ti is a szeretet óceánjaivá váltok. Laksmi és Narayan is a szeretet óceánjai. Ők soha nem harcolnak, vagy vitatkoznak. Itt az emberek olyan sokat harcolnak és vitatkoznak. Még több komplikáció van a szeretet miatt. Az Atya eljött, hogy véget vessen a bűnnek, ezért van olyan sok erőszak. Az Atya azt mondja, gyerekek, váljatok tisztává és a tiszta világ mesterei lesztek. A kéjvágy a legnagyobb ellenség. Ezért van az, hogy amikor eljöttök Babához, nektek azt mondják: Mondjátok el Babának a bűnöket, amiket elkövettetek ebben a születésben, és a bűneitek terhe csökkenni fog. Ebben is a fő dolog a kéjvágy aspektusa. Az Atya megkér titeket, gyerekeket, hogy azt mondjátok el a saját hasznotokért. Mivel azokra, akik elmerülnek a bűnben, azt mondják, hogy tisztátalanok, ők a Tisztítóhoz kiáltanak: Ó Tisztító, jöjj el. Ez a világ tisztátalan. Az emberi lények tisztátalanok. Még az öt elem is tisztátalan. Az elemeket ott tisztává kell tenni számotokra. Az istenségek árnyai nem vetődhetnek erre az ördögi földre. Az emberek meghívják Laksmit, de lehetetlenség számára, hogy eljöjjön ide. Ezt az öt elemet is először meg kell változtatni. Az aranykor az új világ, míg az az öreg világ. Most itt az idő, hogy ez a világ végetérjen. Az emberi lények abban hisznek, hogy még mindég 40.000 év van hátra. Mivel a ciklus csak 5.000 év, hogyan lehetne csak a vaskor 40.000 év? Ott van a tudatlanság olyan nagy sötétsége. Nincs tudás. Az odaadás a Brahminok éjszakája, és a tudás Brahma és a Brahminok nappala. Ez most gyakorlati módon létezik. Ezt nagyon világosan ábrázolják a létra képén. Az új világra és az öreg világra azt mondják, hogy fél és fél. Az nem úgy van, hogy az új világ hosszabb, mint az öreg világ. Nem. Az pontosan fél és fél. Ezért azt negyedekre lehet osztani. Ha az nem lenne fél és fél, azt nem lehetne pontos negyedekre osztani. A szvasztikát is négy egyenlő részre osztják. Abban hisznek, hogy megrajzolják az ómenjeik táblázatát (Ganesh). Gyerekek, most megértitek, hogy ennek az öreg világnak meg kell semmisülnie. Mi az új világért tanulunk. Mi hétköznapi emberekből Narayanná válunk az új világért. Krishna is az új világhoz tartozik. Ott van Krishna dicsérete. Őt egy nagy léleknek hívják, mert ő egy fiatal gyermek. A fiatal gyermekek olyan szeretetteljesek. Nincs akkora szeretet a felnőttek iránt, mint a fiatalok iránt, mert a fiatalok a saját szatopradhan állapotukban vannak. Velük kapcsolatban nincs ott a bűn rossz szaga. Amikor felnőnek, ott van a bűn rossz szaga. Nektek, gyerekeknek soha nem szabad bűnös látásmóddal rendelkeznetek. Csak azok a szemek csapnak be titeket. Ezért nektek, gyerekeknek soha nem szabad bűnös látásmóddal rendelkeznek. Ezért, adják át nektek valaki példáját, aki kiszúrta a saját szemét. Ez nem így van. Senki nem szúrja ki a saját szemeit ily módon. Baba most elmagyarázza a tudás dolgait. Ti most megkaptátok a tudás harmadik szemét. Ti, lelkek megkaptátok a szellemi tudást. A tudás ott van a lélekben. Az Atya azt mondja, én rendelkezem tudással. A lelkek nem lehetnek immunisak a tettek hatásával szemben. Egy lélek levedli a testét és egy másikat ölt. A lelkek örökkévalók. A lélek olyan parányi és mégis eljátssza a saját szerepét. Senki más nem tudja elmondani nektek ezeket a dolgokat. Azok az emberek (szannyasik) azt mondják, hogy a lelkek immunisak a tettek hatásával szemben. Ezért az Atya azt mondja, először is, ismerjétek fel a lelket. Néhányan megkérdezik: az állatok hová fognak menni? Oh, tegyétek félre az állatok aspektusát. Először legalább ismerjétek fel a lelket. Milyen vagyok én, a lélek? Az Atya azt mondja, amíg nem ismeritek fel önmagatokat egy lélekként, hogyan ismernétek meg engem? Ezek a szubtilis aspektusok ott vannak nektek, gyerekeknek az intellektusában. Ti lelkek, mindannyian rendelkeztek a 84 születésetek szerepének felvételével önmagatokban. Az folyamatosan lejátszódik. Azt mondják, ha minden fix a drámában, miért kellene erőfeszítést tennünk. Ugyanakkor, még vizet sem kaphattok addig, amíg nem tesztek valamilyen erőfeszítést. Ne gondoljátok azt, hogy mindent meg fogtok kapni automatikusan a drámának megfelelően. Biztosan cselekednetek kell. Vannak jó és rossz cselekedetek. Ti használhatjátok az intellektusotokat, hogy ezt megértsétek. Az Atya azt mondja, ez Ravan királysága. A ti tetteitek itt bűnössé válnak. Ott nem létezik Ravan királysága, így ott nincsenek bűnös tettek sem. Csak én magyarázom el nektek a tettek, a semleges tettek és a bűnös tettek filozófiáját. Ott a tetteitek semlegesek. Ravan királyságában a tetteitek bűnösek. Azok, akik idézik a Gitát, nem magyarázzák el ennek a jelentését. Ők azt csak felolvassák. Idézik a verseket szanszkrit nyelven, és aztán átadják azok jelentését hindiül. Az Atya azt mondja, néhány szó pontos. Isten elmondja a Gitát, de senki nem tudja, hogy ki Isten. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Én, a lélek a korlátlan Atya tulajdonának vagyok a mestere. Ugyanúgy, ahogy az Atya a Béke, a Tisztaság és az Üdvösség Óceánja, hasonló módon én, a lélek is egy mester óceán vagyok. Őrizzétek meg ezt a mámort.

2. Ne hagyjátok abba az erőfeszítés megtételét azzal, hogy csak azt mondjátok, dráma. Nektek biztosan cselekednetek kell. Értsétek meg a tettek, a semleges tettek és a bűnös tettek filozófiáját és állandóan hajtsatok végre emelkedett tetteket.

Áldás:
Állandóan legyetek elmerültek az Atya múlhatatlan és önzetlen szeretetében, és váljatok Maya biztossá.

Maya nem tudja megtámadni a gyerekeket, akik állandóan elmerültek maradnak az Atya szeretetében. Ahogy egyetlenegy csepp víz sem tud megmaradni egy vízálló anyagon, hasonló módon, azok, akik elmerültek maradnak ebben a szeretetben, Maya biztossá válnak. Maya nem tud megtámadni titeket semmilyen módon, mert az Atya szeretete múlhatatlan és önzetlen. Azok, akik ezt megtapasztalták, hogyan eshetnének az ideiglenes szeretet csapdájába. Az egyik az Atya és a másik én vagyok, és semmilyen harmadik személy nem jöhet kettőnk közé.

Slogen:
Azok, akik úgy cselekednek, hogy közben szeretők és elszakadottak, képesek teljesen megállni 1 msp alatt.