02.08.20    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     01.03.86     Om Shanti     Madhuban


EGY SZENT HATTYÚ INTELLEKTUSA, HOZZÁÁLLÁSA, LÁTÁSMÓDJA ÉS SZÁJA


Ma BapDada az összes szent hattyú gyülekezetét nézi. Ez nem egy hétköznapi gyülekezet, de a szellemi szent hattyúk gyülekezete. BapDada minden egyes szent hattyút néz, hogy lássa, mindenki milyen mértékben vált egy szent hattyúvá. Ti nagyon jól ismeritek egy hattyú különlegességeit? Először is, egy hattyú intellektus azt jelenti, aki mindig emelkedett és tiszta gondolatokkal rendelkezik minden lélek iránt. Egy szent hattyú azt jelenti, aki képes nagyon tisztán különbséget tenni egy kő és egy ékszer között, és azután azt magába szívni. Először is, megkülönböztetni minden lélek szándékát, és annak megfelelően alkalmazkodni. Egy szent hattyú soha nem alkalmaz tisztátalan, vagy hétköznapi hozzáállást semmilyen lélek felé. Mindig tiszta szándékkal és tiszta érzésekkel rendelkezik. Amikor ismeritek mások szándékait, benneteket soha nem fog befolyásolni senki hétköznapi, vagy haszontalan természete. A tiszta szándékra és tiszta érzésekre ti természetként utaltok - ha az haszontalan, azt meg kell változtatni. BapDada látja, milyen mértékben váltatok ilyen hattyú intellektusúvá, és hasonló módon, milyen mértékben rendelkeztek egy hattyú hozzáállással, ami azt jelenti, hogy állandóan emelkedett és jótékony hozzáállással rendelkeztek minden lélek iránt: miközben halljátok és látjátok minden lélek nem jótékony dolgait, képesnek lenni átalakítani azt a nem jótékonyságot. Egy jótékony hozzáállást ismernek úgy, mint egy szent hattyú hozzáállásával rendelkezni. A jótékonyságotok hozzáállásával ti át tudtok alakítani másokat is. Képesnek lenni arra, hogy átalakítsátok mások nem jótékony hozzáállását a jótékony hozzáállásotokkal, egy szent hattyú kötelessége. Ugyanilyen módon, a látásmódotokban mindig legyen ott a tiszta és emelkedett szeretet látásmódja minden lélek iránt. Nem számít, hogy az a másik személy milyen. Nektek mindig alkalmaznotok kell a szellemi lélektudatos látásmódot mindenki iránt. Ezt hívják úgy, mint egy szent hattyú látásmódjával rendelkezni. Ugyanilyen módon, a szavak tekintetében már elmondták, hogy a rossz szavak egy más dolog. Az a Brahminoknál megváltozott, de akár haszontalan szavakat mondani, ezt sem hívják egy szent hattyú szájának. Még a szájnak is egy szent hattyú szájának kell lennie. Valakit, akinek a szájából soha nem merülnek fel haszontalan szavak, ezt hívják annak, aki egy hattyú szája állapával rendelkezik. Tehát, egy szent hattyú intellektus, hozzáállás, látásmód és száj - amikor ezek tisztává válnak, vagyis emelkedetté, akkor látható lesz egy szent hattyú állapot gyakorlati hatása. Tehát, nektek, mindannyitoknak ellenőriznetek kell önmagatokat: milyen mértékben sétáltok és mozogtok állandóan úgy, mint egy szent hattyú, mert most nincs sok idő az önfejlődésre. Ezért ellenőrizzétek és változtassátok meg önmagatokat.

Ennek az időnek az átalakulása képessé fog tenni benneteket arra, hogy az aranyvilág egy jogát igényeljétek, ami hosszú időre átalakul. BapDada ezt a jelzést korábban is átadta nektek. Ti duplán aláhúzott figyelmet fordítotok önmagatokra? Az emelkedett elérés jutalma, amit megkaptok azzal, hogy egy rövid ideig figyeltek, egyenlő azzal, amit megkapnátok azzal, hogy hosszú időn át figyeltek. Ezért van az, hogy ez a rövid idő nagyon emelkedett és gyönyörű. Ez még erőfeszítést sem kíván: az Atya mondott valamit és azt ti magatokba szívtátok. És azzal, hogy azt magatokba szívtátok, az automatikusan gyakorlativá válik. Egy szent hattyú kötelessége az, hogy magába szívja. Tehát, ez az ilyen szent hattyúk gyülekezete, ugye? Ti tudásteljesekké váltatok. Ti most nagyon tisztán megértitek, hogy mi haszontalan és mi hétköznapi. Azt követően, hogy valamit megértenek, azt automatikusan a tettekbe teszik. Mindenesetre hétköznapi nyelven azt mondjátok: én ezt most megértettem. Azután, nem tudtok meglenni anélkül, hogy azt ne tennétek meg. Tehát, először is, ellenőrizzétek, hogy mi hétköznapi és mi haszontalan. Ugye néha nem gondoljátok azt, hogy mindaz, ami haszontalan, vagy hétköznapi, az emelkedett, ugye? Ezért van az, hogy az első és legfontosabb dolog, egy szent hattyú intellektus. Ebben automatikusan kifejlesztitek a megkülönböztetés erejét. Az időt és a gondolatokat elvesztegetitek akkor, amikor nem ismeritek fel, hogy mi helyes és mi helytelen. Ti a haszontalan és helytelen dolgokat, amiket tesztek, helyesnek tartjátok és így van az, hogy még több időt elvesztegettek. Az haszontalan, de ti azt gondoljátok, hogy erőteljesek vagytok és a gondolkodásmódotok helyes, hogy mindaz, amit mondotok, helyes. Mivel ebben nem rendelkeztek a megkülönböztetés erejével, a tudat ereje, az idő ereje és a szavak ereje is mind elveszik. Azután a más emberektől való segítségkérés terhe is növekszik. Az ok: nem váltatok azzá egy szent hattyú intellektussal. Ezért BapDada újból átadja az összes szent hattyúnak ezt a jelzést: a rosszat ne rosszként nézzétek, vagy ne gondoljátok azt, ez amúgy is rossz, de gondolkozzatok el azon, hogyan tudjátok a helyére tenni mindazt, ami rossz. Ezt ismerik úgy, mint jótékony érzésekkel rendelkezni. Az emelkedett érzéseitekkel és tiszta kívánságaitokkal ti győzelmet fogtok elérni mások haszontalan természetének és a saját haszontalan természeteteknek az átalakításával. Értitek? Először is, önmagatok felett váljatok győztesekké és azután legyetek győztesek mások felett, és akkor győztesek lesztek a természet felett is. E három feletti győzelem a győzelem rózsafüzérének egy gyöngyszemévé fog tenni benneteket. A természetben benne van az atmoszféra, a vibráció és a fizikai anyag is. Tehát, ti mindhárom felett győztesek vagytok? Ennek alapján képesek lesztek arra, hogy lássátok, hogy milyen számotok lesz a győzelem rózsafüzérében. Ezért hívják ezt a győzelem rózsafüzérének (Vijayantimala). Tehát, ti, mindannyian győztesek vagytok? Achcha.

Ma ez Ausztrália fordulója. Azok Ausztráliából szintén egy lehetőséget kapnak a madhubaniaktól, hogy arany kancellárokká váljanak, mert ti rendelkeztek a mindenkinek egy lehetőséget adni különlegességével, azzal, hogy mindenkit önmagatok elé helyeztek. Másokat önmagatok elé helyezni, és nekik egy lehetőséget adni, azt jelenti, hogy kancellárokká váltok. Azokat, akik a legtöbbet vesznek egy lehetőségből és azokat, akik egy lehetőséget adnak, mindkettőjüket kancellároknak hívják. BapDada mindig látja és beszél minden gyermek különlegességéről. Ausztráliában különösen a pandavák kaptak lehetőséget arra, hogy szolgáljanak. A pandavák azok, akik a legtöbb centrumról gondoskodnak. A shaktik a pandaváknak egy lehetőséget adtak. Azok, akik másokat előre helyeznek, mindig elől maradnak önmaguk is. Ez is a shaktik nagy lehetősége. Akárhogyan is, ti, pandavák előre haladtok a szolgálatban azzal, hogy önmagatokat állandóan eszközöknek tekintitek, ugye? A szolgálatban egy eszköznek lenni érzése a siker alapja a szolgálatban. BapDada három szót mond, amik azok a szavak voltak, amiket a végén a testi Baba mondott: testetlen, bűntelen, ego nélküli. Azzal, hogy eszközök vagytok, automatikusan kifejlesztitek ezt a három különlegességet. Ha nincs ott egy eszköznek lenni érzése, ti nem tapasztalhatjátok meg ezen három különlegesség egyikét sem. Egy eszköznek lenni érzése könnyedén végetvet az én és enyém tudatosság összes típusának. Nincs semmilyen én és enyém akkor, amikor eszközök vagytok. Valaki állapotában ezen egy gyengeség miatt van zűrzavar. Nektek erőfeszítést kell tennetek a szolgálatban, és a saját repülő állapototokban is. Eszköznek lenni azt jelenti, hogy mindig az Egyre emlékeztek, aki egy eszközzé tett benneteket. Tehát, ti ugye állandóan előre haladtok a szolgálat kiterjesztésében azzal, hogy ezt a különlegességet használjátok? A szolgálatban fejlődéssel rendelkezni a siker egy jele. Ti most nagyon tapasztalttá váltatok abban, hogy egy megrázhatatlan és elmozdíthatatlan állapottal rendelkeztek. Értitek? Ausztrália azokat jelenti, akik valami extrával rendelkeznek, amivel mások nem rendelkeznek. Ausztrália nem rendelkezik variációkkal. Gujaratiak, stb., ti elvégeztétek a ”jótékonyság otthon kezdődik” sok munkáját. Ti a veletek egyenlőket felébresztettétek. A kumarok és kumarik nagyon jó hasznot kapnak ebben az életben. Nektek, mindannyitoknak egy emelkedett döntést kell hoznotok a saját életetekért. Ha megteremtettétek a saját életeteket, ti az összes időkre emelkedetté váltok. Ti védettek maradtatok attól, hogy helytelen létrát másszatok. BapDada örül, hogy minden fény meggyújt egy másikat és sok lámpás meggyulladt és így a fények egy rózsafüzére elkészül. Ti jó lelkesedéssel és buzgalommal rendelkeztek. Azzal, hogy elfoglaltak maradtok a szolgálatban, jó a fejlődés.

Először is, nektek elmondták egy eszköznek lenni érzését. Másodsorban, azok számára, akik eszközök a szolgálatban, ott van egy különleges szlogen az önfejlődésért és a szolgálatért, és ez számukra a védelem eszköze is: „Bármit, amit mi, eszköz lelkek teszünk, mások látni fognak minket és követnek”. Ez azért van, mert eszköznek lenni a szolgálatban, azt jelenti, hogy a színpadra jöttök, ugyanúgy, mint amikor egy előadóművész nagy figyelmet fordít, amikor a színpadra jön. Tehát, egy eszköznek lenni a szolgálatért, azt jelenti, hogy egy szerepet játszotok a színpadon. Mindenki látása a színpadra esik. Amikor valaki egy hős szereplő, mindenki látása még jobban arra az egyre esik. Ezért ez a szlogen a védelem egy eszköze. Ezen keresztül természetes módon meg fogjátok tapasztalni a repülő állapotot. Függetlenül attól, hogy egy centrumban maradtok, vagy valahol máshol, ti, mindannyian szolgálók vagytok. Néhányan otthon élnek és veszik a szolgálat elvégzésének lehetőségét, és az is a szolgálat egy színpadát jelenti. Nektek nem szabad az időtöket elvesztegetnetek, de az időtöket csak a szolgálattal töltsétek. A szolgálat számláján sok felhalmozódik. Azok, akik becsületes szívvel végeznek szolgálatot, nagyon jól felhalmoznak a saját számlájukon. BapDada rendelkezik minden egyes gyermek szolgálatának számlájával a kezdetektől a végéig. Az továbbra is automatikusan felhalmozódik. Nem kell minden egyes számlát egyénileg megőrizni. Azok, akik számlákat őriznek, sok dossziéval rendelkeznek. Az Atyának nincs semmilyen fizikai dossziéja. Mindenki regisztere a kezdetektől a végéig egy másodperc alatt felmerül. Ott van az automatikus felhalmozás. Soha ne gondoljátok azt: senki nem lát engem, senki nem tud engem megérteni. BapDada rendelkezik annak a számlájával, hogy mindenki milyen, mit tesz és azt milyen állapotban teszi. Minden felhalmozódik. Neki nincs dossziéja, de az végső. A shaktik Ausztráliában nagyon jó bátorságot mutattak abban, hogy az Atyához tartoznak, Őt felismerik és teljesítik az Atya iránti szeretet felelősségét. Az ingadozás hibái a hely és a föld miatt merülnek fel, vagy azok mind a múltbeli életetek szanszkarái miatt vannak. Ti ezeken túlmentek és tovább haladtok a szeretet kötésében. Ezért BapDada gratulál a shaktiknak a bátorságukért. Az „egy erő, egy támasz” előre haladásra késztet benneteket. Tehát, a shaktik bátorságának és a pandavák szolgálat iránti lelkesedésének a szárnyai erőssé váltak a szolgálat mezején. A pandavák is mahavirokként haladnak előre. Ők okosak abban, hogy túlmenjenek az ingadozáson. Ez mindenki képmása. A pandavákat nagynak, erősnek, magasnak és szélesnek mutatják, mert az ő állapotuk erős és emelkedett. Ezért mutatják a pandavákat magasnak és bátornak. Az ausztráliaiak nagyobb mértékben kegyelemteljesek is. Ők kegyelemteljessé válnak a botladozó lelkek iránt, és előre haladnak a szolgálatban. Ők nem tudnak szolgálat nélkül élni. BapDada mindig örül, hogy látja a gyerekek előre haladásának különlegességét. Ti különösen szerencsések vagytok. BapDada örül, hogy látja minden gyerek lelkesedését és buzgalmát. Ő látja, hogy mindenki hogyan halad előre egy céllal és továbbra is így fognak tenni. BapDada állandóan csak a különlegességeket látja. Mindegyik jobban szeretett, mint a következő. Ugye ti is ily módon látjátok egymást? Bárkit lássatok, az jobban szeretett, mint a következő, mert azok, akik 5.000 éve elváltak, újból találkoznak, és így nagyon szeretetteljesnek találják őket. Az Atya szeretetének a jele az, hogy ti minden egyes Brahmin lelket is szeretni fogtok. Minden Brahmint szeretni azt jelenti, hogy szeretitek az Atyát. A rózsafüzérben csak Brahminok kerülnek egymással kapcsolatba. Az Atya vissza fog vonulni és néz. Tehát, mindig tapasztaljátok meg a szeretet jelét az Atyától. Az Atyának mindenki iránt szeretete van, és így ti is mindenkit szerettek.

BapDada csoportokkal találkozik

1. Ti önmagatokat mindig különleges lelkeknek tekintitek? Ti, különleges lelkek eszközök vagytok egy különleges feladatért, és nektek különlegességeket kell mutatnotok. Ez mindig legyen ott a tudatosságotokban. Egy különleges tudatosság a hétköznapi tudatosságot erőteljessé teszi. Az annak is végetvet, ami haszontalan. Ezért mindig emlékezzetek erre a szóra: különleges. A szavaitok különlegesek. A látásmódotok különleges. A gondolkodásotok különleges, és a cselekedetetek is különleges. Azzal, hogy a különleges szót használjátok minden szituációban, automatikusan meg fogtok változni és ezzel a tudatossággal könnyedén ott lesz az én átalakulása, és a világ átalakulása. Továbbra is minden szituációhoz adjátok hozzá a különleges szót. Azzal, hogy ezt teszitek, el fogjátok érni az ilyen tökéletesség elérésének célját és végállomását.

2. Ti mindig tudatában maradtok az Atyának és az örökségnek? Egy emelkedett tudatossággal ti rendelkeztek egy emelkedett állapot tapasztalatával. Az állapototok alapja a tudatosságotok. Ha a tudatosságotok gyenge, akkor az állapototok is gyengévé válik. A tudatosságotok mindig legyen erőteljes. Az az erőteljes tudatosság az: ”én az Atyához tartozom és az Atya hozzám tartozik”. Ezzel a tudatossággal az állapototok erőteljes fog maradni, és másokat is erőteljessé fogtok tenni. Tehát, mindig fordítsatok különleges figyelmet a tudatosságotokra. Mindig legyen erőteljes tudatosság és erőteljes állapot, amin keresztül az erőteljes szolgálat automatikusan megtörténik. Mindhárom - a tudatosságotok, az állapototok és a szolgálatotok - legyen erőteljes. Ugyanúgy, mint amikor használjátok a kapcsolót, fény van, és amikor azt leoltjátok, sötét lesz, hasonló módon, a tudatosság is egy kapcsoló. Ha a tudatosságotok kapcsolója gyenge, akkor az állapototok is gyenge. Mindig fordítsatok figyelmet a tudatosságotok kapcsolójára. Ezen keresztül van az, hogy haszon van az én és mindenki számára. Ti egy új születéssel rendelkeztek, és így egy új tudatosságnak kell lennie. Mostanra az összes régi tudatosság végetért. Ezért állandóan továbbra is érjetek el sikert ezen a módszeren keresztül.

3. Ti önmagatokat mindig szerencsésnek tekintitek? Az áldások földjére jönni egy nagy szerencse. A szerencse, amit megkaptatok az, hogy eléritek az áldások földjét, de ezt a szerencsét olyan emelkedetté tehetitek, amilyenre akarjátok az emelkedett utasításokkal, amikkel megrajzoljátok a szerencsétek vonalát. Továbbra is minél emelkedettebbé teszitek a szerencsétek vonalát, annál emelkedettebbekké fogtok válni. Ez az emelkedett idő az egyedüli idő az egész ciklus során, hogy a szerencsétek vonalát megteremtsétek. Ti elértetek egy ilyen helyet egy ilyen időben. Tehát, ti nem azok vagytok, akik csak egy kevéssel boldoggá válnak. Amikor az Adományozó ad, akkor azoknak, akik kapnak, miért kellene fáradttá válniuk? Csak az Atyára való emlékezés az, ami emelkedetté tesz benneteket. Az Atyára emlékezni azt jelenti, hogy tisztává váltok. Ti egy kapcsolattal rendelkeztek születésről-születésre, és így az emlékezés nehéz? Egyszerűen szeretettel és egy jó kapcsolattal emlékezzetek Babára. Ahol szeretet van, nem lehetséges, hogy ne emlékezzetek arra az Egyre. Valójában még akkor is, ha megpróbálnátok elfelejteni azt az Egyet, ti arra még mindig emlékeznétek. Achcha.

Áldás:
Adjátok át az elégedettség ragyogása egy pillantását a homlokotokon, és váljatok egy képmássá, ami víziókat ad.

Az elégedettség ragyogása állandóan és folyamatosan ott ragyog azok homlokán, akik mindig elégedettek maradnak. Ha bármilyen boldogtalan lélek látja őket, az a lélek is boldoggá válik, és a boldogtalansága végetér. Mindenki automatikusan vonzódik azokhoz, akik rendelkeznek az elégedettség boldogsága kincsével. A boldogságuk arca élő táblává válik, ami átadja az Egyetlen bemutatását, aki olyanná tette őket. Tehát, váljatok az elégedettség ilyen ékszerévé, aki elégedett marad, és másokat is elégedetté tesz, így sokaknak lehetnek víziói.

Slogen:
Azok kötelessége, akik megsértenek másokat, hogy sértegessenek, és a ti kötelességetek az, hogy megvédjétek önmagatokat.