02.09.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ti szellemi vezetők vagytok. Meg kell mutatnotok mindenkinek az ösvényt a béke lakhelyére, azaz a halhatatlanság lakhelyére.

Kérdés:
Nektek, gyerekeknek milyen mámorotok van, és annak a mámornak az alapján a hitnek milyen szavait mondjátok?

Válasz:
Nektek, gyerekeknek az a mámorotok, hogy tisztává fogtok válni születésről-születésre, azzal, hogy emlékeztek az Atyára. Azt mondjátok hittel, hogy nem számít, mennyi akadály jön, a mennyország biztosan megalapításra kerül. Az új világ megalapítása és az öreg világ pusztulása biztosan meg fog történni. Ez az előre elrendelt dráma. Ezzel kapcsolatban a kétség kérdése nem merül fel.

Om shanti.
A szellemi Atya magyaráz nektek, szellemi gyerekeknek. Tudjátok, hogy lelkek vagytok, és hogy ebben az időben szellemi vezetőkké váltatok. Ti ezzé váltok és másokat is ugyanolyanná tesztek. Szívjátok magatokba ezeket a dolgokat nagyon jól. Maya viharai arra késztetnek, hogy felejtsétek el ezeket a dolgokat. Ezeken a dolgokon kellene gondolkoznotok minden reggel és este. Mi megkapjuk ezeket a felbecsülhetetlenül értékes ékszereket egy felbecsülhetetlenül értékes életért a szellemi Atyától. Ezért a szellemi Atya elmagyarázza: Gyerekek, most szellemi vezetők vagytok, akik megmutatjátok az ösvényt a felszabadulás földjére. Ez a halhatatlanság igaz története azért, hogy elmenjetek a halhatatlanság földjére. Azért váltok tisztává, hogy elmenjetek a halhatatlanság földjére. A tisztátalan, romlott lelkek hogyan mehetnének el a halhatatlanság földjére? Az emberek zarándoklatokat tesznek Amarnathba (a Halhatatlanság Ura). A mennyországot hívják a Halhatatlanság Ura földjének. Nem csak a Halhatatlanság Ura lenne az, aki ott lakik. Ti, lelkek mind el fogtok menni a halhatatlanság földjére. A halhatatlanságnak az a földje Paramdham (a legfelső lakhely) a lelkekért van. Aztán elmentek a halhatatlanság földjére, és testeteket öltötök. Ki visz el benneteket a lakhelyetekre? A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek minden lelket visszaviszi oda. Azt a helyet a halhatatlanság földjének is lehet nevezni. Azonban annak a helyes neve, a béke földje. Mindenkinek oda kell mennie. A dráma sorsát nem lehet megakadályozni. Ezt nagyon jól szívjátok az intellektusotokba. Először is, tekintsétek magatokat lelkeknek. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek is egy lélek. Az csak úgy van, hogy Őt a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek hívják, és Ő magyaráz nekünk. Egyedül Ő a Tudás Óceánja és a Tisztaság Óceánja. Annak érdekében, hogy tisztává tegyen titeket, gyerekeket, most átadja nektek ezt a shrimatot: Állandóan csak Rám emlékezzetek, és a bűneitek születésről-születésre elvágásra kerülnek. Az emlékezést jógának hívják. Ti gyerekek vagytok. Ezért az Atyára kell emlékeznetek. Csak az emlékezéssel fog a csónakotok keresztülmenni. El fogtok menni a méregnek erről a földjéről Shíva földjére, és aztán Vishnu földjére. Itt azért tanulunk, hogy odamenjünk, nem ittenre tanulunk. Akik itt királyokká válnak, a gazdagság adományozása által válnak azokká. Néhányan nagyon jól gondoskodnak a szegényekről. Néhányan kórházakat, és néhányan dharamshalákat, stb. építenek. Mások egyszerűen gazdagságot adományoznak. Mulchand, különösen Shindben, annak idején elment és pénzt adományozott a szegényeknek. Nagyon jól gondoskodott a szegényekről. Sok ilyen adományozó van. Ők hajnalban felébrednek, és reggel kimennek, visznek ételt, hogy adományozzák és szét-osszák a szegényeknek. Manapság nagyon sok a csalás. Azoknak kellene adományozni, akik erre méltók. Néhány adományozónak még ennyi bölcsessége sincs! Valakinek adományt adni, aki kinn ül az utcán és koldul, nem igaz adományozás. Az az ő üzletük. Akik szegényeknek adományoznak, azok jó státuszt kapnak. Ti most mind szellemi vezetők vagytok. Amikor egy kiállítást vagy egy múzeumot nyittok, akkor le kellene írnotok egy nevet, ami azt mutatja, hogy vezetők vagytok a mennyországba, vagy vezetők vagytok az új világ királyságába. Azonban az emberi lények semmit nem értenek. Ez a tüskék dzsungele. A mennyország a virágoskert, ahol istenségek élnek. Nektek, gyerekeknek mámorosnak kellene lennetek, hogy születésről-születésre tisztává váltok azzal, hogy emlékeztek az Atyára. Tudjátok, hogy nem számít, mennyi akadály jön, a mennyország biztosan megalapításra kerül. Az új világ megalapítása és az öreg világ pusztulása biztosan megtörténik. Ez az előre elrendelt dráma, és ezzel kapcsolatban a kétség kérdése nem merül fel. Ebben nem szabadna a leghalványabb kétségeteknek sem lenni. Mindenki azt mondja: Óh, Tisztító! Ők azt mondják angolul: Gyere és szabadíts fel minket a szomorúságtól. Az öt bűn szomorúságot hozott. Az a bűntelen világ, a boldogság földje. Nektek, gyerekeknek most el kell mennetek a mennyországba. Az emberek azt gondolják, hogy a mennyország ott fenn van. Nem tudják, hogy a felszabadulás földje az, ami ott fenn van. Az Atya elmagyarázza nektek, hogy mindenkinek le kell ide jönnie az életben való felszabadulásért. Ezt nagyon jól szívjátok magatokba és csak a tudást köpüljétek. A diákok otthon csak a vizsgán gondolkoznak, amit teljessé kell tenniük és be kell adniuk, és más dolgokon, amiket meg kell tenniük. Ezért nektek, gyerekeknek is satopradhanná kell tennetek a lelketeket a saját hasznotokért. Tisztává kell válnotok azért, hogy elmenjetek a felszabadulás földjére. Aztán a tudás tanulmányozása által, istenségekké fogtok válni. Egy lélek azt mondja: Én egy ügyvéddé fogok válni egy hétköznapi emberből. Én, ez a lélek egy kormányzóvá válok egy hétköznapi emberből. A lélek az, ami azzá válik a testével. Amikor a teste halott, annak a léleknek újból el kell kezdenie tanulni. A lelkek azok, akik erőfeszítést tesznek azért, hogy a világ mestereivé váljanak. Az Atya azt mondja: Nagyon jól emlékezzetek arra, hogy lelkek vagytok. Az istenségeknek ezt nem kell mondani. Nekik nem kell emlékezésben maradniuk, mert ők már tiszták; ők megtapasztalják a jutalmukat. Ők nem tisztátalanok, ami miatt emlékezniük kellene az Atyára. Ti, lelkek tisztátalanok vagytok. Ezért kell emlékeznetek az Atyára. Nekik nincs arra szükségük, hogy emlékezzenek Rá. Ez a dráma; két nap nem ugyanolyan. Ez a dráma folyamatosan halad. Mindenki szerepe folyamatosan változik, másodpercről-másodpercre, az egész nap folyamán; az folyamatosan felvételre kerül. Az Atya azt mondja nektek, gyerekeknek: Semmi miatt ne kapjatok szívinfarktust. Ezek a tudás aspektusai. Lehet, hogy az üzleteteket, stb. csináljátok, de tegyetek teljes erőfeszítést a jövőbeli emelkedett státuszotokért is. Otthon kell élnetek a háztartásotokban is, a családotokkal. A kumárik nem kezdtek háztartást. Egy háztartásbeli az, akinek családja és gyerekei, stb. vannak. Az Atya mindenkit tanít; fél-kumarit és kumarit is. Az emberek nem értik a fél-kumari jelentését. Ez azt jelenti, hogy csak fél testük van? Most ti megértitek, hogy egy kumari az, aki tiszta, és a fél-kumari az, aki tisztává válik azt követően, hogy tisztátalanná vált. A ti emléketeket itt őrzik. Az Atya magyaráz nektek, gyerekeknek. Ő tanít benneteket. Megértitek, hogy lelkek vagytok, akik tudnak a testetlen világról. Azt is tudjátok, hogy a nap és hold dinasztiák királyságában hogyan uralkodnak és miért mutatták az íjat és a nyilat, hogy a harcosokat szimbolizálják. Ebben a háború, stb. nem kérdéses. Ez nem az ördögök, vagy bármilyen lopás, stb. kérdése. Nincs olyan Ravan, aki erőszakkal elrabolja Sitát. Ezért az Atya elmagyarázza: Legédesebb gyerekek, megértitek, hogy ti vezetők vagytok a mennyországba, a felszabadulásba és az életben való felszabadulásba. Azok az emberek fizikai vezetők, míg mi szellemi vezetők vagyunk. Ők vaskori brahminok. Mi azért tanulunk, hogy mindenki közül a legemelkedettebbekké váljunk. Mi most a legemelkedettebb átmeneti korban vagyunk. Baba folyamatosan sok különböző módon magyaráz. Annak ellenére néhányan test-tudatossá válnak és felejtenek. Aztán nincs ott annak a mámora, hogy lelkek, az Atya gyermekei. Minél többet folyamatosan emlékezésben maradtok, a test tudatosságotok folyamatosan annál inkább meg fog törni. Folyamatosan gondoskodjatok magatokról. Ellenőrizzétek magatokat: A test tudatosságom megtört? Mi most hazamegyünk. Aztán a világ mestereivé válunk. A szerepeink a hős és hősnő szerepek. Azokat a neveket, hős és hősnő, azoknak adják, akik győztesekké válnak. Mivel ti győzelmet arattok ebben az időben, ezért a hős és hősnő neveket adják nektek. Előzőleg ez nem volt. Akik vereséget szenvednek, azokat nem hívják hősöknek vagy hősnőknek. Ti, gyerekek megértitek, hogy most hősökké és hősnőkké kell válnotok. A ti szerepeitek mindegyikközül a legmagasabbak. Ott van a hatalmas különbség a kagylók és a gyémántok között. Bár lehet, hogy valaki milliomos vagy milliárdos, de ti tudjátok, hogy mindaz meg fog semmisülni. Ti, lelkek folyamatosan gazdagokká váltok és mindenki más tönkre megy. Ezeket a dolgokat mind magatokba kell szívnotok. Őrizzétek meg a saját hiteteket. Amikor itt vagytok, akkor a mámorotok emelkedik, de ahogy innen kimentek, az csökken. A dolgokat, amiket meghallgattok, itt hagyjátok. Az Atya azt mondja: Ott kellene maradnia az intellektusotokban, hogy az Atya tanítja nektek a tanulmányt, amin keresztül hétköznapi emberekből istenségekké váltok. Ebben a nehézség kérdése nem merül fel. A munkátokban is találhattok valamennyi időt arra, hogy emlékezésben maradjatok. Számotokra ez is egy üzlet. Elmehettek és emlékezhettek Babára. Ez nem hazugság. Nem szabad az egész napotokat csak úgy elvesztegetnetek. A jövőnkkel kapcsolatban néhány gondolatunknak kellene lenni. Sok taktika van. Amennyi időt csak lehetséges szakítsatok arra, hogy emlékezzetek az Atyára. Tovább kell folytatnotok az üzleteteket a saját testetek megélhetéséért. Én nagyon jó tanácsot adok, hogy hogyan váljatok a világ mestereivé. Ti, gyerekek azok is vagytok, akik ezt a tanácsot mindenki másnak is átadják. A tanácsadók adnak tanácsot. Ti tanácsadók vagytok; megmutatjátok az ösvényt mindenkinek, hogy elnyerjék a felszabadulást és az életben való felszabadulást ebben a születésben. Amikor az emberek szlogeneket készítenek, akkor azokat felteszik egy falra, ugyanúgy, ahogy ti leírjátok: Legyetek szentek és raja jógik. Azonban azon keresztül semmit nem fognak megérteni. Ti most megértitek, hogy megkapjátok ezt az örökséget az Atyától. Ott van a felszabadulás földjének is az öröksége. Ti Engem Tisztítónak neveztek. Ezért eljövök és tanácsot adok nektek azért, hogy tisztává váljatok. Ti is tanácsadók vagytok. Senki nem mehet el a felszabadulás földjére mindaddig, amíg az Atya nem ad nektek tanácsot, és nem adja át nektek a shrimatot. A shrimat Shív Baba emelkedett utasításait jelenti. A lelkek megkapják a shrimatot Shív Babától. Azt mondják: „Bűnös lélek”, „jótékony lélek”. Azt nem mondják, „bűnnel teli test”. A lelkek bűnt követnek el a testükön keresztül és ezért mondják azt „bűnös lélek”. Test nélkül egy lélek nem tud se bűnt elkövetni, se jótékonykodni. Ezért köpüljétek a tudás óceánját, amennyire csak lehetséges; nagyon sok időtök van. Ezt a tanulmányt megtaníthatjátok nagy taktikával egy tanárnak, vagy professzornak, amin keresztül számára haszon lehet. Mit érnétek el azokon a fizikai tanulmányokon keresztül? Mi ezt megtanítjuk nektek. Csak néhány nap maradt hátra, és a pusztulás ott van előttetek. Nagyon lelkeseknek kellene lennetek abban, hogy hogyan mutassátok meg az ösvényt az emberi lényeknek. Egy lánynak adtak egy vizsgapapírt, amiben feltették a kérdést: Ki a Gita Istene? Ő azt írta: a Gita Istene Shíva. Aztán megbukott. Ő hitt abban, hogy az Atya dicséretét írta azzal, hogy azt mondja, hogy a Gita Istene Shíva. Ő a Tudás Óceánja és a Szeretet Óceánja. Krishna lelke is megkapja a tudást. Ez az, amit ő (a lány) leírt és megbukott. Azt mondta a szüleinek, hogy nem fogja tovább folytatni azt a tanulmányt, és ebben a szellemi tanulmányban fogja magát elfoglalni. Az a lány nagyon első osztályú. Előre elmondta, hogy ez az, amit le fog írni, és hogy meg fogják buktatni. Azonban az igazságot le kell írni. Ahogy előre haladtok, meg fogják érteni, hogy az az igazság, amit az a lány leírt. Amikor a hatásotok szétterjed és meghívjátok őket a kiállításokra és a múzeumokba, akkor felismerésük lesz és belép az intellektusukba, hogy neki volt igaza. Sok ember jön ide. Ezért azon kell gondolkodnotok, hogy mit tegyetek azért, hogy az emberek olyan gyorsan megértsék, hogy ez valami új. Akik idetartoznak, azok biztosan meg fogják érteni. Ti mindenkinek megmutatjátok a szellemi ösvényt. A szegények olyan sok szenvedést tapasztalnak. Hogyan lehet a szenvedésüket eltávolítani? Nagyon sok a konfliktus. Egymás ellenségeivé válnak és megölik egymást. Az Atya most nagyon jól magyaráz nektek, gyerekeknek. A szegény anyáknak nincs megértésük. Azt mondják: Mi tanulatlanok vagyunk. Az Atya azt mondja: Jó, hogy nem tanultatok. El kell felejtenetek az összes védát és szentírást, amit idáig tanultatok. Most azt hallgassátok, amit Én mondok nektek. El kellene magyaráznotok: Senki más, csak a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek adományozhat üdvösséget. Azok az emberek, akiknek nincs szellemi tudásuk, hogyan adományozhatnának üdvösséget? Az Üdvösség Adományozója, a Tudás Óceánja csak az Egyetlen. Az emberi lények nem mondják ezt. Akik idetartoznak, azok megpróbálják ezt megérteni. Ha akár egyetlen kitűnő ember is felmerülne, akkor a hang szétterjedne. Ott van a dicséret: Senki nem hallgatta meg Tulsidast, aki szegény volt. Baba nagyon sok módszert mutat nektek a szolgálat végzéséhez, és nektek, gyerekeknek azokat a gyakorlatba kell tennetek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy egy magas státuszt igényeljetek a jövőért, folytassátok az üzleteteket, stb., és tegyetek teljes erőfeszítést, hogy emlékezésben maradjatok. Ez a dráma folyamatosan változik, másodpercről-másodpercre. Ezért ne legyen szívinfarktusotok, látva a drámának bármelyik jelenetét.

2. Tanulmányozzátok ezt a szellemi tudást és tanítsatok mindenkit. Hozzatok hasznot mindenkinek. Belül lelkesedésnek kellene lennie azzal kapcsolatban, hogy hogyan adjatok tanácsot mindenkinek azért, hogy tisztává váljanak és mutassátok meg nekik a hazafelé vezető ösvényt.

Áldás:
Legyetek világszolgálók, akik az alokik erő vízióit adják azzal, hogy dupla szolgálatot végeznek.

Mint ahogy az Atya formája a Világszolgálóé, ugyanilyen módon ti is világszolgálók vagytok, mint az Atya. A testetekkel fizikai szolgálatot végeztek, miközben elfoglaltak vagytok a tudatotokkal a világátalakítás szolgálatában. Egyidejűleg történjen a szolgálat végzése a testetekkel és a tudatotokkal. Akik a tudatukkal és a tetteikkel ugyanabban az időben végzik a szolgálatot, képessé tesznek másokat arra, hogy megtapasztalják és lássák, az alokik erejüket. Ezért végezzétek ezt a gyakorlatot állandóan és természetesen. A tudattal való szolgálathoz különösen növeljétek a koncentráció gyakorlatát.

Slogen:
Legyetek olyanok, akik mindenkitől elsajátítják az erényeket, de akik követik Brahma Atyát.