02.09.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti megteremtitek a szerencséteket a jövő új világáért. Ez a ti Raja jógátok az új világért van.

Kérdés:
Mi a szerencsés gyermekek fő jele?

Válasz:
1) A szerencsés gyermekek követik a shrimatot a törvénynek megfelelően. Ők nem követnek el semmilyen tettet a törvény ellen, és így nem csapják be önmagukat, vagy az Atyát. 2) Nekik teljes az érdeklődésük a tanulmány iránt és hogy magyarázzanak másoknak. 3) Ők erőfeszítést tesznek azért, hogy kitüntetéssel menjenek át és igényeljenek egy ösztöndíjat. Soha senkinek nem okoznak szomorúságot. Ők soha nem hajtanak végre helytelen tetteket.

Ének:
Én eljöttem a felébresztett szerencsémmel…

Om shanti.
Ti, legédesebb, szellemi gyermekek hallottátok az éneket. Az újak és az idősek is hallották ezt. A kumarik is hallották ezt. Ez egy tanulmányhely. Az emberek elmennek egy tanulmányhelyre, hogy megteremtsenek egy ilyen, vagy olyan típusú szerencsét. Ott sok típusú szerencse van. Néhányan megteremtik egy ügyvéddé válás szerencséjét, mások megteremtik egy sebésszé válás szerencséjét. A szerencsét célnak és tárgynak is nevezik. Miért tanulnátok az iskolában, ha az nem a szerencsétek megteremtéséért van? Itt ti, gyermekek tudjátok, hogy azzal, hogy felébresztettétek a szerencséteket, eljöttetek, hogy igényeljétek a királyságotok szerencséjét az új világért. Ez Raja jóga az új világért. Azok az emberek ügyvédekké, mérnökökké, vagy sebészekké válnak az öreg világban. Nagyon kis idő maradt hátra ebben az öreg világban, hogy azzá váljanak. Az hamarosan véget ér. Az a szerencse ezért a születésért, a halálnak ezért a földjéért van. A ti tanulmányotok az új világért van. Ti eljöttetek ide. Azt követően, hogy megteremtettétek a szerencséteket az új világért, ti megkapjátok a királyságotok szerencséjét az új világban. Ki tanít benneteket? A korlátlan Atya, akitől igénylitek az örökségeteket. Az orvosok megkapják egy orvos tudásának az örökségét a tanulmányukon keresztül. Aztán, amikor idősebbekké válnak, ők elmennek a gurujukhoz. Mit akarnak? Őt megkérik: Adjál nekünk irányítást, hogy el tudjunk menni a béke földjére. Adjál nekünk megváltást. Vigyél el minket innen a béke földjére. Ti megkapjátok az örökségeteket az apátoktól erre a születésre, de nem kaptok semmit egy gurutól. Ti valamilyen típusú örökséget kaptok a tanárotoktól, mert nektek szükségetek van megélhetésre. Bár ti megkapjátok az örökséget az apátoktól, mégis tanultok, hogy megkeressétek a saját bevételeteket. Egy gurutól nem lehet egy bevételt kapni. Igen, néhányan nagyon jól tanulmányozzák a Gitát, és aztán előadásokat tartanak a Gitából. Mindaz az ideiglenes boldogságért van. Ez most a halál földjének a vége. Tudjátok, hogy eljöttetek ide, hogy megteremtsétek a szerencséteket az új világért. Ennek az öreg világnak véget kell érnie. A saját tulajdonotok és a tulajdon, amit megkaptok az apátoktól, mind el fog égni. Aztán, üres kézzel mentek vissza. Nektek szükségetek van egy bevételre az új világért. Az öreg világ emberei nem lesznek képesek arra, hogy ezt megtegyék. Shiv Baba az, aki arra inspirál benneteket, hogy keressetek egy bevételt az új világért. Ti eljöttök ide, hogy megteremtsétek a szerencséteket az új világért. Az az Atya a ti Atyátok, Tanárotok, és a Gurutok. Ő eljön az átmeneti korban, hogy tanítson benneteket, hogy egy bevételt keressetek a jövőért. Csak néhány nap maradt hátra ebben az öreg világban. A világ emberei ezt nem tudják. Gyermekek, tudjátok, hogy Ő a mi Atyánk, a Tanárunk és Satgurunk az új világért. Az Atya eljött, hogy elvigyen titeket a béke földjére, és a boldogság földjére. Néhányan nem teremtik meg a saját szerencséjüket, vagyis nem értenek semmit. Ugyanabban a családban a feleség ezt tanulmányozná, míg a férj nem. Vagy a gyermekek tanulmányoznák, de a szüleik nem. Ez folyamatosan megtörténik az összes időkben. Kezdetben egész családok eljöttek, de aztán ott voltak Maya viharai, és azok, akik elcsodálkoztak a tudáson, akik elmondták másoknak, elhagyták az Atyát és elmentek. Arra emlékeznek, hogy azok, akik elcsodálkoztak, hallva ezt a tudást, elmondták másoknak, az Atyához tartoztak, azt másoknak megtanították, aztán, oh, a dráma csodálatos sorsa... Ezért, ez pusztán a dráma kérdése. Az Atya maga azt mondja, oh, dráma, oh, Maya. Kitől váltatok el? A férj és a feleség elválnak egymástól. A gyermekek elválnak az apjuktól. Itt ti nem válhattok el. Az Atya eljött, hogy arra késztessen benneteket, gyermekeket, hogy egy igaz bevételt keressetek. Az Atya senkit nem késztet arra, hogy beleessen a gödörbe. Az Atya a Tisztító, a Kegyelem teljes Egy. Az Atya eljön, és szabaddá tesz a szomorúságtól. Ő válik a Vezetőtökké, és hazavisz. Egy világi guru nem mondaná azt, hogy ő visszavisz titeket magával. A szentírásokban azt mondják, Isten beszél. Én titeket, mindannyitokat visszaviszlek magammal. Mindenki vissza fog térni, mint a moszkitók raja. Gyermekek, nagyon jól tudjátok, hogy nektek most haza kell térnetek. Nektek le kell mondanotok a saját testetekről. Amikor meghaltok, a világ halott számotokra. Egyszerűen tekintsétek magatokat egy léleknek, és emlékezzetek az Atyára. Ez egy piszkos öreg kosztüm. Ez a világ is öreg. Amikor egy öreg otthonban ülnek, és egy új ház épül, az apa és a gyermekek, mind megértik, hogy az értük van. Az intellektusuk az új otthon felé vonzódna: Ezt tedd ide, azt tedd oda. Az intellektus összekapcsolódik az új otthonnal és aztán a régit lerombolják. Az összes ragaszkodás az öreg otthonhoz véget ér és megformálódik az új otthonnal. Ez a korlátlan világ kérdése. Vessetek véget a ragaszkodásaitoknak az öreg világhoz, és az intellektusotokat kapcsoljátok össze az új világgal. Tudjátok, hogy ennek az öreg világnak meg kell semmisülnie. Az új világ a mennyország, és igényeljük a királyi státuszunkat azért. Minél többet jógáztok, minél jobban önmagatokba szívjátok a tudást és magyaráztok másoknak, a boldogságotok higanyszála annál magasabbra fog emelkedni. Mivel igényeljük az örökségünket 21 születésre, a vizsga nagyon fontos. Jó gazdaggá válni, ugye? Jó, ha hosszú az életetek időtartama, ugye? Minél jobban forgatjátok az önmegismerés diszkoszát, minél többeket tesztek önmagatokhoz hasonlóvá, annál több haszon lesz számotokra. Ha ti egy királlyá akartok válni, akkor alattvalókat is kell teremtenetek. Olyan sokan eljönnek a kiállításokra és az alattvalók megteremtődnek azon keresztül, mert ez az örökkévaló tudás soha nem semmisül meg. Be fog lépni az intellektusukba, hogy nekik tisztává és a tiszta világ mestereivé kell válniuk. Ráma királysága megalapításra kerül és Ravan királysága megsemmisül. Az aranykorban csak istenségek lesznek. Baba elmagyarázta, hogy a képnek, amit elkészítetek Lakshmiról és Narayanról, ezzel az írással kellene rendelkeznie: Az előző születésükben ők a tamopradhan világban voltak, aztán azzal, hogy megtették ezt az erőfeszítést a tamopradhan világban, a szatopradhan világ mestereivé váltak. A királyok, és az alattvalók is mind mesterek. Még az alattvalók is azt mondanák, hogy az ő Bharatjuk mindegyik közül a legemelkedettebb. Valóban, Bharat volt mindegyik közül a legemelkedettebb. Az most nem az, de biztosan az volt. Az mostanra nagyon szegénnyé vált. Az ősi Bharat volt mindegyik közül a leggazdagabb, amikor Bharat emberei a legmagasabb istenségi klánhoz tartoztak. Másokat nem lehet istenségeknek nevezni. Ti nővérek tanultok, és másoknak is magyaráztok. Baba átadta nektek az utasításokat azzal kapcsolatban, hogyan írjátok meg, és küldjétek el a telegramokat a kiállítások megtartásáért. Rendelkeztek képekkel, és bebizonyítjátok, és megmutatjátok nekik, hogyan igényelték a státuszukat. Ők most újból igénylik azt a státuszt Shiv Babától. A képmásaik is léteznek. Shiva a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. Ott van Brahma, Vishnu és Shankar képmása is. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek véghezviszi a megalapítást Brahmán keresztül. Vishnu földje előttetek van. Vishnu ad fenntartást az új világnak. Vishnu Ráde és Krishna kettős formája. Ki a Gita Istene? Először is, írjátok le, hogy az a testetlen Shiva és nem Krishna. Brahma hogyan válik Vishnuvá és Vishnu hogyan válik Brahmává? Olyan sok időt vesz igénybe, hogy elmagyarázzatok egyetlen egy képet, mert annak meg kell ülnie az intellektusukban. Nektek először is el kell magyaráznotok ezt, és aztán írjátok le. Az Atya azt mondja, jógaerővel igénylitek az összes jogot 21 születésre Brahmán keresztül. Shiv Baba átadja nektek az örökségeteket Brahmán keresztül. Ennek az egynek a lelke az, aki mindent először hall. A lélek az, ami mindent önmagába szív. Ez a fő dolog. Ők megmutatták Shiva képmását. Ez a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek és aztán Prajapita Brahmára is biztosan szükség van. Itt olyan sok Prajapita Brahma kumar és kumari van. Amíg nem váltok Brahminokká, Brahma gyermekeivé, hogyan igényelhetitek az örökségeteket Shiv Babától? Ők nem lehetnek egy fizikai teremtés. Emlékeznek a szájon keresztüli teremtésre. Ti azt mondanátok, hogy ti vagytok Prajapita Brahma szájon keresztül született teremtése. Azok az emberek egyszerűen a guruk tanítványai, vagy követői. Itt, ti ezt az Egyet az Atyának, a Tanárnak és a Satgurunak nevezitek. Az az Egy a testetlen Shiv Baba, a Tudás Óceánja, az Egy, aki tudás teljes. Ő átadja nekünk a világ eleje, közepe és vége tudását. Ő a Tanár is. A Testetlen eljön és hozzátok beszél a testin keresztül. A lélek az, ami beszél. A lélek azt mondja, ne okozzatok problémát a testeteknek. A lélek az, ami boldogtalanná válik. Ebben az időben a lelkek tisztátalanok. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek az, aki megtisztítja a tisztátalan lelkeket. A lelkek így kiáltanak, ó Tisztító, ó Isten, Atya. Nekik van egy apjuk, aki ott ül. Tehát, kire emlékeznek? A lélek azt mondja, ez nekem, a léleknek az Atyja, míg az a testem apja. Elmagyarázták, hogy vajon ki nagyobb, a lélek testetlen Atyja, vagy a test teremtője, a fizikai apa? A testi egy is emlékszik a testetlen Egyre. Mivel a pusztulás előttetek áll, mindenkinek át kell adni a magyarázatot. A Parlokik Atya a végén eljön, hogy mindenkit visszavigyen. Mindennek meg kell semmisülni. Ezt hívják a halál földjének. Amikor valaki meghal, az emberek azt mondják, hogy ő elment az új világba, a béke földjére. Az emberek nem tudják, hogy a túlvilág vajon az aranykor, vagy a béke földje. Az aranykor itt létezik. A túlvilág a béke földje. Annak érdekében, hogy magyarázzatok, jó módszerre van szükség. Nektek el kellene mennetek és magyaráznotok kellene a templomokban: Ez Shiv Baba emléke, aki tanít minket. Valójában Shiva csak egy Pont, de hogyan lehetne egy pontot imádni? Hogyan lehetne Neki virágokat, vagy gyümölcsöt felajánlani? Ezért, egy nagy formát adtak Neki. Ő nem rendelkezik egy ilyen nagy formával. Arra emlékeznek, hogy egy csodálatos csillag ragyog a homlok közepén. Ha a lélek egy nagydolog lenne, akkor a tudósok azonnal képesek lennének azt elkapni. Baba azt mondja, hogy ők még nem kapták meg a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek teljes bemutatását. Ők azt nem kaphatják meg mindaddig, amíg a szerencséjük nem nyílik meg. Az ő szerencséjük még nem nyílt meg. Amíg nem ismerik az Atyát, nem tudják megérteni, hogy a lelkek olyanok, mint a pont. Shiv Baba egy Pont, és mi emlékezünk a pontra. Csak, amikor ebben a tudatosságban emlékeztek Rá, tudnak a bűneitek megsemmisülni. Ugyanakkor, amikor azt mondjátok, hogy én ezt, vagy azt láttam a víziómban, azok Maya akadályai. Ti rendelkeztek boldogsággal, hogy megtaláltátok Istent, de tudásra is szükség van. Amikor valakinek van egy víziója Krishnáról, ő boldoggá válik. Baba azt mondja, nekik van egy víziójuk Krishnáról, és boldogságban táncolnak, de nem érnek el megváltást azon keresztül. Azokat a víziókat csak véletlenszerűen adják. Ha nem tanultok jól, akkor az alattvalók részévé váltok. Ha valaki akár egy kis tudást is meghallgat, ő a hétköznapi alattvalók részévé válik Krishna földjén. Gyermekek, tudjátok, hogy Shiv Baba most elmondja nektek a tudást. Ő tudás teljes. Baba utasításai azok: Biztosan maradjatok tiszták. Ugyanakkor, képtelenek arra, hogy tiszták maradjanak. Néha még tisztátalanok is eljönnek, és itt ülnek titokban. Ők nagy veszteséget okoznak maguknak. Ők csak önmagukat csapják be. Itt az Atya becsapása nem kérdéses. El fogtok érni bármilyen gazdagságot is azzal, hogy becsapjátok az Atyát? Milyen lenne az állapototok, ha nem követitek Shiv Baba shrimatját pontos módon? Nagy lesz a büntetés és státuszotok is meg fog semmisülni. Ne hajtsatok végre semmilyen tettet a törvény ellen. Az Atya elmagyarázza, hogy a ti viselkedésetek nem helyes. Az Atya megmutatja nektek a módszert, hogy egy bevételt keressetek. Aztán, ott van a szerencsétekben, hogy ezt megteszitek, vagy nem. Mindenkinek vissza kell térnie a béke földjére, azt követően, hogy büntetést tapasztal. Ha a státuszotok megsemmisül, semmit nem kaptok. Sokan eljönnek ide, de ez az örökség igénylésének a kérdése az Atyától. A gyermekek azt mondják, én igényelni fogom a mennyország napdinasztiájának a királyi státuszát az Atyától. Ez Raja jóga. A diákok elnyernek egy ösztöndíjat. Azok, akik átmennek, egy ösztöndíjat kapnak. Az a rózsafüzér elkészül, hogy reprezentálja azokat, akik egy ösztöndíjat nyertek. Mindannyian kaptok egy ösztöndíjat annak megfelelően, hogy mennyire mentek át. A számotok növekedni fog, és aztán ezrek lesznek. Egy királyi státusz az ösztöndíj. Azok, akik jól tanulnak, nem maradhatnak rejtettek. Sok új képes lesz arra, hogy az idősebbek elé menjen. Ők a saját életüket olyanná teszik, mint a gyémánt. Ők egy igaz bevételt keresnek, és igénylik az örökségüket 21 születésre. Bennük olyan nagy a boldogság. Tudjátok, ha nem igénylitek ezt az örökséget most, akkor soha nem lesztek képesek arra, hogy azt újból igényeljétek. Ott kell lennie az érdeklődésnek a tanulmányban. Néhányakban nincs a leghalványabb érdeklődés sem, hogy magyarázzanak másoknak. Ha a drámának megfelelően nem rendelkeznek ezzel a szerencséjükben, akkor Isten mit tud tenni? Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ne kövessetek el semmilyen tettet a shrimat ellen. Tanuljatok jól és teremtsetek egy emelkedett szerencsét. Senkinek ne okozzatok szomorúságot.

2. Vessetek véget a ragaszkodásaitoknak az öreg világhoz. Az intellektusotok jógáját kössétek össze az új világgal. Annak érdekében, hogy boldogok maradjatok, szívjátok önmagatokba a tudást, és másokat is inspiráljatok arra, hogy önmagukba szívják.

Áldás:
Legyetek jótékony lelkek, és egy világítótorony állapottal hagyjátok abba a bűnös tettek végrehajtását.

Ahol fény van, ott nem lehet semmilyen bűnös tevékenység. Azzal, hogy állandóan egy világítótorony állapottal rendelkeztek, Maya nem tud arra késztetni benneteket, hogy végrehajtsatok bármilyen bűnös tevékenységet, és így egy állandóan jótékony lélekké fogtok válni. Egy jótékony lélek nem hajthat végre semmilyen bűnös tevékenységet akár a gondolataiban. Ahol bűn van, ott nem lehet az Atyára való emlékezés. Legyen ez a határozott gondolatotok: Én egy jótékony lélek vagytok, és a bűn nem jöhet elém. Ne engedjétek meg, hogy bármilyen bűn belépjen az álmaitokba vagy a gondolataitokba.

Slogen:
Azok, akik egy elszakadott megfigyelőként nézik a dráma minden jelentét, állandóan vidámak maradnak.