02.10.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ez a legemelkedettebb átmeneti kor a jótékonyság kora. Csak ebben a korban történik meg az átalakulás. Ez a kor, amikor a legdegradáltabbakból a legemelkedettebb emberi lényekké váltok.

Kérdés:
Azzal, hogy milyen bizonyos dolgokról gondolkodtok, és beszéltek, van az, hogy soha nem tudtok elérni semmilyen fejlődést a tudásnak ezen az ösvényén?

Válasz:
„Ha benne van a drámában, majd erőfeszítést teszek. Ezt megteszem, ha a dráma erre inspirál engem.” Azok, akik ily módon beszélnek, és gondolkodnak, soha nem tudnak fejlődni. Helytelen ezt mondani. Tudjátok, hogy számotokra az is fix a drámában, hogy most erőfeszítést tegyetek. Nektek erőfeszítést kell tennetek.

Ének:
Ez a láng és a viharok története.

Om shanti.
A vaskor emberi lényei komponálták ezt a dalt, de nem értik annak a jelentését. Ti ezt tudjátok. Ti most a legemelkedettebb átmeneti kori lények vagytok. Az átmeneti korral együtt azt is le kell írnotok, a legemelkedettebb. Mivel nem emlékeztek a tudás pontjaira, ti, gyermekek elfelejtitek leírni ezeket a szavakat. Ez a fő dolog, és csak ti értitek meg annak a jelentését. Ott van a jótékonyság legemelkedettebb hónapja. Ez a legemelkedettebb átmeneti kor. Ez az átmenet egy fesztivál is. Ez a legemelkedettebb fesztivál. Tudjátok, hogy most a legemelkedettebb, magasak közt legmagasabb lényekké váltok. Lakshmit és Narayant hívják mindegyik közül a legnagyobbnak, mindegyik közül a leggazdagabbnak, az első számúnak. A szentírásokban azt írják, hogy ott volt a nagy pusztulás, és aztán az első számú shri Krishna eljött egy pipállevélen ringatózva az óceánban. Most mit mondanátok? Ez a shri Krishna, akit shyam sundarnak hívtok, az első számú. Megmutatják, hogy ő a nagyujját szopva jött el. Egy bébi egy anyaméhben marad. Tehát, shri Krishna a magasak közt legmagasabb, az első számú, hogy felmerüljön a Tudás Óceánjából. A Tudás Óceánja alapítja meg a mennyországot. Az első számú legemelkedettebb lény shri Krishna, és az az egy a Tudás Óceánja, nem a víz óceánja. A teljes pusztulás soha nem következik be. Amikor új gyermekek jönnek, az Atyának meg kell ismételnie a régi pontokat. Az aranykor, az ezüstkor, a rézkor és a vaskor. Ezt a négy kort amúgy is ismerik. Az ötödik kor ez a legemelkedettebb átmeneti kor. Az emberi lények megváltoznak ebben a korban. Ők a legdegradáltabból a legemelkedettebbé válnak. Shiv Babát hívják mindegyik közül a legemelkedettebbnek, vagy a legnagyobb Egynek. Ő a Legfelső Lélek, Isten. Aztán, a legnagyobb emberi lények, Lakshmi és Narayan. Ki tette őket olyanná? Ezt csak ti, gyermekek tudjátok. Ti, gyerekek azt is megértitek, hogy ebben az időben van az, hogy erőfeszítést teszünk azért, hogy olyanokká váljunk. Nincs semmi nehézség ebben az erőfeszítésben. Ez a legegyszerűbb. Azok, akik tanulnak, ártatlanok, gyenge anyák, púposak és oktatás nélküliek. Nekik olyan egyszerűen magyaráznak. Nézzétek, korábban volt egy szent Amdhebadban, aki azt mondta, hogy ő semmit nem eszik, vagy iszik. O.K. Mi van akkor, ha valaki nem eszik, vagy iszik egész életében? Ő még mindég nem ér el semmit azzal, hogy azt teszi. Még egy fa is kap táplálékot. Az megkapja a trágyát és a vizet, ami arra készteti, hogy természetes módon növekedjen. A szent is biztosan kapott valamilyen okkult erőt. Sokan vannak, akik vízen és tűzön járnak. Mi haszna van annak, hogy ezt teszik? Ezen a Raja jógán keresztül hasznot tapasztaltok születésről-születésen át. Boldogtalanból boldoggá tesznek benneteket születésről-születésre. Az Atya azt mondja, gyerekek, a drámának megfelelően én mély dolgokat mondok el nektek. Például, Baba elmagyarázta, hogyan keverték össze Shivát Shankarral. Shankarnak még szerepe sincs, hogy eljátssza ebben a világban. Shivának, Brahmának és Vishnunak van szerepe, hogy eljátsszák. Brahma és Vishnu egy teljes körű szereppel rendelkeznek. Shiv Babának csak ebben az időben van egy szerepe, és ezért eljön és átadja a tudást. Aztán, visszatér a nirvána földjére. Ő átadja az összes tulajdonát a gyerekeknek, és aztán elmegy a visszavonulás állapotába. A visszavonulás állapotában lenni azt jelenti, erőfeszítést tenni egy gurun keresztül, azért, hogy túlmenjenek a hangon. Ugyanakkor, senki nem térhet még haza, mert mindenki bűnös és romlott, mindenki bűnön keresztül vesz születést. Lakshmi és Narayan bűntelenek, ők nem bűnön keresztül vesznek születést. Ezért hívják őket emelkedettnek. A kumarik is bűntelenek, ezért mindenki meghajol előttük. Így Baba elmagyarázta, hogy Shankarnak nincs szerepe, amit eljátsszon. Ugyanakkor, Prajapita Brahma biztos az emberiség Atyja, ugye? Shiv Babát a lelkek Atyjának hívják. Ő az örökkévaló Atya. Nagyon jól önmagatokba kell szívnotok ezeket a mély aspektusokat. A nagy filozófusoknak címeket adnak. A tudósok megkapják a Shri-Shri 108 címet. Ők elmennek egy kollégiumba Benáreszben, és megkapják azokat a címeket. Baba elküldte Guptajit Benáreszbe, hogy magyarázzon nekik, hogy ők az Atya címét vették önmagukra. Az Atyát hívják Shri-Shri 108 Jagadgurunak. Ott van a 108 egy rózsafüzére. Emlékeznek a 8 ékszerre. Ők kitüntetéssel mentek át. Ezért van az, hogy forgatják a rózsafüzérüket. Aztán, a 108-at imádják, akik náluk kevesebbek. Amikor az emberek egy áldozati tüzet tartanak, ők ezer szaligramot készítenek. Néhányan 10.000 és néhányan 100.000 szaligramot is készítenek. Azokat elkészítik agyagból, és aztán megtartják az áldozati tüzet. Ha egy üzletember nagyon gazdag, akkor százezer szaligramot készíttetne. Az Atya elmagyarázta, hogy a rózsafüzér nagyon hosszú. Ott van a 16.108 rózsafüzére is. Az Atya itt ül, és elmagyarázza nektek, gyerekeknek ezeket a dolgokat. Ti mindannyian szolgáljátok Bharatot az Atyával. Mivel az Atyát imádják, így a gyermekeket is imádni kellene. Az emberek nem tudják, hogy Rudrát miért imádják. Mindannyian Shiv Baba gyermekei. Ebben az időben a világ népessége olyan nagy. Minden lélek Shiv Baba gyermeke, de egyik sem a segítője. Minél többet emlékeztek Rá ebben az időben, annál emelkedettebbekké váltok. Ti imádatra méltókká váltok. Senki másnak nincs ereje ahhoz, hogy elmagyarázza ezeket a dolgokat. Ezért mondják azt, hogy senki nem ismeri Isten mélységeit. Az Atya maga eljön, és elmagyarázza, hogy Őt hívják a Tudás Óceánjának, ezért Ő biztosan átadja a tudást. Az inspiráció nem kérdéses. Isten inspiráción keresztül magyarázna? Ti tudjátok, hogy Ő rendelkezik a világ eleje, közepe és vége tudásával. Ő ezt elmondja nektek, gyerekeknek. Ti ebben hittel rendelkeztek, de a hit ellenére elfelejtitek az Atyát. Az Atyára való emlékezés ennek a tanulmánynak a lényege. Erőfeszítést igényel, hogy elérjétek a karmatit állapotot azzal, hogy az Atyára emlékeztek. Ebben az emlékezésben van az, hogy Maya akadályokat okoz. A tanulmányban nincs olyan sok akadály. Ők Shankarról azt mondják, hogy amikor kinyitotta a szemét, a pusztulás bekövetkezett. Nem helyes ezt mondani. Az Atya azt mondja, én nem inspirálom a pusztulást és Shankar sem viszi véghez a pusztulást. Az helytelen. Az istenségek nem követnének el bűnt. Shiv Baba most itt ül, és elmagyarázza ezeket a dolgokat. Ez a test a lélek szekere. Minden lélek a saját szekerén lovagol. Az Atya azt mondja, én kölcsönveszem ennek az egynek a szekerét. Ezért mondják azt, hogy az én születésem isteni és különleges. A 84 születés ciklusa most ott van az intellektusotokban. Tudjátok, hogy hazamentek, és aztán elmentek a mennyországba. Baba mindent nagyon egyszerűen elmagyaráz. Nem szabad, hogy szívszélütést kapjatok. Néhányan azt mondják, Baba, én tanulatlan vagyok. Semmi nem jön ki a számból. Ugyanakkor ez nem így van. A száj biztosan működik. Amikor esztek, a szátok működik, ugye? Lehetetlenség, hogy ne merüljön fel hang. Baba mindent nagyon egyszerűen elmagyarázott. Még akkor is, ha valaki csendben van, jelezhet felfelé, hogy emlékezzenek arra az Egyre. Csak az egy Adományozó a Szomorúság Eltávolítója, és a Boldogság Adományozója. Ezzel együtt, Ő az Adományozó az odaadás ösvényén is. Aztán, a visszavonulás állapotában csak béke van. Ti, gyermekek is a béke földjén éltek. A szerepek, amik felvételre kerültek bennetek, folyamatosan lejátszódnak. A mi szerepünk most az, hogy újjá tegyük a világot. Az Ő neve nagyon jó: Mennyei Isten, az Atya. Az Atya a mennyország Teremtője. Ő nem teremti meg a poklot. Bárki is egy öreg világot teremtene? Egy épületet mindig újonnan építenek. Shiv Baba megteremti az új világot, Brahmán keresztül. Ő megkapta azt a szerepet. Az öreg világban minden emberi lény folyamatosan szomorúságot okoz egymásnak. Ti tudjátok, hogy ti vagytok Shiv Baba gyermekei. Aztán, testi lényekként Prajapita Brahma örökbefogadott gyermekei vagytok. Shiv Baba, a Teremtő az, aki átadja nekünk a tudást. A tudást a teremtésének elejéről, közepéről, és végéről. A ti célotok és tárgyatok az, hogy ezzé váljatok. Az emberek olyan sok kiadásba bocsátkoznak azért, hogy elkészítsék a márvány bálványokat. Ez az Isteni Világ Egyetem. Az egész univerzum átalakul. Mindenki karaktere ördögi. Ők folyamatosan szomorúságot okoznak az elejétől a középen át a végéig. Ez Isten Egyeteme. Csak egy Isteni Világ Egyetem van. Isten az, aki ezt megnyitja, amin keresztül az egész világ számára haszon van. Ti, gyerekek most megértitek a különbséget a helyes és helytelen között. Semmilyen más emberi lény ezt nem érti meg. Csak egy igaz Egy van. Ő az Egy, akit az Igazságnak hívnak, aki magyaráz nektek a helyesről és a helytelenről. Csak az Atya jön el, és tesz mindenkit igazzá. Amikor igazzá váltok, elmentek a felszabadulásba és aztán az életben való felszabadulásba. Ti, gyerekek most ismeritek a drámát. Sorszám szerint lejöttök, hogy eljátsszátok a saját szerepeiteket az elejétől, a középen át a végéig. Ez a játék folyamatos az egész időben, és a dráma felvételre kerül. Ez örökké új. Ez a dráma soha nem válik öreggé. Minden más szerep elhalványul. Ez a dráma korlátlan és örökkévaló. Ebben mindenki egy örökkévaló színész. Nézzétek meg, hogy milyen hatalmas az örökkévaló játék és a színpad. Az Atya eljön, és az öreg világot újjá teszi. Nektek minderről vízióitok lesznek. Minél közelebb jöttök, annál nagyobb boldogságot fogtok érezni és vízióitok is lesznek. Azt fogjátok mondani, hogy a szerepetek most a végéhez ért. A drámának aztán meg kell ismétlődnie. Aztán, újból eljátsszátok a szerepeteket, amiket az előző ciklusban is eljátszottatok. Abban nem lehet a leghalványabb változtatás sem. Ezért nektek, gyerekeknek olyan magas státuszt kell igényelnetek, amilyet csak lehetséges. Tegyetek erőfeszítést, és ne váljatok zavarodottá. Helytelen azt mondani, hogy a dráma fog majd arra inspirálni benneteket, hogy megtegyétek, amit meg kell tennetek. Nekünk erőfeszítést kell tennünk. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Őrizzétek meg a tanulmány lényegét az intellektusotokban és érjétek el a karmatit állapototokat az emlékezés zarándoklatán keresztül. Annak érdekében, hogy emelkedetté és imádatra méltókká váljatok, váljatok az Atya teljes segítőivé.

2. Ti megkaptátok az igaz Atyától a megértését annak, hogy mi helyes és mi helytelen. Ezért, váljatok igazságossá azon keresztül. Váljatok szabaddá a kötés életétől, és igényeljétek a felszabadulásotok, és életben való felszabadulásotok örökségét.

Áldás:
Rendelkezzetek emelkedett jutalommal, és tapasztaljátok meg a felfelé menés állapotát azzal, hogy tudatában maradtok az átmeneti kor emelkedett eléréseinek.

Az Istennel való találkozás, és megkapni Isten tudását, jelenti azt, múlhatatlan elérésekkel rendelkezni. Az nem úgy van, hogy az átmeneti kor csak egy erőfeszítést tenni élet, és az aranykor annak a jutalma egy élete. Az átmeneti kor különlegessége az, hogy egy lépést tesztek, és ezer lépést kaptok jutalomként. Tehát, ez nemcsak erőfeszítés, de egy emelkedett jutalom is. Mindig tartsátok ezt a formát önmagatok előtt. Azzal, hogy látjátok a jutalmat, könnyedén megtapasztaljátok a felfelé menés állapotát. Énekeljétek a dalt: “Én elértem, amit el akartam érni”, és védettek lesztek a fuldoklástól vagy bóbiskolástól.

Slogen:
A Brahminok lélegzete a bátorság, amivel még a legnehezebb feladat is könnyűvé válik.


Mateshwariji felbecsülhetetlen, emelkedett verziói

Felszabadulás és moksha.

Manapság az emberek a felszabadulást nevezik mokshanak (örökkévaló felszabadulás). Abban hisznek, hogy azok, akik elérik a felszabadulást, szabaddá válnak a születés és halál ciklusától. Abban hisznek, hogy nem eljönni a születés és halál ciklusába, egy emelkedett státusz. Abban hisznek, hogy az a jutalom. Abban hisznek, hogy az életben való felszabadulás egy olyan élet, amiben jó tetteket hajtotok végre. Például, abban hisznek, hogy az igazságos lelkek (dharmatmak) az életben felszabadultak. Csak egy maroknyi az, aki megérti a karmikus kötésektől való felszabadulást. Ez az ő véleményük. Ugyanakkor, mi megértettük Istentől, hogy mindaddig, amíg egy emberi lény nem válik szabaddá a karmikus számláitól, amik a bűnökön alapulnak, ő nem lesz képes szabaddá válni a szomorúságtól az elejétől a középen át a végéig. Ettől szabaddá válni is egy állapot. Tehát, csak amikor először önmagatokba szívjátok az isteni tudást, tudjátok elérni azt az állapotot, és maga Isten az, aki képessé tesz minket arra, hogy elérjük azt az állapotot, mert Ő az Egy, aki felszabadulást és életben való felszabadulást ad. Ő ebben az egy időben jön el, hogy felszabadulást és életben való felszabadulást adjon mindenkinek. Isten nem jön el sok alkalommal, és nektek nem szabad azt gondolnotok, hogy Isten eljön egy inkarnációként.