02.10.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ez most ennek a halál földjének a vége, mert a halhatatlanság földje megalapításra kerül. Ezért, nektek nem szabad azokra emlékeznetek, akik a halál földjéhez tartoznak.

Kérdés:
Az Atya mire emlékezteti a szegény gyermekeit?

Válasz:
Gyermekek, amikor tiszták, és bűntelenek voltatok, nagyon boldogok voltatok. Senki nem volt olyan gazdag, mint ti. Korlátlan boldogsággal rendelkeztetek. A föld, az ég, minden ott volt a kezeitekben. Az Atya most eljött, hogy újból gazdaggá tegyen benneteket.

Ének:
Mutasd meg az ösvényt a vaknak, édes Isten.

Om shanti.
Ti, legédesebb, szellemi gyermekek, ti lelkek hallottátok az éneket. Ki mondta ezt? A lelkek Szellemi Atyja. A szellemi gyermekek azt mondták a Szellemi Atyának, Baba. Őt Ishvarnak és az Atyának is nevezik. Milyen Atyának? A Legfelső Atyának. Két apa van. Az egyik a fizikai apa és a másik a Szellemi Atya. Egy fizikai apa gyermekei a Szellemi Atyához kiáltanak. Ó Baba. Mi Baba neve? Shiva. A testetlen Shivát imádják. Őt hívják a Legfelső Atyának. Egy fizikai apát nem lehet a Legfelsőnek nevezni. A Magasak közt Legmagasabb, minden lélek Atyja csak az Egy. Minden megtestesült lélek arra az Atyára emlékszik. A lelkek elfelejtették, hogy ki az Atyjuk. Így kiáltanak, ó Isten, Atya. Adjál nekünk, vakoknak látást, hogy felismerjük az Atyánkat. Mi vakokká váltunk, és folyamatosan körbebotladoztunk az odaadás ösvényén. Most tegyél minket szabaddá ettől a botladozástól. Az Atya eljön minden ciklusban, és Bharatot mennyországgá teszi. Ez most a vaskor és az aranykornak lassan el kell jönnie. A periódust a vaskor és az aranykor között hívják az átmeneti kornak. Ez a legértékesebb átmeneti kor. A korlátlan Atya eljön, és azokat, akik romlottá váltak, újból emelkedetté teszi. Ő a legmagasabb lényekké teszi őket. Lakshmi és Narayan voltak a legmagasabb lények. Ott volt Lakshmi és Narayan dinasztiájának a királysága. Az Atya eljön, és erre emlékeztet benneteket. Ti, Bharat emberei a mennyország lakói voltatok 5.000 évvel ezelőtt, és most a pokol lakói vagytok. 5.000 évvel ezelőtt Bharat mennyország volt, és azt sokat dicsérték. Ott aranypaloták voltak arannyal és gyémánttal kirakva. Most nincs semmi. Abban az időben nem volt más vallás, csak a napdinasztia. Azok, a hold dinasztiából, később jöttek el. Az Atya elmagyarázza: Csak ti tartoztatok a napdinasztiához. Még most is folyamatosan templomokat építenek Lakshminak és Narayannak. Ugyanakkor senki nem tudja, mikor létezett Lakshmi és Narayan királysága, és hogyan érték el a királyságukat. Folyamatosan imádják őket, de semmit nem tudnak velük kapcsolatban, és így az vakhit. Az emberek Shivát, és Lakshmit és Narayant imádják, de senki nem ismeri az életrajzukat. Bharat emberei azt mondják magukról, hogy ők tisztátalanok. Ó Tisztító Baba, jöjj el. Jöjj és tegyél minket szabaddá a szomorúságtól, és Ravan királyságától. Az Atya eljön, és mindenkit szabaddá tesz. Ti, gyermekek tudjátok, hogy az aranykorban csak egy királyság volt. A Kongresszus Párt, és Bapu Gandhiji is Ráma királyságának a megalapítását akarta. Mi a mennyország lakóivá akarunk válni. Láthatjátok, hogy milyen a pokol lakóinak az állapota ebben az időben. Ezt hívják pokolnak, az ördög világának. Baba elmagyarázza, hogy ti 84 születést, és nem 8.4 millió születést vettetek. Ők hazugságokat írtak a szentírásokban. Mához képest 5.000 évvel ezelőtt az a megváltás ösvénye volt. Ott nem volt odaadás, vagy a szomorúságnak semmilyen neve, vagy nyoma. Azt hívták a boldogság földjének. Az Atya elmagyarázza: Eredetileg a béke földjének voltatok a lakói. Eljöttetek ide, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. 84 és nem 8.4 millió újjászületést vettetek. A korlátlan Atya most eljött, hogy átadja nektek, gyermekeknek a korlátlan örökségeteket. Az Atya hozzátok, lelkekhez beszél. Más szellemi gyülekezetekben emberi lények azok, akik elmondják az odaadás ösvényének történeteit emberi lényeknek. Amikor az a mennyország volt, nem volt egyetlenegy tisztátalan lény sem fél cikluson át. Most nincs egyetlenegy tiszta lény sem. Ez a tisztátalan világ. Az Atya elmagyarázza, a Gitában azt írták, hogy Krishna isten beszél. Krishna nem Isten és ő nem mondta el a Gitát. Azok az emberek nem ismerik a saját vallásos szentírásukat. Elfelejtették a saját vallásukat. Négy fő vallás van. Az első a napdinasztia eredeti, örökkévaló, istenségi vallása, és aztán ott van a hold dinasztia. A kettő együtt az istenségi vallás. Ott a szomorúságot nem említették. Ti a boldogság földjén voltatok 21 születésen át. Aztán, az odaadás ösvénye elkezdődött Ravan királyságában. Shiv Baba mikor jön el? Amikor éjszaka van. Baba eljön, amikor Bharat emberei extrém sötétségben vannak. Ők folyamatosan bábukat imádnak. Nem ismerik egyetlen egy életrajzát sem. Ők folyamatosan körbebotladoznak az odaadás ösvényén. Ők körbemennek a zarándokhelyeken, de ott nincs semmilyen elérés. Az Atya azt mondja, én eljövök, és átadom nektek az igaz tudást Brahmán keresztül. Az emberek így kiáltanak. Mutasd meg nekünk az ösvényt a boldogság földjére és a béke földjére. Az Atya azt mondja, 5.000 évvel ezelőtt én nagyon gazdagokká tettelek benneteket. Én olyan nagy gazdagságot adtam nektek. Mindazt hol veszítettétek el? Ti olyan gazdagok voltatok. Bharat volt mindegyik közül a legemelkedettebb föld. Valójában ez mindegyik közül a legnagyobb zarándokhely, mert ez a Tisztító Atya születési helye. Az Atya eljön és megváltást ad azoknak, minden vallásból. Ez most Ravan királysága az egész világ felett, nem csak Lankán. Ezek a bűnök nem léteztek, amikor az a napdinasztia királysága volt. Bharat bűntelen volt és most bűnös. Mindannyian a pokol lakói. Azok, akik az istenségi közösséghez tartoztak az aranykorban, 84 születést vettek, és az ördögi közösség részévé váltak. Nekik most újból az istenségi közösség részévé kell válniuk. Bharat nagyon gazdag volt és mostanra szegénnyé vált. Ezért koldul. Az Atya arra emlékeztet titeket, szegény gyermekeket: Gyermekek, ti olyan boldogok voltatok. Senki más nem kap annyi boldogságot, mint ti. A föld, az ég és minden ott volt a kezeitekben. Azzal, hogy a ciklusnak egy hosszú időtartamot adtak a szentírásokban, ők mindenkit álomba, Kumbhakarna ördögi álmába vittek. Bharat Shiva temploma volt, amit Shiv Baba alapított meg. Ott tisztaság volt, és istenségek uralkodtak abban a tiszta világban. Az emberi lények még azt sem tudják, hogy mi a kapcsolat Ráde és Krishna között. Mindegyik egy másik királyságból jön, aztán, a házasságukkor Lakshmivá és Narayanná válnak. Semmilyen emberi lény nem rendelkezik ezzel a tudással. Csak az egy Atya adja át ezt a szellemi tudást. Az Atya azt mondja, most váljatok lélek tudatossá. Emlékezzetek rám, a Legfelső Atyára. Tamopradhanból szatopradhanná fogtok válni az emlékezéssel. Ti eljöttök ide, hogy emberekből istenségekké, vagyis tisztátalanból tisztává váljatok. Ez most Ravan királysága. Ravan királysága elkezdődik az odaadással. Azok mind, akik odaadást végeznek, Ravan karmaiban vannak. Az egész világ Ravan, az öt bűn börtönében van. Ők a szomorúság házában vannak. Az Atya eljön, és szabaddá tesz mindenkit. A vezetővé válik, és hazaviszi őket. Ezért van ott a Mahabharat háború és az 5.000 évvel ezelőtt is megtörtént. Az Atya most újból megalapítja a mennyországot. Az nem úgy van, hogy azok, akik nagy vagyonnal rendelkeznek, a mennyországban vannak. Ez most a pokol. Az Atyát és nem egy folyót neveznek Tisztítónak. Mindaz az odaadás ösvénye. Csak Baba jön el, és elmagyarázza ezeket a dolgokat. Tudjátok, hogy az egyik a fizikai apa és a másik a Szellemi Atya, és a harmadik a szubtilis Atya. A Szellemi Atya, Shiv Baba megalapítja a Brahmin vallást Brahmán keresztül. Ő Raja jógát tanít, hogy a Brahminokat istenségekké tegye. A lelkek azok, akik újjászületnek. A lélek azt mondja, én levedlek egy testet, és egy másikat öltök. Az Atya azt mondja, tekintsétek önmagatokat egy léleknek, és emlékezzetek rám, az Atyátokra és tisztává fogtok válni. Ne emlékezzetek testi lényekre. Ez most a halál földjének a vége, és a halhatatlanság földje megalapításra kerül. Az összes megszámlálhatatlan vallásnak meg kell semmisülnie. Az aranykorban csak az egy istenségi vallás volt, és aztán ott volt a holddinasztia Rámája és Szitája az ezüstkorban. Az Atya emlékeztet titeket, gyermekeket az egész ciklusra. Csak az Atya alapítja meg a béke földjét, és a boldogság földjét. Emberi lények nem tudnak megváltást adni emberi lényeknek. Azok a guruk mind az odaadás ösvényéhez tartoznak. Ti most Isten gyermekei vagytok. Igénylitek a királyságotok szerencséjét Babától. A királyság megalapításra kerül. Sok alattvalót kell teremteni. A sokból egy maroknyi fog királlyá válni. Az aranykort hívják a virágos kertnek. Ez most a tüskék dzsungele. Ravan királysága most megváltozik. A pusztulásnak be kell következnie. Ti most megkapjátok ezt a tudást. Lakshmi és Narayan nem rendelkeznek ezzel a tudással. Az eltűnik. Az odaadás ösvényén senki nem ismeri az Atyát pontosan. Az Atya a Teremtő. Még Brahma, Vishnu és Shankar is teremtés. Amikor a mindenütt jelenvalóságról beszéltek, az örökség joga elveszik. Baba eljön, és mindenkinek átadja az örökségét. Csak azok vesznek 84 születést, akik az aranykor elején jönnek el. A keresztények megközelítőleg 40 születést vesznek. Az emberek olyan sokat botladoznak az egy Istent keresve. Ti többé már nem botladoztok. Emlékezzetek az egy Atyára, és tamopradhanból szatopradhanná fogtok válni. Ez egy zarándoklat. Ez az Isten Atyai Egyetem. Ti lelkek tanultok. A szentek, és a bölcs emberek azt mondják, hogy a lelkek immunisak a tettek hatásával szemben. Ugyanakkor a lélek az, ami egy másik születést vesz a tetteinek megfelelően. A lélek az, ami jó vagy rossz tetteket hajt végre. Ebben az időben, a vaskorban a tetteitek bűnösek, míg az aranykorban a tetteitek semlegesek. Ott nincsenek bűnök. Az a jótékony lelkek világa. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Igényeljétek a korlátlan örökségeteket az egy Atyától. Hajtsatok végre emelkedett tetteket. Most, hogy megtaláltátok az Atyát, nektek nem szabad semmilyen módon botladoznotok.

2. Maradjatok tudatában annak, hogy az Atya mire emlékeztet benneteket, és tartsátok fent a végtelen boldogságot. Ne emlékezzetek testi lényekre.

Áldás:
Legyetek tudatában annak, hogy eszközök vagytok, és ezáltal figyeljetek minden gondolatotokra, és váljatok a megoldások megtestesítőivé.

Mindenki látása az eszközlelkekre esik, és ezért azoknak, akik eszközök, különösen figyelmet kell fordítaniuk a gondolataikra. Ha az eszközök bármivel kapcsolatban kifogást hoznak, akkor azok, akik követik őket, szintén sok kifogást találnak. Ha azokból, akik eszközök, hiányozik valami, azt nem lehet elrejteni. Ezért, fordítsatok különleges figyelmet a gondolataitokra, a szavaitokra és a tetteitekre, és váljatok a megoldások megtestesítőivé.

Slogen:
Azok tudásteljes lelkek, akik nem rendelkeznek egóval az erényeikkel és különlegességeikkel kapcsolatban.


Mateshwari értékes verziói

1) Mi az emberi lény célja és tárgya? A helyes módszer ennek elérésére.

Minden embernek határozottan el kell gondolkodnia azon, mi megfelelő, hogy az életét jóvá tegye. Mire való az emberi élet? Mit kellene tennünk? Kérdezzem meg a szívemet: Látom az átalakulást az életemben? Mindenekelőtt tudásra van szükségünk az emberi életünkben. Akkor mi ennek az életnek a célja és tárgya? Biztosan elfogadnád, hogy teljes boldogságot és békét szeretnél, mindenkor. Most ezt megkapom? Ebben a sötét vaskorban nincs más, csak bánat és békétlenség. Tehát el kell gondolkodnunk azon, hogyan lehetünk békések és boldogok. A két szó, „béke és boldogság”, ami felmerült, biztosan létezett ezen a világon, és ezért kérik az emberek. Ha valaki azt mondaná, hogy nem látott ilyen világot, akkor hogyan hihetnétek egy ilyen világban? Elmagyarázták, hogy két szó van: „nappal és éjszaka”. Tehát, mindenképpen lennie kell nappalnak és éjszakának. Senki nem mondhatja, hogy csak az éjszakát látta, és így hogyan hihetne a nappal létezésében? Mivel azonban létezik a két név, ezek mindenképpen rendelkeznek egy szereppel. Valójában azt is hallottam, hogy volt a vaskornál magasabb állapot, amit aranykornak neveztek. Ha az idő ugyanúgy folytatódna, mint most, akkor miért adták az „aranykor” nevet? Ez a világ folyamatosan változtatja az állapotát, mint ahogy van kisbaba, gyermeke, fiatal, felnőtt, és ők is folyamatosan változnak. A világ is ugyanígy változik. Nagyon sok különbség van a mai élet és azon élet között. Tehát, meg kell próbálnunk egy olyan emelkedett életet teremteni.

A testetlen világ, a szubtilis régió és a testi világ kiterjedése.

Három világ létezik. Az egyik a testetlen világ, a második a szubtilis régió, és a harmadik a testi világ. Most tudjátok, hogy a lelkek a testetlen világban élnek, és a fizikai emberi közösség a testi világban él. Aztán ott van a szubtilis régió világa. Felmerül a gondolat: Ez a szubtilis régió állandóan létezik, vagy a szerepe csak rövid ideig folytatódik? A világ emberei azt hiszik, hogy a szubtilis régió fent van, ott angyalok laknak, és azt hívják mennyországnak; hogy majd elmennek oda és megtapasztalják a boldogságot. Most azonban világos, hogy a mennyország és a pokol ezen a világon létezik. A szubtilis, angyali világ, ahol látomásaink vannak a tiszta lelkekről, a rézkorban kezdődött. Amikor az odaadás ösvénye elkezdődik, egyértelmű, hogy a testetlen világ és a testi világ állandóan létezik. Nem mondhatjuk, hogy a szubtilis régió mindig létezik. Csak ebben az időben van az, hogy különösen Brahmáról, Vishnuról és Shankarról vannak vízióink, mert most van az, hogy Isten megteremti a három formát, amin keresztül végre tudja hajtani a három feladatát. Achcha.