02.11.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, az Atya eljött, hogy feldíszítsen titeket mindenek között a legjobb dísszel, ami a tisztaság.

Kérdés:
Mi a fő jele azoknak, akik teljes 84 születést vesznek?

Válasz:
1. Azzal együtt, hogy az Atyára emlékeznek, emlékeznek a Tanárra és a Satgurura is. Ők mind a háromra emlékeznek. Az nem úgy van, hogy emlékeznek az Atyára és elfelejtik a Tanárt. Csak amikor mind a háromra emlékeznek, mehetnek el Krishna földjére, azaz játszanak el egy szerepet a dráma kezdetétől.

2. Őket soha nem győzik le Maya viharai.

Om shanti.
Az Atya mindenek előtt azt kérdezi tőletek, gyerekek: Ugye nem felejtitek el, hogy az Atya, a Tanár és a Satguru előtt ültök? Baba azt gondolja, hogy nem mindannyian ültök itt ezzel a tudatossággal. Azonban az Atyának még mindig az a kötelessége, hogy magyarázzon nektek. Ez jelenti azt, hogy Rá emlékezni megértéssel: A mi Babánk a Korlátlan Atya és Tanár. Ő biztosan a Satguru, az Egy, aki bennünket, gyerekeket visszavisz magával. Az Atya eljött ide, hogy feldíszítsen titeket, gyerekeket. Ő folyamatosan feldíszít titeket a tisztasággal, valamint átadja nektek a korlátlan gazdagságot. Ő a gazdagságot az új világért adja, ahova el kell mennetek. A gyerekeknek erre kell emlékezniük. Néhány gyerek hibát követ el ezt elfelejtve, és így a teljes boldogság, amivel rendelkezniük kell, csökken. Ti soha nem találnátok egy ilyen Atyát. Tudjátok, hogy ti biztosan Baba gyermekei vagytok, és Ő tanít titeket. Ezért van az, hogy Ő a Tanár is. A ti tanulmányotok az új világért, a halhatatlanság földjéért van. Most az átmeneti korban ültök. Nektek, gyerekeknek biztosan emlékeznetek kell erre. Szilárdan kell emlékeznetek erre. Azt is megértitek, hogy ebben az időben, az ördögi világban, Kans földjén vagytok. Még ha valakinek van is egy víziója, az nem úgy van, hogy azon keresztül képes lesz arra, hogy elmenjen Krishna földjére, vagy az ő dinasztiájába. Amikor az Atyára, a Tanárra és a Satgurura emlékeznek, tehát mind a háromra, akkor lesznek képesek arra, hogy elmenjenek oda. Baba ezt elmondja nektek, lelkeknek. Ti lelkek azt válaszoljátok: Igen Baba. Baba, Te elmondod nekünk az igazságot. Te vagy az Atya és a Tanár is, aki tanít bennünket. A Legfelső Lélek tanít titeket. Egy világi tanulmányban is a lelket tanítják egy testen keresztül. Azonban mindkettő - az a lélek és annak a teste - tisztátalan. A világban az emberek nem tudják, hogy ők a pokol lakói. Ti megértitek, hogy most vissza fogtok menni az otthonotokba. Ez nem az otthonotok. Ez Ravan idegen otthona. A ti földeteken bőséges a boldogság. A Kongresszus párt nem gondolja azt, hogy ők egy idegen földön vannak. Előzőleg ti a muszlimok, és aztán a keresztények királyságában voltatok. Tudjátok, hogy most a saját királyságotokba fogtok menni. Korábban Ravan királyságát tekintettétek a királyságotoknak. Elfejeltettétek, hogy a kezdetekben Rámának (Istennek) a királyságában voltatok. Miközben körbementetek a 84 születés ciklusán, beléptetek Ravan boldogtalansága királyságába. Amikor egy idegen királyságban vagytok, csak bánat van. Mindezen tudásnak fel kell merülnie bennetek. Ti emlékeztek az Atyára, de biztos, hogy mind a háromra kell emlékeznetek. Biztosan csak emberi lények vehetik ezt a tudást, az állatok nem tanulnának. Ti, gyerekek azt is megértitek, hogy az aranykorban nincs olyan tanulmány, hogy egy ügyvéddé, stb-vé váljatok. Itt az Atya minden kinccsel feltölt titeket, de közületek nem mindenki fog királlyá válni. Bár ott is van üzlet, ott nagy a gazdagságotok. Az egy törvény, hogy ott senki nem tapasztal semmilyen veszteséget. Ott nincs lopás, ütés, stb. Annak az igazi neve, mennyország. Ti, gyerekek most emlékeztek, hogy annak idején a mennyországban voltatok, és miközben újraszületéseket vettetek, lejöttetek. Az Atya elmondja nektek, gyerekeknek a történetet. Maya legyőzi a lelkeket, akik 84 születést vettek. Az Atya elmagyarázza, hogy ott vannak Maya hatalmas viharai. Maya sokakat megpróbál legyőzni. Amint előrehaladtok, látni fogjátok, és nagyon sokat fogtok hallani erről. Ha az Atya mindenkiről fényképet készített volna, akkor Ő megmutatná azok csodáját, akik olyan sok napra eljöttek, az Atyához tartoztak, és Maya aztán megette őket. Ők meghaltak és elmentek Maya oldalára. Itt, amikor valaki fizikai halált hal, akkor egy másik születést fog venni ebben a világban. Amikor ti elhagyjátok a testeteket, el fogtok menni, és Babával fogtok élni a korlátlan otthonban. Ott van Baba, Mama és a gyerekek. Ez az, amiből egy család áll. A legfelső régióban csak az Atya van és a testvérek. Ott más kapcsolat nincs. Itt ott van az Atya, a testvérek és a nővérek. Aztán miután folyamatos a kiterjedés, a kapcsolatok is fejlődnek. Ott lesznek az atyai nagybácsik, az anyai nagybácsik, stb. Ebben az átmeneti korban Prajapita Brahmához tartoztok, és így fivérek és nővérek vagytok. Amikor Shív Babára emlékeztek, testvérek vagytok. Mindezekre a dolgokra nagyon jól kell emlékeznetek. Közületek gyerekek sokan elfelejtik azokat a dolgokat, amiket az Atya folyamatosan magyaráz nektek. Az Atya kötelessége, hogy titeket, gyerekeket még magasabbá tegyen, mint amilyen Ő maga. Ezért van az, hogy Ő folyamatosan azt mondja nektek, namaste. Ő elmagyarázza a jelentést is. A bölcsek és a szent emberek a bhakti ösvényén nem tudják megmutatni nektek az utat az életben való felszabadulásba. Ők folyamatosan arra törekednek, hogy elérjék a felszabadulást. Ők az elszigetelődés ösvényéhez tartoznak. Hogyan taníthatnának Raja jógát? A Raja jóga a családi ösvényért van. A bhaktiban Prajapita Brahmát 4 karral ábrázolják. Ez is azt mutatja, hogy ez a család ösvénye. Az Atya ezt az egyet örökbe fogadta. Ezért adták azokat a neveket: Brahma és Saraswati. Csak nézzétek meg, mi fix a drámában. Az emberek elérik a visszavonulásuk állapotát (a 60 évet), és egy gurut fogadnak. Az Atya belépett ebbe az egybe, amikor az 60 éves lett, és az Atyává, a Tanárrá és a Guruvá vált. Manapság a rendszerek egyre rosszabbá válnak. Még a kicsi gyerekeknek is gurut fogadnak. Ez a Testetlen Egy, aki nektek, lelkeknek az Atyjává, Tanárává és Gurujává válik. A testetlen világot a lelkek világának is nevezik. Ti nem mondanátok azt, hogy az a világ nem létezik. Azt a béke lakhelyének is nevezik, ahol a lelkek laknak. Ha ők azt mondanák, hogy a Legfelső Léleknek nincs neve, formája vagy ideje, akkor az Ő gyerekei honnan jönnének? Ti, gyerekek most megértitek, hogy a világ történelme és földrajza hogyan ismétlődik. Azoknak van történelme, akik éltek, és a földrajz a nem élő dolgoké. Ti, lelkek tudjátok, hogy mennyi ideig uralkodtatok a királyságotokban. Emlékeznek a történelemre, amit egy történetként ismernek. A földrajz általában egy országról szól. Az élő lények azok, akik egy királyságban uralkodnak. Valami, ami nem élő, nem képes uralkodni. A történelem arról szól, hogy valaki királysága mennyi ideig létezett, és hogy a keresztények mettől-meddig uralkodtak Bharatban. Senki sem ismeri ennek a világnak a történelmét és a földrajzát. Ők azt mondják, hogy az aranykor több százezer évvel ezelőtt létezett. De közülük egyik sem tudja, hogy annak idején ki uralkodott, és mennyi ideig uralkodtak. Ezt nevezik történelemnek. A lélek élő és a test élettelen. Az egész játék az élőről és az élettelenről szól. Az emberi születést tekintik a legemelkedettebbnek. Ott van az emberi lények népszámlálása, de senki nem lenne képes arra, hogy megszámolja, mennyi állat van. Az egész játék rólatok szól. Ti vagytok azok, akik meghallgatjátok ezt a történelmet és földrajzot. Az Atya belép ebbe az egybe, és mindent elmagyaráz. Ezt nevezik a korlátlan történelemnek és földrajznak. Mivel ti nem rendelkeztetek ezzel a tudással, így olyan értelmetlenné váltatok. Ha az emberi lények nem ismerik a világ történelmét és földrajzát, akkor az ilyen emberi lényeket mire lehet használni? Ti most meghallgatjátok az Atyától a világ történelmét és földrajzát. Ez a tanulmány nagyon jó. Ki tanítja ezt? Az Atya. Az Atya az, aki képessé tesz titeket arra, hogy a legmagasabb státuszt igényeljétek. Lakshmi és Narayan legmagasabb státuszát és azokét, akik velük élnek a mennyországban. Ott nincsenek ügyvédek, stb. Ott az emberek csak művészeteket tanulnak. Ha nem tanulnának különböző készségeket, akkor hogyan építenék fel az épületeket, stb.? Ők egymásnak tanítják a készségeket. Különben ki építene olyan sok épületet, stb. Ők azt nem építenék automatikusan. Mindezek a titkok ott maradnak nektek, gyerekeknek az intellektusában, sorszám szerint, aszerint, hogy mennyi erőfeszítést tesztek. Ti megértitek, hogy ez a ciklus folyamatosan forog. Ti annyi ideig uralkodtatok, és aztán eljöttetek Ravan királyságába. A világon senki más nem tudja, hogy ők Ravan királyságában vannak. Ők azt mondják, Baba szabadíts fel bennünket Ravan királyságából. A Kongresszus Párt felszabadította magát a keresztények uralkodása alól. Most ők azt mondják: Isten, Atya szabadíts fel bennünket. Emlékeztek mindenre? Senki sem tudja, hogy ők ezt miért mondják. Ti most megértitek, hogy ott van Ravan királysága az egész világ fölött. Mindenki azt mondja, hogy ők Ráma királyságát akarják. De ki fogja őket felszabadítani? Ők azt gondolják, hogy Isten, az Atya fogja őket felszabadítani, hogy Ő válik a Vezetőjükké és visszaviszi őket magával. Bharat emberei nem rendelkeznek semmilyen értelemmel. Ők teljesen tamoprodhanok. Azok az emberek (keresztények) nem kapnak olyan sok bánatot, de nincs is olyan sok boldogságuk, mint Bharat embereinek. Bharat emberei válnak a legboldogabbakká, és aztán ők válnak a legboldogtalanabbakká is. Ez egy számla. Most nagyon sok a bánat. Azok, akik vallásos tudatúak, emlékeznek Istenre, és azt mondják: Óh Isten, Atya, Felszabadító. A ti szívetek is azt mondja: Baba, gyere és távolítsd el a bánatunkat és vigyél el minket a boldogság földjére. Ők azt mondják: Vigyél el minket a béke földjére. Ti azt mondjátok: Vigyél bennünket a béke földjére és a boldogság földjére. Most az az Atya eljött, és így nagyon boldognak kellene lennetek. Az imádat ösvényén nagyon sok az édesség a füleknek. Ott annyi az igazság, mint egy csipetnyi só egy zsák lisztben. Nekik van egy mélájuk Chandika istennőért (kremator istennő). Most miért tartanak mélát a krematorokért? Kit neveznek krematornak? Baba azt mondta, hogy azokat, akik innen krematorként vesznek ott születést. Ők itt élnek, esznek és isznak. Adnak valamit, és aztán azt mondják, adjál nekünk vissza mindent, amit odaadtunk. Mi nem hiszünk ebben, és kétségeink vannak. Mivé válnának az ilyen lelkek, ha kétségeik vannak? Ott van a méla egy ilyen Chandikáért (kremator istennő). Legalább ők elmennek az aranykorba. Ha bizonyos időre még segítőkké is válnak, elmehetnek a mennyországba. Azok a hívők erről semmit nem tudnak. Közülük egyik sem rendelkezik tudással. Az emberek nagyon sok pénzt keresnek egy olyan Gitával, amiben képek vannak. Manapság mindenkit nagyon vonzanak a képek. Ők azt művészetnek tartják. Az emberi lények honnan tudnák, milyenek voltak az istenségek képmásai? Ti eredetileg első osztályúak voltatok és aztán mivé váltatok? Ott senki sem vak vagy egyszemű. Az istenségeknek természetes a szépségük. Ott természetes szépség van. Az Atya mindent elmagyaráz, és azt mondja: Gyerekek, emlékezzetek az Atyára. Az Atya az Atya, a Tanár és a Satguru. Emlékezzetek Rá mind a három formában, és akkor mind a három örökséget meg fogjátok kapni. Azok, akik a legvégén jönnek, nem lesznek képesek arra, hogy mind a három formában emlékezzenek Rá. Ők aztán a felszabadulásba mennek. Baba azt mondja, hogy a szubtilis régió csak a víziókért van. Ellenben az egész történelem és földrajz itt van. Senki sem tudja, hogy ez mennyi ideig tart. Az Atya most elmondta nektek, gyerekeknek, és így ti elmondhatjátok mindenki másnak. Először is, át kell adnotok az Atya bemutatását. Ő a Korlátlan Atya, a Legfelső. Egy világi apát soha nem neveznek legfelső atyának vagy legfelső léleknek. Csak az Egy a Legfelső és Őt nevezik Istennek. Ő tudás teljes és így Ő nektek tudást tanít. Ez az isteni tudás a bevételetek forrása. A tudás is lehet emelkedett szintű, közepes szintű és alacsony szintű. Az Atya a Magasak közt Legmagasabb és így a tanulmány is a magasak közt legmagasabb. A státusz is magas. Ti gyorsan tudtok minderről, a történelemről és földrajzról is, de az emlékezés zarándoklatán harcolnotok kell. Ha ebben legyőzötté váltok, akkor a tudásban is legyőzöttek vagytok. Ha benneteket legyőznek, és innen elszaladtok, akkor a tudásból is elszaladtok, aztán nem csak olyanná váltok, amilyenek voltatok, de még annál rosszabbá is. A testi tudatosságotok nagyon hamar megnyilvánul Babának a viselkedéseteken keresztül. Ott van a Brahminok rózsafüzére is, de sokan nem tudják, hogy itt hogyan ülhetnek sorszámszerint. Ott van a testi tudatosság. Akik hittel rendelkeznek, biztosan nagyon sok boldogságot tapasztalnak. Kinek van hite abban, hogy amikor elhagyja a testét, akkor egy herceggé fog válni? (Mindenki felemelte a kezét) A gyerekekben nagyon sok a boldogság. Mivel mindannyian rendelkeztek ezzel a hittel, nektek rendelkeznetek kell isteni erényekkel is. Hittel rendelkezni az intellektusban azt jelenti, hogy a győzelem rózsafüzére részének lenni, és császárrá válni. El fog jönni a nap, amikor a külföldiek is el fognak jönni Mount Abuba és abbahagyják, hogy más zarándokhelyekre menjenek. Ők Bharat raja jógáját akarják tanulni. Ki teremtette azt a Paradicsomot? Erőfeszítést tesznek, és ha az az előző ciklusban is megtörtént, a múzeum biztosan el fog készülni. El kell magyaráznotok, hogy szeretnétek felállítani egy állandó kiállítást, és így megkérdezitek, hogy vajon bérbe adnák-e az épületet4 vagy 5 évre? Ti Bharatot szolgáljátok, hogy a boldogság földjévé tegyétek. Ezen keresztül sokan fognak hasznot kapni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy korlátlan boldogságban maradjatok, mindig tartsátok fenn azt a tudatosságot, hogy maga az Atya díszít fel titeket, hogy Ő korlátlan gazdagságot ad nektek. Ti az új világért, a halhatatlanság földjéért tanultok.

2. Annak érdekében, hogy felfűzzenek a győzelem rózsafüzérére, tartsátok az intellektusotokat hittel telien, és szívjátok magatokba az isteni erényeket. Soha ne gondoljatok arra, hogy visszavegyétek azt, amit átadtatok. Soha ne legyen kétség az intellektusotokban, és ezáltal ne veszítsétek el a státuszotokat.

Áldás:
Váljatok győztesekké, és szabaddá az akadályoktól azzal, hogy az akadályokat egy szórakoztató játéknak tekintitek.

Jó, ha jönnek akadályok, de ne engedjétek, hogy azok legyőzzenek benneteket. Az akadályok azért jönnek, ha erőssé tegyenek, és így, ahelyett, hogy félnétek az akadályoktól, azokat tekintsétek egy szórakoztató játéknak, ami felett győzelmet kell aratnotok, és aztán azt fogják mondani rólatok, hogy győztesek és szabadok vagytok az akadályoktól. Mivel rendelkeztek a Mindenható Hatalmú Atya társaságával, nincs mitől félnetek. Egyszerűen maradjatok elfoglaltak az Atyára való emlékezésben és a szolgálatban, és szabadok fogtok maradni az akadályoktól. Amikor az intellektusotok szabad marad, akkor jönnek akadályok vagy Maya, de amikor elfoglaltak maradtok, Maya és az akadályok elmennek.

Slogen:
Annak érdekében, hogy felhalmozzatok a boldogságotok számláján, a szívetekből adjatok boldogságot mindenkinek, az irányítás kódjának megfelelően.