02.11.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ez most a legemelkedettebb átmeneti kor. A régi világ megváltozik és megújul. Most erőfeszítést kell tennetek, és egy magas istenségi státuszt kell igényelnetek.

Kérdés:
A szolgálatkész gyerekek milyen aspektust tartanak állandóan az intellektusukban?

Válasz:
A szolgálatkész gyerekek emlékeznek arra, hogy az adományozás által a gazdagságuk nem fogy el. Ezért még az alvásukról is lemondanak, és folyamatosan adományozzák a tudás gazdagságát éjjel-nappal, és mégsem fáradnak el. Azonban ha bármilyen hiba van bennük, akkor képtelenek lesznek lelkesedni a szolgálat végzése iránt.

Om shanti.
Az Atya nektek, legédesebb szellemi gyerekeknek magyaráz. Ti, gyerekek, tudjátok, hogy a Legfelső Atya minden nap magyaráz, mint ahogyan egy tanár is minden nap tanít benneteket. Egy apa egyszerűen csak tanításokat ad a gyerekeinek, gondoskodik róluk, mert a gyerekek együtt élnek otthon az apjukkal. A szülők a gyerekekkel élnek. Itt ez egy csodálatos dolog. Ti a Szellemi Atyával vagytok együtt. Először a Szellemi Atyával vagytok a testetlen világban. Azután, az Atya csak egyszer jön el a ciklusban, hogy átadja nektek, gyerekeknek az örökségeteket, hogy megtisztítson benneteket, hogy átadja a békét és boldogságot. Tehát Ő biztosan eljön, és itt lent marad. Ez az, ami miatt az emberi lények összezavarodnak. Arra emlékeznek, hogy az Atya belép egy hétköznapi testbe. A hétköznapi test nem repülve jönne ide, valahonnan máshonnan. Az Atya biztosan belép egy emberi testbe. Azt mondja nektek: Én belépek ebbe a testbe. Gyerekek, ti most megértitek, hogy az Atyának ide el kell jönnie, hogy megkapjátok Tőle a mennyországotok örökségét. Mi biztosan tisztátalanná és méltatlanná váltunk. Mindenki azt mondja: Óh, Tisztító, jöjj el! Jöjj, és tisztíts meg bennünket, tisztátalanokat. Az Atya azt mondja: Én azt a feladatot kaptam, hogy minden ciklusban megtisztítsam a tisztátalant. Óh, gyerekek, nektek most tisztává kell tennetek ezt a tisztátalan világot. Az öreg világra mondják, hogy tisztátalan, és az új világra mondják azt, hogy tiszta. Az Atya eljött, hogy az öreg világot ismét újjá tegye. Senki sem mondaná azt a vaskorról, hogy az egy új világ. Ez egy olyan dolog, amit meg kell érteni. A vaskor a régi világ. Az Atya biztosan az új és a régi világ átmenetében jön el. Amikor magyaráztok az embereknek, mondjátok el nekik, hogy ez most a legemelkedettebb átmeneti kor, és hogy az Atya eljött. Az egész világon nincs egyetlen egy emberi lény sem, aki tudná, hogy ez most a legemelkedettebb átmeneti kor. Ti biztosan az átmeneti korban vagytok. Ezért kell elmagyaráznotok a fő dolgot, hogy ez most az átmeneti kor. Tehát ezek a pontok nagyon lényegesek. El kell magyaráznotok azokat a dolgokat, amiket senki más nem ismer és azt is, hogy ez az, amiért Baba azt mondja: Biztosan le kell írnotok, hogy ez most a legemelkedettebb átmeneti kor. Az újkorról is vannak képek, amelyek az aranykorra utalnak. Hogyan tudják megérteni az emberi lények, hogy Lakshmi és Narayan az aranykor új világának a mesterei voltak. Azt a kifejezést, hogy „A legemelkedettebb átmeneti kor” feltétlenül rá kell írnotok a képekre. Ezt biztosan le kell írnotok, mert ez a fő dolog. Az emberek azt gondolják, hogy a vaskorból még mindég sok van hátra. Ugyanakkor ők teljes sötétségben vannak. Tehát, nektek kell elmagyaráznotok nekik, hogy Lakshmi és Narayan az új világ mesterei. Ezek a képek szimbolikusak. Azt mondjátok, hogy az ő királyságuk most kerül megalapításra. Van egy ének is: Az újkor eljön. Ébredjetek fel a tudatlanság álmából. Ti megértitek, hogy ez az átmeneti kor. Ezt nem hívják újkornak. A ciklusok közötti átmenetet nevezik az átmeneti kornak. Ez a legemelkedettebb átmeneti kor, amikor a régi világ elpusztul, és az új világ megalapításra kerül. Ti most váltok egy hétköznapi emberi lényből istenségekké, azáltal, hogy raja jógát tanultok. A legmagasabb státusz mindenek között az istenségi státusz, vagyis, Lakshmi és Narayan státusza. Ők is emberi lények, de ők rendelkeznek isteni erényekkel, és ezért nevezik őket istenségeknek. A legmagasabb erény a tisztaság, és ezért hajtanak fejet az emberek az istenségek szobrai előtt. Mindezeket a pontokat azok intellektusa fogja folyamatosan magába szívni, akik szolgálatot végeznek. Arra emlékeznek, hogy a ti gazdagságotok soha nem ér véget azzal, hogy adományoztok. Ti továbbra is nagyon sok magyarázatot kaptok. Ez a tudás nagyon könnyű. Vannak, akik képesek magukba szívni, míg mások nem. Azok, akikben bármilyen hiba van, képtelenek gondoskodni a centrumról. Az Atya elmagyarázza nektek, gyerekeknek, hogy egyértelmű szavakat kell használnotok a kiállításokon. A legfőbb dolog, hogy magyarázzatok erről az emelkedett átmeneti korról. Az eredeti örökkévaló istenségi vallás az átmeneti korban kerül megalapításra. Akkor, amikor ez a vallás létezett, semmilyen más vallás nem volt. A Mahabharat háború is fix a Drámában. Minden más vallás mostanság merült fel; azok korábban nem léteztek. Száz év alatt minden el fog tűnni. Az átmeneti kornak minimum száz évig kell tartania. Az egész világnak meg kell újulnia. Hány évet vett igénybe, hogy Új Delhi megépüljön? Megértitek, hogy létre kell jönnie az új világnak Bharatban, és a régi világ aztán meg fog semmisülni. Abból valamennyi megmarad; nincs teljes megsemmisülés. Mindezek az aspektusok ott vannak az intellektusotokban. Most ez az átmeneti kor. Ezek az istenségek az új világban léteztek, és újra létezni fognak. Itt ez a raja jóga tudása. Ha képtelenek vagytok elmagyarázni a részleteket, akkor csak magyarázzatok el egy dolgot, a Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket, mindenki Atyját. Mindenki emlékszik Rá. Ő elmondja, nekünk, gyerekeknek: Tisztátalanná váltatok, könyörögtök az Atyához, hogy „Óh, Tisztító, jöjj el!” A vaskorban tisztátalan lények vannak, míg az aranykorban tiszta lények. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek azt mondja: Most mondjatok le az összes tisztátalan kapcsolatról, beleértve a saját testeteket is, és állandóan csak Rám emlékezzetek. Azután tisztává fogtok válni. Ez a kifejezés benne van a Gitában is. Ez most a Gita kora. A Gitát az átmeneti korban énekelték, amikor a pusztulás bekövetkezett. Az Atya tanított nektek raja jógát. A királyság megalapításra került, és biztosan újra megalapításra kerül. A Szellemi Atya elmagyarázza mindezeket a dolgokat. O.K. Ha Ő nem ebbe a testbe lépne be, akkor eljönne valaki más testébe, de még akkor is az Atya az, aki ezt elmagyarázza. Mi nem szoktuk Brahma nevét említeni. Egyszerűen csak azt mondjuk, hogy az Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám, és tisztává váltok, és eljöttök Hozzám. Ez olyan egyszerű! Egyszerűen emlékezzetek Rám, és tartsátok az intellektusotokban a 84 születés ciklusa tudását. Azok, akik ezt magukba szívják, a földgolyó uralkodóivá fognak válni. Ez az üzenet az összes valláshoz tartozóknak szól. Mindenkinek haza kell térnie. Mi megmutatjuk az otthonba vezető ösvényt. Az Atya üzenetét átadhatjátok a papoknak, vagy bárki másnak. Belül a boldogságotok higanyszálának magasra kellene emelkedni. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek azt mondja: Állandóan csak Rám emlékezzetek, és a bűneitek meg fognak semmisülni. Emlékeztessetek erre mindenkit. Az első számú szolgálat az, amikor elmondjátok az Atya üzenetét. Ez most a Gita kora. Az Atya eljött. Nektek biztosan rendelkeznetek kell azzal a képpel az elejétől. Azoknak, akik úgy érzik, hogy át tudják adni az Atya üzenetét, késznek kell maradniuk. A szívetekbe kell lépnie, hogy bottá kell válnotok a vakok számára. Ezt az üzenetet bárkinek átadhatjátok. Az emberek fenntartással fogadják, amikor meghallják a Brahma Kumaris nevet. Mondjátok el nekik, hogy ti egyszerűen csak átadjátok nekik az Atya üzenetét. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek egyszerűen azt mondja: Csak rám emlékezzetek; ez minden. Mi nem rágalmazunk senkit. Az Atya azt mondja: Állandóan csak Rám emlékezzetek! Én vagyok a Magasak közt Legmagasabb. Rám emlékezve a bűneitek megsemmisülnek. Ezt jegyezzétek le. Ez egy nagyon hasznos dolog. Az emberek néha a kezükre írnak. Ti is leírhatjátok. Még akkor, ha csak ennyit magyaráztok el, kegyelemteljes jótevők vagytok. Ígérjétek meg, hogy ezt megteszitek. Biztosan szolgálnotok kell, és szívjátok önmagatokba ezt a szokást. Itt is magyarázhattok. Ezeket a képeket tovább adhatjátok. Az üzenet méltó az átadásra. Több százezren fognak megteremtődni. Adjátok át az üzenetet minden otthonnak. Függetlenül attól, hogy valaki ad pénzt vagy nem, mondjátok el nekik: Az Atya a szegények Ura, és a mi dolgunk az, hogy ezt az üzenetet eljuttassuk minden otthonba. Ez itt BapDada és ez a mi örökségünk, amit Tőle kapunk. Brahma 84 születést vesz, és ez most az ő utolsó születése. Mi Brahminok vagyunk, akik azután istenségek leszünk. Brahma is Brahmin. Prajapita Brahma nincs egyedül. Feltétlenül létezik a Brahmin klán is. Brahma válik Vishnuvá, egy istenséggé. A Brahminok a fejdísz. Ők válnak istenséggé, harcosokká, kereskedőkké és shudrákká. Biztosan lesz valaki, aki felmerül és megérti, amit mondotok. Férfiak is végezhetnek szolgálatot. Amikor egy üzletember a kora reggeli órákban kinyitja az üzletét, ő így imádkozik: Küldj nekem egy jó vásárlót. Ti is elmehettek kora reggel, hogy átadjátok az Atya üzenetét. Mondjátok el az embereknek: Ti nagyon jó üzleti tevékenységet végezhettek. Emlékezzetek az Úrra, és egy örökséget kaptok 21 születésre. A kora reggeli órák nagyon jók. Manapság még asszonyok is dolgoznak a gyárakban. Nagyon könnyű ezeket a kitűzőket elkészíteni. Nektek, gyerekeknek a szolgálatban kellene elfoglaltnak maradnotok éjjel-nappal, és még az alvásotokról is le kellene mondanotok. Ha egyszer az emberek megkapták az Atya bemutatását, ők az Úrhoz és a Mesterhez fognak tartozni. Ezt az üzenetet bárkinek átadhatjátok. A ti tudásotok nagyon emelkedett. Mondjátok el: Mi csak az Egyetlenre emlékszünk. A Krisztus is az Ő gyermeke. Az összes lélek az Ő gyermeke. Isten, az Atya azt mondja: Ne emlékezzetek semmilyen testi lényre. Tekintsétek magatokat egy léleknek, és állandóan csak Rám emlékezzetek, és a bűneitek meg fognak semmisülni és eljöttök Hozzám. Az emberek azért tesznek erőfeszítést, hogy hazatérjenek. Ugyanakkor ezt egyedül senki nem képes megtenni. Látható, hogy a gyerekek nagyon lazák ebben a pillanatban. Képtelenek még ennyi erőfeszítést is megtenni. Folyamatosan csak kifogásokat hoznak. Ebben nagyon sokat kell tolerálni. A vallásalapítóknak is olyan sokat kell tolerálniuk. Krisztusról azt mondják, hogy keresztre feszítették. A ti kötelességetek az, hogy mindenkinek átadjátok ezt az üzenetet. Baba folyamatosan módszereket ad erre. Ha valamelyiktek nem végez szolgálatot, akkor Baba megérti, hogy semmit sem szívtatok magatokba. Baba tanácsokat ad, hogy hogyan adjátok át az üzenetet. A vonaton is folyamatosan átadhatjátok ezt az üzenetet. Ti tudjátok, hogy a mennyországba mentek. Csak néhányan fognak a mennyországba menni, a többiek a csend földjén maradnak. Egyedül csak ti tudjátok megmutatni ezt az ösvényt. Nektek Brahminoknak kell elmennetek. Sokan vagytok, és titeket el kell helyezni valahová: Brahminok, istenségek és harcosok. Biztosan ott kell lennie Prajapita Brahma gyermekeinek. Kezdetekben ott vannak a Brahminok. Ti Brahminok vagytok a magasak közt legmagasabbak. A világi brahminok bűn által születnek. Brahminokra feltétlenül szükség van. Honnan jöhetnének máshonnan a Brahmin gyerekek, mint Prajapita Brahmától? Ti leülhettek a világi brahmin papokkal és magyarázhattok nekik. Ők ezt nagyon gyorsan meg fogják érteni. Mondjátok el: Ti brahmin papok vagytok, és mi is Brahminoknak nevezzük magunkat. Mondjátok meg nekünk, hogy ki alapította a ti vallásotokat? Ők nem fogják senki más nevét megemlíteni, csak Brahma nevét. Próbáljátok ki magatok mindezt, és nézzétek meg! Nagyon nagy a világi brahminok családja, nagyon sok brahmin pap van. Sok gyerek jár Ajmerbe. Még egyikőtök sem adta át Babának azt a hírt, hogy elment találkozni a brahmin papokkal és megkérdezte őket, hogy ki alapította az ő vallásukat. Ki alapította a Brahmin vallást? Ti tudjátok, hogy kik az igazi Brahminok. Ti sokaknak hozhattok hasznot. Egyedül a hívő lelkek járnak zarándoklatokra. Lakshmi és Narayan képe nagyon jó. Tudjátok, hogy kicsoda Jagadamba? Ki Lakshmi? Elmagyarázhatjátok ilyen módon a szolgálóknak és a bennszülötteteknek is. Rajtatok kívül nincs senki más, aki magyarázni tudna nekik. Nagyon kegyelemteljessé kell válnotok. Mondjátok el az embereknek: Ti is tisztává válhattok, és elmehettek a tiszta világba. Tekintsétek magatokat egy léleknek, és emlékezzetek Shiv Babára. Milyen nagy érdeklődéssel kellene rendelkeznetek, hogy megmutatjátok másoknak az ösvényt! Azok, akik saját maguk emlékezésben maradnak, erőfeszítést fognak tenni azért, hogy másokat is emlékeztessenek arra, hogy maradjanak emlékezésben. Az Atya nem fog elmenni, hogy beszéljen velük; ez nektek, gyerekeknek a kötelessége. Hasznot kell hoznotok a szegényeknek, hogy ők is boldoggá váljanak. Pusztán azzal, hogy csak egy kicsit emlékeznek az Atyára, az alattvalók körébe kerülhetnek, és az is egy jó dolog. Ez a vallás olyan sok boldogságot ad. Napról-napra a hangotok egyre hangosabban fog szétterjedni. Folyamatosan adjátok át ezt az üzenetet mindenkinek. Tekintsétek magatokat egy léleknek, és emlékezzetek az Atyára. Ti, legédesebb gyerekek, sok-milliószorosan szerencsések vagytok. Amikor meghalljátok ezt a dicséretet, akkor megértitek. Tehát, lehetne bármi is, ami miatt aggódnotok kellene? Ez a tudás inkognitó, és a boldogságotok is inkognitó. Ti vagytok az inkognitó harcosok. Benneteket hívnak ismeretlen katonáknak. Senki más nem lehet egy ismeretlen katona. A Dilwala templom a ti pontos emléketek. Ez az Egy családja, aki meghódította a szíveteket. Az igazi zarándoklat a mahaviroké, a mahavirniké és a gyermekeiké. Ez a hely még Kashinál is magasabb. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég-elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1) Minden otthonba adjátok át az Atya üzenetét. Ígérjétek meg, hogy szolgálatot végeztek, és nem fogtok kifogást hozni azért, hogy ne kelljen szolgálatot végeznetek.

2) Ne aggódjatok semmi miatt, de maradjatok inkognitó boldogságban. Ne emlékezzetek semmilyen testi lényre. Maradjatok az egy Atyára való emlékezésben.

Áldás:
Legyetek megrázhatatlanok és elmozdíthatatlanok, és tegyétek a hitetek alapját erőssé azzal, hogy a kifordult szituációkat jó szerencsének tekintitek.

Amikor kifordult szituációk jönnek, tegyetek egy nagy ugrást, mert a kifordult szituációk jövetele a jó szerencse jele. Azok eszközök, hogy a hitetek alapját erőssé tegyék. Amikor az összes időkre olyan erőssé váltok, mint Angad, azok a tesztek aztán üdvözölni fognak titeket. Először azok félelmetes formában jönnek, és aztán úgy jönnek, mint a szolgálóitok. Mahavirokként adjatok nekik kihívást. Ugyanúgy, ahogy nem lehet vonalat rajzolni a vízre, hasonló módon, semmilyen kifordult szituáció nem támadhatja meg az ént, a mester óceánt. Azzal, hogy ez eredeti állapototokban maradtok, megrázhatatlanná és elmozdíthatatlanná fogtok válni.

Slogen:
Egy tudásteljes személy az, akinek minden cselekedete emelkedett és sikeres.