02.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, tegyétek önmagatokat örökké szabaddá a betegségektől az emlékezés gyógyszerével. Szívjátok önmagatokba az emlékezés és az önmegismerés diszkosza forgatásának szokását és a bűnös tettek legyőzőivé fogtok válni.

Kérdés:
Mi a gyermekek jele, akik állandóan a saját fejlődésükkel foglalkoznak?

Válasz:
Minden tevékenységük mindig a shrimat alapján lesz. Az Atya shrimatja az: Gyermekek, ne váljatok testi tudatossá. Vezessétek az emlékezésetek zarándoklata táblázatát. Tartsatok egy feljegyzést a profit és a veszteség számlájáról. Ellenőrizzétek, mennyi ideig maradtok Baba emlékezésében és mennyi ideg magyaráztatok másoknak.

Ének:
Te vagy a Szeretet Óceánja. Mi szomjasak vagyunk egy cseppre Tőled.

Om shanti.
Amikor itt ültök, üljetek az Atya emlékezésében. Mivel test tudatosak vagytok, Maya meggátol benneteket abban, hogy emlékezésben maradjatok. Néhányan a barátaikra és rokonaikra, míg mások az ételre és italra, stb. emlékeznek. Amikor eljöttök ide, meg kellene hívnotok az Atyát, ugyanúgy, ahogy meghívják Lakshmit, amikor őt imádjátok. Ugyanakkor ő (Lakshmi) valójában nem jön el. Függetlenül attól, hogy azt mondjátok, emlékezzetek az Atyára, vagy hívjátok meg Őt, az ugyanaz a dolog. Az emlékezésen keresztül van az, hogy a bűneitek meg fognak semmisülni. Ti nem vagytok képesek önmagatokba szívni ezt a tudást, mert sok bűnt követtetek el. Ezért van az, hogy nem vagytok képesek az Atyára emlékezni. Minél többet emlékeztek az Atyára, annál inkább váltok a bűnös tettek legyőzőivé és annál egészségesebbek lesztek. Ez nagyon könnyű, de Maya, a múlt bűnei megakadályoznak benneteket. Az Atya azt mondja: Fél cikluson át pontatlanul emlékeztetek rám. Ti meghívjátok Őt gyakorlati módon, mert tudjátok, hogy Ő eljön és elmondja a murlit. Ugyanakkor, az emlékezésnek ezt a zarándoklatát önmagatokba kell szívnotok. Annak érdekében, hogy szabaddá tegyétek önmagatokat a betegségtől, a Sebész átadja nektek az orvosságot: Emlékezzetek rám. Aztán el fogtok jönni, hogy találkozzatok velem. Ti megkapjátok az örökségeteket azzal, hogy rám emlékeztek. Emlékezzetek az Atyára és az édes otthonra. Őrizzétek meg az intellektusotokban a helyet, ahova vissza kell térnetek. Csak az Atya jön el ide és adja át nektek az igaz üzenetet. Senki más nem tudja átadni nektek Isten üzenetét. Mások eljönnek ide a színpadra, hogy eljátsszák a saját szerepeiket. Ők elfelejtik, hogy ki Isten. Ők nem ismerik Istent. Valójában őket nem lehet üzenethozóknak nevezni. Emberi lények voltak azok, akik átadták nekik azt a nevet. Ők eljönnek ide, hogy eljátsszák a szerepeiket tehát, hogyan tudnának Rá emlékezni? Miközben eljátsszák a szerepeiket, nekik is tisztátalanná kell válniuk. Aztán a végén tisztává kell válniuk. Az Atya az, aki eljön és tisztává teszi őket. Tisztává váltok azzal, hogy emlékeztek az Atyára. Az Atya azt mondja: A megtisztulásnak csak egyetlen egy módszere van: Felejtsetek el minden testi kapcsolatot, beleértve a saját testeteket is. Tudjátok, én, a lélek megkaptam az utasítást, hogy emlékezzem. Azzal, hogy követitek ezt az utasítást, szófogadónak fognak nevezni titeket. Minél több erőfeszítést tesztek ebben, annál szófogadóbbá váltok. Ha kevesebb emlékezéssel rendelkeztek, ez azt jelenti, hogy kevésbé vagytok szófogadók. A szófogadók azok, akik egy magas státuszt igényelnek. Az Atya első utasítása az, emlékezzetek rám, az Atyátokra és másodsorban szívjátok önmagatokba ezt a tudást. Ha nem maradtok emlékezésben, akkor sok büntetést kell elszenvednetek. Ti nagy gazdagságot kaptok, ha pontosan forgatjátok az önmegismerés diszkoszát. Isten beszél: Emlékezzetek rám és forgassátok az önmegismerés diszkoszát, vagyis értsétek meg a dráma elejét, közepét és végét. Ismerjetek fel engem és értsétek meg tőlem a ciklus elejét, közepét és végét. Ez a két fő aspektus. Nektek figyelmet kell fordítanotok ezekre. Ha teljes figyelmet fordítotok a shrimatra, magas státuszt fogtok igényelni. Váljatok azokká, kegyelemteljes szívvel, és mutassátok meg az ösvényt mindenkinek. Hozzatok nekik hasznot. Teremtsetek egy módszert, hogy elvigyétek az összes barátotokat és rokonotokat erre az igaz zarándoklatra. Azok fizikai zarándoklatok, míg ez szellemi zarándoklat. Senki más nem rendelkezik ezzel a szellemi tudással. Az összes tudásuk csak a szentírások filozófiája. Ez szellemi tudás. A Legfelső Szellem átadja ezt a tudást, hogy magyarázzon a szellemeknek és hazavigye őket. Amikor néhány gyermek eljön és itt ül, az csak azért van, hogy itt legyenek. Ők egyáltalán nem foglalkoznak a saját önfejlődésükkel. Ők nagy test tudatossággal rendelkeznek. Ha lélektudatossá válnának, kegyelemteljesek lennének és követnék a shrimatot. Ők nem szófogadók. Az Atya azt mondja: Vezessetek egy táblázatot arról, mennyi ideig maradtok emlékezésben és mikor maradtok emlékezésben. Korábban vezettétek a táblázatot. Achcha. Ha nem külditek el a táblázatot Babának, akkor legalább azt önmagatok vezessétek. Nézzétek meg az arcotokat és lássátok, érdemessé váltatok-e arra, hogy igényeljétek Lakshmit. Az üzletemberek is megtartják a számláikat. Néhány ember megtartja a teljes napi tevékenységének a számláját. Ez olyan, mintha ők az írás hobbijával rendelkeznének. Nagyon jó számlát vezetni arról, mennyi ideig maradtok Baba emlékezésében és mennyit magyaráztatok másoknak. Ha vezettek egy ilyen táblázatot, sokat tudtok fejlődni. Az Atya tanácsot ad nektek azzal kapcsolatban, mit kellene tennetek. Nektek, gyermekeknek meg kell teremtenetek a saját fejlődéseteket. Azoknak, akiknek a rózsafüzér gyöngyszemeivé kell válniuk, sok erőfeszítést kell tenniük. Baba elmondta, még nem lehet elkészíteni a Brahminok rózsafüzérét. Az csak a végén fog elkészülni, amikor Rudra rózsafüzére elkészült. A Brahminok rózsafüzérének gyöngyszemei folyamatosan változnak. Azok, akik ma harmadik, negyedik számúak, holnap az utolsók lesznek. Ott van a hatalmas különbség. Néhányan elbuknak és degradálttá válnak. Ők nem csak kiesnek a rózsafüzérből, de elmennek és az alattvalók krematorjává válnak. Ha felfűzötté akartok válni a rózsafüzérben, akkor sok erőfeszítést kell tennetek. Baba nagyon jó tanácsokat ad, hogy megteremtsétek az önfejlődést. Baba ezt elmondja mindenkinek. Még az is, aki süket, Babára tud emlékeztetni másokat egy jelzéssel. Ő még azoknál is magasabbra mehet, akik tudnak beszélni. Valaki, aki vak vagy nyomorék, egy magasabb státuszt fog igényelni, mint az, aki egészséges. Egy jelzést egy másodperc alatt átadnak. Emlékeznek arra, életben való felszabadulás egy másodperc alatt. Amíg az Atyához tartoztok, biztosan megkapjátok az örökséget, de a státusz, amit kaptok, biztosan sorszám szerinti. Ahogy egy gyermek megszületik, megkapja az örökség jogát. Itt ti, lelkek, mindannyian férfiak vagytok és így igényelnetek kell az Atyától az örökségetek jogát. Minden az erőfeszítéstől függ, de aztán azt mondanák, hogy ti ugyanazt az erőfeszítést tettétek, mint az előző ciklusban. Ez egy boksz Mayával. A Pandavák Mayával, Ravannal harcolnak. Néhányan erőfeszítést tesznek és a világ mestereivé válnak dupla koronával, míg mások az alattvalók szolgálóivá és szolgálólányaivá válnak. Mindannyian itt tanulnak. Egy királyság kerül megalapításra. Baba figyelme biztosan a vezető gyöngyszemek felé irányul. Megérthető az erőfeszítéseikből, hogy a 8 gyöngyszem mekkora fejlődést hajt végre. Az nem úgy van, hogy Ő ismeri mindenki szívének a titkát vagy olvassa, hogy mindenkiben belül mi történik. Nem. A „Janijanaharnak” lenni azt jelenti, mindent tudni. Az nem úgy van, hogy Ő tud mindenről mindenki szívében. A „Janaijanahar” azt jelenti, tudás teljesnek lenni. Ő ismeri a világ elejét, közepét és végét. Az nem úgy van, hogy leül és olvassa, hogy mi van mindenki szívében. Vagy azt gondoljátok, hogy én egy gondolatolvasó vagyok? Én „Janijanahar” vagyok, vagyis tudásteljes. A múltat, a jelent és a jövőt hívják a világ elejének, közepének és végének. Én ismerem ennek a ciklusnak az ismétlődését, hogy az hogyan folytatódik. Én eljövök és megtanítom nektek, gyermekeknek ezt a tudást. Ti mindannyian megérthetitek, mennyi szolgálatot végeztek és milyen mértékben tanultok. Az nem úgy van, hogy Baba leül és tudja, hogy mindannyitokban mi van belül. Baba nem ülne le és végezne ilyen üzletet. Ő az összes titok Ismerője. Ő az emberi világfa tudásteljes Magja. Ő elmondja, hogy ismeri az emberi világ elejét, közepét és végét és annak a főszereplőit. A teremtés többi része korlátlan. Az a szó, „Janijanahar” (aki ismeri az összes titkot) nagyon régi. Én megtanítom nektek azt a tudást, amivel rendelkezem. Ugyanakkor én nem ülnék egész nap és nézném, hogy mit tesztek. Én eljövök, hogy könnyű tudást és jógát tanítsak. Az Atya azt mondja: Nekem sok gyermekem van. Én kinyilvánítom önmagamat a gyermekeimnek. Minden üzletem a gyermekekkel van. Én vagyok azok Atyja, akik a gyermekeimmé válnak. Csak azt követően tudom megérteni, hogy vajon egy gyermek igazi vagy mostoha. Mindenki tanul. Nektek a shrimat alapján kellene cselekednetek és váljatok jótevőkké. Ti gyermekek megértitek a Fa Ura napját Jupiter Ura napjaként. Azzal együtt, hogy Ő Shiva, Ő a Fa Ura is. Mindkettő egy és ugyanaz. A gyermekek csütörtöki napon kezdik az iskolát (a Satguru napján), és így az olyan, mint egy gurut (tanárokat) fogadni. Például a hétfő Somnath napja (A Nektár Ura) és így Shiv Baba átadja nektek a nektárt, hogy azt igyátok. Valójában az Ő neve Shiva. De mivel Ő tanít benneteket, Őt Somnathnak hívják. Somnathot Rudrának is nevezik. Ő megteremti Rudra tudásának áldozati tüzét és így Ő válik az Eggyé, aki átadja a tudást. Neki sok nevet adtak és a magyarázatot is átadják mindenről. A kezdetektől csak ez az egy yagja folytatódik. Senki nem tudja, hogy mindent az egész öreg világból fel fognak áldozni ebben az áldozati tűzben. Mindent átalakítanak, az összes emberi lényt és minden mást, beleértve az elemeket is. Ti gyermekek látni fogjátok ezt. Nektek mahavirokká kell válnotok (bátor harcosokká), hogy ezt lássátok. Nem számít, mi történik, nem szabad elfelejtenetek Babát. Az emberi lények folyamatosan elkeseredésben fognak kiáltani. Először is, magyarázzátok el mindenkinek: Csak gondolkozzatok el azon, az aranykorban csak egy Bharat volt. Ott nagyon kevés emberi lény és csak egy vallás volt. Most, a vaskor végén olyan sok vallás van. Mindez mennyi ideig fog folytatódni? Az aranykor biztosan eljön a vaskor után. Most ki alapítaná meg az aranykort? Csak az egy Atya a Teremtő. Ott van az aranykor megalapítása és a vaskor pusztulása. Az a pusztulás ott áll előttetek. Ti most megkaptátok a tudást az Atyától a múltról, a jelenről és a jövőről. Nektek forgatnotok kell az önmegismerés diszkoszát. Emlékezzetek az Atyára és az Atya teremtésére. Ez egy ilyen egyszerű dolog.

Ének: Te vagy a Szeretet Óceánja.

A képre azt írják, Tudás Óceánja, Üdvösség Óceánja, de nektek biztosan hozzá kell tennetek azokat a szavakat is, a Szeretet Óceánja. Az Atya dicsérete teljesen különleges. Azzal, hogy azt mondják, hogy Ő mindenütt jelenvaló, ők véget vetnek a dicséretének. Ezért biztosan le kell írni a Szeretet Óceánja szavakat is. Ez a korlátlan Atya és Anya szeretete. Róla mondják azt: A kegyelmeden keresztül korlátlan boldogságot kapunk, de ők ezt nem tudják. Az Atya azt mondja: Azzal, hogy ismertek engem, mindent megismertek. Csak én magyarázom el a világ eleje, közepe és vége tudását. Ez nem csak egy születés kérdése, mert Ő ismeri az egész világ múltját, jelenét és jövőjét. Tehát, mennyi mindennek kellene belépnie az intellektusotokba? Azok, akik nem válnak lélektudatossá, nem tudják önmagukba szívni ezt a tudást. A test tudatosság az egész cikluson át folytatódik, még az aranykorban sincs tudás Istenről. Ti elfelejtitek Isten tudását, amikor eljöttök ide, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Megértitek, hogy egy lélek levedlik egy testet és egy másikat ölt. Ugyanakkor ott a szomorúság nem kérdéses. Az Atya dicsérete az, Ő a Tudás Óceánja és a Szeretet Óceánja. Az egy csepp: „Manmanabhav” és „Madhiajibhav”. Azzal, hogy megkapjátok ezt a cseppet, képesek vagytok keresztülmenni a méreg óceánjából a tej óceánjába. Az emberek azt mondják, hogy a mennyországban ghee folyók folynak. Mindaz csak egy dicséret. Hogyan lehetnének tej és ghee folyók? Az eső után csak víz folyna. A ghee honnan jönne? Az csak a gazdagság jele. Megértitek, hogy mit ismernek mennyországként. Bár ott van a mennyország egy modellje Ajmirban, senki nem tud semmit. Ti bárkinek elmagyarázhatjátok és nagyon gyorsan meg fogják érteni. Ugyanúgy, ahogy az Atya rendelkezik a világ eleje, közepe és vége tudásával, hasonló módon ennek ott kellene forognia nektek, gyermekeknek az intellektusában is. Nektek át kell adnotok az Atya bemutatását. Nektek pontosan el kell magyaráznotok az Ő dicséretét. Az Ő dicsérete korlátlan. Nem mindenki lehet ugyanolyan. Mindenki megkapta a saját szerepét. Ahogy tovább haladtok, látni fogjátok mindazt gyakorlati módon, amit Baba isteni víziókban mutatott. Ő folyamatosan átadja nektek a megalapítás és pusztulás vízióit. Arjunának is víziókat adtak, amiket aztán gyakorlati módon látott. Ti is látni fogjátok a pusztulást a fizikai szemeitekkel. Nektek voltak vízióitok a Paradicsomról. Azok a víziók akkor fognak véget érni, amikor elmentek oda gyakorlati módon. Nagyon jó dolgokat magyaráznak el nektek, amiket nektek, gyermekeknek el kell magyaráznotok másoknak. Testvérek és nővérek! Gyertek és igényeljétek az örökségeteket Babától ezen a tudáson és jógán keresztül. Baba kijavítja a meghívólevelet. A tetejére azt jelezte: Mi jelen vagyunk az isteni szolgálatban erre a feladatra használva a tudatunkat, a testünket és a gazdagságunkat. Ahogy az idő halad, ott lesz a dicséret. Azok, akik igényelték az örökségüket egy ciklussal ezelőtt, biztosan el fognak jönni. Ugyanakkor erőfeszítést kell tennetek. Aztán a boldogságotok foka folyamatosan emelkedni fog és a boldogságotok stabil marad, és nem fogtok újból és újból elhervadni. Sok vihar fog jönni, de azokat le kell győznötök. Folyamatosan kövessétek a shrimatot. Maradjatok kapcsolatban másokkal. Amíg nem adjátok át Babának a szolgálat bizonyítékát, Baba nem tud teljesen lefoglalni benneteket ebben a szolgálatban. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Fordítsatok teljes figyelmet a shrimatra és hozzatok hasznot önmagatoknak és másoknak. Váljatok kegyelemteljessé és tegyetek mindenkit képessé arra, hogy elmenjen erre az igaz zarándoklatra.

2. Kövessétek Baba minden utasítását, amit átad nektek. Biztosan tartsatok egy táblázatot az emlékezésről és a szolgálatról. Forgassátok az önmegismerés diszkoszát.

Áldás:
Legyetek minden titok ismerői (raazyukt), taktikusak (yuktiyukt) és a jóga megtestesítői (yogyukt), és tegyétek elégedetté az Urat az őszinte szívetekkel.

BapDada címei: Dilwala (A Szívek Meghódítója) és Dilaram (A Szívek Vigasztalója). Az Úr elégedett azokkal, akiknek őszinte a szívük. Azok, akik a szívükkel emlékeznek az Atyára, könnyen válnak a pontformává. Ők különösen méltóvá válnak arra, hogy megkapják az Atya áldásait. Az időnek megfelelően és az igazság erejével a fejük yuktiyukt módon működik és automatikusan mindent pontosan tesznek. Ti elégedetté tettétek Istent, ezért minden gondolatotok, a szavaitok és a cselekedeteitek pontosak. Egy ilyen lélek válik raazyukttá, yuktiyukttá és yogyukttá.

Slogen:
Maradjatok állandóan elmerülve az Atya szeretetében és védettek lesztek sok típusú bánattól és becsapástól.