02.12.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, nektek át kell adnotok mindenkinek az Atya bemutatását, mielőtt a pusztulás bekövetkezik. Szívjátok önmagatokba a tudást, és aztán azt magyarázzátok el másoknak. Csak akkor lesztek képesek arra, hogy egy magas státuszt igényeljetek.

Kérdés:
Az Atya milyen utasításokat ad a Raja jógi diákoknak?

Válasz:
Megkapjátok az utasításokat, hogy azt követően, hogy az Atyához tartoztok, nem szabad megengednetek a szíveteknek, hogy bárki máshoz is ragaszkodjon. Azt követően, hogy egy ígéretet tesztek, hogy tiszták maradtok, nektek soha nem szabad tisztátalanná válnotok. Váljatok teljesen tisztává oly annyira, hogy automatikusan az Atya és a Tanár állandó emlékezésben maradjatok. Egyedül az egy Atya iránt legyen szeretetek, és egyedül Rá emlékezzetek és sok erőt fogtok kapni.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül, és magyaráz. Ő csak akkor tud magyarázni, amikor ezt a testet veszi. Neki személyesen kell magyaráznia. Mindazt, amit személyesen elmagyaráz, kinyomtatják és mindenkinek elküldik. Ti eljöttök ide, hogy Babát személyesen meghallgassátok. A korlátlan Atya hozzátok, lelkekhez beszél. A lélek az, ami figyel. A lélek az, ami mindent tesz a testén keresztül. Ezért, először is biztosan tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Arra emlékeznek, hogy a lélek hosszú időre elvált a Legfelső Lélektől. Kik az elsők, akik elválnak az Atyától, és lejönnek ide, hogy eljátsszák a szerepeiket? Amikor megkérdezik tőletek „Mennyi időre váltak el az Atyától?”, ti azt válaszoljátok, 5.000 évre. Ez a teljes számla. Ti, gyerekek most tudjátok, hogyan jöttetek le, sorszám szerint. Az Atya, aki ott fent volt, szintén most lejött, hogy feltöltse mindenki elemét. Nektek emlékeznetek kell az Atyára. Az Atya most személyesen előttetek van. Az odaadás ösvényén az emberek nem ismerik az Atya foglalkozását. Nem ismerik a nevét, a formáját, az idejét és a helyét. Ti ismeritek a nevét, a formáját, az idejét és a helyét. Tudjátok, hogy az Atya elmagyarázza nektek az összes titkot ezen a szekéren keresztül. Ő elmagyarázta a Teremtő és a teremtés eleje, közepe és vége titkait. Az nagyon szubtilis. Az Atya az emberi világfa Magja. Ő biztosan eljön ide. Az Ő feladata az, hogy megalapítsa az új világot. Az nem úgy van, hogy Ő azt megalapítja, miközben ott fent ül. Gyerekek, tudjátok, hogy Baba személyesen, közvetlen módon magyaráz nektek ezen a testen keresztül. Ez is az Atya szeretete. Senki más nem ismeri az életrajzát. A Gita az eredeti örökkévaló istenségi vallás szentírása. Azt is tudjátok, hogy ezen tudás után a pusztulás be fog következni. A pusztulásnak biztosan be kell következnie. A pusztulás nem következik be akkor, amikor más valláslapítók eljönnek. Most van itt a pusztulás ideje, és ezért van az, hogy a tudás, amit most átadnak nektek, később véget fog érni. Ezek az aspektusok most mind ott vannak nektek, gyerekeknek az intellektusában. Ti megismertétek a Teremtőt és a teremtést. Mindkettő örökkévaló és mindig létezik. Az Atya szerepe az, hogy eljöjjön az átmeneti korban. Az odaadás fél cikluson át tart, de a tudás nem. Megkapjátok a tudás örökségét fél ciklusra. Ti csak egyszer, az átmeneti korban kapjátok meg a tudást. Csak egyszer vagytok képesek arra, hogy egy ilyen osztályban legyetek. Nektek világosan meg kell értenetek ezeket az aspektusokat, és aztán magyarázzátok el másoknak. A státusz, amit igényeltek, attól függ, hogy mennyi szolgálatot végeztek. Megértitek, hogy most erőfeszítést kell tennetek, hogy elmenjetek az új világba. A státuszotok attól függ, mennyit szívtok önmagatokba és mennyit magyaráztok másoknak. A pusztulás előtt nektek át kell adnotok az Atya bemutatását, és a teremtés eleje, közepe és vége tudását. Ti emlékeztek az Atyára, hogy a sok születésetek bűneit el lehessen vágni. Nektek biztosan emlékeznetek kell az Atyára, ameddig folyamatosan tanít benneteket. Ott lenne a jóga az Eggyel, aki tanít. Amikor egy tanár tanít, nektek vele lenne jógátok. Hogyan tudnátok tanulni anélkül, hogy jógátok lenne vele? A jóga azt jelenti, emlékezni arra, aki tanít benneteket. Az Egy az Atya, a Tanár és a Satguru. Nektek emlékeznetek kell Rá pontosan, mindhárom formában. Ti ezzel a Satguruval csak egyszer találkoztok. Ha egyszer megkaptátok a megváltást a tudáson keresztül, akkor a gurukkal rendelkezni rendszere a végéhez ér. Az egy Atyával és Tanárral rendelkezni rendszere folytatódik, míg egy guruval rendelkezni rendszere véget fog érni, mert megkapjátok a megváltást. Ti elmentek a hangon túli földre, gyakorlati módon, és aztán lejöttök ide a saját időtökben, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Ti mindkettőt megkapjátok, felszabadulást és életben való felszabadulást. Ti biztosan megkapjátok a felszabadulást. Hazamentek és ott maradtok egy rövid időre. Itt nektek el kell játszanotok a szerepeteket a testen keresztül. Minden színész le fog jönni a végéig. Amikor egy játék véget ér, az összes színész kimegy a színpadra. Még most is minden színész összegyűlik a színpadon. Olyan nagy a káosz. Az aranykorban nem lesz semmilyen káosz. Most olyan nagy a békétlenség. Ugyanúgy ahogy az Atya rendelkezik a világciklus tudásával, ti gyerekek is rendelkeztek azzal a tudással. A Magban ott van a tudás arról, hogy a mi fánk hogyan növekszik, és aztán hogyan semmisül meg. Ti itt ültök azért, hogy elültessétek az új világ facsemetéjét. Vagyis, hogy elültessétek az eredeti, örökkévaló istenségi vallás facsemetéjét. Ti tudjátok, hogy Lakshmi és Narayan hogyan igényelték a királyságukat. Ti most megértitek, hogy elmentek és hercegekké váltok az új világban. Annak a világnak minden lakója mesternek nevezi önmagát. Még most mindenki azt mondja, hogy Bharat az ő országuk. Megértitek, hogy most az átmeneti korban vagytok, és aztán elmentek Shiva templomába. Ti most lassan elmentek. Elmentek és Shiva templomának a mestereivé váltok. Ez a ti célotok és tárgyatok. A király, a királynő és az alattvalók mind Shiva temploma mestereivé válnak. Ugyanakkor ott van a státuszok különböző szintje a királyságban. Ott nincsenek tanácsadók. Tanácsadókra csak akkor van szükség, amikor az emberek tisztátalanná válnak. Soha nem hallottatok Lakshmi és Narayan, vagy Ráma és Szita tanácsadóiról, mert ők maguk tiszta és szatopradhan intellektussal rendelkeznek. Amikor az emberek tisztátalanná válnak, van az, hogy a királynak és a királynőnek van egy tanácsadója, hogy nekik tanácsokat adjanak. Nézzétek meg, most megszámlálhatatlan tanácsadó van. Gyerekek, megértitek, hogy ez a játék nagyon élvezetes. Egy játék általában élvezetes. Abban van boldogság és szomorúság is. Csak ti, gyerekek ismeritek ezt a korlátlan játékot. Ebben a sírás és jajgatás nem kérdéses. Azt mondják, mindent tekintsetek a múltnak, ami megtörtént. Bármi történik, az előre elrendelt. Ez a játék ott van az intellektusotokban, és ti mindannyian színészek vagytok ebben a játékban. A 84 születésünk szerepei pontosak és múlhatatlanok. Bármilyen szerepet játszottatok minden születésben, ti azt újból el fogjátok játszani. 5.000 évvel ezelőtt is elmondták nektek, hogy tekintsétek magatokat egy léleknek. Ezeket a szavakat is megemlítik a Gitában. Megértitek, hogy amikor az eredeti örökkévaló istenségi vallás megalapításra került, az Atya azt mondta, mondjatok le a testetekről, és minden testi vallásról, és tekintsétek önmagatokat egy léleknek és emlékezzetek az Atyára. Az Atya nagyon világosan elmagyarázta a manmanabhav jelentését. Ez az a nyelv, amit használ. Csak nézzétek meg, hogy most milyen sok nyelv van. Olyan nagy a káosz a különböző nyelvek miatt. Semmi nem tud működni nyelv nélkül. Az emberek különböző nyelveket tanulnak, és így elfelejtik a saját anyanyelvüket. Azok, akik sok nyelvet tudnak, egy díjat kapnak. Annyi nyelv van, amennyi vallás. Tudjátok, hogy ti ott rendelkezni fogtok a saját királyságotokkal, és ott csak egy nyelv lesz. Itt minden 100 mérföldön belül különböző nyelv van. Ott csak egy nyelv van. Az Atya itt ül, és elmagyarázza nektek ezeket a dolgokat. Ezért, folyamatosan egyedül csak az Atyára emlékezzetek. Shiv Baba Brahmán keresztül magyaráz. Neki biztosan szüksége van egy szekérre. Shiv Baba a mi Atyánk. Baba azt mondja, én korlátlan számú gyermekkel rendelkezem. Baba ezen az egyen keresztül tanít titeket. Ti soha nem ölelnétek át a tanárotokat. Az Atya eljött, hogy tanítson benneteket. Ő nektek Raja jógát tanít, így Ő az Atya és ti vagytok a diákok. A diákok valaha is átölelik a tanárukat? Azt követően, hogy az Atyához tartoztok, nektek nem szabadna megengednetek a szíveteknek, hogy bárki máshoz is ragaszkodjon. Az Atya azt mondja, én eljöttem, hogy Raja jógát tanítsak. Ti testi lények vagytok, míg én a testetlen egy vagyok, aki ott fent él. Ti azt mondjátok: Baba, gyere és tisztíts meg minket. Ez azt jelenti, hogy ti biztosan tisztátalanok vagytok. Ezért, hogyan tudtok engem átölelni? Egy ígéretet tesztek és aztán tisztátalanná váltok. A végén, amikor teljesen tisztává váltok, folyamatosan az Atya és a Guru emlékezésében fogtok maradni. Olyan sokan elbuknak a tisztává válásban. Ők százszázalékos büntetést fognak kapni. Ti megtaláltátok ezt az egyet egy ügynökként a kettő között. Nektek emlékeznetek kell arra az egyre. Baba azt mondja, én vagyok a különleges gyermeke, de én nem vagyok képes arra, hogy Őt átöleljem. Legalább ti képesek vagytok arra, hogy Vele találkozzatok ezen a testen keresztül. Hogyan tudom Őt átölelni? Az Atya azt mondja, gyerekek, csak az egy Atyára emlékezzetek, és csak Őt szeressétek. Ti erőt kaptok ezen az emlékezésen keresztül. Az Atya a Mindenható Hatalom. Az Atyától van az, hogy olyan sok erőt kaptok. Olyan erőteljessé váltok. Senki nem tud győzelmet aratni a királyságotok felett. Ravan királysága véget ér, így ott nem lesz senki, aki azért maradna, hogy szomorúságot okozzon. Azt hívják a boldogság földjének. Ravan az egy, aki mindenkinek szomorúságot okoz. Az egész világon még az állatok is tapasztalnak szomorúságot. Ott az állatok nagy szeretettel élnek együtt. Itt nincs szeretet. Ti gyerekek megértitek, hogy ez a dráma hogyan forog. Csak az Atya magyarázza el az eleje, közepe és vége titkait. Néhányan nagyon jól tanulnak, míg mások kevesebbet tanulnak. Mindenki tanul. Mindenki az egész világon tanulni fog, vagyis ők, mindannyian emlékezni fognak az Atyára. Az Atyára emlékezni szintén egy tanulmány. Ők emlékeznek Allahra, mindenki megváltása Adományozójára, az Egyre, aki mindenkinek boldogságot ad. Ők így kiáltanak, gyere és tegyél minket tisztává. Ezért ők biztosan tisztátalanok. Ő csak egyszer jön el, hogy a bűnösöket bűntelenné tegye. Így kiáltotok, ó Allah, gyere és tisztíts meg minket. Ez az Ő üzlete; ezért kiáltotok Hozzá. A ti nyelveteknek is korrektnek kellene lennie. Néhányan azt mondják „Allah”, és néhányan azt mondják „Isten”, és néhányan még azt is mondják, Isten, Atya. Azok intellektusa, akik a végén jönnek, még jó. Ők nem fognak akkora szomorúságot tapasztalni. Ti itt most személyesen ültök. Mit tesztek? Babát nézitek ennek az egynek a homlokán. Aztán Baba a ti homlokotokat nézi. Látom azt, akibe belépek? Ő mellettem ül. Ezt nagyon jól meg kell érteni. Én ezen egy mellett ülök. Ez az egy is megérti, hogy Ő mellettem ül. Ti azt mondjátok, hogy kettőt láttok önmagatok előtt. Mindkét lelket látjátok, Bapot és Dadát is. Ti most rendelkeztek tudással arról, hogy kit hívtok BapDadának. Ti lelkek BapDada előtt ültök. Az odaadás ösvényén ők leülnek, és csukott szemmel figyelnek. Ti nem tanulhattok ily módon. Nektek néznetek kell a tanárt. Ez az egy az Atya és a Tanár is, és így Őt kell néznetek. Ha előtte ültök és becsukjátok a szemeiteket, és folyamatosan bóbiskoltok, ti ily módon nem tanulhattok. Egy diák biztosan folyamatosan nézi a tanárát. Máskülönben a tanár azt mondaná, te bóbiskolsz. Valamilyen mámoros italt ittál? Ott van az intellektusotokban, hogy Baba ott van ebben a testben. Én Babát nézem. Az Atya elmagyarázza, hogy ez nem egy hétköznapi osztály, ahol csukott szemekkel ültök. Az iskolában a diákok valaha is csukott szemekkel ülnek? Más szatszangokat nem hívnak iskolának. Bár ők leülnek és elmondják a Gitát, azokat nem hívják iskoláknak. Ők nem az Atya, akiket néznetek szükséges. Shivának van néhány hívője, akik folyamatosan emlékeznek Shivára, miközben meghallgatják a vallásos történeteket a füleiken keresztül. Azoknak, akik imádják Shivát, egyedül Shivára szabadna emlékezniük. Más szatszangokban nincsenek kérdések, vagy válaszok, míg itt igen. Itt ti nagy bevételt tudtok keresni. Valaki soha nem ásítozik, miközben egy bevételt keres. Boldogokká váltok akkor, amikor gazdagságot kaptok. Az ásítozás a szomorúság egy jele. Amikor valaki beteg, vagy csődbe megy, van az, hogy ő folyamatosan ásítozik. Ti soha nem fogtok ásítozni, ha folyamatosan egy bevételt kerestek. Baba is egy üzletember volt. Amikor éjszaka megérkezett a gőzös, ő ébren maradt. Néhány asszony csak éjszaka ment el az üzletbe és így az üzleteknek nyitva kellett maradniuk az asszonyokért. Baba azt mondja, tartsatok egy kiállítást egy bizonyos napon, amire sok asszony is el fog jönni. Azok is eljönnek majd, akik fátylat viselnek. A menny a fátyol mögött marad. Még akkor is a fátyol mögött maradnak, amikor a saját autójukban vannak. Itt ez a lélek kérdése. Ha egyszer megkapjátok a tudást, a fátylaitokat eltávolítják. Az aranykorban nincsenek fátylak. Itt ti megkapjátok a tudást a tiszta háztartás ösvényéért. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ez a játék elkészült a nagy élvezetért. A boldogság és szomorúság szerepei előre elrendeltek ebben a játékban. Ezért a jajgatás és sírás itt nem kérdéses. Az intellektusotoknak emlékeznie kell arra, hogy bármi történik, az előre elrendelt. Soha nem szabadna azon gondolkoznotok, ami elmúlt.

2. Ez nem egy hétköznapi iskola vagy osztály. Nektek itt nem szabad csukott szemekkel ülnötök, de folyamatosan nézzétek az Atyát önmagatok előtt. Nem szabad ásítoznotok. Az ásítozás a szomorúság egy jele.

Áldás:
Váljatok érdemessé a dicséretre és az imádatra azzal, hogy a saját boldogságotok szellemi személyiségén keresztül képessé tesztek mindenkit arra, hogy joggal rendelkezzenek.

Azok, akik mindenkitől igénylik az elégedettség bizonyítványát, állandóan boldogok maradnak. A boldogságotok szellemi személyiségével jól ismertekké, vagyis, dicséretre és imádatra méltókká váltok. Mivel ti, lelkek tiszta és pozitív gondolatokkal rendelkeztek mások iránt, és boldogok maradtok, mások boldogságot és támaszt kapnak, és megkapják a bátorság és a lelkesedés és buzgalom szárnyait; néhányakat képessé tesztek arra, hogy egy joggal rendelkezzenek és néhányakat arra, hogy hívőkké váljanak.

Slogen:
A könnyű módszer, hogy egy áldást igényeljetek az Atyától az, hogy szeretettel rendelkeztek a szívetekben.