03.01.21    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     05.10.87     Om Shanti     Madhuban


A BRAHMIN ÉLET BOLDOGSÁGA, ELÉGEDETTSÉGE ÉS MEGELÉGEDETTSÉGE


Ma az összes különösen szeretett, rég elvesztett és most megtalált Brahmin gyermekek közül BapDada a gyerekeket nézi, akik fel vannak töltve a Brahmin élet különlegességével. Ma amrit velakor az összes gyermek közül, akik a Brahmin klán díszei, BapDada kiválasztotta azokat a különleges lelkeket, akik elégedettséggel rendelkeznek, akik maguk mindig elégedettek voltak, és akik mindig és folyamatosan átadják másoknak is az elégedettség tapasztalatát a látásmódjukon, a hozzáállásukon és a tetteiken keresztül. Tehát, ma BapDada felfűzte a virágfüzért az elégedettség ilyen ékszereivel, akik állandóan olyannak tapasztalják magukat, akiket BapDada az elégedettség arany virágaival záporoz minden gondolatukban és szavukban, a kapcsolataikban és ismeretségeikben, azokkal a gyülekezetben és minden tettükben. Ők is állandóan az elégedettség arany virágaival záporoznak másokat. Az összes lélek közül mindenhol csak néhány ilyen elégedett lélek volt látható. A virágfüzér, ami elkészült, nem volt nagy. Az egy kis virágfüzér volt. Miközben BapDada ismételten az elégedettség virágfüzérét nézte, elégedett volt, mert csak az elégedettség ilyen ékszerei válnak BapDada nyaka körül a virágfüzérré. Ők igénylik a királyság egy jogát és a rózsafüzér gyöngyszemeivé is válnak, amit a hívők forgatnak.

BapDada a többi gyermeket is nézte, akik néha elégedettek és néha az elégedetlenség leghalványabb gondolata árnyékába kerülnek, és azután attól eltávolodnak; ők nem esnek csapdába. A gyerekek harmadik típusa: néha elégedetlenséggel rendelkeznek a gondolataikban. Ők néha elégedetlenek önmagukkal, néha elégedetlenek a kifordult szituációkkal, néha elégedetlenek a saját ingadozásuk miatt és néha elégedetlenek a nagy és kis szituációkban. Ők megragadnak ebben a ciklusban, azután attól szabaddá válnak, majd újból csapdába esnek. Baba ilyen virágfüzéreket is látott. Tehát, három virágfüzér készült. Mindannyian ékszerek, de megérthetitek, hogy milyen lenne azok ragyogása, akik az elégedettség ékszerei, és milyen lenne azoké, akik a másik két típusú ékszer. Miközben ismételten a virágfüzéreket nézte, Brahma Atya elégedett volt, ugyanakkor megpróbálta a második számú virágfüzér ékszereit az első számú virágfüzérbe vinni. Egy szívtől-szívig tartó párbeszéd zajlott, mert a második virágfüzér gyöngyszemei megfosztottak voltak attól, hogy az első virágfüzérben legyenek az elégedetlenség halvány árnyéka miatt, és át kellett alakítani őket, és valahogy az első virágfüzérbe hozni. Miközben elől tartotta mindenki erényeit, különlegességeit és szolgálatát, ő ismételten csak egy dolgot mondott: Hozzuk ezt az egyet is az első virágfüzérbe. Körülbelül 25-30 ilyen lélek volt, akikkel Brahma Atya egy különleges szívtől-szívig tartó párbeszédet folytatott. Brahma Atya azt mondta: Ezeket a gyöngyszemeket az első számú virágfüzérbe kell tenni. Ugyanakkor, azután mosolygott és azt mondta, hogy az Atya őket biztosan az első virágfüzérbe fogja hozni. Voltak ilyen különleges ékszerek is.

Miközben egy ilyen szívtől-szívig tartó párbeszéd történt, egy dolog felmerült az elégedetlenség okaként. Mivel az átmeneti kor különleges áldása az elégedettség, miért van az, hogy a lelkek, akik megkapták ezt az áldást az Áldások Adományozójától, a második virágfüzérbe jönnek? Az elégedettség magja, hogy az összes eléréssel rendelkeztek. Az elégedetlenség magja a fizikai, vagy szubtilis elérés hiánya. Mivel a Brahminoknál arra emlékeznek, hogy semmi nem hiányzik a kincsestárból, vagy a Brahminok életéből, akkor miért van elégedetlenség? Vagy az úgy van, hogy az Áldások Adományozója különbséget tett az áldások átadásában? Vagy azok, akik megkapták az áldásokat, különbséget tettek azok vevésében? Mi történt? Az Áldások Adományozója és az Adományozó kincsestára teljes. Az olyan teljes, hogy a ti dinasztiátok, vagyis az emelkedett eszköz lelkek dinasztiája, akik Brahminokká váltak az idő hosszú periódusán át, 21 születésig tart és a hívők dinasztiája továbbra is ezen elérések alapján mozog. Amikor ilyen nagy az elérés, miért van elégedetlenség? Mindenki elérte ugyanazt a korlátlan kincset az Egytől ugyanabban az időben, és ugyanazon a módszeren keresztül. Ugyanakkor ti az összes időben nem használjátok a kincseket, amiket elértetek, vagyis nem őrzitek meg azokat a tudatosságotokban. Ti boldoggá váltok azzal, hogy arról beszéltek, de a szívetekben nem vagytok boldogok. Intellektuálisan van boldogság, de nem a szívben. Mi az ok? Ti nem használjátok az elérések kincseit annak a tudatosságnak a megtestesítőjeként. Ti tudatában vagytok azoknak, de nem váltok annak a tudatosságnak a megtestesítőivé. Az elérés korlátlan, de ti néha azt korlátolttá teszitek, és ezért a vágy néhány korlátolt elérés iránt megfoszt benneteket az állandó elégedettség tapasztalatától, ami a korlátlan elérés eredménye. A korlátolt elérés korlátokat tesz a szívetekbe. Ezért van ott az elégedetlenség tapasztalata. Azután, korlátokat hoztok a szolgálatba, mert a korlátolt vágyak gyümölcse az, hogy nem éritek el a gyümölcsöt, amit akartok. A korlátolt elérések gyümölcse csak egy ideiglenes időszakra hoz teljességet. Ezért van néha elégedettség és más alkalmakkor elégedetlenség. A korlátolt nem engedi meg nektek, hogy korlátlan mámort tapasztaljatok. Ezért, különösen ellenőrizzétek, hogy vajon rendelkeztek-e a tudat elégedettségével, vagyis elégedettséggel az énnel és elégedettséggel másokkal.

Az elégedettség jele a lelkekben az, hogy ők elégedettek lesznek a tudatukban, a szívükben, mindenkivel, az Atyával és a drámával. A megelégedettség hullámai is láthatóak lesznek a tudatukban és a testükben, függetlenül attól, hogy bármilyen szituáció felmerül, vagy bármilyen lélek szembeszáll velük azért, hogy rendezze a karmikus számláit, vagy ha a karma fizikai szenvedése eljön a testhez. Mivel egy lélek, aki szabad a korlátlan vágyaktól, elégedett, ő egy ragyogó csillagként lesz látható az elégedettség ragyogásával. Azok, akik elégedettek, soha nem fognak feltenni semmilyen kérdést semmilyen szituációban. Amikor elégedettek, bennük nincsenek kérdések. Azok jele, akik elégedettek az, hogy ők mindig önzetlenek és mindig úgy tapasztalják, hogy senkit nem lehet hibáztatni. Ők senkit nem hibáztatnak. Ők nem hibáztatják a Szerencse Adományozóját, hogy számukra ilyen szerencsét teremtett. Ők nem vádolják a drámát, hogy ez az ő szerepük a drámában. Ők semmilyen személyt nem vádolnak, hogy az ő természete, vagy szanszkarái ilyenek. Nem hibáztatják a természetet, hogy az atmoszféra olyan. Nem vádolják a testüket, hogy a testük ilyen. Elégedettnek lenni azt jelenti, hogy állandóan önzetlenek vagytok, és olyan magatartással és látásmóddal rendelkeztek, ami szabad bárki hibáztatásától. Tehát, az átmeneti kor különlegessége az elégedettség és az elégedettség jele a megelégedettség. Ez a Brahmin élet különleges elérése. Ha nincs elégedettség, vagy megelégedettség, akkor ti nem vettétek a Brahmin élet hasznát. A Brahmin élet boldogsága az elégedettség és megelégedettség. Ha egy Brahmin életet éltek, de nem tapasztaljátok meg annak a boldogságát, akkor csak névleg vagytok Brahminok. Vagy Brahminok vagytok, akik az elérések megtestesítői? Tehát, BapDada az összes Brahmin gyereket emlékezteti: Ti Brahminokká váltatok és ez egy nagy szerencse. Ugyanakkor a Brahmin élet öröksége és tulajdona az elégedettség és a Brahmin élet személyisége a megelégedettség. Soha ne maradjatok megfosztottak ettől a tapasztalattól. Nektek jogotok van ahhoz. Mivel az Adományozó és az Áldások Adományozója átadja nektek az elérés kincseit nyitott szívvel, mivel Ő ezt már átadta nektek, így nagyon meg kell tapasztalnotok a saját tulajdonotokat és személyiségeteket. Másokat is késztessetek arra, hogy azokat megtapasztalják. Értitek? Ti, mindannyian megkérdezhetitek önmagatoktól: Melyik számú virágfüzérben vagyok? Ti, mindannyian egy virágfüzérben vagytok. De melyik számú virágfüzérben vagytok? Achcha.

Ma ez Rajasthan és az U.P. csoportok fordulója: Rajasthan azokat jelenti egy királyság szanszkaráival (az uralkodásét), azokat, akik az uralkodás szanszkaráit teszik minden gondolatukba és formájukba, gyakorlati módon, vagyis azok, akik kinyilvánítják azokat. Ezt hívják Rajasthan egy lakójának lenni. Ugye ti ilyenek vagytok? Ti ugye néha nem váltok alattvalókká? Ha befolyásolttá váltok, alattvalóknak hívnának benneteket. Ha mesterek vagytok, akkor királyok vagytok. Az ne úgy legyen, hogy néha királyok vagytok és néha alattvalók. Nem. Mindig természetes módon rendelkezzetek az uralkodás szanszkaráival a tudatotokban. Ez az ilyen gyerekek fontossága, akik Rajasthan lakói. Mindenki mindig emelkedett látásmóddal üdvözli a királyt és ők a királynak mindig egy magas pozíciót adnának. Egy király mindig egy trónon ülne, és az alattvalók alatta ülnének. Tehát, a lelkek Rajasthanból az uralkodás szanszkaráival, azokat jelentik, akik mindig egy magas állapot magas pozíciójában maradnak. Ti ilyenekké váltatok, vagy ezzé váltok? Ti ezzé váltatok és nektek biztosan teljessé kell válnotok. Rajasthan dicsérete sem kevesebb. Ennek a megalapításnak a főhadiszállása Rajasthanban van. Tehát, ti emelkedettek vagytok, ugye? Ti nagyok vagytok névben, és nagyok vagytok a feladatotokban. Az ilyen királyok földjének (Rajasthan) gyermekei eljöttek az otthonukba. Értitek?

U.P. földjére egy különösen tiszta földként emlékeznek. A Gangesz folyó, ami mindenkit megtisztít, szintén ott van és Krishna földje is U.P.-ban van. Annak a földnek nagy a dicsérete. Ha valaki látni akarja Krishna isteni tevékenységét, vagy az ő szülőhelyét, ők elmennek U.P.-ba. Tehát, azok különlegessége U.P.-ból az, hogy állandóan tiszták és másokat is tisztává tesznek. Ugyanúgy, ahogy az Atya dicsérete az, hogy Ő a Tisztító, így azok dicsérete U.P.-ból is ugyanolyan, mint az Atyáé. Ti tisztító lelkek vagytok. A szerencse csillaga ragyog. Ott van egy ilyen szerencsés hely és állapot dicsérete: “Mindig tiszta”. Ez a ti állapototok dicsérete. Tehát, ti ily módon tekintitek szerencsésnek önmagatokat? Ti azok vagytok, akik mindig boldogok. Látva a szerencséteket, maradjatok vidámak. Ti, magatok vidámak maradtok, és folyamatosan másokat is vidámakká tesztek, mert egy vidám arc automatikusan egy arc, ami vonz. Ez ugyanolyan, mint a fizikai folyó, ami az embereket önmagához húzza. A zarándokokat húzza, hogy oda menjenek. Nem számít, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük, őket mégis húzza a tisztává válás vonzása. Tehát, a másokat tisztává tenni feladatának emléke ott van U.P.-ban. Hasonló módon, váljatok vidámmá és egy képmássá, ami vonz. Értitek?

A harmadik csoport a dupla külföldieké. A dupla külföldiek azokat jelentik, akik vonzzák az Atyát, aki mindig külföldi, mert ti egyenlők vagytok. Az Atya egy külföldi földről jön, és ti is külföldi földekről vagytok. Szeretet van a veletek egyenlők iránt. A barátokat jobban szeretik, mint a szülőket. Tehát, a dupla külföldiek olyanok, mint az Atya, aki túl van a testen és a test vonzásán. Ti, külföldiek testetlenek és avyaktok vagytok. Tehát, az Atya örül, hogy látja a gyermekeit, akik Vele egyenlők, azokat, akik testetlenek és avyakt állapottal rendelkeznek. Ti jól versenyeztek. Ti jól versenyeztek a szolgálatban azzal, hogy különböző lehetőségeket és az előrehaladás különböző módszereit használjátok. Ti használjátok a módszereket és fejlődtök is. Ezért van az, hogy BapDada az összes dupla külföldi gyermeknek mindenhonnan sok gratulációt ad, és emlékeztet benneteket mind az önfejlődésetek tudatosságára. Mindig folyamatosan repüljetek repülő állapottal az önfejlődésetekben. Ti mindig rendelkeztek az áldások jogával az Atyától azzal, hogy az önfejlődés és a szolgálat egyensúlyával rendelkeztek, és mindig rendelkezni fogtok ezzel a joggal. Achcha.

A negyedik csoport, ami maradt, a madhubani lakók. Ők mindig itt vannak. Azok, akik a szívben vannak, a tűznél vannak. Azok, akik a tűznél vannak, a szívben vannak. Madhuban az, ahol a maximális Brahma bhojant készítik helyes módon, fegyelemmel. Azok, Madhubanból a legszeretettebb, rég elvesztett és most megtaláltak. Az összes program Madhubanban történik. Azok, Madhubanból azok, akik a legtöbb murlit hallgatják közvetlen módon. Tehát, Madhuban lakói azok, akik mindig rendelkeznek az emelkedett szerencse egy jogával. Ti a szívetekből szolgáltok. Ezért van az, hogy Madhuban lakói továbbra is megkapják az áldásokat BapDadától és az összes Brahmintól a szívükből. Achcha.

BapDada összes elégedett, különleges ékszerének, akik mindenhonnan eljöttek, különleges szeretet és emlékezés BapDadától. Ezzel együtt a több millióból a néhány szerencsés léleknek és a maroknyi léleknek abból a néhány rég elvesztett és most megtalált lélekből, akik megtalálták a Brahmin életet; a lelkeknek, akik teljesítik BapDada tiszta gondolatait; a lelkeknek, akik elérik az átmeneti kor Brahmin élete tulajdona teljes jogát, kérlek, fogadjátok el a sok-sok szeretetet és emlékezést BapDadától, a Szerencse Adományozójától és az Áldások Adományozójától.

Dadi Janki és Dadi Chandermani elbúcsúzik BapDadától, mielőtt szolgálatra mennek. Ti elmentek, vagy elmerítitek Babát önmagatokban? Függetlenül attól, hogy mentek, vagy jöttök, ti mindig elmerültek vagytok. BapDada soha nem látja különállóként a különleges gyerekeket. Függetlenül attól, hogy szubtilis, vagy fizikai formában vagytok, ti mindig Babával vagytok, mert csak a mahavir gyerekek azok, akik teljesítik az Atyával együtt lenni ígéretét minden pillanatban és azt, hogy Vele mennek vissza. Nagyon kevesen teljesítik ezt az ígéretet. Ezért van az, hogy ahova ilyen különleges, szeretett, mahavir gyerekek mennek, ők az Atyát magukkal viszik, és az Atya is mindig magával viszi őket a szubtilis régióba. Ő minden lépésnél átadja a saját társaságát. Ezért mit mondotok? Mentek, vagy jöttök? Ezért van az, hogy Baba megkérdezte, hogy vajon mentek, vagy elmerítitek Babát önmagatokban. Azzal, hogy ily módon mindig együtt maradtok, ti egyenlőkké váltok és elmerültök. Ti egy rövid ideig otthon fogtok pihenni, és az Atyával maradtok, azután uralni fogjátok a királyságot, miközben az Atya onnan fentről néz, de megtapasztaljátok a Társasága társaságát rövid időre. Achcha.

(Baba, ma Te egy gyönyörű virágfüzért készítettél.) Ti, emberek is egy virágfüzért készítetek, ugye? A virágfüzér még mindig kicsi. A nagy el fog készülni. Azokat, akik mostanra kicsit öntudatlanná váltak, egy rövid időn belül a természet, vagy az idő vissza fogja hozni a tudatosságba. Azután a virágfüzér naggyá fog válni. Achcha. Bárhova is menjetek, ti már megkaptátok az Atyától az áldásokat. Mindenki továbbra is megkapja az áldásokat az Atyától minden lépéseteken keresztül. Amikor rájuk néztek, akkor elviszik az Atya áldásait a dhristiteken keresztül. Amikor beszéltek, ők elviszik az áldásokat a szavaitokon keresztül és elviszik az áldásokat a tetteiteken keresztül is. Ők áldásokat fognak szórni rátok, ahogy sétáltok és mozogtok. Az összes léleknek, akik most eljönnek, szüksége van az áldásokra és a nagy adományra. A ti elmeneteletek azt jelenti számukra, hogy megkapják az Atya áldásait egy nyitott szívtől. Achcha.

Áldás:
Legyetek angyalok, akik intellektusa lába túl marad az öt elem bármilyen húzásán.

Az angyalokat mindig egy fénytesttel ábrázolják. Azok, akik egy fénytesttel rendelkeznek, túl maradnak a testük tudatosságán. Az intellektusuk lába túl marad az öt elem bármilyen húzásán, vagyis, felül emelkedett marad. Maya vagy bármi, ami Mayával kapcsolatos, nem tudja megérinteni az ilyen angyalokat. Ugyanakkor, ez csak akkor lehetséges, amikor ti soha nem függtök senkitől. Haladjatok előre, joggal a testetek felett, és rendelkezzetek joggal Maya felett. Ne legyen semmilyen típusú függőség se a lokik, se az alokik kapcsolatoktól.

Slogen:
Ha azzal a szokással rendelkeztek, hogy a testet nézitek, akkor nézzétek a fénytestet, és maradjatok stabilak a fény formában.