03.02.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a ti kötelességetek, hogy minden otthonnak átadjátok Baba üzenetét. Minden körülmények között, feltétlenül meg kell találnotok a módját, hogy mindenkinek átadjátok Baba bemutatását.

Kérdés:
Nektek, gyerekeknek milyen aspektusban kellene érdeklődést mutatnotok?

Válasz:
Érdeklődéssel kellene lejegyeznetek minden új pontot, ami felmerül, mivel nagyon nehéz visszaemlékezni ezekre a pontokra. A jegyzeteiteket használhatjátok, amikor másoknak magyaráztok. Ugyanakkor, nem szabadna csak lejegyezni a pontokat, és aztán félretenni a füzeteiteket. Azok a gyerekek, akik mindent világosan megértenek, nagy érdeklődéssel készítenek jegyzeteket.

Ének:
A világ több ezer embere lakatot tesz a szívetekre…

Om shanti.
Ti, legédesebb szellemi gyerekek, hallottátok az éneket. Egyedül az egy Atya mondaná azokat a szavakat, szellemi gyerekek. Egyedül a Szellemi Atya hív benneteket a szellemi gyerekeinek. Ti, gyerekek tudjátok, ott van az összes szellem egy Atyja, és mi, mindannyian testvérek vagyunk. Az emberek beszélnek a testvériességről, de Maya oly módon közbelép, hogy elkezdik az Atyát mindenütt jelenvalónak nevezni, ami azt atyaisággá teszi. Ravan királysága az öreg világban létezik. Az új világban Rama királysága van, amit Isten királyságának is nevezni. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Feltétlenül két királyság van. Isten királysága, és az ördögi királyság. Létezik az új világ, és az öreg világ. Biztosan az Atya az, aki megteremti az új világot. A világ emberei semmit nem értenek az új világról és az öreg világról; ők nem tudnak semmit. Korábban ti sem tudtatok semmit; értelmetlenek voltatok. Ki alapítja meg a boldogság új világát? Miért van szomorúság az öreg világban? Hogyan változik a pokol mennyországgá? Senki nem tud ezekről a dolgokról. Csak az emberi lények ismerhetik meg ezeket a dolgokat. Ott vannak az istenségek képmásai és biztosan létezett az eredeti örökkévaló istenségek királysága. Az most nem létezik. Most az emberek kormányozzák az embereket. Az Atya csak Bharatba jön el. Bharat emberei nem tudják, hogy Shiv Baba mit tesz, amikor belép Bharatba. Elfelejtették a saját vallásukat. Nektek most át kell adnotok a Trimurti és Shiva Atya bemutatását. Az emberek azt mondják: Brahma istenség, Vishnu istenség és Shankar istenség. Azután, azt is mondják: üdvözlet a Legfelső Léleknek, Shivának. Tehát nektek, gyerekeknek át kell adnotok Trimurti Shiva bemutatását. El kell végeznetek ezt a szolgálatot. Függetlenül attól, hogy milyenek a körülmények, amikor mindenki megkapja Baba bemutatását, ők igényelni tudják az örökséget az Atyától. Ti tudjátok, hogy most igénylitek az örökségeteket. Még nagyon sokaknak kell igényelniük az örökségüket. A mi kötelességünk az, hogy biztosak legyünk abban, hogy minden otthon megkapja az Atya üzenetét. Valójában egyedül az Atya az Üzenethozó. Az Atya átadja nektek a saját bemutatását. Azután, nektek kell átadnotok másoknak az Atya bemutatását. Át kell adnotok nekik az Atya tudását. A fő dolog Trimurti Shiva. Ez a mi címerünk. A kormány emberei nem értik pontosan ennek a jelentését. Ők a ciklust egy forgó keréknek ábrázolják: arra az van írva: „Az igazság elhozza a győzelmet”. Ezeknek a szavaknak nincs értelme. Ezek szanszkrit szavak. Az Atya az Igazság. Ti győzelmet arattok a világ felett az igaz magyarázattal, amit Ő átad nektek. Az Atya azt mondja: Én az igazat mondom nektek, amikor azt mondom, hogy valóban igaz Narayanná válhattok ezen a tanulmányon keresztül. Azok az emberek nagyon sok különböző jelentést vonnak ki. Meg kellene kérdeznetek tőlük ennek a jelentését is. Baba nagyon sokféle módon magyaráz. Amikor a folyók partjainál találkozókat tartanak, oda kellene mennetek, és el kellene magyaráznotok, hogy a Gangesz vize nem lehet a Tisztító. A folyók az óceánból merülnek fel. A folyóvizek az óceán vizéből merülnek fel. A tudás folyói a Tudás Óceánjából merülnek fel. Ti, anyák most rendelkeztek ezzel a tudással. Menjetek el a Gaumukhoz, ahol víz folyik a tehén szájából. Abban hisznek, hogy az a Gangesz vize. Még a nagyon tanult emberek sem képesek megérteni, hogy a Gangesz vize ott nem folyhat. A szentírásokban azt mondják, hogy a Gangesz vize felszínre tört ott, ahol a nyíl földet ért. Ezek a tudás aspektusai. Az nem úgy van, hogy Arjuna kilőtt egy nyilat, és a Gangesz vize a felszínre tört ott, ahol a nyíl földet ért. A zarándoklatokon az emberek olyan messzire elmennek. Azt mondják, hogy a Gangesz Shankar hajfonatából merült fel. Azt is mondják, hogy az emberi lények angyalokká válhatnak azzal, hogy megfürödnek abban a vízben. Egy hétköznapi emberből istenséggé válni olyan, mint angyallá válni. Nektek, gyerekeknek most át kell adnotok mindenkinek az Atya bemutatását. Ezért készíttette Baba ezeket a képeket. Az összes tudás ott van Trimurti Shiva képén. Az ő Trimurti képükön nem rendelkeznek az Eggyel (Shiva), aki átadja a tudást; csak azok képmásai vannak rajta, akik megkapták a tudást. Most magyarázhattok nekik a Trimurti Shiva kép használatával. Legfelül ott van az Egyetlen képmása, aki átadja a tudást. Brahma Tőle kapja a tudást, és azután szétterjeszti ezt a tudást. Ezt hívják az isteni vallás megalapítása gépezetének. Ez az istenségi vallás nagy boldogságot ad. Ti, gyerekek felismertétek az igazi vallásotokat. Tudjátok, hogy Isten tanít benneteket. Olyan boldogokká váltatok, mivel az Egyetlen, aki tanít benneteket, maga Isten. Az Atya azt mondja: Nem szabadna, hogy nektek, gyerekek boldogságának bármilyen korlátja legyen. Isten a test nélküli Shiva, és nem Krishna. Az Atya itt ül és elmagyarázza, hogy a mindenki számára a Megváltás Adományozója csak az Egyetlen. Az aranykort nevezik megváltásnak, és a vaskort nevezik degradációnak. Az új világot nevezik újnak, és az öreg világot nevezik öregnek. Az emberek abban hisznek, hogy még mindég 40.000 év van hátra, mielőtt a világ megöregedne. Mindenki olyan zavarodottá vált. Senki más csak az Atya tudja elmagyarázni ezeket a dolgokat. Baba azt mondja: Én átadom nektek, gyerekeknek a királyság szerencséjét, és mindenki mást hazaviszek. Azok, akik követik az utasításaimat, istenségekké válnak. Egyedül ti, gyerekek tudjátok ezeket a dolgokat. Az újak mit értenének meg? Nektek, kertészeknek a feladata, hogy előkészítsétek a kertet, és azt késszé tegyétek. A Kert Mestere folyamatosan utasításokat ad nektek. Az nem úgy van, hogy Baba találkozna egy új személlyel, és neki tudást adna. Ez nektek, kertészeknek a feladata. Pl., amikor Baba elmegy Kalkuttába, a gyerekek úgy gondolják, hogy majd meghívják a hivatalnokaikat és a barátaikat, stb., hogy találkozzanak Babával. Baba azt mondja: Ők semmit nem fognak megérteni. Ez olyan, mintha buddhukat hoznátok Baba elé. Ezért Baba azt mondja: Soha ne hozzatok újakat Baba elé. Nektek, kertészeknek a feladat, hogy magyarázzatok, és nem a kert tulajdonosának. A kertészek feladata, hogy előkészítsék a kertet. Az Atya folyamatosan utasításokat ad, hogy mit kellene tennetek. Ezért Baba sohasem találkozik új gyerekekkel. Azonban néha, amikor egy otthonban vendégeik vannak, akik egy pillantást szeretnének kapni, megkérdezik: Miért nem engeditek, hogy találkozzunk Babával? Nagyon sok ember elmegy Shankaracharyához. Shankaracharyanak most egy igen nagy a státusza. Nagyon tanult, ugyanakkor ő is bűnön keresztül született. A templomok gondnokai bárkit a gaddhira ültetnek (a státusz ülése). Mindegyiknek meg van a saját véleménye. Az Atya eljön, és átadja nektek, gyerekeknek a saját bemutatását: Én minden ciklusban belépek ebbe az öreg testbe. Ez az egy nem ismerte a születéseit. Azt írják a szentírásokban, hogy minden ciklus időtartama több százezer év. Az emberi lények nem vehetnek olyan sok születést. Aztán azt mondták, hogy születést vesztek állati fajokban is, ezért a számot 8.4 millió fajra növelték. Az emberek bármit hallanak, folyamatosan rábólintanak, és azt mondják: Ez igaz! Minden a szentírásokban az odaadás ösvényéhez tartozik. Kalkuttában gyönyörű képmásokat készítenek az istenségekről; gyönyörűen feldíszítik azokat, és aztán elsüllyesztik. Ez olyan, mintha olyan értelem nélküliekké válnának, mint a bébik. Ők abszolút ártatlanok. Ti tudjátok, hogy ez a pokol, és a mennyországban korlátlan a boldogság. Még most is azt mondják, amikor valaki meghal, hogy ez és ez elment a mennyországba. Ezért a mennyország minden bizonnyal létezett valamikor, de nem most. A mennyország biztos eljön a pokol után. Ti tudtok mindezekről a dolgokról, míg a többi emberek még keveset sem tud ezekről. Tehát, mit tennének az újak Baba előtt ülve? Ezért szükség van kertészekre, akik nagyon jól gondoskodnak róluk. Itt nagyon sok kertészre van szükség. Amikor az új diákok elmennek és beülnek az orvosi egyetemre, semmit sem értenek. Ez a tudás is új. Baba azt mondja: Én eljöttem, hogy mindenkit megtisztítsak. Emlékezzetek Rám, és tisztává fogtok válni. Jelenleg minden lélek tamopradhan. Ezért mondják azt, hogy minden lélek a Legfelső Lélek is egyben. Ha a Legfelső Lélek ott lenne mindenkiben, az Atya nem ülne le, és törné a fejét ilyen emberekkel. Nektek, kertészeknek a feladata, hogy a tüskéket virágokká változtassátok. Ti tudjátok, hogy az imádat az éjszaka és a tudás a nappal. Emlékeznek Brahma éjszakájára és Brahma nappalára. Prajapita Brahmának bizonyára sok gyermeke van. Azonban senkinek sincs akkora bölcsessége, hogy megkérdezze, ki az olyan sok Brahma Kumar és Brahma Kumari Brahmája? Prajapita Brahma nagyon jól-ismert, és rajta keresztül van az, hogy a Brahmin vallás megalapításra kerül. Az emberek mondják: Üdvözlet Brahma istenségnek. Az Atya tesz benneteket, gyerekeket Brahminokká, és azután istenségekké. Nektek, gyerekeknek érdeklődéssel kellene rendelkeznetek, hogy lejegyezzétek mindezeket az új pontokat, amik felmerülnek. Azok a gyerekek, akik jól megértik ezeket a dolgokat, lelkesen készítenének jegyzeteket. Jó dolog jegyzetet készíteni, mivel nehéz visszaemlékezni ezekre a pontokra. Készítsetek jegyzeteket és azután magyarázzatok bárkinek, aki eljön. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy jegyzeteket készítetek, és aztán ott hagyjátok a könyveiteket, hogy amikor új pontokat kaptok, félreteszitek a régi füzeteiteket. Amikor egy iskolában tanultok, és jól fejlődtök, továbbra is megtartjátok a korábbi tanulmányaitok könyveit. Itt, mindenekelőtt elmagyarázzátok ezeket a dolgokat. Aztán a végén azt mondjátok: Manmanabhav! Emlékezzetek az Atyára, és a világciklusra. Ez a fő dolog. Állandóan csak rám emlékezzetek. Ezt nevezik a jóga tüzének. Isten, a Tudás Óceánja, míg az emberi lények a szentírások óceánjai. Az Atya semmilyen szentírást nem mond el. Ha Ő is a szentírásokat mondaná, akkor mi lenne a különbség az emberi lények és Isten között? Az Atya azt mondja: Én elmondom nektek az imádat ösvénye szentírásainak a lényegét. Az emberek először furulyán játszanak a kígyóknak, és aztán elkapják őket és eltávolítják a mérgüket. Az Atya is megállít benneteket abban, hogy mérget igyatok. Az emberi lények tisztátalanná váltak azzal a méreggel. Az Atya azt mondja: Mondjatok le mindazokról. Ugyanakkor, az emberek nem mondanak le arról. Az Atya gyönyörűvé tesz benneteket, de ennek ellenére néhányan elbuknak, és bepiszkítják az arcukat. Az Atya eljött, hogy titeket, gyerekeket a tudás máglyájára ültessen. Azzal, hogy a tudás máglyájára ültök, a világ mestereivé, és a világ legyőzőivé váltok. Achcha.

A legédesebb, szeretett, régelvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt, az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1) Mindig legyetek annak a boldogságában, hogy eszközök vagytok az igaz vallás megalapításában, és hogy Maga Isten tanít benneteket. Az istenségi vallásunk nagyon sok boldogságot ad.

2) Nektek kertészekké kell válnotok, és el kell végeznetek a tüskéket virágokká változtatni szolgálatát. Mielőtt az Atya elé viszitek őket, nagyon jól fel kell őket készítenetek. Meg kell tennetek ezt az erőfeszítést.

Áldás:
Váljatok különösen gazdaggá és értelmessé azzal, hogy használtok minden erőt és növelitek azokat az erőket.

Az értelmes gyermekek ismerik minden erő használatának a módszerét. Amilyen mértékben használjátok az erőket, annak mértékében fognak azok az erők növekedni. Tehát, készítsetek egy olyan szellemi költségvetést, hogy minden lélek kapjon valamit tőletek, és énekelje a dicséreteteket. Nektek biztosan adnotok kell nekik valamit, függetlenül attól, hogy felszabadulást vagy életben való felszabadulást adtok. Készítsetek egy szellemi költségvetést, spóroljatok és halmozzátok fel az összes szellemi erőt, és az erőkkel, amiket felhalmoztatok, tegyétek szabaddá az összes lelket a szomorúságtól és békétlenségtől és attól, hogy koldusok legyenek.

Slogen:
Tegyétek a tiszta gondolatokat az életetek értékes kincsévé, és teljessé fogtok válni az összes kinccsel.