03.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, adjátok át mindenkinek az üzenetet, hogy az Atya utasítása: Ebben a legemelkedettebb átmeneti korban váljatok tisztává, és meg fogjátok kapni a mennyország örökségét.

Kérdés:
Mi az a könnyű dolog, amiről mindenkinek beszélnetek kellene?

Válasz:
Kövessétek az Atya utasításait ebben a végső születésben és váljatok tisztává, és akkor 21 születésre meg fogjátok kapni a világ uralkodását. Ezt nagyon könnyű dolog megtenni. Tanítsatok meg mindenkit arra, hogy ezt hogyan tegyék. Mondjátok nekik: Most emlékezzetek Shiv Babára és váljatok tisztává, és akkor a tiszta világ mestereivé fogtok válni.

Om shanti.
Ti, szellemi gyermekek tudjátok, hogy a Szellemi Atya elmagyarázza, hogy mit kell mondanotok az embereknek a kiállításokon és a mélákon (gyülekezetekben) ahol egy bemutatót tartotok és elmagyarázzátok a képeket, hogy most igényelniük kell az Atyától a korlátlan örökségüket. Milyen örökséget? El kell magyaráznotok, hogy az emberi lények hogyan válnak istenségekké, és hogyan igényelhetik fél ciklusra a korlátlan Atyától a mennyországbeli királyságukat. Az Atya az Üzletember, és ezt a szerződést meg kell Vele kötnötök. Az emberek tudják, hogy az istenségek tiszták. Amikor Bharatban az aranykor volt, akkor az istenségek tiszták voltak. Biztos, hogy valamit el kellett érniük, hogy a mennyországba menjenek. Senki más csak az Atya az, aki megalapítja a mennyországot, tehet benneteket képessé arra, hogy bármit is elérjetek. Egyedül a Tisztító Atya tisztítja meg a tisztátalant, és adja át nekik a tiszta világ királyságát. Ő egy ilyen könnyű szerződést ajánl nektek! Egyszerűen azt mondja: Ez a végső születésetek. Miközben itt vagyok, váljatok tisztává. Én eljöttem, hogy megtisztítsalak benneteket. Tegyetek erőfeszítést, hogy ebben az utolsó születésetekben tisztává váljatok, és a tiszta világ örökségét fogjátok igényelni. Ez a szerződés nagyon olcsó. Babának az volt a gondolata, hogy a gyerekeknek el kéne magyarázniuk, hogy ez az Atya utasítása: Váljatok tisztává! Ez a legemelkedettebb átmeneti kor, amiben tisztává kell válnotok. Az istenségek a legemelkedettebb lények. Annak idején Lakshmi és Narayan királysága volt. Az istenségi világbeli uralkodást megkaphatjátok az Atyától az örökségetekként, de csak akkor, ha ebben a végső születésben tisztává váltok az Atya utasításai szerint. Ő azt is megmutatja nektek, hogy a jóga erejével hogyan válhattok tamopradhanból satopradhanná. Nektek, gyerekeknek valamennyi kiadásotoknak kell lenni annak érdekében, hogy hasznot hozzatok. Egy királyság nem kerülhet megalapításra anélkül, hogy valamit ne költenének. Lakshmi és Narayan királysága most megalapításra kerül. Nektek, gyerekeknek biztos, hogy tisztává kell válnotok. Semmilyen helytelen cselekedetet ne hajtsatok végre se a gondolataitokban, se a szavaitokban, se a tetteitekben. Az istenségeknek soha nincsenek rossz gondolataik. Soha nem mondanak rossz szavakat a szájukon keresztül. Minden erénnyel teljesek, teljesen bűntelenek, a legemelkedettebb lények, akik a legmagasabb irányítás kódot követik. Azokról énekelnek, akik voltak és elmentek. Én most eljöttem, hogy titeket, gyerekeket azokká az istenségekké tegyelek. Éppen ezért nem szabad semmilyen rossz cselekedetet végrehajtanotok a gondolataitokban, a szavaitokban vagy a tetteitekben. Az istenségek teljesen bűntelenek. Ezeket az erényeket most magatokba szívhatjátok azért, mert ez a végső születésetek a halálnak ezen a földjén. A tisztátalan világot nevezik a halál földjének, a tiszta világot a halhatatlanság földjének. A halál földjének a pusztulása most ott van előttetek. A halhatatlanság földjét biztosan meg kell alapítani. Ez ugyanaz a nagy Mahabharat háború, amit a szentírásokban ábrázolnak, és amiben a régi bűnös világ elpusztult. Azonban senkinek nincs ez a tudása. Az Atya azt mondja: Mindannyian a tudatlanság álmában alszanak. Az öt bűntől mámorosak. Az Atya azt mondja: Most váljatok tisztává! Ugye mester istenségekké fogtok válni? Lakshmit és Narayant istenségnek és istennőnek nevezik, azaz megkapják Istentől az örökségüket. Bharat most tisztátalan. Mindenki gondolata, szavai és tettei ilyenek. Valami először az intellektusba lép be, majd utána felmerül a szavakban. Amikor azt cselekedetekbe teszik, akkor azok a cselekedetek bűnösökké válnak. Az Atya azt mondja: Ott nincsenek bűnös cselekedetek. Itt azért vannak bűnös cselekedetek, mert ez Ravan királysága. Az Atya azt mondja: Az életetek hátralévő részében maradjatok tiszták. Meg kell ígérnetek, hogy tiszták maradtok és az intellektusotok jógáját Hozzám kapcsoljátok, és így a sok születésetek bűnei elvágásra kerülhetnek. Csak aztán fogtok 21 születésre a mennyország mestereivé válni. Az Atya ezt ajánlja. Az, az Egyetlen elmagyarázza, hogy ez az, az örökség, amit az Atya ezen a valakin keresztül ad. Az, az Egyetlen Shiv Baba, és ez a valaki Dada. Ezért mi mindig azt mondjuk, hogy BapDada: Shiv Baba és Brahma Dada. Az Atya egy ilyen nagydolgot ajánl nektek! A halál földjének a pusztulása ott van előttetek. A halhatatlanság földje megalapításra kerül. Kiállításokat és vásárokat rendeznek, és így Bharat emberei hasznot kaphatnak. Az Atya eljön, és megteremti Bharatban Ráma (Isten) királyságát. Biztos, hogy Ráma királyságában csak tiszta emberek lesznek. Az Atya azt mondja: Gyerekek a kéjvágy a legnagyobb ellenség. Ezt az öt bűnt nevezik Mayának. Azzal, hogy azokat legyőzitek, a világ legyőzőivé váltok. Az istenségek a világ legyőzői. Senki más nem válhat a világ legyőzőjévé. Baba elmagyarázza, ha a keresztények összejönnének, akkor az egész világ királyságát megnyernék. Azonban az nem törvény. Azok a bombák az öreg világot fogják elpusztítani. Minden egyes ciklusban a világ újból öreggé válik, majd utána öregből újjá. Az új világban Isten királysága van, amit Ráma királyságának neveznek. Mivel nincs tudás arról, hogy ki Isten, ezért csak folyamatosan Ráma nevét kántálják. Nektek, gyerekeknek ezeket a dolgokat magatokba kell szívnotok. 84 születés alatt nekünk valóban satopradhanból tamopradhanná kellett válnunk. Most biztos, hogy újból satopradhanná kell válnunk. Shiv Baba átadta nektek az utasításokat, és azzal, hogy követitek azokat, 21 születésre egy magas státuszt fogtok igényelni a tiszta világban. Most akár erőfeszítést tesztek akár nem, akár emlékezésben maradtok és másoknak megmutatjátok az ösvényt akár nem, ez tőletek függ. Ti, gyerekek sok embernek megmutatjátok az ösvényt a kiállításokon. Magatoknak is hasznot kell hoznotok. Ez az üzlet nagyon olcsó. Avval, hogy tiszták maradtok ebben az utolsó születésetekben azáltal, hogy Shiv Babára emlékeztek, tamopradhanból satopradhanná fogtok válni. Ez az üzlet olyan olcsó! Az egész életetek megváltozik. Ilyen módon kell gondolkodnotok. Baba megkapta a híreket, amikor néhány gyermek elment „rakhit kötni” valaki azt mondta, hogy az lehetetlen lenne, hogy tiszták maradjanak ebben az időben, amikor a világ tamopradhan. Azok a szegény reménynélküliek még csak nem is tudják, hogy most az átmeneti kor van. Egyedül az Atya tisztít meg benneteket. A ti Segítőtök a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. Ők nem értik, hogy milyen hatalmas kísértést kapnak itt. Avval, hogy tisztává váltok, a tiszta világ mestereivé fogtok válni. Az Atya azt mondja: Avval, hogy legyőzitek Mayát, az öt bűnt, a világ legyőzőivé fogtok válni. Hát akkor miért ne kellene tisztává válnotok? Ez egy első osztályú dolog. Az Atya azt mondja: A kéjvágy a legnagyobb ellenség. Azáltal, hogy ezt legyőzitek, tisztává fogtok válni. Akik legyőzik Mayát, a világ legyőzőivé válnak. Ez Maya legyőzésének a dolga a jóga erejével. Egyedül a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek jön el, és azt mondja a lelkeknek, a szellemeknek: Emlékezzetek Rám, és az ötvözet el fog távolításra kerül. Aztán a satopradhan világ mestereivé fogtok válni. Az Atya az átmeneti korban átadja nektek az örökségeteket. Lakshmi és Narayan a legemelkedettebb lények voltak. Csak azokat nevezik a legemelkedettebb lényeknek, akik a legmagasabb irányítási kódot követik, és akik az istenségi valláshoz tartoznak. Minden nagyon jól elmagyarázásra kerül nektek, de ezek a pontok néha elfelejtésre kerülnek. Aztán miután az előadást megtartottátok, akkor emlékeztek arra, hogy bizonyos pontokat nem magyaráztatok el. Sok pontot elmagyarázhattok. Ez így történik. Még az ügyvédek is néha elfelejtenek pontokat. Aztán, amikor később emlékeznek egy pontra, akkor újból elkezdik az ügyüket. Ugyanez van az orvosoknál is. Ők azon gondolkoznak, hogy vajon egy bizonyos gyógyszer jó lenne egy bizonyos betegségre. Itt is sok pontotok van. Baba azt mondja: Én ma mély pontokat magyarázok nektek. Azonban mindazok, akiknek meg ezeket a pontokat meg kellene érteniük, tisztátalanok. Ők azt mondják: Ó Tisztító! Aztán, amikor valamit mondotok nekik, felindulttá válnak. Ők Isten előtt az igazságról beszélnek: Ó Tisztító jöjj el! Jöjj és tisztíts meg minket! Elfelejtik Istent és hazudnak, és ezért taktikával kell nekik magyaráznotok, és így a kígyó meghal, de a bot nem törik el. Az Atya azt mondja: Csípjétek fel az erényeket egy egértől; egy egér megharap titeket olyan okos módon, hogy bár elkezdtek vérezni, de azt egyáltalán nem ismeritek fel. Mindezeknek a pontoknak ott kellen maradnia nektek, gyerekeknek az intellektusában. Akik jógában maradnak, azok a megfelelő időben segítséget kapnak. Az lehetséges, hogy akiknek átadják ezt a tudást, az Atya által jobban szeretettek, mint akik elmondják azt a tudást. Aztán az Atya itt ül, és Ő Maga magyaráz nekik. Magyarázzatok nekik olyan módon, hogy érezzék, hogy jó tisztává válni. Azáltal, hogy ebben egy születésben tiszták maradtok, 21 születésre a tiszta világ mestereivé váltok. Isten beszél: Váljatok tisztává ebben a végső születésetekben, és Én garantálom, hogy a dráma terve szerint egy örökséget igényelhettek 21 születésre. Minden egyes ciklusban igényelitek ezt az örökséget. Akiket érdekel a szolgálat, azok érezni fogják, hogy menniük és magyarázniuk kellene. Minden felé rohannotok kell, hogy ezt tegyétek. Az Atya a Tudás Óceánja. Ő folyamatosan nagyon záporozza ezt a tudást. Azok a lelkek, akik tiszták, képesek arra, hogy ezt magukba szívják. Az ő nevüket dicsőítik. Elmondhatjátok, hogy milyen típusú szolgálatot végez valaki a kiállításokon és a mélákon. A tanároknak el kéne menni és megnézni, hogy néhányan hogyan magyaráznak másoknak. Általában nagyon jó magyarázni Lakshmi és Narayan képéről és a létráról. Ti olyanokká váltok a jóga erején keresztül, mint Lakshmi és Narayan. Lakshmi és Narayan Adi Devi és Adi Dev. Mindkettő, Lakshmi és Narayan beletartozik a négykarú képmásba; kettő kar Lakshmié, és kettő Narayané. Bharat emberei még csak nem is értik ezt. Maha Lakshminak négy karja van. Ez azt jelenti, hogy ő egy házaspárt képvisel. Vishnunak is négy karja van. Mindennap magyarázás van a kiállításokon. Még a szekeret is megmutatják. Azt mondják, hogy Arjuna egy szekérben ült, és hogy Krishna volt a szekérhajtó. Mindazok hosszú történetek. Ezek most a tudás aspektusai. A tudás nektárjának az urnáját Lakshmi fején mutatják. Valójában a tudás nektárjának az urnáját a Világanya (Jagadamba) tartja, aki aztán Lakshmivá válik. Ezt is el kell magyarázni. Az emberek az aranykorban egy valláshoz tartoznak, egy véleményük van; az istenségeknek egy véleményük van. Az istenségeken kívül senkit nem szabadna „Shrinek” (emelkedettnek) nevezni. Baba azon gondolkodott, hogy ahhoz, hogy az embereket megértésre késztesse, kevesebb szónak szabadna lennie. Ebben az utolsó születésben Ráma királyságának az uralkodóivá váltok azáltal, hogy győzedelmeskedtek az öt bűn felett. Ez egy költségek nélküli alku. Az Atya eljön, és a tudás múlhatatlan ékszereit adományozza. Az Atya a Tudás Óceánja, és egyedül Ő adja át nektek a tudás ékszereit. Indra udvarában angyalok vannak (Pukhraj Sabaj, stb.); ők mind segítők. Sok különböző típusú ékszer van. Ezért mutatják a 9 ékszert. Az igaz, hogy akik jól tanulnak, egy ilyen státuszt fognak elérni; mindenki sorszám szerinti. Ez az, az idő, hogy erőfeszítést tegyünk. Ti, gyerekek megértitek, hogy az Atya rózsafüzérének a gyöngyszemeivé váltok. Minél többet emlékeztek Shiv Babára, annál jobban fogtok előre versenyezni az emlékezés zarándoklatán, és annál gyorsabban fognak a bűneitek feloldozásra kerülni. Ez a tanulmány nem bonyolult. Csak tisztának kell maradnotok. Az isteni erényeket is magatokba kell szívnotok. Soha nem szabadna a szátokból köveknek felmerülni. Akik köveket dobálnak, azok olyanokká fognak válni, akiknek kő az intellektusuk. Csak akik szájából ékszerek emelkednek ki, azok fognak elérni egy magas státuszt. Ez nagyon könnyű. Magyarázzátok el a diákoknak, hogy a Tisztító, a Felszabadulás Adományozója és az Életben való Felszabadulás Adományozója mindenki számára a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shiva azt mondja: Ó Bharat emberei, szellemi gyermekek, avval, hogy tiszták maradtok a végső születésetekben, Ravannak ebben a királyságában, a halál földjén, a vaskorban, tamopradhanból satopradhanná fogtok válni azon a zarándoklaton keresztül, amikor a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel van az intellektusotok jógájának az ereje. Aztán újból képesek lesztek arra, hogy elérjétek a satopradhan aranykort, az istenségi önuralkodás státuszát, amely a tisztaságnak, a boldogságnak, a békének és a jómódnak a teljessége, pontosan úgy, ahogy azt tettétek 5000 évvel ezelőtt. Azonban az Atya tanít bennünket, és átadja az örökségünket, mielőtt az aktuális nagy pusztulás megtörténik. Minél többet tanultok, annál magasabb státuszt fogtok elérni. Ő vissza fog vinni Magával bennünket. Éppen ezért nem szabadna törődnünk ezekkel az öreg testekkel, és az öreg világgal. Most számunkra annak van itt az ideje, hogy elhagyjuk az öreg világot. Nagyon jó, ha az intellektusotok ilyen aspektusokat köpül. Avval, hogy erőfeszítést tesztek, előre fogtok haladni, és el fog jönni az idő, amikor nem fogtok fuldokolni. Láthatjátok, hogy a világ elpusztulóban van. Éppen ezért az intellektusunkat jógában kellene összekapcsolni. Avval, hogy szolgálatot végeztek, segítséget kaptok. Minél inkább megmutatjátok másoknak az ösvényt a boldogsághoz, annál több boldogságot fogtok tapasztalni. Folyamatosan erőfeszítést tesztek. Képesek lesztek látni a szerencséteket. Az Atya megtanít benneteket arra, hogy hogyan tegyetek erőfeszítést. Néhányan ebben válnak elfoglalttá, ellenben mások nem. Ti megértitek, hogy a milliárdosok, és a multimilliomosok csak úgy el fognak pusztulni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy egy magas státuszt igényeljetek, engedjétek, hogy állandóan csak a tudás ékszerei emelkedjenek ki a szátokból. Olyan cselekedeteket hajtsatok végre a gondolataitokkal, szavaitokkal és tetteitekkel, hogy egy emelkedett lénnyé váljatok, aki a legmagasabb irányítási kódot követi.

2. Ígérjétek meg, hogy ebben az utolsó születésetekben tiszták maradtok. Mondjátok el mindenkinek a módszert a tisztává váláshoz.

Áldás:
Legyetek megrázhatatlanok és elmozdíthatatlanok, és az erényeket vegyétek át másoktól azáltal, hogy állandóan jótékony érzéseitek vannak.

Annak érdekében, hogy az állapototokat megrázhatatlanná és elmozdíthatatlanná tegyétek, legyetek olyanok, akik állandóan az erényeket veszik át. Ha minden egyes helyzetben erényeket vesztek át, akkor nem fogtok ingadozni. Erényeket átvenni azt jelenti, hogy jótékony érzéseitek vannak. Meglátni az erényeket a hibákban azt jelenti, hogy erényeket vesztek át. Tehát vegyetek át erényeket még azoktól is, akiknek hibáik vannak. Mint ahogy más emberek határozottak a hibáikban, így nektek is határozottaknak kell maradnotok az erényeitekben. Ne a hibáknak , hanem az erényeknek a fogyasztóivá váljatok.

Slogen:
Akik mindenüket felajánlják az Atyának és könnyűekké válnak, azok az angyalok.