03.04.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, maradjatok az Atyára való pontos emlékezésben és az arcotok állandóan boldog, és ragyogó marad.

Kérdés:
Mi a módszer, hogy emlékezésben üljetek, és mi annak a haszna?

Válasz:
Amikor emlékezésben ültök, távolítsátok el az üzletetek minden komplikációját az intellektusotokból, és tekintsétek önmagatokat egy léleknek. A test és a testi kapcsolatok egy nagy háló. Nyeljétek le ezt a hálót, és menjetek túl a test tudatosságán. Ez azt jelenti, hogy amikor meghaltok, a világ halott számotokra. Amikor élő halált haltok, mindent elfelejtetek, miközben éltek, és csak az egy Atyára emlékeztek. Ez a testetlen állapot. Ezen keresztül van az, hogy a rozsda el lesz távolítva a lélekről.

Ének:
Ó éjszaka vándora, ne csüggedj, a hajnal célja nincs messze...

Om shanti.
A gyermekek az emlékezés zarándoklatán ülnek. Ezt vezetett meditációnak, vagy csendben ülésnek is nevezik. Ti nem csak csendben ültök, ti tesztek is valamit. Stabilak vagytok az eredeti vallásotokban, de egy zarándoklaton is vagytok. Az Atya, aki ezt a zarándoklatot tanítja, hazavisz benneteket. Azok világi brahminok, akik magukkal visznek benneteket. Ti szellemi Brahminok vagytok. Azt mondják, a Brahminok klánja, vagy kasztja. Ti, gyermekek most az emlékezés zarándoklatán ültök. Azok, akik más gyülekezetben ülnek, a gurujukra emlékeznének. A guru eljönne és egy előadást tartana. Az is az odaadás ösvénye. Ez az emlékezés zarándoklata, amin keresztül a bűneitek megsemmisülnek. Ti emlékezésben ültök azért, hogy a rozsda el legyen távolítva. Az Atya utasítása az: A rozsda el lesz távolítva a rám való emlékezésen keresztül, mert egyedül én vagyok a Tisztító. Az nem úgy van, hogy én valaki emlékezése miatt jövök el. Az én eljövetelem fix a drámában. Ez akkor van, amikor a tisztátalan világnak meg kell változnia és egy tiszta világgá kell válnia. Ő eljön, és Brahmán keresztül újból véghezviszi az eredeti örökkévaló istenségi vallás megalapítását, ami eltűnt. Erre a Brahmára mondják azt, Brahma válik Vishnuvá egy másodperc alatt. Aztán, Vishnunak 5.000 évet vesz igénybe, hogy Brahmává váljon. Ezeket a dolgokat meg kell érteni az intellektusotokkal. Ti, akik shudrák voltatok, mostanra a Brahmin klánná váltatok. Amikor Brahminokká váltok, Shiv Baba megtanítja nektek az emlékezés zarándoklatát Brahmán keresztül, hogy az ötvözetet eltávolítsák. Ti most megértettétek, hogy a teremtés ciklusa hogyan forog. Ez nem vesz időt igénybe. Ez most valóban a vaskor. Azok az emberek azt mondják, ez most a vaskor eleje, míg az Atya elmondja nektek, hogy ez most a vaskor vége. Extrém sötétség van. Az Atya azt mondja: Én elmondom nektek az összes véda és szentírás lényegét. Amikor ti, gyermekek itt ültök reggel, csak emlékezésben kell ülnötök. Máskülönben Maya viharai eljönnek, és az intellektusotok a saját üzletetek felé fordul. Azok a komplokációk mind külsők. Egy pók egy olyan nagy hálót sző, aztán azt önmaga lenyeli. Ott van a test sok komplikációja. Az anyai nagybácsi, az atyai nagybácsi, a guruk, olyan sok háló, ami mind látható. A testtel együtt azokat is mind le kell nyelni. Nektek csak egy testetlen lélekké kell válnotok. Amikor egy személy levedli a testét, mindent elfelejt. Amikor meghaltok, a világ halott számotokra. Az intellektusotokban ott a tudás, hogy ennek a világnak meg kell semmisülnie. Az Atya elmagyarázza, azoknak, akik képtelenek arra, hogy kinyissák a szájukat (tudást adjanak), emlékezésben kellene ülniük, ugyanúgy, ahogy ez az egy (Brahma) emlékszik az Atyára. Egy feleség emlékszik a férjére, mert neki azt mondták: a férjed az istened. Ezért van az, hogy ő eltávolítja az intellektusából a saját apját és azt a férje felé fordítja. Ez az egy minden férj Férje. Ő a Vőlegény. Ti mindannyian mennyasszonyok vagytok és az egy Istent imádjátok. Minden hívő Ravan börtönében van. Ezért, az Atya biztosan kegyelmet érez. Az Atya kegyelemteljes. Csak Őt hívják a kegyelemteljes Egynek. Ebben az időben sok típusú guru van. Bárkit gurunak neveznek, aki valamilyen tanítást, vagy útmutatást ad. Itt az Atya Raja jógát tanít, gyakorlati módon. A Legfelső Lelken kívül senki nem tudja, hogyan tanítsa ezt a Raja jógát. A Legfelső Lélek eljött és Raja jógát tanított. Aztán, mi történt? Senki nem tudja. Ők sok példát adnak a Gitából. Még a kislányok is a Gitát idézik, és így őket egy kicsit dicsérik. A Gita mostanra eltűnt. Ott van a Gita nagy dicsérete. Az Atya megfiatalítja az egész világot a Gita tudásával. A testeteket örökkévalóvá teszi, mint az életfa. Ő a testet halhatatlanná teszi. Nektek, gyermekeknek az Atya emlékezésében kell maradnotok. Ti nem hívjátok az Atyát. Ti az Atya emlékezésében maradtok, és fejlődtök. Érdeklődésnek kell lennie az Atya utasításai követésében. Én az ételemet csak Shiv Babára való emlékezésben fogom megenni. Ez azt jelenti, hogy én Shiv Babával eszem. Ti erre találhattok valamennyi időt még a munkátokban is. Néhányan azt mondják Babának, amikor a székemen ülök, emlékezésben ülök. Ezért, amikor jön egy tisztviselő, ő azt látja, hogy miközben ültök, eltűntök, vagyis testetlenné váltok. Néhány ember szeme nyitva marad, és mások becsukják a szemüket. Néhányan így ülnek, és nem látnak semmit. Ez olyan, mintha teljesen elveszettek lennének. Ez így történik néhány esetben. Baba csak meghúzza a fonalat, és ők élvezetben ülnek. Valaki megkérdezné tőle, mi történt veled? Ő azt mondaná, én csak az Atya emlékezésében ültem. Az intellektusotok tudatában van annak, hogy Babához kell mennetek. Az Atya azt mondja, azzal, hogy lélek tudatossá váltok, eljöttök hozzám. Senki nem mehet el oda, anélkül, hogy tisztává válna. Hogyan tudtok tisztává válni? Csak az Atya tudja megmutatni nektek a módszert. Emberi lények ezt nem tudják elmondani nektek. Amikor akárcsak egy keveset is megértetek, képesek lesztek ara, hogy hasznot hozzatok másoknak. Nektek biztosan erőfeszítést kell tennetek azért, hogy hasznot hozzatok másoknak, és átadjátok nekik az Atya bemutatását. Az odaadás ösvényén az emberek az Atyára emlékeznek, és azt mondják, ó Isten, Atya, légy kegyelmes. Ez olyan, mintha a fohászkodás egy szokássá vált volna. Az Atya titeket, gyermekeket jótékonnyá, önmagához hasonlóvá tesz. Maya mindenkit olyan oktalanná tett. Amikor egy fizikai apa látja, hogy a gyermeke viselkedése nem olyan jó, ő azt mondaná a gyermeknek, hogy ő oktalan, hogy elpazarolja az apja minden tulajdonát egy év alatt. Így a korlátlan Atya is azt mondja, nézzétek meg, mivé tettelek benneteket és most nézzétek meg a saját viselkedéseteket. Ti, gyermekek most megértitek, hogy ez a játék milyen csodálatos. Bharat egy ilyen hanyatlással rendelkezik. Ez Bharat embereinek a hanyatlása. Ők nem tekintik önmagukat azoknak, akik degradálttá, vaskorivá, vagy tamopradhanná váltak. Amikor Bharat mennyország volt, az emberek a mennyország lakói voltak. Ugyanazok az emberi lények most a pokol lakói. Senki nem rendelkezik ezzel a tudással. Még ez a Baba sem tudta ezt. Most ott van a ragyogás az intellektusában. Miközben 84 születést veszünk, nekünk biztosan le kell jönnünk a létrán. Nincs margó a felemelkedéshez. Miközben lejöttetek, nektek tisztátalanná kellett válnotok. Ez a dolog nincs ott senki intellektusában. Az Atya ezt elmagyarázta nektek, gyermekeknek. Nektek most el kell magyaráznotok Bharat embereinek: Ti a mennyország lakói voltatok, és mostanra a pokol lakóivá váltatok. 84 születést vettetek. Az emberek hisznek az újjászületésben és így nekik biztosan le kell jönniük. Az Atya elmagyarázta, hogy mennyi újjászületést vettetek. Most érzitek, hogy tiszta istenségek voltatok, és Ravan tisztátalanná tett benneteket. Az Atyának el kell jönnie, hogy tanítson benneteket azért, hogy shudrákból istenségekké tegyen. Az emberek az Atyát a Vezetőnek, és a Felszabadítónak hívják, de nem értik annak a jelentését. Most az idő nagyon hamarosan eljön, amikor ezt mindenki meg fogja érteni, és látni fogják, mivé váltatok abból, akik voltatok. Nézzétek meg, hogy a dráma hogyan van megteremtve. Egyikőtök sem álmodott arról, hogy olyanná válhattok, mint Lakshmi és Narayan. Az Atya visszahozza a sok emléket számotokra. Ha ti most igényelni akarjátok az örökségeteket az Atyától, kövessétek a shrimatot. Gyakoroljátok, hogy az emlékezés zarándoklatán maradtok. Tudjátok, hogy amikor a keresztény papok sétálni mennek, ők ilyen mély csendben sétálnak. Ők Krisztus emlékezésében maradnak. Szeretik Krisztust. Ti, szellemi vezetők szerető intellektussal rendelkeztek a legfelső módon szeretett Legfelső Atya, a Legfelső Lélek iránt. Gyermekek, tudjátok, hogy a királyság biztosan megalapításra kerül, sorszám szerint, az erőfeszítéseiteknek megfelelően, amit megtesztek, azzal, hogy követitek a shrimatot, ugyanúgy, ahogy ez az előző ciklusban történt. Az Atya nektek nagyon jó utasításokat ad, ennek ellenére néha olyan rossz ómenek vannak, hogy egyáltalán nem követitek a shrimatot. Tudjátok, hogy csak a shrimat követésével lesz győzelem. Csak azzal van győzelem, hogy hittel rendelkeztek. Az Atya azt mondja, kövessétek az utasításaimat. Miért gondoljátok azt, hogy Brahma az, aki az utasításokat adja. Mindig tekintsétek Shiv Babát annak, aki tanácsokat ad. Ez az egy csak a szolgálatért adna utasításokat. Néhányan megkérdezik, Baba elvégezzem ezt az üzletet? Baba nem ad utasításokat ilyen dolgokra. Az Atya azt mondja, én eljöttem, hogy megmutassam nektek a módszert, hogy a tisztátalant tisztává tegyétek. Nem azokért a dolgokért jöttem el. Ti így kiáltottatok hozzám, ó Tisztító, jöjj el, és tisztíts meg minket. Ezért én megmutatom nektek a módszert. Ez nagyon könnyű. A ti nevetek az inkognitó hadsereg. Aztán, az emberek fegyvereket és nyilakat ábrázoltak. Ugyanakkor azok a nyilak itt nem kérdésesek. Mindaz az odaadás ösvénye. Az Atya eljön, és megmutatja nektek az ösvényt, amin keresztül elmentek az igazság földjére, fél ciklusra. Ott nincs más föld. Amikor ti ezt elmagyarázzátok másoknak, ők nem hisznek nektek, és megkérdezik, ez hogyan lehet csak Bharat. 3.000 évvel Krisztus előtt Bharat mennyország volt. Abban az időben nem volt más vallás. A fa folyamatosan növekedett. Az csak úgy van, hogy ti elfelejtettétek az Atyátokat, a vallásotokat (dharmát) és a karmátokat. Ha ti önmagatokat az istenségi vallásból valónak tekintenétek, nem ennétek piszkos dolgokat. Ugyanakkor, ti azokat megettétek, mert nem rendelkeztetek azokkal az erényekkel. Ezért hívjátok önmagatokat hinduknak. Máskülönben szégyellni kellene magatokat, hogy az őseitek olyan tiszták voltak, és ti ilyen tisztátalanná váltatok, és elfelejtettétek a saját vallásotokat. Most megértitek nagyon világosan a dráma elejét, közepét és végét. Ha bármi történik, azt mondhatjátok, hogy Baba még nem magyarázta el nektek azokat a pontokat. Ez minden. Máskülönben ők szükségtelenül zavarodottá válnának. Csak mondjátok el nekik, mi még mindig tanulunk. Ha most mindent tudnánk, a pusztulás bekövetkezne. De nem. Még mindig van egy kis margó. Mi még mindig tanulunk. A végére teljesen tisztává fogunk válni. A rozsda folyamatosan eltávolításra kerül és szatopradhanná fogtok válni, sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Láthatjátok, hogy a tisztátalan világnak meg kell semmisülnie. Manapság az emberek azt mondják, hogy Isten biztosan eljött valahova, de Ő inkognitó. Ez valóban a pusztulás ideje. Csak az Atya a Felszabadító és a Vezető, aki mindenkit haza fog vinni. Mindenki meg fog halni, mint a moszkitók raja. Azt is megértitek, hogy nem mindenki ül emlékezésben ugyanolyan mértékben. Néhányaknak pontos a jógája, néhányan fél órán át jógáznak, és mások tizenöt percig. Néhányan még egy percig sem maradnak emlékezésben. Azoknak, akik azt mondják, hogy állandóan emlékezésben vannak, egy nagyon boldog és ragyogó arccal kellene rendelkezniük. Az ilyen gyermekeknek érzékfeletti örömmel kellene rendelkezniük. Az intellektusuk nem vándorolna más felé. Ők boldogságot éreznének. Az intellektusuk azt mondja: Hadd maradjak az Egy Szeretett emlékezésében, hogy a rozsda eltávolításra kerüljön. Aztán, önmagukba szívják ezt a szokást. Ti örökké egészségessé, és örökké gazdaggá váltok az emlékezés zarándoklatán keresztül. Nektek a ciklusra is emlékeznetek kell. Az egyedüli erőfeszítés, hogy maradjatok emlékezésben. A ciklus is forog az intellektusotokban. Ti most mestermagokká váltok. Az emlékezéssel együtt forgassátok az önmegismerés diszkoszát is. Ti, Bharat emberei világítótornyok vagytok. Szellemi világítótornyok vagytok, akik megmutatják mindenkinek a hazafelé vezető ösvényt. Ezt is el kell magyarázni. Ti megmutatjátok a felszabadulásba és életben való felszabadulásba vezető ösvényt, és így van az, hogy szellemi világítótornyok vagytok. Az önmegismerésetek diszkosza folyamatosan forog. Ha le akarjátok írni a nevet, akkor azt el is kell magyaráznotok. Baba folyamatosan magyaráz nektek: Ti személyesen előtte ültök. A tudás esője azokért van, akik személyesen a Szeretettel vannak. A legnagyobb élvezet abban van, ha Babát szemtől szembe hallgatjátok. A második, meghallgatni a kazettát. A harmadik a Murli elolvasása. Shiv Baba mindent elmagyaráz Brahmán keresztül. Ez a Brahma is tudja. Ugyanakkor, csak Shiv Babát kell tekintenetek annak, aki mindent elmond. Amikor nem ezt gondoljátok, sok a szófogadatlanság. Mindaz, amit Shiv Baba mond, jótékony. Még akkor is, ha történik valamilyen vesztesség, az is profittá fog válni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Kövessétek az Atya minden utasítását és fejlődjetek. Legyen igaz szeretetek az egy Atya iránt. Készítsétek el és egyétek meg az ételt az Atya emlékezésében.

2. Váljatok szellemi világítótornyokká, és mindenkinek mutassátok meg a felszabadulásba és életben való felszabadulásba vezető ösvényt. Nektek biztosan olyan jótékonnyá kell válnotok, mint az Atya.

Áldás:
Rendelkezzetek korlátlan érdektelenséggel, és tapasztaljátok meg az egész világot az egy Atyában.

Csak azok rendelkezhetnek korlátlan érdektelenséggel, akik az Atyát tekintik a világuknak. Azok, akik csak az Atyával rendelkeznek a világukként, csak a saját világukban maradnának, nem bonyolódnának bele senki másba, és így automatikusan félre lépnek. Mindkettő, az emberek és a tulajdon is benne van a világban. „Az Atya vagyona az én vagyonomat jelenti”. Azzal, hogy megőrzitek ezt a tudatosságot, azzá váltok, aki korlátlan érdektelenséggel rendelkezik. Miközben másokat néztek, nem fogjátok látni őket, ők nem lesznek láthatók számotokra.

Slogen:
Annak érdekében, hogy egy erőteljes állapotot tapasztaljatok, őrizzétek meg a magányban lenni és szórakoztatónak lenni egyensúlyát.