03.05.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, olyan édessé kell válnotok, mint amilyen az Atya. Senkinek ne okozzatok szomorúságot. Soha ne váljatok mérgesekké.

Kérdés:
Ti, gyermekek ismeritek a karma mély filozófiáját, és így milyen bűnös tetteket nem szabadna végrehajtanotok?

Válasz:
Egészen mostanáig úgy gondoltátok, hogy adományozni jótékony cselekedet, de most megértitek, hogy még az adományozásban is néha bűn kerül felhalmozásra azért, mert ha pénzt adományoztok egy olyan személynek, aki azt bűn elkövetésére használja, az biztosan hatással lenne az állapototokra. Ezért megértéssel adományozzatok.

Ének:
Vigyél el minket a bűnnek ebből a világából, a vigasz és a pihenés egy helyére!

Om shanti.
Ti, gyermekek most Baba előtt ültök. Az Atya azt mondja: Ó élő lelkek, figyeltek? Ő a lelkekhez beszél. Ti, lelkek tudjátok, hogy a korlátlan Atyánk Magával visszavisz minket arra a helyre, ahol a szomorúságot meg sem említik. Az ének azt mondja: Vigyél el minket a bűnnek ebből a világából, egy tiszta világba. A világ nem tudja, hogy mi a tisztátalan világ. Nézzétek meg, hogy manapság az emberekben olyan erőteljes a kéjvágy és a harag. A harag befolyása alatt azt mondják: Megsemmisítem az országukat. Az emberek azt mondják: Ó Isten, vigyél el minket ebből a rendkívüli sötétségből a rendkívüli világosságba azért, mert ez az öreg világ. A vaskort hívják az öregkornak és az aranykort hívják az újkornak. Senki más csak az Atya teremtheti meg az újkort. A mi édes Babánk most elvisz minket a bánat földjéről a boldogság földjére. Baba, Rajtad kívül senki más nem tud minket elvinni a mennyországba. Baba olyan világosan magyaráz, és ez mégsem ül be az emberek intellektusába. Ebben az időben megkapjátok Baba emelkedett utasításait. Az emelkedett utasítások követése által emelkedetté válunk. Ha itt emelkedetté váltok, akkor az emelkedett világban egy magas státuszt fogtok igényelni. Ez Ravan korrupt világa. A saját tudatotok utasításait követni, hívják „manmat”-nak. Az Atya azt mondja: Kövessétek a shrimatot. Az ördögi utasítások újból és újból a pokolba löknek benneteket. Mérgessé válni szintén az ördögi utasítások követése. Baba azt mondja: Ne legyetek egymásra mérgesek. Egymással szeretettel legyetek kapcsolatban. Mindegyikteknek magatokért kell venni a tanácsot. Az Atya azt mondja: Gyermekek, miért követtek el bűnt? Mindennek, amit tesztek, jótékonynak kellene lennie. Csökkentsétek a kiadásaitokat. Olyan sok pénzt költöttetek azzal, hogy végig botladoztatok a zarándokhelyeken, a sannyasikhoz botladoztatok, és mindenféle fizikai szertartást végeztetek. Baba megszabadít titeket mind-azoktól. Az emberek házassági ünnepségeket tartanak olyan nagy ragyogással. Még kölcsönöket is felvesznek azért, hogy megcsinálják a házassági ünnepségeket. Először is adósságba kerülnek, és másodsorban tisztátalanná válnak. Akik tisztátalanná akarnak válni, azok elmehetnek és így tehetnek, de miért kellene bárkinek is megakadályozni azokat, akik követni akarják a shrimatot és tisztává akarnak válni abban, hogy így tegyenek? Ha a barátaitok és rokonaitok vitatkoznak veletek, akkor azt tolerálnotok kell. Meera is mindent tolerált. A korlátlan Atya eljött, hogy raja jógát tanítson nektek, és képessé tegyen benneteket arra, hogy igényeljétek az istenek és istennők státuszát. Lakshmit és Narayant nevezik istennek és istennőnek. A vaskor végén mindenki tisztátalan, és így ki változtatta meg őket? Ti gyermekek, most tudjátok, hogy Baba hogyan jön el, és alapítja meg a mennyországot, ami Ráma királyságát jelenti. Mi eljöttünk ide, hogy igényeljük a nap és hold dinasztia státuszát. Akik a napdinasztia méltó gyermekeivé válnak, azok nagyon jól fognak tanulni. Az Atya mindenkinek elmagyarázza: Tegyetek erőfeszítést és kövessétek az anyát és az atyát! Tegyetek olyan erőfeszítést, hogy az örököseikké váljatok. Mivel Mamáról és Babáról beszéltek, ezért váljatok méltókká arra, hogy a jövő trónjaira legyetek ültetve. Az Atya azt mondja: Tanuljatok olyan sokat, hogy elém menjetek. Sok gyermek van, akik magasabbra kerülnek, mint az apjuk. A korlátlan Atya azt mondja: Én a világ mestereivé teszlek benneteket. Én nem válok azzá. Az Atya olyan édes! Az Ő shrimatja nagyon jól ismert. Emelkedett istenségek voltatok, és azzal, hogy 84 születést vettetek, mostanra tisztátalanná váltatok. Ez a győzelem és vereség egy játéka. Akik vereséget szenvednek Mayától, azok vereséget szenvednek mindentől, és akik legyőzik Mayát, azok legyőznek mindent. Azt mondani, hogy le akarjátok győzni a tudatot, helytelen. A tudatotok nem hagyhatja abba a gondolkodást. A tudatotok gondolatokat fog teremteni. Lehet, hogy le akartok ülni minden gondolat nélkül, de mennyi időre? Nektek cselekednetek kell. Azok az emberek azt gondolják, hogy nekik nem szabadna háztartásban élniük, és végrehajtaniuk azokat a tetteteket. A hatha jóga sannyasiknak is megvan a maguk szerep. Az elszigetelődés ösvényén megvan a saját vallásuk. Egyetlen más vallásban nem hagyják el az otthonaikat és családjukat, és mennek el az erdőkbe. Ha valaki elhagyja az otthonát és családját, az azért van, mert látta, hogy a sannyasik így tesznek. Baba nem inspirál benneteket arra, hogy a családotokban érdektelenek legyetek. Az Atya azt mondja: Élhettek otthon, de váljatok tisztává. Folyamatosan felejtsétek el az öreg világot. Én megteremtem az új világot számotokra. Shankaracharya nem mondja azt a sannyasiknak, hogy ő új világot teremt számukra. A lemondásuk, amin keresztül ideiglenes boldogságot kapnak, korlátolt. A tisztátalan emberek elmennek, és meghajolnak előttük. Nézzétek meg, hogy milyen nagy tiszteletet adnak a tisztaságnak. Nézzétek meg, hogy manapság milyen nagy lakásaik vannak! Az emberek adományoznak, de abban nincs jótékonyság. Azt gondolják, hogy bármit is tesznek Isten nevében, az jótékonyság. Az Atya megkérdezi: A nevemben milyen feladatért használjátok azt az adományt? Azoknak kellene adományozni, akik nem követnek el bűnt. Ha bűnt követnek el az adományotokkal, akkor az rátok is hatással lenne, mert ti adtátok a pénzt. Azzal, hogy tisztátalanoknak adtatok, teljesen elszegényedetté váltatok. Minden pénz elvesztegetésre került. Lehet, hogy ideiglenes boldogságot fogtok kapni, de az is a drámában van. Most ti tisztává váltok azzal, hogy követitek az Atya shrimatját. Ott sok pénzetek lesz. Ott senki nem lesz tisztátalan. Ezeket a dolgokat nagyon jól meg kell érteni. Ti Isten gyermekei vagytok. Nagy királyiságnak kellene lenni bennetek. Azt mondják, hogy akik rágalmazzák a gurujukat, azok nem érihetik el a céljukat. Ott az apa, a tanár és a guru, mind különböző. Itt mindhárom, az Atya, a Tanár és a Satguru, ugyanaz az Egyetlen. Ha végrehajtotok bármilyen helytelen tettet, akkor mind a hármat rágalmazzátok. Csak az igaz Atya, igaz Tanár és a Guru (Satguru) utasításainak követésével váltok emelkedetté. A testeteket el kell hagynotok, így miért ne használjátok azt az isteni szellemi szolgálatra, és igényeljétek az örökségeteket az Atyától? Az Atya azt mondja: Mit tennék azzal, ha azt elvenném tőletek? Én a mennyország uralkodását adom nektek. Én ott sem élek palotákban, és itt sem élek palotákban. Ők azt éneklik: Ó Nagy Istenség, töltsd meg a kötényeinket! Azonban azt senki nem tudja, hogy mikor és hogyan fogja feltölteni mindenki kötényét. Ő feltöltötte a kötényeiteket, és így biztosan létezett élő formában. Nagyon boldoggá és gazdagokká váltok 21születésre. Egy ilyen Atya utasításait kövessétek minden egyes lépésnél. A cél nagyon magas. Ha valaki azt mondja, hogy ő nem képes azokat követni, akkor Baba azt mondaná: Akkor miért mondod azt; „Baba”? Ha a shrimatot nem követik, akkor nagyon sok lesz a büntetés és a státusz meg fog semmisülni. Hallottátok az éneket. Az azt mondja: Vigyél el engem egy olyan világba, ahol boldogság és béke van. Csak az Atya adhatja ezt nektek. Ha nem követitek az Atya utasításait, akkor vesztességet okoztok magatoknak. Itt ez nem kiadás kérdése. Azt nem mondják nektek, hogy hozzatok kókuszt, vagy édességet a gurunak, vagy fizessetek bármilyen iskolai díjat, stb. Itt egyáltalán semmi ilyen nincs. Megtarthatjátok a pénzeteket magatoknak, csak egyszerűen tanulmányozzátok ezt a tudást. A saját jövőtök megreformálásában nincs vesztesség. Itt még azt sem tanítják nektek, hogy hajoljatok meg. Fél cikluson át pénzt adtatok és meghajoltatok, és mégis elszegényedetté váltatok. Az Atya most elvisz benneteket a béke földjére. Onnan elküld titeket a boldogság földjére. Az új kor és az új világ lassan el fog jönni. Az aranykort hívják az újkornak. Aztán a fokok fokozatosan csökkennek. Az Atya most méltókká tesz benneteket. Ott van Narad példája. Ha van bennetek bármilyen ördögi szellem, akkor nem lesztek képesek arra, hogy Lakshmival házasodjatok. Gyermekek, gondoskodnotok kell a háztartásotokról és szolgálatot is kell végeznetek. Azok az emberek kezdetben futva jöttek, mert sokat verték őket. Sok ártatlant bántottak, de ők nem foglalkoztak azzal a veréssel. A kemencében néhányan nagyon erőteljessé váltak, és a gyengék elmentek. A dráma sorsa ily módon van megteremtve. Bármi történt, annak meg kellett történnie, és újból meg fog történni. Ők még mindig bántani fognak benneteket. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shiva az, akit a legjobban bántanak. Azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló, hogy Ő benne van a macskákban, a kutyákban, a halakban és a krokodilokban, stb. Az Atya azt mondja: Én felemelem azokat, akik rágalmaznak Engem. Én benneteket a világ mestereivé teszlek. Shri Krishna a mennyország egy hercege volt. Azt mondják, hogy őt megmarta egy kígyó, és ezért vált kékké. Ott hogyan marhatná meg egy kígyó? Kans hogyan létezhetne Krishna földjén? Azok mind csak hosszú történetek. Azok az imádat ösvényének szertartásai, amin keresztül folyamatosan lefelé jöttök. Baba gyönyörű virágokká tesz benneteket. Néhányan nagyon nagy tüskék. Ők Istenről, az Atyáról beszélnek, de semmit nem tudnak. Tudják, hogy Ő az Atya, de nem tudják, hogy milyen örökséget kapnának Tőle. A korlátlan Atya azt mondja: Én eljöttem, hogy átadjam nektek a korlátlan örökségeteket. Az egyik a világi apátok, a másik a nem világi, (alokik) apátok, az Emberiség Atyja, Brahma és a harmadik az Atya, aki ezen a világon túlról van, Shiva. Mindegyikteknek három apja van. Tudjátok, hogy megkapjátok a Nagyapátok örökségét Brahmán keresztül. Ezért követnetek kell a shrimatot, mert csak aztán fogtok emelkedetté válni. A jutalmatokat az aranykorban kapjátok meg. Ott nem ismeritek se az Emberiség Atyját, Brahmát, se Shivát. Ott csak a fizikai apátokat ismeritek. Az aranykorban csak egy apátok van. Az imádat ösvényén két apátok van; a világi apa és az Egyetlen, aki túlról van. Most, ebben az átmeneti korban három apátok van. Senki más nem magyarázhatja el ezeket a dolgokat. Hiteteknek kellene lenni. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy az egyik pillanatban van hitetek, és a következő pillanatban kétségeitek vannak. Ez olyan, mint megszületni az egyik pillanatban és meghalni a következő pillanatban. Amikor meghaltok, az örökségnek vége. Soha ne váljatok el egy ilyen Atyától! Minél többet emlékeztek folyamatosan az Atyára és végeztek szolgálatot, annál magasabb státuszt fogtok kapni. Az Atya azt is elmagyarázza: Kövessétek az utasításaimat és védettek lesztek. Máskülönben nagyon nagy lesz a büntetés. Víziókat fogtok kapni minden bűnről, amit elkövettetek, és a shrimatról, amit nem követtetek. Büntetést kaptok azzal, hogy arra késztetnek titeket, hogy szubtilis testet öltsetek. Víziókat adnak akkor is, amikor egy anyaméh börtönében vagytok: Ezek azok a bűnök, amiket elkövettél, és így ez a büntetés jár azokért. A fa folyamatosan növekedni fog. Akik ehhez a valláshoz tartoztak, azok áttértek más vallásokba. Ők mind újból fel fognak merülni. Mindenki más vissza fog térni a saját szekciójába. Különböző szekciók vannak. Nézzétek meg, hogy a fa hogyan növekszik! A kisebb ágak folyamatosan fel fognak merülni. Tudjátok, hogy édes Baba eljött, hogy hazavigyen bennünket, és ezért nevezik Őt a Felszabadítónak. Ő a Bánat Eltávolítója, és a Boldogság Adományozója. Ő válik a Vezetőnkké és visszavisz minket a boldogság földjére. Még azt is mondja: Én benneteket 5000 évvel is elküldtelek a boldogság kapcsolataiba. Aztán 84 születést vettetek. Most igényeljétek az örökségeteket az Atyától. Mindenki szereti Shri Krishnát. Nem szeretik annyira Lakshmit és Narayant, mint Krishnát. Az emberek nem tudják, hogy Radhe és Krishna válnak Lakshmivá és Narayanná. Ezt senki nem tudja. Ti tudjátok, hogy Rádhe és Krishna különböző királyságokból voltak, és aztán a házasságukat követően Lakshmivá és Narayanná váltak. Krishnát a rézkorban ábrázolták. Senki nem mondhatja azt, hogy Krishna a Tisztító. Senki nem igényelhet egy magas státuszt anélkül, hogy ne tanulna rendszeresen. Achcha.

A legédesebb, szeretett rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. A viselkedésetek legyen nagyon királyi. Beszéljetek nagyon keveset és nagyon édesen. Annak érdekében, hogy védettek legyetek a büntetéstől, kövessétek az Atya shrimatját minden egyes lépésnél.

2. Tanuljatok nagyon jól, nagy figyelemmel. Kövessétek az anyát, és az atyát, és váljatok méltókká arra, hogy a trónra ültetettek legyetek; váljatok örökösökké. Ne kerüljetek a harag befolyása alá, és ez által ne okozzatok szomorúságot.

Áldás:
Legyetek a legemelkedettebb szolgálók, akik kinyilvánítják az emelkedett tudatosságukat és állapotukat, miközben hétköznapi tetteket hajtanak végre.

Mindegy, hogy egy igaz gyémántot mennyi por takar, az biztosan kinyilvánítaná a ragyogását. Ugyanilyen módon az életetek olyan, mint egy gyémánt; mindegy, hogy milyen az atmoszféra, hogy milyen a gyülekezet, a ragyogásotokat és mámorotokat mindenkinek látni kellene. Lehet, hogy hétköznapi munkát végeztek, de a tudatosságotok és az állapototok legyen olyan emelkedett, hogy az emberek, akik látnak titeket, azt érezzék, hogy nem hétköznapi személyek vagytok, hogy bár szolgálók vagytok, de a legemelkedettebbek.

Slogen:
Egy igaz raja jógi az, akinek a leghajszálnyibb ragaszkodása sincs senkihez, még a gondolataiban sem.