03.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ez egy színdarab a temetőről és az angyalok földjéről (kabristhan és Paristhan). Ebben az időben ez temető és később Pariszthanná válik. Ne engedjétek, hogy a szívetek ragaszkodjon ehhez a temetőhöz.

Kérdés:
Melyik egy dolog ismeretével fog az emberi lények minden kétsége eltávolításra kerülni?

Válasz:
Ha ők megtudják, hogy ki az Atya és hogyan jön el, minden kétségük eltávolításra kerül. Amíg nem ismerik az Atyát, a kétségeik nem tudnak véget érni. Azzal, hogy hittel rendelkeztek az intellektusban, ti a győzelem rózsafüzérének részévé váltok, de teljes hitnek kell lennie mindenben, egy másodperc alatt.

Ének:
Hagyd el az égi trónodat és gyere le erre a földre!

Om shanti.
Az Atya itt ül, és nektek, gyermekeknek magyaráz. Ez a korlátlan szellemi Atya. Minden lélek biztosan megváltoztatja a formáját: Ők eljönnek a testetlen világból a testi formába, hogy eljátsszák a szerepeiket a tettek mezején. A gyermekek azt mondják, Baba változtasd meg a formádat, ahogy mi tesszük. Ő biztosan egy testi formát öltene, hogy átadja a tudást. Ő egy emberi test formáját venné. Ti gyermekek is megértitek, hogy testetlenek voltatok, és aztán testivé váltatok. Ez biztosan így van. Az a testetlen világ. Az Atya itt ül és beszél. Ő azt mondja: Ti nem ismeritek a 84 születésetek történetét. Én belépek ebbe az egybe és magyarázok neki. Ő ezt nem tudta. Krishna az aranykor hercege volt, de ennek az Egynek el kell jönnie a tisztátalan világba, egy tisztátalan testbe. Krishna gyönyörű volt, de senki nem tudja, hogyan vált csúnyává. Azt mondják, hogy őt megmarta egy kígyó. Valójában ez az öt bűn kérdése volt. Azzal, hogy a kéjvágy máglyájára ültetek, csúnyává váltatok. Krishnát hívják shyam sundarnak (a csúnya és gyönyörű). Én nem rendelkezem egy testtel, amivel csúnyává és aztán gyönyörűvé válnék. Én örökké tiszta vagyok. Én eljövök minden ciklus átmenetében, amikor az a vaskor vége és az aranykor eleje. Nekem el kell jönnöm, hogy megalapítsam a mennyországot. Az aranykor a boldogság földje és a vaskor a szomorúság földje. Ebben az időben minden emberi lény tisztátalan. Ti azt nem mondhatjátok, hogy Lakshmi és Narayan kormányzása, az aranykor császára és császárnője romlott. Itt mindannyian tisztátalanok. Amikor Bharat mennyország volt, ott volt az istenségek királysága. Abban az időben csak egy vallás volt, és mindenki teljesen tiszta és emelkedett volt. Itt a romlottak imádják az emelkedetteket. A szannyasik tisztává válnak, és így a tisztátalanok meghajtják a fejüket előttük. A háztartásbeliek nem követik a szannyasikat, csak azt mondják, én ennek és ennek a szannyasinak vagyok a követője. Ugyanakkor csak akkor lehet azokat az embereket követőknek nevezni, amikor valóban követik őket. Ha ti magatok szannyasivá váltok, akkor lehetne követőnek nevezni benneteket. A háztartásbeliek a követőjükké válnak, de nem maradnak tiszták. Se a szannyasik nem magyarázzák el ezt nekik, és ők maguk sem értik meg, hogy valójában nem követik a szannyasikat. Itt nektek teljesen követnetek kell az Anyát és az Atyát. Azt mondják, kövesd az Anyát és az Atyát. Szakítsd el az intellektusod jógáját az összes testi lénytől, és csak velem, az Atyáddal legyen kapcsolatod. Aztán, el fogtok menni az Atyához, majd elmentek az aranykorba. Ti teljes körűek vagytok, 84 születést vesztek. Megértitek, hogy a teljes körű szerepeitek folytatódnak az elejétől a végéig és a végétől az elejéig. Azok szerepe más vallásokból nem folytatódik az elejétől a végéig. Az eredeti örökkévaló vallás csak az istenségeké. Először ott volt a napdinasztia. Ti megértitek, hogy körbementek a 84 születés ciklusán, de azokat nem lehet teljes körűeknek nevezni, akik később jönnek el. Ez valami, amit meg kell érteni. Senki más, csak az Atya tudja ezt elmagyarázni. Először is, ott van a deitizmus. A nap és hold dinasztiák királysága fél cikluson át folytatódik. Az átmeneti kor most nagyon rövid. Ezt hívják szangamnak, és kumbhnak (átmenet és a találkozó). Mindenki emlékszik Rá. Ó Legfelső Atya, Legfelső Lélek, gyere és tegyél minket tisztátalanból tisztává. Ők sokat vándorolnak, hogy találkozzanak az Atyával. Áldozati tüzeket tartanak, tapaszyát végeznek, adományoznak, jótékonykodnak, stb., de abban nincs haszon. Ti most szabaddá váltatok a vándorlástól. Azok az odaadás rituáléi és ezek a tudás rituáléi. Az odaadás ösvénye fél cikluson át folytatódik. Ez a tudás ösvénye, és nektek azt mondják ebben az időben, hogy legyen érdektelenség az öreg világ iránt. A tiétek korlátlan érdektelenség, mert tudjátok, hogy ennek az egész világnak egy temetővé kell válnia. Ebben az időben ez egy temető, és azt követően az angyalok földjévé válik. Ez egy játék kabristhanról és Paristhanról. Az Atya megalapítja az angyalok földjét, amire mindenki emlékszik. Senki nem emlékszik Ravanra. Azzal, hogy megértik az első fő pontot, minden kétségük véget ér. Amíg nem ismerik fel az Atyát, ők továbbra is azok maradnak kétséggel az intellektusukban. Azok, akik intellektusában kétség van, a pusztulásba mennek. Biztosan Ő nekünk, lelkeknek az Atyja. Ő átadja a korlátlan örökséget. Csak azzal, hogy hittel rendelkezünk, válhatunk felfűzötté a győzelem rózsafüzérében. Hitnek kell lennie minden szóban egy másodperc alatt. Mivel ti azt mondjátok, Baba, teljes hitnek kellene lennie. A testetlent hívják az Atyának. Valójában ők Gandhit is bapujinek hívták (atya), de itt a világ Bapujijára van szükség. Ő Isten, a Világ Atyja. Isten, a Világ Atyja biztosan nagyon nagyszerű. Ti megkapjátok a világ királyságát Tőle. Vishnu királysága megalapításra kerül Brahmán keresztül. Azt is megértitek, hogy a világ mesterei voltatok. Istenségek voltatok, aztán azokká váltatok, akik a hold dinasztiához, majd a harcos dinasztiához és aztán a shudra dinasztiához tartoznak. Csak ti, gyermekek értitek meg mindezen dolgokat. Az Atya azt mondja: Sok akadály lesz a tudásomnak ebben az áldozati tüzében. Ez Rudra tudásának áldozati tüze. A pusztulás tüze meggyújtásra kerül ebből az áldozati tűzből. Az egész öreg világ meg fog semmisülni és az egy istenségi vallás megalapításra kerül. Az Atya magyaráz nektek, és elmondja az igazságot. Ő elmondja nektek az egy hétköznapi emberből Narayanná válás igaz történetét. Ti most csak ezt a történetet hallgatjátok meg. Az nem folytatódik az idők kezdete óta. Az Atya azt mondja: Ti most befejeztétek a 84 születést, aztán ott lesz a királyságotok az új világban. Ez a Raja jóga tudása. Csak a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek rendelkezik a könnyű Raja jóga tudásával. Azt az ősi Bharat Raja jógájának is nevezik. A vaskor biztosan átalakult aranykorrá. A pusztulás is elkezdődött. Az a rakéták kérdése volt. Az arany és ezüstkorokban a harc nem kérdéses. Azok később történnek. A végső háború rakétákkal lesz. Korábban ők kardokkal harcoltak, aztán elkezdtek puskákat használni. Majd felfedezték az ágyúkat és a bombákat. Hogyan másként lehetne megsemmisíteni az egész világot. Ezzel együtt ott vannak a természeti katasztrófák is. Hatalmas esőzések, és szárazság lesz. Azok mind természeti katasztrófák. Például, a földrengéseket természeti katasztrófáknak nevezik. Azokkal mit tehet bárki is? Most, ha az emberek biztosítást kérnének, ki fizetne nekik? Mindannyian meg fognak halni. Senki nem fog semmit kapni. Nektek most mindent biztosítanotok kell az Atyával. Ők az odaadás ösvényén is biztosítanak, de csak rövid idejű viszonzást kapnak. Itt, ti közvetlen módon biztosítotok. Valaki, aki mindent biztosít, egy uralkodást kap. Baba átadja a saját példáját: Ő mindent átadott, teljesen biztosított mindent az Atyával, és így megkapja a teljes uralkodást. Ugyanakkor, ennek a világnak a többi része meg fog semmisülni. Ez a halál földje. Néhányak vagyona eltemetett marad a mocsárban, miközben a kormány elveszi másokét. Amikor valahol tűz, vagy katasztrófák vannak, a tolvajok eljönnek és olyan sok dolgot ellopnak. Ez most a vége időszaka. Ezért van az, hogy nektek emlékeznetek kell az Atyára és segítenetek kell. Ebben az időben mindannyian tisztátalanok, így senki nem tudja megalapítani a tiszta világot. Ez az Atya feladata. Ők az Atyához kiáltanak: Gyere el a testetlen világból, gyere és öltsél egy formát. Az Atya azt mondja: Én eljöttem a testi világba és egy formát öltöttem. De én nem maradok mindig ebben az egyben. Ti sem lovagolhattok egész nap. Ők valakit egy bikán lovagolva ábrázolnak. Ők egy emberi lény szerencsés szekerét is megmutatják. Most ez helyes, vagy az helyes? Ők egy tehénistállót és a gaumukhot is ábrázolják (a tehén szája). Azt ábrázolják, hogy valaki meglovagol egy bikát, és a tudást átadják a tehén száján keresztül. Ez a tudás nektára, ami felmerül és annak is van egy jelentése. A Gaumukhnak is van egy temploma, ahova elmennek, hogy megnézzék azt a templomot. Abban hisznek, hogy nektár csöpög a tehén szájából, és nekik oda el kell menniük, és azt meg kell inniuk. Htszáz lépcső vezet oda. Valójában ez az egy a legnagyobb Gaumukh. Ők is sok erőfeszítést tesznek, hogy elmenjenek Amarnathba, bár ott nincs semmi. Azok mind csalások. Azt ábrázolják, hogy Shankar elmondta a történetet Parvatinak, de Parvati nem volt degradált, amiért le kellett ülnie, és vallásos történeteket kellett elmondania neki. Az emberek sok pénzt költenek templomok építésére. Az Atya azt mondja: Azzal, hogy olyan sok pénzeteket elköltöttétek, ti minden pénzt elvesztegettetek. Ti egyszer olyan gazdagok voltatok, és mostanra elszegényedetté váltatok. Ugyanakkor, én most eljöttem, hogy újból gazdaggá tegyelek benneteket. Ti, gyermekek megértitek, hogy eljöttetek az Atyához, hogy vegyétek az örökségeteket. Az Atya most átadja nektek ezt az örökséget. Bharat a Legfelső Atya, Legfelső Lélek szülőhelye, és így ez a legnagyobb zarándokhely. Az Atya eljön, és megtisztít minden tisztátalant. Ha az Atya neve lenne a Gitában, mindannyian eljönnének ide, és felajánlanák a virágokat. Senki más, csak az Atya tudja elhozni a megváltást. Bharat a legnagyobb zarándokhely, de ezt senki nem ismeri fel. Máskülönben, ugyanúgy, ahogy az Atya dicsérete korlátlan, ott van Bharat dicsérete is. Bharat az, ami pokollá és mennyországgá válik. A korlátlan dicséret a mennyországé, míg a korlátlan rágalmazás a pokolé. Ti, gyermekek most az igazság földjének a mestereivé váltok. Eljöttetek ide, hogy vegyétek a korlátlan örökséget Babától. Az Atya azt mondja: „Manmanabhav”. Távolítsátok el az intellektusotok jógáját mindenki mástól, és csak rám emlékezzetek. Ti tisztává fogtok válni az emlékezésen keresztül. Nektek vennetek kell az örökséget a tudáson keresztül. Mindenki megkapja az életben való felszabadulás örökségét, de csak azok, akik tanulmányozzák a Raja jógát, fogják megkapni a mennyország örökségét is. Mindenki megkapja a megváltást. Ő mindenkit haza fog vinni. Az Atya azt mondja, én vagyok az összes halál Halála. Ott van egy templom Mahakálnak (a nagy Halálnak). Az Atya elmagyarázza: A végén, amikor a dicsőítés megtörténik, az emberek meg fogják érteni, hogy biztosan a korlátlan Atya az, aki mindezt elmondja nektek. Amikor most valaki elmond egy történetet (egy vallásos gyülekezetben), és azt mondja, hogy a Gita Istene nem Krishna, de Shiva, mindenki azt mondaná, hogy ezt az egyet a Brahma Kumaris befolyásolja. Ez azt mutatja, hogy ez még nem az ő idejük. Ők később fogják megérteni. Ha nekik most kellene mindent elhinniük, az egész üzletük véget érne. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Szakítsatok el minden kapcsolatot és teljesen kövessétek az Anyát és az Atyát. Engedjétek, hogy az intellektusotok korlátlan érdektelenséggel rendelkezzen ebben az öreg világban. Nektek ezt el kell felejtenetek.

2. Ez most a vége időszaka, és mindennek meg kell semmisülnie. Ezért, a legvége előtt mindent biztosítsatok, amivel rendelkeztek, és igényeljétek a teljes jövőbeli uralkodás jogát.

Áldás:
Rendelkezzetek emelkedett szerencsével és folyamatosan egyétek és szolgáljatok másokat a Brahmin élet boldogságának táplálékával.

Mi a Világ Mesterének gyermekei és mesterei vagyunk. Állandóan rendelkezzetek ezzel az Isteni mámorral és boldogsággal. Óh, az én emelkedett szerencsém! Ez az én sorsom. Folyamatosan hintázzatok a boldogság ezen hintájában. Állandóan szerencsés vagyok, mert folyamatosan a boldogság táplálékát eszem, és azzal szolgálok másokat. Ti átadjátok másoknak a boldogság nagy adományát, és szerencséssé teszitek őket. A boldogság az életetek. Boldognak maradni annyi, mint élni. Ez a Brahmin élet emelkedett áldása.

Slogen:
Legyetek toleránsak minden helyzetben, és továbbra is élvezetet fogtok tapasztalni.

Mateshwariji értékes emelkedett verziói

1. Ez az Isteni tudás nem az intellektusunkból, nem a saját megértésünkből, képzeletünkből vagy gondolatainkból merült fel, de ezt a tudást e világ Teremtőjétől hallottuk. Ezzel együtt elmondjuk nektek, mit tapasztaltunk gyakorlati módon, és mit vettünk át a saját tudatosságunkba. Ha ez csak a saját tudatosságunk kérdése lenne, akkor ez csak velünk működne, de ezt Istentől hallottuk, megtapasztaltuk a tudatosságunkkal és magunkba szívjuk. Bármit szívjunk magunkba, az mindenképpen ott van a tudatosságunkban és a tapasztalatunkban, mert csak akkor tekintjük a sajátunknak. Mi ezt azon az Egyen keresztül tudjuk. Tehát, mi Isten teremtése? Ki Isten? Ez nem a saját gondolataink kérdése. Ha így lenne, akkor ez felmerülne a tudatunkban. Ez az én gondolatom, és ezért kaptam Istentől azt a fő pontot, amelyet érdemes önmagamba szívnom. A fő dolog, hogy legyen jóga, de a jóga előtt szükségünk van tudásra. Miért mondják, hogy a jóga előtt tudásra van szükség? Először is gondolkozz, majd értsd meg és utána jógázz. Mindig azt mondják, hogy először megértésre van szükség, különben a cselekedeteink rosszak lennének. Ezért, először a tudás lényeges. A tudás egy magas állapot, amelyhez szükségünk van intellektusra, hogy megértsük, mert Isten, a Magasak közt Legmagasabb tanít bennünket.

2. Ez az Isteni tudás egyrészt az elszakadásért, másrészt az összekapcsolódásért van. Össze kell kötnünk magunkat Istennel. Ezzel a tiszta kapcsolattal feljebb jutunk a tudás létráján, mert a lelkek ebben az időben a karma kötésének a befolyása alatt állnak. Kezdetben a lelkek szabadok voltak a karma minden kötésétől. Később kerültek a karma kötésébe, és most ismét szabaddá kell válniuk a karmikus kötésektől. Most nem szabad, hogy a karmánknak bármilyen kötése legyen, és a saját kezünkben kell lennie annak, ahogyan cselekszünk, vagyis kontrollálnunk kell a cselekedeteinket, mert csak akkor nem leszünk megkötve a karma semmilyen kötésével. Ezt hívják életben való felszabadulásnak. Máskülönben, azzal, hogy a karma kötésében vagyunk, és belépünk a körforgásba, nem lehet az életben való felszabadulás minden időre. Most minden erő elszállt a lelkekből, és kontroll nélkül cselekednek. Ugyanakkor, a lelkeknek cselekedniük kell, és a lelkeknek erőt kell kapniuk. A lelkeknek el kell jutniuk abba az állapotba, ahol nem rendelkeznek a karma semmilyen kötelékével. Ellenkező esetben az emberi lényeket elkapja a boldogság és a bánat hatása, mert a tetteik vonzzák őket. A lelkek kifejlesztik az erőt, hogy szabaddá tegyék magukat a karma minden kötésétől. Ez az eredmény. Minden könnyűvé válik azzal, hogy önmagunkba szívjuk ezeket a dolgokat. Ez a célja ennek az osztálynak. Nem kell tanulmányoznunk a Védákat és a szentírásokat, és diplomát szereznünk, de ezt az Isteni tudást kell használnunk az életünk megteremtésére. Ehhez az erőt Istentől szükséges vennünk. Achcha.