03.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az életben való felszabadulás Adományozója, aki mindenkinek megváltást ad, most az Atyátokká vált. Ti a gyermekei vagytok. Ezért olyan nagy mámorral kellene rendelkeznetek.

Kérdés:
Mely gyermekek intellektusa képtelen arra, hogy állandóan Babára emlékezzen?

Válasz:
Azok, akik nem rendelkeznek teljes hittel, képtelenek arra, hogy Babára emlékezzenek az intellektusukkal. Ha ők nem tudják, ki tanítja őket, ki az, akire emlékezni fognak? Azok bűnei, akik pontosan felismerik Őt, és Rá emlékeznek, szétoszlanak. Az Atya maga eljön és átadja nektek önmaga és az otthona pontos bemutatását.

Om shanti.
Ti gyerekek mindannyian állandóan emlékeztek az Om Shanti jelentésére. Én egy lélek vagyok, és az otthonom a nirvána földje, a testetlen világ. Bár az emberek erőfeszítést tesznek az odaadás ösvényén, nem tudják, hová kell menniük. Nem tudják, hogy mi az, ami boldogságot ad, és mi az, ami szomorúságot okoz. Áldozati tüzeket tartanak, tapassyát végeznek, adományoznak és jótékonykodnak, stb., és mégis folyamatosan lejönnek a létrán. Ti most megkaptátok a tudást. Ezért, a ti odaadásotok a végéhez ért. A hangos harangkongatás atmoszférája most mind véget ért. Biztosan lenne különbség az új világ és az öreg világ között. Az új világ a tiszta világ. Ti, gyerekek most rendelkeztek a boldogság földjével az intellektusotokban. A boldogság földjét hívják mennyországnak, és a szomorúság földjét hívják pokolnak. Az emberi lények békét akarnak, de senki nem tud a béke földjére menni. Az Atya azt mondja, amíg nem jövök el ide, Bharatba, ti, gyerekek nem tudtok hazatérni. Csak Bharatban van az, hogy emlékeznek Shiva születésnapjára. A testetlen biztosan eljön egy testi formába. Egy lélek bármit is tudna tenni egy test nélkül? Amíg egy léleknek nincs teste, az folyamatosan vándorol. Ő akár valaki más testébe is be tud lépni. Néhány lélek jó, míg néhány nagyon csalfa, és egy másik személyt őrületbe kergethet. Egy léleknek biztosan szüksége van egy testre. Hasonló módon, ha a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek nem lenne egy teste, akkor miért jönne el, és mit tenne Bharatban? Bharat az örökkévaló föld. Az aranykorban csak Bharat földje van. Minden más föld megsemmisül. Arra emlékeznek, hogy létezett az eredeti, örökkévaló, istenségi vallás. Azok az emberek az eredeti örökkévaló hindu vallásról beszélnek. Valójában az elején nem voltak hinduk. Ott csak istenségek voltak. Azok, akik Európában élnek, keresztényeknek hívják önmagukat. Azt nem mondanátok, hogy ők az európai valláshoz tartoznak. Azok az emberek, akik Hindusztánban élnek, azt mondják, hogy a hindu valláshoz tartoznak. Azok, akik az emelkedett istenségi valláshoz tartoztak, romlottá váltak a vallásukban azzal, hogy eljöttek a 84 születés ciklusába. Csak azok fognak ide eljönni, akik az istenségi valláshoz tartoznak. Ha ők nem rendelkeznek hittel, megérthetitek, hogy ők nem tartoznak ehhez a valláshoz. Bár lehet, hogy itt ülnek, nem lesznek képesek arra, hogy ezt megértsék. Lehet, hogy azok lesznek, akik ott egy alacsony státuszt fognak igényelni az alattvalók között. Mindenki békét és boldogságot akar, de az csak az aranykorban létezik. Nem mindenki mehet a boldogság földjére. Az összes vallás létezni kezd a saját idejében. Megszámlálhatatlan vallás van, és a fa folyamatosan növekszik. A fő rész a törzs, az istenségi vallás, és aztán ott van a három elágazás. A többi vallás nem létezhet a mennyországban. Az új vallások el kezdenek felmerülni, amikor a rézkor elkezdődik. Ezt hívják a variációs emberi fának. A variációs forma képmása különbözik a vallások variációjának ezen fájától. Sok típusú emberi lény van. Tudjátok, hogy milyen sok vallás van. Az aranykor elején csak egy vallás volt. Az volt az új világ. Azok, akik külföldön élnek, szintén tudják, hogy az ősi Bharat paradicsom volt, hogy az nagyon gazdag volt. Ezért van az, hogy Bharat olyan nagy tiszteletet kap. Amikor egy gazdag személy szegénnyé válik, mások könyörülettel vannak iránta. Nézzétek meg, hogy Bharat mostanra milyen szegénnyé vált. Ez is a dráma szerepe. Még azt is mondják, Isten a legkegyelmesebb, és Ő eljön Bharatba. Biztosan a gazdagok azok, akik könyörülettel vannak a szegények iránt. Az Atya korlátlan gazdagsággal rendelkezik, és a magasak közt legmagasabbakká tesz minket. Nektek is rendelkeznetek kellene annak a mámorával, hogy kinek a gyermekeivé váltatok. Mi a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shiva, az Egy gyermekei vagyunk, akit az életben való felszabadulás Adományozójának és a megváltás Adományozójának neveznek. Az életben való felszabadulás az aranykorban létezik. Itt, ez a kötés élete. Az emberek az odaadás ösvényén így kiáltanak, Baba, tegyél engem szabaddá a kötésektől. Ti többé nem kiálthattok ily módon. Tudjátok, hogy az Atya a Tudás Óceánja. Ő elmagyarázza a világ történelme és földrajza lényegét. Ő tudás teljes. Ez az egy maga azt mondja, én nem vagyok Isten. Nektek elszakadottá kell válnotok a testetektől, és váljatok lélek tudatossá. Nektek el kell felejtenetek az egész világot, beleértve a saját testeteket is. Ez az egy nem Isten. Minket BapDadának hívnak. Az Atya a Magasak közt Legmagasabb. Ez egy öreg tisztátalan test. Ott van az Egy dicsérete. Nektek Vele kell jógáznotok. Csak akkor fogtok tisztává válni. Máskülönben soha nem tudtok tisztává válni. Aztán a végén büntetést tapasztaltok, amin keresztül a bűneitek elrendeződnek, és haza fogtok térni. Az odaadás ösvényén folyamatosan azt a mantrát hallgattátok, hum so, so hum. Én, a lélek a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek vagyok. Ki a lélek? Az a helytelen mantra távol vitt benneteket Istentől, a Legfelső Lélektől. Az Atya azt mondja, gyerekek, teljesen helytelen azt mondani, én a lélek a Legfelső Lélek vagyok. Elmagyarázták nektek, gyerekeknek a különböző kasztok jelentőségét is. Mi Brahminok vagyunk, és erőfeszítést teszünk azért, hogy istenségekké váljunk. Aztán, azt követően, hogy istenségekké váltunk, elmegyünk a harcos klánba. Senki más nem tudja, hogyan veszünk 84 születést, és milyen kasztokban. Ti most tudjátok, hogy Brahminok vagytok. Baba (Shiva) nem egy Brahmin. Csak ti mentek azokba a kasztokba. Benneteket most örökbe fogadtak a Brahmin vallásban. Ti Prajapita Brahma gyermekeivé váltatok, Shiv Babán keresztül. Azt is tudjátok, hogy a testetlen lelkek eredetileg Isten családjához tartoznak. Mi, lelkek a testetlen világnak vagyunk a lakói és aztán eljövünk a testi világba. Nekünk el kell ide jönnünk, hogy eljátsszuk a szerepeinket. Amikor onnan fentről eljövünk ide, 8 születést veszünk az istenségi klánban. Aztán elmegyünk a harcos klánba, majd a kereskedő klánba. Az Atya elmagyarázza, ti ilyen sok születést vettetek az istenségi klánban, és aztán ennyit vettetek a harcos klánban. A ciklus 84 születés. Senki más csak ti kaphatjátok meg ezt a tudást. Azok, akik ehhez a valláshoz tartoznak, el fognak ide jönni. A királyság megalapításra kerül. Néhányan királyokká és királynőkké válnak, és mások alattvalók lesznek. Ott van a napdinasztia 8 dinasztiája. Az első Lakhmi és Narayan, aztán a második, a harmadik, stb. Lakshmi és Narayan. Aztán, ott lesz az első, a második és a harmadik, stb. a harcos vallásban is. Az Atya elmagyarázza mindezeket az aspektusokat. Amikor a Tudás Óceánja eljön, az odaadás véget ér. Az éjszaka véget ér, és a nappal elkezdődik. Ott nincs semmilyen típusú botladozás. Ott csak kényelem és pihenés van. Ott nincs zűrzavar. Ez a dráma előre elrendelt. Az Atya eljön az odaadás kultusza végén. Mindenkinek biztosan haza kell térnie, aztán mindenki lejön, sorszám szerint. Amikor Krisztus eljön, azok, akik az ő vallásához tartoznak, szintén folyamatosan eljönnek. Nézzétek meg, hogy milyen sok keresztény van. Krisztus a kereszténység magja. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shiva az istenségi vallás Magja. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shiva megalapítja a vallásotokat. Ki hozott el benneteket a Brahmin vallásba? Az Atya örökbefogadott titeket, ezért a kis Brahmin vallás megteremtődött azon keresztül. Emlékeznek a Brahminok bóbitájára. A bóbita csak egy szimbólum. Más kasztok aztán követik, és növekednek. Csak az Atya ül itt, és elmagyarázza mindezeket az aspektusokat. Az Atya a jótevő, és eljön, hogy hasznot hozzon Bharatnak. Ő hozza a legtöbb hasznot nektek, gyerekeknek. Nézzétek meg, hogy mivé váltatok abból, akik voltatok. Ti a halhatatlanság földjének a mestereivé váltok. Ti most győzelmet arattok a kéjvágy felett. Ott nincs idő előtti halál. Ott a meghalás nem kérdéses, de ti megváltoztatjátok a kosztümjeiteket. Ugyanúgy, ahogy egy kígyó levedli a bőrét és egy másikat ölt, ti is itt levedlitek az öreg bőrötöket és egy új bőrt vesztek az új világban. Az aranykort hívják a virágos kertnek. Ott soha nem mondanak semmilyen rossz szót. Itt csak rossz társaság van. Ott van Maya társasága. Ezért hívják ezt a pokol extrém mélységének. Amikor egy épület nagyon öreggé válik, a helyhatóság kiadja az utasítást, hogy azt ürítsék ki. Az Atya is azt mondja, én eljövök, amikor a világ öreggé válik. Ott van a megváltás a tudáson keresztül. Nektek Raja jógát tanítanak. Az odaadásban nincs semmi. Igen, azzal, hogy jótékonykodtok, és adományoztok, ti ideiglenes boldogságot kaptok. A szannyasik arra inspirálják a királyokat, hogy legyen bennük érdektelenség. Itt a boldogság olyan, mint egy varjú ürüléke. Nektek, gyerekeknek most megtanítják, hogy legyen korlátlan érdektelenségetek. Ez a világ öreg. Most emlékezzetek a boldogság földjére. Aztán, el fogtok oda menni a béke földjén keresztül. Ennek az időnek a pontos emléke ott van a Dilwala templomban. Benneteket tapasyában ülve ábrázolnak és a mennyországot felettetek mutatják. Máskülönben hol máshol ábrázolnák a mennyországot? Amikor egy személy meghal, azt mondják, elment a mennyországba. Ők a mennyországot úgy tekintik, hogy ott fent van. Ugyanakkor, ott fenn nincs semmi. Bharat válik mennyországgá és Bharat válik pokollá. Az a templom egy pontos emlék. Azokat a templomokat mind később építik meg. A mennyországban nincs odaadás. Ott nincs más, csak boldogság. Az Atya eljön, és elmagyarázza nektek mindezeket a titkokat. Az összes lélek neve folyamatosan változik. Shiva neve soha nem változik meg. Neki nincs saját teste. Hogyan tanítana test nélkül? Ebben az inspiráció nem kérdéses. Az inspiráció gondolatokat jelent. Az nem úgy van, hogy inspirációkat ad onnan fentről, és azok elérnek benneteket. Ebben az inspiráció nem kérdéses. A gyerekek, akik nem rendelkeznek az Atya teljes felismerésével, azok, akik nem rendelkeznek teljes hittel, nem képesek arra, hogy Rá emlékezzenek az intellektusukban. Ők nem tudják, hogy ki az, aki tanítja őket. Ezért kire emlékeznének? Csak azzal, hogy az Atyára emlékeztek, semmisülhetnek meg a bűneitek. Az emberek az ovális képmásra emlékeznek születésről születésen át, mert azt tekintik Istennek. Az a képmás azt szimbolizálja, hogy Ő testetlen, és nem testi. Az Atya azt mondja, nekem is vennem kell az anyag támaszát. Hogyan másként tudnám elmagyarázni nektek a világciklus titkait. Ez szellemi tudás. Csak ti, szellemek kapjátok meg ezt a tudást. Csak az egy Atya tudja átadni ezt a tudást. Nektek újjá kell születnetek. Minden színész megkapja a saját szerepét, hogy eljátssza. Még senki nem térhet vissza a nirvána földjére. Senki nem kaphat örökkévaló felszabadulást. Azok, akik a világ első számú mestereivé válnak azok, akik körbemennek a 84 születés ciklusán. Nekik biztosan körbe kell menniük a cikluson. Az emberi lények abban hisznek, hogy örökkévaló felszabadulást kaphatnak. Olyan sok különböző vélemény van. A kiterjedés folyamatosan megtörténik. Senki nem tud hazatérni. Az Atya elmondja nektek a 84 születés történetét. Nektek, gyerekeknek tanulnotok kell, és aztán tanítanotok kell másokat. Senki más, csak ti tudjátok átadni ezt a szellemi tudást. Se a shudrák, se az istenségek nem tudják átadni ezt a tudást. Az aranykorban nincs degradáció, így ott senki nem kapja meg ezt a tudást. Ez a tudás azért van, hogy megváltást kapjanak. A megváltás Adományozója, a Felszabadító és a Vezető, mind az Egy. Senki nem válhat tisztává az emlékezés zarándoklata nélkül. Nektek biztosan büntetést kell tapasztalnotok, és a státuszotok megsemmisül. Mindenki számláját el kell rendezni. Nektek mindent elmondanak önmagatokkal kapcsolatban. Nincs szükség arra, hogy más vallások mélységeibe menjetek. Csak Bharat emberei kapják meg ezt a tudást. Az Atya csak Bharatba jön el és megalapítja a három vallást. Benneteket most kihoztak a shudra vallásból, és elvittek egy emelkedett klánba. Az a degradált tisztátalan klán. Ti Brahminok most eszközökké váltok arra, hogy mindenkit megtisztítsatok. Ezt hívják Rudra tudása áldozati tüzének. Rudra, Shiv Baba megteremtette ezt az áldozati tüzet. Az egész öreg tisztátalan világot fel fogják áldozni ebben a korlátlan áldozati tűzben. Aztán, az új világ megalapításra kerül, és az öreg világ megsemmisül. Ti ezt a tudást az új világért veszitek. Az istenségeknek még az árnyéka sem vetődhet az öreg világra. Ti, gyerekek tudjátok, hogy azok, akik eljöttek az előző ciklusban, újból eljönnek, és veszik ezt a tudást. Ők ezt fogják tanulni, sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesznek. Az emberi lények itt békét akarnak. Ugyanakkor a lelkek a béke földjének a lakói. Itt hogyan lehet béke? Ebben az időben minden otthonban békétlenség van. Ez Ravan királysága. Az aranykorban ott van a teljes béke királysága. Ott egy vallás és egy nyelv van. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett, és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namstet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Legyen korlátlan érdektelenség ebben az öreg világban és felejtsétek el még a testeteket is, és emlékezzetek a béke földjére és a boldogság földjére. Legyen hit az intellektusban, és maradjatok az emlékezés zarándoklatán.

2. Nektek meg kell értenetek pontosan a hum so-so hum mantrát, és tegyetek erőfeszítést azért, hogy Brahminokból istenségekké váljatok. Mindenkinek mondjátok el ennek a mantrának a pontos jelentését.

Áldás:
Váljatok az erények megtestesítőivé, és tapasztaljátok meg az összes erényt azzal, rendelkeztek a három típusú szolgálat egyensúlyával.

A gyerekek, akik mindig elfoglaltak maradnak a szolgálatban a gondolataikkal, a szavaikkal, és tetteikkel, a siker megtestesítőivé válnak. Amikor egyenlő jegyekkel rendelkeznek mindháromban, és rendelkeznek mindhárom egyensúlyával a nap folyamán, ők kitüntetéssel fognak átmenni, és a siker megtestesítőivé válnak. Az összes isteni erény gyönyörű dísze tisztán látható lesz bennük. Átadni egymásnak az Atya erényeinek együttműködését, és az erényeket, amiket önmagatokba szívtatok, jelenti azt, az erények megtestesítőivé válni, mert az erények adománya a legnagyobb adomány.

Slogen:
Amikor a hit alapja erős, automatikusan megtapasztaltok egy emelkedett életet.