03.09.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, azzal együtt, hogy szatopradhanná váltok azzal, hogy emlékeztek, nektek fel kell halmoznotok egy bevételt a tanulmánnyal. Ne engedjétek, hogy a tanulás idején az intellektus ide-oda vándoroljon.

Kérdés:
Milyen győzelem rögzített számotokra, duplán erőszakmentes ismertetlen harcosok és miért?

Válasz:
Ti gyermekek erőfeszítést tesztek azért, hogy legyőzzétek Mayát. A ti célotok biztosan az, hogy visszavegyétek a királyságotokat Ravantól. Ez a taktika meg van teremtve a drámában. A ti győzelmetek garantált, mert személyesen Istennel rendelkeztek. Ti győzelmet arattok a jóga erejével. A manmanabhav nagy mantrán keresztül megkaptok egy királyságot és fél cikluson át uralkodtok.

Ének:
Ó ember, nézd az arcod a szíved tükrében.

Om shanti.
Amikor ti, legédesebb gyermekek itt ültök Baba előtt, megértitek, hogy valójában a ti Tanárotok nem testi. Baba, a Tudás Óceánja az, aki tanít minket. Ti szilárd hittel rendelkeztek, hogy Ő a mi Atyánk is. Amikor tanultok, nektek figyelmet kell fordítanotok a tanulmányra. Amikor a diákok az iskolában ülnek, ők a tanárukra emlékeznek és nem az apjukra. Tudjátok, hogy Baba a tanárotok is. Nektek nem szabadna megőriznetek semmilyen más nevet. Nektek egyszerűen figyelmet kellene fordítanotok arra, hogy lélekként hallgassátok az Atyát. Ez nem így van se az aranykorban, se a vaskorban. Csak az átmeneti korban van az, hogy lelkeknek tekintitek önmagatokat. A mi Atyánk a Tanárunk is ebben az időben, mert Ő tanít minket. Neki két munkát kell elvégeznie. Ti lelkek Shiv Babával tanultok. Ez egy tanulmány és jóga is. Ti lelkek vagytok azok, akik tanultok, és a Legfelső Lélek az, aki tanít benneteket. Ebben még nagyobb haszon van akkor, amikor személyesen itt ültök, szemtől szembe. Sok gyermek nagyon jól emlékezésben marad. Amikor eléritek a karmatit állapototokat, az olyan, mintha megkapnátok a tisztaság erejét. Ti tudjátok, hogy Shiv Baba tanít minket. Ez a ti jógátok, és a bevételetek is. Nektek, lelkeknek szatopradhanná kell válnotok. Ti szatopradhanná váltok, és megkapjátok a gazdagságot is. Nektek biztosan lelkeknek kell tekintenetek önmagatokat. Az intellektusotoknak nem szabadna másfele vándorolnia. Miközben itt ültök, ott kellene maradnia az intellektusotokban, hogy Shiv Baba lassan eljön Tanárként azért, hogy tanítson minket. Egyedül Ő tudás teljes és tanít minket. Nektek emlékeznetek kell az Atyára. Mi az önmegismerés diszkosza forgatói és világítótornyok is vagyunk. Mi rendelkezünk a béke földjével az egyik szemünkben és az életben való felszabadulás földjével a másik szemünkben. Ez nem ezeknek a szemeknek a kérdése. Ti a lélek harmadik szeméről beszéltek. Ti most az Atyával jógáztok. Elváltatok, mióta eljöttetek az aranykorba, vagyis nektek nem volt jógátok az Atyával. Ti most olyan jógikká váltok, mint az Atya. Isten (Ishwár) az, aki nektek jógát tanít, és ezért hívják Őt Jogeshwárnak. Ti vagytok Jogeshwár gyermekei. Neki nem kell jógáznia. Ő a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, az Egy, aki jógát tanít. Ti mindannyian jogeshwárrá, vagy jogeswárivá váltok. Aztán ti raj rajashwárikká váltok (hercegek és hercegnők). Ő Isten, az Egy, aki jógát tanít nektek. Ő maga ezt nem tanulja, de Ő tanítja ezt. Krishna lelke jógát tanul az utolsó születésében, és aztán shri Krishnává válik. Az emberek Krishnát Jogeshwárnak is hívják, mert az ő lelke tanulja ezt ebben az időben. Az a lélek jógát tanul Jogeshwárral, és igényli Krishna státuszát. Őt az Atya elnevezte Brahmának. Először ő egy világi névvel rendelkezett és aztán élőhalált halt. A lélek az, aminek az Atyához kell tartoznia. Amikor az Atyához tartoztok, ez azt jelenti, élőhalált haltok. Ti jógát is tanultok az Atyával. Ti ezeket a szanszkarákat magatokkal viszitek a béke földjére. Aztán, a jutalmatok új szerepei fel fognak merülni. Ti ott nem fogtok emlékezni ezekre a dolgokra. Az Atya elmagyarázza nektek ezeket a dolgokat ebben az időben. A ti szerepeitek most a végéhez érnek, és aztán azok frissen újból elkezdődnek. Ugyanúgy, ahogy Baba rendelkezett azzal a gondolattal, hogy eljöjjön, azt is mondja: Amikor eljövök, én elkezdek beszélni. Aztán, állandóan csendben vagyok, majd a drámának megfelelően a szerepe elkezdődik. Ő azzal a gondolattal rendelkezik, hogy eljöjjön, és így eljön ide és eljátssza a szerepét. Ti lelkek ezt meghallgatjátok, sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek, ugyanúgy, ahogy ezt egy ciklussal ezelőtt tettétek. Napról-napra folyamatos lesz a fejlődés. Egy nap fel fognak ajánlani nektek nagy királyi termeket, ahova a fontos emberek is el fognak jönni. Mindenki együtt fog ülni, és meghallgat benneteket. Napról-napra a gazdagok folyamatosan egyre szegényebbekké válnak. A gyomruk találkozik a hátukkal. Ilyen természeti katasztrófák fognak jönni. Hatalmas esőzések lesznek, és a víz el fogja árasztani az összes földet. Biztosan lesznek természeti katasztrófák. A pusztulásnak be kell következnie. Azokat hívják természeti katasztrófáknak. Az intellektus azt mondja, hogy a pusztulásnak biztosan be kell következnie. Az egyik oldalon a bombáik már készen vannak. A természeti katasztrófák itt vannak. Nektek nagyon nagy bátorságra van szükségetek, hogy szembenézzetek ezekkel. Ott van Angad példája. Senki nem volt képes arra, hogy őt megrázza. Nektek az „én egy lélek vagyok” állapototokat olyan szilárddá kell tennetek, hogy a test minden tudatossága folyamatosan megtörjön. Az aranykorban, amikor az idő eljön, ti automatikusan vízióval rendelkeztek arról, hogy most el kell hagynotok a testeteket és egy bébivé váltok. Ők levedlik a testeiket és belépnek egy újba. Ott nincs büntetés. Napról-napra folyamatosan egyre közelebb kerültök. Az Atya azt mondja: A szerep, ami bennem fel van véve, folyamatosan megnyilvánul. Én azt folyamatosan elmondom nektek, gyerekeknek. Az Atya szerepe aztán véget ér, és a ti szerepetek is véget ér. Aztán a szerepeitek újból elkezdődnek az aranykorban. Nektek most igényelnetek kell a királyságotokat. Ez a dráma nagyon körültekintően és bölcsen van megteremtve. Ti legyőzitek Mayát és ez időt vesz igénybe. Az egyik oldalon az emberek azt gondolják, hogy a mennyországban ülnek, és hogy ez a boldogság földje. A másik oldalon ők Bharat állapotáról énekelnek. Ti tudjátok, hogy az mostanra még tamopradhanabbá vált. A drámának megfelelően az folyamatosan tamopradhanná válik nagy erővel. Ti most szatopradhanná váltok. Ti most közelebb kerültök. Végül a győzelem biztosan a tiétek lesz. Az elkeseredés sikolya után ott lesz a győzelem kiáltása. Ghee folyók fognak folyni. Nektek ott nem kell gheet vásárolnotok. Ti ott mindannyian első osztályú tehenekkel fogtok rendelkezni. Most ilyen emelkedetté váltok. Tudjátok, hogy a világ történelme és földrajza újból megismétlődik. Az Atya eljön és megismétli a világ történelmét. Baba ezért mondta azt nektek, hogy írjátok le: Gyertek és értsétek meg, hogy a világ történelme és földrajza hogyan ismétlődik meg. Azok, akik értelmesek, azt fogják mondani, hogy ez most a vaskor, és az aranykornak biztosan meg kell ismétlődnie. Néhányan azt mondják, hogy a világciklus több százezer év, és megkérdezik, hogyan tudna az újból megismétlődni. Itt nem létezik a nap és hold dinasztiák történelme. Egészen a végéig nem fogják megérteni, hogy ez a ciklus hogyan ismétlődik meg. Azt sem értik, hogy a királyságuk mikor fog újból eljönni. Ők egyáltalán nem ismerik Ráma királyságát. Ti most rendelkeztek az Atyával magatoknál. Biztosan győzelem lesz azon az oldalon, ahol ők személyesen rendelkeznek Istennel, a Mindenható Hatalommal. Az Atya nem késztet benneteket arra, hogy kövessetek el erőszakot, ugye? Valakit megölni erőszak. A legnagyobb erőszak használni a kéjvágy kardját. Ti most duplán erőszakmentessé váltok. Aztán ott van az erőszakmentesség legemelkedettebb istenségi vallása. Ott ők nem harcolnak, és nem is merülnek el a bűnben. Ti most rendelkeztek jógaerővel, de mivel ők ezt nem értették, egy háborúról írtak a szentírásokban az ördögök és az istenségek között. Senki nem érti az erőszakmentesség jelentését. Ezt csak ti értitek meg. Ti inkognitó harcosok vagytok. Ismeretlenek, de nagyon jól ismertek. Bárki is harcosnak tekintene titeket? Mindenki meg fogja kapni a manmanabhav üzenetét tőletek. Ez a nagy mantra. Az emberek nem értik ezeket a dolgokat. Ezek a dolgok nem léteznek az arany és ezüstkorokban. Ha egyszer igényeltétek a királyságotokat ezen a mantrán keresztül, többé arra nem lesz szükség. Ti tudjátok, hogy hogyan mentetek körbe a cikluson és jöttetek el ide. Az Atya most átadja nektek a nagy mantrát. Aztán uralkodni fogtok fél cikluson át. Nektek most önmagatokba kell szívnotok az isteni erényeket és inspiráljatok másokat is arra, hogy ugyanezt tegyék. Baba azt tanácsolja nektek: Ti akkor fogtok nagy élvezettel rendelkezni, amikor megőrzitek a táblázatotokat. Egy regiszterben is van jó, még jobb és legjobb. Ti magatok érzitek, hogy néhányan jól tanulnak, és mások nem fordítanak erre semmilyen figyelmet. Ezért ők elbuknak. Ez a tanulmány itt korlátlan. Az Atya a Tanár és a Guru, mindhárom egyben. Az, az Egy az egyedüli Atya, aki azt mondja, haljatok élő halált. Tekintsétek magatokat egy léleknek, és emlékezzetek az Atyára. Az Atya azt mondja, én vagyok a ti Atyátok. Én átadom nektek a királyságot Brahmán keresztül. Ő válik az ügynökké a kettő között. Nektek nem szabad vele (Brahma) jógáznotok. A ti intellektusotok most összekapcsolódik Shiv Babával, a Vőlegénnyel, az összes férj Férjével. Az, az Egy önmagához tartozóvá tesz benneteket ezen az egyen keresztül. Ő azt mondja, tekintsétek önmagatokat egy léleknek, és emlékezzetek rám. Én, a lélek mostanra befejeztem a szerepemet, és most haza kell térnem az Atyával. Az egész világ most tamopradhan. Még az öt elem is tamopradhan. Ott minden új lesz. Itt nincsenek gyémántok, vagy ékkövek, stb. Azok honnan jönnek az aranykorban? Mostanra a bányák üressé váltak, amik aztán újból teli lesznek. Ők leásnak a bányákban és azokat a felszínre hozzák. Csak gondolkozzatok el ezen. Ott minden új lesz, ugye? A fény, stb. természetes lesz. A dolgok, amiket a tudósok itt tanulmányoznak, ott hasznosak lesznek. Helikopterek fognak várni rátok. Ti csak megnyomtok egy gombot és az felemelkedik. Ott nincs semmilyen nehézség. Ott minden butaság-biztos lesz. A gépek soha nem fognak elromlani. Mindenki otthon fog ülni és aztán képes lesz arra egy másodperc alatt, hogy elmenjen az iskolába, vagy túrázzon. Ennél egy kicsit alacsonyabb minőség lesz az alattvalók számára. Ott számotokra minden típusú boldogság létezik. Ott nem lehet idő előtti halál. Ezért nektek, gyermekeknek erre ilyen nagy figyelmet kell fordítanotok. Maya nagy erőszakkal rendelkezik. Ez Maya utolsó pompája. Nézzétek meg, hogy milyen sokakat megölnek a háborúban. A háború itt soha nem ér véget. Ott van a hatalmas különbség ezen nagy világ, és az egy mennyország között. Ti ott nem fogjátok azt mondani, hogy a Gangesz a tisztító. Az odaadás ösvényének semmilyen dolga ott nem fog létezni. Itt, csak nézzétek meg, hogy az egész város szemete hogyan megy a Gangeszbe. Bombay összes szemetét beleöntik az óceánba. Ti hatalmas templomokat építetek az odaadás ösvényén. Ott van a gyémántok és ékkövek boldogsága. Boldogság van háromnegyed ideig, és szomorúság egynegyed ideig. Hogyha az fél és fél lenne, nem lenne semmilyen élvezet. Az odaadás ösvényén is ti nagyon boldogok maradtok. Később ők eljöttek, hogy kirabolják az összes templomot. Ti, gyermekek olyan gazdagok voltatok az aranykorban. Ezért, nektek, gyermekeknek olyan nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. A ti célotok és tárgyatok most ott van előttetek. Az anya és az atya számára ez biztos. Arra emlékeznek, hogy nincs olyan táplálék, mint a boldogság. Az életetek időtartama növekszik a jógaerőn keresztül. A léleknek most víziója volt önmagáról, és arról, hogyan megy körbe a 84 születés ciklusán és játszik el egy hatalmas szerepet. Amikor az összes lélek, az összes színész lejött, az Atya mindenkit haza fog vinni. Emlékeznek Shiva esküvői menetére. Ti tudjátok mindezeket a dolgokat, sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Ti boldogok fogtok maradni annak mértékében, amennyire emlékezésben maradtok. Napról-napra ezt érezni fogjátok, mert az Atya az, aki tanít benneteket. Ez az egy is folyamatosan tanít titeket. Brahmának nincs arra szüksége, hogy bármit is megkérdezzen. Ti vagytok azok, akik feltesztek minden kérdést. Ez az egy csak figyel. Az Atya válaszol és ez az egy figyel. Ennek az egynek a tevékenysége olyan csodálatos. Ez az egy is emlékezésben marad. Aztán, ő arról beszél a gyermekeknek. Baba táplál engem. Én átadom neki a szekeremet. Ő meglovagol engem, tehát mért ne táplálna engem? Ez az egy emberi ló. Én vagyok Shiv Baba szekere. Azzal, hogy emlékeztek erre, képesek lesztek arra, hogy emlékezzetek Shiv Babára. Haszon van az emlékezésen keresztül. Amikor elkészítitek az ételt a konyhában, értsétek meg, hogy azt Shiv Baba gyermekeiért készítitek, hogy ti magatok is Shiv Baba gyermekei vagytok. Haszon van abban, ha ily módon emlékeztek. A legnagyobb státuszt azok kapják, akik elérik a karmatit állapotot azzal, hogy emlékezésben maradnak és szolgálnak. Az a Baba is olyan sok szolgálatot végez, ugye? Annak az Egynek a szolgálata korlátlan, míg ti korlátolt szolgálatot végeztek. A szolgálat elvégzésével van az, hogy ez az egy megkapja a státuszát. Shiv Baba azt mondja, tegyétek meg ezt és ezt. Ő ennek az egynek is tanácsot ad. Néhány gyermek viharokat tapasztal. Amíg nem rendelkeztek emlékezéssel, nehéz, hogy kontrolláljátok a fizikai szerveiteket. Csak az emlékezéssel van az, hogy a csónakotok keresztül fog menni. Nehézzé válik, hogy megértsétek, hogy vajon Shiv Baba, vagy Brahma Baba az, aki mond valamit. Ehhez egy nagyon kifinomult intellektusra van szükség. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ebben az időben teljes élőhalált kell halnotok. Tanuljatok jól és őrizzétek meg a táblázatotokat, és a naplótokat. Maradjatok emlékezésben és tegyétek az állapototokat karmatitté.

2. Annak érdekében, hogy lássátok a pusztulás végső jeleneteit, nektek bátrakká kell válnotok. Amikor azt gyakoroljátok, én egy lélek vagyok, a test tudatossága folyamatosan meg fog törni.

Áldás:
Az intellektusotok rendelkezzen teljes hittel, és hűtsetek le bármilyen félelmetes problémát.

Ugyanúgy, ahogy hittel rendelkeztek az Atyában, hasonló módon legyen teljes hitetek önmagatokban és a drámában is. Ha bennetek, magatokban gyenge gondolatok merülnek fel, akkor azok megteremtik a gyengeség szanszkaráit. Ezért ne engedjétek, hogy a haszontalan gondolatok bármilyen gyengeségének baktériumai belétek lépjenek. Ugyanabban az időben tapasztaljatok hasznot a dráma bármilyen jelentében, amit láttok, még a zűrzavar jeleneteiben is. Még akkor is, ha az atmoszféra olyan, ami megráz titeket, még akkor is, ha a problémák félelmetesek, mindig legyetek győztesek azzal, hogy az intellektusotok szilárd hittel rendelkezik és a félelmetes problémák le fognak hűlni.

Slogen:
Azok, akik szeretik az Atyát és a szolgálatot, automatikusan szeretetet kapnak a családtól.