03.09.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, folyamatosan fejlődjetek azzal, hogy jelzitek egymásnak, hogy emlékezzetek az Atyára és maradjatok óvatosak.

Kérdés:
Milyen fő dolgot szívnak a gyermekek az életükbe, akik olyan tudás teljessé válnak, mint az Atya?

Válasz:
Ők állandóan mosolyognak, és soha nem sírnak semmilyen szituációban. Bármi, ami történik, az nem új. Azok, akik tudás teljessé válnak ily módon, vagyis azok, akik sírás biztossá válnak, soha nem válnak békétlenné semmilyen szituációban. Ők azok, akik megkapják a mennyország uralkodását. Azok, akik sírnak, mindent elveszítenek, és elveszítik a saját státuszukat.

Ének:
Megtalálva Téged, megtaláltam az egész világot. A föld és az ég, mind hozzám tartozik.

Om shanti.
Ti, legédesebb gyermekek hallottátok az éneket, amit magatok énekeltek. Ti gyermekek tudjátok, hogy a korlátlan Atya előtt ültök, és így azt mondjátok: Baba, most újból igényeljük a világ uralkodását, amit igényeltünk Tőled. Ti ezt nem fogjátok énekelni az aranykorban. Csak az átmeneti korban tudjátok énekelni ezt a dalt. Miközben otthon, vagy, a munkátokban ültök, tudjátok, hogy újból igényelitek a korlátlan örökségeteket a korlátlan Atyátoktól. A centrumokban is figyelmeztetnek benneteket, hogy emlékezzetek az Atyára, és emlékezzetek arra, hogy a világ mestereivé váltok. Ez semmi új. Mi igényeljük a világ uralkodását az Atyától, minden ciklusban. Ha ezt egy új személy hallja, ő azt fogja gondolni, hogy ti ezt az egyet hívjátok Shiv Babának (Brahma Babát). Ő a testetlen lelkek Atyja. A lélek testetlen és az Atya, a Legfelső Lélek is testetlen. Egy lelket testetlennek hívnak, amikor nem ölt magára egy testi formát. Gyermekek, tudjátok, hogy meghallgatjátok ezt a tudást a korlátlan Atyától. A Szellemi Tanár tanít benneteket, hogy figyelmeztessétek egymást. Először megkapjátok ezt a szellemi figyelmeztetést. Ti mindannyian a korlátlan Atya emlékezésében maradtok, és azt jelzitek: Maradj az Atya emlékezésében és ne engedd, hogy az intellektusod másfelé vándoroljon. Legyetek lélek tudatosak, és emlékezzetek az Atyára. Ő a Tisztító Atya. Ő személyesen itt ül előttetek és elmondja nektek, hogy emlékezzetek Rá. Ez egy ilyen könnyű módszer. Ott van a manmanabhav kifejezés is, de valakinek azt meg kell értenie. Csak az Atya tanítja meg nektek az emlékezés zarándoklatát. Csak ti, gyermekek tudjátok, hogy egy szellemi zarándoklaton vagytok. Az a zarándoklat fizikai, de ti többé nem vagytok fizikai zarándokok. Szellemi zarándokok vagytok. Csak ezen az emlékezésen keresztül tudnak a bűneitek megsemmisülni, és a bűnös tettek legyőzőivé váltok. Nincs más módszer számotokra, hogy a bűnös tettek legyőzőivé váljatok. Az egyik azok periódusa, akik a bűnös tettek legyőzői és a másik azok periódusa, akik bűnös tetteket hajtanak végre. Abban a periódusban van az, hogy a bűnös tettek végrehajtása elkezdődik. A bűnök elkezdődnek, ahogy Ravan királysága elkezdődik. Ti most erőfeszítést tesztek, hogy a bűn legyőzőivé váljatok. Ott nem hajtanak végre bűnös tetteket, mert ott Ravan nem létezik. A világon ezt senki nem tudja. Ti most mindent megtudtatok az Atyától. Csak az Atyát hívják tudás teljesnek, és csak nektek, gyermekeknek adja át a tudást. Ott kell lennie Isten, az Atya nevének is. Ő nincs túl néven és formán. Az emberek Őt imádják és az Ő neve Shiva. Egyedül Ő a Tisztító, a Tudás Óceánja. A lelkek emlékeznek arra az Atyára, a Legfelső Atyára, a Legfelső Lélekre. A lelkek az Atya dicséretét éneklik. Ő a Béke és a Boldogság Óceánja. Az Atya biztosan átadja a gyermekeinek az örökséget. Ők egy emléket készítenek azokról, akik itt voltak és elmentek. Csak Shiv Baba az, akit dicsérnek és imádnak is. Ő biztosan egy testen keresztül dolgozik, és ezért emlékeznek Rá. Ő örökké tiszta. Az Atya soha nem válik egy imádóvá. Ő mindig imádatra méltó. Az Atya azt mondja, én soha nem válok egy imádóvá, engem imádnak. A hívők engem imádnak. Ti engem nem imádtok az aranykorban. Az odaadás ösvényén van az, hogy emlékeztek rám, a tisztító Atyára. Először ott van annak az Egynek az önzetlen imádata és aztán az imádat önzővé válik. Shiv Baba Brahmát és Sarawatit is a világ mestereivé teszi. Ott van az odaadás nagyon nagy kiterjedése. A magnak nincs kiterjedése. Az Atya azt mondja, emlékezzetek rám és emlékezzetek az örökségetekre. Ez minden. Ugyanúgy, ahogy ott van a fa növekedése, ott van az odaadás nagyon nagy fejlődése is. Amikor megkapjátok a tudást, megkapjátok a megváltást. Nektek semmi miatt nem kell ütnötök a fejeteket. Ott van a tudás és az odaadás. Az odaadás fája nem létezik az arany és ezüstkorokban. Az odaadás fája fél cikluson át növekszik. Minden vallásnak megvan a saját rendszere és szokása. Az odaadás ösvénye olyan hatalmas. A tudás ugyanaz mindenki számára. „Manmanabhav.” Ez minden. Emlékezzetek az Atyára, Alfára. Amikor emlékeztek az Atyára, ti biztosan emlékezni fogtok az örökségetekre is. Ott van az örökség kiterjedése. Az a tulajdon korlátolt. Itt ti emlékeztek a korlátlan tulajdonotokra. A korlátlan Atya eljön és átadja nektek, Bharat embereinek a korlátlan örökséget. Az Ő születésére itt emlékeznek. Ez örökkévalón rögzített ebben a drámában. Ugyanúgy, ahogy Isten a Magasak közt Legmagasabb, Bharat földje is a magasak közt legmagasabb. Itt van az, ahova az Atya eljön, és az egész világnak megváltást ad. Ezért, ez mindegyik közül a legnagyobb zarándokhely. Ti azt mondjátok, ó Isten, Atya, vigyél minket haza. Mindenki szereti Bharatot. Az Atya is eljön Bharatba. Ti most erőfeszítést tesztek. Ti Gopi Vallabh gopijai és gopjai vagytok. Az aranykorban a gopok és a gopik nem kérdésesek. Ott a királyság szisztematikusan folytatódik. Krishnának nincsenek isteni tevékenységei, de az Atyának vannak isteni tevékenységei. Az Ő isteni tevékenysége olyan emelkedett. Ő megtisztítja az egész tisztátalan világot. Ez nagyon okos Tőle. Ebben az időben minden emberi lény olyan bűnös, mint Ajamil. Az emberek a szenteket olyan emelkedettnek tekintik. Az Atya azt mondja, nekem még őket is fel kell emelnem. Ugyanúgy, ahogy színészek vagytok, az Atya is egy Színész. Ti 84 születést vesztek, és eljátsszátok a szerepeiteket. Ő a Teremtő, a Rendező és a Főszereplő. Ő Karankaravanhar. Mit tesz? Ő megtisztítja a tisztátalant. Az Atya azt mondja, ti hozzám kiáltottatok, hogy jöjjek el és tisztítsalak meg benneteket. Én kötve vagyok ezzel a szereppel. Senki nem kérdezi meg, hogy miért, és mikor lett ez a dráma megteremtve. Ez a dráma örökkévalón előre elrendelt. Annak nincs eleje, közepe, vagy vége. Nincs teljes pusztulás. A lelkek örökkévalók, és soha nem semmisülhetnek meg. Ők megkapták az örökkévaló szerepeket. Ez a dráma korlátlan. Az Atya itt ül, és dióhéjban elmagyarázza nektek, hogy a dráma szerepe hogyan folytatódik. Az nem úgy van, hogy mivel Ő Isten, Ő újjá tud éleszteni egy halott személyt. Itt nincs vakhit, vagy okkult erő. Ti hozzám kiáltotok, ó Tisztító, jöjj el. Jöjj és tegyél minket tisztátalanból tisztává. Tehát, Ő biztosan eljön. A Gita az összes szentírás közül a legemelkedettebb ékszer. Isten volt az, aki elmondta a Gitát. Mikor tanított könnyű Raja jógát? Ezt csak ti tudjátok. Az Atya eljön a ciklus átmeneti korában, amikor megalapítja a tiszta világ új királyságát. Ő azt nem az aranykorban alapítja meg. Az a tiszta világ. Ez a nagy találkozó (kumbaméla) csak az átmeneti korban történik meg. Az a kumbaméla minden 12 évben megtörténik. Ez a nagy kumbaméla minden 5.000 évben megtörténik. Ez a lelkek találkozója a Legfelső Lélekkel, amikor a Legfelső Lélek, a Legfelső Atya eljön, és minden lelket megtisztít, és visszaviszi őket magával. Mivel meghosszabbították a ciklus időtartamát, az emberek zavarodottá váltak. Ti most mindent megértetek. Senki más, csak ti gyermekek vagytok képesek megérteni a magazinokat, amiket kinyomtattatok. Az Atya azt mondja, csak írjátok le, hogy mindaz, ami most történik, 5.000 évvel ezelőtt is megtörtént. Az semmi új. Bármi történt 5.000 évvel ezelőtt, az megismétlődik. Bárki, aki ezt meg akarja érteni, eljöhet és megteheti. Tehát, ilyen módszereket kellene alkalmaznotok. Mit kellene kinyomtatnotok az újságokban? Ti azt is leírhatjátok, gyertek és értsétek meg, ahogy az elősző ciklusban is tettétek, hogy ez a Mahabharat háború hogyan nyitja meg az új világ kapuit. Gyertek, és értsétek meg, hogy az aranykor hogyan kerül megalapításra a Mahabharat háborún keresztül. Az istenségek királysága most megalapításra kerül. Ha el akartok jönni és igényelni akarjátok a születési jogotokat Istentől, az Atyától, akkor gyertek, és tegyetek így. Nektek köpülnötök kell a Tudás Óceánját ily módon. A történetek, amiket az emberek leírtak, szintén rögzítve vannak a drámában. Ők folyamatosan eljátsszák a saját szerepüket. A dráma tervének megfelelően Vyas elkészítette a szentírásokat. Ő egy ilyen szerepet kapott. Ti most megértettétek a drámát, hogy ugyanaz a dráma megismétlődik. Ti újból eljöttetek, és újból meghallgatjátok a tudást. Tudjátok, hogy Lakshmi és Narayan királysága újból létezni fog és minden más vallás megsemmisül. Ti most tudás teljesekké váltok. Baba tett benneteket tudás teljessé, önmagával egyenlővé. Tudjátok, hogy békések fogtok maradni fél cikluson át és ott nem lesz semmilyen típusú békétlenség. A gyermekek ott nem sírnak, állandóan mosolyognak. Nektek itt nem szabad sírnotok. Arra emlékeznek, ha az anyátok meghal, egyetek halvát. Azok, akik sírnak, mindent elveszítenek, és a státuszuk megsemmisül. Megtaláltátok az összes férj Férjét, aki átadja nektek a mennyország uralkodását. Ő soha nem hal meg. Ezért, mi szükség sírni? Azok, akik sírás biztossá válnak, igénylik az uralkodást és az összes többi az alattvalók részévé válik. Ha bármelyiktek megkérdezné Babát, hogy mivé válnátok a jelenlegi állapototokban, Baba meg tudná mondani nektek. Gyermekek, rendelkezni fogtok azokkal a víziókkal a végén. Ugyanúgy, ahogy az iskolában mindenki ismeri a saját eredményét, ti is meg fogjátok tudni a végén, hogy ki lesz Rudra rózsafüzérében. A diákok sok erőfeszítést tesznek az utolsó napokban, a vizsga előtt, mert felismerik, hogy máskülönben megbuknának egy bizonyos tantárgyban. Ti is mindent tudni fogtok. Sokan azt mondják, hogy nekik ragaszkodásuk van a gyermekeikhez. Azt el kell távolítani. Nektek csak az Egyhez szabad ragaszkodnotok. Ugyanakkor, gondoskodjatok róluk gondnokként. Azt mondjátok, hogy mindent az Atyától kaptatok. Ezért, folyamatosan egy gondnokként gondoskodjatok róluk. Távolítsátok el a ragaszkodásotokat tőlük. Az Atya maga eljön és elmondja nektek, hogy távolítsátok el a ragaszkodásotokat tőlük. Tekintsetek mindent Hozzá tartozónak, és csak az Ő utasításait kövessétek. Váljatok elfoglalttá az Ő feladatában. Folyamatosan adományozzátok a tudás örökkévaló ékszereit. Itt az Atyának maximális a tisztelete a kumarik iránt. Egy kumari szabad a karmikus kötésektől. A fiúgyermekek rendelkeznek a fizikai apjuk öröksége mámorával. Egy kumari nem kap egy örökséget a fizikai apjától. Itt ez az Atya nem tesz különbséget férfi és nő között. Az Atya itt ül, és a lelkeknek magyaráz. Tudjátok, hogy ti mindannyian testvérek vagytok, és igénylitek az örökségeteket az Atyától. Ti, lelkek tanultok, és igénylitek az örökségeteket az Atyától. Minél több örökséget igényeltek, annál magasabb státuszt fogtok kapni. Baba eljön, és mindent elmagyaráz nektek. Shiv Baba testetlen és Őt imádják. A Szomnath templomot megépítették Neki. Most tudjátok, hogy Shiv Baba mit tett, amikor eljött. Miért építettek Neki egy templomot emlékként? Ti most ezt megértitek. Ez ugyanígy lesz minden ciklusban. Bármi legyen rögzítve a drámában, az megismétlődik. Az Atyának el kell jönnie, és az öreg világnak meg kell semmisülnie. Ebben a sajnálat nem kérdéses. Mindez az ok nélküli vérontás egy játéka. Mindenkit megölnek, ok nélkül. Máskülönben, ha valakinek meg kellene ölni egy másik személyt, akkor őt megbüntetnék azzal, hogy akasztófára viszik. Ti most kire hárítanátok a felelősséget? A természeti katasztrófáknak el kell jönniük és a pusztulásnak be kell következnie. Senki nem érti a halhatatlanság földje és a halál földje jelentését. Ti tudjátok, hogy ma a halál földjén vagytok, és holnap a halhatatlanság földjén lesztek, és ezért tanultok. Az emberek extrém sötétségben vannak. Amikor átadjátok nekik a tudás nektárját, hogy azt igyák, ők egyetértéssel bólogatnak azzal kapcsolatban, amit mondotok és aztán, visszamennek aludni. Még azt is meghallgatják, hogy a korlátlan Atya átadja az örökséget, és hogy ez ugyanaz a Mahabharat háború, amin keresztül a mennyország kapui megnyílnak. Még azt is leírják, hogy ez a tudás nagyon jó, és hogy senki más nem tudja ezt átadni. Ők mindezzel egyetértenek, de ez minden. Ők maguk nem veszik a tudást, csak visszamennek aludni. Őket hívják Kumbakarnának. Elmondhatjátok nekik: Mivel ti ezt átadjátok nekünk írásban, ne menjetek haza újra aludni. Őket el kellene vinnetek Kumbakarna képéhez és el kellene mondanotok nekik, hogy ne aludjanak úgy, mint ő. Nektek nagyon taktikusnak kellene lennetek, amikor nekik magyaráztok. Baba azt mondja, gyermekek, helyezzétek el ezeket a fő képeket az üzleteitekben, hogy bárkinek magyarázni tudjatok, aki eljön. Kössetek velük egy üzletet és kössétek meg velük ezt az igaz üzletet is. Ti ezen keresztül sokaknak hasznot hozhattok. Ebben a zavartnak lenni nem kérdéses. Néhányan azt mondják, hogy ti Brahma kumarokká és kumarikká váltatok. Mondjátok el nekik, ó, de ti is Prajapita Brahma kumarjai és kumáriai vagytok. Az Atya megteremti az új világot és az öreg világnak tűzre kell lobbannia. Ti nem mehettek a mennyországba, amíg nem váltok B.K.-ké. Végezzetek szolgálatot az üzletekben ily módon, és korlátlan szolgálat fog történni. Ezt beszéljétek meg egymás között. Még akkor is, ha az üzletetek kicsi, ti a képeket feltehetitek a falakra. A jótékonyság otthon kezdődik. Először is, nektek hasznot kell hoznotok nekik. Az Atya azt mondja, ne emlékezzetek most semmilyen testi lényre. Emlékezzetek Shiv Babára, akitől megkapjátok az örökségeteket. Szegény emberi lények olyan zavarodottak. Nektek el kell mondanotok nekik, ha igényelni akarjátok az istenségi világ uralkodását és egy hétköznapi emberiből Narayanná akartok válni, akkor gyertek, és tegyetek így. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Legyen igaz tiszta ragaszkodás az egy Atyához. Egyedül Rá emlékezzetek. Távolítsátok el a ragaszkodásotokat testi lényektől. Gondnokként gondoskodjatok róluk.

2. Nektek a bűnös tettek legyőzőivé kell válnotok, és ezért, nagy figyelmet kell fordítanotok arra, hogy ne kövessetek el semmilyen bűnös tettet a fizikai szerveiteken keresztül.

Áldás:
Váljatok mester trikaldarshivá és üljetek egy elszakadott megfigyelő ülésére és vessetek véget az „elkeseredés” szónak.

Bármi történik a drámában, az fel van töltve haszonnal. Azok, akik értelmesek, nem tehetnek fel olyan kérdések, mint „Miért” vagy „Mit?”. A haszon el van merülve bármilyen veszteségben. Amikor rendelkeztek az Atya társaságával és kezével, akkor nem lehet semmilyen veszteség. Maradjatok ülve az öntiszteletetek ülésén, és nem fogtok elkeseredni. Egy elszakadott megfigyelő ülésé véget vet az „elkeseredés” szónak, és így váljatok trikaldarshivá, és ígérjétek meg, hogy nem váltok elkeseredetté, és másoknak sem okoztak kétségeket.

Slogen:
Amikor a fizikai szerveitek az utasításaitoknak megfelelően működnek, ez jelenti, azt, az én mesterének lenni.