03.11.19    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     02.03.85     Om Shanti     Madhuban


A JELENLEGI ISTENI SZÜLETÉS EGY ÉRTÉKES SZÜLETÉS


Ma az Atya, az Ékszerkereskedő az értékes ékszereit nézi. Ez az értékes alokik ékszerek udvara. Minden egyes ékszer értékes. Ha a jelenlegi időben felhalmoznátok a világ összes tulajdonát, ha felhalmoznátok a világ összes kincsét, akkor azzal összehasonlítva minden egyes isteni ékszer sokkal értékesebb. Mindannyitok előtt, ékszerek, a világ összes kincse semmi. Ti ilyen értékes ékszerek vagytok. A ciklus semmilyen más időszakában nem lehet megtalálni titeket, értékes ékszereket, csak az átmeneti korban. Az aranykori istenségi lelkek szerepe a második számú az átmeneti kori értékes isteni ékszerek szerepe mögött. Jelenleg ti Isten gyerekei vagytok, és az aranykorban az istenségek gyerekei lesztek. Ugyanúgy, ahogy Isten neve, dicsérete, születése és tettei mindegyik közül a legemelkedettebbek, hasonló módon, az isteni ékszerek, vagy lelkek értéke, akik Isten gyermekei, a legemelkedettebb. Még ma is emlékeznek ennek az emelkedett dicséretnek és emelkedett értéknek az emlékére, és azt a kilenc ékszer formájában imádják. A kilenc ékszerre a különböző akadályok legyőzőiként emlékeznek. Amilyenek az akadályaik, annak megfelelően egy gyűrűt készíttetnek, és azt viselik, vagy egy medaliont készítenek, vagy azt a bizonyos ékszert elhelyezik az otthonukban egy dísz formájában. Még most is, az utolsó születésetekben láthatjátok a saját emléketeket az akadályok legyőzőjének lenni formájában. Ti biztosan sorszámszerintiek vagytok, de miközben sorszámszerintiek vagytok, mindannyian értékesek és az akadályok legyőzői vagytok. Még ma is a lelkek tiszteletet adnak nektek, ékszereknek az emelkedett formátokban. Ők azokról (a képmásaitokról) odafigyeléssel, nagy szeretettel és tisztasággal gondoskodnak, mert még akkor is, ha ti nem tekintitek önmagatokat olyan érdemesnek, az Atya titeket, lelkeket, mindannyitokat érdemessé és önmagához tartozóvá tett. Ő elfogadta: te az enyém vagy és én a tiéd vagyok. Egy lélek, aki rendelkezik Isten látomásával, biztosan értékessé válik azon keresztül. Isten dhristijével egy ilyen lélek biztosan a szellemi világ, az isteni teremtés egy emelkedett lelkévé válik. Amikor az Isteniesség Urának (Alkimista) társaságába kerültök, biztosan beszínez benneteket az Alkimista köve. Ezért, mivel megkapjátok Isten szeretetének a dhristijét, a ti emléketek az egész ciklus során létezik. Függetlenül attól, hogy ez az élő istenségek formájában létezik, vagy fél ciklusra a nem élő képmások formájában, vagy a különböző emlékek formájában, vagy nektek, ékszerek emlékének bármilyen formájában, ott van az emléketek még a csillagok formájában is. Tehát, bármilyen formában legyen ott a ti emléketek, mindenki szeret benneteket az egész ciklus alatt, mert a szeretet örökkévaló Óceánja dhristije arra késztetett benneteket, hogy joggal rendelkezzetek, hogy szeretetet kapjatok az egész ciklus során. Ezért van az, hogy a hívők elszántan akarják akárcsak egy másodperc, vagy egy fél másodperc pillantását, hogy túl tudjanak menni csak egy pillantással. Ezért van az, hogy a szeretet víziója, amit ebben az időben megkaptok, érdemessé tesz benneteket az örökkévaló szeretetre. Ti automatikusan örökkévaló eléréssel rendelkeztek. Ő szeretettel emlékszik rátok, szeretettel megőriz, és szeretettel néz titeket.

Másodsorban ott a tisztaság. Ebben az időben megkapjátok az Atyától a tisztaság születési jogát. Ismeritek a tisztaságotok eredeti vallását. Ezért van az, hogy mivel alkalmazzátok a tisztaságot, bárhol legyen az emléketek, a tisztaság ott egy emlékként továbbra is létezik. Fél cikluson keresztül ott van a tiszta fenntartás és a tiszta világ. Tehát, fél cikluson keresztül tisztaságon keresztül születtek, és tisztasággal tartanak fenn benneteket, és fél cikluson keresztül tisztasággal imádnak titeket.

Harmadsorban, Ő nagy szeretettel gondoskodik rólatok a szívéből. Gondoskodik rólatok, emelkedettnek és értékesnek tekint benneteket. Ez azért van, mert ebben az időben maga Isten gondoskodik rólatok, gyerekek, az Anya és az Atya formájában, vagyis Ő fenntart benneteket. Tehát, mivel a ti fenntartásotok örökkévaló és mivel örökkévaló szeretettel gondoskodnak rólatok, az egész ciklus során nagy királyisággal, szeretettel és tisztelettel gondoskodnak rólatok. Ti érdemessé váltok arra, hogy ilyen szeretettel, tisztasággal gondoskodjanak rólatok, örökkévalóan. Tehát, értitek, hogy milyen értékesek vagytok? Minden ékszernek olyan nagy az értéke. Tehát, ma az Atya, az Ékszerkereskedő, minden ékszer értékét nézte. A világ összes, megszámlálhatatlan lelke az egyik oldalon van, de ti, öt pandava erőteljesebbek vagytok, mint az összes megszámlálhatatlan. A megszámlálhatatlan nem egyenlő egyiktökkel sem. Ti olyan erőteljesek vagytok. Ezért ti ilyen értékessé váltatok. Ismeritek a saját értéketeket, vagy néha elfelejtitek önmagatokat? Amikor elfelejtitek önmagatokat, elkeseredetté váltok. Ne felejtsétek el önmagatokat. Állandóan továbbra is haladjatok előre, miközben értékesnek tekintitek önmagatokat. Akárhogyan is, ne kövessetek el még apró hibát sem. Ti értékesek vagytok, de ti az Atya társasága által vagytok értékesek. Ha elfelejtitek az Atyát és egyszerűen csak önmagatokra gondoltok, az helytelen. Ne felejtsétek el az Egyet, aki megteremtett benneteket. Ti ezzé váltatok, de ti az Egyen keresztül váltatok ezzé, aki megteremtett benneteket. Ez a módszer, hogy ezt megértsétek. Ha elfelejtitek a módszert, akkor a megértés az oktalanság egy formájává válik. Azután ott van az én tudatosság. Azzal, hogy elfelejtitek a módszert, nem tapasztaltok sikert. Ezért helyes módon ismerjétek meg önmagatokat értékesnek és váljatok a világ őseivé. Ne váljatok elkeseredetté azt gondolva, hogy ti semmik vagytok. Soha ne gondoljátok azt: én semmi vagyok, vagy egyedül én vagyok a minden. Mindkettő helytelen. Én azért vagyok olyan, mert az Egy, aki megteremt, azzá tett engem. Amikor eltávolítjátok az Atyát, az egy bűnné válik. Amikor ott van az Atya, akkor nincs bűn. Amikor ott van az Atya neve, akkor nincs ott a bűn neve, vagy nyoma, és amikor bűn van, akkor nincs ott az Atya neve, vagy nyoma. Tehát, értitek az értéketeket?

Ti érdemessé váltatok Isten dhristijére. Ez nem egy hétköznapi dolog. Ti érdemessé váltatok a fenntartásra. Igényeltétek a tisztaság örökkévaló születési jogát. Ezért van az, hogy a születési jogotok soha nem nehéz. Azt könnyedén elérik. Ti, magatok rendelkeztek a gyermeknek lenni tapasztalatával, aki joggal rendelkezik, és ezért ne tartsátok nehéznek a tisztaság követését. Azok, akik a tisztaságot nehéznek találják, sokat ingadoznak. A tisztaság az én vallása. Ez a ti születési jogotok és így az mindig könnyűnek tűnne. A világ emberei miért futnak el? Ők a tisztaságot nehéznek találják. Azok a lelkek, akik nem rendelkeznek ezzel a joggal, ezt biztosan nehéznek fogják találni. A lelkek, akik egy joggal rendelkeznek, azonnal azzal a határozott gondolattal rendelkeznének, ahogy eljönnek, hogy a tisztaság az ő joguk az Atyától és ezért biztosan tisztává kell válniuk. A tisztaság állandóan vonzaná a szívüket. Ha miközben előre haladnak, Maya eljön, hogy letesztelje őket a gondolataik, vagy álmaik formájában, akkor mivel ők olyan lelkek, akik joggal rendelkeznek és tudásteljesek, ők nem fognak félni, de át fogják alakítani a gondolataikat a tudás erejével. Azzal, hogy egy gondolattal rendelkeznek, ők nem fognak sok gondolatot teremteni. Ők valami nyomát nem fogják átalakítani annak az utódai formájává: „Mi történt?, Ez történt”. Ez egy utód. Mondták nektek, hogy azzal, hogy kérdéseket tesztek fel, egy sort formáltok. Ti ily módon megteremtitek az utódokat. Valami jön, és azután örökre eltűnik. Az eljön, hogy teszteljen benneteket, és azzal, hogy azon átmentek, annak vége. „Miért jött el Maya? Az honnan jött el? Az innen, vagy onnan jött el? Neki nem kellett volna eljönnie. Miért jött el?” Nem szabad ilyen utódoknak lenniük. O.K. Az eljött. Ne kínáljatok neki helyet, hogy leüljön. Őt üldözzétek el. Ha azt gondoljátok, „Miért jött el?”, ő le fog ülni. Ő eljött, hogy előrehaladásra késztessen, és leteszteljen benneteket. Ő eljött, hogy előrehaladásra késztessen benneteket a leckében, és tapasztalttá tegyen. „Miért jött el? Ő így jött el, ő úgy jött el.” Ne gondolkozzatok így. Azután azt gondoljátok: „Mayának is van egy ilyen formája? Az vörös. Az zöld. Az sárga.” Ti a kiterjedésbe mentek. Ne menjetek a kiterjedésbe. Miért féltek? Azt csak győzzétek le. Menjetek át kitüntetéssel. Ti rendelkeztek a tudás erejével, a fegyverekkel. Ti mester mindenható hatalmak vagytok. Trikaldarshik és trivenik vagytok (a három folyó találkozása). Mi hiányzik belőletek? Ne ijedjetek meg olyan gyorsan. Ti még akkor is féltek, ha egy hangya jön. Túl sokat gondolkoztok. Gondolkozni azt jelenti, hogy Mayának vendégszeretetet adtok. Azután ő ott megteremti az otthonát. Mit tennétek akkor, ha miközben egy úton sétáltok, valami szemetet látnátok? Megállnátok, és azt gondolnátok: Ki dobta ezt ide? Mi történt? Annak nem szabadna itt lennie. Ti ilyen dolgokról gondolkoznátok, vagy félrelépnétek, és ott hagynátok? Ne engedjétek, hogy a túl sok haszontalan gondolat utódai megteremtődjenek. Azoknak vessetek véget a kezdeti formájukban. Először az egy másodperc kérdése, de azután azt valami olyasmivé tágítjátok, ami órákat, napokat, sőt még hónapokat is igénybe vehet. És amikor megkérdezik tőletek egy hónap után, hogy mi történt, akkor úgy találnátok, hogy az csak egy másodperc kérdése volt. Ezért ne féljetek. Menjetek a mélységekbe. Menjetek a tudás mélységeibe, ne a szituáció mélységeibe. Amikor Baba látja az ilyen emelkedett, értékes ékszereket, akik kis porszemekkel játszanak, Ő azt gondolja, hogy ezek az ékszerek, akiknek ékszerekkel kellene játszaniuk, valójában porszemekkel játszanak. Ti ékszerek vagytok, ezért játsszatok ékszerekkel!

BapDada ilyen szerető szeretettel tart fent benneteket. Tehát, hogyan tudná elviselni, amikor látja, hogy porszemekkel játszotok? Ti piszkossá váltok, és azt mondjátok: Most tisztíts meg minket, tisztíts meg minket! Ti még féltek is. Mit kellene most tennem? Hogyan kellene ezt most megtennem? Miért játszotok a sárral és abban is sárdarabokkal, amik a földön maradnak? Tehát, mindig ismerjétek a saját értéketeket. Achcha.

Az olyan lelkeknek, akik az egész ciklus során értékesek; a lelkeknek, akik érdemesek az isteni szeretetre; a lelkeknek, akik érdemesek arra, hogy megkapják az isteni fenntartást; a lelkeknek, akik rendelkeznek a tisztaság születési jogával; a lelkeknek, akik mindig sikert érnek el az Atyával együtt lenni módszerével; a királyi gyerekeknek, akik értékes ékszerekké válnak és mindig ékszerekkel játszanak; BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

BapDada egy csoporttal találkozik
Ti önmagatokat mindig lelkeknek tekintitek, akik elmerültek az Atya szemeiben? Kik azok, akik elmerültek a szemekben? Azok, akik nagyon könnyű pontok. Tehát, ti mindig pontok vagytok, és pontokká váltok, akik elmerültek maradnak az Atya szemeiben. BapDada elmerült a szemeitekben és ti is, mindannyian elmerültek vagytok BapDada szemeiben. Amikor csak BapDada van a szemeitekben, nem lesztek képesek arra, hogy bármi mást lássatok. Tehát, mindig maradjatok dupla könnyűek ezzel a tudatossággal: én mindig egy pont vagyok. Egy pont nem rendelkezik semmilyen teherrel. A tudatosságnak ez a formája mindig képessé tesz benneteket arra, hogy előrehaladjatok. Amikor ti egy szem közepébe néztek, ott van egy pont (pupilla). A pupilla az, ami lát. Amikor az a pont nincs ott, bár akkor is van szemetek, de képtelenek vagytok arra, hogy lássatok. Tehát, ezt a formát mindig őrizzétek meg a tudatosságotokban és tapasztaljátok meg a repülő állapotot. BapDada örül, hogy látja a gyerekek szerencséjét a jelenlegi időben és a jövőben. Az ajándék egy toll, amivel megrajzoljátok a jövőbeli szerencséteket. Annak a módszere, hogy a jeleneteket emelkedetté tegyétek az, hogy mindig fogadjátok el a jelzéseket az idősebbektől és alakítsátok át önmagatokat. Ezzel a különleges erénnyel a jelenetek és a jövőtök szerencséje is emelkedetté válik. Achcha.

2) Mindannyitok homlokán ott ragyog a szerencse csillaga, ugye? Az mindig ragyog? Az ugye néha nem pislákol? Az Örökké Világító Fénnyel, az Atyával együtt, ti is csillagokká váltatok, akik örökké világítanak. Ezt megtapasztaljátok? A szél néha nem okozza a lámpás vagy a csillag ingadozását, ugye? Ahol ott van az Atyára való emlékezés, a csillag örökké ragyog, az nem pislákol. Amikor egy fény csak pislákol, azt kikapcsolják, mert azt senki nem szereti. Tehát itt is, állandóan ragyogó csillagok, ti folyamatosan veszitek a fényt az Atyától, a Tudás Napjától, és fényt adtok másoknak. Mindig lelkesedéssel és buzgalommal rendelkeztek szolgálat iránt. Mindannyian emelkedett lelkek, az emelkedett Atya emelkedett lelkei vagytok. A siker könnyen elérhető az emlékezés erejével. Amilyen mértékben emlékezéssel rendelkeztek és szolgáltok, az emlékezés és a szolgálat egyensúlya automatikusan lehetővé teszi, hogy áldásokat kapjatok az állandó sikerért. Ezért, az erőteljes emlékezés légkörének megteremtésével erőteljes lelkeket hívtok, és sikert értek el. A lokik munka is csak ezért van, de az igaz szeretet az Atya és a szolgálat iránt van. A lokik munka is csak a szolgálatért van; azt nem a saját ragaszkodásotokért teszitek, azt az utasításoknak megfelelően teszitek, és ezért van az, hogy az Atya szeretetének a keze ott van az ilyen gyermekekkel. Folyamatosan énekeljetek és táncoljatok boldogságban; ez a szolgálat elvégzésének eszköze. Amikor mások látják a boldogságotokat, ők is boldoggá válnak, és ez lesz a szolgálat. BapDada folyamatosan azt mondja nektek, gyermekeknek: Amilyen mértékben nagy adományozókká váltok, a kincsek annak mértékében fognak továbbra is gyarapodni. Váljatok nagy adományozókká és növeljétek a kincseiteket. Váljatok nagy adományozókká és sokat adományozzatok. Ez az adás valójában kapás. Amikor valami jót kaptok, nem tudtok meglenni anélkül, hogy azt másoknak adnátok.

Látva a szerencséteket, legyetek mindig boldogok. Olyan nagy szerencsét kaptatok! Megtaláltátok Istent, miközben otthon ültetek! Milyen nagyobb szerencse lehet, mint ez? Tartsátok ezt a szerencsét a tudatosságotokban, és maradjatok boldogok! A bánat és a békétlenség aztán minden időre megszűnik. A boldogság és a béke megtestesítőivé váltok. Azok, akik szerencséjét maga Isten teremti meg, olyan emelkedettek. Tehát, folyamatosan tapasztaljatok lelkesedést és új lelkesedést magatokban, és folyamatosan haladjatok előre, mert az átmeneti kor minden napja az új lelkesedésé és új buzgalomé.

Ne csak azzal legyetek boldogok, hogy úgy mozogtok előre, ahogy vagytok, de mindig legyen új lelkesedés és új buzgalom, ami folyamatosan képessé tesz bennetek arra, hogy előre mozogjatok. Minden nap új. Mindenképpen szükségetek van egyfajta újdonságra önmagatokban és a szolgálatban. Minél több lelkesedéssel és buzgalommal rendelkeztek önmagatokban, annál inkább lesznek folyamatosan új érintéseitek. Amikor mindig más dolgokkal vagytok elfoglaltak, akkor nem kaphattok új érintéseket. Köpüljetek, és új lelkesedésetek lesz.

Miközben szeretetet és emlékezést adott azoknak, akik kötésben vannak:
Azok emlékezése, akik kötésben vannak, mindig eléri az Atyát, és a BapDada mindig elmondja azoknak, akik kötésben vannak, hogy tegyék a jógát, azaz a szeretetüket az emlékezésért, olyanná, mint egy tűz. Amikor a szeretet olyanná válik, mint a tűz, minden elég a tűzben. Ezek a kötések aztán véget érnek a szeretet tűzében, ti is felszabadult lelkekké váltok, és sikert értek el bármilyen gondolatotokkal. Ti szeretők vagytok, és azok emlékezése, akik szeretettel rendelkeznek, eléri Babát. A szeretet válaszául szeretetet kaptok, de most engedjétek, hogy az emlékezésetek olyanná váljon, mint egy erőteljes tűz. Akkor eljön a nap, amikor személyesen eljöttök ide.

Áldás:
Legyetek szellemi rózsák, akik mindig egy szellemi állapotban maradtok, és másokat is lelkekként láttok.

Egy szellemi rózsa az, aki mindig szellemi illattal rendelkezik. Bármerre vagy bárkire nézzenek azok, akik szellemi illattal rendelkeznek, ők csak a lelket látnák, és nem a testet. Tehát, mindig maradjatok szellemi állapotban, és lássatok másokat lelkekként. Ugyanúgy, ahogy az Atya a Magasok közt Legmagasabb, így az Ő kertje is a magasak közt legmagasabb, és ti gyerekek különleges díszek, annak a kertnek a szellemi rózsái vagytok. A szellemi illatotok hasznot hoz sok léleknek.

Slogen:
Amikor azzal tesztek másokat boldoggá, hogy megszegitek az irányítás egyik kódját, akkor az fel fog halmozódni a szomorúságotok számláján.