03.11.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, egyedül ti vagytok az igaz, különleges varázslók. Végre kell hajtanotok az emberek istenségekké változtatásának a varázslatát.

Kérdés:
Mi a jó erőfeszítést tévő diákok jelei?

Válasz:
Nekik az a céljuk, hogy tisztelettel menjenek át, vagyis, hogy a győzelem rózsafüzérébe menjenek. Csak az egy Atyára való emlékezés van az intellektusukban. Megszakítják az intellektusuk jógáját minden testi kapcsolattal, beleértve a saját testüket is, és csak az Egyetlent szeretik. Csak az ilyen erőfeszítést tévők válnak a rózsafüzér gyöngyszemeivé.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül, és a szellemi gyermekeknek magyaráz. Ti, szellemi gyermekek most varázslókká váltatok. Ezért az Atyát is a Varázslónak hívják. Nincs más varázsló, aki az emberi lényeket istenségekké tudja változtatni. Ugye ez varázslat? Ti megmutatjátok az ösvényt, hogy egy hatalmas bevétel megszerzésére. Az iskolában a tanárok megmutatják nektek, hogyan tegyetek szert egy bevételre. Ez a tanulmány is egy bevétel. Az imádat ösvényének a szentírásait és történeteit nem hívják tanulmányoknak. Azokban nincs bevétel; ott csak kiadás van. Az Atya elmagyarázza: Olyan sokat költöttetek az imádat ösvényén, képeket készítve, templomokat építve és imádkozva. Legalább egy tanár képessé tesz benneteket arra, hogy egy bevételre tegyetek szert; az egy megélhetés. Nektek, gyerekeknek a tanulmánya olyan emelkedett. Mindenkinek tanulnia kell. Ti, gyerekek az emberi lényeket istenségekké tesztitek. Más tanulmányokon keresztül egy ügyvéddé, stb. válhattok. Az csak egy születésre lenne. Ott van különbség a nappal és az éjszaka között. Ezért nektek, lelkeknek tiszta mámorotoknak kellene lenni. Ez inkognitó mámor. Ez a korlátlan Atya csodája. Ez egy ilyen szellemi varázslat! Satopradhanná kell válnotok azzal, hogy a Szellemre emlékeztek. Egy sannyasi valakinek azt mondta: Tekintsd magad egy bikának. Aztán az a személy elment és leült egy kis szobában és magát annak tekintette. Aztán azt mondta: Én egy bika vagyok, tehát, hogyan tudnék innen kimenni? Az Atya azt mondja: Tiszta lelkek voltatok, de mostanra tisztátalanná váltatok. Azzal, hogy az Atyára emlékeztek, tisztává fogtok válni. Azzal, hogy meghallgatjátok ezt a tudást, egy emberi lényből Narayanná, azaz egy emberi lényből istenséggé változtok. Ott van az istenségi uralkodás. Ti, gyerekek most megalapítjátok az istenségi uralkodást Bharat felett azzal, hogy a követitek a shrimatot. Az Atya megkérdezi: Mi a helyes, a shrimat, amit adok nektek, vagy a szentírások utasításai? Ítéljétek meg magatok. A Gitát a Shrimad Bhagawad Gitának, minden szentírások ékszerének nevezik. Ezt különösen leírják. Most ki az, akit Istennek neveznek? Ti mind biztosan azt mondanátok, hogy az a testetlen Shiva. Mi, lelkek a gyermekei vagyunk, testvérek. Ő az egy Atya. Az Atya azt mondja: Ti mind szeretők vagytok. Emlékeztek Rám, a Szeretettre, mert Én raja jógát tanítottam nektek, amin keresztül emberi lényekből Narayanná változtatok, gyakorlati módon. Azok az emberek egyszerűen azt mondják, hogy meghallgatják az igaz Narayan történetét. Nem hisznek abban, hogy emberi lényekből Narayanná változhatnak azzal, hogy ezt teszik. Az Atya nektek, gyerekeknek, mindegyikteknek átadja a tudás harmadik szemét, amin keresztül megismeritek a lelkeket. Egy lélek nem tud beszélni egy test nélkül. A lelkek lakóhelyét hívják a Nirvána földjének. Nektek, gyerekeknek most emlékeznetek kell a béke földjére és a boldogság földjére. Távolítsátok el a szomorúság földjét az intellektusotokból. Ti, lelkek most megkaptátok annak a megértését, hogy mi helyes és mi helytelen. Elmagyarázásra került nektek a tettek, a semleges tettek és a bűnös tettek jelentősége. Az Atya csak nektek, gyerekeknek magyaráz, és csak ti, gyerekek értitek meg ezeket a dolgokat. Egyetlen egy más emberi lény sem ismeri az Atyát. Az Atya azt mondja: Ez a dráma előre elrendelt. Ravan királyságában mindenkinek a tettei bűnösek. Az aranykorban minden tett semleges. Néhányan megkérdezik: Ott nem születnek gyermekek? Mondjátok el nekik: Azt hívják a bűntelen világnak. Így honnan jöhetne az öt bűn? Ez egy nagyon egyszerű dolog. Az Atya itt ül, és ezt elmagyarázza. Ezért akik megértik, hogy ez helyes, azok nagyon gyorsan éberré válnak. Akik ezt nem értik, azok lehet, hogy így tesznek majd, ahogy előre haladnak. A lepkék eljönnek egy lánghoz, majd elmennek, és aztán visszatérnek. Az az Egyetlen a Láng. Mindenkinek el kell égnie a lángban. Ez csak egy magyarázat; nincs láng. Az egy hétköznapi dolog. Sok lepke megég egy lángban. Deepawalikor olyan sok apró rovar felmerül, és aztán meghalnak; ők megszületnek és meghalnak. Az Atya elmagyarázza: Ők a végén jönnek, születést vesznek, és újból meghalnak; olyanok, mint a rovarok. Az Atya eljött, hogy átadja nektek az örökségeteket. Ezért erőfeszítést kell tennetek azért, hogy tisztelettel menjetek át. A jó diákok nagyon sok erőfeszítést tesznek. Ez a rózsafüzér azoké, akik tisztelettel mennek át. Folyamatosan tegyetek annyi erőfeszítést, amennyit csak lehetséges. Azt mondják: Ott vannak azok, akiknek az intellektusában nincs szeretet a pusztulás idején. Ezt elmagyarázhatjátok. A mi intellektusunk szerető az Atya iránt. Senki másra nem emlékezünk, csak az Atyára. Az Atya azt mondja: Mondjatok le a testetekről és minden testi kapcsolatotokról, és állandóan csak Rám emlékezzetek. Az imádat ösvényén olyan sokat emlékeztetek Rám, és azt mondtátok: Ó Szomorúság Eltávolítója! A Boldogság Adományozója! Ezért az Atya biztosan a Boldogság Adományozója. A mennyországot hívják a boldogság földjének. Az Atya azt mondja: Én eljöttem, hogy megtisztítsalak benneteket. Én eljövök, és a tudás esőjét záporozom a gyerekekre, akik megégtek azzal, hogy a kéjvágy máglyájára ültek. Én nektek, gyerekeknek jógát tanítok. Emlékezzetek az Atyára, és a bűneitek meg fognak semmisülni, és az angyalok földjének váltok a mestereivé. Ti is varázslók vagytok. Nektek, gyerekeknek a saját igaz varázslatotok mámorában kellene lennetek. Némelyik varázsló nagyon jó és okos; ők olyan sok dolgot felmeríthetnek. Azonban ez a varázslat egyedülállóan különleges. Senki más, csak az Egyetlen taníthatja ezt meg. Tudjátok, hogy emberi lényekből istenségekké változtok. Ezek a tanítások az új világért vannak. Azt hívják az aranykornak, az új világnak. Most az átmeneti korban vagytok. Senki nem tud erről a legemelkedettebb átmeneti korról. Ti ilyen emelkedett emberekké váltok. Az Atya csak nektek, lelkeknek magyaráz. Amikor ti, Brahmin tanárok órát adtok, akkor először is az a kötelességetek, hogy mindenkit figyelmeztessetek. Mondjátok: Fivérek és nővérek, itt úgy üljetek, hogy magatokat lelkeknek tekintsétek. Én, ez a lélek ezeken a szerveken keresztül figyelek. Az Atya elmagyarázta nektek a 84 születés titkait is. Kik azok az emberi lények, akik 84 születést vesznek? Nem mindenki vesz annyit. Nem mindenki gondolkodik el erről. Ők egyszerűen azt mondják mindarra, amit hallanak, hogy „Ez igaz!”. Amikor valaki azt mondja, hogy Hanumán felmerült a szélből, akkor azt mondják, „Ez igaz!”. Aztán folyamatosan ilyen történeteket mondanak másoknak, akik folyamatosan azt mondják, „Ez igaz!”, „Ez igaz!”. Gyerekek, most mindegyiktek megkapta a tudás harmadik szemét, amivel megértitek, hogy mi igaz és mi helytelen. Ezért csak igaz cselekedeteket szabad végrehajtanotok. Azt is el kell magyaráznotok, hogy ezt az örökséget a korlátlan Atyától kapjátok. Mindannyitoknak erőfeszítést kell tennetek. Az az Atya minden lélek Atyja. Az Atya elmondja nektek, lelkeknek: Most emlékezzetek Rám! Tekintsétek magatokat lelkeknek. A sanskarák a lélekben vannak. A lelkek magukkal viszik a sanskaráikat. Amikor valakinek a nevét dicsőítik gyermekkorában, megérthető, hogy ilyen tetteket hajtott végre az előző születésében. Ha valaki egy kollégiumot építtetett az előző születésében, akkor jó oktatást kapna a jelenlegi születésében. Ott van a cselekedeteknek az a karmikus számlája. Az aranykorban a bűnös tettek kérdése nem merül fel. Ott is biztosan cselekedtek; Ott uralkodtok és esztek is, de nem követtek el semmilyen helytelen tettet. Azt hívják Ráma királyságának. Ez Ravan királysága. Most megalapítjátok Ráma királyságát a shrimat követésével. Az az új világ. Az istenségeknek még az árnyéka sem létezhet az öreg világban. Ha itt elhelyeznétek Lakshmi egy szobrát, akkor ott lenne annak az árnyéka, de az élő Lakshminak nem lehetne árnyéka. Ti, gyerekek tudjátok, hogy mindenkinek újra kell születnie. A vízikerék folyamatosan forog; ez a ciklusotok is folyamatosan forog. Ezek a dolgok példák használatával kerülnek elmagyarázásra. A legjobb dolog a tisztaság. Mivel egy kumari tiszta, ezért mindenki meghajol előtte. Ti Prajapita Brahma kumarok és kumarik vagytok. A többségetek kumari, és ezért emlékeznek arra, hogy a kumarik kilőtték a nyilakat. Azok a tudás nyilai voltak. Itt ültök, és nagy szeretettel magyaráztok nekik. Az Atya, a Satguru csak egy. Ő mindenki számára az Üdvösség Adományozója. Isten beszél: Manmanabhav! Ez is egy mantra. Az erőfeszítést igényel, hogy magatokat lelkeknek tekintsétek, és emlékezzetek az Atyára. Ez az erőfeszítés inkognitó. A lelkek tamopradhanná váltak, és újból satopradhanná kell válniuk. Az Atya elmagyarázta: A lelkek és a Legfelső Lélek hosszú ideig távol voltak egymástól. Akik először mentek el, ők azok, akik először találkoznak Vele. Ezért az Atya azt mondja: Szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekek. Az Atya tudja, hogy mikor kezdtetek el imádkozni. Az fél és fél; fél cikluson át ott a tudás, és fél ciklusra ott van az imádat. Ott van az éjszaka és nappal. 24 órában 12 óra délelőtt és 12 óra délután. A ciklus is fél és fél. Ott van Brahma nappala és Brahma éjszakája. Tehát miért adtak a vaskornak egy olyan hosszú időtartamot? Most elmagyarázhatjátok nekik, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Minden szentírás az imádat ösvényéhez tartozik. Isten eljön, és átadja az imádat gyümölcsét. Őt nevezik a Hívők Védelmezőjének. Ahogy tovább haladtok, le fogtok ülni a sannyasikkal és nagy szeretettel fogtok nekik magyarázni. Nem töltenék ki a formanyomtatványt, amire megkéritek őket. Nem írnák le a saját anyjuk és apjuk nevét. Néhányan talán megteszik ezt. Baba annak idején elment és megkérdezte tőlük, hogy miért mondanak le mindenről. Lemondanak a bűnökről, és lemondanak a saját háztartásukról is. Ti most lemondotok az egész öreg világról. Megkaptátok az új világ egy vízióját. Az a bűntelen világ. A mennyei Isten, az Atya az Egyetlen, aki megalapítja a mennyországot. Ő megteremti a virágos kertet. A tüskéket virágokká változtatja. Az első számú tüske a kéjvágy kardja. A kéjvágyat egy kardnak hívnátok, és a haragot egy ördögi szellemnek. Az istenségek duplán erőszakmentesek. Minden bűnös emberi lény meghajol a bűntelen istenségek bálványai előtt. Ti, gyerekek most megértitek, hogy most eljöttetek ide azért, hogy tanuljatok. Elmenni egy szellemi gyülekezetbe hétköznapi dolog. Ők azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Egy apa valaha is lehetne mindenütt jelenvaló? Ti, gyerekek megkapjátok az örökségeteket az Atyától. Azt Atya eljön és az öreg világot a mennyország új világává teszi. Néhány ember a poklot még csak nem is tekinti pokolnak. A gazdagok azt gondolják: Mit tud a mennyország ajánlani? Nekünk gazdagságunk, palotáink, repülőgépeink, stb. vannak. Mindenünk megvan; ez itt számunkra a mennyország. Ez azok számára pokol, akik kunyhókban élnek. Bharat olyan szegény és elszegényedett. A történelemnek újból meg kell ismétlődnie. Olyan mámorosnak kellene lennetek, hogy az Atya most újból duplakoronássá tesz benneteket. Most ismeritek a múltat, a jelent és a jövőt. Baba elmondta nektek az aranykor és az ezüstkor történetét. Aztán a ciklus közepén elkezdtek lefele jönni. A bűn ösvénye a lefele menés ösvénye. Az Atya most újból eljött. Ti magatokat swadarshanchakradháriknak tekintitek. Az nem úgy van, hogy forgattok egy diszkoszt és elvágjátok valaki torkát. Ők Krishnát egy diszkoszt forgatva ábrázoltak, és azt mondják, hogy azzal megölte az ördögöket. Semmi ilyen nem volt. Megértitek, hogy ti swadarshanchakradhári Brahminok vagytok. Tudásotok van a világ elejéről, közepéről és végéről. Az istenségeknek nincs ez a tudásuk. Ott üdvösségben vannak, ezért mondják arra azt, hogy nappal. Éjszaka nehézség van. Az emberek olyan sok hatha jógát végeznek az imádatukban azért, hogy egy víziót kapjanak. Akik intenzív imádatot végeznek, azok készek arra, hogy feláldozzák az életüket. Csak aztán kapnak egy víziót. A drámának megfelelően a vágyaik teljesülnek egy meghatározott időre. Azonban Isten nem tesz semmit. Az imádat ösvénye fél cikluson át folyamatos. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tartsátok fenn annak a szellemi mámorát, hogy Baba dupla koronásokká tesz benneteket. Mi swadarshancharadhári Brahminok vagyunk. Továbbra is haladjatok előre a múlt, a jelen és jövő tudásával az intellektusotokban.

2. Annak érdekében, hogy kitüntetéssel menjetek át, legyen igaz szeretetetek az Atya iránt. Tegyetek inkognitó erőfeszítést az Atyára való emlékezésben.

Áldás:
Váljatok a tapasztalat képmásaivá, és nyilvánítsátok ki az Atyát minden erényben való tapasztalatotokkal.

Váljatok minden olyan erényben tapasztalttá, amiket az Atyáról énekeltek. Mint ahogy az Atya az Üdvösség Óceánja, ti is haladjatok előre az üdvösség óceánjának a hullámaiban. Bárkik is kerülnek kapcsolatba veletek, adjátok át nekik az üdvösség, a szeretet és minden erény tapasztalatát. Ilyen módon váljatok minden erény megtestesítőivé, és akkor az Atya képmása meg fog nyilvánulni rajtatok keresztül, mert csak ti, nagy lelkek nyilváníthatjátok ki a Legfelső Lelket, a tapasztalatotok képmásával.

Slogen:
Alakítsátok át a kifogásokat megoldásokká, és a kedvezőtlen dolgokat vegyétek kedvezőként.