03.12.18       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, a tudással és a jógával együtt a viselkedéseteknek is nagyon jónak kell lennie. Ne legyen bennetek semmilyen ördögi szellem, mert ti ördögűzők vagytok, akik eltávolítják az ördögi szellemeket.

Kérdés:
Milyen mámort tudnak állandóan megtapasztalni az érdemes és szófogadó gyerekek?

Válasz:
Mi igényeljük Babától a világ dupla koronás mesterévé válás örökségét. Csak az érdemes és szófogadó gyerekek tudják állandóan megtapasztalni ezt a mámort. Ugyanakkor, ha bennetek ott van a harag vagy a kéjvágy ördögi szelleme, nem lehet ott ez a mámor. Az ilyen gyerekek még tisztelettel sem tudnak rendelkezni az Atya iránt. Ezért van az, hogy először is, nektek el kell űznötök az ördögi szellemeket és tegyétek az állapototokat erőssé.

Ének:
Ki jött el a tudatom ajtajához a bokacsengők hangjával?

Om Shanti.
Senki más, csak ti, gyerekek értitek meg ennek a jelentését. Ez is sorszám szerinti, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek, mert a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek nincs se fizikai, se szubtilis képmása. Az istenségek szubtilisak és csak hárman vannak, és még náluk is szubtilisabb Isten. Most ki mondja azt: Legfelső Atya, Legfelső Lélek? A lelkek. A Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket hívják Istennek. Egy lélek fizikai apját nem nevezhetik a Legfelső Atyának. Amikor emlékeztek a Parlokik Legfelső Atyára, a Legfelső Lélekre, azt hívják lélektudatosságnak. Ti emlékeztek az apátokra, akinek kapcsolata van a testtel. A másik Baba, akinek a lélekkel van kapcsolata. Ő most eljött ide. A lélek tudja az intellektusával, mert a lélek rendelkezik egy intellektussal. Ezért a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek biztosan a Parlokik Atya. Őt hívják Istennek. Baba most elkészíttette ezt a kérdőívet. Ezzel könnyű lesz számotokra, gyerekek, hogy magyarázzatok. Ugyanúgy, ahogy a formanyomtatványokat kitöltik, hasonló módon megkérhetitek őket, hogy töltsék ki a kérdőívet. Biztosan az egy, aki felteszi ezeket a kérdéseket, tudás teljes lenne, és így egy tanár is lenne. A lélek az, ami egy testet ölt, és a szervein keresztül magyaráz. Ezért ezt a kérdőívet elkészítették, hogy könnyű legyen a magyarázat számotokra, gyerekek. Ugyanakkor a gyerekek állapotának is, akik elmondják a tudást, nagyon jónak kell lennie. Bár lehet, hogy közületek néhányan nagyon jó tudással rendelkeztek és a jógátok is nagyon jó, ezzel együtt nagyon jó viselkedésre is szükség van. Azok viselkedése lenne isteni, akik nem rendelkeznek önmagukban a kéjvágy, a harag, a kapzsiság, a ragaszkodás ördögi szellemével. Ezek nagyon nagy ördögi szellemek. Nektek, gyerekeknek nem szabadna semmilyen ördögi szellemmel rendelkeznetek önmagatokban. Mi ördögűzők vagyunk, akik eltávolítjuk az ördögi szellemeket. A tisztátalan lelkeket hívják szellemeknek, akik körbevándorolnak. Az ördögűzők, akik eltávolítják azokat a szellemeket, nagyon okosak. A Legfelső Atyán, a Legfelső Lelken kívül senki más nem tudja eltávolítani az öt bűn ördögi szellemeit. Csak az Egy távolítja el az ördögi szellemeket mindenkiből. Csak egy van, aki megváltást ad mindenkinek. Az egy, aki szabaddá tesz benneteket Ravantól, csak az Egy. Azok nagy ördögi szellemek. Azt mondják: ez rendelkezik a kéjvágy ördögi szellemével, ez a ragaszkodás ördögi szellemével és tisztátalan arroganciával rendelkezik. A Felszabadító, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek az egyedüli Egy, aki mindenkit szabaddá tud tenni azoktól az ördögi szellemektől. Tudjátok, hogy ebben az időben a legerőteljesebbek a keresztények. Az angol nyelvük szavai nagyon jók. Bárki legyen a király, ő a saját nyelvét használja. Senki nem ismeri az istenségek nyelvét. Az én lányaim elmennek és visszatérnek, és mindent elmondanak nekünk (amit transzban látnak). Ők két-három napon át transzban maradtak. Okos transzmessengernek kell lennie annak, aki képes arra, hogy elmondja szavakkal azt, amit ott lát. Nektek, gyerekeknek el kell mondanotok mindenkinek Bharat történetét. Bharat satoprodhan volt, de az mostanra imádatra méltóból tamoprodhan imádóvá vált. Bharatban ott van az istenségek sok képmása. Az emberek őket imádják vakhittel, mert nem ismerik a foglalkozásukat. Mi, mindannyian színészek vagyunk, és így ismernünk kellene a dráma rendezőjét. Ezért van az, hogy a kérdőív elkészült. Nektek írnotok kellene a pápának is: Te azt mondod a követőidnek, hogy hagyják abba azon pusztító dolgok gyártását. Így ők mindannyian miért nem hallgatnak rád? Te vagy mindenki guruja és nagyon dicsérnek téged. Így miért nem figyelnek rád? Te nem ismered ennek az okát, így elmondjuk neked, hogy miért nem követik az utasításaidat. Ők mindent legyártanak Isten utasításainak megfelelően. A mennyország megalapításra kerül Ádámon és Éván keresztül. Isten tudásteljes és inkognitó. Az ő hadserege biztosan követné az utasításait. Nektek ily módon kellene magyaráznotok. Ugyanakkor, a gyerekek nem rendelkeznek ilyen széles és korlátlan intellektussal. Ezért a csavart meg kell húzni. Amikor a motor lehűl, abba még több szenet tesznek, hogy felfűtsék. Ezek a tudás brikettjei. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek mindegyik közül a legnagyobb, és mindenki eljön, hogy köszöntse Őt. A pápát mindenki erőteljesnek tekinti. Az emberek nem adnak akkora tiszteletet senki másnak, mint a pápának. Ők nem ismerik az Atyát. Ő inkognitó. Csak ti, gyerekek ismeritek Őt, és akkora fontosságot adtok Neki. Ugyanakkor, Maya olyan, hogy nem engedi meg a gyerekeknek, hogy tisztelettel rendelkezzenek egy ilyen Atya iránt. Ahogy kimentek, a mámor, amivel rendelkeztek, hogy Baba a világ mestereivé tesz benneteket, véget ér. Miért ne igényelnénk a dupla koronássá válás örökségét? Ez az érdemes és szófogadó gyerekek mámora. Ugyanakkor sok gyerek van, akiben ott van a kéjvágy, a kapzsiság, és a harag ördögi szelleme. Baba elmondja a murlit és akkor belül úgy érzitek: bennem még mindig ott van a kéjvágy halvány befolyása. Ha az egyik oldal erős, akkor semmi nem tud történni. Néha a feleség erős és néha a férj erős. Baba megkapja az összes típusú hírt. Néhányan becsületes szívvel írnak. Nagy becsületességnek és belső és külső tisztaságnak kell lennie. Néhányan kívülről becsületesek és őszinték, de belülről hamisak. Sokan tapasztalnak viharokat. Ők azt írják: Baba, ma én megtapasztaltam a kéjvágy viharát, de védett maradtam. Ha ők nem írnak, akkor először is, büntetést kell tapasztalni, másodsorban az a szokás erősödik, végül elbuknak. Babában ott van ez a remény a gyerekek iránt. Még akkor is, ha van néhány rossz ómen, azokat el lehet távolítani. Sok gyerek van, akik ma jól haladnak előre, de holnap öntudatlanná válnak, és a torkuk fuldokol. Ők biztosan szófogadatlanok valamivel kapcsolatban. Nektek becsületesnek kell maradnotok minden szituációban, mert csak akkor fogtok az igazság földjének a mestereivé válni. Ha hazudtok, a betegség erősödni fog és kárt okoz. Nektek, gyerekeknek le kell írnotok a kérdőívet taktikusan: mi a kapcsolatod a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel? Mivel Ő az Atya, a mindenütt jelenvalóság nem kérdéses. Ő mindenki számára a Megváltás Adományozója, a Tisztító és a Gita Istene. Ezért Ő valamikor biztosan eljött és átadta a tudást. Ha ez helyes, akkor ismered az életrajzát? Ha nem ismered, nem tudod megkapni az örökséget. Ti biztosan kaptok egy örökséget az Atyától. Aztán tegyétek fel a második kérdést: Ismered Prajapita Brahmat és a száján keresztül született teremtését? Az egy, akit Saraswatinak hívnak, a tudás istennője. Őt hívják a Tudás Istennőjének. Ez az egy Jagadamba. Tehát, biztosan ott lennének az ő gyerekei és az Atya is. Ő az Egy, aki átadja a tudást. Tehát, ki ez a Prajapita és Jagadamba? Őt a gazdagság istennőjének is nevezik. Abban az időben ő nem a tudás istennője. Ez a Brahma és Saraswati a királlyá és királynővé válnak. Ezért az ő gyermekeik biztosan a mennyország mesterei lesznek. Ez most az átmenet – a khumb. Nézzétek meg, mi történik a khumbamélákon. Ott van az éjszaka és nappal különbsége az imádat ösvényének jelentése között itt és ott. Az a folyó és az óceán vizének a találkozója. Ez az emberi Gangeszek mélája, akik felmerülnek a Tudás Óceánjából. Ezt a kérdést is fel lehet tenni: Ki az Egy, aki titeket tisztátalanból tisztává tesz? Ez valami, amit tudni kell, és ezért kérdezünk benneteket. Ti királyokká és királynőkké tudtok válni azzal, hogy megkapjátok a tudást ettől az anyától és atyától. Vagy a szátok megédesedne azzal, hogy azt mondjátok, hogy Isten mindenütt jelenvaló? Ti most megkapjátok a tudást, az imádat gyümölcsét. Most Isten tanít benneteket, és így abbahagyjátok a körbevándorlást. Baba azt mondja: legyetek testetlenek. A lélek megkapta a tudást. A lélek most azt mondja: nekünk most haza kell térnünk Babához, és aztán ott van a jutalom. A királyság megalapításra kerül. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Ez a kérdőív nagyon jó. Ennek ott kellene maradnia mindenki zsebében. Csak a szolgálatkész gyerekek gondolkodnának ezekről a dolgokról. Babának olyan sok erőfeszítést kell tennie értetek, gyerekek. Baba azt mondja: gyerekek, tegyétek a jövőtöket emelkedetté. Máskülönben a státuszotok csökkenni fog ciklus-ciklus után. Ugyanúgy, ahogy ez a Mama és Baba a császárrá és császárnővé válnak, nektek, gyerekeknek is ugyanolyanná kellene válnotok. Ugyanakkor hitnek kell lennie önmagatokban. Egy király is nagy erővel rendelkezik. Ott nincs más csak boldogság. Mások, akik királyokká válnak, azzal válnak azzá, hogy adományoznak és jótékonykodnak Isten nevében. Az összes alattvaló a király utasításainak megfelelően él. Ebben az időben Bharat embereinek nincsenek királyai. Ez az emberek uralma az emberek felett, és így ők olyan gyengékké váltak. Baba tudja, hogy sok gyermek viharokat tapasztal, de ők nem adják át a híreket Babának. Nektek írnotok kellene Babának: én ilyen viharokat tapasztalok, tehát, kérlek, adjál nekem valamilyen tanácsot. Baba tanácsot adna nektek a saját szituációtoknak megfelelően. Ti nem írtok és a társatok sem ír, és azt mondjátok: Baba, ilyen a társam állapota. A híreket át kellene adnotok Babának. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Esti class, 1969. január 11.

A Korlátlan Atya eljön és magyaráz nektek. Ő benneteket önmagához tartozóvá tesz, átadja a tanításokat egy királyi státuszért és tisztává is tesz. Az Atya átadja nektek önmaga és az örökség bemutatását egy nagyon egyszerű módon. Ti azt nem lennétek képesek megérteni önmagatoktól. Ti biztosan kaptok egy korlátlan örökséget a Korlátlan Atyától. Csak a nagyon jó intellektusúak értenék meg, hogy mi az örökség, amit az Atya átad. Ő átadja nektek az otthon, a tanulmány és a mennyország uralkodásának örökségét. Azok, akik a tiszta istenségi közösséggé válnak azok, akik eljönnek a királyságba. Ők azok, akik tanulnak és tanítanak másokat. Ennek megfelelően egy magas státuszt igényelnek. Olyan sok gyermek van és ők igénylik az örökségüket az Atyától. Az Atya a mennyország mestereivé, egy hétköznapi emberből Narayanná tesz benneteket. Ez az egy a királyság mestere. Ez a Korlátlan Atya a mennyország Teremtője, és így mi, gyerekek igényelni fogjuk a mennyország örökségét Tőle. Amilyen a király és a királynő, olyanok az alattvalók. Ti igényelni fogtok egy magas státuszt annak megfelelően, hogy milyen erőfeszítést tesztek. Ez erőfeszítés a királyságért. Nem mindenki kap egy királyságot az aranykorban. Amilyen mértékben erőfeszítést tesztek, annak megfelelően egy magas státuszt fogtok kapni. A ti jutalmatok az erőfeszítésetektől függ, amit megtesztek. Ti, gyerekek tudjátok, hogy megkapjátok az uralkodást annak megfelelően, hogy mennyi erőfeszítést tesztek. Ha önmagatokat léleknek tekintitek és emlékeztek az Atyára, tamoprodhanból satoprodhanná fogtok válni és tiszta arany lesztek. Ti egy királyságot is kaptok. Itt az emberek azt mondják, hogy ők Bharat mesterei. Ti mindannyian mesterekké váltok, de aztán milyen státuszt fogtok igényelni? Milyen lesz a státuszotok azt követően, hogy tanultok? Ti most az átmeneti korban tanultok, aztán az aranykorban fogtok uralkodni. Az Atya nektek jógát tanít és megtanítja a tanulmányt is. Megértitek, hogy mi Raja jógát tanulunk. Tisztává válunk azzal, hogy emlékszünk az Atyára. Aztán az újjászületésünk nem Ravan királyságában, de Ráma királyságában lesz. Most tanulunk – manmanabhav, madhiajibhav. Ez most a vaskor vége és az aranykor, a mennyország biztosan el fog jönni. Az Atya csak az átmeneti korban jön el, és megnyitja ezt a korlátlan iskolát, ahol korlátlan a tanulmány, hogy igényeljük a korlátlan uralkodást. Ti tudjátok, hogy az új világ mestereivé fogtok válni. Az új világot hívják mennyországnak. Ti ezzel kapcsolatban mámort éreztek, ugye? Az öreg világ után biztosan ott van az új világ. Gyerekek, emlékezzetek erre. Minden gyermek szívében ott van, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek tanít minket azért, hogy a mennyország mestereivé tegyen. Nektek, gyerekeknek emlékeznetek kellene arra, hogy Isten tanít benneteket. Mi a magasak közt legmagasabb királyokká és királynőkké válunk a mennyországban. Megkapjuk a királyságot a Raja jógán keresztül, és abban ott van a tisztaság, a béke és a boldogság. Ott van minden. ShívBaba most belépett ebbe a Babába. Ő a magasak közt Legmagasabb. A lélek magával viszi ezt a tapasztalatot. Amikor ő odamegy, ott az ülés módja királyi lesz. Minden diáknak egyedi ülése lesz. Egy diák nem ülne a másik diák helyére. Két lélek nem rendelkezhet ugyanazzal a szereppel. Az Atya elmagyarázta: a lelkekben ott van a felvett lemez. A mi erőfeszítéseink tovább folytatódnak a dráma tervének megfelelően. Néhányan királyokká válnak, mások királynők lesznek. A végén ki fogják hirdetni az erőfeszítés eredményét, hogy a rózsafüzért elkészítsék. Azok, akiknek egy magas számot kell igényelniük, biztosan tudni fogják. Amikor valaki meghal, megértitek, hogy a lélek elmegy és egy másik testet ölt a karmájának megfelelően. Azok, akik jó tetteket hajtottak végre, egy jó születést kapnak jógaerővel. Ha valaki nem tesz erőfeszítést, ő egy alacsony státuszt kap. Boldogságot tapasztaltok azzal, hogy ily módon gondolkoztok. Amilyenek a maharatik, olyan az ő dicséretük. A tudás elmondásának a módja nem mindenkinél ugyanolyan. A tudás elmondásának módja mindenkinél más. Ez a játék előre elrendelt. Ti, gyerekek most figyelmet fordítotok arra, hogyan cselekedtek. Amit az anya és az apa tesz, azt tanulják a gyerekek is. Ti most emelkedett tetteket hajtotok végre. Valaki ezt meg tudja érteni a szolgálatból, amit tesztek. Az erőfeszítés, amit a maharatik tesznek, nem maradhat rejtett. Megérthetitek, hogy ki tesz erőfeszítést azért, hogy egy magas státuszt igényeljen. Minden gyermek rendelkezik egy lehetőséggel. Annak érdekében, hogy egy magas státuszt igényeljetek, megkaptátok a manmanabhav leckéjét és a jelentését is. Ti, gyerekek megértitek, hogy a tudás teljes Atya eljön, és átadja nektek a Gita tudását, és így Ő biztosan átadná nektek a pontos tudást. Aztán attól függ, mennyit szívtok önmagatokba, hogy milyen mértékben teszitek a gyakorlati formába mindazt, amit hallottatok. Ez nem nehéz. Nektek emlékeznetek kell az Atyára és ismernetek kell a ciklust. Ez a végső születésetek tanulmánya. Ti el fogtok menni és aztán elmentek az aranykor új világába. Arra emlékeznek: a hitben győzelem van. Tehát, ti gyerekek megértettétek a szerető intellektusotokkal, hogy Isten tanít benneteket. Ti, gyerekek tudjátok, hogy lelkek vagytok, és ezt önmagatokba szívjátok. A lélek ezen a testen keresztül tanul. Ő elvégez egy munkát. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Ti emlékeztek az Atyára, aztán Maya, Ravan elszakítja az intellektusotok jógáját. Nektek Mayával kapcsolatban óvatosnak kell maradnotok. Minél többet fejlődtök, a hatásotok annál jobban szétterjed és a boldogságotok higanyszála is annál jobban emelkedik. Amikor egy új születést vesztek, ti ezt meg fogjátok mutatni nagyon világosan. Achcha

A legédesebb szellemi gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó éjszakát a Szellemi BapDadától.

Lényeg a dharnához:

1. Maradjatok becsületesek, és kívül és belül tiszták. Adjátok át az Atyának a híreiteket egy becsületes szívvel. Semmit ne rejtsetek el.

2. Nektek most haza kell térnetek, ezért gyakoroljátok a testetlennek maradást. Maradjatok csendben.

Áldás:
Mondjatok le az „enyém” minden tudatosságáról, és végezzetek szolgálatot egy gondnokként, és váljatok egy állandóan elégedett lélekké.

Miközben együtt éltek a családotokkal, és szolgálatot végeztek, mindig emlékezzetek arra, hogy gondnokok és szolgálók vagytok. Miközben szolgáltok, ne legyen ott a leghalványabb „enyém” tudatosság sem, mert csak akkor lesztek képesek elégedettek maradni. Amikor „enyém” tudatosság van, elkeseredetté váltok, és azt gondoljátok, “a fiam ezt teszi.” Így, amikor „enyém” tudatosság van, elkeseredetté váltok, míg, amikor minden a “Tiéd”, el kezdtek repülni. Azt mondani “Tiéd”, azt jelenti, fenntartani az öntiszteleteteket, és azt mondani “enyém, enyém” azt jelenti, arroganciával rendelkezni.

Slogen:
Engedjétek, hogy az intellektusotok állandóan rendelkezzen az Atya tudatosságával és a shrimattal, és akkor egy léleknek fognak nevezni, akinek a szíve önátadó.