03.12.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a dalaitok felvételei olyanok, mint egy életet adó gyógynövény. Azzal, hogy lejátsszátok ezeket a dalokat, az elhervadásotok minden érzése el lesz távolítva.

Kérdés:
Az állapototok miért romlott meg? Milyen módszert kellene használnotok ahhoz, hogy az állapototokat jól tartsátok?

Válasz:
1) Ahelyett, hogy a tudásban táncolnátok, az időtöket pletykálkodással vesztegetitek el, és ezért az állapototok elromlik. 2) Amikor boldogtalanná tesztek másokat, az befolyásolja az állapototokat. Az állapototok akkor lesz jó, amikor nagyon édesek maradtok, és figyelmet fordítotok az emlékezésre. Mielőtt este aludni mentek, maradjatok emlékezésben legalább fél órát. Aztán, amikor reggel felébredtek, üljetek újból emlékezésben. Ez az állapototokat jól fogja tartani.

Ének:
Ki jött el a tudatom ajtajához a nektár kora reggel óráiban?

Om shanti.
Baba ezt a felvételt elkészítette nektek, gyerekeknek. Senki más csak ti, gyermekek érthetitek meg ennek a jelentését. Baba sokszor elmondta nektek, hogy nagyon jó lemezeket kellene otthon tartanotok. Aztán, amikor elhervadtok, lejátszhatjátok azokat a lemezeket és a jelentésük azonnal be fog lépni az intellektusotokba, és nem fogtok elhervadni. Ezek a lemezek olyanok, mint egy életet adó gyógynövény. Baba utasításokat ad nektek, és azokat a gyakorlatba kellene tennetek. Ki mondja azt az énekben: Ki jött el hozzám, hozzád és mindenki tudatához? Ki jött el? Az Egyetlen, aki most eljön, és bemutatja a tudás táncát. Azt mondják, hogy a gópik arra késztették Krishnát, hogy táncoljon, de ez nem így volt. Baba most azt mondja: Ó saligram gyermekek! Ő ezt mindenkinek mondja. Egy iskola egy tanulmány-helyet jelent, ahol az oktatás megtörténik. Ez is egy iskola. Ti, gyerekek tudjátok, hogy kit tartotok a szívetekben. Ezek a dolgok nincsenek ott más emberi lények intellektusában. Ez az egyedüli idő, amikor ti, gyerekek Rá emlékeztek. Senki más nem emlékszik Rá. Az Atya azt mondja: Minden nap emlékezzetek Rám, és képesek lesztek a tudást nagyon jól magatokba szívni. Nem az általam adott utasítások szerint emlékeztek Rám. Maya nem engedi meg, hogy Rám emlékezzetek. Nagyon kicsit követitek az utasításaimat, ellenben Maya utasításait nagyon sokszor követitek. Sokszor elmondom nektek, hogy mielőtt este aludni mentek, Baba emlékezésben kellene ülnötök fél órát. Ha egy pár vagytok, akkor együtt, vagy külön-külön is leülhettek, de csak az egy Atyát tartsátok az intellektusotokban. Azonban közületek alig van valaki is, aki emlékszik Babára. Maya felejtésre késztet benneteket. Hogyan lesztek képesek egy státuszt igényelni, ha nem követitek Baba utasításait? Sokat kell Babára emlékeznetek. Shiv Baba, Te vagy minden lélek Atyja. Mindenkinek egy örökséget kell kapnia Tőled. Még azok is fognak egy örökséget kapni, akik nem tesznek erőfeszítést; mindenki Brahmand mesterévé fog válni a drámának megfelelően. Bár ők semmit nem tesznek, de minden lélek vissza fog térni a nirvána földjére. Azonban, akik fél cikluson át imádatot végeznek, nem térhetnek haza, amíg Én nem jövök el Vezetőként. Senki nem látta a haza vezető utat. Ha azt valaki látta volna, akkor mások úgy követnék őt, mint a moszkitók raja. Senki nem tudja, hogy mi a testetlen világ. Ti tudjátok, hogy ez előre elrendelt a drámában, aminek meg kell ismétlődnie. Karma jógiknak kell lennetek, és folytatnotok kell az üzleteteket a nap folyamán. Főznötök kell, és el kell végeznetek az összes házimunkát is. Valójában helytelen a cselekedet lemondásáról beszélni. Senki nem tud úgy élni, hogy nem cselekszik. A maguknak adott cím „a tettekről lemondó”, helytelen. Folytassátok az üzleteteket a nap folyamán, de nagyon jól emlékezzetek az Atyára reggel és este. Ha emlékeztek az Egyetlenre, aki most hozzátok tartozik, akkor segítséget fogtok kapni. Különben nem fogtok segítséget kapni. Amikor a gazdag emberek hallják, hogy most az Atyához kell tartozniuk, a szívük megremeg. Ezért nem fognak egy státuszt kapni. Nagyon könnyű Rá emlékezni. Ő a mi Atyánk, Tanárunk és a Gurunk. Elmondta nekünk az összes titkot arról, hogy a világ történelme és földrajza hogyan ismétlődik. Emlékeznetek kell az Atyára, és forgatnotok kell az önmegismerés diszkoszát is. Csak az Atya visz mindenkit haza. Ilyen gondolataitoknak kellene lenni. Mielőtt este aludni mentek, forgatnotok kellene ezt a tudást az intellektusotokban. Aztán, amikor reggel felébredtek, emlékezzetek ugyanerre a tudásra. Először Brahminok vagyunk, aztán istenségekké válunk, majd harcosok, kereskedők és shudrák leszünk. Aztán Baba el fog jönni és shudrákból Brahminokká változtat minket. Baba Trimurti, Trikaladrashi és Trinetri. Ő megnyitja a zárat az intellektusunkon. Mi megkaptuk a tudás harmadik szemét. Senki más nem lehetne egy ilyen Atya. Az Atya megteremti a teremtményt, és így az Anyánk is. Jagadambát (világanya) eszközzé teszi, hogy gondoskodjon mindenkiről. Belép ebbe a testbe, és Brahma formájában játszik velünk, gyerekekkel. Sétálni is elvisz minket. Mi emlékezünk Babára. Tudjátok, hogy Ő eljön, és belép ennek valakinek a szekerébe. Azt mondjátok, hogy BapDada velünk játszik. Miközben játszik, Baba erőfeszítést tesz azért, hogy emlékezésben maradjon. Baba azt mondja: Én játszom veletek ezen a valakin keresztül. Ő az Érző Lény. Ilyen gondolataitoknak kellene lenni. Át is kell adnotok magatokat annak az Atyának. Az imádat ösvényén azt mondtátok, hogy át fogjátok adni magatokat Neki. Az Atya azt mondja: Most tegyetek Engem az örökösötökké erre az egy születésre, és átadom nektek a királyságotok szerencséjét 21 születésre. Követnetek kell az utasításokat, amiket az Egyetlen ad nektek. Ő annak megfelelően ad utasításokat, amit lát. Amikor követitek az utasításait, akkor minden ragaszkodásotok véget fog érni. Azonban néhány gyermek fél. Baba azt mondja: Nem adjátok át magatokat Nekem. Akkor hogyan adhatnék nektek egy örökséget? Én nem fogom elvenni a pénzeteket. Baba azt mondja: Achcha, ha van valamennyi pénzetek, akkor azt használjátok irodalomra. Gondnokok vagytok. Baba folyamatosan tanácsot ad nektek. Minden, ami Babának van, az értetek, gyerekekért van. Ő semmit nem vesz el tőletek, gyerekek. Taktikusan magyaráz nektek, hogy a ragaszkodásotok véget érjen. A ragaszkodás nagyon erőteljes bűn. Baba azt mondja: Miért ragaszkodtok azokhoz, mint a majmok? Akkor hogyan lehetne minden otthonban egy templom? Én megszabadítalak benneteket a majom élettől, és méltókká teszlek benneteket arra, hogy egy templomban legyetek. Miért ragaszkodtok ahhoz a szeméthez? Baba egyszerűen átadja nektek az utasításokat, hogy hogyan gondoskodjatok mindenről. Ennek ellenére ez nem ül meg az intellektusotokban. Az intellektusotokat használnotok kell, hogy megértsétek mindezt. Baba tanácsot ad nektek arra is, hogy hogyan beszéljetek Babával amri velakor. Baba, Te vagy a korlátlan Atyánk és Tanárunk. Csak Te tudod elmondani nekünk a világ korlátlan történelmét és földrajzát. A világon senki nem ismeri Lakshmi és Narayan 84 születésének a történetét. Jagadambát is anyának hívják. Ki ő? Ő nem létezhet az aranykorban. Ott a császár és a császárnő Lakshmi és Narayan. Van saját gyermekük, aki a trónra fog ülni. Hogyan válhatunk a gyermekeikké, akik aztán a trónra ülnek? Most tudjuk, hogy Jagadamba egy Brahmin. Ő Saraswati, Brahma lánya. Az emberek nem ismerik ezt a titkot. Nagyon jó megőrizni a Babára való emlékezés fegyelmét este. Amikor ezt szabállyal teszitek, a boldogságotok higanyszála magasan marad és nem fogtok semmilyen nehézséget tapasztalni. Azt mondjátok, hogy fivérek és nővérek, az egy Atya gyermekei vagytok. Abban az esetben, ha piszkos a látásmódotok, akkor az olyan, mint elkövetni egy bűnös bántalmat. Ott van a sato, rajo és tamo típusú mámor. Ha a mámorotok tamoguni, meg fogtok halni. A Babára való emlékezést tegyétek a szabályotokká, akár csak egy rövid időre is, és aztán menjetek és végezzétek el Baba szolgálatát. Azzal, hogy így tesztek, nem fogjátok megtapasztalni Maya semmilyen viharát. A mámorotok megmarad az egész nap folyamán és az állapototok is nagyon kifinomult lesz. A jógátok vonala is nagyon világos lesz. Az ilyen felvételek nagyon jók. Amikor folyamatosan meghallgatjátok ezeket a felvételeket, akkor elkezdtek táncolni és felfrissülté váltok. Van négy-öt felvétel, amik nagyon jók. Amikor a szegények folyamatosan elfoglaltak maradnak ennek a szolgálatnak az elvégzésében, palotákat fognak kapni. Mindent megkaphattok Shiv Baba kincsestárából. Baba miért ne adna bármit is a szolgálatkész gyermekeinek? Shiv Baba kincsestára mindig teljes. Az énekben, amit lejátszottak, a tánc a tudás tánca. Baba eljön és benneteket gópokká és gópikká tesz, akik bemutatják a tudás táncát. Bárhol is üljetek, folyamatosan emlékezzetek a tudás táncára, és az állapototok nagyon jó fog maradni. Ugyanúgy, ahogy Baba ennek a tudásnak és jógának a mámorában marad, ő ugyanezt tanítja nektek, gyerekeknek. Ezért boldogságot kellene tapasztalnotok ettől a mámortól. Máskülönben csak pletykálkodtok, és az állapototok elromlik. Nagyon könnyű felkelni kora reggel. Miközben Baba emlékezésében ültök, beszéljetek Babához nagyon édesen. Még azoknak is köpülniük kell a tudás óceánját, akik előadásokat tartanak, és azon kellene gondolkozniuk, hogy hogyan magyarázzanak el bizonyos pontokat. Sok gyermek elmondja Babának, hogy ők el akarják hagyni a munkájukat, azonban Baba azt mondja: Először is adjátok az elvégzett szolgálat valamilyen bizonyítékát. Baba nagyon jó módszereket ad nektek ahhoz, hogy emlékezzetek, de a több millióból csak egy maroknyi merül fel, aki magába szívja ezt a szokást. Közületek alig van valaki, aki emlékezésben marad. Ti, kumarik nagyon jól ismertek vagytok. Mindenki meghajol a kumarik lábánál. Bharatot képessé teszik arra, hogy igényelje az önuralkodást 21 születésre. Ott van a templom az emléketekre. A név, Brahma kumar és kumari, nagyon híressé vált. Egy kumari az, aki felemel 21 generációt. Ezért meg kell értenetek annak a jelentését. Gyerekek, tudjátok, hogy ez a kerék 5000 évig tart. Bármi, ami elmúlik, az a dráma. Amikor egy hiba történik, az is a dráma része. Azonban a regisztereteket helyre kell tennetek, és nem szabad megengednetek, hogy az a jövőben újból elromoljon. Ez nagyon sok erőfeszítést igényel, mert csak akkor tudtok egy ilyen magas státuszt igényelni. Ha egyszer Babához tartoztok, Baba át fogja adni nektek az örökségeteket. Ő nem adja át ezt az örökséget a mostohagyerekeknek. Az a kötelessége, hogy segítsen. Akik értelmesek, azok minden tekintetben segítenek. Nézzétek meg, hogy Baba mennyit segít nektek! Amikor bátrak maradtok, akkor megkapjátok a segítséget az Atyától. Erőre is szükségetek van ahhoz, hogy legyőzzétek Mayát. Emlékezzetek az egy Szellemi Atyára. Szakítsátok el az összes ragaszkodásotokat mindenki mástól, és magatokat csak az Egyetlennel kapcsoljátok összes. Baba a Tudás Óceánja. Én belépek ebbe a valakibe és beszélek. Senki más nem igényelheti, hogy az Atyátok, a Tanárotok és Gurutok legyen, hogy Ő Brahma, Vishnu és Shankar Teremtője legyen. Most csak ti, gyerekek értitek meg ezeket a dolgokat. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Vessetek véget minden ragaszkodásotoknak az öreg szeméthez. Kövessétek az Atya utasításait, és vessetek véget a ragaszkodásaitoknak. Éljetek úgy, mint egy gondnok.

2. Ebben az utolsó születésetekben tegyétek Istent az Örökösötökké, és adjátok magatokat át Neki, mert csak akkor fogjátok megkapni a királyságotok szerencséjét 21 születésre. Emlékezzetek az Atyára és végezettek szolgálatot. Tartsátok fenn a mámorotokat, és figyeljetek a saját regiszteretekre, hogy az soha ne romoljon el.

Áldás:
Legyetek a tapasya képmásai, akik megszabadítják magukat és a világot az akadályoktól minden időkre.

Szeretettel lenni az egy Isten iránt, ez a tapasya. A tapasyának ez az ereje az, ami megszabadíthatja az ént és a világot az akadályoktól minden időkre. Megszabadulni az akadályoktól és másokat is megszabadítani az akadályoktól az az igaz szolgálatotok, amivel minden lelket felszabadítotok az akadályok sok típusától. Az ilyen szolgálatkész gyermekek a tapasyájuk alapján annak az áldását igénylik az Atyától, hogy az életben felszabadultak, és eszközökké válnak abban, hogy ezt másoknak is átadják.

Slogen:
Gyűjtsétek össze azt a szeretetet, ami mindenfelé szétszóródott, és legyetek szeretettel az Atya iránt, és akkor felszabadultak lesztek a kemény munkától.