04.02.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, váljatok befele fordulttá, és gondolkozzatok azon, hogy hasznot hozzatok önmagatoknak. Amikor egy túrára mentek, üljetek magányban, és köpüljétek a tudás óceánját. Kérdezzétek meg önmagatoktól: én mindig vidám maradok?

Kérdés:
Nektek, a kegyelemteljes Atya gyermekeinek milyen vonatkozásban kell kegyelmesnek lennetek önmagatokkal?

Válasz:
Ugyanúgy, ahogy az Atya kegyelemmel rendelkezik, és azt akarja, hogy a gyermekei tüskékből virágokká váljanak, és olyan sok erőfeszítést tesz azért, hogy titeket, gyermekeket gyönyörűvé tegyen, így nektek, gyermekeknek is kegyelmet kellene éreznetek önmagatok iránt. Mi Babához kiáltottunk: Ó Tisztító, jöjj és tegyél minket virágokká. Ő most eljött, így nem fogunk virágokká válni? Ha ti kegyelmesek vagytok önmagatokkal, lélektudatosak fogtok maradni, és mindent önmagatokba szívtok, amit az Atya elmond nektek.

Om Shanti.
Gyermekek, megértitek, hogy az, az Egy az Atya, a Tanár és a Satguru is. Tehát, az Atya megkérdez titeket, gyermekeket: Amikor eljöttök ide, megnézitek Lakshmi és Narayan és a létra képeit? Amikor megnézitek azt a kettőt, látjátok a saját célotokat és tárgyatokat. Az egész ciklus, - hogy hogyan váltatok istenségekké és aztán hogyan jöttetek lefele ezen a létrán -, belép az intellektusotokba. Csak ti, gyermekek kapjátok meg ezt a tudást. Ti diákok vagytok. A ti célotok és tárgyatok ott van előttetek. Amikor bárki eljön, magyarázzátok el neki, hogy ez a cél és tárgy. Ezen a tanulmányon keresztül istenségekké váltok. Aztán lejöttök a 84 születés létráján, és azt meg kell ismételnetek. Ez a tudás nagyon könnyű, ennek ellenére az emberek mért buknak el, ahogy előrehaladnak. Ez az isteni tanulmány teljesen könnyű összehasonlítva egy világi tanulmánnyal. A 84 születés ciklusa, és a célotok és a tárgyatok ott vannak előttetek. Ezt a két képet fel kellene tenni a látogatói szobában is. Nektek szükségetek van eszközökre a szolgálatért, hogy tudjatok szolgálni. Ebben minden tudás benne van. Mi megtesszük ezt az erőfeszítést ebben az időben. Még sok erőfeszítést kell tennünk azért, hogy satopradhanná váljunk. Nektek befele fordulttá kell válnotok, és köpülnötök kell a tudás óceánját. Amikor egy túrára mentek, ez az, amivel rendelkeznetek kellene az intellektusotokban. Baba tudja, hogy ez sorszám szerinti. Néhányan ezt nagyon jól megértik, és így biztosan erőfeszítést kell tenniük a saját hasznukért. Minden diák megérti, hogy ez és ez jól tanul. Ha nem tanultok, akkor kárt okoztok önmagatoknak. Nektek valamilyen mértékben érdemessé kell tennetek önmagatokat. Ti a korlátlan Atya diákjai is vagytok. Ez a Brahma is tanul. Az a Lakshmi és Narayan a státusz, és a létra a 84 születés ciklusa. Az, az első számú születés és ez az utolsó számú születés. Ti istenségekké váltok. Amikor az emberek eljönnek, magyarázzátok el nekik a céljuk és a tárgyuk, és a létra képeit. Gyertek, és üljetek ezek elé minden nap, és emlékezni fogtok erre. Ott van az intellektusotokban, hogy a korlátlan Atya magyaráz nektek. Ti rendelkeztek a teljes ciklus teljes tudásával, így nagyon vidámnak kellene maradnotok. Kérdezzétek meg önmagatoktól: Mért nem vagyok képes arra, hogy fenntartsam ezt az állapotot? Mi az oka annak, hogy probléma van a vidámnak maradásban? Azok, akik elkészítik ezeket a képeket, azzal rendelkeznének az intellektusukban, hogy ez az ő jövőbeli státuszuk, ez a céljuk és tárgyuk, és ez a 84 születés ciklusa. Arra emlékeznek, hogy ez könnyű Raja jóga. Baba folyamatosan elmagyarázza nektek, minden nap: Ti a korlátlan Atya gyermekei vagytok, így biztosan igényelnetek kell a mennyországotok örökségét, és mivel elmagyarázták nektek a teljes ciklus titkait, biztosan emlékeznetek kell azokra. Nektek jó modorra is szükségetek van, amikor beszéltek az emberekhez. A ti viselkedéseteknek nagyon jónak kell lennie. Miközben előrehaladtok, és elvégzitek a munkátokat, ott kellene maradnia az intellektusotokban, hogy eljöttetek az Atyához, hogy tanuljatok. Nektek csak ezt a tudást kell magatokkal vinnetek. Ez a tanulmány könnyű. Ha a diákok nem tanulnak jól, a tanáruk azt gondolná, hogy ebben az osztályban nagyon sok buta gyermek van, hogy rágalmazni fogják a nevét, és nem fog díjat kapni. A kormány sem fog neki semmit adni. Ez is egy iskola. Itt egy díj megkapása nem kérdéses. Ugyanakkor, arra inspirálnak benneteket, hogy tegyetek erőfeszítést. Nektek meg kell reformálnotok a saját viselkedéseteket és önmagatokba kell szívnotok az isteni erényeket, és nagyon jó karakterrel is kell rendelkeznetek. Az Atya eljött, hogy hasznot hozzon nektek, de ti képtelenek vagytok arra, hogy kövessétek az Atya shrimatját. Ha átadják nektek a shrimatot, hogy menjetek el valahova, ti nem mentek el oda. Azt mondanátok, ott forróság van, ott hideg van. Nem ismeritek fel, hogy az Atya az, aki ezt mondja nektek. Csak ez a hétköznapi szekér van ott az intellektusotokban. Az, az Atya egyáltalán nem lép be az intellektusotokba. Mindenki nagyon fél a nagy királyoktól. Ők nagy hatalommal rendelkeznek. Az Atya azt mondja, én vagyok a szegények Ura. Senki nem ismer engem, a Teremtőt, vagy a teremtés elejét, közepét és végét. Olyan sok ember van. Nézzétek meg, hogy miről beszélnek. Ők még azt sem tudják, hogy ki Isten. Ez egy csoda. Az Atya azt mondja, én belépek egy hétköznapi testbe, és átadom nektek önmagam bemutatását, és a teremtés elejét, közepét és végét. A 84 születésnek ez a létrája olyan világos. Az Atya azt mondja, én azzá tettelek benneteket, és most újból azzá teszlek. Ti isteni intellektussal rendelkeztetek. Aztán, ki tett benneteket azokká, kő intellektussal? Fél cikluson át folyamatosan elbuktatok Ravan királyságában. Nektek biztosan tamopradhanból szatopradhanná kell válnotok. A lelkiismeret is azt mondja, hogy az Atya az Igazság. Ő biztosan csak az igazságot mondaná el nektek. Ez a Brahma tanul, és ti is tanultok. Ő azt mondja, én egy diák vagyok, és én is figyelmet fordítok a tanulmányra. Én még nem értem el a pontos karmatit állapotot. Miért ne fordítanék figyelmet egy ilyen tanulmányra, hogy elérjek egy magas státuszt. Mindenki azt mondaná: nekünk biztosan igényelnünk kell egy ilyen státuszt. Mi az Atya gyermekei vagyunk, és így biztosan mestereknek kell lennünk. Ugyanakkor, a tanulmányban mindig ott van a le-felmenetel. Ti most megkaptátok a tudás teljes lényegét. Kezdetekben csak régi tudás volt. Fokozatosan megértettétek. Ti most megértitek, hogy csak most van az, hogy valóban megkapjátok a tudást. Az Atya most azt mondja: Ma én elmondom nektek mindegyik közül a legmélyebb dolgokat. Senki nem kaphatja meg azonnal az életben való felszabadulást. Ők nem tudják megkapni az összes tudást. Korábban ti sem rendelkeztetek a létrának ezzel a képével. Ti most megértitek, hogy valóban körbementek a cikluson ilyen módon. Mi az önmegismerés diszkoszának vagyunk a forgatói. Baba elmagyarázta nekünk, lelkeknek az egész ciklus titkait. Az Atya azt mondja: A ti vallásotok az, ami sok boldogságot ad. Az Atya maga eljön, és a mennyország mestereivé tesz benneteket. A boldogság ideje mások számára most van, amikor a halál ott van előttük. Repülőgépek, elektromosság, stb., ezek nem léteztek korábban. Azoknak az embereknek ez olyan, mintha most lenne a mennyország. Ők olyan nagy palotákat építenek. Azt gondolják, hogy most nagyon nagy boldogsággal rendelkeznek. Ők képesek arra, hogy olyan gyorsan elmenjenek Londonba. Ők ezt tekintik a mennyországnak. Valakinek el kellene magyaráznia nekik, hogy az aranykort hívják mennyországnak. A vaskort nem neveznék mennyországnak. Ha valaki levedli a testét a pokolban, akkor ő biztosan a pokolban venne újjászületést. Korábban ti sem értettétek ezeket a dolgokat. Ti most megértitek azokat. Amikor Ravan királysága elkezdődik, elkezdünk elbukni, és az összes bűnnel rendelkezünk. Ti most megkaptátok az összes tudást, így a ti viselkedéseteknek is nagyon királyinak kellene lennie. Ti most még értékesebbek vagytok, mint amikor az aranykorban vagytok. Az Atya, aki a Tudás Óceánja, átadja nektek az összes tudást ebben az időben. Semmilyen emberi lény nem tudja megérteni az odaadást és a tudást. Ők a kettőt összekeverték. Azt gondolják, hogy olvasni a szentírásokat tudás, és az imádkozás odaadás. Tehát, az Atya most olyan sok erőfeszítést tesz azért, hogy gyönyörűvé tegyen benneteket. Nektek, gyermekeknek kegyelmet kellene éreznetek, mert ti Babához kiáltottatok, hogy jöjjön el, és tegye a tisztátalanokat tisztává, és tegye őket virágokká. Az Atya most eljött, így nektek kegyelemmel kellene rendelkeznetek önmagatok iránt. Mi nem tudunk ilyen virágokká válni? Mért nem másztunk még fel Baba szívtrónusára. Ti nem figyeltek. Az Atya olyan kegyelemteljes. Ti az Atyához kiáltotok, hogy jöjjön el a tisztátalan világba, és tegyen benneteket tisztává. Ezért, ugyanúgy, ahogy az Atya kegyelmet érez, nektek, gyermekeknek is kegyelmet kellene éreznetek. Máskülönben azok, akik rágalmazzák a Satgurut, nem igényelhetnek egy magas státuszt. Soha senki nem álmodott arról, hogy ki a Satguru. Az emberek azt hiszik, hogy a gurujuk talán elátkozza őket, és veszteség lesz. Amikor van egy gyermekük, abban hisznek, hogy ez a gurujuk áldásával van. Az az ideiglenes boldogság kérdése. Az Atya azt mondja, gyermekek, most legyetek kegyelmesek önmagatokkal. Váljatok lélektudatossá, és képesek lesztek arra, hogy ezt önmagatokba szívjátok. A lélek az, aki mindent tesz. Én a lelkeket tanítom. Tekintsétek önmagatokat lelkeknek. Tegyétek ezt szilárddá és emlékezzetek az Atyára. Ha nem emlékeztek az Atyára, akkor a bűneitek hogyan semmisülnének meg? Az emberek az odaadás ösvényén Rá emlékeznek: Ó Isten, légy kegyelmes. Az Atya a Felszabadító és a Vezető is. Ez az ő inkognitó dicsérete. Az Atya eljön, és mindent elmond nektek: Ti korábban Rám emlékeztetek az odaadás ösvényén. Amikor eljövök, nekem biztosan a saját időmben kell eljönnöm. Az nem úgy van, hogy én akkor jövök el, amikor én akarom. Én eljövök, amikor a drámában rögzített számomra, hogy eljöjjek. Ugyanakkor, nekem nincsenek ilyen gondolataim. Az Atya az, aki tanít benneteket. Ez az egy is Vele tanul. Az az Egy soha nem követ el semmilyen hibát, vagy okoz bárkinek is szomorúságot. Minden tanár sorszám szerinti. Az az Igaz Atya megtanítja nektek az igazságot. Az Igazság gyermekei igazak. Aztán azzal, hogy a hamis egy gyermekeivé váltok, hamissá váltok fél ciklusra. Ti még az Igaz Atyát is elfelejtitek. Először is, kérdezzétek meg, hogy ez az aranykor új világa, vagy az öreg világ? Aztán, az emberek elgondolkoznának azon, hogy ti egy nagyon jó kérdést tesztek fel. Ebben az időben ott van az öt bűn mindenkiben. Ott az öt bűn nem létezik. Ez valami nagyon könnyű, amit meg kell érteni. Ugyanakkor, ha közületek néhányan ezt nem értik meg, akkor hogyan tudnátok magyarázni a kiállításokon? Ahelyett, hogy szolgálatot végeznétek, úgy térnétek vissza, hogy ellenszolgálatot végeztetek. Elmenni, és szolgálatot végezni, nem olyan, mint elmenni a nagynénitek házába. Ez nagy megértést kíván. Baba ezt megérti mindenki tevékenységéből. Az Atya az Atya, és aztán az Atya is azt mondaná, ez rögzítve volt a drámában. Amikor bárki eljön, rendben van, ha egy Brahma kumari magyaráz. A név Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidhyalaya. A Brahma kumarik neve az, amit dicsőíteni fognak. Ebben az időben mindannyian teljesen el vannak merülve az öt bűnben. Olyan nehéz elmenni és nekik magyarázni. Ők semmit nem értenek. Csak azt mondanák, hogy a tudás nagyon jó. Ők maguk semmit nem értenek. Továbbra is akadályok lesznek akadályok után. Aztán, meg kell teremtenetek azokat a taktikákat is. Legyen rendőrség az őrző pontokon, és biztosítsátok a képeket. Ez egy áldozati tűz, és így biztosan lesznek akadályok. Ebben fel kell áldozni az egész öreg világot. Mi másért neveznék ezt áldozati tűznek? Mindent fel kell áldozni az áldozati tűzben. Ezt hívják Rudra tudása áldozati tüzének. A tudást egy tanulmánynak is hívják. Ez egy patshala (tanulmányhely), és egy áldozati tűz is. Ti a patshalában tanultok (a tanulmány helyen), és istenséggé váltok, és aztán minden fel lesz áldozva ebben az áldozati tűzben. Csak azok, akik folyamatosan ezt gyakorolják minden nap, lennének képesek arra, hogy ezt elmagyarázzák. Ha valaki nem rendelkezik ezzel a gyakorlattal, hogyan lenne képes arra, hogy magyarázzon? A világ emberei számára ez a mennyország, egy ideiglenes időszakra. Számotokra ott lesz a mennyország fél ciklusra. Ez a dráma előre elrendelt. Amikor erről gondolkoztok, elcsodálkoztok. Ravan királysága most a végéhez ér és Ráma királysága megalapításra kerül. Ebben a harc nem kérdéses. Amikor az emberek látják a létrának ezt a képét, nagyon elcsodálkoznak azon, hogy mi az, amit az Atya elmagyarázott nektek. Ez a Brahma is az Atyától tanult, és így folyamatosan magyaráz másoknak. A nővérek is magyaráznak. Azok, akik hasznot hoznak sok másiknak, biztosan még több gyümölcsöt kapnak. Azoknak, akik nem tanultak, meg hajolniuk azok előtt, akik tanultak. Az Atya minden nap elmondja nektek: Hozzatok hasznot önmagatoknak. Amikor megőrzitek ezeket a képeket önmagatok előtt, mámorossá váltok. Ezért van az, hogy Baba feltetette ezeket a képeket a szobákban. A cél és a tárgy olyan egyszerű. Ehhez egy nagyon jó karakterre van szükség. Amikor a szívetek tiszta, a vágyaitok teljesülnek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mindig legyen az a tudatosság, hogy ti a korlátlan Atya diákjai vagytok, hogy Isten tanít benneteket, és ezért jól kell tanulnotok, és dicsérnetek kell az Atya nevét. A viselkedésetek legyen nagyon királyi.

2. Váljatok kegyelemteljessé, mint az Atya, és tegyétek önmagatokat virágokká tüskékből és másokat is tegyetek virágokká. Váljatok befele fordulttá, és gondolkozzatok el azon, hogy hasznot hozzatok önmagatoknak és másoknak.

Áldás:
Tegyétek a bűnök mérges kígyóját egy virágfüzérré a nyakatok körül, és váljatok a tapasya képmásává, mint Shankar.

Az öt bűn egy mérges kígyó az emberek számára, de a kígyó egy virágfűzérré válik nektek, jógi lelkek nyaka körül, akik kísérleteztek a jógával. Még ma is imádják nektek, Brahminoknak és Brahma Atyának az emlékét Shankar testetlen, tapaswi formájában. Másodsorban, ez a kígyó egy színpaddá válik számotokra, hogy azon táncoljatok boldogságban. Ezt a szellemi állapotot mutatják egy fizikai állapot formájában. Így, amikor ilyen győzelmet arattok a bűnök felett, akkor fogják azt mondani rátok, hogy lelkek vagytok, akik kísérleteztek a jógával és a tapasya képmásai vagytok.

Slogen:
A harag ördögi szelleme nem vonzhatja azokat, akik egy édes és békés természettel rendelkeznek.