04.02.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, felejtsetek el mindent, amit mostanáig tanultatok. Az élő halál azt jelenti, hogy mindent elfelejtetek. A múltból semmire ne emlékezzetek.

Kérdés:
Mi a jele azoknak, akik nem teljesen haltak élő halált?

Válasz:
Ők folyamatosan vitatkoznak még az Atyával is. Állandóan a szentírásokból hoznak fel példákat. Akik teljesen élő halált haltak, azok azt mondják: Csak, amit Baba mond, az az igaz. Mindaz, amit fél ciklus óta hallgatunk, hamis. Ezért nem szabad, hogy azok a dolgok merüljenek fel a szánkból. Az Atya azt mondja: Ne hallgassatok ördögit!

Ének:
Üdvözlet Shívának.

Om shanti.
A gyerekeknek már elmagyarázták, hogy amikor az embereket leültetitek, hogy maradjanak csendben, amire azt a szót használják, hogy „neshtha” (különös módon vezetett meditáció), akkor a meditációt ezzel a szellemi gyakorlattal kell vezetnetek. Az Atya most is azért ül ide, hogy nektek, szellemi gyerekeknek elmagyarázza, hogy azok, akik élő halált haltak, azt mondják: „Mi már élő halált haltunk”. Például, amikor egy emberi lény meghal, elfelejt mindent, csak a sanskarái maradnak meg. Most az Atyához tartoztok; a világ számára ti is halottak vagytok. Az Atya azt mondja: Az imádat sanskarái voltak bennetek. Ezek a sanskarák most megváltoznak. Tehát élő halált haltok. Amikor az emberi lények meghalnak, mindent elfelejtenek, amit tanultak. A következő születésükben újra mindent meg kell tanulniuk. Az Atya azt mondja: Felejtsétek el, amit eddig tanultatok. Ugye már az Atyáévá váltatok? Én új dolgokat mondok nektek. Tehát most felejtsétek el a Védákat, a szentírásokat, a Granthot, a kántálást, az intenzív tapasyát, stb.; felejtsétek el mindezeket a dolgokat. Ezért mondják azt: Ne hallgassatok ördögit, ne nézzetek ördögit! Ez rátok, gyerekekre vonatkozik. Vannak, akik igen sok szentírást tanulmányoztak és még nem haltak meg teljesen, így állandóan haszontalanul vitatkoznak. Ha egyszer már meghaltatok, soha nem fogtok vitatkozni. Azt mondanátok: Csak, amit az Atya mond, az az igaz. Miért kéne, hogy más hagyja el a szánkat? Az Atya azt mondja: Ilyesmi egyáltalán ne hagyja el az szátokat. Ne halljatok meg semmi ördögit! Az Atya már átadta azt az utasítást: Ne hallgassatok meg semmi mást! Mondjátok meg, hogy most a Tudás Óceánjának a gyerekei vagytok. Miért kellene továbbra is az imádatra emlékezni? Mi csak az egyetlen Istenre emlékezünk. Az Atya már megmondta, hogy felejtsük el az imádat ösvényét. Én egy könnyű aspektust magyarázok el: Ha Rám emlékeztek, vagyis a Magra, akkor az egész fáról való tudás az intellektusotokban lesz. A fő dolog, amivel rendelkeztek, a Gíta. Csak a Gítában magyaráznak Istenről. Ezek most új dolgok. Az új dolgokra általában mindig nagyobb figyelmet fordítanak. Ez egy nagyon egyszerű dolog. A legfontosabb, hogy emlékezzetek. Ismételten el kell mondani, hogy: Manmanabhav! Emlékezzetek az Atyára! Ez egy nagyon mély kérdés. Csak ebben merülnek fel akadályok. Sok olyan gyerek van, aki még két percet sem emlékszik az Atyára. Bár az Atyához tartoznak, de azután sem hajtanak végre jó tetteket, és nem is emlékeznek; folyamatosan bűnös tetteket hajtanak végre. Ezek a dolgok egyszerűen nem ülnek be az intellektusukba. Tehát azt is lehetne mondani, hogy nincs bennük tisztelet az Atya utasításai iránt. Nem képesek tanulni, és így nem kapnak erőt belőle. Egy fizikai tanulmányból erőt kaptok. A tanulmány a bevétel forrása. Mindaz a test megélhetését szolgálja, és csak rövid időre szól. Vannak, akik a tanulmányaik közben halnak meg, így nem vihetik magukkal a tanultakat. Új születést kell venniük, és abban újra kell kezdeniük a tanulást. Azonban amit itt tanultok, azt magatokkal viszitek, mert annak a gyümölcsét megkapjátok a következő születésetekben. Az összes többi az imádat ösvénye. Senki sem tudja, hogy milyen típusú dolgok léteznek ott. A szellemi Atya ideül, és tudást ad nektek, szellemi gyerekeknek. Az Atya, a Legfelső Szellem csak egyszer jön el, hogy tudást adjon a lelkeknek, amin keresztül a világ mestereivé váltok. Az imádat ösvényén nincs mennyország. Most az Úrhoz fogtok tartozni. Maya a gyerekeket árvákká teszi, és szülők nélkül a gyerekek triviális dolgokon veszekednek egymással. Ha nem maradnak az Atyára való emlékezésben, akkor árvák lesznek. Ha árvákká váltok, ilyen vagy olyan bűnös tettet feltétlenül végrehajtotok. Az Atya azt mondja: Ha egyszer már Hozzám tartoztatok, akkor ne hozzatok Rám szégyent! Sok szeretettel haladjatok előre. Ne beszéljetek rossz dolgokról. Az Atyának fel kell emelnie Ahaliyast is, a púposokat, a bennszülött asszonyokat, mindenkit. Megírták, hogy Ráma (Isten) megette a bennszülött asszony bogyóit. Most Ő valóban megenné az asszony ételét csak úgy? Amikor az asszony bennszülöttből Brahminná válik, akkor miért ne kéne Neki ennie? Ezért dicsérik a Brahma Bhojant. Shív Baba amúgy sem enne. Ő Abhogta (az a Valaki, aki túl van minden tapasztalat hatásán). Azonban ez a szekér eszik. Gyerekek, nektek senkivel nem kell vitatkoznotok. Mindig a biztonságos oldalon kell maradnotok. Csak néhány szót mondjatok: Shív Baba mondja. Egyedül Shív Babát nevezik Rudrának. A pusztulás lángjai Rudra tudásának áldozati tüzéből lobbantak fel, tehát Ő Rudra, Isten. Krishnát nem lehetne Rudrának nevezni. A pusztulás nem Krishna késztetésére jön létre. Egyedül az Atya hajtja végre a teremtést, a fenntartást és a pusztulást. Ő Maga semmit nem tesz. Különben Őt vádolnák. Ő Karankaravanhar. Az Atya azt mondja: Én nem mondom senkinek, hogy pusztítson el bármit is; mindez fix a drámában. Shankar csinál valamit? Semmit! Csak a pusztulás emléke történik Shankáron keresztül. A pusztulást ők maguk hozzák el. Ez a dráma, ami előre elrendelt, elmagyarázásra kerül. Mindenki elfelejtette az Atyát, a Teremtőt. Azt mondják: „Isten, az Atya, a Teremtő”, de egyáltalán nem ismerik Őt. Abban hisznek, hogy Ő teremti a világot. Az Atya azt mondja: Én nem teremtem; Én azt megváltoztatom. A vaskort aranykorrá változtatom. Eljövök az átmeneti korban, amit úgy emlegetnek, mint a „Legfelső, legjelentőségteljesebb kor”. Isten a Jótevő; Aki mindenkinek hasznot hoz, de hogy ezt hogyan teszi, és milyen hasznot hoz, az nem ismert. Az angolban „a Felszabadítónak és a Vezetőnek” nevezik Őt, de nem értik annak a jelentését. Azt mondják: Az imádat végzése után meg fogjátok találni Istent; meg fogjátok kapni az üdvösséget. Emberi lények nem adhatnak üdvösséget mindenkinek. Különben miért dicsérnék a Legfelsőt úgy, hogy Ő a Tisztító, Mindenki számára Üdvösség Adományozója? Egyikük sem ismeri az Atyát; mind árvák. Az intellektusukban nincs szeretet az Atya iránt. Most mit tehet az Atya? Ő Maga az Úr. Bharatban megünneplik a születésnapját, Shív Jayantit. Az Atya azt mondja: Eljövök, hogy átadjam az imádat gyümölcsét. Csak Bharatba jövök el. Ahhoz, hogy eljöjjek, biztosan szükségem van egy testre. Az nem úgy van, hogy bármi is inspirációra (valamilyen sugalmazásra) fog megtörténni. Belépek ebbe a valakibe, és a száján keresztül elmondom a tudást. Nem a tehén szájáról van szó. Itt az ő (Brahma) szájáról van szó. Egy emberi szájra van szükség, nem egy állatéra. Az emberek intellektusa azonban még ilyen mértékben sem működik. Másrészt megmutatják Bhagirathot, (a Szerencsés Szekeret). Senki nem tud semmit arról, hogy Isten mikor jön el, és hogyan jön el. Tehát az Atya ideül, és magyaráz a gyerekeknek: Ti már meghaltatok. Ezért teljesen felejtsétek el az imádat ösvényét. Shíva Isten mondja: Emlékezzetek Rám! Azután a bűneitek meg fognak szűnni. Egyedül Én vagyok a Tisztító. Amikor megtisztultok, mindenkit hazaviszek. Adjátok át az üzentet minden otthonban. Az Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám, és a bűneitek meg fognak szűnni; tisztává fogtok válni. A pusztulás előttetek van. Így kiáltotok: Óh, Tisztító jöjj el! Tisztítsd meg a tisztátalant! Hozd létre Ráma királyságát és szabadíts meg bennünket Ravan királyságától. Mind magatokért tesztek erőfeszítést. Az Atya azt mondja: Én eljövök és mindenkit felszabadítok. Mindenki Ravannak, az öt bűnnek a börtönében van. Én mindenkinek elhozom az üdvösséget. A Bánat Eltávolítójának és a Boldogság Adományozójának neveznek. Ráma királysága az új világban lesz. A Pandavák intellektusa most szerető. Néhányatok intellektusa azonnal szeretővé válik. Néhány szeretete lassan kapcsolódik. Néhányan csak annyit mondanak: Mi mindenünket átadjuk az Atyának. Senki más csak az Egyetlen maradt. Mindenki Támasza biztosan egyedül Isten. Ez minden egyszerű dolog közül a legegyszerűbb. Emlékezzetek az Atyára, emlékezzetek a ciklusra, és Chakravartikká, a földgolyó felett uralkodó királyokká és királynőkké váltok. Ez egy olyan iskola, ahol a mennyország mestereivé váltok. Chakravarti Király ezért kapta ezt a nevet. Ismerve a ciklust Chakravartikká váltok. Ezt csak az Atya magyarázza el. Különben ti nem vitatkoztok semmiről. Csak annyit mondotok: Felejtsetek el mindent, ami az imádat ösvényéhez tartozik. Az Atya azt mondja: Csak Rám emlékezzetek. Ez a fő dolog. A gyors erőfeszítést tévők mélyen elmerülnek a tanulmányozásba. Akik érdeklődéssel tanulnak, kora reggel felkelnek és tanulnak. Az imádat ösvényén is vannak, akik reggel korán kelnek. Ők igen intenzív imádatot végeznek! Még arra is képesek, hogy levágják a fejüket csak azért, hogy látomást kapjanak. Itt Baba azt mondja: A látomások ártanak. Fennakadva a látomásokban, abbamarad a tanulás és a jóga. Elpazarlódik az idő. Ezért nem lenne szabad, hogy érdeklődésetek legyen a transz iránt. Ez is egy nagy betegség, amin keresztül Maya könnyen belép. Mint amikor háború idején a híreket bemondják és a másik oldal olyan zavaró beavatkozásokat tesz, hogy azt senki nem hallhatja, hasonló módon Maya sokak elé akadályt tesz ilyen módon; nem engedi meg, hogy az Atyára emlékezzetek. Az érthető, amikor valaki szerencséjében akadályok vannak. Ellenőrzésre kerül, hogy vajon Maya avatkozott-e be, vagy nem, és mondtak-e valamit a törvény ellen, vagy nem. Különben Baba gyorsan eltávolítaná őket a pozíciójukból. Sok emberi lény azt mondja: Ha kapnék egy látomást, Neked adnám mindezt a vagyont, tulajdont, stb. Baba azt mondja: Tartsátok meg mindazt magatoknak! Mi szüksége lenne Istennek a pénzetekre? Az Atya tudja, hogy bármi van ebben a világban, az mind elég és hamuvá válik. Mit tehetne Baba? Babán keresztül egy tó cseppenként megteremtődik. Kövessétek az Atya utasításait! Nyissatok egy korházzal egybekapcsolt egyetemet, ahová eljöhetnek az emberek, és a világ mestereivé válhatnak. Üljetek le egy háromlábnyi helyen és tegyétek a hétköznapi embereket Narayanná. Azonban még ezt a háromlábnyi helyet sem lehet megtalálni. Az Atya azt mondja: Én elmagyarázom nektek az összes Veda és szentírás lényegét. Mindazok a szentírások az imádat ösvényéhez tartoznak. Baba senkit nem rágalmaz. Ez a játszma már megteremtődött. Ezt csak azért mondják, hogy magyarázzanak nektek. Végül is ez még mindig egy játék. Senki nem rágalmazhatja a játékot. Én a Tudás Napjáról és a tudás holdjáról beszélek, ők pedig a holdra mennek és felfedezéseket végeznek. Vajon van ott királyság? A japán emberek a napban hisznek. Én a napdinasztiáról beszélek. Az emberek aztán leülnek, és a napot imádják. Vizet ajánlanak fel a napnak. Tehát Baba már elmagyarázta nektek, gyerekeknek: Ne vitatkozzatok túl sokat semmiről. Csak egyetlen dolgot mondjatok nekik. Az Atya azt mondja: Egyedül Rám emlékezzetek, és meg fogtok tisztulni. Most Ravan királyságában mindenki tisztátalan, de senki nem gondolja magáról, hogy ő tisztátalan. Gyerekek, legyen a béke az egyik szemetekben és a boldogság a másikban. Felejtsétek el a bánatnak ezt a földjét. Ti élő világítótornyok vagytok. Még a kiállításokon is használjátok a feliratot, hogy „Bharat a Világítótorony”. De ők ezt nem értik. Ti most világítótornyok vagytok. A kikötőkben a világítótornyok mutatják az utat a gőzösöknek. Ti is mindenkinek megmutatjátok a felszabaduláshoz és az életben való felszabaduláshoz vezető utat. Amikor az emberek eljönnek egy-egy kiállításra, sok szeretettel mondjátok el nekik: Isten, Mindenki Atyja ugyanaz az Egyetlen. Isten, az Atya, a Legfelső Lélek azt mondja: Emlékezzetek Rám! Ezt Ő biztosan egy szájon keresztül mondaná. A megalapítás Brahmán keresztül történik. Tehát mind Brahma Kumarok és Kumarik vagytok, Brahma száján keresztül született teremtményei. Még a világi brahminok is rólatok, Brahminokról énekelnek dicséreteket: Üdvözlet az istenségeknek, a Brahminoknak. A Magasak közt Legmagasabb egyedül az Atya. Ő azt mondja: Én a legmagasabb raja jogát tanítom nektek, ami által az egész világ mesterei lesztek. Azt a királyságot senki nem kaparinthatja meg tőletek. Bharat királysága az egész világ felett volt. Bharatról nagyon sok dicséretet énekelnek. Tudjátok, hogy ezt a királyságot most a shrimat szerint megalapítjuk. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég-elvesztett és most-megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A szellemi Atya namastét mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy gyors erőfeszítést tévőkké váljatok, legyen bennetek érdeklődés a tanulmány iránt. Ébredjetek fel kora reggel és tanulmányozzátok ezt a tanulmányt. Ne legyen vágyatok a látomások iránt. Abban csak elvesztegetitek az időtöket.

2. Emlékezzetek a béke és a boldogság földjére. Felejtsétek el a bánat földjét. Ne vitatkozzatok senkivel. Szeretettel mutassátok meg a felszabaduláshoz és az életben való felszabaduláshoz vezető utat.

Áldás:
Váljatok emelkedett szolgálókká, akik sikert érnek el a szolgálatban azzal, hogy eszköz tudatosságuk van.

Az eszköztudatosság automatikusan sikert hoz a szolgálatban. Ha nincs eszköztudatosság, akkor nincs siker. Egy emelkedett szolgáló az, aki minden egyes lépését az Atya lábnyomaiba helyezi, és minden egyes lépését emelkedetté teszi azáltal, hogy minden egyes lépésnél az emelkedett utasításokat követi. Minél több haszontalan véget ér a szolgálatban és az énben, annak megfelelően váltok erőteljesebbé, és egy erőteljes lélek sikert ér el minden egyes lépésnél. Egy emelkedett szolgáló az, aki mindig buzgó és lelkes és másoknak is lelkesedést ad.

Slogen:
Ajánljátok fel magatokat az Isteni szolgálatra, és akkor folyamatosan köszönetet fogtok kapni.