04.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ez most az elrendezés időszaka. Ravan mindenkit eltemetett a temetőben. Az Atya eljött, hogy nektárt záporozzon, és visszavigyen titeket Magával.

Kérdés:
Shiva Babát miért hívják a Kincsestár Ártatlan Urának?

Válasz:
Mert amikor Shiva, az Ártatlan Úr eljön, van az, hogy Ő hasznot hoz azoknak, akik erény nélküliek, a kő intellektusúaknak és a púposaknak, és a világ mestereivé teszi őket. Ő eljön a tisztátalan világba, és belép egy tisztátalan testbe. Ő ilyen ártatlan. Az Ártatlan Úr utasítása az: Édes gyerekek, igyátok a nektárt, és hagyjátok el a bűn mérgét.

Ének:
A messzi föld Lakója eljött az idegen földre.

Om shanti.
Ti, szellemi gyerekek hallottátok az éneket és ti, lelkek hallottátok az éneket a füleitek fizikai érzékszervein keresztül. Az Utazó eljött a messzi földről. Ti is utazók vagytok. Itt az összes emberi lélek utazó. A lelkeknek nincs egy otthona. A lelkek testetlenek. A testetlen lelkek a testetlen világban élnek. Azt hívják az otthonnak, az országnak, vagy a testetlen lelkek világának. Ezt hívják az emberi lelkek országának. Az a lelkek országa. Azután amikor a lelkek eljönnek ide, és belépnek egy testbe, ők testetlenből testivé válnak. Az nem úgy van, hogy a lelkeknek nincs formájuk. Nekik biztosan van egy formájuk, ahogy nevük is van. Egy ilyen parányi lélek egy olyan hatalmas szerepet játszik a testen keresztül. Az összes lélek a szerepe egy ilyen hatalmas felvételével rendelkezik önmagában. Egyszer, ha a felvétel elkészül, az ugyanolyan módon megismétlődik annyiszor, ahányszor akarjátok. A lélek ebben a testben szintén rendelkezik egy felvétellel, amin fel van véve a 84 születés szerepe. Ugyanúgy, ahogy az Atya testetlen, a lelkek is testetlenek. A szentírásokban néhány helyen leírták, hogy a lélek túl van néven és formán. Ugyanakkor nincs semmi, ami túl lenne néven és formán. Az ég az űr. Annak még mindig van egy neve: ég. Semmi nincs név nélkül. Az emberi lények azt mondják: Legfelső Atya, Legfelső Lélek. Az összes lélek a messzi földön él. Ezt a testi világot ketten uralják. Ott van Rama királysága és Ravan királysága. Az Rama királysága fél ciklusra és Ravan királysága a másik félben. Az Atya ugye nem teremtené meg a szomorúság királyságát a gyermekeinek? Ők azt mondják, hogy Isten az, aki szomorúságot és boldogságot ad. Baba elmagyarázza: Én soha nem okozok szomorúságot a gyerekeknek. Az én nevem: a Szomorúság Eltávolítója és a Boldogság Adományozója. Ezt a hibát emberi lények követték el. Isten soha nem okoz szomorúságot. Ebben az időben ez a szomorúság földje. Fél cikluson keresztül Ravan királyságában csak szomorúság van. Itt nem létezik a boldogság nyoma. Ugyanakkor a boldogság földjén nincs szomorúság. Az Atya megteremti a mennyországot. Ti most az átmeneti korban vagytok. Ezt senki nem nevezné az új világnak. Az új világ neve, aranykor. Amikor az öreggé válik, akkor azt vaskornak hívják. Az új dolgok jól néznek ki és egy öreg dolog rosszul néz ki. Az öreg dolgokat azután megsemmisítik. Az emberi lények a mérget tekintik boldogságnak. Arra emlékeznek: „Miért kellene lemondanunk a nektárról és helyette mérget innunk?” Azután azt mondják: Mindenki hasznot kap Általad. Amikor eljössz, bármit teszel, az hasznot hoz. Máskülönben az emberi lények folyamatosan továbbra is rossz tetteket hajtanak végre Ravan királyságában. Ti, gyerekek tudjátok, hogy 500 év telt el azóta, hogy Guru Nanak eljött. Mikor fog újból eljönni? Azt mondják, hogy az a lélek elmerült a fényben. Ezért hogyan tudna visszatérni? Ti elmondjátok nekik, hogy Guru Nanak újból el fog jönni 4.500 év után. Az egész világ történelme és földrajza folyamatosan forog az intellektusotokban. Ebben az időben mindenki tamopradhan. Ezt hívják az elrendezés időszakának. Ez olyan, mintha az összes emberi lény már halott lenne. Minden lélek fénye már kialudt. Az Atya eljön, hogy mindenkit felébresszen. Az Atya nektárt záporoz, felébreszti a gyerekeit, akik megégtek azzal, hogy a kéjvágy máglyájára ültek, és azután vissza fogja vinni őket Magával. Maya, Ravan arra késztetett benneteket, hogy üljetek a kéjvágy máglyájára és eltemetett a temetőben. Mindenki alszik. Az Atya most arra késztet benneteket, hogy igyátok a tudás nektárját. Nagy a különbség a tudás ezen nektára és a víz között. Amikor a szikheknek van egy fontos napjuk, ők kitisztítják a tavat és eltávolítják a sarat nagy pompával és show-val. Ezért hívják azt Amritsarnak - a nektár tavának. Guru Nanak is dicsérte az Atyát. Ő maga azt mondta: Ő az egyedüli Egy, aki mindig az igazságot mondja. Ott van az igaz Narayanná válás története, ugye? Az emberi lények olyan sok történetet hallgattak meg az odaadás ösvényén: a halhatatlanság történetét, a harmadik szem történetét. Ők azt mondják, hogy Shankar elmondott egy történetet Parvatinak. Ő a szubtilis régió egy lakója. Ott milyen történetet mondana el? Az Atya itt ül, és elmagyarázza mindezeket az aspektusokat. Valójában én eljöttem, hogy elmondjam nektek a halhatatlanság történetét és visszavigyelek benneteket a halhatatlanság földjére. Én a halál földjéről elviszlek titeket a halhatatlanság földjére. Parvati milyen hibát követett el a szubtilis régióban, hogy elmondták neki a halhatatlanság történetét? Ők sok történetet írtak a szentírásokban. Az igaz Narayanná válás története nem egy valós történet. Ti biztosan többször hallottátok az igaz Narayanná válás történetét. Az bárkit is egy igaz Narayanná tesz? Helyette ők továbbra is lefelé jönnek. Ti most megértitek, hogy mi egy férfiből Narayanná és egy nőből Lakshmivá válunk. Ez az igaz Narayanná válás igaz története, a harmadik szem igaz története, hogy a halhatatlanság földjére menjetek. Ti, lelkek megkaptátok a tudás harmadik szemét. Baba elmagyarázza: ti gyönyörűek és imádatra méltók voltatok. Miközben 84 születést vettetek, imádókká váltatok. Ezért emlékeznek arra: Ti vagytok azok, akik imádatra méltók és ti vagytok azok, akik imádókká válnak. Az Atya azt mondja: Én mindig imádatra méltó vagyok. Én eljövök, és imádókból imádatra méltókká teszlek titeket. Ez a tisztátalan világ. Az aranykorban az emberi lények tiszták és imádatra méltók. Jelenleg az összes emberi lény tisztátalan imádó. A sannyasik és a szent emberek azt énekelték: Oh, Sita Rámája, Tisztító. Ezek a szavak helyesek. Mindannyian Siták, mennyasszonyok. Ők azt mondják: Oh, Rama, jöjj és tisztíts meg minket. Az összes hívő, a lelkek így kiáltanak: Oh, Rama. Amikor Gandhi befejezte a Gita olvasását, ő azt mondta: Oh, Tisztító, Sita Ram. Ti most megértitek, hogy nem Krishna volt az, aki elmondta a Gitát. Baba azt mondja: Továbbra is emlékezzetek a véleményre, hogy Isten nem mindenütt jelenvaló. Shiva és nem Krishna a Gita Istene. Először is, kérdezzétek meg, hogy kit kellene a Gita Istenének nevezni. Kit kellene Istennek, a testetlen Egynek, vagy a testi egynek nevezni? Krishna testi. Shiva testetlen. Ő ezt a testet csak kölcsönveszi. Ő nem vesz születést egy anyaméhen keresztül. Shivának nincs saját teste. Itt, az emberi világban vannak fizikai testek. Az Atya eljön, és elmondja az igaz Narayanná válás igaz történetét. Az Atyát a Tisztítóként, mindenki számára a Megváltás Adományozójaként, mindenki Felszabadítójaként, a Szomorúság Eltávolítójaként és a Boldogság Adományozójaként dicsérik. Achcha. A boldogság hol létezik. Az itt nem lehet. Ti boldogságot kaptok a következő születésben, amikor a mennyország megteremtődik és az öreg világ elpusztul. Achcha. Mitől váltok szabaddá? Ravan szomorúságától. Ez a szomorúság földje. Achcha. Ő a Vezetőtökké is válik. Ezek a testek itt megsemmisülnek, és a lelkeket visszaviszik. A Vőlegény megy először, és Őt követik a menyasszonyok. Ő a halhatatlan, csodálatos Vőlegény. Ő mindenkit szabaddá tesz a szomorúságtól, tisztává teszi őket és haza viszi Magával. Egy esküvői menetben a férj az, aki elől halad. Őt követi a menyasszony és azután a menet többi része. A ti rózsafüzéretek most ilyen. A tetején ott van Shiva Baba, akit a bojttal reprezentálnak, és azután üdvözlik. Azután ott van Brahma és Saraswati dupla gyöngyszeme. Azután ott vagytok ti, gyöngyszemek, akik Baba segítőivé váltok. Azzal, hogy a Virágra, Shiva Babára emlékeztek, ti a nap-dinasztia részévé és Vishnu rózsafüzérének részévé váltok. Saraswati és Brahma azok, akik Lakshmivá és Narayanná válnak. Lakshmi és Narayan Saraswativá és Brahmává válnak. Mivel erőfeszítést tettek, van az, hogy imádatra méltókká válnak. Senki nem érti meg, hogy a rózsafüzér mit reprezentál. Ők egyszerűen tovább forgatják a rózsafüzért. Ott van a 16.108 egy rózsafüzére is. Azt egy nagy templomban őrzik, ahol mindenki különböző helyről forgatja a rózsafüzért. Amikor Baba elment Lakshmi és Narayan templomába Bombayba, ő is forgatta a rózsafüzért és Rama nevét ismételte, mert az Egy Atya (Rama) a Bojt (a Virág). A Virágot hívják Rámának. Az emberek meghajtják a fejüket a rózsafüzér előtt. Nem rendelkeznek tudással. A papok is egy rózsafüzért forgatnak a kezükben. Kérdezzétek meg tőlük, hogy kinek a rózsafüzérét forgatják. Ők nem tudják. Ők azt mondják, hogy ők azt Krisztus emlékezésében forgatják. Ők nem tudják, hol van Krisztus lelke. Ti megértitek, hogy most Krisztus lelke tamopradhan. Ti is tamopradhan koldusok voltatok. Ti most koldusokból hercegekké váltok. Bharat egy herceg volt. Az most egy koldus. Az most újból egy herceggé válik. Az Atya tesz benneteket ezzé. Ti emberi lényekből hercegekké váltok. Létezett a hercegi kollégium, ahova hercegek és hercegnők mentek tanulni. Azzal, hogy itt tanultok, a mennyországban hercegekké és hercegnőkké váltok 21 születésre. Ez a Shri Krishna egy herceg. Leírták a 84 születése történetét. Az emberi lények mit tudnak? Csak ti értitek meg ezeket az aspektusokat. Isten beszél. Ő mindenki Atyja. Ti Istent, az Atyát hallgatjátok, aki megalapítja a mennyországot. Azt hívják az igazság földjének. Ez a hamisság földje. Az Atya az, aki megalapítja az igazság földjét. Ravan megalapítja a hamisság földjét. Ők Ravanról egy képmást készítenek, de semmit nem értenek. Valójában senki nem tudja, hogy ki Ravan, akit megölnek, és aki újból életre kel. Valójában a férfiak öt bűne és a nők öt bűne az, amit Ravanként ismernek. Ők őt megölik. Azt követően, hogy megölik Ravant, ellopják az aranyat (elviszik a sárga parazita virágokat a fáról). Ti, gyerekek megértitek, hogy ez a tüskék dzsungele. Bombayban ott van a tüskék Urának (Babulnathnak) a temploma. Az Atya eljön, és a tüskéket virágokká változtatja. Ezt hívják a tüskék dzsungelének, mert mindenki továbbra is megszúrja egymást a kéjvágy bűnével. Az aranykort hívják Allah kertjének. Ugyanazok a virágok azután tüskékké válnak. A tüskék újból virágokká válnak. Ti most győzelmet arattok az öt bűn felett. Ravannak ezt a királyságát biztosan meg kell semmisíteni. Végül a nagy háború meg fog történni. Az igaz Dasherának meg kell történnie. Amikor Ravan királysága megsemmisül, ti elhagyjátok Lankát. Nektek arany palotáitok lesznek. Ti most győzelmet arattok Ravan felett és a mennyország mestereivé váltok. Babát hívják Shivának, a kincsestár Ártatlan Urának, mert Ő átadja nektek az egész királyságot. Az Atya azokat erény nélkül, azokat kő intellektussal, a púposakat, mindenkit a világ mestereivé tesz. Ő ilyen ártatlan. Ő eljön a tisztátalan világba, és belép egy tisztátalan testbe. Azok, akik nem érdemesek arra, hogy a mennyországba menjenek, nem fogják abbahagyni a méreg ivását. Az Atya azt mondja: Gyerekek, most váljatok tisztává ebben az utolsó születésetekben. Szomorúságot tapasztaltatok ezen bűnök miatt, az elejétől a középen át a végéig. Ebben az egy születésben nem tudjátok abbahagyni a méreg ivását? Én nektárt adok, és halhatatlanná teszlek titeket. Ennek ellenére nem váltok tisztává, nem tudtok meglenni méreg, cigaretta és alkohol nélkül. Én, a Korlátlan Atya azt mondom nektek: Gyerekek, váljatok tisztává erre az egy születésre, és a világ mestereivé teszlek benneteket. Csak az Atya feladata az, hogy megsemmisítse az öreg világot és megteremtse az új világot. Az Atya eljött, hogy az egész világot szabaddá tegye a szomorúságtól, és mindenkit visszavigyen a béke földjére és a boldogság földjére. Az összes vallásnak most meg kell semmisülnie. Az eredeti örökkévaló istenségi vallást most újból megalapítják. Még a Granthban is (a szikhek szentírása) ők a Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket, a Halhatatlanság Képmását hívják. Az Atya a halál Ura, a halálok Halála. Az a halál egyet, vagy kettőt fog elvinni. Mivel én az összes lelket visszaviszem, engem a halál Urának hívnak. Az Atya eljön, és titeket, gyerekeket ilyen bölcsekké tesz. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mondjatok le a méreg ivásáról erre az utolsó születésre. Igyatok nektárt és másokat is tegyetek képessé arra, hogy nektárt igyanak. Nektek tisztává kell válnotok. Végezzétek el a tüskéket virágokká változtatni szolgálatát.

2. Annak érdekében, hogy a rózsafüzér egy gyöngyszemévé váljatok Vishnu nyaka körül, maradjatok az Atya emlékezésében. Teljesen legyetek együttműködők és váljatok a szomorúság eltávolítójává, mint az Atya.

Áldás:
Legyetek állandóan erőteljesek azzal, hogy önmagatok előtt tartjátok a dráma pajzsát, és a boldogság táplálékát eszitek.

A boldogság tápláléka teszi a lelkeket erőteljessé. Azt mondják: Nincs olyan táplálék, mint a boldogság. Ehhez nagyon jól használjátok a dráma pajzsát. Ha mindig tudatában vagytok a drámának, soha nem fogtok elhervadni és a boldogságotok soha nem fog eltűnni, mert ez a dráma jótékony. Ezért, bármilyen jelenetben, ami nem jótékony, ott van a haszon elmerülve. Azzal, hogy ezt megértitek, állandóan boldogok fogtok maradni.

Slogen:
Azok igaz, értékes gyémántok, akik távol maradnak a másokról gondolkodni és másokat nézni porától.