04.04.21    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     06.12.87     Om Shanti     Madhuban


A siker alapja egy emelkedett hozzáállás


Ma BapDada mindenhol a szent hattyúi gyülekezetét nézi. Minden szent hattyú az emelkedett állapotának ülésén ül. A szent hattyúknak ez a gyülekezete, akik az ülésükön ülnek, alokik és különleges az egész ciklusban. Minden szent hattyú különösen gyönyörűen díszes a saját különlegességével. A különlegességek az emelkedett dísz. A feldíszített szent hattyúk olyan szeretetteljesen néznek ki. BapDada örül, hogy látja mindegyik különlegességének a díszét. Ti mindannyian díszesek vagytok, mert, ahogy megkaptátok ezt a Brahmin születést, BapDada átadta nektek az áldást: Legyetek különleges lelkek. Bár ez sorszám szerinti, de még az utolsó számú lélek is egy különleges lélek. Belépni a Brahmin életbe, azt jelenti, hogy ti azok között vagytok, akiket különleges lelkeknek tartanak. Még akkor is, ha utolsó számúak vagytok a Brahmin családban, összehasonlítva a világ sok lelkével, különleges lelkekként emlékeznek rátok. Ezért emlékeznek arra: a több millióból egy maroknyi, és abból a maroknyiból néhány. Tehát, a Brahminok gyülekezete a különleges lelkek gyülekezetét jelenti.

Ma BapDada látta, hogy bár az Atya mindenkit egyenlő mértékben feldíszít a különlegességekkel, néhányan önmagukba szívják azt a díszt, és azt az időnek megfelelően használják, míg mások nem képesek azt önmagukba szívni és arra sem képesek, hogy azt az időnek megfelelően használják. Például, manapság azok a királyi családokból feldíszítik önmagukat az időnek megfelelően, és az olyan jól néz ki. Amilyen az idő, olyan az ő díszük. Ezt hívják tudásteljesnek lenni. Manapság az emberek különböző dekorációs szetteket tartanak (ékszereket), tehát BapDada is átadta a sok különlegesség és emelkedett erények olyan sok különböző szettjét. Nem számít, hogy egy dísz milyen értékes, ha az nem megfelelő az időnek megfelelően, az hogy nézne ki. Hasonló módon az Atya mindenkinek átadta a különlegességek, az erények, az erők és a tudás ékszereinek díszeit, de ti sorszámszerintivé váltok azok használatában a megfelelő időben. Ti mindannyian rendelkeztek mindezekkel a díszekkel. Minden különlegességnek és erénynek megvan a saját fontossága az időnek megfelelően. Ha, miközben azokkal rendelkeztek, azokat nem használjátok, akkor bár azok értékesek, azoknak nincs értékük. Bármilyen feladathoz szükségetek legyen arra, hogy önmagatokba szívjatok egy különlegességet, az a bizonyos különlegesség értékes abban az időben. Például, a hattyúk megkülönböztetik a köveket és az ékszereket, kiválasztják az ékszereket, és csak azokat szívják önmagukba. Ők félreteszik a köveket, és önmagukba szívják az ékszereket és az ékköveket. Az ilyen szent hattyúk jelentik azokat, akik megkülönböztetik a különlegességeket és erényeket az időnek megfelelően, és a megfelelő időben használják azokat. Ezt ismerik úgy, mint szent hattyúnak lenni, aki rendelkezik a megkülönböztetés erejével és a döntéshozó erővel. Tehát, a megkülönböztetés és határozottság két ereje a két erő, amik előre visznek benneteket. Amikor önmagatokba szívjátok ezeket az erőket, ti végre tudjátok hajtani a feladatot a megfelelő időben, azzal a különlegességgel. Tehát, nektek, szent hattyúknak, mindannyitoknak ellenőriznetek kell mindezen két erőt. Bármelyik e két erő közül becsap benneteket abban az időben? Ha ti idő után hoztok döntést vagy használjátok a megkülönböztetést (azt követően, hogy arra szükség lett volna), az az idő már elmúlt. Mindezen két erő mindig az időnek megfelelően működik azok számára, akik elsőszámú szent hattyúk. Ha ezek az erők azt követően működnek, hogy az idő eltelt, ti a második szám részévé váltok. Ne is kérdezzetek a harmadik számról. Csak azok a hattyúk, akik intellektusa mindig szent (tiszta), képesek arra, hogy véghez vigyenek egy feladatot a megfelelő időben.

Nektek elmondták a „Holi” szó jelentését. A holi egyik jelentése, tiszta. A hindiben a „ho li” azt jelenti, a múlt már elmúlt. Tehát azok, akik intellektusa szent, ami azt jelenti, hogy tiszta és azok, akik mindig rendelkeznek azzal a gyakorlattal, hogy minden másodpercben és minden szituációban engedik, hogy a múlt az múlt legyen, mindig szentek, vagyis beszínezettek maradnak a szellemi színnel. Őket mindig beszínezi az Atya társasága. Tehát, a szent szót három módon használják. Azok, akik a különlegesség mindhárom jelentésével rendelkeznek, vagyis azok a hattyúk, akik ismerik a módszert, minden pillanatban sikert érnek el. Tehát, ma BapDada a szent hattyúk ezen különlegességét nézte a szent hattyúknak ebben a gyülekezetében. Függetlenül attól, hogy az egy fizikai feladat vagy egy szellemi feladat, a siker alapja mindkettőben a megkülönböztetés és a határozottság ereje. Amikor bárkivel kapcsolatba kerültök, amíg nem különböztetitek meg (nem ismeritek fel) a motivációjukat és érzéseiket, és azt követően, hogy felismertétek azokat, ha nem hoztok pontosan döntést, nem lehettek sikeresek semelyik feladatban, legyenek azok emberek vagy szituációk. Nektek kapcsolatba kell lépnetek az emberekkel, és le kell győznötök a szituációkat is. Mindezen két dologgal szembe kell néznetek az életben. Tehát, egy elsőszámú szent hattyú azt jelenti, aki mindkét különlegességgel teljes. Ez volt a mai gyülekezet híre. Ez a gyülekezet nem csak azokat jelenti, akik itt Baba előtt ülnek. BapDada előtt az összes gyermek mindenhonnan felmerült itt mindannyitokkal együtt. BapDada megünnepel egy találkozót, és szívtől szívig tartó párbeszédet folytat a korlátlan családban. Az összes Brahmin lélek jelen van Madhubanban az emlékezésének erején keresztül. BapDada különösen azt nézte, hogy minden gyermek módszerének vonala és a sikerének a vonala mennyire tiszta, hogy milyen mértékben használták a módszert az elejétől egészen mostanáig, és mennyi sikert értek el a módszer eredményképpen? Ezek a vonalak mennyire világosak? Milyen hosszúak? Vagyis mennyit halmoztak fel a számlákon, pontos módon, a módszeren és sikeren keresztül. A módszer alapja egy emelkedett hozzáállás. Ha a hozzáállás emelkedett, akkor a módszer pontos, és ha a módszer pontos, akkor a siker is biztosan emelkedett. Tehát, a módszer és siker magja a hozzáállás. Mindig rendelkezzetek a testvériesség emelkedett, lélektudatos hozzáállásával. Ez a fő dolog, de ezzel együtt, miközben minden lélekkel kapcsolatba kerültök, mindig engedjétek, hogy ott legyen a szeretet, a jótékonyság, az önzetlenség, az együttműködés hozzáállása, és hogy szabadok legyetek a bűnös gondolatoktól. Legyen olyan a hozzáállás, ami szabad a haszontalan gondolatoktól. Néha a haszontalan vagy bűnös gondolatok hozzáállásával rendelkeztek néhány lélek iránt, és amilyen a hozzáállásotok és látásmódotok, úgy fogjátok látni annak a léleknek a feladatait, tevékenységét és világát. Néha Baba ezt hallja, és látja a gyermekekben. Ezen hozzáállás miatt ti arról beszéltek is. Nem számít, hogy az a személy milyen jó feladatot hajt végre, a szavak, amik felmerülnek azon lélek iránt, mivel a haszontalanság egy hozzáállásával rendelkeztek, mindig ilyenek: „Ez az egy amúgy is ilyen, ő mindig olyan.” Tehát, ez a típusú hozzáállás az, ami arra késztet benneteket, hogy azon lélek tetteinek a világát ilyennek tapasztaljátok. Ebben a világban mindannyian átadjátok a szemüveg példáját. Bármilyen színű szemüveget viseljetek, azzal a színnel láttok mindent. Hasonló módon, bármilyen a hozzáállásotok, az a hozzáállás megváltoztatja a látásmódotokat, és a látásmódotok megváltoztatja a világot. Ha a hozzáállás magja mindig emelkedett, akkor a módszer és az eredmény is biztosan sikeres. Tehát, először is ellenőrizzétek a hozzáállásotok alapját. Azt hívják egy emelkedett hozzáállásnak. Ha bármilyen kapcsolatban és ismeretségben a hozzáállás kevert az emelkedett hozzáállás helyett, akkor nem számít, mennyi módszert alkalmaztok, nem lesz siker. A mag a hozzáállás, a fa a módszer és a gyümölcs az eredmény. Ha a mag gyenge, akkor nem számít, mennyire kiterjedt a fa, az nem fog rendelkezni a siker gyümölcsével. Bap és Dada egy különleges szívtől-szívig tartó párbeszédet folytatott erről a hozzáállásról és a gyermekek módszeréről.

Az önfejlődésért és a szolgálat sikeréért Bap és Dada megosztott egy szórakoztató szlogent a szívtől szívig tartó párbeszédében. Ti mindannyian használjátok ezt a szlogent egymással is. Ugye minden feladatban emlékeztek a szlogenre: „Te először?” Az egyik - te először, és a másik - én először. Mindkét szlogen - te először és én először - lényeges. Akárhogyan is, miközben szívtől szívig tartó párbeszédet folytattak, Bap és Dada mosolyogtak. Amikor annak kellene lennie, „én először”, ti azt „te először”–ré teszitek, és amikor azt kellene mondanotok, „én először”, azt „te először”-ré teszitek. Ti azt megfordítjátok. Amikor bármi felmerül az önátalakítással kapcsolatban, azt mondjátok: Te először. „Ha ez az egy megváltozik, én is megváltozom”. Tehát az „te először”, ugye? És amikor felmerül bármilyen lehetőség a szolgálatért vagy egy szituációval való szembenézésért, ti megpróbáljátok, és azt azzá teszitek: „Én először.” „Én is vagyok valaki”. „Nekem is kell kapnom valamit”. Tehát, amikor nektek azt kellene mondanotok, „te először”, ti azt mondjátok: „Először én.” Állandóan stabilnak maradni az öntiszteletetekben, és tiszteletet adni másoknak, azt jelenti, hogy azt mondjátok: „Te először”. Az ne úgy legyen, hogy egyszerűen csak szavakkal mondjátok azt, „te először”, és azután a tetteitek mások. Nektek stabilaknak kell maradnotok az öntiszteletetekben, és tiszteletet kell adnotok. Mi lenne a tisztelet átadásának és az öntiszteletben stabilnak lenni jele? Ebben mindig ellenőrizzétek ezt a két dolgot.

Az egyik az arrogancia hozzáállása és a másik a tiszteletlen hozzáállás. Valaki, aki stabil az öntiszteletében és egy adományozó, aki tiszteletet ad másoknak, nem rendelkezne se az arrogancia, se a tiszteletlenség hozzáállásával. „Ez az egy mindig ezt teszi, ez az egy mindig ilyen”. Ez is azzal a lélekkel tiszteletlennek lenni királyi módon. Stabilnak maradni az öntiszteletetekben, és tiszteletet adni, azt ismerik úgy, mint azt mondani, „Te először”. Értitek? Az önfejlődés bármilyen szituációjában, ha ti mindig emlékeztek arra a szlogenre - először én -, akkor milyen lenne az eredmény? Az „először én” az egyet jelenti, aki a kezdeményezést veszi, aki Arjuna. Arjuna egy különleges lelket, egy alokik lelket, egy alokik különleges lelket jelent. Brahma Atya Arjunává vált, vagyis az első számú lélekké azzal, hogy mindig az „először én” szlogennel élt. Nektek beszéltek az első számról, ami az első számú osztályt jelenti. Valójában csak egy személy lesz, aki első számú, tehát mindkét szlogen lényeges. Akárhogyan is, nektek elmondták, hogy mi alapján készülnek a számok. Amikor valaki nem használja valamelyik különlegességet az időnek megfelelően, a szám megváltozik. Azok, akik azt a megfelelő időben használják, győznek, vagyis első számúvá válnak. Tehát, ezt ellenőrizzétek, mert ebben az évben Baba dolgokat mond el nektek az önellenőrzéssel kapcsolatban. A ti Babátok sok különböző dolgot elmondott nektek, ugye? Tehát, ma ellenőrizzétek ezeket a dolgokat: Én azt mondom „te” az „én” helyett, és azt mondom, „én” a „te” helyett? Ezt ismerik egy pontos módszerként. Amikor a pontos módszert használjátok, akkor biztos a siker. Nektek beszéltek a módszerről. Ehhez a hozzáálláshoz két dolgot ellenőrizzetek: Ne engedjétek, hogy ott legyen az arrogancia vagy a tiszteletlenség bármilyen hozzáállása. Ha ez a két dolog hiányzik, akkor kaptok tiszteletet. Függetlenül attól, hogy azt kéritek vagy nem, hogy arról gondolkodtok vagy nem, az emberek és a természet mindig és automatikusan át fogja nektek adni a tiszteletet. Amikor a leghalványabb vággyal is rendelkeztek a tisztelet eléréséért, akárcsak a gondolataitokban, akkor azt nem fogjátok megkapni. Alázatosnak lenni, azt jelenti, hogy azt mondjátok: „Te először”. Az alázatosság állapota automatikusan képessé tesz másokat arra, hogy tiszteletet adjanak nektek. A szituációkban, amik kihívást jelentenek az öntiszteleteteknek, azt mondani, „te először”, azt jelenti, egyenlővé válni az Atyával. A tisztelet átadásában Brahma Atya mindig a Világanyát, Jagadambát, Saraswati Anyát helyezte előre és aztán jött Brahma Atya. Bár ő Brahma Anya, a tisztelet átadásának érdekében ő Jagadamba Anyát helyezte előre. Ő minden feladatban elöl tartotta a gyerekeket, míg az erőfeszítés megtétele tekintetében magát tartotta elöl, egy motor formájában. Egy motor mindig elöl van. Ti mindig láttátok sakar Baba életében: „Bármit tegyek, mások, akik látnak engem, ugyanezt fogják tenni.” Tehát, a módszer az önfejlődés tekintetében és az intenzív erőfeszítés vonalában, hogy mindig önmagát tartotta elöl. Tehát, ma Baba ellenőrizte a módszer és a siker vonalát. Értitek? Tehát, ezt ne változtassátok meg. Ezt megfordítani, azt jelenti, hogy megfordítjátok a szerencséteket. Legyetek szent hattyúk és mindig legyetek azok, akik széles és korlátlan intellektussal rendelkeznek. A határozottság és megkülönböztetés erejével a megfelelő időben, mindig engedjétek, hogy a hozzáállás magja emelkedett legyen, és továbbra is tapasztaljátok meg az emelkedett módszert és sikert.

Korábban is elmondták nektek, hogy BapDada szereti a gyerekeket. Mi a szeretet jele? Az, aki szeret valakit, nem tudja elviselni, hogy lássa annak az egynek a gyengeségeit. Ő mindig önmagát és a másikat, akit szeret, egyenlőnek és tökéletesnek akarja látni. Értitek? Tehát, a figyelmeteket állandóan húzzák, és arra késztetnek benneteket, hogy legyen ellenőrzés – ez az igaz szeretet, ami tökéletessé tesz titeket. Achcha

Most itt a többség idősebb gyermekek, mindenhonnan. Ismeritek az idősebbek jelentését? BapDada azokat hívja időseknek, akik mindenben erősek. Az idősek azokat jelentik, akik erősek. A tapasztalat tesz benneteket erőssé. Ti nem vagytok olyan gyengék, akik félnek, amikor Maya, a macska akárcsak egy kicsit is eljön. Ti mindannyian, akik eljöttetek, erősek és idősek vagytok, ugye? Nem számít, hogy ti mindannyian azt mondtátok, „én először” a találkozó ezen lehetőségében. Akárhogyan is, minden feladatban ott vannak a törvények és a haszon. Az nem úgy van, hogy amikor ti azt mondjátok, „én először”, ti több ezren feltűntök. A testi világban vannak törvények és haszon. A szubtilis régióban a törvény nem kérdéses. Ott nem kell törvényeket hozni. Erőfeszítést igényel, hogy legyen egy avyakt találkozó, míg a testi találkozó könnyedén megtörténik. Ezért van az, hogy ti mindannyian futva jöttök el ide. Ugyanakkor az időnek megfelelően, amilyen mértékben ott vannak a törvények, ott van a haszon is. Amikor BapDada akárcsak egy kis jelzést ad, ti érzitek. Nem tudjuk, hogy a következőben mi fog történni. Ha bármi is történik, az nem úgy fog történni, hogy azt előre elmondják nektek. Amikor Sakar Baba avyakttá vált, elmondta nektek? Bármi, ami hirtelen történik, az alokik és szeretet teljes. Ezért BapDada azt mondja: mindig maradjatok örökké készek. Bármi történik, az mindegyik közül a legjobb lesz. Achcha.

Az összes szent hattyúnak, az összes intelligens gyermeknek, akik alkalmazzák a széles, korlátlan, emelkedett és tiszta intellektust, az összes shaktinak, az összes gyermeknek, akik gyani és yogi lelkek, akik a megfelelő időben használják az összes különlegességüket, az összes tökéletes gyermeknek, akik mindig lelkesedéssel és buzgalommal rendelkeznek azért, hogy teljessé és tökéletessé váljanak, mint az Atya, BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

Áldás:
Rendelkezzetek összekapcsolt formával, és a mesternek lenni tudatossággal tapasztaljátok meg a legmagasabb hatalmat.

Először is, tartsátok a tudatosságotokban a testetek és a lélek összekapcsolt formáját. A test a teremtés, és a lélek a teremtő. Ezzel automatikusan rendelkezni fogtok egy mesternek lenni tudatossággal. Egy mesternek lenni tudatossággal a legmagasabb hatalomnak fogjátok tapasztalni önmagatokat. Ti azok lesztek, akik működtetitek a testet. Másodsorban, az Atya és a gyermek (Shiv Shakti) összekapcsolt forma tudatosságával, képesek lesztek arra, hogy legyőzzétek Maya bármilyen akadályát a hatalmatokkal.

Slogen:
Merítsétek el az összes kiterjedést egy másodperc alatt, és tapasztaljátok meg a tudás lényegét, és adjátok át másoknak azt a tapasztalatot.