04.05.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, váljatok tisztává azáltal, hogy követitek a shrimatot és felszabadultak lesztek Dharamraj büntetésétől. Annak érdekében, hogy olyanná váljatok, mint egy gyémánt, igyátok a tudás nektárját és mondjatok le a méregről.

Kérdés:
Min alapszik egy aranykori státusz?

Válasz:
A tisztaságon alapszik. Maradjatok emlékezésben és biztosan tisztává fogtok válni. Csak azáltal kapjátok meg az üdvösséget, ha tisztává váltok. Akik nem válnak tisztává, azok büntetést fognak tapasztalni, és visszatérnek a saját vallásukba. Lehet, hogy otthon éltek a családotokkal, de ne emlékezzetek egyetlen testi lényre se. Maradjatok tiszták, és egy magas státuszt fogtok igényelni.

Ének:
Megtalálva Téged, megtaláltunk mindent. A föld és az ég, mind hozzánk tartoznak.

Om shanti.
Shiva Isten beszél. Senki mást nem lehet Istennek nevezni. Csak az egy testetlen Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket hívják Shiv Babának. Ő minden lélek Atyja. Először is, hiteteknek kéne lenni abban, hogy mi biztosan Shiv Baba gyermekei vagyunk. A bánat idején az emberek így kiáltanak: Ó Legfelső Lélek, védjél meg minket! Legyél velünk kegyelmes! Még azt sem tudják, hogy a lelkeik emlékeznek a Legfelső Lélekre. Ő nekünk, lelkeknek az Atyja. Ebben az időben a világ tisztátalan lelkekkel van tele. Azt éneklik: Mi degradált bűnösök vagyunk, ellenben Te teljesen bűntelen vagy, és mégsem tekintik magukat annak. Az Atya elmagyarázza: Mivel azt mondjátok, hogy Isten az Atya, így ez mindannyitokat testvérekké tesz. Aztán a test vonatkozásában mind fivérek és nővérek vagytok. Shiv Baba gyermekei és Prajapita Brahma gyermekei is vagytok. Az, az Egyetlen a korlátlan Atyánk, a Tanárunk és a Gurunk. Ő azt mondja: Én nem teszlek benneteket tisztátalanná. Eljöttem, hogy tisztává tegyelek titeket, de csak akkor, ha követitek az utasításaimat. Itt, minden emberi lény Ravan utasításait követi; az öt bűn mindenkiben jelen van. Az Atya azt mondja: Gyermekek, most váljatok bűntelenekké; kövessétek a shrimatot! Azonban ők mégsem mondanak le a bűnökről, és így nem válnak a mennyország mestereivé. Mind olyan bűnösökké váltak, mint Ajamil. Ez Ravan közössége, a bánat kunyhója, és abban mindenki olyan nagy szomorúságot tapasztal. Az Atya eljön és megteremti Ráma királyságát. Tehát ti, gyermekek megértitek, hogy ez az igazi harcmező. A Gitában Isten azt mondja: A kéjvágy a legnagyobb ellenség. Győzzétek azt le. Azonban azt nem győzik le. Az Atya most itt ül és magyaráz nektek. Ti, lelkek a szerveiteken keresztül figyeltek, és aztán azt elmondjátok másoknak. A lélek az, aki cselekszik. Én egy lélek vagyok, és egy testet öltök, és eljátszok egy szerepet. Azonban az emberi lények ahelyett, hogy lélek- tudatosak lennének, test tudatossá válnak. Az Atya azt mondja: Most váljatok lélektudatossá. Az aranykorban lélek-tudatosak maradtok; de nem ismeritek a Legfelső Lelket. Itt test tudatosak vagytok, és nem ismeritek a Legfelső Lelket. Ezért váltatok degradáltakká. Az emberek még azt sem értik, hogy mi a degradáció. Akiknek nagyon nagy a gazdagságuk, azok azt gondolják, hogy a mennyországban ülnek. Az Atya azt mondja: Ők mind szegényekké fognak válni azért, mert a pusztulásnak be kell következnie. Jó, hogy a pusztulás bekövetkezik; aztán elmegyünk a felszabadulás földjére. Ezért ezzel kapcsolatban boldogoknak kellene lennetek. Ti előkészületeket tesztek arra, hogy meghaljatok. Az emberi lények félnek a haláltól. Az Atya most méltóvá tesz benneteket arra, hogy elvigyen a Paradicsomba. A tisztátalanok folyamatosan a tisztátalan világban születnek újra. Közülük egyik sem a mennyország lakója. Az Atya azt mondja: A fő dolog, hogy váljatok tisztává. Tisztává válás nélkül nem mehettek el a tiszta világba. A tisztaság miatt verik az ártatlanokat. Ők a mérget tekintik nektárnak. Az Atya azt mondja: Olyanná teszlek benneteket a tudás nektárjával, mint a gyémánt. Akkor miért isztok mérget, és váltok értéktelen kagylókká? Fél cikluson keresztül mérget ittatok. Most fogadjatok szót az utasításaimnak! Máskülönben büntetésnek kell lenni Dharamrajtól. Még egy világi apa is azt mondja: Gyermekek, ne kövessetek el olyan tetteket, amivel rágalmazzátok a család nevét. A korlátlan Atya azt mondja: Kövessétek a shrimatot és váljatok tisztává. Ha a kéjvágy máglyájára ültök, csúnyábbakká fogtok válni, mint amilyenek most vagytok. Most arra késztetnek benneteket, hogy üljetek a tudás máglyájára és gyönyörűvé tesznek. Azzal, hogy a kéjvágy máglyájára ültök, nem lesztek képesek meglátni a mennyország arcát. Ezért az Atya azt mondja: Most kövessétek a shrimatot! Az Atya csak a gyermekekhez beszél. Csak ti, gyermekek tudjátok, hogy az Atya eljött, hogy átadja nektek a mennyország örökségét. A vaskor lassan véget ér. Csak azok számára lesz üdvösség, akik követik az Atya shrimatját. Ha nem válnak tisztává, akkor büntetést fognak tapasztalni, és aztán visszatérnek a saját vallásukba. Bharat lakói a mennyország lakói voltak. Ők mostanra tisztátalanokká váltak. Még a mennyországot sem ismerik. Az Atya azt mondja: Ha nem követitek az utasításaimat, de helyette mások utasításait követitek és elmerültök a bűnben, akkor meghaltok. Aztán bár lehet, hogy a vége felé elmentek a mennyországba, de a státusz, amit igényeltek, nagyon alacsony lesz. Akik most gazdagok, azok szegényekké fognak válni. Akik itt szegények, azok ott gazdagokká válnak. Az Atya a Szegények Ura. Minden a tisztaságtól függ. Ti tisztává fogtok válni azzal, hogy az Atyával van jógátok. Az Atya elmagyarázza a gyermekeknek: Én raja jógát tanítok nektek. Nem késztetlek benneteket arra, hogy lemondjatok a családotokról és otthonotokról. Maradjatok otthon a családotokkal, de ne merüljetek el a bűnben és ne emlékezzetek egyetlen testi lényre se. Ebben az időben mindenki tisztátalan, míg az aranykorban tiszta istenségek voltak. Most ők is tisztátalanná váltak. Azzal, hogy újra születtetek, mostanra elértétek az utolsó születéseteket. Ti mind Parvatik vagytok. Most az Atya, a Halhatatlanság Ura elmondja nektek a halhatatlanság történetét azért, hogy a halhatatlanság földjének a mestereivé tegyen benneteket. Ezért most emlékezzetek az Atyára, a Halhatatlanság Urára. Csak az emlékezés által fognak a bűneitek megsemmisülni. Az nem úgy van, hogy Shiva, Shankar és Parvati a hegyekben ülnek. Mindaz botladozás az imádat ösvényén. Fél cikluson át olyan sokat botladoztatok. Most Baba azt mondja: El foglak benneteket küldeni a mennyországba. Az aranykorban nincs más, csak boldogság; ott nem botladoztok, és nem buktok el. A fő dolog, hogy maradjatok tiszták. Amikor itt nagyon nagy az erőszak, akkor a bűn urnája teljessé válik, és a pusztulás megtörténik. Most egy születésre váljatok tisztává, és a tiszta világ mestereivé fogtok válni. Azonban ez csak azokra vonatkozik, akik követik a shrimatot. Akik nem követték a shrimatot az előző ciklusban, azok most sem fogják azt követni, és nem fognak egy státuszt igényelni. Ti az egy Atya gyermekei vagytok. Egymás között fivérek és nővérek vagytok. Azonban ha azt követően, hogy az Atyához tartoztok, elbuktok, akkor a pokol mélységeibe mentek és még inkább bűnös lelkekké váltok. Ez Isten kormánya. Ha nem váltok tisztává azzal, hogy követitek az utasításaimat, akkor nagyon komoly büntetés lesz Dharamrajtól. Ott büntetést kell tapasztalni bármilyen bűnt követtetek el születésről-születésre, és a számlák ilyen módon kerülnek rendezésre. A bűneiteket vagy jóga erővel kell elégetnetek, vagy nagyon komoly büntetésnek kell lennie. Olyan sok Brahma kumar és kumari van, és ők mind tiszták maradnak. Ők Bharatot mennyországgá teszik. Ti vagytok a Shiv Shakti Pandava Hadsereg; ebben mindkettő, a gópok és gópik is benne vannak. Isten tanít benneteket. Lakshmit és Narayant hívják istennek és istennőnek. Biztosan Isten adta nekik az örökséget. Egyedül Isten az, aki eljön, és istenségekké tesz benneteket. Az aranykorban ott volt a király, a királynő és az alattvalók, és ők mind emelkedettek voltak. Most Ravan királysága van. Ha el akartok menni Ráma királyságába, akkor váljatok tisztává és kövessétek Ráma utasításait. Azzal, hogy Ravan utasításait követtétek, degradáltakká váltok. Arra emlékeznek: Néhány ember gazdagsága a föld alatt lesz eltemetve, míg másokét el fogják lopni. Az emberek az aranyat a föld alá rejtik, vagy a falakba. Ha hirtelen meghalnak, akkor minden csak ott marad. A pusztulásnak be kell következnie. Amikor földrengések, stb. történnek, akkor abban az időben sok tolvaj megjelenik. Az Atya, az Úr és a Mester most eljött, hogy benneteket Magához tartozóvá és a világ mestereivé tegyen. Manapság az emberek még a visszavonulás állapotában sem képesek bűn nélkül élni. Teljesen tamopradhanná váltak; még az Atyát sem ismerik fel. Az Atya azt mondja: Én eljöttem, hogy tisztává tegyelek benneteket. Ha elmerültök a bűnben, akkor nagyon komoly lesz a büntetés. Eljöttem, hogy tisztává tegyelek benneteket, és megalapítsam a tiszta világot. Aztán tisztátalanná váltok, és akadályokat teremtetek. Akadályokat okoztok a mennyország megteremtésében, és így nagyon komoly büntetésnek kell lennie. Én eljöttem, hogy a mennyország lakóivá tegyelek benneteket. Ha nem mondotok le a bűnről, akkor nagyon nagy büntetés lesz Dharamrajtól. Aztán elkeseredésben fogtok sírni. Ez Indra udvara. Ott van a tudás angyalainak a története. Amikor egy tisztátalan személyt hoztak a gyülekezetbe, és azt a rezgést érezték. Egyetlen tisztátalan személynek sem megengedett, hogy itt üljön a gyülekezetben. Senkinek nem megengedett, hogy itt üljön a tisztaság ígérete nélkül. Különben azt, aki elhoz ide egy ilyen személyt, szintén vádolni fogják. Az Atya mindent tud. Ezért tanításokat ad közületek azoknak, akik mégis elhoznak egy ilyen személyt. Azzal, hogy emlékeznek Shiv Babára, a lelkek tisztává és megtisztulttá válnak, és az atmoszféra is csendessé válik. Az Atya itt ül és átadja a Saját bemutatását: Én vagyok az Atyátok. Eljöttem, hogy benneteket emberi lényekből istenségekké tegyelek, mint ahogy 5000 évvel ezelőtt is tettem. Igényeljétek a korlátlan boldogságotok örökségét a korlátlan Atyától. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Rendezzétek minden bűnös számlátokat a jóga erejével, tisztítsátok meg a lelket, és tegyétek az atmoszférát békéssé.

2. Kövessétek az Atya shrimatját és ígérjétek meg, hogy teljesen tisztává váltok. Ne kerüljetek a bűnök befolyása alá, és így ne váljatok akadályokká a mennyország megteremtésében.

Áldás:
Hozzatok pontos döntéseket a tudatotok és az intellektusotok tisztaságával, és váljatok sikerteljesekké.

Bármilyen feladatban elérhettek sikert, amikor az intellektusotok a megfelelő időben helyes döntést hoz. Azonban a döntés ereje csak akkor működik, amikor a tudatotok és az intellektusotok tiszta, és nincs benne szemét. Ezért minden szemetet el kell égetnetek a jóga tüzében, és tegyétek az intellektusotokat tisztává. Bármilyen típusú gyengeség, szemét. A leghalványabb haszontalan gondolat is szemét. Amikor ez a szemét megsemmisítésre kerül, akkor maradhattok gondtalanok. Aztán, mivel tiszta intellektusotok van, ezért minden egyes feladatban sikert fogtok elérni.

Slogen:
Amikor állandóan tiszta és emelkedett gondolatok merülnek fel bennetek, akkor minden haszontalan automatikusan elmerültté válik.

Mateshwariji édes, emelkedett verziói.

Miért hívják a vaskori világot minden lényeg (erő) nélküli világnak? Azért, mert ebben a világban nincs lényeg (erő), azaz semmiben sincs semmilyen erő; abban nincs semmilyen boldogság, béke, vagy tisztaság. Ezen a földön egy bizonyos ponton boldogság, béke és tisztaság volt, de az most nem létezik azért, mert mindenkiben ott van az öt ördögi szellem. Ezért nevezik ezt a világot a félelem óceánjának, azaz a karmikus kötés óceánjának. Ebben a világban mindenki boldogtalan, és Istenhez kiált: Ó Isten, vigyél el bennünket ebből az óceánból. Ez azt mutatja, hogy biztosan kell lennie egy olyan világnak, ami félelem nélküli, egy világnak, ami félelemmentes, ahova el akarnak menni. Ezért nevezik ezt a világot a bűn óceánjának, amin át akarnak menni, és el akarnak menni a jótékony lelkek világába. Tehát két világ van; az aranykori világ, aminek van lényege, és a másik a vaskori világ, ami lényeg nélküli. Mind a két világ ezen a földön létezik.

Az emberek azt mondják: Ó Isten, vigyél át bennünket ennek az óceánnak a másik oldalra. Mit jelent a „másik oldal”? Az emberek azt gondolják, hogy a másik oldal azt jelenti, hogy nem belépni a születés és a halál ciklusába, azaz felszabadulttá válni. Ez az, amit az emberek mondanak, de Isten azt mondja: Gyermekek, Én elviszlek titeket abba a világba, ahol mindig boldog életük van. Azokról az istenségekről mondják, hogy halhatatlanok. A halhatatlanság semmit nem jelent. Az nem úgy van, hogy az istenségek élettartama olyan hosszú volt, hogy soha nem haltak meg. Azt mondani, helytelen azért, mert az nem úgy van. Az ő életartamuk nem tart az arany-, és ezüstkorokon keresztül. Az istenségeknek sok születésük volt az arany-, és ezüstkorokban. Ők nagyon jól uralkodtak a királyságban 21 születésre, és aztán a rézkortól kezdve a vaskor végéig 63 születést vettek. Összeségében 21 születésük volt a felfelé menés állapotában, és 63 születés a lefelé menés állapotában. Az emberi lények összesen 84 születést vesznek. Hiba azt hinni, hogy az emberi lények 8.4 millió fajon mennek keresztül. Ha az emberi lények mindkettőt, a boldogságuk és a bánatuk szerepeit emberekként tapasztalhatják meg, akkor miért van szükség arra, hogy bármit is megtapasztaljanak állati fajokban? Az állatoknak, madaraknak, stb. összesen 8.4 millió fajtájuk lehet azért, mert a teremtményeknek ilyen sok típusa van. Az emberi lények a bűneiket és a jótékonyságaikat emberekként hajtják végre, ellenben az állatok mindent a saját fajtáikban tapasztalnak meg. Se az emberi lények nem mennek az állati fajtákba, se az állatok nem mennek az emberi fajtákba. Az emberi lényeknek mindent a saját fajtáikban kell megtapasztalniuk. Ezért ők a boldogságot és a bánatot is az emberi életeikben tapasztalják meg. Ugyanilyen módon az állatoknak a saját boldogságukat és bánatukat a saját fajtáikban kell megtapasztalniuk. Azonban nekik nincs intellektusuk, hogy megértsék, hogy melyek azok a cselekedetek, amiktől szenvednek. Az emberi lények érzik a szenvedésüket azért, mert az emberek intelligensek, de az nincs, hogy az emberi lények 8.4 millió fajtát tapasztalnak. Ezért mondják, hogy az félelmet teremt, hogyha helytelen cselekedeteket hajtotok végre, mert akkor az állatok királyságában fogtok születést venni. Az átmenetikornak ebben az időszakában az életünket átalakítjuk, és bűnös lelkekből jótékony lekekké változunk. Achcha.