04.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti vagytok Kamdhenu (a tehén, aki teljesít minden vágyat), Jagadamba fiai és lányai. Nektek teljesítenetek kell mindenki vágyát, és meg kell mutatnotok az igaz ösvényt a testvéreiteknek és nővéreiteknek.

Kérdés:
Az Atya milyen felelősséget adott nektek, gyermekeknek?

Válasz:
Gyermekek, a korlátlan Atya eljött, hogy korlátlan boldogságot adjon, és így a ti kötelességetek az, hogy átadjátok ezt az üzenetet mindenkinek. Váljatok az Atya segítőivé és tegyetek minden otthont mennyországgá. Végezzétek el a tüskéket virágokká változtatni szolgálatát. Váljatok ego nélkülivé és testetlenné, mint az Atya, és segítsetek mindenkit. Nektek, gyermekeknek a legnagyobb felelőssége az, hogy szabaddá tegyétek az egész világot Ravan, az ellenség karmaitól.

Ének:
Anya, ó anya, te vagy a szerencse teremtője mindenki számára.

Om shanti.
Az Anyának ezt a dicséretét csak Bharatban éneklik. Jagadamba valóban a szerencse teremtője és így neki átadták a Kamdhenu nevet, vagyis azét, aki teljesíti mindenki vágyát. Ő kitől kapja meg ezt az örökségét? Mindkettő, Jagadamba és Jagadpita megkapja ezt az örökséget Shiv Babától. Ti, gyermekek hittel rendelkeztek, hogy lelkek vagytok. Egy lelket nem lehetne látni, de meg lehet érteni. Ott van a lélek és az emberi lény. A lélek múlhatatlan, de a test, amit lehet látni ezekkel a szemekkel, múlandó. A lélekről lehet kapni egy víziót. Azt mondják, hogy Vivekananda (egy nagy lélek) rendelkezett egy vízióval a lélekről. Ugyanakkor, nem volt képes megérteni. Ti, gyermekek megértitek, hogyha rendelkeztek egy vízióval a lelketekről, az ugyanolyan, mint kapni egy víziót az Atyátokról. Amilyen a lélek, olyan a lelkek Atyja. Nincs különbség. Ez megérthető az intellektussal. Ez az Atya, és ezek a gyermekek. Minden lélek emlékszik arra az Atyára. Nem lehetséges látni valaki saját lelkét, vagy az Atyát ezekkel a szemekkel. Ő Isten, a Legfelső. A Legfelső Lélek a legfelső lakhely Lakója. Az odaadás ösvényén ők víziókkal rendelkeznek, amikor intenzív odaadást végeznek. Az nem úgy van, hogy a lélek eljön abba a testbe, abban a pillanatban. Nem. Az a lélek elment és egy másik születést vett. Az odaadás ösvényén az emberek bárkit imádjanak bármilyen érzésekkel, ők arról kapnak egy víziót. Ők megszámlálhatatlan képmást készítenek. Azt hívják a bábuk imádatának. Azzal, hogy hittel rendelkeznek azokban, megkapják az ideiglenes boldogság egy kis jutalmát. A tiétek a korlátlan boldogság egy különleges aspektusa. Tudjátok, hogy igénylitek a mennyország örökségét. Senki nem képes arra, hogy elmenjen a mennyországba azzal, hogy odaadást végez. Csak, amikor az odaadás ösvénye a végéhez ér, vagyis amikor a világ öreggé vált, fog a vaskor után ott lenni az aranykor, az újvilág. Ez nem ül meg senki intellektusában. Az emberek azt mondják: Egy ilyen és ilyen személy elmerült a fényben, de az nem úgy volt. Ti most megkaptátok az isteni bölcsességet, amit shrimatnak hívnak. A szavak olyan jók. Shri-Shri Isten beszél. Ő az egyetlen, aki minket a mennyország mestereivé tesz, vagyis Ő minket hétköznapi emberi lényekből Narayanná tesz. Azzal, hogy követjük a shrimatot, igényeljük a világ királyságát. Ott van a Shri-Shri 108 rózsafüzér nagy dicsérete. Ott van a 8 ékszer rózsafüzére is. A szannyasik ezt a rózsafüzért használva kántálnak. Ők egy kis tarisznyát készítenek anyagból, amit elneveznek a tehénszájának (Gaumukh), beleteszik a kezüket és forgatják a rózsafüzér gyöngyszemeit. Baba azt mondta: Állandóan emlékezzetek rám. Ők ezt úgy értelmezték, hogy nekik forgatniuk kell egy rózsafüzér gyöngyszemeit. Ti, gyermekek tudjátok, hogy a Parlokik Atya most eljött, és önmagához tartozóvá tett benneteket Brahmán keresztül. Ott van Prajapita (az emberiség Atyja) és Prajamata is (az emberiség Anyja). Jagadambát hívják az emberiség Anyjának, és Lakshmit hívják a világ császárnőjének. Függetlenül attól, hogy azt mondjátok, Világanya, vagy Jagadamba, az ugyanaz a dolog. Ti gyermekek vagytok, és így ez egy családdá válik. Ti gyermekek vagytok azok is, akik teljesítitek mindenki vágyait. Ti vagytok Jagadamba fiai és lányai. Az intellektusotoknak rendelkeznie kellene azzal a mámorral, hogy ti megmutatjátok az ösvényt a testvéreiteknek, és nővéreiteknek. Ez nagyon egyszerű. Az odaadás ösvényén sok nehézség van. Sokan vannak, akik hatha jógát és pranajámát végeznek (légzőgyakorlat). Ők elmennek, hogy megfürödjenek a folyókban. Ők olyan sok problémán mennek keresztül. Az Atya most azt mondja, ti fáradttá váltatok. Ezt csak a Brahminoknak magyarázzák el, akik megértik, hogy mi a kapcsolatuk a testetlen Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel. A szavak, Shiv Baba, megfelelők. Ti azt nem mondanátok, Rudra Baba, csak azt mondjátok, Shiv Baba. Ez ilyen egyszerű. Számtalan más név is van, de a pontos név, Shiv Baba. Shiva egy Pontot jelent. Rudra nem jelent egy pontot. Bár ők azt mondják, Shiv Baba, ők nem értenek semmit. Ott van Shiv Baba és ti, saligrammok. Ti, gyermekek most felelősséggel rendelkeztek a fejeteken. Ghandi azt gondolta, hogy Bharatnak szabaddá kell válnia a külföldiektől. Az egy korlátolt dolog volt. Az Atya most titeket, gyermekeket felelőssé tesz. Bharat különösen, és általában világ szabaddá kell, hogy váljon az ellenségtől, Mayától, Ravantól. Ez az ellenség sok szomorúságot okozott a világnak, és nektek most győzelmet kell aratnotok felette. Ghandi minden külföldit arra késztetett, hogy hagyja el Bharatot. Ravan is egy nagy külföldi. A rézkorban Ravan előrelöki önmagát, és senki sincs ennek tudatában. Ravan eljön, és elveszi az egész királyságot. Ő a legöregebb külföldi, aki Bharatot ilyen csődbe vitte. Azzal, hogy követtétek az ő utasításait, Bharat ilyen romlottá vált. Ezt az ellenséget innen el kell üldözni. Ti megkapjátok a shrimatot, hogyan küldjétek el. Nektek az Atya segítőivé kell válnotok. Ha ti hozzám tartoztok, és aztán mások utasításait követitek, el fogtok bukni. Nem lesztek képesek arra, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Azt mondjátok: Ha a gyermek bátorsággal rendelkezik, az Atya átadja a segítséget. Ti Isten segítői vagytok. Khuda (Isten) eljön, és segít benneteket. Ők emlékeznek arra az Egyre és azt mondják, oh, Tisztító, jöjj el. Azokat hívják szolgálóknak, akik segítenek. Baba olyan ego nélküli. Ő testetlen. Ő megtanít benneteket arra, hogyan váljatok testetlenné és bűntelenné. Nektek másokat is ugyanolyanná kell tennetek, mint önmagatok, vagyis tüskékből virágokká kell válnotok. Ti átadtok egy garanciát, hogy nem fogtok elmerülni a bűnben. Az a legöregebb ellenség. Győzelmet kell aratni felette. Néhányan azt írják, és azt mondják: Baba, mi vereséget szenvedtünk, míg mások még csak el sem mondják Babának. Ők rágalmazzák a saját nevüket és a Satguruét is, és veszteséget okoznak önmaguknak. Ti, gyermekek tudjátok, hogy ti vagytok Shiv Baba unokái és Prajapita Brahma gyermekei. Brahma igényli az örökségét Shiv Babától, és ti gyermekek is igénylitek Tőle. Gyermekek, tudjátok, hogy igényeltétek az örökségeteket Babától egy ciklussal ezelőtt is. A lélek az, ami megérti. A lélek az, ami elhagyja az egyik testet és egy másikat vesz. A nevet a testnek adják. Shiv Baba csak kölcsönvesz egy testet, azért, hogy átadja nektek a tudást. Shiva Isten beszél Brahma száján keresztül. Nektek nem kell semmi részleteibe mennetek, hogy mi történik a lélekkel, amikor elhagyja a testet, vagy, hogyan jön el. Nincs haszon abban, ha belementek ezekbe a dolgokba. Bármi történjen, az csak egy vízió. Az ösvény a szubtilis régióba most nyitva van. Sokan jönnek-mennek. Abban a tudás, vagy a jóga nem kérdéses. Ők felajánlják a bhogot, a lélek eljön, azt táplálják, és inni is adnak neki. Mindaz csak csevegés. Baba nagyon szereti a gyermekeket. Ti, gyermekek azt mondjátok: BapDada, mi eljöttünk Hozzád. Ott van Shiva és Prajapita Brahma. Egyedül Brahmát nevezik a nagy-nagy Nagyapának. A származási fa olyan nagy. Ti ezt az egyet nem nevezhetitek Shiv Babának. Ez az emberi lények származási fája. Ez a testi világ kérdése. Az összes generáció közül ezt az egyet ismerik az elsőszámúként. Ez egy nagy Dráma. Gyermekek, most megértitek pontosan, bár vannak néhányan, akik nem értik. Legalább nekik emlékezniük kellene arra, hogy Shiv Baba mindenki Atyja. Az örökséget a Nagyapától kell megkapni. Ez az egy is Tőle kapja meg. Achcha. Felejtsétek el Brahmát. Mi történik az eljegyzés után? A közvetítőre aztán nem emlékeznek. Ez az egy a közvetítő. Ő eljegyez benneteket. Baba azt mondja, oh, gyermekek. Ő a lelkekhez beszél. A lelkek emlékeznek Rá. Baba gyere és tegyél minket tisztává. Baba azt mondja: Emlékezzetek rám és folyamatosan tisztává fogtok válni. Nincs más módszer. Aztán elküldelek benneteket a csend földjéről a mennyországba. Ez a Szülői otthon. Az a férj otthona. Nem törvény, hogy ékszert viseljenek a szülői otthonban, de manapság az divattá vált. Ebben az időben tudjátok, hogy amikor elmentek a férjetek otthonába, mindazt viselni fogjátok. A házasságot megelőzően mindent elvesznek a kumaritól. Ő régi ruhákat visel. Tudjátok, hogy Baba feldíszít benneteket, hogy elküldjön a férjetek otthonába. 21 születésen át örökkévalón a férjetek otthonában tartózkodtok. Ugyanakkor ehhez biztosan erőfeszítést kell tennetek. Nektek tisztává kell válnotok. Miközben a háztartásotokban maradtok, olyan tisztának kell lennetek, mint egy lótusz. Ez a ti utolsó születésetek. Az Atya elmagyarázza: Korábban az önzetlen, szatopradhan odaadás volt, és az mostanra tamopradhanná vált. Bombayban Ganesht imádják, és arra több százezer Rupit költenek. Elkészítik az istenségi bálványokat, azokat fenntartják, majd elsüllyesztik. Megsemmisítik azokat. Ti, gyermekek most mindezt egy csodának tartjátok, de elmagyarázhatjátok, mik a szokások és rendszerek. Ők születést adnak egy istennőnek, azt imádják, táplálják, ünnepeket tartanak, és aztán elsüllyesztik. Ez egy csoda. Ők megmutatják Tulsi (egy szent gyógynövény) házasságát Krishnával. Ők megünneplik a vallási ceremóniát nagy pompával. Amikor a külföldiek ilyen történeteket hallanak, azt gondolják, hogy ez valószínűleg így történt. Ők kitaláltak sok történetet. Itt ez nem a hazárdjáték kérdése és mégis azt mondják, hogy a pandavák hazárdjátékot folytattak, és Drauphadit feltették tétként. Ők ilyen sok történetet írtak. Azokból teljesen kihagyták a rádzsa jóga aspektusát. Az Atya most azt mondja: Emlékezzetek rám. Ez nagyon egyszerű. Be kellene lépnie az intellektusotokba, hogy ti elmentek a mennyországba 21 születésre, vagyis elmentek a tej óceánjába. Ez a méreg óceánja. Ti kijöttök a méreg óceánjából, és elmentek a tej óceánjába. A ti aspektusaitok most újak. Az emberek, akik ezt hallják, el fognak csodálkozni. Ti, gyermekek megértitek, hogy valóban nagyon boldogok lesztek a mennyországban. Ti a mennyország mestereivé váltok. Senki nem veheti el tőlünk a királyságunkat. Ebben az időben olyan sok a szétszakadás. Ők folyamatosan harcolnak. Nektek, gyermekeknek el kell magyaráznotok: A ti igazi ellenségetek Ravan. Ciklus-ciklus után győzelmet arattok felette. Ti vagytok azok, akik Maya legyőzőivé, a világ legyőzőivé váltok. Ez a győzelem és vereség egy játéka. Tudjátok, hogy biztosan győzelmet arattok. Ti nem bukhattok el. A pusztulás előttetek áll. Vérfolyók fognak folyni. Sokan meg fognak halni ok nélkül. Ezt hívják pokolnak, vagyis a tisztátalan, romlott világnak. Mindenki azt énekli: Ó Tisztító, jöjj el. Az Atya azt mondja, ugyanúgy, ahogy ti csillagok vagytok, én is egy csillag vagyok. Én is kötve vagyok a Dráma kötésével. Attól senki nem válhat szabaddá. Mi szükség számomra, hogy eljöjjek ebbe az öreg világba. Én a legfelső lakhelynek vagyok a lakója. Mindenki eljátssza a saját szerepét ebben a drámában. Az aggodalom nem kérdéses. Itt ti gondtalanok vagytok azzal, hogy mámorban maradtok. Nagyon egyszerűek maradtok. Az Atya nem háborgat benneteket. Csak maradjatok emlékezésben, és inspiráljatok másokat is arra, hogy emlékezzenek Babára. A korlátlan Atya eljött, hogy átadja nektek a korlátlan boldogságot. Nektek át kell adnotok ezt a meghívást minden otthonnak. Nektek ilyen sokat kell tennetek. Ti, gyermekek nagy felelősséggel rendelkeztek. Csak nézzétek meg Mayát. Ő teljesen megsemmisíti az összes igazságot. Bharat olyan boldogtalanná vált. Maya okozott nektek szomorúságot. Nektek, gyermeknek most segítenetek kell az Atyát és változzatok tüskékből virágokká. Tudjátok, hogy milyen virágvariációk vannak nektek, Brahminoknak a klánjában. Ha szolgáltok, egy státuszt kaptok. Máskülönben az alattvalók részévé váltok. Ebben erőfeszítés van. Sok gyermek van, akik elfoglaltak a szolgálatban. Sok nővérnek nem engedik meg, hogy eljöjjenek ide. Sokat ütik őket. Ehhez bátorságra van szükség. Nem szabad félnetek. Bátornak kell lennetek. Szabadnak kell lennetek az összes ragaszkodástól. A ragaszkodás sem kevesebb. Az nagyon erőteljes. Ha valaki egy gazdag családból van, Baba először is megtöri a test tudatosságát azzal, hogy megkéri, söpörje fel a padlót, vagy mossa el az edényeket. Baba vizsgáztatni fogja őket. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Nektek az Atya igaz segítőivé kell válnotok a shrimatnak megfelelően. Ne kövessétek a saját tudatotok utasításait, vagy másokét. Váljatok szabaddá a ragaszkodástól, legyen bátorságotok, és foglaljátok el önmagatokat a szolgálatban.

2. Jelenleg a szülői otthonban vagytok és így itt nem követhettek semmilyen típusú divatot. Díszítsétek fel önmagatokat a tudás ékszereivel. Maradjatok tiszták.

Áldás:
Legyetek jótékony lelkek, akik átalakítjátok a szomorúságot boldogsággá, és a rágalmazást dicséretté.

Egy jótékony lélek valaki, aki soha nem okoz szomorúságot vagy vesz szomorúságot senkitől. Helyette, ő a szomorúságot a boldogság formájában veszi, és a rágalmazást dicséretnek tartja. Ti megérthetitek, hogy az az egy egy jótékony lélek. Tegyétek a leckét állandóan szilárddá, hogy egy lelket, aki inzultál benneteket vagy szomorúságot okoz, a kegyelemteljes formátokkal és a kegyelemteljes látásmódotokkal nézzétek, ne a kritizálás látásmódjával. Az az egy lehet, hogy inzultál titeket, de ti csak ajánljatok neki virágokat: akkor fognak jótékony lelkeknek nevezni benneteket.

Slogen:
Azok, akik elmerítik BapDadát a szemeikben, a világ fényei, a világ szemei.