04.09.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, amikor virágokká váltok, ez a Bharat a tüskék erdejéből a virágok teljes kertjévé fog válni. Baba eljött, hogy virágokká tegyen titeket.

Kérdés:
Annak érdekében, hogy érdemessé váljatok arra, hogy egy templomban legyetek, nektek melyik aspektusra kell különleges figyelmet fordítanotok?

Válasz:
Annak érdekében, hogy érdemesek legyetek arra, hogy egy templomban legyetek, fordítsatok különleges figyelmet a viselkedésetekre. A viselkedéseteknek nagyon édesnek és királyinak kell lennie. Legyen olyan édesség, hogy mások érezni tudják az édességeteket. Adjátok át sok másiknak az Atya bemutatását. Annak érdekében, hogy hasznot hozzatok önmagatoknak, tegyetek nagyon jól erőfeszítést és maradjatok elfoglaltak a szolgálat elvégzésében.

Ének:
Bár lehet, hogy a világ megváltozik, mi soha nem fogunk megváltozni…

Om shanti.
Ti, szellemi gyerekek tudjátok, hogy az Atya magyaráz nekünk Brahmán keresztül. Ő folyamatosan magyaráz Brahma szekerén keresztül. Mi megígértük Neki, hogy követni fogjuk a shrimatot és Bharatnak ezt a tisztátalan földjét megváltoztatjuk, és tisztává tesszük. Mindenkinek meg fogjuk mutatni az ösvényt, hogy Bharat különösen és a világ általában tisztátalanból tisztává változzon. Nektek, mindannyitoknak meg kell őriznetek mindezeket a törekvéseket az intellektusotokban. Az Atya azt mondja: Amikor az idő eljön a Drámának megfelelően és ti virágokká váltatok, a kertetek teljesen készen lesz. A kert Mestere, a Kertész a Testetlen Egyetlen, nem a testi egy. A Kertész egy lélek, nem egy test. A Kert Mestere egy lélek. Az Atyának biztosan magyaráznia kell egy testen keresztül. Amikor Ő ebben a testben van, van az, hogy Őt a Kertésznek és a Kert Mesterének nevezik, mert Ő ezt a világot a virágok egy kertjévé teszi. Ott volt a kert, ahol az istenségek éltek. Ott nem volt szomorúság. Itt a tüskéknek ebben a dzsungelében szomorúság van. Ez Ravan királysága, a tüskék dzsungele. Senki nem válik azonnal egy virággá. Ők elmennek az istenségek bálványai elé és énekelnek: Mi születésről-születésre bűnösök vagyunk. Olyanok vagyunk, mint Ajamil (egy nagyon nagy bűnös). Ők Istenhez imádkoznak, hogy jöjjön el és tegye őket jótékony lelkekké. Megértik, hogy ők jelenleg bűnös lelkek és valamikor jótékony lelkek voltak. Most ebben az öreg világban csak a jótékony lelkek képmásai léteznek. Ott van a királyság fejeinek a képmása. A testetlen Shíva volt az, aki őket olyanná tette. Csak az ő képmásai vannak, senki másé. Aztán egy hatalmas lingamot készítettek, hogy Shívát reprezentálják. Azt mondják, hogy egy lélek olyan, mint egy csillag. Ezért az Atyának is biztosan olyannak kellene lennie, mint az. Ugyanakkor ők nem rendelkeznek az Ő teljes felismerésével. Az Lakshmi és Narayan királysága volt az egész világ felett. Az emberek sehol nem írnak semmilyen rágalmazó dolgot Lakshmiról vagy Narayanról. Ugyanakkor Krishnát néha a rézkorban ábrázolják, és néha valahol máshol. Mindenki azt mondja, hogy Lakshmi és Narayan a mennyország mesterei voltak. Ez a ti célotok és tárgyatok. Ki Radhe és Krishna? A szegény szerencsétlen emberek teljesen zavarodottak. Ők semmit nem értenek. Azok, akik ezt megértik az Atyától, képessé válnak arra, hogy magyarázzanak másoknak. Máskülönben nem számít, mennyit magyaráztok nekik, ők nem válnak érdemessé és képtelenek arra, hogy önmagukba szívják az isteni erényeket. Ugyanakkor a Drámának megfelelően ennek így kell történnie. Ti, gyerekek önmagatoktól megértitek, hogy nektek, mindannyitoknak követnetek kell az Atya shrimatját és el kell végeznetek Bharat szellemi szolgálatát a testetekkel, a tudatotokkal és a vagyonotokkal. Az emberek a kiállításaitokon és a múzeumokban megkérdezik tőletek, hogy hogyan szolgáljátok Bharatot. Ti tudjátok, hogy nagyon jól szolgáljátok Bharatot azzal, hogy azt egy dzsungelből egy kertté változtatjátok. Az aranykor a kert, míg ez a tüskék dzsungele, ahol mindenki folyamatosan szomorúságot okoz egymásnak. Ti ezt nagyon jól elmagyarázhatjátok. Nektek egy nagyon jó képet kellene készítenetek Lakshmiról és Narayanról. Róluk nagyon szép képek készültek és azokat megmutatják a templomokban. Néha a képek gyönyörűek és néha sötétkékek, de az emberek nem értik annak a jelentését. Ti, gyerekek most rendelkeztek az összes tudással. Az Atya azt mondja: Én eljöttem, hogy mindannyitokat érdemessé tegyelek arra, hogy egy templomban legyetek. Ugyanakkor nem mindenki fog érdemessé válni, hogy egy templomban legyen. Az alattvalókat nem nevezik érdemesnek arra, hogy egy templomban legyenek. Csak azok fognak alattvalókkal rendelkezni, akik erőfeszítést tesznek, és sok szolgálatot végeznek. Nektek, gyerekeknek is el kell végeznetek a szellemi társadalmi szolgálatot és az életeteket érdemessé kell tennetek azzal, hogy elvégzitek ezt a szolgálatot. A viselkedéseteknek olyan édesnek és szeretetteljesnek kell lennie, hogy másoknak édességgel tudjatok magyarázni. Ha ti magatok tüskék vagytok, akkor hogyan tudtok másokat virágokká tenni? A nyilatok nem érné el a célt. Ha nem emlékeztek az Atyára, a nyíl hogyan tudná megérinteni a célt? Annak érdekében, hogy hasznot hozzatok önmagatoknak, nagyon jól tegyetek erőfeszítést és maradjatok elfoglaltak a szolgálat elvégzésében. Az Atya mindig szolgálaton van, ugye? Ti, gyerekek is szolgálaton vagytok éjszaka és nappal. Másodsorban Baba elmagyarázza, hogy sok gyerek táviratokat küld Shív Jayantire. Azokban nagyon jó magyarázatoknak is kellene lenniük, hogy bárki, aki elolvassa, megértse a Shív Jayanti jelentését. A jövőért erőfeszítést kell tenni. Szemináriumokat is tartanak, hogy eldöntsék, milyen szolgálatot lehetne végezni, hogy sokan megkapják az Atya bemutatását. Itt ott van a táviratok sok példája. Ti azokat sokat használhatjátok. A cím, ami rá van írva: Shív Babának Brahmán keresztül. Ott van Prajapita Brahma is (az Emberiség Atyja). Az az Egy a Szellemi Atya és ez az egy a fizikai apa. A fizikai teremtés megteremtődik ezen az egyen keresztül. Az Atya az emberi világ Teremtője. Az egész világon senki nem tudja, hogy Ő hogyan teremti meg a teremtést. Az Atya most megteremti az új teremtést Brahmán keresztül. A Brahminok a bóbita. Először is, biztosan szükség van a Brahminokra. Ők a bóbita a variációs forma képmásán. Brahminok, istenségek, harcosok, kereskedők és shudrák. A shudrák nem lehetnek az elsők. Az Atya megteremti a Brahminokat Brahmán keresztül. Hogyan és kiken keresztül teremtene shudrákat? Ti, gyerekek megértitek, hogy az új teremtés megteremtődik. Ezt az Atya teszi azzal, hogy örökbe fogad titeket. Az Atya eljön minden ciklusban, hogy shudrákból Brahminokká változtasson titeket. Aztán Brahminokból istenségekké tesz. A Brahminok szolgálata nagyon emelkedett. Azok a brahminok nem tiszták, tehát hogyan tudnának bárkit is megtisztítani. Egy brahmin pap nem köt egy rakhit egy szannyaszira. Egy szannyaszi azt mondaná: Én amúgy is tiszta vagyok. Először is, nézzétek meg a saját arcotokat. Nektek, gyerekeknek nem szabadna bárki által egy rakhit kötnötök önmagatokra. A kinti világban ők egymásra rakhit kötnek. A rendszer, hogy egy nővér egy rakhit kössön a testvérére, mostanság merült fel. Ti most erőfeszítést tesztek azért, hogy shudrákból Brahminokká váljatok. Nektek el kell magyaráznotok, hogy mindkettő – férfiak és nők – megteszik a tisztaság egy ígéretét. Mindkettő elmondhatja, hogyan maradnak tiszták azzal, hogy követik az Atya shrimatját. Mi győztesek maradunk a kéjvágy bűne felett egészen a végéig, hogy a tiszta világ mestereivé váljunk. Az aranykort hívják a tiszta világnak, ami most megalapításra kerül. Ti mindannyian tiszták vagytok. A rakhit rá lehet kötni azokra, akik elbuktak a bűnben. Ha valaki tesz egy ígéretet és aztán tisztátalanná válik, azt mondják: te eljöttél és egy rakhit kötöttél önmagadra, így mi történt? Ő azt mondaná: én vereséget szenvedtem Mayától. Ez egy harcmező. A kéjvágy egy nagy ellenség. Azzal, hogy legyőzitek ezt a bűnt, a világ legyőzőivé, vagyis királyokká és királynőkké váltok. Az alattvalókra nem mondják azt, hogy a világ legyőzői. Csak azok, akik most erőfeszítést tesznek, válnak királyokká és királynőkké. Néhányan azt mondják, hogy ők olyanná fognak válni, mint Lakshmi és Narayan. Aztán az ilyenek olyanokká válnak, mint Ráma és Szíta. Lakshmi és Narayan gyerekei azok, akik eljönnek és igénylik a trónjukat. Lakshmi és Narayan aztán alacsonyabb szintűvé válnak a következő születésükben. A gyerekeik megkapják a trónt egy másik névvel és formával. Ezért azt mondják, hogy az ő számuk (pozíciójuk) magasabb. Ők újjászületnek. Amikor a fiúk ül a trónra, ők a második számba kerülnek. Azok, akik magasabban voltak, lejönnek és azok, akik alacsonyabban voltak, magasabbra kerülnek. Ha ti, gyerekek olyan emelkedetté akartok válni, mint ők, nektek el kell foglalnotok önmagatokat a szolgálatban. A leglényegesebb tisztává válni. Az Atya azt mondja: én a világot tisztává teszem. Nagyon sokan tesznek jól erőfeszítést. Ugyanakkor az egész világ amúgy is tisztává válik. A mennyország megalapításra kerül számotokra. Ennek meg kell történnie a Drámának megfelelően. Ez a játék előre elrendelt. Amikor tisztává váltatok, a pusztulás elkezdődik és az aranykor megalapításra kerül. Ti megértitek a Drámát. Az aranykorban az az istenségek királysága volt. Az most nem létezik, de az újból létezni fog. Ti vagytok a szellemi hadsereg. Le fogjátok győzni a világot azzal, hogy legyőzitek az 5 bűnt. Az Atya folyamatosan megmutatja nektek a módszereket, hogy eltávolítsátok a sok születésetek bűneit. Az Atya csak egyszer jön el, hogy elmondja nektek ezeket a módszereket. A pusztulás nem fog megtörténni mindaddig, amíg a királyság nem lett megalapítva. Ti, harcosok nagyon inkognitók vagytok. Az aranykor a vaskor után fog létezni. Az aranykorban nem lesz semmilyen harc. Ti, gyerekek tudjátok, hogy a szerep, amit minden lélek eljátszik, rögzítve van a Drámában. A lelkek folyamatosan úgy táncolnak, mint a bábuk. Ez is a Dráma. Mindenkinek van egy szerepe ebben a Drámában. Ti tamoprodhánná váltatok, miközben eljátszottátok a szerepeiteket. Ti most felfele mentek. Satoprodhanná váltok. A tudás csak egy másodperc. Satoprodhanná váltok, és aztán elbuktok és tamoprodhanok lesztek, majd az Atya visszavisz benneteket. Valójában a halak helyett, amik ott himbálóznak egy szálon, embereknek kellene lenniük azoknak, amik himbálóznak (egy gyerekjáték). A lefele menés állapotát és a felfele menés állapotát megmutatják olyan módon. Ti is felemelkedtek és aztán fokozatosan lefele jöttök. Azt követően, hogy felmentek, ötezer évig tart, hogy lejöjjetek. Ez a 84 születés ciklusa ott van az intellektusotokban. Az Atya elmagyarázta nektek a felfele menésetek és a lefele jöveteletek állapotát. Közöttetek is ti ezt sorszám szerint értitek meg és ennek megfelelően tesztek erőfeszítést. Azok, akik emlékeznek az Atyára, gyorsan felfele fognak menni. Ez a családi ösvény. Néha ők három lábbal versenyeznek, amiben az egyik láb össze van kötve a két embernél és így versenyeznek. Ez is a ti versenyetek. Amikor valaki nem rendelkezik ennek a gyakorlatával, elesik. Ugyanígy van itt is. Valaki előrefut, és a másik megállítja őt. Néha mindkettő elesik. Baba elcsodálkozik. Még az öreg embereket is befolyásolja a kéjvágy tüze és elbuknak. Nem mondhatjátok, hogy valaki más késztetett benneteket bukásra. A ti kezetekben van, hogy elbuktok, vagy nem. Senki nem lök el benneteket, tehát miért kellene elesnetek. Azt kellene gondolnotok: Nem számít, mi történik, nem fogok elesni. Ha elestek, minden megsemmisül és titeket nagyon keményen megütnek. Aztán bűnbánatot éreztek, az összes csontotok eltörik, ti olyan nagyon megsérültök. Baba folyamatosan magyaráz nektek olyan sok különböző módon. Azt is elmagyarázták nektek, hogy olyan táviratokat kellene küldenetek Shív Jayantira, hogy az emberek azokat megértsék, ahogy elolvassák. Baba időt ad nektek arra, hogy köpüljétek a tudás óceánját. Amikor az emberek ezeket látják, elcsodálkoznak. Olyan sok levél jött Babához. Mindegyikre azt írják: BapDada. Elmagyarázhatjátok, hogy Shív Baba Bap és az a Brahma Dada. Csak egyetlen lelket neveznének BapDadának? Ez valami csodálatos dolog. Ez igaz tudást tartalmaz (az összekapcsolt forma). Ugyanakkor a nyíl csak akkor tud valakit megérinteni, amikor emlékezésben maradtok. Néhányan nagyon gyorsan test tudatossá válnak. Az Atya azt mondja: váljatok lélektudatossá. A lelkek azok, akik testeket öltenek és eljátsszák a szerepeiket. Ha valaki meghal, nektek azzal kapcsolatban nem szabadna semmilyen gondolattal rendelkeznetek. Mi elszakadott megfigyelőként szemléljük a szerepet, ami rögzítve van azon lélek számára. A léleknek le kell vedlenie ezt a testet és egy másikat kell öltenie, hogy eljátssza a szerepét. Mi azzal mit tudunk tenni? Ez a tudás ott van az intellektusotokban. Ez is sorszám szerinti, ez nem marad meg néhányak intellektusában. Ezért van az, hogy ők képtelenek arra, hogy bárkinek is magyarázzanak. Az ilyen lelkek olyanokká válnak, mint egy forró serpenyő. Teljesen tisztátalanok és degradáltak. Amikor átadják a tudás nektárát az ilyen lelkeknek, az nem marad meg. A nyíl csak azokat fogja megérinteni, akik sok imádatot végeztek. Ők képesek lesznek arra, hogy ezt nagyon gyorsan önmagukba szívják. Ez egy csodálatos számla. Az első számú tiszta lélek aztán a legtisztátalanabbá válik. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Ha ez nincs ott a szerencséjükben, ők abbahagyják a tanulmányt. Amikor elfoglalttá válnak a tanulmányban gyerekkoruktól, ők folyamatosan mindent önmagukba szívnak. Aztán megérthető, hogy ők sok imádatot végeztek, és nagyon okossá fognak válni, mert, ahogy idősebbé válnak, a szerveik is növekednek és képesek lesznek arra, hogy még többet megértsenek. Azzal, hogy figyelmet fordítanak mindkettőre – a fizikaira és a szellemire –, bármilyen negatív hatás eltávolításra kerül. Ez Isten tanulmánya. Ott van a különbség. Akárhogyan is, először is ott kell lennie annak a mély szeretetnek. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok szellemi hadsereggé és arassatok győzelmet az öt bűn felett és biztosan váljatok tisztává. Szolgáljatok, hogy Bharatot tisztává tegyétek a shrimatnak megfelelően.

2. Játszatok el minden szerepet ebben a korlátlan játékban, miközben lélektudatosak vagytok. Soha ne váljatok test tudatossá. Váljatok egy elszakadott megfigyelővé és szemléljétek minden színész szerepét.

Áldás:
Legyetek állandóan alázatosak és vessetek véget az arroganciának az öntiszteletetekkel.

A gyerekek, akik az öntiszteletükben maradnak, soha nem válhatnak arrogánssá. Ők mindig alázatosak. Amilyen mértékben öntisztelettel rendelkeznek, annak megfelelően alázatosak abban, ahogy azt mondják: Haji. Fiatal vagy öreg, tudás teljes vagy azok tudás nélkül, Maya legyőzői vagy azok, akik Maya befolyása alatt vannak, erényesek vagy azok, akik ilyen vagy olyan hibákkal rendelkeznek, vagyis azok, akik erőfeszítést tesznek, hogy erényesekké váljanak – azok mind, akik az öntiszteletük állapotában vannak, adományozók, akik mindig tiszteletet adnak mindenkinek. Ez azt jelenti, hogy mivel ők maguk teljesek, ők állandóan kegyelemteljesek.

Slogen:
A szeretet a könnyű emlékezés módszere. Ezért maradjatok állandóan szeretők és tegyetek másokat is szeretővé.