04.09.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ez a világ most egy reménytelen eset. Mindenkinek meg kell halnia, és ezért véget kell érnie az ahhoz való ragaszkodásotoknak. Állandóan csak rám emlékezzetek.

Kérdés:
Mi az oka annak, hogy nincs lelkesedés a szolgálat iránt?

Válasz:
1. Ha a karakteretek nem jó és nem emlékeztek az Atyára, nem tudtok lelkesedéssel rendelkezni a szolgálat iránt. Ti folyamatosan ilyen vagy olyan helytelen tettet fogtok végrehajtani és ezért képtelenek vagytok arra, hogy szolgáljatok. 2. Az Atya első utasítása az: amikor meghaltok, a világ halott számotokra. Ti ezt az utasítást nem teszitek a gyakorlatba. Mivel az intellektusotok meg van ragadva a testekben és a testi kapcsolatokban, képtelenek vagytok arra, hogy szolgáljatok.

Ének:
Üdvözlet Shívának…

Om shanti.
Ti hallottátok az imádat ösvényének a dalát. Az emberek azt mondják: Üdvözlet Shívának. Ők újból és újból Shíva nevét mondják. Ők minden nap elmennek egy Shíva templomba és ott minden fesztivált megünnepelnek minden évben. Ott van a jótékonyság legemelkedettebb hónapja (szökőhónap) és a jótékonyság legemelkedettebb éve is. Ők folyamatosan azt mondják minden nap: üdvözlet Shívának. Shívának sok hívője van. A Teremtő Shíva Isten, a magasak közt Legmagasabb. Ők azt mondják: a Tisztító Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shíva. Őt minden nap imádják. Ti gyerekek tudjátok, hogy ez az átmeneti kor a kor, hogy mindegyik közül a legemelkedettebbekké váljatok. Az emberek egy magas státuszt vagy mást igényelnek egy világi tanulmányból. Lakshmi és Narayan hogyan igényelték a státuszukat? Hogyan váltak a világ mestereivé? Ezt senki nem tudja. Ők azt mondják: Üdvözlet Shívának, Te vagy az Anya és az Atya. Ők ezt a dicséretet éneklik minden nap, de nem tudják, mikor jön el és válik az Anyává és Atyává, és adja át nekünk az örökségünket. Ti tudjátok, hogy a világ emberei nem tudnak semmit. Ők olyan sokat botladoznak az imádat ösvényén. Olyan sok csoport elmegy Amarnathba, ők olyan sokat botladoznak. Ha ti nekik ezt elmondanátok, felindulttá válnának. Közületek, gyerekek nagyon kevesen rendelkeztek belső nagy boldogsággal. Néhányan folyamatosan azt írják: „Baba, attól a pillanattól kezdve, hogy felismertelek Téged, az én boldogságom határtalan.” Még akkor is, ha nehézségek vannak, nektek boldognak kell maradnotok. Soha nem szabad elfelejtenetek, hogy most az Atyához tartoztok. Most, hogy ti, gyerekek tudjátok, hogy elértétek Shív Babát, nem szabadna, hogy a boldogságotoknak bármilyen határa legyen. Maya ismételten felejtésre késztet benneteket. Bár ti azt írjátok, hogy hittel rendelkeztek, hogy ismeritek Babát, ti mégis lustákká váltok, miközben előrehaladtok. Amikor néhányan nem jönnek el hat-nyolc hónapon vagy két-három éven át, Baba megérti, hogy ők nem rendelkeznek teljes hittel az intellektusukban, hogy ők nem teljesen mámorosak. Ő egy ilyen Korlátlan Atya, aki átad nektek egy örökséget 21 születésre. Ha rendelkeznétek ezzel a hittel, akkor nagy boldogsággal és mámorral is rendelkeznétek. Amikor egy király örökbe akar fogadni egy gyermeket és az a gyerek meg tudja, hogy a király őt örökbe akarja fogadni és az örökösévé akarja tenni, akkor az a gyerek olyan nagy mámorral rendelkezne. Azt érezné: Én a király gyerekévé fogok válni. Vagy ha egy gazdag személy örökbe fogad egy szegény gyereket, ő olyan nagy boldogságot érez. Amikor felismeri, hogy őt ez és ez örökbe fogja fogadni, akkor egy szegény személynek lenni érzése eltűnik. Az csak egy születés kérdése. Itt ti gyerekek rendelkeztek annak a boldogságával, hogy egy örökséget igényeltek 21 születésre. Emlékezzetek a Korlátlan Atyára és mutassátok meg az ösvényt másoknak is. Shív Baba, a Tisztító eljött. Ő elmagyarázza, hogy Ő a ti Atyátok. Semmilyen emberi lény nem mondhatja azt: Én vagyok a ti korlátlan atyátok. Csak az Atya magyarázza el, hogy Ő eljött 5.000 év után. Ő ugyanazokat a szavakat mondja: Állandóan csak rám emlékezzetek. Csak rám, a Tisztító Atyára való emlékezéssel van az, hogy tisztává fogtok válni. Nincs más módszer, hogy tisztátalanból tisztává váljatok. Csak az Egy Atya a Tisztító. Krishnát nem lehet Istennek nevezni. A Gita Istene a Tisztító, és Ő túl van születésen és halálon. Ez az első dolog, amit az emberekkel le kell íratnotok. Amikor mások látják, hogy ezt a fontos emberek leírják, úgy fogják érezni, hogy ez helyes. Ha azt látják, hogy azt csak egy hétköznapi személy írta le, azt mondanák, hogy a Brahma Kumaris elvarázsolta őt és ezért írta azt. Ezt nem mondanák akkor, ha ezt egy fontos személy írná le. Amikor ti valamit mondotok, ők azt mondják, hogy nektek kis szátok van és nagy dolgokat beszéltek azzal, hogy Isten eljött. Nektek, gyerekeknek nem szabad pusztán azt mondanotok, hogy Isten eljött. Senki nem fogja megérteni, és néhányan még ki is nevetnek benneteket. Magyarázzátok el, hogy két atya van. Először is, ne mondjátok el nekik azonnal és közvetlenül, hogy Isten eljött, mert manapság sokan vannak a világban, akik Istennek nevezik önmagukat. Ők mindannyian Isten inkarnációjának tekintik önmagukat. Ezért magyarázzátok el nekik taktikusan a két atya titkát. Az egyik a korlátolt apa és a másik a Korlátlan Atya. Az Atya neve Shíva. Ő minden lélek Atyja, és így Neki biztosan át kell adnia egy örökséget a gyerekeinek. Az emberek megünneplik Shíva születésnapját. Ő eljön és megalapítja a mennyországot. Ezért a pokolnak biztosan meg kell semmisülnie. Annak a jele a Mahabharat háború. Amikor ti csak azt mondjátok, Isten eljött, senki semmit nem fog megérteni. Ti folyamatosan megütitek a dobokat. Amikor helytelen módon végeztek szolgálatot, a szolgálat még lazábbá válik. Az egyik oldalon azt mondjátok, hogy Isten eljött és Ő tanít benneteket, és aztán elmentek és megházasodtok. Az emberek aztán azt mondanák: Mi történt veled? Te azt mondtad, hogy Isten tanít téged. Ők aztán azonnal azt válaszolnák: Mi csak azt mondtuk, amit hallottunk. Sok típusú akadály van a gyerekeimtől. Például, a hinduk megütötték önmagukat. Valójában ők az istenségi valláshoz tartoznak, de azt mondják, hogy hinduk. Ők ily módon ütötték meg önmagukat. Ti most tudjátok, hogy amikor imádatra méltók voltatok, egy emelkedett vallással rendelkeztetek és emelkedett tetteket hajtottatok végre. Azzal, hogy ördögi utasításokat követtetek, korrupttá váltatok a vallásotokban és az tetteitekben. Mi vagyunk azok, akik el kezdtük rágalmazni a saját vallásunkat azzal, hogy követtük Maya ördögi utasításait. Ezért Baba azt mondja: Az az ördögi közösség. Ez az isteni közösség, akiknek Raja jógát tanítok. Ez most a vaskor. Azok, akik eljönnek és meghallgatják ezt a tudást, ördögökből istenségekké válnak. Ez a tudás azért van, hogy istenségekké váljatok. Ti istenségekké váltok azzal, hogy legyőzitek az öt bűnt. Nem volt semmilyen háború az ördögök és istenségek között. Ők elkövették ezt a hibát, de azt is ábrázolták, hogy azok, akik oldalán ott volt Isten, győztesekké váltak. Abban megemlítették Krishna nevét. Valójában a ti háborútok Mayával van. Az Atya itt ül és olyan sok dolgot magyaráz el nektek, de néhányan olyan tamoprodhanok, hogy egyáltalán semmit nem értenek. Ők képtelenek arra, hogy emlékezzenek az Atyára. Megértik, hogy az intellektusuk tamopradhan, és ezért képtelenek arra, hogy emlékezzenek az Atyára és így folyamatosan helytelen tetteket hajtanak végre. Még a nagyon jó gyerekek sem emlékeznek az Atyára. Ők egyáltalán nem reformálják meg a saját karakterüket. Ezért nincs lelkesedés a szolgálat iránt. Az Atya azt mondja: Öljétek meg a testet és az összes testi kapcsolatot, vagyis felejtsetek el mindenkit. Valójában az ölés szót nem mondják. Azt mondják: Amikor meghaltok, a világ halott számotokra. Az Atya itt ül, és ezt elmagyarázza. Távolítsátok el őket az intellektusotokból. Most, hogy hozzám tartoztok, felejtsétek el őket, mindannyiukat. Emlékezzetek az Egy Atyára. Amikor valaki egy reménytelen eset a betegségét tekintve, másoknak el kell szakítaniuk az összes ragaszkodásukat attól az egytől. Aztán azt mondják neki, hogy emlékezzen Rámára (Istenre). Az Atya is azt mondja: Ez a világ egy teljesen reménytelen eset. A világnak meg kell semmisülnie. Mindenkinek meg kell halnia, és ezért el kell távolítanotok a ragaszkodásotokat azoktól. Ők folyamatosan Ráma nevét kántálják. Itt ez nem csak egy kérdése. Az egész világnak meg kell semmisülnie. Ezért van az, hogy én csak egy mantrát adok nektek: Állandóan csak rám emlékezzetek. Ő folyamatosan olyan sok különböző módon magyaráz nektek. A jótékonyság hónapja most eljött, és így Ő folyamatosan magyaráz nektek a legértékesebb korról, amiben a legemelkedettebb lényekké váltok. Nektek nagyon okosnak kell lennetek abban, hogy elmagyarázzátok ezeket a dolgokat. Nagyon jól önmagatokba kell szívnotok az isteni erényeket. Nektek nem szabad végrehajtanotok semmilyen bűnös tettet. Valamit elvenni engedély nélkül, vagy valamit megenni engedély nélkül szintén egy inkognitó bűn. A szabályok itt nagyon szigorúak. Amikor valaki elkövet egy bűnt és azt nem mondja el Babának, az a bűn folyamatosan növekszik. Itt nektek, gyerekeknek jótékony lelkekké kell válnotok. Én szeretem a jótékony lelkeket és nem szeretem a bűnös lelkeket. Az imádat ösvényén is ők tudatában vannak annak, hogy egy jó gyümölcsöt kapnak azzal, hogy jó tetteket hajtanak végre. Ezért hajtják végre az adományozás és jótékonyság jó tetteit. Ez egy dráma, és mégis azt mondják, hogy Isten átadja a jó gyümölcsöt a jó tettekért. Az Atya azt mondja: Én nem ülök le és nem végzem el azt az üzletet. Mindaz rögzítve van a drámában. Az Atyának biztosan el kell jönnie a drámának megfelelően. Az Atya azt mondja: Nekem el kell jönnöm és meg kell mutatnom az ösvényt mindenkinek. Ebben a kegyelem nem kérdéses. Néhányan azt írják: Baba, ha rendelkeznénk az áldásaiddal, soha nem felejtenénk el Téged. Az Atya azt mondja: Én nem adok áldásokat és nem ilyen módon vagyok kegyelmes. Azok a dolgok az imádat ösvényéhez tartoznak. Legyetek kegyelmesek önmagatokkal. Azzal, hogy emlékeztek az Atyára, a bűneitek meg fognak semmisülni. Az imádat ösvényének dolgai nem folytatódhatnak a tudás ösvényén. A tudás ösvénye egy tanulmány. Egy tanár nem lenne senkivel kegyelmes. Mindenkinek tanulnia kell. Az Atya átadja a shrimatot. Ezért nektek azt követnetek kell, ugye? Ugyanakkor, mivel a saját utasításaitokat követitek, nem végeztek semmilyen szolgálatot. A gyerekeknek teljesen jótékony lelkekké kellene válniuk. Nem szabad, hogy abban elkövessétek a leghalványabb bűnt is. Néhány gyerek soha nem beszél a bűneiről, amiket elkövetnek. Az Atya azt mondja: ők soha nem fognak egy magas státuszt igényelni. Arra emlékeznek: Azok, akik felemelkednek, megízlelik a mennyország édességét. Ti, gyerekek tudjátok, hogy a státusz nagyon magas. Ha elbuktok, akkor nincs semmilyen hasznotok. A tisztátalan arrogancia az első számú. A kéjvágy, a harag és a ragaszkodás sem kevesebb. A kapzsiság és a ragaszkodás teljesen megsemmisít mindent. Amikor ragaszkodtok a gyerekeitekhez, folyamatosan rájuk emlékeztek. A lélek azt mondja: Az enyém az egy Shív Baba és senki más. Tegyetek olyan erőfeszítést, hogy senki másra ne emlékezzetek. Azoknak a dolgoknak mind véget kell érniük. A pusztulás előttetek áll. Azt követően nem lesztek képesek arra, hogy igényeljétek az örökségeteket. Miért kellene, hogy ragaszkodjatok ehhez a világhoz? Beszéljetek önmagatokhoz ily módon. Távolítsátok el az egész világot az intellektusotokból. Annak mind meg kell semmisülnie. Olyan viharok lesznek, hogy azok mindennek véget vetnek. Amikor valahol tűz üt ki és erős szél van, minden nagyon gyorsan megsemmisül. Akár fél óra alatt 100-150 kunyhó is megsemmisül. Ti tudjátok, hogy a szénakazalnak most tűzre kell lobbannia. Ezek az emberi lények máskülönben hogyan halnának meg? A jó gyerekek, akik jó karakterrel rendelkeznek, jó szolgálatot fognak végezni. Nektek, gyerekeknek mámorral kellene rendelkeznetek. Ti a végére teljes mámorral fogtok rendelkezni, amikor eléritek a karmateet állapototokat. Ugyanakkor addig nektek folyamatosan erőfeszítést kell tennetek. Az emberek elmennek a Shíva templomba Benáreszbe, mert Ő Isten, a magasak közt a Legmagasabb. Ők ott sokat imádják Shívát. Baba folyamatosan elmondja nektek, hogy menjetek el oda és magyarázzatok nekik: Shíva Isten átadta ezt az örökséget Lakshminak és Narayannak. Ők megkapták az örökségüket Tőle az átmeneti korban. Amikor ti ezt elmagyarázzátok nekik, akkor abban benne lenne Brahma és Saraswati magyarázata is. Nagyon világosan magyarázhattok a képek használatával arról, hogyan kapták meg a királyságukat. Az imádat ösvénye nem létezett Lakshmi és Narayan királyságában. Ők azt mondják, hogy az imádat örökkévalóan folytatódik. Ti most olyan sok tudást kaptatok, hogy nektek mámorosnak kellene lennetek: Isten tanít minket azért, hogy átadja a királyságunk szerencséjét 21 születésre. Ti diákok vagytok. Azok, akik hittel rendelkeznek, el fognak csodálkozni. „Milyen lehet az Egy, akitől a Brahma Kumaris mindent meghallgat, és aki elülteti bennünk ezt a hitet?” Ők először is el akarnak jönni és találkozni akarnak egy ilyen Atyával. Amíg nincs teljes hitük, nem lesznek képesek arra, hogy előrehaladjanak. Azok, akik hittel rendelkeznek, gyorsan fognak futni. „Mi elmegyünk és találkozunk egy ilyen Atyával. Mi nem fogjuk Őt egyedül hagyni. Baba, én most Hozzád tartozom, én nem fogok máshova menni.” Ott van az ének: „Függetlenül attól, hogy szeretsz engem, vagy elutasítasz, ez az egy, aki bolondulásig szeret Téged, nem fogja elhagyni a küszöbödet.” Nem mindenki tud itt maradni. Benneteket el kell küldeni szolgálatra. Miközben otthon éltek a családotokkal, maradjatok olyanok, mint egy lótusz. Néhányan ezt leírják, de amikor kimennek, Maya pörgése elkapja őket. Maya olyan erőteljes. Maya sok akadályt okoz. Egy ilyen parányi lámpa rendelkezik Maya olyan sok viharával. Baba eljön, és elmagyarázza nektek ezeknek a daloknak a lényegét. Ez a ti legértékesebb átmeneti korotok. A hívők jótékonyságának hónapja eltelt. Az Atya azt mondja: Én csak ebben az átmeneti korban jövök el, hogy megtisztítsam a tisztátalant. Ez a magyarázat olyan jó. Achcha. Napról-napra új módszerek fognak felmerülni azért, hogy a szolgálat fejlődjön. Sok jó kép fog folyamatosan készülni. Azt mondják: Bár lehet, hogy a feladat hosszú időt vesz igénybe, az nagyon jól fog teljesülni. Ti kész árukat kaptok, amin keresztül bárki azonnal meg tudja érteni. A létra képe nagyon jó. Most, ebben az időben senki nem mondhatja, hogy ők tiszták. Csak az aranykort hívják a tiszta világnak. Lakshmi és Narayan a tiszta világ mesterei. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Fordítsatok nagy figyelmet arra, hogy ne kövessétek el még a leghalványabb szubtilis vagy durva hibát sem. Semmit ne vegyetek el titokban. Legyetek óvatosak a kapzsisággal és a ragaszkodással.

2. Mondjatok le minden tisztátalan arroganciáról, ami nektek teljesen véget vet. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy csak az Egy Atyára emlékezzetek, senki másra.

Áldás:
Váljatok szabaddá a kötéstől, és tapasztaljatok egy magas állapotot azzal, hogy szabaddá váltok a gondolatok minden szubtilis kötésétől.

A gyerekek amilyen mértékben szabadok a kötéstől, annak megfelelően tudnak stabilak maradni egy magas állapotban. Ezért, ellenőrizzétek: Maradt még bármilyen kötés, akár szubtilis formában, a gondolataimban, a szavaimban vagy a tetteimben? Ne emlékezzetek senki másra, csak az egy Atyára. Ha emlékeztek akárcsak a testetekre, akkor a testetekkel együtt a testetek kapcsolatai, a fizikai tulajdonok és a világ is, mind követni fog egymás után. Én szabad vagyok a kötéstől. „Tartsátok ezt az áldást a tudatosságotokban és végezzétek el az egész világot felszabadítani Maya csapdájától szolgálatát.

Slogen:
Azok tudnak megrázhatatlanok maradni, akik véget vetnek a testük és a tudatuk minden gondjának egy lélektudatos állapottal.