04.11.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, először is tegyétek Alfa leckéjét szilárddá mindenki számára. Ti, lelkek mindannyian testvérek vagytok.

Kérdés:
Isten emelkedett utasításai melyik aspektusban teljesen ellentétesek az emberi utasításokkal?

Válasz:
Az emberi utasítások azt mondják, hogy el tudjátok érni az örökkévaló felszabadulást, míg a shrimat azt mondja, hogy ez a dráma örökkévaló és múlhatatlan és senki nem érhet el örökkévaló felszabadulást. Bár valaki mondhatja, hogy ő nem szeret itt szerepet játszani, de ezzel senki nem tud semmit tenni. Nektek le kell jönnötök ide, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Egyedül a shrimat az, ami benneteket emelkedetté tesz. Sok különböző típusú emberi utasítás van.

Om shanti.
Ti, gyermekek most tudjátok, hogy itt ültök Baba előtt. Az Atya is tudja, hogy a gyermekei előtte ülnek. Ti gyermekek is tudjátok, hogy az Atya átadja nektek a tanításokat, amiket aztán át kell adnotok másoknak. Először is, nektek át kell adnotok az Atya bemutatását, mert mindenki elfelejtette az Atyát és a tanításait. A tanulmányt, amit az Atya most tanít nektek, újból átadják 5.000 év után. Senki más nem rendelkezik ezzel a tudással. Az Atya bemutatása a fő dolog. Aztán nektek el kell magyaráznotok mindenkinek, hogy mi mindannyian testvérek vagyunk. Az egész világon minden lélek testvér. Nekik, mindannyiknak el kell játszaniuk a szerepüket a testeiken keresztül, amiket megkaptak. Az Atya most eljött, hogy elvigyen benneteket az új világba, amit mennyországnak neveznek. Ugyanakkor, mi testvérek mindannyian tisztátalanok vagyunk. Egyetlen egy sem tiszta. Csak az egy Atya az, aki meg tud tisztítani minden tisztátalant. Ez Ravan tisztátalan bűnös világa. Ravan az öt bűnt jelenti – öt bűn a nőkben és öt bűn a férfiakban. Az Atya nektek egy nagyon egyszerű módon magyaráz, ezért ti ugyanolyan módon magyarázhattok. Először is, magyarázzátok el, hogy az Egy minden lélek Atyja és minden lélek testvér. Kérdezzétek meg tőlük: Ez rendben van? Aztán mondjátok el nekik, hogy ezt írják le: Mindannyian testvérek vagyunk és nekünk ugyanaz az Atyánk. Ő minden lélek Legfelső Lelke. Őt hívják az Atyának. Ezt nagyon szilárdan szívjátok az intellektusotokba, és a mindenütt jelenvalóság elképzelése szemete el lesz távolítva. Nektek először is meg kell tanítanotok nekik Alfát. Először is, mondjátok el nekik: Ezt nagyon világosan írjátok le: Korábban én azt gondoltam, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Most megértem, hogy Ő nem mindenütt jelenvaló. Mindannyian testvérek vagyunk. Minden lélek azt mondja: Isten az Atya, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Allah. Először is, ültessétek el bennük a hitet, hogy mi mindannyian lelkek vagyunk, és nem a Legfelső Lélek, és a Legfelső Lélek sincs jelen bennünk. Minden testben van egy lélek. A lelkek eljátsszák a különálló szerepeiket azzal, hogy veszik a test támaszát. Ezt tegyétek szilárddá mindenki számára. Achcha. Aztán az Atya eljön és átadja a világciklus eleje, közepe és vége tudását. Az Atya itt ül, és Tanárként magyaráz nektek. Ennél a ciklusnál a több százezer év nem kérdéses. Ez örökkévalóan rögzített. Tudnotok kell, hogy ez hogyan van felosztva egyenlő mértékben. Az arany és ezüstkorok rögzítettek. Ezt jegyezzétek le. Azokat mennyországnak, és fél mennyországnak hívják. Ott van az istenségek irálysága. Az aranykorban 16 mennyei fokúak, és az ezüstkorban 14 fokúak. Az aranykor hatása nagyon nagyszerű. Annak a neve mennyország. Az új világot hívják aranykornak, és ez az, amit dicsérnek. Az új világban csak az egy eredeti örökkévaló istenségi vallás van. Ti képekkel is rendelkeztek, amikkel képessé tudjátok tenni az embereket arra, hogy hittel rendelkezzenek. A világciklusa folyamatosan forog. A ciklus időtartama 5.000 év. A ti intellektusotok most megérti a napdinasztiát és a holddinasztiát. Vishnu földje megváltozik és az Ráma és Szita földjévé válik. Ti is rendelkeztek egy dinasztiával. Azt követően, hogy a két kor eltelt, a rézkor, Ravan királysága eljön. Amikor az istenségek a bűn ösvényére esnek, a bűnök követésének rendszere megteremtődik. Az arany és ezüstkorokban mindenki bűntelen marad. Ott van az egy eredeti örökkévaló istenségi vallás. Mutassátok meg nekik a képet, miközben magyaráztok, és szóban is magyarázzatok. Az Atya válik a mi tanárunkká, és ily módon tanít minket. Maga az Atya jön el és átadja nekünk a bemutatását. Ő maga azt mondja, én eljövök, hogy megtisztítsam a tisztátalant. Ezért, nekem biztosan szükségem van egy testre. Máskülönben hogyan tudnék beszélni. Én vagyok az Érző Lény, az Igazság és a Halhatatlan Egy. A lelkek keresztülmennek a szato, raj és tamo állapotokon. A lelkek azok, akik tisztátalanná válnak, és a lelkek azok, akik tisztává válnak. Minden szanszkara ott van a lélekben. A lelkek magukkal viszik a múltjuk jó és bűnös tetteinek a szanszkaráit. Semmilyen bűnt nem követnek el az aranykorban. Ők cselekednek, és eljátsszák a szerepeiket, de azok a tettek semlegesek. Ezek a szavak is ott vannak a Gitában. Ti most képesek vagytok arra, hogy ezt megértsétek, gyakorlati módon. Tudjátok, hogy Baba eljött, hogy átalakítsa az öreg világot és azt újjá tegye, ahol minden tett semleges lesz. Azt hívják az aranykornak. Itt a tettek bűnössé váltak. Ezért ezt a vaskornak hívják. Ti most az átmenetben vagytok. Baba beszél nektek mindkét oldalról, hogy nagyon világosan megértsetek minden aspektust, amit az Atya Tanárként tanít nektek. Achcha. Hagyjátok most a Guru szerepét. Az emberek így kiáltanak Hozzá: Gyere és tisztíts meg minket, tisztátalanokat. Amikor a lélek tisztává válik, a test is tisztává válik. Amilyen az arany, olyan a dísz, ami abból készül. Ha nem kevertek ötvözetet a 24 karátos aranyba, akkor a dísz, ami abból készül, szintén szatopradhan lenne. Amikor abba ötvözet keveredik, van az, hogy tamopradhanná válik. Bharat először arany veréb volt, az 24 karátos arany volt. Az volt a szatopradhan új világ, míg mostanra tamopradhanná vált. Kezdetben az tiszta arany volt. Az új világ tiszta és az öreg világ tisztátalan, és az ötvözet folyamatosan belekeveredik. Egyedül az Atya az, aki azt elmagyarázza. Semmilyen emberi lény, vagy guru ezt nem tudja. Ők így kiáltanak, gyere és tisztíts meg minket. A Satguru feladata, hogy az emberi lényeket elhúzza a háztartástól, és a visszavonulás állapotába vigye őket. Tehát, a dráma tervének megfelelően, egyedül az Atya jön el és adja át nektek, mindannyitoknak ezt a tudást. Ő az emberi világfa Magja. Ő az Egy, aki elmagyarázza az egész fa tudását. Egyedül Shiv Baba neve mindig Shiva. Minden léleknek le kell ide jönnie, hogy eljátsszák a szerepeiket és ők különböző neveket vesznek. Bár az emberek az Atyához kiáltanak, ők nem ismerik Őt. Hogyan lép be a szerencsés szekérbe, hogy arra késztessen benneteket, hogy elmenjetek a tiszta világba? Az Atya elmagyarázza: Én belépek annak a testébe, aki a sok születése végső születésében van. Ő teljes 84 születést vesz. Nekem be kell lépnem ebbe a szerencsés szekérbe azért, hogy őt a királyok királyává tegyem. Shri Krishna az első számú. Ő az új világ mestere, és aztán lejön, miközben keresztülmegy a napdinasztián, a hold dinasztián és aztán a kereskedők és shudrák dinasztiáján. Aztán ő a Brahma dinasztia részévé válik. Aranykoriból ezüstkorivá válik. Ti most vaskoriból újból aranykorivá váltok. Az Atya azt mondja, emlékezzetek rám, az Atyátokra. A lélek, akinek a testébe beléptem, nem rendelkezik a leghalványabb tudással sem. Én belépek ebbe az egybe, aztán elnevezik őt a szerencsés szekérnek. Az Atya maga azt mondja, én eljövök ezen egy sok születése utolsójának az idején. A szavak a Gitában pontosak. Azt hívják az összes szentírás ékszerének. Az Atya eljön ebben az átmeneti korban, és megalapítja a Brahmin klánt és az istenségi klánt. Mindenki tud a többi klánról, de senki nem tud ezekről. Az Atya eljön ezen egy sok születése végén, ami az átmeneti korban van. Az Atya azt mondja, én vagyok a Mag. Krishna az aranykor lakója. Őt nem lehet semmilyen más helyen látni. Amikor újjászületik, a neve, a formája, a földje, az ideje, mind megváltozik. Kezdetben ő egy gyönyörű fiatal bébi. Aztán öreggé válik, elhagyja azt az öreg testet, és egy másik fiatal testet ölt. Ez az előre elrendelt játék, ami fix a drámában. Őt a következő testében nem hívják Krishnának. A következő testnek más nevet adnak, mert az ő megjelenése, a dátuma, az időperiódusa mind megváltozik. Azt mondják, hogy a világ történelme és földrajza ugyanúgy ismétlődik. Ez a dráma folyamatosan megismétlődik. Nektek keresztül kell mennetek a szato, rajo és tamo állapotokon. A világnak a neve és a kornak a neve is megváltozik. Ez most az átmeneti kor. Én eljövök ebben az átmenetben. Nektek ezt szilárddá kell tennetek önmagatokban. Az Atyátok a Tanárotok és a Gurutok, aki megmutatja nektek a nagyon jó módszert, hogy szatopradhanná váljatok. Azt írják a Gitában: Mondjatok le a test tudatosságáról és a test minden vallásáról, és tekintsétek önmagatokat lelkeknek. Nektek biztosan haza kell térnetek az otthonotokba. Az emberek olyan sok erőfeszítést tesznek az odaadás ösvényén azért, hogy elmenjenek Istenhez. Az a felszabadulás földje. Szabaddá váltok a cselekedetek végrehajtásától, és aztán elmentek és a testetlen világban ültök. Amikor egy színész hazatér, ő szabad attól, hogy szerepet játsszon. Mindenki meg akarja kapni a felszabadulást, de senki nem kaphat örökkévaló felszabadulást. Ez a dráma örökkévaló és múlhatatlan. Néhányan azt mondják, hogy ők nem szeretnék eljátszani a szerepüket. Ugyanakkor, ezzel senki nem tud semmit tenni. Ez a dráma örökkévalóan rögzített. Egyetlen egy sem kaphat örökkévaló felszabadulást. Az emberi lények sok különböző elképzeléssel rendelkeznek. Ezek emelkedett utasítások, amik képessé tesznek titeket arra, hogy emelkedetté váljatok. Ti az emberi lényeket nem neveznétek emelkedettnek. Az istenségek azok, akiket emelkedettnek hívnak. Mindenki meghajol előttük. Ezért, ők biztosan emelkedettek, de ezt senki nem érti. Ti megértitek, hogy nektek 84 születést kell vennetek. Shri Krishna egy istenség, a mennyország egy hercege. Ő hogyan jönne el ide? Nem Krishna volt az, aki elmondta a Gitát. Egyszerűen ő egy istenség volt, akit mindenki imád. Az istenségek tiszták, míg ők maguk tisztátalanok. Ők azt mondják, mi erény nélküliek vagyunk, bennünk nincsenek erények. Tegyél minket erényessé. Ők elmennek Shiva képmása elé, és azt mondják, adjál nekem felszabadulást. Mivel Shiva soha nem jön el az életben való felszabadulásba, vagy a kötésbe, ők így kiáltanak Hozzá: Adjál nekünk felszabadulást. Ő az egy, aki átadja az életben való felszabadulást. Ti most megértitek, hogy ti, mindannyian Mama és Baba gyermekei vagytok. Ti nagy gazdagságot kaptok. Az emberek mindenféle dolgot kérnek megértés nélkül. Azok, megértés nélkül, biztosan szomorúságot tapasztalnának. Nekik meg kell tapasztalniuk a korlátlan szomorúságot. Ezért nektek, gyermekeknek mind ott kell tartanotok ezeket a dolgokat az intellektusotokban. Mivel ők nem ismerik az egy korlátlan Atyát, ők folyamatosan olyan sokat harcolnak egymással. Ők árvákká váltak. Ők ott korlátolt árvák, míg itt korlátlan árvák. Az Atya megalapítja az új világot. Ez most a tisztátalan lelkek tisztátalan világa. Az aranykort hívják a tiszta világnak és a vaskort hívják az öreg világnak. Ezek a dolgok mind ott vannak az intellektusotokban. Az öreg világnak meg kell semmisülnie és aztán átkerültök az új világba. Ti most ideiglenesen az átmeneti korban álltok. Az öreg világ az új világgá válik. Ti az új világról is tudtok. Az intellektusotoknak most az új világba kellene mennie. Függetlenül attól, hogy ültök, vagy mozogtok, az intellektusotoknak emlékeznie kellene arra, hogy ti azokat a dolgokat tanuljátok, amiket az Atya tanít nektek. Nektek, diákoknak emlékeznetek kellene erre, de az emlékezésetek még mindig sorszám szerinti, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Az Atya is nektek szeretetet és emlékezést ad, sorszám szerint, az erőfeszítéseiteknek megfelelően. A tanár természetesen nagyobb szeretettel rendelkezne azok iránt, akik jól tanulnak. Ott van a nagy különbség. Az Atya folyamatosan mindent elmagyaráz. Nektek, gyermekeknek mindent önmagatokba kell szívnotok. Az intellektusotoknak nem szabadna semmilyen más irányba mennie, mint az Atya. Ha ti nem emlékeztek az Atyára, akkor a bűneitek hogyan kerülnének elvágásra? Maya ismételten elszakítja az intellektusotok jógáját. Maya nagymértékben becsap benneteket. Ez a Baba átadja a példákat: Az odaadás ösvényén sokat imádtam Lakshmit. Amikor láttam Lakshmit azon a képen, amin Narayan lábát masszírozza, én őt szabaddá tettem. Amikor emlékezésben ültem, az intellektusom ide-oda vándorolt. Én meglegyintettem önmagamat – az intellektusom miért megy azokba az irányokba? Végül látomásom volt a pusztulásról és az új világ megalapításáról is. A vágyam a látomások iránt teljesült. Megértettem, hogy az új világnak most el kell jönnie és mi az, amivé válnom kell, és hogy ennek az öreg világnak meg kell semmisülnie. Ott volt ez a szilárd hit. Volt egy vízióm a saját királyságomról is. Megkérdeztem önmagamtól, mivel most megkapom a mennyország királyságát, miért kellene tovább folytatnom Ravannak ebben a világában? Ezt ismerik isteni intellektusként. Isten belém lépett és az intellektusomat működésre késztette. A tudás urnáját átadták az anyáknak, ezért ő mindent átadott az anyáknak és azt mondta nekik: Ti gondoskodtok minden üzletről és tanítotok mindenkit. Azzal, hogy folyamatosan tanítotok mindenkit, ti ilyen messzire elértek. Pusztán azzal, hogy egymásnak elmondjátok, nézzétek meg, milyen sokan vagytok. Amikor a lelkek tisztává válnak, nekik szükségük van tiszta testekre. Bár ők megértik a tisztaságot, Maya felejtésre készteti őket. Azt mondjátok nekik, hogy tanuljanak hét egymást követő napon át, és azt válaszolják, majd holnap visszajövünk. Ugyanakkor, a következő nap Maya véget vet nekik. Ők nem jönnek vissza. Bár Isten tanít, ők nem jönnek el és nem tanulnak Istennel. Bár ők azt mondják, igen, biztosan el fogunk jönni, Maya eltünteti őket. Nem engedi meg nekik, hogy rendszeressé váljanak. Azok, akik erőfeszítést tettek az előző ciklusban, biztosan ugyanígy fognak tenni. Nincs más ötlet. Sok erőfeszítést tesztek. Nagyon nagy múzeumokat építetek. Azok, akik megértették az előző ciklusban, újból meg fogják érteni. A pusztulásnak meg kell történnie, és a megalapítás is folyamatosan megtörténik. A lelkek tanulni fognak és első osztályú testeket öltenek. Ez a ti célotok és tárgyatok. Miért ne emlékeznétek erre? Most elmegyünk az új világba, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megteszünk. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Az intellektusotoknak mindig emlékeznie kell arra, hogy most az átmeneti korban ültök egy rövid ideig. Az öreg világnak meg kell semmisülnie, hogy át tudjunk kerülni az új világba. Ezért, el kell távolítanotok az intellektusotok jógáját az öreg világtól.

2. Adjátok át az Atya bemutatását minden léleknek, és magyarázzátok el nekik a karma, a bűnös karma és a semleges karma mély filozófiáját. Először is, tegyétek szilárddá számukra Alfa leckéjét.

Áldás:
Váljatok szabaddá a karma minden kötésétől, és tapasztaljátok meg a karmateet állapotot a karma és a jóga egyensúlyával.

Amikor rendelkeztek a karma és a jóga egyensúlyával, akkor automatikusan sikeressé váltok minden cselekedetben. Egy karma jógi lélek soha nem esik csapdába a karma semmilyen kötésében. Azt hívják karmateetnek, akik szabad a karma minden kötésétől. A karmateet nem azt jelenti, hogy túlmentek a cselekedeten. Nektek nem szabad elszakadnotok a karmától, de szakadjatok el attól, hogy csapdába estek a karma kötésében. Egy ilyen karma jógi lélek emelkedetté teszi más lelkek cselekedeteit is a saját tetteivel. Egy ilyen lélek számára minden cselekedet szórakozás lenne; ő semmit nem fog nehéznek tapasztalni.

Slogen:
Isten szeretete az ébresztőóra, ami felébreszt benneteket amrit velakor.