04.11.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, állandóan az emlékezés akasztófáján kell maradnotok. Csak az emlékezésen keresztül fog a lélek igazzá válni.

Kérdés:
Mi az az erő, ami azonnal megváltoztatja a kriminális szemeiteket?

Válasz:
Amikor ti, lelkek megkapjátok a tudás harmadik szemének az erejét, akkor minden kriminalitás véget ér. Most az Atya shrimatja: Gyermekek, ti mind fivérek és nővérek, testvérek vagytok: a szemeiteknek soha nem szabad kriminálissá válnia. Mindig az emlékezés mámorában kell maradnotok. Csodálatos, csodálatos szerencse! Isten tanít minket! Gondolkozzatok ily módon és mámorosak fogtok maradni.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül, és a legédesebb szellemi gyermekeknek magyaráz. Ti, gyermekek tudjátok, hogy a Szellemi Atya, aki szintén egy lélek, tökéletes, és Rajta soha nincs semmilyen rozsda. Shiv Baba azt mondaná, hogy rozsda van? Egyáltalán nem! Ezt a Dadát teljesen betakarta a rozsda. Az Atya belélépett és így ő megkapja azt a segítséget. A fő dolog, hogy a lelkek tisztátalanná váltak azzal, hogy ott van rajtuk az öt bűn rozsdája. Amilyen mértékben az Atyára emlékeztek, annak megfelelően a rozsda folyamatosan eltávolításra kerül. Születésről-születésre meghallgattátok az imádat ösvényének a történeteit. Azok a dolgok, amiket most hallotok, különlegesek. A Tudás Óceánjától megkapjátok a tudást. Az intellektusotokban ott van a cél és a tárgy. Egyetlen más szellemi gyülekezetekben nincs se cél, se tárgy. A drámának tervének megfelelően egyszerűen azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló, és folyamatosan rágalmazzák Őt. Nem értik, hogy ez egy dráma, és hogy a Teremtő és a Rendező is kötve van a drámában. Bár Rá a Mindenható Hatalomként emlékeznek, de ti tudjátok, hogy Ő is a dráma sínén halad előre. Baba Maga eljön és magyaráz nektek, gyerekeknek. Azt mondja: A Bennem, a lélekben rögzített múlhatatlan szerepnek megfelelően tanítalak benneteket. Bármit magyarázok el nektek, az rögzítve van a drámában. Most a legemelkedettebb emberi lényekké kell válnotok, ebben a legemelkedettebb átmeneti korban. Ezek Isten verziói. Az Atya azt mondja: Nektek, gyermekeknek erőfeszítést kell tennetek, és olyanokká kell válnotok, mint ez a Lakshmi és Narayan. Egyetlen emberi lény sem mondhatja azt, hogy a világ mestereivé kell válnotok. Tudjátok, hogy eljöttetek ide, hogy a világ mestereivé váljatok, hogy hétköznapi emberekből Narayanná változzatok. Az imádat ösvényén történeteket hallgattatok születésről-születésre, de semmit nem értettetek. Most megértitek, hogy Lakshmi és Narayan királysága valóban létezett a mennyországban. Az most nem létezik. A Trimurtit is elmagyarázásra került nektek, gyermekeknek. Az eredeti örökkévaló istenségi vallás Brahmán keresztül kerül megalapításra. Az aranykorban csak az egy vallás volt; ott nem volt más vallás. Az a vallás most nem létezik, de az újból megalapításra kerül. Az Atya azt mondja: Én eljövök minden egyes ciklus átmeneti korában, hogy tanítsalak benneteket, gyerekeket. Ez egy egyetem. Nektek, gyerekeknek itt meg kell reformálnotok a jellemeteket. Az öt bűnt el kell távolítani. Annak idején elmentetek az istenségek elé, és azt énekeltétek: Ti minden erénnyel teljesek vagytok, és mi bűnösek vagyunk. Bharat emberei istenségek voltak. Az aranykorban Lakshmi és Narayan imádatra méltók voltak, míg most a vaskorban imádókká váltak. Most imádatra méltókká válnak. Imádatra méltó satopradhan lelkek voltak. A testük is satopradhan volt. Amilyen egy lélek, olyan az ékszer. Amikor az aranyba ötvözet keveredik, akkor az értéke nagymértékben csökken. A ti értéketek is nagyon magas volt. A értéketek mostanra nagyon lecsökkent! Imádatra méltók voltatok, és mostanra imádókká váltatok. Minél több a jógátok, annál több rozsda kerül eltávolításra; a szeretetetek az Atya iránt folyamatosan növekedni fog, és boldogságot fogtok tapasztalni. Baba világosan elmondja nektek: Gyerekek, vezessétek annak a táblázatát, hogy mennyit maradtok emlékezésben a nap folyamán. Az a kifejezés, „az emlékezés zarándoklata”, helyes. Azzal, hogy emlékezésben maradtok, és azáltal a rozsdátok eltávolításra kerül, a végső gondolataitok elvezetnek benneteket a végcélotokhoz. Azok a vezetők fizikailag vezetnek el titeket a végcélotokhoz. Itt ti, lelkek vagytok egy zarándoklaton. El kell mennetek a legfelső régióba, mert a dráma ciklusa most a végéhez közeledik. Tudjátok, hogy ez a világ nagyon piszkos. Senki nem ismeri Istent, és nem is fogják Őt megismerni. Ezért mondják azt: Néhányaknak az intellektusa nem szerető a pusztulás idején. Számukra ez a pokol olyan, mint a mennyország. Ezek a dolgok nem ülhetnek be az intellektusukba. Nektek, gyerekeknek sok magányos csendre van szükségetek ahhoz, hogy köpüljétek ezt a tudást. Itt nagyon jó a magányos csendetek, és ezért dicsérik Madhubant. Nektek, gyerekeknek olyan nagy boldogságot kellene tapasztalnotok. Isten tanít minket, megtestesült lelkeket. Ő ugyanilyen módon tanított minket az előző ciklusban is. Ez nem Krishna kérdése; ő egy kis gyermek volt. Ő egy lélek, és ez a valaki a Legfelső Lélek. Shri Krishna, az első számú lélek aztán az utolsó számúvá vált, és ezért a neve megváltozott. A neve biztosan más lenne a sok születésének az utolsójában. Ezt a valakit Dada Lekrajnak hívták. Ez a sok születésének az utolsója. Az Atya azt mondja: Én belépek ebbe a valakibe és raja jógát tanítok nektek. Az Atyának biztosan be kell lépnie valakibe. Ezeket a dolgokat nem említik a szentírásokban. Az Atya tanít titeket, gyerekeket; ezt csak ti tanulmányozzátok. Ez a tudás nem fog létezni az aranykorban. Ott csak a jutalom van. Az Atya eljön az átmeneti korban, és átadja nektek ezt a tudást, és aztán eléritek a státuszotokat. Ez az idő arra, hogy igényeljétek a korlátlan örökségeteket a korlátlan Atyától. Ezért nektek, gyerekeknek nem szabadna gondatlanoknak lennetek. Amikor Maya nagyon gondatlanná tesz benneteket, akkor megérthető, hogy ez nincs ott a szerencsétekben. Az Atya arra inspirál benneteket, hogy erőfeszítést tegyetek. Aztán olyan nagy a különbség a szerencsétekben. Néhányan átmennek, és néhányan elbuknak. Annak érdekében, hogy duplakoronásokká váljatok, valamennyi erőfeszítést kell tennetek. Az Atya azt mondja: Otthon maradhattok a családotokkal. Nektek, gyerekeknek rendeznetek kell a saját adósságaitokat a fizikai apátokkal. Nagyon törvénytisztelőknek kell lennetek. Ebben a világban minden törvénytelen. Tudjátok, hogy annak idején olyan emelkedettek voltatok, és aztán folyamatosan lejöttetek. Most tisztává kell válnotok. Ti mind Prajapita Brahma gyermekei vagytok; BK-k vagytok. Ezért, mivel fivérek és nővérek vagytok, nem szabad, hogy bármilyen kriminális látásmód legyen. Az Atya megmutatja nektek ezt a taktikát. Ti mind folyamatosan azt mondjátok, „Baba, Baba”. Ezért, fivérek és nővérek vagytok. Istent mindannyian „Babának” hívjátok. A lelkek azt mondják, hogy Shiv Baba gyermekei. Aztán, amikor testekben vannak, akkor fivérek és nővérek. Akkor miért lenne kriminális látásmód? Ezt elmagyarázhatjátok nagy gyülekezetekben. Ti mind testvérek vagytok. Aztán a teremtmény megteremtésre kerül Prajapita Brahmán keresztül, és itt mind fivérek és nővérek vagytok. Nincs más kapcsolat. Mi mind az egy Atya gyermekei vagyunk. Mivel az egy Atya gyermekei vagyunk, hogyan merülhetnénk el a bűnben? Mi mind testvérek, és így fivérek és nővérek vagyunk. Az Atya elmagyarázta, hogy ezek a szemek nagyon becsapnak. Amint a szemek valami jót látnak, a szív azt akarja. Ha a szemek nem látnának semmit, akkor nem lennének vágyak. Ezt a kriminális látásmódot meg kell változtatni. A fivéreknek és nővéreknek nem szabad elmerülniük a bűnben. Azt a látásmódot el kell távolítani. Ott kell lennie a tudás harmadik szeme erejének. Mindent a szemeitekkel tettetek fél cikluson át. Most az Atya megkérdezi: Hogyan lehet minden rozsdát eltávolítani? Mi, lelkek, akik tiszták voltunk, rozsdásakká váltunk. Minél többet emlékeztek az Atyára, annál nagyobb lesz a szeretetetek Iránta. A szeretet az emlékezésen keresztül formálódik, nem a tanulmányon keresztül. Ez Bharat ősi jógája, amin keresztül ti, lelkek tisztává váltok és hazatértek. Minden testvérnek át kell adni az Atyjuk bemutatását. A mindenütt jelenvalóság elképzelésén keresztül mindenki nagyon erőteljesen elbukott. Az Atya azt mondja: A drámának megfelelően ez most a szerepetek. A királyság biztosan megalapításra kell, hogy kerüljön. Ti mind, akármilyen erőfeszítést tettetek az előző ciklusban, biztos, hogy most is ugyanazt fogjátok újból megtenni. Folyamatosan elszakadott megfigyelőként szemléltek. Sokan el fognak jönni, hogy lássák a kiállításaitokat. Ez az isteni missziótok. Ez a testetlen Istenatyai misszió. Azoknak az embereknek a keresztény misszió és a buddhista misszió van, míg ez a testetlen Isten missziója. A testetlen Egyetlen biztosan belép egy testbe. Ti, testetlen lelkek annak idején Velem éltetek. Nincs ott senki intellektusában, hogy milyen ez a dráma. Ravan királyságában mindenkinek nem szerető az intellektusa. Nektek most szeretettel kell lennetek az Atya iránt. Megígértétek, „Enyém az Egyetlen és senki más.” A ragaszkodás legyőzőivé kell válnotok. Ez sok erőfeszítést igényel. Ez olyan, mint felmászni az akasztófára. Emlékezni az Atyára azt jelenti, hogy felmásztok az akasztófára. Nektek, lelkeknek el kell felejtenetek a saját testeteket, és el kell mennetek az Atyához az emlékezésen keresztül. Az Atyára való emlékezés a leglényegesebb. Hogyan másként lehetne a rozsdát eltávolítani? Nektek, gyerekeknek belül boldogoknak kellene lennetek, hogy Shiv Baba tanít benneteket. Ha kint valaki ezt hallaná, megkérdezné, „Mit mondasz?”, mert ők azt hiszik, hogy Krishna az Isten. Ti, gyerekek, most nagyon boldogok vagytok, hogy elmentek Krishna királyságába. Ti is hercegek és hercegnőkké válhattok. Ő az első herceg. Ő az új házban él. A gyerekek, akik később vesznek születést, mind később jönnek. Azonban ők a mennyországban fognak születést venni. Ti is a mennyország egy hercegévé válhattok. Nem mindenki igényelheti az első számot. A rózsafüzér sorszám szerint kerül megteremtésre. Az Atya azt mondja: Tegyetek sok erőfeszítést! Eljöttetek ide, hogy hétköznapi emberekből Narayanná váljatok. A történet az igaz Narayanról szól. Ti soha senkit nem hallottatok, hogy azt mondja, „Ez az igaz Lakshmi története”. Mindenki szereti Krishnát; Krishnát egy bölcsőben ringatják. Miért nem Rádhét? A dráma tervének megfelelően az ő nevére emlékeznek. Rádhe vele egyenlő, tehát, miért van sokkal nagyobb szeretet Krishna iránt? Ilyen a szerepe a drámában. A fiúgyerekeket mindig jobban szeretik. Egy apa olyan boldog, hogy látja a fiait. Amikor valakinek van egy fia, akkor nagyon boldoggá válik. Ha egy lánya van, akkor folyamatosan fuldokol. Néhányan még meg is ölnék őket. A jellem olyan mássá vált Ravan királyságában. Ti azt énekelitek: Ti minden erénnyel teljesek vagytok… mi erény nélküliek vagyunk. Az Atya azt mondja: Most váljatok újból erényesekké! Most megértitek, hogy már nagyon sokszor a világ mestereivé váltatok. Most újból azzá kell válnotok. Nektek, gyerekeknek nagyon boldogoknak kellene lennetek. Ohó! Shiv Baba tanít minket! Üljetek le, és gondolkodjatok el ezen. Isten tanít minket! Csodálatos szerencse! Csodálatos! Pusztán azzal, hogy ily módon gondolkodtok, nagyon mámorossá kellene válnotok. Csodálatos, csodálatos szerencse! Megtaláltuk a korlátlan Atyát, és csak Babára fogunk emlékezni. Magunkba kell szívnunk a tisztaságot. Ezzé kell válnunk, és ezért magunkba kell szívnunk az isteni erényeket. Ez is „Manmanabhav”. Baba tesz minket ezzé. Ez a gyakorlati tapasztalat egy kérdése. Az Atya azt tanácsolja nektek, legédesebb gyermekeknek: Írjátok meg a táblázatotokat! Üljetek magányos csendben, és beszéljetek magatokhoz. Viseljétek ezt a kitűzőt a szívetek felett. Mi ezzé válunk azzal, hogy követjük Isten shrimatját. Nézzétek meg, és folyamatosan szeressétek ezeket. Azzal, hogy emlékezünk Babára, ezzé válunk. Baba, ez a Te csodád! Baba, előzőleg nem tudtuk, hogy a világ mestereivé teszel minket. Az emberek intenzív imádatot végezve, készek arra, hogy elvágják a saját torkukat és feláldozzák az életüket azért, hogy egy víziót kapjanak. Csak azzal fognak egy víziót kapni, ha ezt teszik. A hívők rózsafüzére csak az ilyen hívőké. A hívők iránt is tisztelet van. A vaskor hívői olyanok, mint a császárok. Ti, gyerekek most szeretitek a korlátlan Atyát. Senki másra nem szabadna emlékeznetek, csak az egy Atyára. A vonalatoknak nagyon világosnak kellene lennie. A 84 születésünk most a végéhez közeledik. Most teljes mértékben követni fogjuk az Atya utasításait. A kéjvágy a legnagyobb ellenség. Nem szabad, hogy a kéjvágytól vereséget szenvedjünk. Ha általa vereséget szenvedtek, akkor meg kell bánotok, és aztán mit fogtok tenni? A csontjaitok teljesen összetörnek. Nagyon komoly büntetést kaptok. Ahelyett, hogy a rozsda eltávolításra kerülne, még több rozsdával lesztek betakarva. Nem lesztek képesek arra, hogy jógázzatok. Nagyon nehéz lesz emlékezésben maradni. Sokan hosszú történeteket mesélnek arról, hogy ők folyamatosan Baba emlékezésében maradnak. Azonban Baba tudja, hogy nem képesek ezt megtenni. Maya ebben nagyon sok vihart teremt. Néhányaknak még olyan álmaik is vannak, amik háborgatják őket. A tudás nagyon egyszerű. Még egy kis gyermek is el tudja azt magyarázni. Azonban az emlékezés zarándoklatán problémák vannak. Nem szabadna boldoggá válnotok, azt gondolva, hogy olyan sok szolgálatot végeztek. Folyamatosan el kell végeznetek az emlékezésetek inkognitó szolgálatát. Ez a valaki mámoros attól, hogy ő Shiv Baba egyedüli fia. Baba az új világ Teremtője, és így én biztosan a mennyország egy mesterévé fogok válni. Belső boldogságnak kellene lennie; én egy herceggé fogok válni. Azonban én nem vagyok képes arra, hogy annyi ideig maradjak emlékezésben, mint ti, gyermekek. Babának sok dologról kell gondolkodnia. Nektek, gyerekeknek soha nem szabadna féltékennyé válnotok és azt gondolni, hogy Baba nagy vendégszeretet ajánl fel a fontos embereknek. Ahhoz, hogy valakinek hasznot hozzon, Baba érzi mindenki pulzusát, és annak megfelelően kerül velük kapcsolatba. A Tanár tudja, hogyan kezeljen minden egyes diákot. Nektek, gyerekeknek, ezzel kapcsolatban semmilyen kétségeteknek nem szabadna lennie. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Üljetek magányos csendben és beszéljetek magatokhoz. Annak érdekében, hogy a rozsdát eltávolítsátok a lélekről, maradjatok az emlékezés zarándoklatán.

2. Ne legyen kétségetek semmivel kapcsolatban, és ne váljatok féltékennyé. Őrizzétek meg a belső boldogságot. Haladjatok előre az inkognitó szolgálatotokkal.

Áldás:
Legyetek yogyukt és yuktiyukt szolgálók, és maradjatok túl, mialatt szolgálatot végeztek.

Akik yogyukt és yuktiyuk szolgálók, azok mindig túl-maradnak, miközben szolgálatot végeznek. Az nem úgy van, hogy nem képesek testetlenné válni azért, mert nagyon sok szolgálatot végeznek. Amikor emlékeztek arra, hogy ez nem a ti szolgálatotok, hanem azt Atya adta azt nektek, akkor szabadok maradtok a kötéstől. Gyakoroljátok: Én egy gondnok vagyok, szabad a kötéstől. Kritikus időben gyakoroljátok, hogy a karmateet állapot a végső állapototok. Mint ahogy a gondolataitok forgalmának ellenőrzitek most és aztán, ugyanilyen módon a kritikus pillanatokban tapasztaljátok meg a végső állapotot, és akkor képesek lesztek tisztelettel átmenni a végső pillanatokban.

Slogen:
A jókívánságok a kifogásokat megoldásokká alakítják.