04.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, váljatok tisztává és érdemessé arra, hogy megkapjátok a felszabadulást és megváltást. A tisztátalan lelkek nem érdemesek arra, hogy megváltást és felszabadulást kapjanak. A korlátlan Atya érdemessé tesz benneteket korlátlan módon.

Kérdés:
Kit neveznétek hűségesnek az Atyával? Mondjátok el a fő jeleiket.

Válasz:
Azok hűségesek az Atyával, akik teljesen követik az Atya shrimatját, akik gyakorolják a testetlenséget és akik önzetlen emlékezésben maradnak. Csak az ilyen érdemes gyermekek képesek mindent önmagukba szívni. Ők állandóan és folyamatosan a szolgálat elvégzése gondolataival rendelkeznek. Az intellektusuk edénye folyamatosan tisztává válik. Ők soha nem tudnának elválni az Atyától.

Ének:
A szív köszönetet mond az Egynek, aki annak támaszt adott!

Om shanti.
A gyermekek köszönetet mondanak sorszám szerint, az erőfeszítésiteknek megfelelően. Nem mindenki mond köszönetet ugyanolyan mértékben. Azok, akik nagyon jó hittel rendelkeznek az intellektusukban és akik elfoglaltak az Atya szolgálatában teljes szívvel és nagyon nagy szeretettel, azok, akik köszönetet mondanak belülről: Baba, ez a Te csodád. Mi semmit nem tudtunk. Mi nem voltunk érdemesek arra, hogy Veled találkozzunk. Ez az igazság. Maya mindenkit érdemtelenné tett. Ők nem tudják, hogy ki tesz benneteket érdemessé a mennyországra, és ki tesz benneteket érdemessé a pokolra. Ők abban hisznek, hogy az Atya az, aki érdemessé tesz benneteket mindkettőre, felszabadulásra és megváltásra. Máskülönben senki nem érdemes arra. Ők maguk azt mondják, hogy tisztátalanok. Ez a világ tisztátalan. A szentek, és a bölcs emberek nem ismerik az Atyát. Az Atya most átadta nektek, gyermekeknek a bemutatását. A törvény az, hogy az Atyának el kell jönnie, hogy átadja a saját bemutatását. Ő eljött ide és érdemessé és tisztává tesz benneteket. Ha Ő képes lenne arra, hogy tisztává tegyen benneteket onnan fentről, ahol ül, akkor miért váltatok ilyen érdemtelenné? Közöttetek, gyermekek is a hit, amivel rendelkeztek az intellektusban, sorszám szerinti, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Nektek rendelkeznetek kellene a tudás bölcsességével, hogy hogyan adjátok át az Atya bemutatását. Biztosan azt mondják: Üdvözlet Shivának. Egyedül Ő az Anya és az Atya, a Magasak közt Legmagasabb. Brahma, Vishnu és Shankar a teremtés. Biztosan az Atya volt az, aki őket megteremtette. Ott kell lennie az Anyának is. Isten, mindenki Atyja, biztosan az Egy. Csak a testetlen Egyet nevezik Istennek. A Teremtő mindig csak az egy. Először is, nektek át kell adnotok Alfa bemutatását. Nektek, azt is meg kell értenetek, hogy hogyan adjátok át a bemutatást taktikus módon. Egyedül Isten a Tudás Óceánja. Ő eljött és Raja jógát tanított nektek. Ki az, az Isten. Először is, adjátok át Alfa felismerését. Az Atya testetlen, és a lelkek is testetlenek. Az a testetlen Atya eljön, és átadja nektek, gyermekeknek az örökségét. Neki biztosan valakin keresztül kell magyaráznia. Hogyan másként tett benneteket a királyok királyaivá? Ki alapította meg az aranykori királyságot? Ki a mennyország Teremtője? Az biztosan a mennyei Isten, az Atya lenne. Annak a testetlen Egynek kell lennie. Először is, nektek át kell adnotok az Atya bemutatását. Krishnát, Brahmát, Vishnut és Shankart nem neveznék az Atyának. Őket megteremtik. Ha a szubtilis régió lakóit megteremtik, akkor ők is egy teremtés. Így azokat a testi világból hogyan lehetne Istennek nevezni? Arra emlékeznek: Üdvözlet az istenségeknek. A másik: Üdvözlet Shivának! Ez a fő dolog. Ti mindig nem ugyanazokat a dolgokat magyaráznátok el a kiállításon. Itt nagyon jól kell magyaráznotok mindenkinek és arra kell inspirálnotok őket, hogy rendelkezzenek hittel. Bárki jön el, először is, mondjátok el neki: Gyere és átadjuk neked az Atya egy vízióját. Neked is meg kell kapnod az örökséged az Atyától. Az Atya és nem Krishna az, aki nektek Raja jógát tanított a Gitában. Maga az Atya a Gita Istene. Ez az első számú dolog. Az nem úgy van, hogy Krishna Isten beszél. Azt mondják, Rudra Isten beszél, vagy Somnath Isten beszél, vagy Shiva Isten beszél. Minden emberi lény élettörténete egyedi. Az egyiké nem lehet ugyanolyan, mint egy másiké. Bárki jön el, először is magyarázzátok el neki ezt az aspektust. Ez a fő dolog, amit el kell magyarázni. Ez a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek foglalkozása. Az az egy az Atya, és ez az egy a gyermek. Ő a mennyei Isten, az Atya, míg ez az egy a mennyei herceg. Nektek ezt nagyon világosan el kell magyaráznotok. A fő dolog a Gita, mert azon alapszik minden más szentírás. Azt mondják, a Bhagawad Gita minden szentírás ékszere, az anyja. Az emberek megkérdezik: Hisztek a védákban és a szentírásokban? Biztosan mindenki hinne a saját szentírásában. Ők nem hinnének más szentírásokban. Igen, biztosan ott van az összes szentírás, de mielőtt megismerik a szentírásokat, a fő dolog, hogy megismerjék az Atyát, akitől meg kell kapnotok az örökségeteket. Ti nem kaptok egy örökséget a szentírásokból. Ti megkapjátok az örökséget az Atyától. Ők elkészítették a tudás és az örökség egy könyvét, amit az Atya átadott. Először is fel kell emelnetek a Gitát. Ki a Gita Istene? Abban van az, hogy megemlítik a Raja jógát. A Raja jóga biztosan az új világért lenne. Isten nem jönne el és tenne mindenkit tisztátalanná. Neki meg kell teremtenie a tiszta császárokat. Először is, adjátok át az Atya bemutatását és késztessétek őket arra, hogy leírják: Én valóban rendelkezem hittel, hogy ez az én Atyám. Először is el kell magyaráznotok: Üdvözlet Shivának. Te vagy az Anya, és Te vagy az Atya. A dicséret azé az Atyáé. Istennek el kell ide jönnie, hogy átadja az odaadás gyümölcsét. Ti most megértettétek, mi az odaadás gyümölcse. Csak azok fogják megkapni azt a gyümölcsöt, akik sok odaadást végeztek. Ezeket a dolgokat nem említik a szentírásokban. Közöttetek is ezt sorszám szerint tudjátok, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Elmagyarázták, hogy Ő a korlátlan Anyátok és Atyátok. Jagadambára és Jagapitára is emlékeznek. Ádámról és Éváról megértik, hogy emberi lények. Évát hívják az Anyának. Senki nem tudja helyes módon, hogy ki Éva. Az Atya itt ül és elmagyarázza: Igen, ezt senki nem érti meg azonnal. A tanulmány időt vesz igénybe. Azzal, hogy tanulnak, végül ügyvédekké válnak. Biztosan ott van a cél és a tárgy. Ha nektek istenségekké kell válnotok, először is át kell adnotok az Atya bemutatását. Az emberek azt éneklik: Te vagy az Anya és az Atya. Aztán azt mondják: Oh, Tisztító, jöjj el! Tehát, mit neveznek a tisztátalan világnak és mit neveznek a tiszta világnak? A vaskor még megmarad 40.000 évig? Achcha. Az Egy, aki tisztává tesz benneteket, az egy Atya. Isten, az Atya az, aki megalapítja a mennyországot. Az nem lehet Krishna. Ő megkapta az örökségét. Az a shri Krishna a mennyország hercege, míg Shiv Baba a mennyország Teremtője. Az az egy a teremtés, az első herceg. Nektek ezt nagyon világossá kell tennetek és le kell írnotok nagy betűkkel, hogy könnyű legyen számotokra a magyarázat. Aztán megismernék a Teremtőt és a teremtést. Csak a Teremtő tudásteljes. Ő az Egy, aki nektek Raja jógát tanít. Ő nem egy király. Ő Raja jógát tanít és a királyok királyaivá tesz benneteket. Isten tanított Raja jógát és shri Krishna elérte a királyi státuszt. Ő azt elveszítette és most újból meg kell kapnia. Ezt nagyon jól el lehet magyarázni a képek használatával. Az Atya foglalkozására biztosan szükség van. Azzal. hogy shri Krishna nevét helyezték be, Bharat olyanná vált, mint egy kagyló. Azzal, hogy ismeritek Shiv Babát, Bharat olyanná válik, mint egy gyémánt. Ugyanakkor, először is meg kell ülnie az intellektusotokban, hogy Ő az Atyátok. Az Atya az, aki először megteremtette a mennyország új világát. Ez most az öreg világ. A Raja jógát megemlítik a Gitában. Az emberek külföldön is Raja jógát akarnak tanulni. Ők azt a Gitából tanulják. Ti most tudjátok és megpróbáljátok elmagyarázni másoknak is, hogy ki az Atya. Ő nem mindenütt jelenvaló. Ha Ő mindenütt jelenvaló lenne, akkor hogyan tanítana nekünk Raja jógát? Nektek sokat kellene gondolkoznotok ezen a hibán. Csak azok, akik elfoglaltak maradnak a szolgálatban, fognak folyamatosan ezen gondolkodni. Ti akkor lesztek képesek önmagatokba szívni a tudást, amikor követitek az Atya shrimatját. Amikor testetlenné váltok, „Manamanabhav” maradtok. Hűséges mennyasszonyokká váltok és hűségesek maradtok az Atyával, vagyis egy érdemes gyermekké váltok. Az Atya utasítása az: Folyamatosan növeljétek az emlékezést, amennyire csak lehetséges. Azzal, hogy test tudatossá váltok, nem emlékeztek rám és az intellektusotok sem válik tisztává. Azt mondják, hogy egy aranyedényre van szükség, hogy abban megőrizzék a nőstényoroszlán tejét. Itt egy edényre van szükség, ami hittel teli az Atyával. Nagyon kevesen vannak, akik önzetlenek és hűségesek az Atyával. Néhányan egyáltalán semmit nem tudnak. Ők olyanok, mint a kisgyermekek. Bár itt ülnek, semmit nem értenek. Ez olyan, mint megházasítani a gyermekeket gyermekkorukban. A szülők arra késztetik őket, hogy üljenek az ölükbe és aztán megházasítják őket. Ők barátok lennének és nagy szeretettel rendelkeznének és így a szülök nagyon gyorsan megházasítják a gyermekeiket. Tehát ez is ugyanolyan. Ők eljegyzetté válnak, de nem értenek semmit. Mi Mamához és Babához tartozunk és igényelnünk kell az örökségünket Tőle. Ez egy csoda. Ők itt maradnak 5-6 éven át és aztán elválnak az Atyától, a Férjtől. Maya sokat háborgatja őket. Tehát, először is el kell nekik mondanotok: Üdvözlet Shivának. Ő Brahma, Vishnu és Shankar Teremtője is. Shiva a Tudás Óceánja. Tehát most mit kellene tennetek? Van egy kis hely a trimurti mellett és így oda kellene írnotok: Shiv Baba és Krishna foglalkozása különböző. Amikor elmagyarázzátok ezt az első dolgot, az ő homlokuk meg fog nyílni. Ez a tanulmány a jövőért van. Nincs más ilyen tanulmány. Ti nem kaphattok ilyen tapasztalatokat a szentírásokból. Ott van az intellektusotokban, hogy most az aranykor elejéért tanultok. Mi befejezzük az iskolát és letesszük a végső vizsgát. Mi elmegyünk és ott uralkodunk. Azok, akik elmondják a Gitát, nem tudják elmagyarázni ezeket a dolgokat. Először is meg kell ismernetek az Atyát. Igényelnetek kell az örökségeteket az Atyától. Egyedül az Atya trikaldarshi. A világon semmilyen emberi lény nem trikaldarshi. Valójában azok, akik imádatra méltók, aztán imádókká válnak. Ti vagytok azok, akik odaadást végeztetek. Ezt senki más nem tudja. Azok, akik odaadást végeztek, első számúak: Ők Brahma és Brahma szájon keresztül született teremtése. Ez az egy az, aki imádatra méltóvá válik. Ez az egy az első számú imádatra méltó és aztán ő válik az első számú imádóvá. Aztán újból imádatra méltóvá válik. Ő az első számú, hogy megkapja az odaadás gyümölcsét. A Brahminok tanulnak és aztán istenségekké válnak. Ezt sehol nem írják le. Bisampitamai, stb. most tudatában vannak annak, hogy valaki más az, aki arra inspirál benneteket, hogy kilőjétek a nyilakat. Ők biztosan megértenék, hogy van valamilyen erő. Még most is azt mondják, van valamilyen erő, ami tanítja őket. Baba látja: Ezek mind az én gyermekeim. Ő (Shiv Baba) mindent látna ezekkel a szemekkel (Brahmáéval). Amikor egy elment szellemet etetnek, az a lélek eljön és látja: Ő ez és ez. Amikor az a személy eszik, a szemei olyanná válnának, mint azé a léleké, akit meghívtak. A lélek azt ideiglenesen kölcsönveszi. Ez csak Bharatban történik meg. Az ősi Bharatban először is ott van Ráde és Krishna. Nem tekintik olyan emelkedettnek azokat, akik nekik születést adnak. Ők kisebb mértékben mentek át. A dicséret először is Krishnával kezdődik. Mindkettő, Ráde és Krishna eljönnek a saját királyságukba. A gyermekek nevei nagyobbak, mint a szüleiké. Ezek ilyen csodálatos dolgok. Ott van az inkognitó boldogság. Az Atya azt mondja, én csak egy hétköznapi testbe jövök el. Neki gondoskodnia kell az anyák ilyen nagy csoportjáról, és így Ő egy hétköznapi testet vesz, amin keresztül fedezni lehet a kiadásokat. Ez Shiv Baba bhandarája (kincsestára). Ő a tudás múlhatatlan ékszereinek az ártatlan Kincstárnoka és ti vagytok az örökbefogadott gyermekek, akikről gondoskodnak. Csak ti, gyermekek tudjátok ezt. Amikor először elkezditek, ezzel kezdjétek: Shiva Isten beszél. Ő mindenki Teremtője. Aztán kérdezzétek meg, hogyan lehetne Krishnát a tudás óceánjának vagy Istennek, az Atyának nevezni. Az írásnak olyan világosnak kellene lennie, hogy az nagyon jól meg tudjon ülni az intellektusukban, amikor elolvassák. Néhányaknál két-három évig is eltart, hogy ezt megértsék. Istennek el kellett jönnie és átadja az odaadás gyümölcsét. Az Atya megteremtette ezt az áldozati tüzet Brahmán keresztül. Ő tanította a Brahminokat és istenségekké tette őket. Aztán lefele kellett jönnötök. Ez egy nagyon jó magyarázat. Először is be kell bizonyítanotok, hogy shri Krishna a mennyei herceg. Ő nem a mennyei Isten, az Atya. Az emberek teljesen tamopradhanná váltak a mindenütt jelenvalóság elképzelésén keresztül. Elfelejtették az Egyet, aki átadta nekik az uralkodást. Baba átadja a királyságot minden ciklusban és aztán elfelejtjük Babát. Ez ilyen csodálatos! Nektek boldogságban kellene táncolnotok az egész nap folyamán. Baba minket a világ mestereivé tesz! Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Legyetek önzetlen módon hittel teliek az Atyával. Növeljétek az emlékezést és tegyétek az intellektusotokat tisztává.

2. Teremtsetek módszereket, hogy átadjátok az Atya bemutatását taktikus módon. Köpüljétek a tudás óceánját, és bizonyítsátok be, hogy ki Alfa. Legyen hit az intellektusotokban és végezzetek szolgálatot.

Áldás:
Legyetek emelkedett szolgálók, akik a világ átalakítása eszközévé váltok azáltal, hogy önátalakulással rendelkeztek.

Ti, gyerekek vállaltátok a szerződést, hogy az önátalakulásotokon keresztül elhozzátok a világ átalakítását. Az önátalakulás a világ átalakításának az alapja. Nem számít, mennyi erőfeszítést tesztek egy lélekért, önmagatok átalakítása nélkül nem lehet átalakulás abban a lélekben. Ez azért van, mert a mai világban az emberek attól nem fognak megváltozni, hogy pusztán hallanak valamit, de meg fognak változni, ha látnak egy változást. Sokan, akik kötésbe vittek titeket, maguk is megváltoznak, amikor látják az átalakulást az életetekben. Tehát, ezt demonstrálni azzal, hogy megteszitek, ezt saját magatok változásával demonstrálni, jelenti azt, egy emelkedett szolgálóvá válni.

Slogen:
Változtassátok meg az időtök, a gondolataitok és a szavaitok energiáját a feleslegesből a legjobbá és erőteljessé fogtok válni.