04.12.18       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek a szellemi jógátok azért van, hogy örökké tisztává váljatok azért, mert a Tisztaság Óceánjával van jógátok, annak érdekében, hogy a tiszta világ megalapításra kerüljön.

Kérdés:
Azoknak a gyerekeknek, akiknek szilárd hit van az intellektusukban, mindenekelőtt milyen hitüknek kellene lennie? Annak a hitnek mik a jelei?

Válasz:
Mindenekelőtt arra a szilárd hitre van szükségetek, hogy az egy Atya gyerekei vagytok, és hogy Tőle az istenségi uralkodást kapjátok meg. Amikor ez a hitetek, akkor azonnal be fog lépni az intellektusotokba, hogy az az imádat, amit mostanáig végrehajtottatok, véget ért, és hogy most Istent saját magát találtátok meg. Csak azok a gyerekek, akiknek szilárd hit van az intellektusában, válnak örökösökké.

Ének:
Ó utazó a távoli földről.

Om Shanti.
Az Atya itt ül és elmagyarázza, hogy minden utazó a távoli földről van. Minden lélek a legfelső lakóhely lakója, ami nagyon-nagyon messze van. Ezt a szentírásokban is megemlítik. A lelkek távol laknak, ahol a nap, vagy a hold fénye nem létezik. A testetlen világban nincs dráma, vagy szubtilis régió. A fizikai világban lévő drámát nevezik emberi világnak. A 84 születés ciklusa nincs a testetlen világban, vagy a szubtilis régióban. A ciklust az emberi világban mutatják. Mi az emberi világ, és az emberi lények miből vannak? Egy emberi lény egy lélekből és egy testből van. Egy báb (a test) az öt elemből teremtődik, a lélek abba bele lép és eljátssza a szerepét. Tehát mindenki a távoli földről jövő lakó. Azonban nektek hitetek van. Az emberi lényeknek nincs hitük. Az Atya elmagyarázta: Engem a távoli föld lakójának neveztek, de ti, lelkek mindannyian szintén ugyanannak vagytok a lakói. Akik más játékokban egy szerepet játszanak, azoknak mindegyiküknek megvan a maga saját otthona. Ők eljönnek onnan, hogy a szerepüket eljátsszák. Itt ti, gyerekek megértitek, hogy mindannyian az egy Atyának vagytok a gyermekei, és hogy mindannyian az egy otthonnak, a legfelső lakóhelynek vagytok a lakói. Az a nagy brahm eleme, ez pedig az ég eleme. Ti itt eljátszatok egy szerepet. Van éjszaka és nappal is, és ezért van a nap és a hold. A testetlen világban nincs nappal vagy éjszaka. A nap és a hold nem istenségek: Ők a fények, hogy megvilágítsák a színpadot. A nap a nappal folyamán ad fényt, és éjszaka ott van a holdnak a fénye. Most minden emberi lény a felszabadulás földjére akar menni. Tudjátok, hogy Isten fent lakik. Amikor az emberek Istenre emlékeznek, és azt mondják „Óh, Legfelső Atya, Legfelső Lélek”, akkor az intellektusuk felfelé megy. Nektek lelkeknek megértésetek van, de mindenfele tudatlanság van. Tudjátok, hogy ti nem ennek a helynek vagytok a lakói. Az, az Egyetlen az Atyánk. Ők azt mondják a szájukkal: „Óh, Isten, az Atya!”, és aztán azt mondják „Mindenki az Atya; Isten mindenütt jelenvaló.” Az nektek, gyerekeknek elmagyarázásra került, hogy nem mindenki az Atya. Minden lélek egymás testvére. Ők maguk között folyamatosan harcolnak és vitatkoznak, azért mert nem tudják ezt. Ti, lelkek testvérek vagytok, és az egy Atya gyerekeivé váltatok. Akiknek az intellektusában hit van, azok sorszám szerintiek. Egy világi kapcsolatban mindig hisztek abban, hogy az apátoktól meg fogjátok kapni az örökségeteket. Itt Maya ismételten elfordítja a fejeteket az Atyától. Ti a Mindenható Atyához tartoztok, és így Maya is mindenható hatalomként harcol veletek. Ez annak a háborúja, hogy az öt bűn felett győzedelmeskedjetek. A háború nagyon jól ismert. De semmi olyan nincs, hogy Kauravák és Pandavák, mint ahogy a szentírásokban mutatják őket. Ravannal ez a háború nagyon heves. Mi, lelkek az Atyával akarunk maradni, és teljessé és tisztává akarunk válni. Nincs más mód, mint a jóga. Mindenki más, aki jógát tanul nem veszi figyelembe a tisztaságot. Mindaz fizikai jóga egy meghatározott időre, ellenben ez szellemi jóga azért, hogy örökké tisztává váljunk. Avval, hogy jógánk van a Tisztaság Óceánjával, tisztává válunk. Az Atya azt mondja: A sok születésetek bűnei a jógának evvel a tüzével elégnek. Az intellektusotok is azt mondja, hogy ez a világ tisztátalan. Kérdezzetek meg bárkit, hogy ez az aranykor vagy a vaskor? Senki nem nevezné ezt az aranykornak. Az aranykor az új világban van. Azt az aranykornak nevezik, és ezt pedig a vaskornak. Az öreg világot a vaskornak nevezik, és az új világot az aranykornak. Azt nem mondhatjátok, hogy most az aranykor is van és a vaskor is: Nem. A pokolnak egy lakója a pokol lakóját jelenti. Az öreg világot tisztátalan világnak, és az új világot a tiszta világnak nevezik. Ez magyarázat az emberi lények számára van. Az állatok nem mondanák: Óh, Tisztító jöjj el! Kérdezzetek meg bárkit, és ő azt mondaná, hogy ez a pokol. Bharat az új világ volt, a mennyország, és most Bharat az öreg világ, a pokol. Folyamatosan Bharat kerül kihangsúlyozásra. Minden más a középső időszakban jön. Nekünk velük semmilyen kapcsolatunk nincs. A mi vallásunk, ami mostanra eltűnt, más. Ti most olyanokká váltatok, akiknek hit van az intellektusában. Tudjátok, hogy az egy Atya gyerekei vagytok. Az Atyától megkapjátok az önuralkodást. Mindenekelőtt erre a szilárd hitre van szükségetek. Ti meghallgatjátok a tudást és az jó; az alattvalók megteremtődnek, azonban hiteteknek is kell lenni abban, hogy a korlátlan Atya gyerekei vagytok. Ti megértitek, hogy imádatot hajtottatok végre azért, hogy találkozzatok Istennel. Az, az imádat most véget ért. Isten saját maga jött el és találkozott velünk. Ti megkapjátok Tőle az önuralkodás napdinasztiabeli státuszát. Mi egy ilyen magas státuszt igénylünk. A gazdag emberek örökbe fogadnak egy gyermeket, és csak egy gyermeket, ellenben itt a korlátlan Atya megszámlálhatatlan gyermeket akar. Ő azt mondja: Akik a gyerekeimmé válnak, azok a mennyország örökségét fogják megkapni. Akik nem tartoznak Hozzám, azok nem igényelhetnek egy örökséget. Ők még csak nem is követik a shrimatot. Akiknek hitük van, azt mondják: Baba Te újból eljöttél, és mi most nem fogjuk elengedni a kezed. Az Atya magyaráz a gyerekeknek. A gyerekek aztán magyaráznak másoknak, hogy ők a Parlokik Atya gyerekeié váltak. Mi az Ő shrimatját követjük. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek tanít bennünket. Olyan sokan válnak Brahminokká, és biztos, hogy nekik hitük van. Hát akkor miért ne kéne nekünk is azzá válni? Le kéne írnotok: Most Hozzád tartozom, és ezt küldjétek el Babának. Az Atya azt mondaná: Én nem vagyok messze, Én itt ülök, Én itt vagyok jelen. Itt ülök egy gyakorlati módon. Az elnökről azt mondják, hogy jelen van ezen a földön. Ez nem jelenti azt, hogy az elnök mindenütt jelen való. Ugyanilyen módon a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, akit a Bánat Eltávolítójának és a Boldogság Adományozójának neveznek, nem lehet mindenütt jelen való. Mivel az Atya hiányában (a mennyországban) egyetlenegy személy sem marad boldogtalan, hogyan lehet az, hogy az a jelenlétében emberi lények olyan boldogtalanok? Az Atya nektek, gyerekeknek egy fészket teremt. Mint ahogy a madarak a kicsinyeiknek fészket raknak, úgy az Atya is nektek, gyerekeknek egy fészket teremt. Ő a fészketeket rajtatok keresztül készíti. A mennyország fészkét nektek készítik, hogy ott tartózkodjatok. Az Atya azt mondja: Ha követitek az utasításaimat, akkor a mennyországban fogtok uralkodni. Ha szilárd a hitetek, akkor ezt nagyon erősen el fogjátok kapni. Az nem úgy van, hogy csak itt kell ülnötök. Nem szabad elhagynotok az otthonotokat és a családotokat. Azok az emberek elhagyják az otthonukat és a családjukat. Ők a gurujukat Istennek tekintik. Ők nem halnak élő halált. Nektek élő halált kell halnotok, és utána az aranykorban éltek. Az Atyától a korlátlan örökségeteket igénylitek. Hitetek van abban, hogy a korlátlan Atya tanít benneteket, és 21 születésre egy örökséget ad, és így az Ő utasításait kellene követnetek. Amikor az Atya gyerekeivé váltok, akkor utasításokat ad. Mindenekelőtt egy hetet üljetek egy bhattiban. Minden nap folyamatosan meg fogjátok kapni a tudást. Nem mindenkinek a megértése ugyanolyan mértékű. Mindenki a saját erőfeszítése és szerencséje szerint kap. Minden az erőfeszítésetektől és a szerencsétektől függ. Azt is elmondhatjátok, hogy mi van a szerencsétekben, és hogy milyen státuszt fogtok igényelni. Miután az Atyához tartoztok, még otthon kell élnetek a családotokkal. Achcha. Ha nincs háztartásotok, akkor váljatok bottá a vak számára. Biztosan el kell mondanotok az igaz Narayan történetét. Nézzétek ez a lány Prem elment szolgálatba. Akik meghívták egy kampányt tartottak, és sok másnak bemutatták őt és így gyors volt a hatás. Azonban az Atya azt mondja: Közülük egyiknek sincs hit az intellektusában, hogy a korlátlan Atya az, aki minket tanít, és hogy aztán Tőle kapjuk meg 21 születésre az örökséget. Ők egyfajta hatás alá kerülnek, de nincs hitük abban, hogy valóban az Atya a Tudás Óceánja, aki tanít bennünket. Igen, azt mondják, hogy ez nagyon jó, de ahogy kimennek, mindennek vége. Alig valaki teszi meg ezt az erőfeszítést. Bár maguk között szellemi gyülekezetben vannak, de akik összegyűlnek azoknak az intellektusában nincs az a hit. Őket fél kasztbelieknek nevezik. Ott van a hit és a kétség. Egyik percben azt mondják, hogy az Atya tanítja őket, és a következő percben azt kérdezik: Ez hogyan lehetséges? Igen, jó tisztává válni, de nagyon nehéz tisztának maradni. Mindenekelőtt hitnek kell lenni, és ezt le kéne írniuk, avval a boldogsággal, ami bennük van. Akik szabadok a kötéstől, soha nem írnak olyan levelet, mint a gópikák, akik kötésben vannak. Baba azt írja: Még egyetlen egy személyt sem tettetek olyanná, akinek az intellektusában hit van. Megteremtettetek hétköznapi alattvalókat, de nem teremtettek örökösöket. Egyetlenegy személy sem vált olyanná, akinek hit van az intellektusában. Csak akiknek hitt van az intellektusában, azok válnak örökösökké. Bár néhánynak hit van az intellektusában, de nem veszik a tudást, és így elmennek abba a dinasztiába és szolgálólányokká és szolgálokká válnak. Amint előre haladtok pontos víziókat fogtok kapni. Azt is fogjátok tudni, hogy milyen számú szolgálókká és szolgálólányokká fogtok válni. Aztán nagy lesz a megbánás. „Nem követtem a shrimatot, és ezért értem el ezt az állapotot.” De akárhogy is van, minden egyes helyzetben azt mondanák, hogy az a dráma. Ennek a valakinek ciklusról ciklusra ez a szerepe. Biztos, hogy lesznek vízióitok. A legvégén az eredményt ki fogják hirdetni, és aztán azt mondanák, hogy az a sors. Ez volt a szerencsémben. A tanulmányotok eredménye kihirdetésre kerül majd. Ez egy nagyon magas iskola. Az Egyetlen, aki tanít csak az Egyetlen. Csak egy tanulmány van, és csak egy vizsga. A Tanár tudja, hogy a diákok milyenek. Mindenki folyamatosan galoppozik. Amint előre haladtok, sokat meg fogtok tudni. Ismételten el fogtok menni transzba, mint ahogy ez annak idején a kezdetekben volt. Folyamatosan megértésetek van, és az Atya folyamatosan magyaráz. Avval, hogy nem követitek a shrimatot, hibákat követtek el. Avval, hogy olyan módon haladtok előre, kifejlesztitek azt a szokást. Lehet, hogy megkérdezitek: Shív Baba követem a shrimatodat? Baba elmondaná nektek : Ti nem követitek a shrimatot, és ezért látni a szerencséteken, hogy ez van. Az megértésre kerül, hogy jelenleg rossz ómenek vannak felettetek. Azonban amikor jobban előre haladtok, akkor ezek eltávolítódnak. Néhányan a kéjvágy hajszálnyi mámorába esnek. Bharat tiszta volt és emelkedett, de az most korrupt. Ott van azoknak az emelkedett istenségeknek a dicsérete. Ez az ördögi közösség. Én eljöttem, hogy megalapítsam az isteni közösséget. Ez az istenségi vallás mindegyik közül a legmagasabb. Egyedül az Atya a Tisztító, de az emberek semmit nem értenek. Mindazok, akik eljönnek, hogy egy vallást megalapítsanak, biztosan tiszták. Minden egyes helyzetben ott van a jó és a rossz. Ott vannak azok, akik kevésbé szerencsések és azok, akiknek jó szerencséjük van. Ravannak ez a királysága most véget fog érni. Ravan ezen városának tűzre kell lobbannia. Ti Ráma hadserege ültök itt. Akik ehhez a valláshoz tartoznak folyamatosan meg fogják ezt érteni. A megértésetek sorszám szerint van. Néhányat csak egy nyíl talál el, mint Janak királyt, és ők átadják magukat. Nekik soha nincsenek kifogásaik. Itt a kifogások nem működnek. Azonban ott van Mayának a sok vihara is. Ő arra késztet titeket, hogy felejtsétek el a saját klánotokat, és azt hogy Isten gyerekei vagytok. Ezért nektek, gyerekeknek nagyon édessé kell válnotok. Nem szabad, hogy a kéjvágy leghalványabb nyoma is legyen. A kéjvágy a legnagyobb ellenség. Ez a legnagyobb vizsga. Baba azt mondja: Gyerekek éljetek együtt és maradjatok tiszták és azt mutassátok be. Az Atya ismeri a gyerekek állapotát. Akiknek az intellektusában hit van, azok átadják a híreiket az Atyának: Baba emlékszem Rád és szolgálatot is végzek. Csak amikor leírják a szolgálati híreiket, akkor hiszek csak nekik. Csak amikor átadják a szolgálat bizonyítékát, Baba akkor érez nagy reményt irányukban. Aztán azt is meg kéne érteni, hogy Baba egyedül van, és hogy mi, gyerekek sokan vagyunk. Ne gondoljátok azt, hogy Babának minden nap válaszolni kell nektek: Nem. Az Atya a Szegények Ura. Az adományokat a szegényeknek adják. Bharatnak ez a földje szegény. Gazdagból Bharat szegénnyé vált, ezt senki nem tudja. Ez a Bharat a múlhatatlan föld, ahol Isten inkarnálódik. Bharat volt az Aranyveréb, azaz az volt minden boldogság kincsestára, és mi mind erőfeszítést teszünk azért, hogy a boldogságnak arra a földjére elmenjünk. Achcha .

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt, az Anyától, az Atyától BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:

1. Ne tegyetek kifogásokat, hanem folyamatosan kövessétek az Atya shrimatját. Adjátok át a szolgálat bizonyítékát.

2. Ne felejtsétek el, hogy Isten gyermekei vagytok, és hogy a klánotok mindegyikközül a legmagasabb. Legyen hit az intellektusban, és másokat is arra inspiráljatok, hogy hitük legyen.

Áldás:
Szolgáljatok elszakadott megfigyelőkként, miközben megtartjátok a Brahmin születés különlegességét és egyedülállóságát a tudatosságotokban.

Ez a Brahmin születés egy isteni születés. A hétköznapi lelkek megünneplik a születésnapjukat, a házassági évfordulójukat, külön a barátok napját, de a ti születésnapotok, házassági évfordulótok, anyák napjátok, apák napjátok, eljegyzési napotok, mind ugyanaz, mert mind megígértétek, hogy az egy Atyához tartoztok és senki máshoz. Tehát játsszátok a szerepeteket a szolgálat végzésében, miközben megtartjátok ennek a születésnek a különlegességét és egyedülállóságát a tudatosságotokban. Legyetek egymás társai a szolgálatban, de úgy legyetek társak, hogy közben elszakadott megfigyelők maradtok. A leghalványabb alárendeltség se legyen senkivel kapcsolatban.

Slogen:
Egy gondtalan császár az, akinek az életében egyensúly van az alázat és a hatalom között.