04.12.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, minden a karmátoktól függ. Mindig figyeljetek arra, hogy megnézzétek, nem követtek-e el bármilyen helytelen tettet Maya befolyása alatt, amiért büntetésnek kellene lennie.

Kérdés:
Mindenki közül kik a legbölcsebbek az Atya víziójában (látásmódjában)?

Válasz:
Azok a legbölcsebbek, akik magukba szívták a tisztaságot. Akik tisztátalanok, azok nem bölcsek. Akik tiszták, azok bölcsek. Lakshmira és Narayanra azt mondják, hogy mindenki közül a legbölcsebbek. Ti, gyerekek is bölcsekké váltok. Ehhez a tisztaság alapvető. Ezért az Atya figyelmeztet benneteket: Gyerekek, legyetek óvatosak, hogy a szemetek ne csapjon be benneteket. Miközben látjátok ezt az öreg világot, azt ne lássátok. Emlékezzetek a mennyország új világára.

Om shanti.
Ti, legédesebb, rég elvesztett gyermekek megértitek, hogy most még néhány napig utazók vagytok ebben az öreg világban. A világon az emberek abban hisznek, hogy nekik még mindig 40.000 évig itt kell maradniuk. Nektek, gyerekeknek hitetek van. Ne felejtsétek el ezeket a dolgokat. Miközben itt ültök, nektek gyerekek szívének versenyeznie kellene. Bármit lássatok a szemetekkel, annak minden meg kell semmisülnie. A lelkek halhatatlanok. Én, a lélek 84 születést vettem. Baba eljött, hogy hazavigyen minket. Amikor az öreg világ lassan megsemmisül, az Atya eljön, hogy megteremtse az új világot. Az intellektusotok megérti, hogy a világ hogyan válik öregből újjá és újból öreggé. Mi már sokszor körbementünk ezen a cikluson korábban is. A ciklus most a végéhez ér. Az új világban csak néhány istenség lesz. Ott nem lesznek emberi lények. Minden a karmátoktól függ. Amikor az emberek helytelen tetteket hajtanak végre, akkor a lelkiismeretük furdalja őket. Ezért most az Atya megkérdezi: Ugye nem hajtotok végre semmilyen bűnt ebben a születésben? Ez a világ tisztátalan, Ravan piszkos királysága. Ez a világ tele van problémákkal. Az Atya most átadja nektek, gyerekeknek az örökségeteket. Ti többé már nem hajtotok végre imádatot. Azzal, hogy az imádat ösvényének sötétségében botladoztatok, mostanra elértetek ide. Most ott van nektek az Atya keze. Az imádat ösvénye fél cikluson át folytatódik. Azt követően, hogy megkapjátok ezt a tudást, elmentek az aranykori új világba. Ez a legjelentőségteljesebb átmeneti kor, amikor tisztátalanból és piszkosból gyönyörűvé és tisztává váltok; tüskékből virágokká váltok. Ki tesz benneteket azzá? A korlátlan Atya. Egy fizikai apát nem neveznétek a korlátlan Atyának. Ti ismeritek Brahma és Vishnu foglalkozásait is. Így milyen sok tiszta büszkeségeteknek kellene lenni? A legfelső régió, a szubtilis régió és a testi régió, mind léteznek az átmeneti korban. Az Atya most itt ül és elmagyarázza nektek, gyerekeknek, hogy ez az öreg világ és az új világ átmenete. Az emberek így kiáltanak: Gyere és tisztíts meg minket, tisztátalanokat! Az Atya szerepe csak az átmeneti korban játszódik le. Mivel Ő a Teremtő és ennek a drámának Rendezője, tehát biztosan tenne valamit. Gyerekek, tudjátok, hogy Őt nem lehet egy emberi lénynek nevezni. Neki nincs saját teste. Mindenki más vagy egy testi lény, vagy egy istenség. Shiv Babát nem lehet egy istenségnek, vagy egy emberi lénynek nevezni. Ezt a testet csak ideiglenesen vette kölcsön. Ő nem egy anyaméhen keresztül vett születést. Az Atya maga azt mondja: Gyerekek, hogyan taníthatnék nektek raja jógát, amíg nincs egy testem? Bár az emberek azt mondják, hogy a Legfelső Lélek benne van a kövekben és kavicsokban, de ti, gyerekek most megértitek, hogy hogyan jövök el. Most raja jógát tanultok. Egyetlen emberi lény sem taníthatja ezt. Egyetlen istenség sem tanulmányozhatja a raja jógát. Itt az emelkedett átmeneti korban tanultok raja jógát. Nektek, gyerekeknek olyan nagyon boldogoknak kellene lennetek, hogy most befejezitek a 84 születésetek ciklusát. Az Atya minden ciklus végén eljön. Az Atya, Maga azt mondja, hogy ez ennek a valaki sok születésének az utolsója. Shri Krishna az aranykor hercege volt. Ő körbement a 84 születés ciklusán. Shiv Baba nem lép be a 84 születés ciklusába. Shri Krishna lelke csúnyából széppé válik. Senki más nem tudja ezeket a dolgokat. Ti is csak sorszám szerint tudjátok ezt. Maya nagyon erőteljes. Ő senkit nem hagy békén. Az Atya mindenről tud. Maya, az aligátor bárkit teljesen lenyelhet. Az Atya ezt nagyon jól tudja. Azonban ne gondoljátok azt, hogy az Atya Antaryámi (az, aki ismeri mindenki szívének a titkait); nem. Azonban az Atya látja mindenki tevékenységét. Az újak is eljönnek Babához. Maya teljesen lenyel benneteket nyersen. Sok olyan aspektus van, amit ti, gyerekek nem értetek. Az Atya mindent tud. Az emberek azt gondolják, hogy a Legfelső Lélek ismeri mindenki titkát. Az Atya azt mondja: Én nem ismerek minden titkot mindenkiben. Én azokról mind a viselkedésetekből tudok. Néhány viselkedése nagyon piszkos, ezért az Atya ismételten figyelmeztet benneteket, gyerekeket, hogy legyetek nagyon óvatosak Mayával. Ugyanakkor, bár az Atya magyaráz, nem ül meg néhányak intellektusában, hogy a kéjvágy a legnagyobb ellenség. Nem ismerik fel, hogy elmerülnek a bűnben. Ez is megtörténik. Ezért Baba azt mondja: Ha elkövettétek ezt a hibát, akkor mondjátok el igaz módon Babának, és azt ne rejtsétek el. Különben a bűn százszorosan megtöbbszöröződik. A lelkiismeretetek folyamatosan furdalni fog benneteket. A bűn folyamatosan növekedni fog egészen addig, amíg teljesen elbuktok. Nektek, gyerekeknek teljesen igaznak kell maradnotok az Atyával, különben sokat kell majd szenvednetek. Ez Ravan világa. Miért kellene nekünk Ravan világára emlékeznünk? Nekünk az új világba kell mennünk. Amikor egy apa egy új házat épít, a gyermekei nagyon boldogok, és megértik, hogy egy új ház épül számukra. Ez egy korlátlan aspektus. A mennyország új világa most elkészül számunkra. Mi lassan elmegyünk az új világba. Annak megfelelően, hogy mennyit emlékszünk az Atyára, gyönyörűvé fogunk válni. Mivel a bűnök befolyása alatt voltunk, ezért tüskékké váltunk. Gyerekek, tudjátok, hogy akik abbahagyták, hogy eljöjjenek ide, azokat Maya befolyásolja. Ők többé nincsenek az Atyával, de árulókká váltak, és elmentek a régi ellenséghez. Maya sokakat lenyel ily módon. Olyan sokan meghalnak. Nagyon sok nagyon jó volt, akik azt mondták, hogy ezt vagy azt fogják tenni. Még arra is készek voltak, hogy átadják magukat a yagyának. Ma már nincsenek itt. A harcotok Mayával van. A világon senki nem tudja, hogy a harc hogyan történik Mayával. A szentírások harcot ábrázolnak az ördögök és istenségek között, és hogy a háború hogyan ment végbe a Kauravák és a Pandavák között. Bárkit megkérdezhettek, hogy ez a két aspektus a szentírásokból hogyan volt lehetséges. Az istenségek erőszakmentesek. Ők az aranykorban vannak. Eljönnének a vaskorba azért, hogy harcoljanak? Senki nem érti, hogy kik a Kauravák és Pandavák. Ők csak elolvassák azt, amit leírták a szentírásokban, és azt idézik. Baba tanulmányozta az egész Gitát. Amikor megkaptam ezt a tudást, elkezdtem gondolkozni azoknak a dolgoknak a jelentésén a háborúval kapcsolatban, amit leírtak a Gitában. Krishna nem a Gita Istene. Az Atya ebben a valakiben ült, és így rajta keresztül arra késztetett minket, hogy tegyük félre azt a Gitát. Most olyan sok fényünk van az Atyától. A lelkek azok, akik megkapják a fényt. Ezért az Atya azt mondja: Tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek a korlátlan Atyára. Amikor az imádatban Rá emlékeztek, akkor azt mondtátok: Amikor eljössz, akkor én átadom magamat Neked. Azonban nem értettétek meg, hogy hogyan jöhet el, és hogyan adnátok át magatokat Neki. Ti, gyerekek most megértitek, hogy mi, lelkek ugyanolyanok vagyunk, mint az Atya, de az Atya születése különleges. Ő titeket, gyerekeket olyan jól tanít. Ti magatok azt mondjátok, az az egy ugyanaz az Atya. Ő az Egyetlen, aki a Tanárunkká válik minden ciklusban. Mindannyian azt mondjuk: Baba, Baba, és Baba azt mondja: Gyermekek, gyermekek. A Tanárotokként raja jógát tanít nektek, és a világ mestereivé tesz. Miközben ehhez az Atyához tartoztok, vennetek kell a tanításokat, amiket a Tanárotokként átad nektek. A szíveteknek boldogságban kellene versenyeznie, miközben mindezt meghallgatjátok. Ha valaki piszkossá válik, akkor nem lehet ott az a boldogság. Bár nagyon keményen próbálkoznak, de ők nem a mi klánunk részei. Az embereknek olyan sok keresztnevük van. Azok a dolgok mind korlátoltak. Nézzétek meg, hogy milyen nagyszerű a vezetéknevetek! A nagy-nagy Nagyapa, Brahma a legnagyszerűbb. Senki más nem ismeri őt. Azt mondják, hogy Shiv Baba mindenütt jelenvaló. Senki nem tud Brahmáról. Nekik megvannak Brahma, Vishnu és Shankar képei, de Brahmát a szubtilis régióba helyezték Nem ismerik az életrajzát. Brahma hogyan létezhetne a szubtilis régióban? Onnan hogyan fogadna benneteket örökbe? Az Atya azt mondja: Ez az én szekerem. Én belé lépek a sok születésének az utolsójában. Ez most a legértékesebb átmeneti kor, amiben a Gita epizódja lejátszódik. Ebben a fő aspektus a tisztaság. Senki nem tudja, hogy hogyan váljanak tisztátalanból tisztává. A szentek és a bölcs emberek soha nem mondják azt nektek, felejtsétek el a testeteket és az összes testi kapcsolatotokat, és csak Rám, az Atyátokra emlékezzetek, hogy minden bűnös tevékenységetek, amiket elkövettetek Maya miatt, kitörlésre kerüljenek. Ők nem ismerik az Atyát. Az Atya azt mondta a Gitában: Én eljövök azért, hogy felemeljem még azokat a szenteket, stb. is. Az Atya elmagyarázza, ez az összes lélek utolsó születése, akik eljátszották a szerepeiket a ciklus elejétől egészen mostanáig. Ez ennek a valakinek is az utolsó születése. Ez a valaki újból Brahmává válik. Gyermekkorában csak egy falusi lurkó volt. Befejezte a 84 születését az elsőtől az utolsóig. Most hogy a zár kinyílt nektek, gyerekeknek az intellektusán, bölccsé váltok. Korábban tudatlanok voltatok. Lakshmi és Narayan értelmesek. Egy tisztátalan lelket tudatlannak neveznek. A fő aspektus a tisztaság. Azt írjátok: Maya, bukásra késztetett minket. A szemeim bűnössé váltak. Az Atya ismételten figyelmeztet benneteket. Azt mondja: Gyerekek, ne szenvedjetek vereséget Mayától. Most haza kell térnetek. Tekintsétek magatokat lelkeknek, és így szükségünk van egy tiszta világra is. Nektek, gyerekeknek biztosan tisztátalanból tisztává kell válnotok. Az Atya nem jógázna. Baba nem válik tisztátalanná, amiért jógáznia kellene. Baba azt mondja: Én itt vagyok azért, hogy szolgáljalak benneteket. Hozzám kiáltottatok, hogy jöjjek el, és tisztítsalak meg titeket, tisztátalanokat. Mivel Hozzám kiáltottatok, hogy jöjjek el, ezért eljöttem. Megmutatok nektek egy nagyon könnyű utat, hogy azt kövessétek: ezért mindenki elfelejtette az Atyát. Az Atya az első, Krishna a második. Baba a legfelső régió mestere, míg Krishna a mennyország mestere. Semmi nem történik a szubtilis régióban. Mindenki közül Krishna az első számú; mindenki szereti őt. Az összes többi őt követi. Nem mindenki mehet a mennyországba, ezért legédesebb gyermekek, a boldogságotoknak olyan mélynek kellene lennie, ami behatol a csontjaitokba. Sok gyermek, akik eljönnek Babához, soha nem tud tiszta maradni. Amikor Baba megkérdezi tőlük: „Miután elmerültök a bűnben, aztán miért jöttök el Babához?” Akkor azt válaszolják: „Mit tehetnék?” Nem tudok távol maradni. Ha eljövök ide, talán a nyíl megérinti a célt. Ki más, mint Te, az Atya tudsz nekem üdvösséget adni? Ezért eljövök ide, és itt ülök. Maya nagyon erőteljes. Nekem hitem van abban, hogy Baba tisztává és gyönyörűvé tesz tisztátalanból, de mit tehetek? Azzal, hogy elmondom az igazságot, talán megjavulok. Hiszek abban, hogy csak Általad fogok megreformálásra kerülni. Baba kegyelmet érez az ilyen gyermekek iránt. Ez újból ugyanígy meg fog történni. Semmi nem új! Baba minden nap shrimatot ad nektek, de közületek csak néhányan teszik azt a gyakorlatba. Baba ezzel mit tud tenni? Baba azt mondja, hogy talán ilyen a szerepük; nem mindenki válhat királlyá, vagy királynővé. Egy királyság kerül megalapításra és egy királyságban minden variációra szükség van. Ugyanakkor, Baba azt mondja: Gyerekek, ne engedjétek el a bátorságotokat. Ti haladhattok. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mindig maradjatok igazak az Atyához. Ha bármilyen hibát követtek el most, akkor azt ne rejtsétek el. Legyetek óvatosak azzal, hogy a szemetek soha ne váljon bűnössé.

2. Mindig legyen tiszta mámorotok, hogy a korlátlan Atya tisztátalanból és piszkosból gyönyörűvé, tüskékből virágokká változtat benneteket. Mi most az Atya kezét fogjuk és ezzel a támasszal át fogunk menni a méreg folyóján.

Áldás:
Legyetek nagyon szerencsés lelkek, akik a Brahmin élethez megkapják a fénykoronát az Atyától.

Az átmeneti kori Brahmin élet különlegessége a tisztaság. A tisztaság szimbóluma a fénykorona, amit minden egyes Bramin lélek megkap az Atyától. A tisztaság fényének ez a koronája egy nagyszerű léleknek, egy isteni szerencsés léleknek és egy magasak közt legmagasabb léleknek a jele. BapDada minden egyes gyermek születésénél azt az áldást adja „Légy tiszta!”, és annak a szimbóluma a fénykorona.

Slogen:
A korlátlan érdektelenség hozzáállásával távolítsátok el a lelkekből a kétségbeesést, akik a vágyaik miatt kétségbeesettek.