05.01.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, most azoknak a szavaknak, „Ó Isten! Ó Baba!” soha nem szabadna felmerülniük a szátokból. Az a gyakorlat az imádat ösvényéhez tartozik.

Kérdés:
Gyerekek, miért szerettek inkább fehérbe öltözni? Ez mit szimbolizál?

Válasz:
Most élő halált haltatok ebben az öreg világban, és ezért részesítitek előnyben a fehér ruhát. Ez a fehér ruha a halált szimbolizálja. Amikor valaki meghal, akkor egy fehér lepedővel takarják le. Ti, gyerekek most élő halált haltatok.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül és nektek, gyerekeknek magyaráz. Ha nem használjátok a „szellemi” szót, és csak azt mondjátok, hogy „Atya”, az is rendben van. Az Atya itt ül, és a gyerekeknek magyaráz. Ti mind azt mondjátok, hogy testvérek vagytok. Tehát az Atya itt ül, és magyaráz a gyerekeknek. Ő nem magyaráz mindenkinek. Ti mind azt mondjátok, hogy testvérek vagytok. A Gitában is azt mondják: Isten beszél. Isten kikhez beszél? Mindenki Isten gyermeke. Ő az Atya, és így Isten minden gyermeke testvér. Isten biztosan magyarázott nektek, és biztosan raja jógát tanított. A zár az intellektusotokon mostanra megnyílt. A világon senki másnak nem lennének ilyen gondolatai. Akik megkapják az üzenetet, azok folyamatosan el fognak jönni az iskolába és tanulnak. Majd azt gondolják, hogy ők látták a kiállítást és most el akarnak menni és még több tudást akarnak hallani. Az első és legfontosabb dolog az, hogy ezek a Tudás Óceánjának, a Tisztítónak, a Gita Prédikátorának, Shivának a verziói. Először is meg kellene érteniük, hogy ki az, aki tanít és magyaráz nekünk. Az a Legfelső Lélek, a Tudás Óceánja, a testetlen Egyetlen. Ő az Igazság. Ő csak az igazat mondja nektek. Aztán abból nem merülne fel egyetlen kérdés sem. Először is, el kell magyaráznotok, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek raja jógát tanít nektek Brahmán keresztül. Ez a királyi státusz. Amikor hitük van, hogy az Atya ezen a világon túlról, Mindenki Atyja, aki itt ül és elmagyarázza nektek, hogy Ő a legnagyobb Hatalom, akkor nem lesz egyetlen kérdésük sem. Ő a Tisztító. Tehát, amikor eljön, akkor biztos, hogy a maga idejében jön. Láthatjátok, hogy ez ugyanaz a Mahabharat háború. A pusztulás után ott lesz a bűntelen világ. Ez a bűnös világ. Az emberek nem értik, hogy Bharat bűntelen volt. Az intellektusuk egyáltalán nem működik; azokon Godrej lakat van. Csak az egy Atyának van azokhoz kulcsa. Ezért hívják Őt a Tudás Adományozójának, és az isteni Szem Adományozójának. Ő mindegyikteknek átadja a tudás harmadik szemét. Nem mindenki érti, hogy ki tanít benneteket. Mivel azt gondolják, hogy az Dada (Brahma Baba), ezért elkezdik őt kritizálni; elkezdenek ezt, vagy azt mondani. Ezért ez az első dolog, amit el kellene magyaráznotok. Ebben azt írják: Shiva Isten beszél. Ő az Igazság. Az Atya elmagyarázza: Én vagyok a Tisztító, Shiva. Eljöttem a legfelső lakhelyről, hogy tanítsalak titeket, saligramokat. Az az Atya tudás-teljes. Ő elmagyarázza a világ eleje, közepe és vége titkait. Csak ebben az időben kapjátok meg ezeket a tanításokat a korlátlan Atyától. Ő a világ Teremtője. Ő a tisztátalan világot tisztává teszi. Ők így kiáltanak: Ó Tisztító, jöjj el! Ezért először is, az Ő bemutatását kell átadnotok. Mi a kapcsolatotok azzal a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel? Ő az Igazság. Ő igaz tudást ad nektek azért, hogy egy hétköznapi emberből Narayanná változtasson titeket. Ti, gyerekek tudjátok, hogy az Atya az Igazság, és Ő megteremti az igazság földjét. Ti eljöttök ide, hogy egy hétköznapi emberből Narayanná változzatok. Amikor elmentek egy ügyvédhez, akkor megértitek, hogy azért mentek oda, hogy egy ügyvéddé váljatok. Most hitetek van abban, hogy Isten tanít benneteket. Néhányban van hit, de aztán az intellektusukban kétségeket fejlesztenek. Aztán más emberek azt mondják nekik: Annak idején azt mondtátok, hogy Isten tanít titeket. Akkor miért hagytátok el Istent és jöttetek ide? Amikor kétségeket fejlesztenek, akkor elfutnak. Ilyen, vagy olyan bűnös tettet hajtanak végre. Isten beszél: A kéjvágy a legnagyobb ellenség! Azzal, hogy azt legyőzitek, a világ legyőzőivé fogtok válni. Akik tisztává válnak, azok aztán elmennek a tiszta világba. Itt ez a raja jóga kérdése. Ti elmentek és ott uralkodtok. Minden léleknek rendeznie kell a karmikus számláit, és haza kell térniük. Ez a rendezés időszaka. Az intellektusotok most azt mondja, hogy az aranykor biztosan megalapításra kerül. Az aranykort nevezik a tiszta világnak. Mindenki más el fog menni a felszabadulás földjére. Aztán meg kell, hogy ismételjék a saját szerepeiket. Nektek is folyamatosan erőfeszítést kell tennetek magatokért, hogy tisztává és a tiszta világ mestereivé váljatok. Ti mind mesternek fogjátok tekinteni magatokat. Még az alattvalók is mesterek. Az emberek azt mondják: Az én Bharatom! Még a nagy emberi lények és a sannyasik is azt mondják: Az én Bharatom! Ti megértitek, hogy ebben az időben Bharatban mindenki a pokol lakója. Mi most raja jógát tanulunk azért, hogy a mennyország lakóivá váljunk. Nem mindenki fog a mennyország lakójává válni. Csak ebben az időben kapjátok meg ezt a tudást. Bármit is mondanak azok az emberek, mindaz a szentírásokból jön; ők a szentírások szakértői. Az Atya azt mondja: Miközben az imádat ösvényének védáit és szentírásait tanulmányozzák, folyamatosan lejönnek a létrán. Mindaz az imádat ösvénye. Az Atya azt mondja: Én akkor jövök, amikor az imádat ösvénye a végéhez közeledik. Nekem el kell jönnöm, és minden hívőnek át kell adnom az imádatának a gyümölcsét. A többség hívő. Ők mind folyamatosan így kiáltanak: Ó Isten, az Atya! A hívők biztosan azt mondják, „Ó Isten, az Atya! Ó Isten!” Ott van a különbség a tudás és az imádat között. Az „Ó Isten!” szavaknak soha nem szabadna felmerülniük a szátokból. Az emberi lényeknek az a gyakorlatuk fél cikluson át. Ti most megértitek, hogy Ő az Atyátok, és így többé nem szabad azt mondanotok, „Ó Baba!” Nektek igényelnetek kell az örökséget az Atyától. Először is, legyen hitetek abban, hogy az örökségeteket az Atyától kapjátok. Az Atya nektek, gyerekeknek jogot ad ahhoz, hogy igényeljétek az örökségeteket. Ugye Ő az Igaz Atya? Az Atya tudja, hogy a gyerekeinek a tudás nektárját adja azért, hogy azt magukba szívják. A tudás máglyájára ülteti őket, felébreszti őket a mély alvásukból, és elviszi őket a mennyországba. Az Atya elmagyarázta, hogy a lelkek a béke földjének, és a boldogság földjének a lakói. A boldogság földjét hívják a bűntelen világnak. Az istenségek teljesen bűntelenek. A másik az édes otthon! Tudjátok, hogy az nektek, színészeknek az otthona, és hogy eljöttök ide a béke földjéről azért, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Mi, lelkek nem ennek a helynek vagyunk a lakói. Azok a színészek annak a helynek a lakói. Ők egyszerűen eljönnek otthonról, megváltoztatják a ruhájukat, és eljátsszák a szerepeiket. Ti megértitek, hogy az otthonotok a béke földje, ahova mindenkinek vissza kell térnie. Amikor minden színész eljött a színpadra, akkor az Atya eljön, és mindenkit hazavisz. Ezért hívják Őt a Felszabadítónak és a Vezetőnek. Ő a Bánat Eltávolítója, és a Boldogság Adományozója. Éppen ezért mind-ezek az emberi lények hova fognak menni? Csak gondolkozzatok el ezen! Ti a Tisztítóhoz kiáltottatok, hogy jöjjön el ide. Miért? A saját halálotokért! Ti nem akartok többé a bánatnak ebben a világában maradni, és ezért azt mondjátok: Menjünk haza. Ők mind hisznek a felszabadulásban. Bharat ősi raja jógája nagyon jól ismert. Azok az emberek elmennek külföldre, hogy ősi raja jógát tanítsanak. Valójában a hatha jógik egyáltalán nem ismerik a raja jógát; az ő jógájuk helytelen. Ezért el kellene mennetek, és igaz raja jógát kellene tanítanotok nekik. Amikor az emberek látják a sannyasik sáfrányszínű köntöseit, akkor nagyon nagy tiszteletet adnak nekik. Még a buddhizmusban is, amikor látnak valakit egy sáfrányszínű köntösben, akkor tiszteletet adnak neki. A sannyasik később jönnek. A buddhistavallás kezdetekor nincsenek sannyasik. Amikor a buddhistavallásban növekszik a bűn, akkor a sannyasi vallás megalapításra kerül. Annak a kezdetén az a lélek is föntről jön le. A követői lekövetik őt. Mit tenne azzal, ha lemondást tanítana a kezdetben? A lemondás később jön. Azt innen másolták. Sok keresztény van, akik tiszteletet adnak a sannyasiknak. A sáfrányszínű köntös a hatha jógik egyenruhája. Nektek nem kell elhagynotok a családotokat és otthonotokat, vagy arra sem kényszerítenek titeket, hogy fehér ruhát viseljetek. Azonban a fehér ruha jó. Ti a bhattiban tartózkodtatok, és ez vált a ruhátokká. Manapság az emberek nagyon szeretik a fehér ruhákat. Amikor egy személy meghal, akkor betakarják egy fehér lepedővel. Ti most élő halált haltatok és így fehérbe öltözni jó dolog. Először is adjátok át az Atya bemutatását. Időt vesz igénybe, hogy elmagyarázzátok, hogy két apa van. Arra nem vagytok képesek, hogy olyan sokat magyarázzatok a kiállításokon. Az aranykorban egy apátok van. Ebben az időben három apátok van, mert Isten belép Prajapita Brahma testébe. Ő mindenki Atyja. Van egy világi apátok is. Achcha, a három apa közül ki adja nektek a legnagyobb örökséget? A testetlen Atya hogyan adja át az örökséget? Ő azt Brahmán keresztül adja nektek. Ezt a képet nagyon jól elmagyarázhatjátok. Shiv Baba testetlen, és ez a valaki Prajapita Brahma, Adi Dev, a Nagy-Nagy Nagyapa. Az Atya azt mondja: Engem, Shivát nem hívtok „a Nagy-Nagy Nagyapának”. Én vagyok Mindenki Atyja, míg ez a valaki Brahma, az Emberiség Atyja. Ti mind fiú és lánytestvérek vagytok. Bár férfiak, és nők vagytok, de az intellektusotok megérti, hogy fiú és lánytestvérek vagytok. Az örökségeteket az Atyától kapjátok. Nem lehet semmilyen bűnös inzultus (sértés) fivér és nővér között. Ha ott van közöttük a bűn látásmódja, akkor elbuknak; elfelejtik az Atyát. Az Atya azt mondja: Miután a gyermekemmé váltál, bepiszkítottad az arcodat! A korlátlan Atya itt ül és magyaráz a gyerekeknek. Ti nagyon mámorossá váltok. Tudjátok, hogy otthon kell élnetek a családotokkal. Együtt kell maradnotok a világi rokonaitokkal, és teljesítenetek kell feléjük a kötelességeiteket. A fizikai apátokat apának kell szólítanotok. Őt nem szabad a testvéreteknek neveznetek. Hétköznapi módon az apátokat apának hívjátok. Az intellektusotok megérti, hogy ő a fizikai apátok. Nektek tudásotok van. Ez a tudás különleges. Manapság az apjukat még a nevén is szólítják, de ha az apátokat testvérnek szólítanátok egy látogató előtt, akkor azt gondolná, hogy megbolondultatok. Nagyon diplomatikusnak kell lennetek. A tudásotok inkognitó és a kapcsolataitok is inkognitók. Nagy diplomáciával kell kapcsolatban lennetek. Azonban jó egymásnak tiszteletet adni. Teljesítenetek kell a felelősségeiteket a rokonaitok felé. Az intellektusotoknak felfelé kellene mennie. Mi igényeljük az örökségünket Babától, de a nagybácsitokat nagybácsinak, és az apátokat apának kell szólítanotok. Akik nem váltak Brahminokká, azok nem fogják megérteni a fiú és lánytestvért. Csak azok fogják megérteni ezeket a dolgokat, akik Brahma kumarokká és kumarikká váltak. Kint az emberek megdöbbennének, amikor ezt először hallanák. Egy nagyon jó intellektusra van szükség ezeknek a dolgoknak a megértéséhez. Az Atya nektek, gyerekeknek az intellektusát szélessé és korlátlanná teszi. Korábban korlátolt intellektusotok volt. Most az intellektusotok a korlátlanba megy. Ő a korlátlan Atyánk. Ők mind a fiú és lánytestvéreink. A kapcsolatok tekintetében egy anyóst anyósnak, és a menyet menynek kell nevezni. Nem szabadna őket lánytestvérnek neveznetek, bár mindketten eljönnek ide. Miközben otthon éltek, nagy taktikával kell kapcsolatban lennetek. Azt is figyelembe kell vennetek, hogy az emberek mit mondanának. Máskülönben azt mondanák, hogy a férjeteket fiútestvérré és az anyósotokat lánytestvérré tettétek. Azon csodálkoznának, hogy mit tanítanak nektek. Csak ti és senki más nem értheti meg a tudásnak ezeket a dolgait. Azt mondják: Csak Te ismered a saját módszereidet és eszközeidet. Ti most a gyermekeivé váltatok. Ezért, csak ti ismeritek a módszereit és eszközeit. Nagy óvatossággal kell kapcsolatba lennetek, és így senki ne válik zavarodottá. Nektek, gyerekeknek a kiállításokon először is el kell magyaráznotok, hogy Isten tanít benneteket. Most mondjátok el nekünk, hogy ki Ő! Az a testetlen Shiva, vagy Shri Krishna? Shiva születése után ott van Krishna születése, mert az Atya raja jógát tanít. Az belépett nektek, gyerekeknek az intellektusába, hogy amíg a Legfelső Lélek, Shiva nem jön el hozzátok, addig nem ünnepelhetitek meg a születésnapját. Amíg Shiva nem jön el, és nem alapítja meg Krishna földjét, addig hogyan ünnepelhetnétek meg Krishna születésnapját? Bár megünnepelik Krishna születésnapját, de semmit sem értenek. Krishna egy herceg volt és így biztosan az aranykorban volt, mivel herceg volt. Ott az istenségek királysága lesz; Krishna nem egyedül lesz, aki megkapja az uralkodást. Az biztosan Krishna földje lesz. Ők Krishna földjéről beszélnek, és hogy ez Kans földje. Amikor Kans földje megsemmisül, akkor Krishna földje megalapításra kerül. Mindketten Bharatban léteznek. Kans, stb. nem létezhet az új világban. A vaskort hívják Kans földjének. Nézzétek meg, hogy most milyen sok emberi lény van! Az aranykorban nagyon kevesen vannak. Az istenségek nem harcolnak. Hívjátok azt Krishna földjének, vagy Vishnu földjének, az istenségek közösségének, vagy az ördögi közösségnek, azok mind itt vannak. Azonban se az istenségek és az ördögök között, se a Kauravák és a Pandavák között nem volt háború. Ti legyőzitek Ravant. Az Atya azt mondja: Győzzétek le ezt az öt bűnt, és a világ legyőzőivé fogtok válni. Ebben a harc kérdése nem merül fel. Ha azt mondanátok, „harc”, az erőszak lenne. Le kell győznötök Ravant, de erőszakmentesen. Egyszerűen azzal, hogy az Atyára emlékeztek, a bűneitek megsemmisülnek. A harc, stb. kérdése nem merül fel. Az Atya azt mondja: Tamopradhanná váltatok, és most újból satopradhanná kell válnotok. Bharat ősi raja jógája nagyon jól ismert. Az Atya azt mondja: Az intellektusotokat kapcsoljátok Velem össze jógában és a bűneitek el fognak égni. Az Atya a Tisztító; ezért, az intellektusotokat Vele kapcsoljátok össze jógában, és tisztátalanból tisztává fogtok válni. Most Vele van jógátok gyakorlati módon. Ebben a harc kérdése nem merül fel. Akik jól tanulnak, és az Atyával van jógájuk, azok egy örökséget fognak igényelni az Atyától. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Miközben gyakoroljátok a testvériesség látásmódjának a fenntartását, teljesítsétek a világi felelősségeiteket a rokonaitokkal. Nagy taktikával legyetek kapcsolatban mindenkivel. Nem szabadna bármilyen bűnös látásmódnak lenni. A rendezésnek ebben az időszakában teljesen tisztává kell válnotok.

2. Annak érdekében, hogy a teljes örökségeteket igényeljétek az Atyától, tanuljatok nagyon jól, és váljatok tisztává azzal, hogy a Tisztítóval van jógátok.

Áldás:
Váljatok olyan képmásokká, akik víziókat adnak, és kinyilvánítják a teljes és tökéletes formájukat azáltal, hogy kiteszik a végső pontot a gyengeségekre.

A világ emlékszik a teljes és tökéletes formátokra, és az előző ciklusból az imádatraméltó formátokra. Éppen ezért most nyilvánítsátok ki a tökéletes formátokat gyakorlati módon. Tegyétek ki a végső pontot a múlt gyengeségeire, és határozottsággal vessetek véget az öreg sanskaráitoknak és természeteteknek. Ne másoljátok mások gyengeségeit. Állítsátok meg az intellektusotokat abban, hogy a hibákat magába szívja. Legyen satopradhan intellektusotok, ami magába szívja az isteni erényeket, és aztán olyan képmásokká váltok, akik víziókat adományoznak.

Slogen:
Tartsátok az örökkévaló és eredeti erényeiteket a tudatosságotokban, és tegyétek azokat a gyakorlatba.