05.02.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az Atya eljött, hogy a tüskéket virágokká változtassa. Az Atya szereti a tüskéket, és szereti a virágokat is. Ő erőfeszítést tesz azért, hogy tüskéket virágokká változtassa.

Kérdés:
Mi azoknak a gyermekek jele, akik magukba szívták a tudást?

Válasz:
Ők csodákat hajtanak végre. Nem képesek meglenni anélkül, hogy ne hozzanak hasznot maguknak és másoknak. Amikor megérinti őket a nyíl, a ragaszkodás legyőzőivé válnak, és elmerülnek a szellemi szolgálatban. Az állapotuk állandó, stabil, megrázhatatlan és elmozdíthatatlan. Soha nem hajtanak végre értelmetlen tetteket. Soha nem okoznak szomorúságot senkinek. Folyamatosan eltávolítják a hibák tüskéit.

Om Shanti.
Ti, gyermekek tudjátok, hogy az Atyának egy nagy cilinderes órája van. Pontos időben jön el, hogy a tüskéket virágokká változtassa. Az nem lehet egy másodperccel előbb, vagy később; abban nem lehet a leghalványabb különbség sem. Ti, legédesebb gyermekek is tudjátok, hogy ebben az időben ez a tüskék vaskori dzsungele. Ezért akiknek virágokká kell válniuk, azt kellene érezniük, hogy virágokká válnak. Korábban mi is mind tüskék voltunk. Némelyek kisebb, mások nagyobbak. Némelyek sok szomorúságot okoznak, mások kisebb szomorúságot okoznak. Az Atya mindenkit szeret. Ott van az ének: Én szeretem a virágokat és a tüskéket is. Először is Ő kit szeret? Ő biztosan szereti a tüskéket. Olyan nagy a szeretete, hogy erőfeszítést tesz értük, és virágokká változtatja őket. Valójában a tüskék világába jön. Ebben nem lehet ott a mindenütt jelenvalóság elképzelése. A dicséret csak az Egyetlené. Egy lélek dicséretét éneklik akkor, amikor a lélek egy testet ölt és eljátssza a szerepét. A lélek az, aki emelkedetté válik, és a lélek az, ami romlottá válik. Ahogy egy lélek egy testet ölt és cselekedeteket hajt végre, annak megfelelően azt mondják, hogy a lélek hajt végre bűnös tetteket, vagy tiszta tetteket. A lélek az, aki jó és rossz tetteket hajt végre. Kérdezzétek meg magatoktól: Én egy aranykori isteni virág vagyok, vagy egy vaskori ördögi tüske? Ott van a hatalmas különbség az aranykor és a vaskor között. Nagy a különbség az istenségek és az ördögök között. Akik tüskék, azok nem nevezhetik magukat virágoknak. Az aranykorban virágok vannak. Azok nem léteznek a vaskorban. Ez most az átmeneti kor, amikor tüskékből virágokká váltok. Amikor a Tanár egy leckét ad nektek, akkor gyermekeknek a kötelessége az, hogy azt finomítsátok, és megmutassátok a Tanárnak. Abban is, le kellene írnotok: Ha virágokká akartok válni, akkor tekintsétek magatokat egy léleknek, és emlékezzetek a Legfelső Atyára, a Legfelső Lélekre, aki benneteket virágokká tesz. Aztán a hibáitok eltávolításra kerülnek, és satopradhanná fogtok válni. Baba egy esszé témát ad nektek, és nektek, gyermekeknek a kötelessége az, hogy azt korrigáljátok és kinyomtassátok, hogy aztán minden ember arról gondolkozzon. Ez egy tanulmány. Baba korlátlan történelmet és földrajzot tanít nektek. Azokban az iskolákban az öreg világ történelmét és földrajzát tanítják. Senki nem ismeri az új világ történelmét és földrajzát. Tehát ez egy tanulmány, és egy magyarázat is. Egy bűnös tettet végrehajtani, ostobaság. Aztán elmagyarázásra kerül, hogy nem szabad végrehajtanotok olyan bűnös tetteket, amik szomorúságot okoznak. Ott van az Atya dicsérete, aki a Szomorúság Eltávolítója, és a Boldogság Adományozója. Itt megtanuljátok, hogy nem szabad szomorúságot okoznotok senkinek. Az Atya átadja nektek a tanítást: Mindig és folyamatosan adjatok boldogságot. Ez az állapot nem teremtődik meg olyan gyorsan. Az örökségeteket igényelhetitek az Atyától egy másodperc alatt, de az időt vesz igénybe, hogy méltókká váljatok. Megértitek, hogy az örökség a korlátlan Atyától, a mennyország uralkodása. Elmagyarázzátok, hogy Bharat megkapta a világ uralkodását a parlokik Atyától. Ti mind a világ mesterei voltatok. Bennetek, gyermekekben olyan boldogságnak kellene lenni. Csak a tegnap kérdése az, amikor a világ mesterei voltatok. Az emberek több százezer évről beszélnek. Azt mondják, hogy minden kor időtartama több százezer év, míg ti azt mondjátok, hogy az egész ciklus időtartama 5000 év. Ott van nagy különbség. Csak az egy Atya a Tudás Óceánja. Magatokba kell szívnotok az isteni erényeket Tőle. A világban az emberek folyamatosan, napról-napra tamopradhanná válnak. Folyamatosan még több és több hibát követnek el. Korábban nem volt ilyen sok korrupció és hamisság. Az most növekszik. Ti most folyamatosan satopradhanná váltok az Atyára való emlékezés erejével. Ugyanúgy, ahogy lejöttök, vissza is kell térnetek. Először is boldogok vagytok, hogy megtaláltátok az Atyát. A kapcsolatotok megformálódik, és ott van az emlékezés zarándoklata. Akik több imádatot hajtottak végre, az emlékezés nagyobb zarándoklatán lennének. Sok gyermek azt mondja: Baba, képtelen vagyok emlékezni. Ugyanaz a dolog megtörténik az imádat ösvényén is. Amikor leülnek, hogy meghallgassanak egy vallásos történetet, az intellektusuk más irányokba vándorol. Aki elmondja a történetet, az figyeli őket, és aztán hirtelen feltenne egy kérdést: „Most mit kérdeztem tőletek?” Aztán zavarodottnak tűnnek, míg mások képesek arra, hogy azonnal válaszoljanak. Nem mindenki ugyanolyan. Bár itt ülnek, de egyáltalán semmit nem szívnak magukba. Ha magukba szívnák a tudást, akkor csodákat mutatnának be. Nem lennének képesek arra, hogy anélkül maradjanak, hogy maguknak és másoknak hasznot ne hozzanak. Bár néhányan boldogabbak az otthonukban – lehet, hogy van egy nagy házuk, és autójuk, stb., de amikor a nyíl megérinti őket, az minden. Ő azt mondaná a férjének: Én el akarom végezni ezt a szellemi szolgálatot. Ugyanakkor, Maya nagyon erőteljes. Ő nem engedi meg neki, hogy ezt megtegye. Ott a ragaszkodás. Hogyan tudna lemondani arról a szép házról és arról a boldogságról? Á, de mi van mindazzal a boldogsággal, amit először megtapasztaltatok? Néhányan a milliomosok és a multimilliomosok nagy családjához tartoztak és mindenről lemondtak, és eljöttek ide. Mások sorsa megmutatta, hogy nincs bátorságuk, hogy mindent elengedjenek. Meg vannak ragadva Ravan láncaiban. Azok a láncok az intellektusuké. Az Atya elmagyarázza: Ó, de ti a világ imádatra méltó mestereivé váltok! Az Atya garantálja, hogy soha nem fogtok beteggé válni 21 születésre. Örökké egészségesek maradtok 21 születésre. Együtt élhettek a férjetekkel, de egyszerűen kérjetek engedélyt arra, hogy tiszták maradjatok, és másokat is tegyetek tisztává. A kötelességetek az, hogy emlékezzetek az Atyára, akitől megkapjátok a korlátlan boldogságot. Azzal, hogy Rá emlékeztek, tamopradhanból satopradhanná fogtok válni. Ez nagy megértés kérdése. A testnek nincs garanciája. Legalább tartozzatok az Atyához. Nála nincs semmi szeretetteljesebb. Az Atya benneteket a világ mestereivé tesz, és azt mondja: Váljatok olyan satopradhanná, amilyenné akartok. Korlátlan boldogságot fogtok látni. Baba megnyitotta a mennyország kapuit rajtatok, anyákon keresztül. Ő ráhelyezte a tudás urnáját az anyákra. Baba az anyákat gondnokokká tette: Ti anyák mindenről gondoskodtok. Ő az urnát rájuk helyezte ezen a valakin keresztül, és aztán azok az emberek azt írták, hogy köpülték az óceánt, és átadták a nektár urnáját Lakshminak. Most tudjátok, hogy Baba megnyitja a mennyország kapuit. Így miért ne igényelnénk az örökségünket Babától? Miért ne válnánk mahavirokká, és lennénk felfűzve a győzelem rózsafüzérére? A korlátlan Atya titeket, gyermekeket az ölébe vesz. Miért? Azért, hogy a mennyország mestereivé tegyen benneteket. Ő itt ül és tanításokat ad azoknak, akik teljes tüskék. Tehát, Ő a tüskéket is szereti. Ezért teszi őket virágokká. Ti elhívjátok az Atyát, hogy jöjjön el a tisztátalan világba és egy tisztátalan testbe: Hagyd el a nirvánád földjét, és gyere el ide. Az Atya azt mondja: A drámának megfelelően el kell jönnöm a tüskék világába. Tehát Ő biztosan szeret benneteket. Hogyan tudna benneteket virágokká tenni, szeretet nélkül? Most vaskori tüskékből aranykorivá, a világ satopradhan mestereivé kell válnotok. Ezt olyan nagy szeretettel magyarázzák el nektek. Egy kumari egy virág, és ezért mindenki meghajol a lábainál. Amikor egy tüskévé válik (tisztátalanná), neki kell meghajolnia mindenki előtt. Tehát mit kellene tennetek? Egy virágnak kellene maradnotok, hogy „örök virágokká” váljatok. Egy kumari bűntelen, bár bűnön keresztül vett születést, ugyanúgy, ahogy a sannyasik is bűnön keresztül vesznek születést. Megházasodnak, és aztán elhagyják az otthonukat és családjukat. Az emberek nagy lelkeknek hívják őket. Ott van a hatalmas különbség, az aranykori világ mesterei, és a vaskor nagy lelkei között. Ezért Baba azt mondta: Tegyétek fel a kérdést: Aranykori virágok, vagy vaskori tüskék vagytok? Romlottak, vagy emelkedettek vagytok? Mivel ez Ravan királysága, ez egy romlott világ. Azt mondják, hogy ez az ördögi királyság, az ördögök királysága. Azonban ezt egyik sem gondolja magáról. Amikor ti, gyermekek felteszitek nekik ezeket a kérdéseket taktikusan, akkor ők maguk is meg fogják érteni, hogy kéjvággyal teli, haragos és kapzsi emberek. Írjátok le ezeket a dolgokat a kiállításokon, hogy érezzék, hogy ők vaskori tüskék. Ti most virágokká váltok. Baba állandóan a Virág. Ő soha nem válik tüskévé. Ugyanakkor, mindenki más tüskévé válik. Tehát a Virág azt mondja: Én titeket, tüskéket virágokká változtatlak. Ezért emlékezzetek Rám. Maya olyan erőteljes. Tehát Mayához akartok tartozni? Az Atya benneteket Maga felé húz, és Maya is benneteket maga felé húz. Ez egy öreg cipő. Egy lélek először egy új cipőt, és aztán egy régi cipőt vesz. Ebben az időben minden cipő tamopradhan. Én benneteket olyanná teszlek, mint a bársony. Ott, mivel a lelkek tiszták, egy bársony testet kapnak. Itt olyan sok a hiba. Nézzétek meg, hogy milyen jó a megjelenésük. Senki nem tud olyan megjelenést készíteni. Az Atya Maga azt mondja: Én benneteket olyan emelkedetté teszlek. Miközben otthon éltek a családotokkal, váljatok tisztává. Ott van a jóga tüze, hogy eltávolítsátok a rozsdát, amit felhalmoztatok születésről-születésre. Ebben minden el fog égni. Ti igaz aranyakká váltok. Nektek egy nagyon jó módszert adnak arra, hogy eltávolítsátok az ötvözetet: Állandóan csak Rám emlékezzetek. Nektek ott a tudás az intellektusotokban. Egy lélek nagyon parányi. Hogyha az nagyobb lenne, nem tudna belépni. Hogyan lépne be? Az orvosok olyan sokat ütik a fejüket, hogy megláthassanak egy lelket. Azonban azt nem lehet látni. Lehet egy víziótok, de nincs haszon a víziókon keresztül. Például, ha van egy víziótok Vajkunthról (a Paradicsomról), mi annak a haszna? Csak, amikor az öreg világ véget ér, akkor tudtok a Paradicsom lakóivá válni. Ezért gyakorolnotok kell a jógát. Az Atya elmagyarázza: Gyermekek, nekem először is szeretetem van a tüskék iránt. Az Atya a Szeretet Óceánja maximális mértékben. Ti, gyermekek is folyamatosan édessé váltok. Az Atya azt mondja: Tekintsétek magatokat egy léleknek, és másokat is nézzetek testvérekként, és aztán minden kriminális gondolat teljesen véget ér. Az intellektus csalfaságot okoz, még a fivér és nővér kapcsolatában is, és ezért mindenkit testvérként kellene néznetek. Ott nincs test tudatosság, amivel az a tudatosság, vagy az a ragaszkodás lenne. Az Atya csak a lelkeket tanítja. Ezért magatokat lelkeknek kell tekintenetek. Az a test múlandó, és így nem szabadna a szívetekkel ahhoz ragaszkodnotok. Az aranykorban nincs azok iránt szeretetetek. Hallottátok a király történetét, aki legyőzte a ragaszkodást. Azt mondják: A lélek el fog hagyni egy testet, és elmegy és vesz egy másikat. Ő megkapta a szerepét, így miért kellene ragaszkodnotok? Ezért Baba is azt mondja: Maradjatok óvatosak. Egyetek halvát, még akkor is, ha az anyátok, vagy a feleségetek meghal. Ígérjétek meg, hogy nem számít, ki az, aki meghal, akkor sem nem fogtok sírni. Emlékezzetek az Atyára és satopradhanná fogtok válni. Nincs más módszer, hogy satopradhanná váljatok. Csak azzal, hogy erőfeszítést tesztek, fogtok a győzelem rózsafüzérének egy gyöngyszemévé válni. Bármivé válhattok, amivé akartok, azzal, hogy erőfeszítést tesztek. Az Atya megérti, hogy ugyanazt az erőfeszítést fogjátok megtenni, amit megtettetek az előző ciklusban is. Az Atya a Szegények Ura. Szegényeknek adnak adományokat. Az Atya Maga azt mondja: Én belépek egy hétköznapi testbe, ami se nem szegény, se nem gazdag. Csak ti, gyermekek ismeritek az Atyát, míg a világ többi része mindenütt jelenvalónak hívja Őt. Az Atya egy olyan vallást alapít meg, hogy ott a szomorúságot nem fogják megemlíteni. Az imádat ösvényén az emberek áldásokat kérnek. Itt a kegyelem megkapásának a kérdése nem merül fel. Ki előtt hajolnátok meg? Ő csak egy Pont. Akkor tudnátok meghajolni, ha Ő valamivel nagyobb lenne. Nem tudtok meghajolni valami előtt, ami ilyen parányi. Így ki előtt kulcsolnátok össze a kezeiteket, amikor imádkoztok. Azok, mind az imádat ösvényéhez tartoznak. Az imádat ösvényének azok a jelei mind el fognak tűnni. Összekulcsolni a kezeiteket, az imádat ösvényévé válik. A fivérek és nővérek összekulcsolják a kezeiket egymás előtt otthon? Az emberek egy fiúgyermeket kérnek azért, hogy őt az örökösükké tegyék. A gyermek a mester, és ezért az Atya namastet mond a gyermekeknek. Az Atya a gyermekek Szolgálója. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. A szívetekkel ne ragaszkodjatok a múlandó testekhez. Váljatok a ragaszkodás legyőzőivé. Ígérjétek meg, hogy nem számít, ki hagyja el a testét, ti soha nem fogtok sírni.

2. Váljatok olyan édessé, mint az Atya. Adjatok mindenkinek boldogságot. Senkinek ne okozzatok szomorúságot. Végezzétek el a tüskéket virágokká változtatni szolgálatát. Hozzatok hasznot magatoknak, és másoknak.

Áldás:
Legyetek egy lótuszülésre ültetettek és tapasztaljátok meg Isten szeretetét azáltal, hogy elszakadottak vagytok a test bármilyen tudatosságától.

Egy lótuszülés a Brahmin lelkek emelkedett állapotának a szimbóluma. A lelkek, akik egy ilyen lótuszülésre ültetettek, elszakadottak a test bármilyen tudatosságától; a test semmilyen tudatossága sem húzza őket. Brahma Atya az angyali formát és az istenségi formát a tudatosságában tartotta miközben sétált és körbe mozgott. Ugyanilyen módon, amikor egy természetes, lélektudatos állapotban vagytok, akkor azt mondják rólatok, hogy a test bármilyen tudatosságától elszakadottak vagytok. Akik túl vannak a test bármilyen tudatosságán, azokat szereti Isten.

Slogen:
A különlegességeitek és erényeitek, amiket az Atya adott Prahbu Prasadként, és így azokat a sajátotoknak tekinteni, a test arroganciája.