05.02.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, annak érdekében, hogy kitüntetéssel menjetek át, az intellektusotok jógájának nem szabadna még egy kicsit sem vándorolnia. Egyedül az egy Atyára emlékezzetek. Azok, akik bárki testére emlékeznek, nem igényelhetnek egy magas státuszt.

Kérdés:
Mi a legmagasabb cél?

Válasz:
A legmagasabb cél az, amikor ti, lelkek élő halált haltok, és az egyedül az egy Atyához tartoztok. Amikor nem emlékeztek senki másra, és teljesen elfelejtitek a testetek minden tudatosságát. A legmagasabb cél megteremteni egy állandó lélek tudatos állapotot. Ezen keresztül van az, hogy el fogjátok érni a karmatit állapototokat.

Ének:
Te vagy a Szeretet Óceánja. Mi szomjasak vagyunk egy cseppre...

Om shanti.
Most ez az ének helytelen. A szeretet helyett annak a tudás óceánjának kellene lennie. Ti egy urnát nem tudtok feltölteni szeretettel. Ti egy urnát fel tudtok tölteni a Gangesz vizével. Tehát, az a dicséret az odaadás ösvényéhez tartozik. Az helytelen és ez helyes. Először is az Atya a Tudás Óceánja. Még akkor is, ha ti gyerekek csak kevés tudással rendelkeztek, ti egy nagyon magas státuszt igényelhettek. Ti gyerekek tudjátok, hogy ebben az időben ti biztosan ennek az élő Dilwala templomnak vagytok a tagjai. Az a Dilwala templom nem élő, míg ez az élő Dilwala templom. Ez is egy csoda. Ti itt ültök élő formában, míg az a ti nem élő emléketek. Ugyanakkor, az emberi lények semmit nem értenek. Ahogy tovább fejlődtök, ti meg fogjátok érteni, hogy ez biztosan Isten, az Atya Egyeteme, és itt Isten tanít. Ennél nem lehet semmilyen nagyobb egyetem. Ők meg fogják érteni, hogy ez az élő Dilwala templom. Az a Dilwala templom a ti pontos emléketek. A tetején, a mennyezeten a nap és hold dinasztiát ábrázolták. Aztán, Adi Dévet, Adi Dévit és titeket, gyerekeket ábrázolnak a földön ülve, jógában. Ennek az egynek a neve Brahma és Saraswati Brahma lánya. Mivel ott van Prajapita Brahma, biztosan ott kell lennie az összes gopinak. Azok a képmások nem élők. Azok a képmások azoké, akik a múltban éltek. Ugyanúgy, mint amikor valaki meghal, róla gyorsan egy képet készítenek. Ha nem ismerik a pozícióját vagy az életrajzát, ha nem írják le, hogy mi volt a foglalkozása, akkor annak a fényképnek nem lenne semmilyen haszna. Mert ezen keresztül van az, hogy megtudjátok, hogy az a személy milyen bizonyos feladatot vitt véghez. Most, bár vannak az istenségeknek templomaik, senki nem ismeri a foglalkozásukat és életrajzukat. Senki nem ismeri Shiv Babát, a Magasak közt Legmagasabbat. Ebben az időben ti, gyerekek ismeritek mindenki életrajzát. Tudjátok, hogy kik az első számúak, akik a múltban léteztek, és hogy őket miért imádják. Isten a Magasak közt Legmagasabb. Az emberek megünneplik a Shiv Ratrit, ezért Ő biztosan inkarnálódott. Ugyanakkor senki nem tudja, hogy mikor inkarnálódott, és mit tett, amikor eljött. Shivával együtt ott van Brahma. Ki volt Adi Dev, és ki volt Adi Dévi? Miért ábrázolták őt olyan sok karral? Azért, hogy a fejlődést szimbolizálják, ami megtörtént. Olyan nagy kiterjedés történik Prajapita Brahmán keresztül. Brahmáról azt mondják, hogy neki száz karja van, hogy neki ezer karja van. Nem beszélnek olyan sok karról Vishnu vagy Shankar esetén. Miért mondják ezt Brahmáról? Az egész teremtés Prajapita Brahmáé. Olyan sok fizikai kar nem kérdéses. Bár ők Brahmáról beszélnek ezer karral, nem értik annak a jelentését. Ti most gyakorlati módon láthatjátok, hogy Brahmának milyen sok karja van. Ezek korlátlan karok. Mindenki elfogadja Prajapita Brahmát, de nem ismerik a foglalkozását. Egy léleknek nincsenek karjai. A test az, ami karokkal rendelkezik. Több millió testvér van, és így milyen sok kar lenne? Ugyanakkor, nekik először meg kell érteniük világosan az összes tudást, mielőtt el tudjátok mondani mindezeket a dolgokat. Az első és fő dolog, hogy az egy Atya azt mondja: Emlékezzetek rám, és emlékezzetek az örökségetekre. A Tudás Óceánjára is emlékeznek. Ő átadja a tudás olyan sok pontját. Ezekre a pontokra mind nem lehet emlékezni. Csak a lényeg marad meg az intellektusban. Végül a lényeg, ami megmarad, a manmanabhav. Krishna nem lehet a tudás óceánja, ő a teremtés része. Csak az egy Atya a Teremtő. Az Atya az, aki mindenkinek egy örökséget ad, és mindenkit hazavisz. Az Atya otthona és a lelkek otthona a csend földje. Vishnu földjét nem hívnák az Atya otthonának. A testetlen világ, ahol a lelkek élnek, az otthon. Az értelmes gyermekek képesek arra, hogy önmagukba szívják mindezeket az aspektusokat. Ez a tudás mind nem tud megmaradni senki intellektusában, és ti sem vagytok képesek arra, hogy olyan sokat írjatok egy papírra. Ha nektek ezeket a Murlikat mind össze kellene gyűjtenetek, akkor az egész terem tele lenne azokkal. Más tanulmányokban olyan sok könyv van. Ha egyszer átmentek a vizsgáikon, akkor csak a lényeg marad meg az intellektusukban. Amikor átmennek a jogi vizsgákon, ők ideiglenes boldogsággal rendelkeznek egy születésre. Az nekik egy múlandó bevételt hoz. Ez az Atya képessé tesz benneteket arra, hogy múlhatatlan bevételt keressetek. A guruk csak arra teszik képessé az embereket, hogy egy múlandó bevételt keressenek. Amikor a pusztulás közelebb jön, az a bevétel csökkenni fog. Azt mondanátok, hogy a bevétel valójában növekszik, de az nem így van. Mindez meg fog semmisülni. Korábban a királyoknak megvolt a saját bevételük, amit használtak. Manapság még azzal sem rendelkeznek. A ti bevételetek olyan hosszú ideig tart. Tudjátok, hogy ez a dráma előre elrendelt, és hogy a világon erről senki nem tud. Ti mindannyian ezt önmagatokba szívjátok, sorszám szerint. Közületek néhányan nem képesek arra, hogy bármit is elmagyarázzanak. Néhányan azt mondják, hogy magyaráznak a rokonaiknak és barátaiknak, stb., de az is csak egy ideiglenes időszakra van. Miért nem vagytok képesek arra, hogy elmagyarázzátok mindezeket a dolgokat másoknak a kiállításokon? Mert nem szívtátok önmagatokba pontosan. Ne tekintsétek önmagatokat olyan okosnak. Ha ti lelkesek vagytok a szolgálattal kapcsolatban, nektek meg kellene hallgatnotok azokat, akik világosan magyaráznak. Az Atya eljött, hogy képessé tegyen benneteket arra, hogy egy magas státuszt igényeljetek, és így nektek valamilyen erőfeszítést tennetek kell. Ugyanakkor, ha ez nincs ott a szerencsétekben, ti még a shrimatot sem fogadjátok el, és aztán a státuszotok megsemmisül. Ez a királyság megalapításra kerül a dráma tervének megfelelően. Minden variációra szükség van ezért a királyságért. Ti, gyerekek megértitek, hogy néhányan jó alattvalókká fognak válni, és mások kevésbé. Az Atya azt mondja, én eljöttem, hogy nektek Raja jógát tanítsak. Ott vannak a királyok képmásai a Dilwala templomban. Azok, akik imádatra méltóvá válnak, később imádók lesznek. Azoknak a királyoknak és királynőknek a státusza magas. Még akkor is, amikor a bűn ösvényére esnek, vannak királyságok gazdag emberekkel. Jagadnath templomában mindenkit egyformán ábrázolnak. Az alattvalók nem viselnek koronát. Azokat a királyokat és királynőket, koronát viselve a bűnben elmerülve ábrázolják. Ők nagy boldogsággal, és gazdagsággal is rendelkeznek, de némelyiknek több a gazdagsága és némelyiknek kevesebb. Természetesen ott van a különbség a paloták között, amik gyémántokkal vannak kirakva, és amik ezüst paloták. Ezért az Atya azt mondja nektek, gyerekeknek: tegyetek jó erőfeszítést, hogy egy magas státuszt igényeljetek. A királyok nagyobb boldogsággal rendelkeznek. Ott mindenki boldog, míg itt mindenki boldogtalan. Itt mindenki betegségeket tapasztal, stb. Ott csak boldogság van, de a státusz mégis sorszám szerinti. Az Atya azt mondja, mindig folyamatosan tegyetek erőfeszítést, ne legyetek lusták. Megérhető az erőfeszítésből, amit megtesztek, hogy milyen fajta megváltást fogtok kapni a drámának megfelelően. Annak érdekében, hogy igényeljétek a megváltást, nektek követnetek kell a shrimatot. Ha egy diák nem követi az instrukciókat, amiket a tanár átadott neki, akkor nincs haszna. Ti mindannyian sorszám szerintiek vagytok, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Ha azt mondjátok, hogy képtelenek vagytok arra, hogy valamit megtegyetek, akkor mit tanultatok? Nektek tanulnotok kell, és bölccsé kell válnotok, hogy az emberek aztán azt mondják, hogy nagyon jól magyaráztok. Ugyanakkor, nektek lelkeknek élő halált kell halnotok, és csak az egy Atyához tartozzatok. A legmagasabb cél nem emlékezni senki másra és megtörni minden test tudatosságot. Nektek mindent el kell felejtenetek. A magas cél akkor van, amikor az állapototokat teljesen lélek tudatossá tettétek. Ott fent a lelkek testetlenek, és aztán lejönnek ide, és egy testet öltenek. Most, miközben itt vagytok, nektek testetlennek kell tekintenetek önmagatokat. Ez az erőfeszítés nagyon nagy. Nektek önmagatokat egy léleknek kell tekintenetek, és el kell érnetek a karmatit állapototokat. Még egy kígyó is elegendő értelemmel rendelkezik ahhoz, hogy levesse az öreg bőrét. Nektek is le kell vedlenetek a testi tudatosságotokat. Amikor a legfelső lakhelyen vagytok, amúgy is lélek tudatosak vagytok. Miközben itt, és egy testben vagytok, nektek önmagatokat egy léleknek kell tekintenetek. A test tudatosságát meg kell törni. Ez egy ilyen hatalmas vizsga, amiért Isten eljött, hogy tanítson benneteket. Senki más nem mondaná azt: Mondjatok le a test minden kapcsolatáról, és tartozzatok hozzám. Tekintsétek önmagatokat egy testetlen léleknek. Nektek nem szabadna egyáltalán semmi más tudatosságával rendelkeznetek. Maya benneteket csapdába visz egymás testének a tudatosságába. Ezért, Baba azt mondja, hogy nektek még erre a testi egyre sem szabadna emlékeznetek. Baba azt mondja, nektek még a saját testeteket is el kell felejtenetek, és emlékezzetek az egy Atyára. Maya még a nagyon jó gyermekeket is csapdába viszi mások nevébe és formájába. Az a szokás nagyon rossz. Ez olyan, mintha WC-pucolókká válnának. Valaki testére emlékezni azt jelenti, hogy ördögi szellemekre emlékeztek. Én elmondom nektek, hogy egyedül az egy Shiv Babára emlékezzetek, de ti aztán folyamatosan az öt ördögi szellemre emlékeztek. Nem szabad, hogy bármilyen ragaszkodás legyen bárki testéhez. Nektek a tanárotokkal kell tanulnotok, de nem szabad csapdába esnetek annak a tanárnak a nevébe és formájába. Erőfeszítést igényel, hogy lélek tudatossá váljatok. Sok gyermek elküldi a táblázatát Babának, de Babának nincs bennük hite. Néhányan azt mondják, én senki másra nem emlékszem, csak Shiv Babára, ugyanakkor Baba tudja, hogy az emlékezés, amivel rendelkeznek, még egy pennyt sem ér. Az emlékezés az, ami nagy erőfeszítést igényel. A lelkek ezzel, vagy azzal csapdába esnek. Egy testi lényre emlékezni azt jelenti, hogy az öt ördögi szellemre emlékeztek. Ezt is az ördögi szellemek imádataként ismerik. Ti az ördögi szellemekre emlékeztek. Itt ti csak Shiv Babára emlékeztek. Itt az imádat nem kérdéses. Ti teljesen véget vettetek az odaadás minden nevének és nyomának, és így miért emlékeztek azokra a képmásokra? Azokat is agyagból készítik el. Az Atya azt mondja, mindez fix a drámában. Nekem azokká kell tenni benneteket imádókból, akik imádatra méltók. Nektek egyáltalán nem szabad semmilyen testi lényre emlékeznetek. Senki másra csak az egy Atyára. Amikor ti lelkek tisztává váltok, tiszta testeket fogtok kapni. Most azok a testek nem tiszták. Miközben a lelkek szatopradhanból szatová, rajová és tamová válnak, ők annak megfelelően kapják a testeket. Ti lelkek most folyamatosan megtisztultok, de a testeitek itt nem fognak tisztává válni. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Ezek a pontok meg fognak ülni azok intellektusában, akik jól megértik azokat, és akik folyamatosan magyaráznak másoknak. A lelkek azok, akiknek szatopradhanná kell válniuk. Nagy erőfeszítést igényel, hogy emlékezzenek az Atyára. Közületek néhányan nem képesek arra, hogy a leghalványabb emlékezéssel rendelkezzenek. Annak érdekében, hogy kitüntetéssel menjetek át, az intellektusotok jógájának nem szabadna másfele vándorolnia, akárcsak egy kicsit is. Nektek csak az egy Atya emlékezésével szabad rendelkeznetek, de az intellektusotok folyamatosan körbevándorol. Minél több másikat tesztek önmagatokkal egyenlővé, annál magasabb státuszt fogtok igényelni. Azok, akik emlékeznek bárki testére, nem igényelhetnek egy magas státuszt. Nektek itt kitüntetéssel kell átmennetek. Hogyan igényelhettek egy magas státuszt, amíg nem teszitek meg ezt az erőfeszítést? Azok, akik valaki testére emlékeznek, képtelenek arra, hogy egyáltalán bármilyen erőfeszítést tegyenek. Az Atya azt mondja, kövessétek azokat, akik erőfeszítést tesznek. Ez az egy is egy erőfeszítést tévő. Ez a tudás különleges. A világon senki más nem ismeri ezeket a dolgokat. Nincs ott senki más intellektusában, hogy a lelkek hogyan változnak. Mindez inkognitó erőfeszítést igényel. Baba inkognitó. Hogyan igénylitek a királyságotokat? Nektek ezért egyáltalán nem kell harcolnotok, vagy vitatkoznotok. Az összes dolog a tudásról, és a jógáról szól. Nektek ezért senkivel nem kell harcolnotok. Erőfeszítést tesznek azért, hogy megtisztítsák a lelkeket. Amikor ti lelkek tisztátalanná váltok, elkezdtek tisztátalan testeket venni. Nektek, lelkeknek újból tisztává kell válnotok, és haza kell térnetek. Ez sok erőfeszítést igényel. Baba megérti, hogy ti mindannyian milyen erőfeszítést tesztek. Ez Shiv Baba kincsestára. Ti szolgálatot végeztek Shiv Baba kincsestárában. Ha most nem végeztek szolgálatot, ti egy státuszt igényeltek, ami pennyket ér. Ha eljöttök ide az Atyához, hogy szolgáljatok, és nem szolgáltok, akkor milyen státuszt fogtok igényelni. Itt egy királyság kerül megalapításra. A szolgálókat is itt kell megteremteni. Most van az, hogy legyőzitek Ravant. Nincs más háború. Ez az aspektus, amit most elmagyaráznak nektek, olyan inkognitó. Ti eléritek a világ királyságát a jógátok erejével. Tudjátok, hogy ti a béke földjének vagytok a lakói. Nektek, gyerekeknek csak a korlátlan otthonotokra szabadna emlékeznetek. Mi eljöttünk ide azért, hogy eljátsszuk a szerepeinket, és aztán visszatérünk abba az otthonba. Senki nem érti meg, hogy a lelkek hogyan térnek vissza. Aztán, a lelkeknek ide le kell jönniük a dráma tervének megfelelően. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1) Ne legyen ragaszkodás semmilyen testi lényhez. Valaki testére emlékezni azt jelenti, hogy ördögi szellemekre emlékezni. Ezért, ne essetek senki nevének és formájának a csapdájába. Nektek még a saját testeteket is el kell felejtenetek.

2) Halmozzátok fel az örökkévaló bevételt a jövőért. Váljatok értelmessé és szívjátok az intellektusotokba a tudás pontjait. Értsétek meg azokat a dolgokat, amiket az Atya elmagyaráz, és aztán azokat magyarázzátok el másoknak.

Áldás:
Legyetek mester adományozók, akik felszabadulást és megváltást adnak az elkeseredett lelkeknek egy másodperc alatt.

Ugyanúgy, ahogy előkészületeket tesztek a fizikai évszakokért, és összegyűjtötök minden szolgálót, és anyagot, amin keresztül senkinek nem lennének nehézségei, és nem vesztegetnék el az idejüket, hasonló módon, most a végső évszak eljön értetek azért, hogy átadjátok a felszabadulást és megváltást az összes léleknek. Nektek nem szabad átadnotok a sorban-állás nehézségét az elkeseredett lelkeknek, nekik egyszerűen jönniük és menniük kellene. Ehhez váljatok örökké késszé. Most, maradjatok egy adományozó állapotában, túl az erőfeszítés megtételének életén. Legyetek mester adományozók, minden gondolatotokban és minden másodpercben, és folyamatosan adjatok.

Slogen:
Tartsátok az Úrat (Hazoor) jelen (hazir) az intellektusotokban, és minden elérés azt fogja mondani: „Igen, én Uram!” (Ji Hazoor).