05.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, minden, ami a tiétek, inkognitó és ezért nem szabad semmilyen külső magamutogatással rendelkeznetek. Őrizzétek meg az új királyságotok mámorát.

Kérdés:
Ti, gyermekek milyen erőfeszítést tesztek az emelkedett vallásotok és isteni tevékenységeitek megalapításáért (dharma és karma)?

Válasz:
Ti most erőfeszítést tesztek azért, hogy lemondjatok az öt bűnről, mert ezek bűnök tettek mindenkit korrupttá. Tudjátok, hogy ebben az időben mindenki korrupttá vált, és elmozdult az isteni vallásától, és tevékenységeitől. Az Atya átadja nektek a shrimatot és megalapítja az emelkedett vallásotokat és emelkedett isteni tevékenységeket. Ti legyőzitek a bűnöket azzal, hogy követitek a shrimatot, és emlékeztek az Atyára. Ti átadjátok önmagatoknak az uralkodás tilakját ezen a tanulmányon keresztül.

Ének:
Megtalálva Téged, megtaláltuk az egész világot. A föld és az ég mind hozzánk tartozik.

Om shanti.
Ti, legédesebb, szellemi gyermekek hallottátok ezt az éneket. Csak ti, szellemi gyermekek mondjátok azt, Baba. Gyermekek, tudjátok, hogy Ő a korlátlan Atya, az Egy, aki átadja nektek a korlátlan boldogságot, vagyis Ő mindenki Atyja. Az összes korlátlan gyermek, lélek folyamatosan emlékszik Rá. Ők ilyen, vagy olyan módon emlékeznek Rá. Ugyanakkor nem tudják, hogy meg tudják kapni a világ uralkodását attól a Legfelső Atyától, a Legfelső Lélektől. Ti tudjátok, hogy az aranykori világ uralkodása, amit az Atya átad nektek, állandó, megrázhatatlan és elmozdíthatatlan. Az a ti uralkodásotok 21 születésen át tart. Ott van a mi királyságunk az egész világ felett, és így azt senki nem tudja elvenni tőlünk. Azt senki nem tudja ellopni. A mi királyságunk megrázhatatlan, mert ott csak egy vallás van. Ott nincs dualitás. Az, az osztatlan királyság. Amikor ti, gyermekek halljátok ezt az éneket, nektek mámort kellene éreznetek a királyságotokkal kapcsolatban. Nektek ilyen dalokkal kellene rendelkeznetek az otthonaitokban. Minden, ami a tiétek, inkognitó, míg a fontos emberek sok külső show-val rendelkeznek. Ti nem rendelkeztek semmilyen külső magamutogatással. Láthatjátok, hogy ez az egy, akibe Baba belép, szintén hétköznapi. Gyermekek, megértitek, hogy itt az összes emberi lény igaztalan és piszkos tetteket hajt végre és ezért mondják azt rájuk, hogy oktalanok. Az intellektusuk teljesen be van zárva. Ti olyan értelmesek voltatok, ti voltatok a világ mesterei. Maya mostanra mindenkit olyanná tett, hogy nekik nincs semmilyen hasznuk. Az emberek sok bűnbánatot végeznek, és áldozati tüzeket tartanak azért, hogy megtalálják Istent, de semmit nem érnek el. Ők egyszerűen folyamatosan oly módon botladoznak napról-napra, hogy folyamatosan szerencsétlenné válnak. Az emberi lények minél tamopradhanabbá válnak, annál nagyobb a szerencsétlenség. A rishik és a munik, akikre emlékeznek, korábban tiszták maradtak. Ők azt mondták, neti, neti (se ez, se az). Ők mostanra tamopradhanná váltak és azt mondják, én Shiva vagyok, és ugyanez vonatkozik rád is (Shivoham, tatvam), vagy, hogy Ő mindenütt jelenvaló, és ott van mindenkiben. Azok az emberek egyszerűen csak azt mondják, Legfelső Lélek. Ők soha nem mondják azt, Legfelső Atya. A Legfelső Atyát mindenütt jelenvalónak nevezni helytelen. Ezért mondják azt, Ishwár, vagy Legfelső Lélek. Az a szó, Atya, soha nem lép be az intellektusukba. Még akkor is, ha néhány ember azt mondja, az is csak névleg van. Ha ők valóban hinnének abban, hogy Ő a Legfelső Atya, az intellektusuk ragyogna. Az Atya átadja nektek a mennyország örökségét. Ő a mennyei Isten, az Atya. Tehát, miért vagyunk még mindig a pokolban? Hogyan tudjuk most elérni a felszabadulást és az életben való felszabadulást? Ez nem lép be senki intellektusába. A lelkek tisztátalanná váltak. Először a lelkek szatopradhanok, és értelmesek. Aztán a lelkek keresztülmennek a sato, rajo és tamo állapotokon, és oktalanokká válnak. Ti mostanra értelmesekké váltatok. Baba most arra emlékeztet titeket, hogy amikor ott van Bharat új világa, az a ti királyságotok. Ott csak egy utasítás, egy nyelv, egy vallás, és az egy császár és császárnő királysága van. Aztán, a rézkorban elkezdődik a bűn ösvénye. Majd minden mindenki karmájától függ. Ti levedletek egy testet, és egy másikat öltötök a karmátoknak megfelelően. Az Atya azt mondja, én most olyan tetteket tanítok nektek, hogy megkapjátok az uralkodásotokat 21 születésre. Bár ott is rendelkeztek egy korlátolt apával, nincs tudásotok arról, hogy a királyságotoknak azt az örökségét a korlátlan Atyától kaptátok meg. Aztán, a rézkorban Ravan királysága elkezdődik, és a kapcsolatok bűnössé válnak. A születés, amit megkaptok, a karmátoknak megfelelő. Bharatban ott voltak az imádatra méltó királyok, és a királyok, akik imádkoztak. Az arany és ezüstkorokban mindannyian imádatra méltók. Ott, nincs imádat vagy odaadás. Amikor az odaadás ösvénye elkezdődik a rézkorban, akkor ugyanúgy, ahogy a király és a királynő imádókká és hívőkké válnak, így tesz az összes alattvaló is, stb. Mindegyik közül a legnagyobb királyok, akik a napdinasztiához tartoztak, és imádatra méltók voltak, aztán imádókká válnak. A bűntelenné válásotok jutalma 21 születésig tart. Aztán, az odaadás ösvénye elkezdődik. Ők templomokat építenek az istenségeknek és őket imádják. Ez csak Bharatban történik meg. A 84 születés története, amit az Atya elmond, szintén csak Bharat embereire vonatkozik. Azok, más vallásokból, később jönnek el. Aztán, ahogy a népesség növekszik, ők egyre többen vannak. A vallások variációinak megjelenése minden tekintetben különböző. A szokásaik és rendszereik is különbözőek. Minden ceremóniára szükség van az odaadás ösvényén, ugyanúgy, ahogy egy mag parányi, és a fa, ami abból felmerül, hatalmas. Ugyanúgy, ahogy egy fa leveleit nem lehet megszámolni, ott van a nagy kiterjedés az odaadásban. Ők folyamatosan olyan sok szentírást készítenek. Az Atya most elmondja nektek, gyermekeknek: Az odaadás ösvénye minden ceremóniájának véget kell érnie. Most emlékezzetek Rám, az Atyára. Ott van az odaadás befolyása. Az olyan gyönyörű és abban sok tánc, külső show, ének és kiadás van. Az Atya azt mondja, most emlékezzetek Rám és az örökségetekre. Emlékezzetek az eredeti, örökkévaló istenségi vallásotokra. Ti sok különböző típusú odaadást végeztetek születésről-születésen át. A szannyasik a lelkek lakhelyét, a fény elemét tekintik Istennek. Ők a brahm elemre emlékeznek. Valójában, amikor a szannyasik szatopradhanok, akkor elmennek és békében élnek a dzsungelekben. Az nem úgy van, hogy ők el fognak merülni a Brahm elemben. Ők abban hisznek, hogy azzal, hogy levetik a testeiket a brahm elemre való emlékezésben, el fognak merülni abban az elemben. Az Atya azt mondja, senki nem merülhet el a brahm elemben. A lelkek múlhatatlanok. Hogyan tudna egy lélek bármiben is elmerülni? Ők olyan sokat ütik a fejüket az odaadás ösvényén, de aztán néhányan azt mondják, hogy Isten biztosan el fog jönni ilyen, vagy olyan formában. Most kinek van igaza? Azt mondják, hogy ők a brahm elemmel fognak jógázni és abban elmerülnek. Azok, a háztartás vallásának ösvényén, azt mondják, hogy Isten biztosan el fog jönni ilyen vagy olyan formában, hogy megtisztítsa a tisztátalant. Ugyanakkor, az nem úgy van, hogy Ő onnan fentről fog tanítani inspiráción keresztül. Vagy a tanár otthon ülne és inspirálna mindenkit? Nincs olyan dolog, mint inspiráció. Semmi nem történik inspiráción keresztül. Bár azt mondják, hogy a pusztulás bekövetkezik Shankar inspirációján keresztül, valójában az rögzítve van a drámában. Nekik el kell készíteniük azokat a rakétákat, stb. Az csak egy névleges dicséret. Egyikük sem ismeri az őseik dicséretét. Még a vallásalapítókat is a gurujuknak nevezik. Ugyanakkor, ők egyszerűen csak megalapítják a vallásukat. Egy guru az, aki megváltást ad. A vallásalapítók eljönnek, hogy megalapítsák a vallásukat és aztán a dinasztiájuk (a követők) követik őket. Ők senkinek nem adnak megváltást. Ezért, miért kellene guruknak nevezni őket? Csak egy Guru van, akit mindenki számára a megváltás Adományozójának is neveznek. Csak Isten, az Atya jön el és ad mindenkinek megváltást. Ő felszabadulást és életben való felszabadulást ad. Senki nem tudja abbahagyni, hogy Rá emlékezzen. Nem számít, hogy egy feleség mennyire szereti a férjét, ő mégis így kiált, oh Isten, oh Ishwár, mert csak Ő mindenki számára a Megváltás Adományozója. Az Atya itt ül és elmagyarázza, hogy mindaz teremtés, hogy Ő a Teremtő, az Atya. Csak az egy Atya ad mindenkinek boldogságot. Egy testvér nem adhat egy örökséget egy testvérnek. Egy örökséget mindig egy apától kapnak. Én átadom mindannyitoknak, korlátlan gyermekek, a korlátlan örökségeteket. Ezért emlékszik Rám mindenki. Oh, Legfelső Atya, bocsáss meg nekem. Legyél velem kegyelmes. Ők semmit nem értenek. Az odaadás ösvényén olyan sok különböző módon imádják Őt. Ő is eljátssza a szerepét a drámának megfelelően. Az Atya azt mondja, én akkor jövök el, amikor hívnak engem. Ez a dráma előre elrendelt. Az én eljövetelem is rögzítve van a drámában. Én inspirálom az egy vallás megalapítását és a megszámlálhatatlan vallás pusztulását. Vagyis, az aranykor megalapítását, és a vaskor pusztulását. Én magamtól jövök el a saját időmben. Az odaadás ösvényének szerepe is ott van a drámában. Mivel az odaadás ösvénye szerepének most a végéhez kell érnie, most eljöttem. A gyermekek azt mondják, most megértem, hogy újból találkozom Veled 5.000 év után. Baba, Te beléptél Brahma testébe az előző ciklusban is. Ti csak ebben az időben kapjátok meg ezt a tudást. Azt újból nem kapjátok meg. Ez tudás, és az odaadás. A felemelkedés állapota a tudás jutalma. Azt mondják, hogy egy másodperc alatt meg tudjátok kapni az életben való felszabadulást. Janak megkapta az életben való felszabadulást egy másodperc alatt. Ott van a kifejezés: Ráde aztán anu Rádévé válik (azzá, aki majd a jövőben lesz). Ezen a tudáson keresztül Janak aztán anu Janakká, Szita apjává vált. Ők csak átadták azt a példát, de nem értenek semmit. Azt mondják, Janak elérte az életben való felszabadulást egy másodperc alatt. Csak egy Janak volt, aki elérte az életben való felszabadulást? Az életben való felszabadulás egy életet jelent, ami szabad Ravannak ettől a királyságától. Az Atya tudja, hogy most minden gyermek degradálttá vált. Nekik most meg kell kapniuk a megváltást. Degradáltból megkapják a felszabadulás és életben való felszabadulás magas státuszát. Először elmentek a felszabadulásba, és aztán az életben való felszabadulásba. A béke földjéről el fogtok menni a boldogság földjére. Az Atya elmagyarázta az egész ciklus titkait. Más vallások is eljönnek utánatok, és az emberi világ népessége eléri a teljes lecsúszás állapotát. Az eredeti, örökkévaló, istenségi fa teljes alapja lecsúszott. Az összes többi vallás még létezik. Bharatban egyetlenegy személy sem tekinti önmagát annak, aki az eredeti, örökkévaló, istenségi valláshoz tartozik. Ők az istenségi valláshoz tartoztak, de ebben az időben nem hisznek abban, hogy ők az istenségi valláshoz tartoztak. Az istenségek tiszták. Azt gondolják, hogy ők maguk nem tiszták. Mi, tisztátalan lények, hogyan nevezhetnénk önmagunkat istenségeknek? Az önmagukat hinduknak nevezni rendszere egy rendszer, ami megteremtődött a dráma tervének megfelelően. Még a népszámláláson is a hindu vallás oszlopába helyeznek minket. Még akkor is, ha ők gujaratiak, hindu gujaratiként jelölik őket. Legalább kérdezzétek meg tőlük, honnan jött a hindu vallás? Senki nem tudja. Ők egyszerűen azt mondják, hogy Krishna alapította meg a vallásukat. Mikor? A rézkorban. A rézkorban volt az, hogy elfelejtették a saját vallásukat és elkezdték önmagukat hinduknak nevezni. Ezért mondják azt, hogy az isteni vallásuk és tevékenységeik korrupttá váltak. Ott mindenki jó tetteket hajt végre. Itt mindenki piszkos tetteket hajt végre, és ezért mondják azt, az istenségi vallás és tettek korrupttá váltak. Most újból megalapítják az emelkedett vallást és az emelkedett isteni tevékenységeket. Ezért mondják azt nektek, hogy folyamatosan mondjatok le erről az öt bűnről. Ezek a bűnök fél cikluson át léteznek. Nektek most le kell mondanotok azokról egy születésre. Ehhez erőfeszítésre van szükség. Ti nem kaphatjátok meg a világ uralkodását anélkül, hogy valamennyi erőfeszítés tennétek. Csak, amikor emlékeztek az Atyára, fogjátok átadni önmagatoknak az uralkodás tilakját, vagyis csak akkor fogtok érdemessé válni egy királyságra. Minél többet maradtok emlékezésben és követitek a shrimatot, annál inkább fogtok a királyok királyaivá válni. A Tanár eljött, hogy tanítson benneteket. Ez az iskola, hogy egy emberi lényből istenséggé váljatok. Ő elmondja nektek egy hétköznapi emberből Narayanná válás történetét. Ez a történet nagyon jól ismert. Ezt a halhatatlanság történetének, az igaz Narayan történetének és a harmadik szem történetének is nevezik. Az Atya elmagyarázza az összes három jelentését. Az odaadás ösvényén sok történet van. Tehát, nézzétek meg, hogy milyen jó ez az ének. Baba minket az egész világ mestereivé tesz oly módon, hogy senki nem tudja elvenni tőlünk a mesternek lenni státuszát. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mindig maradjatok tudatában annak, hogy eszközök vagytok, hogy megalapítsatok egy utasítást, egy vallást és egy királyságot. Ezért, egységessé kell válnotok, és egy utasítást kell követnetek.

2. Annak érdekében, hogy átadjátok önmagatoknak az önuralkodás tilakját, tegyetek erőfeszítést azért, hogy lemondjatok a bűnökről. Fordítsatok teljes figyelmet a tanulmányra.

Áldás:
Rendelkezzetek az érzékfeletti öröm egy jogával, és tartsátok magatokat védetten Maya támadásától a trikaldarshi állapototokkal.

Az átmeneti kor különleges áldása és a Brahmin élet különlegessége az érzékfeletti öröm. Ezt nem lehet megtapasztalni semmilyen más korban. Ugyanakkor, annak érdekében, hogy megtapasztaljátok ezt a boldogságot, nektek védetten kell tartanotok önmagatokat Maya támadásától a trikaldarshi állapototokkal. Ha Maya ismételtem megtámad benneteket, nem lesztek képesek megtapasztalni az érzékfeletti örömöt, még akkor sem, ha akarjátok. Azokat, akik megtapasztalják az érzékfeletti örömöt, nem vonzhatja az érzékek boldogsága, mivel, azzal, hogy tudás teljesek, ők azt nagyon íztelennek találják.

Slogen:
Amikor egyensúly van a szolgálatban a karmán és a gondolatokon keresztül, képesek lesztek erőteljessé tenni az atmoszférát.