05.04.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a legszeretettebb Atya, az Ártatlan Úr, itt ül személyesen előttetek. Emlékezzetek Rá szeretettel, és az a szeretet növekedni fog és minden akadály véget fog érni.

Kérdés:
Nektek, Brahmin gyermekeknek mire kellene mindig emlékeznetek, hogy soha ne kövessetek el bűnös tetteket?

Válasz:
Bármilyen tettet hajtsak végre, mások, akik látnak engem, ugyanazt fogják tenni. Amikor erre emlékeztek, nem fogtok elkövetni bűnös tetteket. Ha bárki titokban bűnös tetteket hajt végre, az nem maradhat rejtett Daramraj előtt. Ő azonnal megtapasztalná a büntetést azért. Ahogy tovább fejlődtök, katonai törvények lesznek. Semmilyen tisztátalan lény nem ülhet titokban Indrának ebben az udvarában.

Ének:
Senki nincs olyan különleges, mint az Ártatlan Úr...

Om shanti.
Ti, legédesebb, szellemi gyermekek tudjátok, hogy a Szellemi Atya most átadja nektek a világ eleje, közepe és vége tudását. Az Ő neve, Ártatlan Úr. Egy apa nagyon ártatlan. Ő nagyon sok nehézséggel néz szembe egyszerűen azért, hogy felnevelje és gondoskodjon a gyermekeiről. Aztán, amikor azok felnőnek, mindent átad nekik, és elmegy a visszavonulásba. Abban hisz, hogy teljesítette a kötelességét, és most ez a gyermekeitől függ. Tehát, egy apa ártatlan. Az Atya most magyaráz nektek, mert Ő az Ártatlan Úr. Azt is elmagyarázza, hogy a korlátolt apák hogyan ártatlanok. Az korlátolt ártatlanság. Az az egy a Korlátlan Atya, az Ártatlan Úr. Ő eljön a legfelső régióból az öreg világba, és egy öreg testbe. Az emberek nem értik, hogyan tud belépni az öreg világba, és egy öreg testbe, és mivel ezt nem értik, ők behelyettesítették Krishna nevét, akinek tiszta teste van. Az a Gita, a védák és a szentírások újra megteremtődnek. Nézzétek meg, hogy Shiv Baba milyen ártatlan. Amikor eljön, Ő egy olyan érzést ad, mintha az Atya ülne itt. Ez a fizikai Baba is ártatlan. Nem rendelkezik egy szent sash-val, vagy tilakkal, mert ez a hétköznapi Baba egyszerűen Baba. Ti, gyermekek tudjátok, hogyan van az, hogy csak Shiv Baba adja át mindezt a tudást. Senki más nem rendelkezik erővel, hogy ezt átadja. Napról-napra a gyermekek szeretete növekedni fog. Minél többet emlékeztek az Atyára, a szeretetek annál jobban növekszik. Az Atya a legszeretettebb. Nem csak most, ebben az időben, de az odaadás ösvényén is Őt tekintettétek a legszeretettebbnek. Azt mondtátok, Baba, amikor eljössz, mindenki mástól elszakítjuk a szeretetünket, és csak Téged fogunk szeretni. Most ezt megértitek, de Maya nem engedi meg nektek, hogy ilyen nagy szeretettel rendelkezzetek. Maya nem akarja, hogy elhagyjátok, és helyette az Atyára emlékezzetek. Azt akarja, hogy test tudatosak legyetek, és őt szeressétek. Ez az, amit Maya akar, és ezért teremt olyan sok akadályt. Nektek túl kell mennetek az akadályokon. Nektek, gyermekeknek legalább valamennyi erőfeszítést tennetek kell. Csak azzal kapjátok meg a jutalmat, hogy erőfeszítést tesztek. Tudjátok, hogy mennyi erőfeszítést szükséges tennetek azért, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Először is, adományozzátok a bűnöket, és másodsorban adományozzátok a tudás örökkévaló gazdagságának ékszereit, amiket megkaptok az Atyától. Ezzel az örökkévaló gazdagsággal van az, hogy ilyen gazdaggá váltok. A tudás a ti bevételetek forrása. Az a szentírások filozófiája, míg ez szellemi tudás. Az emberek olyan sokat keresnek azzal, hogy olvassák a szentírásokat. Ők a Grantot elhelyezik egy kis mélyedésbe, abból egy keveset felolvasnak, és az nekik meghozza a bevételt. Az nem a helyes tudás. Csak az egy Atya adja át nektek a helyes tudást. Amíg nem kapják meg ezt a szellemi tudást, ők csak a szentírások filozófiájával rendelkeznek az intellektusukban. Nem hallgatnak meg benneteket. Ti nagyon kevesen vagytok. Az 100%-ig biztos, hogy ti, gyermekek megkapjátok ezt a szellemi tudást a Szellemi Atyától. A tudás a bevételetek egy forrása. Nagy gazdagságot kaptok. A jóga az egészségetek forrása, vagyis egy testet kaptok, ami szabad a betegségtől. A tudáson keresztül gazdagságot kaptok. Ez a két fő tantárgy. Néhányan nagyon jól önmagukba szívják a tudást, míg mások kevesebbet szívnak önmagukba, és így sorszám szerint kevesebb gazdagságot kapnak. Ők büntetést tapasztalnának, és aztán megkapják a státuszukat. Azzal, hogy nem maradnak emlékezésben teljesen, a bűneik nem semmisülnek meg. Aztán, büntetést kell tapasztalniuk, és a státusz is megsemmisül, ugyanúgy ahogy egy iskolában. Ez korlátlan tudás. A csónakotok keresztülmegy ezzel a tudással. Abban a tudásban az emberek azért tanulnak, hogy ügyvédekké, orvosokká, vagy mérnökökké váljanak. Itt csak egy tanulmány van. A jógán és tudáson keresztül örökké egészségessé és gazdaggá váltok. Hercegek lesztek. Aztán, az aranykorban nincsenek ügyvédek, vagy bírók, stb. Ott még Daramrajra sincs szükség. Ott nem létezik egy anyaméh börtönének a büntetése, vagy Daramraj földje. Ti nagyon boldogok maradtok egy anyaméh palotájában. Itt egy anyaméh börtönében büntetést kell megtapasztalni. Csak ti, gyermekek értitek most meg ezeket a dolgokat. Emberi lények voltak azok, akik megalkották a szanszkrit verseket a szentírásokban. Néhányan megkérdezik, mi lesz az aranykor nyelve? Az Atya elmagyarázza, az lesz, ami az istenségek nyelve. Annak a helynek a nyelve sehol máshol nem létezhet. Az nem lehetséges, hogy ott szanszkrit nyelv legyen. Az istenségek, és a tisztátalan emberi lények nem rendelkezhetnek ugyanazzal a nyelvvel. Bármilyen legyen annak a helynek a nyelve, az lesz ott. Nincs arra szükség, hogy ilyeneket kérdezzetek. Először is, legalább igényeljétek az örökségeteket az Atyától. Bármi történt az előző ciklusban, ugyanaz fog történni. Először is, igényeljétek az örökségeteket. Ne kérdezzetek semmi másról. Achcha. Ha nem 84 születés, csak 80, vagy 82, nem számít. Tegyétek azokat a dolgokat félre. Az Atya azt mondja, emlékezzetek Alfára. Ti biztosan megkapjátok a mennyország uralkodását, ugye? Megszámlálhatatlanszor igényeltétek a mennyország uralkodását. Nektek le kell jönnötök a tetejéről. Ti most a tudás mester óceánjaivá, és a boldogság mester óceánjaivá váltok. Erőfeszítést tesztek. Baba teljes. Az Atya bármilyen tudással rendelkezzen, a gyermekek is rendelkeznek azzal. Ugyanakkor, benneteket nem neveznének óceánoknak. Csak egy óceán van, de annak sok nevet adtak. Ti folyók vagytok, amik felmerültek a tudás óceánjából. Ti manszarovárok és folyók vagytok. A folyóknak neveket adnak. A Brahmaputra folyó nagyon nagy. Kalkuttában ott van az óceán és a folyók találkozója. Azt hívják a gyémánt kikötőnek. Ti, Brahma szájon keresztül született teremtése, olyanokká váltok, mint a gyémántok. Egy hatalmas találkozó történik. Baba belép Brahma testébe, és találkozik a gyermekekkel. Ezeket a dolgokat mind meg kell érteni. Ugyanakkor, Baba azt mondja, manmanabhav. Továbbra is emlékezzetek Babára. Ő a legszeretettebb, minden kapcsolat szaharinja. Minden más kapcsolat bűnökön alapszik. Azokon keresztül szomorúságot kapnak. Baba átadja nektek mindennek a viszonzását. Ő átadja nektek az összes kapcsolat szeretetét. Ő nektek olyan nagy boldogságot ad. Senki más nem ad nektek ennyi boldogságot. Még akkor is, ha valaki azt átadja nektek, az csak ideiglenes időszakra lenne. A szannyasik úgy utalnak a boldogságra, hogy az olyan, mint egy varjú ürüléke. A szomorúság földjén biztosan csak szomorúság lenne, ugyanakkor ti, gyermekek tudjátok, hogy megszámlálhatatlanszor eljátszottátok ezt a szerepet. Ott kellene lennie a törődésnek is, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Tegyetek sok erőfeszítést, hogy ne bukjatok el. Ha egy jó számmal mentek át, egy magas státuszt igényeltek, és boldogságot tapasztaltok. Nem mindenki lehet ugyanolyan. Mindez attól függ, hogy valaki mennyi jógával rendelkezik. Sok gopika van, akik soha nem találkoztak még az Atyával. Ők olyan elszántak, hogy találkozzanak az Atyával. A szentekkel, vagy bölcs emberekkel való találkozásban nincs ott az az elszántság. Itt ti eljöttök, hogy találkozzatok Shiv Babával. Ez egy csodálatos dolog. Otthon ültök, és emlékeztek az Atyára. Shiv Baba, én a Te gyermeked vagyok. A lélek mindenre emlékszik. Ti, gyermekek tudjátok, hogy igénylitek az örökségeteket Shiv Babától, minden ciklusban. Ugyanaz az Atya újból eljött egy ciklus után. Ezért, ti nem tudtok megmaradni anélkül, hogy Őt lássátok. A lélek tudja, hogy Baba eljött. Az emberek megünneplik Shiva születésnapját, de semmit nem értenek. Semmit nem értenek abból, hogy Shiv Baba hogyan jön el, és tanít. Ők egyszerűen csak névleg ünneplik meg Shiva születésnapját. Ők még ezért szünnapot sem tartanak. Nem adnak fontosságot az Egynek, aki átadta nektek az örökségeteket. Helyette azon egy nevét dicsőítik, aki megkapta az örökséget (Krishna). Ő különösen eljött, és Bharatot mennyországgá tette. Mindenki más megkapja a felszabadulást. Mindenki azt akarja. Tudjátok, hogy a felszabadulás után megkapjátok az életben való felszabadulást. Az Atya eljön, és szabaddá tesz benneteket Maya kötésétől. Az Atyát hívják mindenki számára a Megváltás Adományozójának. Mindenki megkapja az életben való felszabadulást, sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesznek. Az Atya azt mondja, ez a világ tisztátalan, a szomorúság földje. Az aranykorban olyan nagy a boldogság. Azt hívják bahisztnak (a mennyországnak). Allah miért teremtette meg bahisztot? Ő azt csak azoknak teremtette meg az iszlám vallásból? A saját nyelvüknek megfelelően néhányan azt bahisztnak, és mások mennyországnak nevezik. Tudjátok, hogy a mennyországban csak Bharat van. Ezek a dolgok mind megülnek nektek, gyermekeknek az intellektusában, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Egy muzulmán azt mondta, hogy ő el akar menni Allah kertjébe. Azok mind víziók voltak. Azok is mind előre rögzítve vannak a drámában. Bármi történik a drámában, ahogy egy másodperc elmúlik, azt mondják, hogy az az előző ciklusban is megtörtént. Ti nem tudjátok, hogy holnap mi fog történni. Nagy hitnek kell lennie a drámában, hogy ne legyen miért aggódni. Baba átadta nektek azt az utasítást: Állandóan csak rám emlékezzetek, és emlékezzetek az örökségetekre. Mindenkinek meg kell halnia. Senki nem fog hátra maradni senkiért. A halál eljön, és a lélek elmegy. Még sírásra sem lesz idő. Nem fog felmerülni semmilyen hang. Manapság az emberek rituálékat hajtanak végre egy halott test hamvaival. Ők abban hittel rendelkeznek. Mindaz az idő elvesztegetése. Abban mi van? A por porrá lesz. Bharat azon keresztül tisztává fog válni? Az emberek bármit tegyenek a tisztátalan világban, mindaz csak tisztátalanná teszi őket. Az emberek sokat adományoznak, és jótékonykodnak. Bharat tisztává vált? Nektek le kellett jönnötök a létrán. Az aranykorban a napdinasztiává váltatok, és aztán le kellett jönnötök a létrán. Ti fokozatosan lejöttök a létrán. Az emberek bármilyen tapasyát végezzenek, vagy áldozati tüzeket tartsanak, ők annak megkapják az ideiglenes gyümölcsét a következő születésükben. Bárki, aki helytelen tetteket hajt végre, szintén megkapja annak a viszonzását. A korlátlan Atya tudja, hogy Neki el kell jönnie, hogy tanítsa a gyermekeket. Ő egy hétköznapi testet vett. Nincs arra szükség, hogy feltegyetek egy tilakot. A hívők feltesznek egy nagy tilakot, de ők olyan sokat csalnak. Baba elmondta, hogy Ő belép egy hétköznapi testbe és tanítja a gyermekeket. Ő a visszavonulás állapotában van. Az emberek miért helyezték be Krishna nevét? Ők nem rendelkeznek intellektussal, hogy ezt megítéljék. Baba intellektust adott nektek, gyermekeknek, amivel meg tudjátok ítélni a helyest és a helytelent. Az Atya azt mondja, áldozati tüzeket tartottatok, tapasyát végeztetek, adományoztatok, jótékonykodtatok, és olvastátok a szentírásokat is. Van bármi is azokban a szentírásokban? Én tanítottam nektek Raja jógát, és adtam át a világ uralkodását, vagy Krishna tette ezt? Ítéljétek meg. Azt mondjátok, Baba, Te elmondod ezt a tudást. Krishna egy fiatal herceg. Ő hogyan tudná elmondani ezt a tudást? Baba, a Te Rája jógádon keresztül van az, hogy ezzé váltunk. Az Atya azt mondja, a testnek nincs garanciája. Sok erőfeszítést kell tenni. Néha Baba hallja a híreket arról, hogy ez és ez egy nagyon jó és hittel teli intellektussal rendelkezik. Én azt mondom, benne egyáltalán nincs semmilyen hit. Azok, akik olyan sok szeretetet kaptak, ma már nincsenek itt. Baba mindenkivel nagy szeretettel van kapcsolatban. Bármilyen tettet hajtsak végre, mások, akik látnak engem, ugyanazt fogják tenni. Néhányan elmerülnek a bűnben, és aztán titokban eljönnek, és itt ülnek. Baba gyorsan elmondja a transzmessengernek. Azok, akik ilyen tetteket hajtanak végre, folyamatosan nagyon érzékennyé válnak. Nem lesznek képesek arra, hogy a jövőben tovább folytassák. Végén, az érzékeny időszakban, amikor valaki valamilyen helytelen dolgot tesz, akkor azért ott lesz a rögtönítélő bíróság számukra. Ahogy tovább fejlődtök, sokat fogtok látni abból, amit Baba tesz. Baba senkit nem büntet meg. Ő azt Daramrajon keresztül teszi. A tudásban az inspiráció nem kérdéses. Az összes emberi lény azt mondja Istennek: ó Tisztító, jöjj és tisztíts meg minket. Minden lélek kiált a szervein keresztül. Az Atya a Tudás Óceánja. Ő rendelkezik az árukészlet nagy variációjával. Senki más nem rendelkezik egy ilyen árukészlettel. Krishna dicsérete teljesen más. Azok (Lakshmi és Narayan) hogyan váltak azzá? Az Atya tanításain keresztül. Az Atya az, aki azzá tesz benneteket. Az Atya eljön, és elmagyarázza nektek a tettek, a bűnös tettek, és semleges tettek filozófiáját. A harmadik szemetek mostanra megnyílt. Tudjátok, hogy ez 5.000 év kérdése. Nektek most haza kell térnetek. Nektek el kell játszanotok a szerepeiteket. Ez az önmegismerés diszkosza. A ti nevetek: az önmegismerés diszkosza forgatója, Prajapita Brahma kumarok és kumarik, a Brahmin klán dísze. Több százezren fogtok az önmegismerés diszkosza forgatóivá válni. Ti olyan sok tudást tanultok. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ez az időszak nagyon érzékeny, ezért nem szabad végrehajtanotok semmilyen helytelen tettet. Őrizzétek meg a tudatosságotokban a tettek, a semleges tettek és bűnös tettek filozófiáját, és állandóan hajtsatok végre emelkedett tetteket.

2. A jógán keresztül tegyétek a testeteket szabaddá a betegégtől az összes időkre. Emlékezzetek a legszeretettebb Atyára. Adományozzátok a tudás örökkévaló ékszereit, amiket megkaptok az Atyától.

Áldás:
Váljatok szabaddá a test tudatosságtól és kapjatok tiszteletet az egész világtól azzal, hogy stabilak maradtok az öntiszteletetekben.

Ennek a tanulmánynak a fő célja, hogy elszakadottak legyetek a testi tudatosságtól, és lélek tudatossá váljatok, és a módszer, hogy elszakadottak legyetek, és szabadok a testi tudatosságtól az, hogy állandóan stabilak maradtok az öntiszteletetekben. Azzal, hogy stabilak maradtok az átmeneti kor és a jövő öntiszteletének sok típusa közül bármelyikben, a testi tudatosságotok folyamatosan véget fog érni. Azok, akik stabilak maradnak az öntiszteletükben, automatikusan tiszteletet kapnak mindenkitől. Azok, akik állandóan stabilak maradnak az öntiszteletükben, világ császárokká válnak, és tiszteletet kapnak az egész világtól.

Slogen:
Képesnek lenni szétolvasztani önmagatokat az időnek megfelelően, jelenti azt, igaz arannyá válni.