05.05.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, a ti szeretetek az egy Atya iránt van azért, mert a korlátlan örökséget kapjátok meg Tőle. Azt mondjátok Neki szeretettel, „Az én Babám!”.

Kérdés:
Miért van az, hogy az emberek által mondott szavak összehasonlíthatatlanok azokkal, amiket az Atya mond?

Válasz:
Azért, mert minden egyes szó, amit az Atya mond egy emelkedett verzió. Akik ezeket az emelkedett verziókat hallgatják, azok nagyszerűvé válnak; ők válnak a legemelkedettebb emberekké. Az Atya emelkedett verziói gyönyörű virágokká tesznek benneteket. Azok a szavak, amiket emberi lények mondtak nem emelkedett verziók. Valójában emiatt jöttetek lefelé.

Ének:
Bár a világ lehet, hogy megváltozik, de mi állandók maradunk.

Om shanti.
Az ének első sorának jelentősége van. De az ének többi része használhatatlan. Hasonló azokhoz a fogalmakhoz, „Isten beszél”, „Manmanabhav” és „Madhiajibhav”, amik a Gitában korrektek. Azt nevezik úgy, hogy egy zsák lisztben egy csipetnyi só. Ti, gyerekek nagyon jól tudjátok, hogy ki Isten. Shiv Babát nevezik Istennek. Shiv Baba eljön és megteremti Shivalayat. Hova jön? A bordélyházba. Ő saját Maga eljön, és azt mondja: Ó, Én legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált szellemi gyerekeim. Ti, lelkek vagytok azok, akik hallgatjátok Őt. Ti, lelkek tudjátok, hogy múlhatatlanok vagytok, és hogy a testetek múlandó. Mi, lelkek most ezeket az emelkedett verziókat hallgatjuk, amiket a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek mond el. Egyedül a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek mond emelkedett verziókat, amik bennünket emelkedett emberi lényekké tesznek. A nagy lelkek, a guruk, stb., közül egyik sem mond emelkedett verziókat. Amikor azt mondják, „Shivohum” az sem egy igaz verzió. Most az Atyától az emelkedett verziókat hallgatjátok, és gyönyörű virágokká váltok. Nagyon nagy a különbség a tüskék és a virágok között. Ti, gyerekek most tudjátok, hogy nem egy emberi lény, aki hozzátok beszél. Shiv Baba jelenleg ebben a valakiben van. Ő is egy lélek, de Őt a Legfelső Léleknek nevezik. A tisztátalan lelkek most így kiáltanak: Ó Legfelső Lélek jöjj el! Gyere és tisztíts meg bennünket! Ő a Legfelső Atya, az Egyetlen, aki bennünket a legfelső lényekké tesz. Ti minden emberi lény közül a legemelkedettebbekké váltok olyanokká, akiket istenségeknek neveznek. Az a fogalom, „Legfelső Atya” nagyon édes. Amikor arra hivatkoznak, hogy Ő mindenütt jelenvaló, abban nincs édesség. Közületek nagyon kevesen vannak, akik belülről nagyon nagy szeretettel emlékeznek az Atyára. A fizikai férjek és feleségek fizikálisan emlékeznek egymásra. Itt nektek, lelkeknek nagyon nagy szeretettel kell emlékeznetek a Legfelső Lélekre. Az imádat ösvényén nem imádhatják olyan nagy szeretettel Őt. Az, nem az a szeretet. Hogyan szerethetnék Őt, amikor nem ismerik? Nektek, gyerekeknek most nagyon nagy szeretetek van Iránta. Ti, lelkek most azt mondjátok: Az én Babám! Minden lélek testvér. Minden egyes testvér azt mondja, hogy Baba nekünk átadta a saját bemutatását. Azonban azt nem neveznék szeretetnek. Olyan valaki iránt lenne szeretetek, akitől valamit kaptok. A gyerekeknek szeretetük van az apjuk iránt azért, mert egy örökséget kapnak tőle. Ha nagyobb az örökség, akkor a gyerekeinek nagyobb szeretete lenne. Ha az apjuknak nincs semmilyen tulajdona, de a nagyapának van, akkor nem lenne olyan nagy szeretet az apa iránt. Biztos, hogy több szeretet lenne a nagyapa iránt azért, mert abban hisznek, hogy valamennyi pénzt kapnak majd tőle. Most ez az Egyetlen a korlátlan Atya. Ti, gyerekek tudjátok, hogy az Atya most tanít titeket. Ez nagy boldogság dolga: Isten az Atyám. Senki nem tudja, hogy az Atya a Teremtő. Mivel nem ismerik Őt, ezért magukat az Atyának nevezik. Ha megkérdeztek egy gyereket, hogy ki az apja, akkor végül is azt mondaná, „Én vagyok”. Ti, gyerekek most tudjátok, hogy az Egyetlen biztosan minden apák Atyja. A korlátlan Atyának, akit most megtaláltunk, nincs saját apja. Az a Magasak közt Legmagasabb Atya. Éppen ezért nektek, gyerekeknek belül nagyon boldogoknak kéne lennetek. Amikor az emberek elmennek azokra a zarándoklatokra, akkor nincs az a nagy boldogság azért, mert ott nincs elérés. Ők egyszerűen csak odamennek, hogy egy víziójuk legyen. A semmiért nagyon sokat botladoznak. A homlokukat „elkoptatják”, és minden pénzüket felhasználják. Nagyon sok pénzt költenek, és mégsem érnek el semmit sem. Ha az imádat ösvényén bevételre tennének szert, akkor Bharat emberei olyan gazdaggá válnának. Több milliárd rupeet költenek templomok, stb., építésére. Somnathnak nem csak egy temploma van: Minden egyes királynak van egy temploma. Ti nagyon sok gazdagságot kaptatok. 5000 évvel ezelőtt, a világ mestereivé tettek benneteket. Egyedül az Atya mondja ezt. 5000 évvel ezelőtt raja jógát tanítottam nektek, és arra késztettelek titeket, hogy olyanokká váljatok. Nézzétek meg, hogy mostanra mivé váltatok. Ennek be kéne lépni az intellektusotokba. Mi olyan emelkedettek voltunk. 84 születést véve most a padlón vagyunk; olyan értéktelenekké váltunk, mint a kagylók. Most el fogunk menni Babához, aki bennünket a világ mestereivé tesz. Ez az egyedüli zarándoklat, ahol a lelkek az Atyjukkal találkoznak. Éppen ezért belül annak a szeretetnek kéne lenni. Amikor ti, gyerekek eljöttök ide, akkor az intellektusotokban annak a tudatosságnak kéne lenni, hogy ahhoz az Atyához mentek, akitől újból megkapjátok a világ feletti uralkodást. Az Atya nekünk tanításokat ad: Gyerekek, szívjátok magatokba az isteni erényeket. Emlékezzetek Rám, az Atyára, a Mindenható Hatalomra, a Tisztítóra! Én minden egyes ciklusban eljövök, és azt mondom nektek: Állandóan egyedül Rám emlékezzetek, és a bűneitek feloldozásra kerülnek. Be kéne, hogy lépjen a szívetekbe, hogy a korlátlan Atyához fogtok menni. Az Atya azt mondja: Én inkognitó vagyok. A lélek azt mondja: Én inkognitó vagyok. Ti megértitek, hogy Shiv Babához és Brahma Dadához mentek; ők összekapcsoltak. Mi találkozni fogunk az Egyetlennel, aki bennünket a világ mestereivé tesz. Korlátlan belső boldogságnak kéne lenni. Amikor elhagyjátok az otthonotokat, hogy eljöjjetek ide, Madhubanba, akkor a boldogságnak bugyborékolni kéne bennetek. Az Atya eljött, hogy tanítson bennünket, és megmutassa a módszert, hogy magunkba szívjuk az isteni erényeket. Amikor elhagyjátok az otthonotokat, akkor ennek a boldogságnak kéne bugyborékolni bennetek. Amikor egy lány elmegy, hogy találkozzon a jövőbeli férjével, akkor ékszereket stb., vesz fel, és az arca virágzik; az arca virágzik, hogy bánatot kap. A ti arcotok azért virágzik, mert állandó boldogságot kaptok. Éppen ezért nagyon boldognak kéne lennetek, hogy eljöttök, hogy egy ilyen Atyával találkozzatok. Mi megtaláltuk a korlátlan Atyát. Amikor elmegyünk az aranykorba, akkor a fokaink csökkenni fognak. Ti, Brahminok most Isten gyermekei vagytok. Isten itt ül, és tanít titeket. Ő az Atyánk és a Tanárunk is. Ő tanít és megtisztít bennünket, és aztán hazavisz Magával. Mi, lelkek most felszabadultak vagyunk Ravannak ebből a piszkos királyságából. Belül nagyon nagy boldogságnak kéne lenni. Mivel az Atya a világ mestereivé tesz benneteket, ezért nagyon jól kéne tanulnotok. Amikor a diákok jól tanulnak, akkor jó jegyekkel mennek át. A gyerekek azt mondják: Baba, én Shri Narayanná fogok válni. Ez az igaz Narayanná válás igaz története. Egy hétköznapi emberből Narayanná változás története. Azokat a hamis történeteket születésről-születésre meghallgattátok. Csak egyszer, ebben az időben hallgatjátok meg az Atyától az igaz történetet. Aztán az folyamatos az imádat ösvényén. Azt mondják, hogy Shiv Baba éjszaka vett születést, és így a születésnapját évről-évre megünnepelik. Azonban senki nem tudja, hogy mikor jött el, vagy mit tett, amikor eljött. Achcha. Megünnepelik Krishna születésnapját is. De nem tudják, hogy ő mikor jött, hogy hogyan jött, vagy egyáltalán, mit tett. Azt mondják, hogy ő Kans földjéről jött. Hogyan vehetne születést egy tisztátalan földön? Nektek, gyerekeknek olyan boldogoknak kellene lennetek, hogy a korlátlan Atyához mentek. Néhányan elmondják a tapasztalataikat, ahogy ez és ez a nyíl elérte őket, és azt mondták nekik, hogy Baba eljött. Attól a naptól kezdve folyamatosan csak az Atyára emlékeznek. Ez a zarándoklat számotokra azért van, hogy elmenjetek mindenki közül a legnagyszerűbb Atyához. Baba él és eljön, hogy találkozzon a gyerekeivel. Azok a zarándoklatok fizikaiak. Itt az Atya él. Mint ahogy mi, lelkek a testünkön keresztül beszélünk, így az Atya, a Legfelső Lélek is egy testen keresztül kell, hogy beszéljen. Ez a tanulmány a megélhetésetekért van 21 születésre. Más tanulmányok csak egy születésért vannak. Tehát milyen tanulmányt kéne tanulmányoznotok, és milyen foglalkozásotoknak kéne lenni? Az Atya azt mondja: Végezzétek mindkettőt! Nem szabad, hogy elhagyjátok az otthonotokat és a családotokat, és elmenjetek az erdőbe élni, mint ahogy azt a sannyasik teszik. Ez a családi ösvény. Ez a tanulmány mindkettőért van. Nem mindenki fog tanulni. Néhányan nagyon jól fognak tanulni, mások kevésbé. A nyíl néhánynál azonnal célba ér, ellenben mások folyamatosan úgy fognak beszélni, mintha bolondok lennék. Néhányan azt mondják: Én megpróbálom megérteni. Mások azt mondják: Ezeket a dolgokat úgy kell megérteni, hogy valahol magányban ülök. Aztán kimennek és eltűnnek. Ha a tudás nyila valakit elér, azonnal megért mindent. Néhányan azt mondják, hogy nincs idejük. Abból megérthetitek, hogy a nyíl nem érte el őket. Nézzétek meg, ahogy Baba azonnal, mindent ott hagyott, amikor a nyíl elérte őt. Hitt abban, hogy egy uralkodást fog kapni. Éppen ezért azt gondolta: „Mindez mi azzal összehasonlítva? Én az Atyától a királyságot akarom igényelni.” Az Atya azt mondja: Most végezzétek el az üzleteteket, stb., de gyertek, és mindezt nagyon jól értsétek meg egy hét alatt. A családotokról gondoskodnotok kell, és fenntartást kell adnotok a teremtményeteknek. Azok az emberek (sannyasik) megteremtik a családjukat, majd utána elhagyják az otthonukat és elszaladnak. Az Atya azt mondja: Ti megteremtettétek a teremtményeteket, éppen ezért nagyon jól gondoskodjatok róluk. Ha a feleségetek és a gyereketek meghallgat benneteket, akkor szófogadók és méltók. Ha nem, akkor szófogadatlanok és méltatlanok. Elmondhatjátok, hogy kik a méltók, és kik a méltatlanok. Az Atya azt mondja: Ha követitek a shrimatot, akkor emelkedetté váltok, különben nem kaphattok egy örökséget. Váljatok tisztává, váljatok méltó gyerekekké, és dicsőítsétek az Atya nevét. Egyszer, amikor a nyíl célba talált, akkor azt fogják mondani: Ez az! Most egy igaz bevételre fogok szert tenni. Az Atya eljött, hogy elvigyen titeket Shivalayaba. Nektek is méltókká kell arra válnotok, hogy elmenjetek Shivalayaba. Ebben erőfeszítés van. Mondjátok nekik: Most emlékezzetek Shiv Babára. A halál ott áll előttetek. Nekik is hasznot kell kapniuk. Mondjátok nekik: Most emlékezzetek az Atyára, és a bűneitek feloldozásra kerülnek. Nektek, lányoknak az a kötelességetek, hogy mind a családotokat, mind a törvény szerinti családotokat felemeljétek. Mivel meghívtak benneteket oda, ezért kötelességetek, hogy hasznot hozzatok nekik. Váljatok kegyelmessé. Mutassátok meg a tisztátalan, tamopradhan emberi lényeknek a módszert ahhoz, hogy satopradhanná váljanak. Tudjátok, hogy minden biztosan újból öreggé válik. A pokolban minden lélek tisztátalan. Éppen ezért elmennek a Gangeszbe, hogy megtisztuljanak. Azonban először is megértőkké kell őket tenni, hogy értsék meg, hogy tisztátalanok, és ezért tisztává kell válniuk. Az Atya azt mondja a lelkeknek: Emlékezzetek Rám, és a bűneitek feloldozásra kerülnek. Adjátok át minden bölcsnek és szent embernek az üzenetemet: Az Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám! Az ötvözet a lelkekből a jógának ezen a tüzén, vagy az emlékezés zarándoklatán keresztül folyamatosan el fog távolítódni. Aztán megtisztultok és visszajöttök Velem. Én mindannyitokat haza foglak vinni Magammal. Egy skorpió folyamatosan előrehalad egész addig, amíg valami lágyhoz nem ér, és aztán azt megszúrja. Mit érne el avval, ha egy követ szúrna meg? Ti átadhatjátok az Atya bemutatását is. Az Atya elmondta nektek, hogy hol vannak a hívei. Ők Shiva templomaiban, Krishna templomaiban és Lakshmi és Narayan templomaiban vannak. A hívők folyamatosan imádnak Engem. Ők is a gyerekeim. Ők is megkapták Tőlem a királyságot, de mostanra imádatra méltókból imádókká váltak. Ők az istenségek imádói is. Az egyes számú imádat Shiva hamisítatlan imádata. Miközben fokozatosan elbuknak, elkezdik az elemeket imádni. Könnyű magyarázni Shiva imádóinak: Ez Shiv Baba, minden lélek Atyja. Ő átadja nekünk a mennyországbeli örökségünket. Az Atya azt mondja: Most emlékezzetek Rám, és a bűneitek feloldozásra kerülnek. Én átadom nektek ezt az üzenetet. Az Atya azt mondja: Én vagyok a Tisztító, a Tudás Óceánja. Én ezt a tudást átadom nektek. Jógát is tanítok nektek azért, hogy megtisztítsalak titeket. Ezt az üzenetet Brahma testén keresztül adom nektek: Emlékezzetek Rám! Emlékezzetek a 84 születésetekre. A templomokban, valamint a kumba mélákon is meg fogjátok találni a hívőket. Azt ott elmagyarázhatjátok, hogy vajon a Gangesz, vagy a Legfelsőbb Lélek a Tisztító: Éppen ezért nektek, gyerekeknek boldogoknak kéne lennetek avval kapcsolatban, hogy ki az, akihez mentek. Ő ilyen hétköznapi. Milyen pompát kéne Neki kinyilvánítani? Shiv Babának, mit kéne tennie, hogy egy nagyszerű személynek tűnjön? Ő nem hordhat sáfrány színű díszruhát. Az Atya azt mondja: Én egy hétköznapi testet veszek. Adjatok nekem tanácsot, hogy mit tegyek? Ezt a szekeret, hogyan kéne feldíszíteni? Amikor meglovagolják Husszein lovát, akkor azt nagyon gyönyörűen feldíszítik. Itt Shiv Baba szekerét egy bikaként ábrázolják. Egy bikának a homlokára Shiva kör alakú képmását teszik. Shiv Baba hogyan léphetne be egy bikába? Miért mutatnak a templomokban egy bikát? Azt mondják, hogy az Shankar szekere. Shankarnak a szubtilis régióban lenne egy szekere? Mindaz az imádat ösvényéhez tartozik, és fix a drámában. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ígérjétek meg magatoknak: 1) Most igaz bevételre fogtok szeret tenni. 2) Magatokat méltóvá fogjátok tenni, hogy elmenjetek Shivalayaba. 3) Méltó gyerekekké fogtok válni azzal, hogy követitek a shrimatot és dicsőítitek az Atya nevét.

2. Váljatok kegyelem teljesekké, és a tamopradhan emberi lényeket tegyétek satopradhanná. Hozzatok mindenkinek hasznot. Mindenkit emlékeztessetek az Atyára, mielőtt a halál eljön.

Áldás:
Váljatok nagyszerűkké a szolgálatban a „Ha ji” (igen, valóban) leckéjével, és váljatok méltókká arra, hogy megkapjátok mindenki áldását.

Miközben boldogan és lelkesen szolgálatot végeztek, legyetek arra is figyelemmel, hogy a szolgálatot milyen módon végezitek azért, hogy megkapjátok mindenki áldását, mert ahol áldások vannak, ott nincs kemény munka. Most egyszerűen csak legyen az a célotok, hogy áldásokat kapjatok azoktól, akikkel kapcsolatba kerültök. A „Ha ji” leckéje azt jelenti, hogy áldásokat kapni. Még ha valaki rossz is, akkor se nyomjátok őt le még jobban, azt mondva, hogy rossz, hanem adjatok neki támaszt és tegyétek képessé arra, hogy felálljon. Legyetek együttműködők, és akkor áldásokat fogtok kapni az elégedettségükből. Akik nagyszerűvé válnak abban, hogy áldásokat kapjanak, azok automatikusan nagyszerűvé válnak.

Slogen:
Azzal együtt, hogy keményen dolgoztok, tartsátok meg azt a célt is, hogy keménnyé (erőssé) váltok az állapototokban is.