05.05.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, amikor követitek az Atya shrimatját, senki nem okozhat nektek szomorúságot. Ravan az, aki nektek szomorúságot és nehézséget okoz, de ő nem létezik a királyságotokban.

Kérdés:
Ti gyerekek mit áldoztok fel a tudásnak ebben az áldozati tüzében?

Válasz:
Ti gyerekek nem szezámmagot és kölest áldoztok fel a tudásnak ebben az áldozati tüzében. Nektek mindent fel kell áldoznotok, amivel rendelkeztek, beleértve a testeteket is; vagyis az intellektusotoknak mindent el kell felejtenie. Csak azok a Brahminok gondoskodhatnak erről az áldozati tűzről, akik tiszták maradnak. Azok, akik tiszta Brahminokká válnak, azok, akik istenségek lesznek.

Ének:
Megtalálva Téged, mindent megtaláltunk. A föld és az ég mind hozzánk tartozik.

Om shanti.
A gyerekek eljöttek az Atyához. Csak amikor Őt biztosan felismerték, és Atyának hívják, jönnének el a gyermekek. Máskülönben nem jöhetnek el ide. A gyerekek megértik, hogy elmennek a korlátlan, testetlen Atyához. Az Ő neve Shiv Baba. Neki nincs saját teste. Senki nem lehet az ellensége. Itt, amikor ellenségeskedés van, megölik az uralkodót. Ghandit megölték, mert volt egy teste. Az Atyának nincs saját teste. Még akkor is, ha megpróbálnának megölni, az az egy lenne az, akinek a testébe belépek. Senki nem tud megölni, vagy megsebesíteni egy lelket. Én átadom a királyság szerencséjét azoknak, akik pontosan felismernek engem. Senki nem tudja elégetni annak a királyságnak a szerencséjét, és nem süllyedhet a tenger alá, nem számít, milyenek a körülmények. Ti, gyerekek eljöttetek ide, hogy igényeljétek az örökkévaló királyságotok örökségét az Atyától. Ott, a királyságban senki nem okoz szomorúságot, vagy teremt problémákat mások számára. Ott nincs senki, aki nehézségeket okozna. Ravan az, aki problémákat okoz. Ravant 10 fejjel ábrázolják. Ravant magában ábrázolják. Nem mutatják Madodrit (Ravan feleségét). Egyszerűen csak mondják, hogy ő volt Ravan felesége. Itt Ravan királyságában nehézségeitek vannak. Ott nincs Ravan. Az Atya testetlen. Őt senki nem ölheti, vagy sebesítheti meg. Ő benneteket olyanná tesz, hogy miközben egy testtel rendelkeztek, nem tapasztaltok semmilyen szomorúságot. Ezért követnetek kell egy ilyen Atya utasításait. Egyedül Baba a Tudás Óceánja. Senki más nem tudja átadni ezt a tudást. Elmagyarázza nektek minden szentírás lényegét Brahmán keresztül. Brahma Shiv Baba gyermeke. Az nem úgy van, hogy Brahma felmerült Vishnu köldökéből. Még akkor is, ha beszéltek a köldökről, ő Shiva lótuszszerű köldökéből merül fel. Ti is Shiva köldökéből merültök fel. Az összes többi kép helytelen. Csak az egy Baba igaz. Ravan igaztalanná tesz benneteket. Ez egy játék. Csak ti értitek meg ezt a játékot, hogy mikor kezdődik Ravan királysága, és az emberek folyamatosan hogyan buknak el mindaddig, amíg teljesen elesnek. Senki nem képes arra, hogy felmásszon. Azok, akik megmutatják az ösvényt az Atyához, még jobban a dzsungelba vezetnek benneteket, mert nem ismerik az utat az Atya otthonába, vagy a mennyországba. Minden guru hathajógi, akik lemondtak az otthonaikról. Baba nem késztet benneteket arra, hogy elhagyjátok az otthonaitokat. Ő azt mondja: Váljatok tisztává. A kumarok és kumarik tiszták. A Draupadik így kiáltanak: Baba, védjél meg bennünket. Mi tisztává akarunk válni, és Krishna földjére akarunk menni. A kumarik is így kiáltanak: Baba, a szüleink elkeseredést okoznak és megütnek minket. Azt mondják, hogy feltétlenül férjhez kell mennünk. Mielőtt a kumarik férjhez mennek, a szüleik meghajolnak előttük, mert önmagukat tisztátalannak és a kumarit tisztának tekintik. Így kiáltanak, ó Tisztító, jöjj el. Baba azt mondja: Kumarik, ne váljatok tisztátalanná, máskülönben majd sírnotok kell. Nektek meg kell védenetek önmagatokat. Baba eljött, hogy tisztává tegyen benneteket. Baba azt mondja: Én eljöttem, hogy átadjam nektek a mennyországotok örökségét. Ezért, tisztává kell válnotok. Ha tisztátalanná váltok, a tisztátalanság állapotában fogtok meghalni. Nem lesztek képesek megtapasztalni a mennyország boldogágát. A mennyországban nagy az élvezet. Ott paloták vannak, gyémántokkal és ékkövekkel kirakva. Ugyanaz a Ráde és Krishna később Lakshmivá és Narayanná válik, és így ugyanakkora szeretetnek kellene lennie Lakshmi és Narayan iránt is. Achcha. Az emberek szeretik Krishnát, de Rádét miért tüntették el? Megünneplik Krishna születésnapját azzal, hogy őt egy bölcsőben ringatják. Az anyák nagyon szeretik Krishnát, de nem szeretik annyira Rádét. Brahmát, akinek Krishnává kell válnia, sem imádják olyan nagyon. Ők sokat imádják a Világanyát (Jagadambát). Ő Saraswati, Brahma lánya. Csak Ajmirban van Adidév Brahmának egy temploma. Mama a tudás istennője. Ti megértitek, hogy ő is egy Brahmin. Ő nem a mennyország első istennője, és nem rendelkezik 8 karral sem. A 8 kart a templomában mutatják. Az Atya azt mondja: Maya királyságában nincs más csak hamisság. Csak az egy Atya, aki az Igazság, mondja el az igazságot azért, hogy az embereket istenségekké változtassa. Azzal, hogy történeteket hallgattatok azoktól a fizikai brahminoktól, elértétek ezt az állapotot. Most a halál előttetek áll. Baba azt mondja: Amikor a fa eléri a teljes lecsúszás állapotát a vaskor végén, van az, hogy én eljövök a ciklus átmenetében. Én nem jövök el minden korban. Nem inkarnálodom egy halban, egy krokodilban, vagy egy vaddisznóban. Én nem vagyok benne minden gabonaszemben. Ti lelkek sem vagytok ott minden gabonaszemben, és így én hogy lehetnék azokban? Ők azt mondják, hogy az emberi lelkek állatokba vándorolnak. Olyan sok faj van, azokat meg sem tudjátok számolni. Az Atya azt mondja: Én most helyes dolgokat magyarázok nektek. Most ítéljétek meg: Az helyes, hogy 8.4 millió születés van, vagy az hamis. Hogyan lehetne bármi igaz ebben a hamis világban. Csak az Egy igazsággal teli. Csak az Atya jön el, és különbözteti meg az igazat a hamistól. Maya mindenkit hamissá tett. Az Atya eljön, és mindenkit igazzá tesz. Most ítéljétek meg, kinek van igaza? Az összes gurutok igaz, vagy az egy Atya igaz? Az egy igaz Baba megalapítja az igazság világát. Ott nem történik semmi a törvény ellen. Ott senki nem kap mérget. Megértitek, hogy ti, Bharat lakói biztosan istenségek voltatok. Mi mostanra tisztátalanná váltunk. Az emberek így kiáltanak, ó Tisztító, jöjj el. A királyok, a királynők és az alattvalók mind tisztátalanok, és ezért imádják Lakshmit és Narayant. A tiszta királyok Bharatban léteztek. Most ők mindannyian tisztátalanná váltak. Ők imádják a tisztákat. Baba most eljön, és császárokká és császárnőkké tesz benneteket. Ezért, erőfeszítést kell tennetek. Nincs senki 8 karral. Lakshminak és Narayannak csak két karja van. A képmásokon Narayant csúnyának és Lakshmit szépnek ábrázolják. Hogyan lehet az egyik tiszta, és a másik tisztátalan. Tehát, a képek hamisak. Az Atya elmagyarázza: Mindkettő, Ráde és Krishna is szépek voltak. Aztán azzal, hogy a kéjvágy máglyájára ültek, mindkettő csúnyává vált. Az egyik nem lehet csúnya, és mégis együtt van azzal a másikkal, aki szép. Krishnát shyam sundarnak is ábrázolják (a csúnya és szép). Rádét miért nem hívják shyam sundarnak? Miért van különbség? Egy párnak ugyanolyannak kellene lennie. Ti most a tudás máglyáján ültök, és így miért mentek és ültök a kéjvágy máglyájára? Késztessétek a gyermekeitek arra, hogy megtegyék ezt az erőfeszítést. Mi a tudás máglyáján ülünk, így miért akartok a kéjvágy máglyájára ülni? Ha a férj veszi a tudást és a feleség nem, akkor ez vitát okoz. Ebben az áldozati tűzben sok akadály van. Ez a tudás olyan hatalmas. Rudra ezen áldozati tüze abban az időben kezdődött, amikor Baba először eljött. Ti nem válhattok istenségekké mindaddig, amíg nem váltok Brahminokká. Annak érdekében, hogy egy tisztátalan shrudrából egy tiszta istenséggé váljatok, nektek egy Brahminná kell válnotok. A Brahminok azok, akik gondoskodnak egy áldozati tűzről. Nektek ebben az áldozati tűzben tisztává kell válnotok. Ugyanakkor, nem kell kölest, szezámmagot gyűjtenetek, mint más embereknek. Az emberek a nehézségek idején készítenek egy áldozati tüzet. Azt gondolják, hogy Isten is egy ilyen áldozati tüzet készített. Az Atya azt mondja: Ez a tudás áldozati tüze, amibe egy áldozatot tesztek. Nektek mindent fel kell áldoznotok, beleértve a testeteket is. Nincs szükség arra, hogy abba pénzt tegyetek. Abban mindent áldozzatok fel. Ott van erről egy történet: Daksha Prajapita egy áldozati tüzet készített. Csak egy Prajapita Brahma van, tehát, Daksha Prajapita honnan jött el? Az Atya megteremti ezt az áldozati tüzet Prajapita Brahmán keresztül. Ti mindannyian Brahminok vagytok, és egy örökséget kaptok a Nagyapától. Azt mondjátok, hogy eljöttetek Shiv Babához Brahma címén. Ez Shiv Baba postafiókja. Amikor egy levelet írtok, azt írjátok: Shiv Babának, Brahma címén. Baba ebben az egyben él. Ezek a Brahminok mind tudást és jógát tanulnak azért, hogy tisztává váljanak. Ti azt nem mondjátok, hogy mi tisztátalanok vagyunk. Mi tisztátalanok vagyunk, de a Tisztító tisztává tesz minket. Azon emberi lények közül egyik sem tiszta és ezért elmennek, hogy megfürödjenek a Gangeszban. Ti most tudjátok, hogy csak Baba, a Satguru tisztít meg minket. Az Ő shrimatja az: Gyerekek, az intellektusotok jógáját csak velem kapcsoljátok össze. Ha akarjátok, elmehettek azokhoz a gurukhoz, vagy követhetitek az utasításaimat. Ítéljétek meg önmagatok, a tiétek egyedül az egy Atya, Tanár és Satguru. A korlátlan Atya azt mondja minden emberi lénynek: Váljatok lélek-tudatossá. Az istenségek lélek-tudatosak. Itt senki nem rendelkezik ezzel a tudással. A sannyasik azt mondják, hogy egy lélek a Legfelső Lélek, hogy egy lélek elmerül a brahm elemben. Azzal, hogy ilyen dolgokat hallgattatok, ti olyan boldogtalanná és romlottá váltatok. Azok romlottak, akik mérgen keresztül születnek. Ravan királyságában mindenki korrupt tetteket hajt végre. Aztán az Atyának el kell jönnie, hogy gyönyörű virágokká tegyen benneteket. Ő csak Bharatba jön el. Az Atya azt mondja: Én nektek tudást és jógát tanítok. 5.000 évvel ezelőtt is ezt tanítottam nektek, és a mennyország mestereivé tettelek. Most újból azzá teszlek benneteket. Én folyamatosan eljövök minden ciklusban. Ennek nincs eleje vagy vége. A ciklus forog. A teljes pusztulás nem kérdéses. Ebben az időben, ti gyerekek feltöltitek a kötényeiteket a tudásnak ezen örökkévaló ékszereivel. Azt mondják, hogy Shiv Baba az, aki feltölti a kötényünket, vagyis, megfújja a kagylókürtöt és feltölti a kötényeinket. A tudás ott marad az intellektusotokban. A lélek fel van töltve a szanszkarákkal. A lélek az, aki tanul és egy orvossá, vagy egy mérnökké, vagy egy ügyvéddé válik. Most ti lelkek mivé fogtok válni? Azt mondjátok: „Baba, igényelni fogjuk az örökségünket és Lakshmivá és Narayanná válunk” A lelkek biztosan újjászületnek. Ezek a dolgok megértést kívánnak. Csak suttogjatok néhány szót valaki fülébe. Te egy lélek vagy. Emlékezz Shiv Babára, és megkapod a mennyország királyságát. Ez ilyen könnyű. Csak az egy Atya mondja el az igazságot. Ő mindenkinek megváltást ad. Mindenki más hazugságokat mond és elhozza a degradációt. Azokat a szentírásokat mind később készítették el. Bharatnak csak egy szentírása van, és az a Gita. Az emberek azt mondják, hogy azok az idők emlékezete óta folytatódnak, de mióta? Azt gondolják, hogy a világ több százezer éve folytatódik. Achcha. Ti gyerekek szőlőt hoztok Babának. Gyerekek, ti azt elhozzátok, és ti vagytok azok, akik azt megeszitek. Nem én eszem meg. Én abokta vagyok (túl a cselekedet gyümölcsének megtapasztalásán). Én az aranykorban palotákat építek nektek. Itt is én új palotákat adok, hogy abban tartózkodjatok. Én egy régiben maradok. Az a Baba csodálatos. Ő az Atya, és a vendég is. Ha nekem Bombayba kellene mennem, ők egy vendégnek hívnának engem. Az az Egy a legnagyobb Vendég az egész világon. Számára nem tart hosszú ideig, hogy eljöjjön és elmenjen. Ő a csodálatos Vendég. A messzi föld Lakója eljött az idegen földre, ezért Ő a Vendég. Ő eljön, hogy gyönyörű virágokká tegyen benneteket, hogy átadja az örökségeteket, és kagylókból gyémántokká változtasson. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1) Szívjátok önmagatokba a tudás örökkévaló ékszereit és fújjátok meg a kagylókürtöt. Mindenkinek adjátok át a tudásnak ezeket az ékszereit.

2) Értsétek meg a különbséget az igazság és hamisság között, és kövessétek az Igazságot. Ne kövessetek el semmilyen tettet a törvény ellen.

Áldás:
Legyetek állandóan erőteljesek, és vessetek véget minden haszontalanságnak azzal, hogy elfoglaltan tartjátok az intellektusotokat.

Azok, akik használják az intellektusukat elfoglaltan tartani módszerét, állandóan erőteljesek. A könnyű módszer, hogy véget vessetek az összes haszontalanságnak és erőteljessé váljatok, hogy állandóan elfoglaltak vagytok. Ezért, ugyanúgy, ahogy minden reggel elkészítitek a napi időbeosztást, készítsetek egy időbeosztást, hogy elfoglaltan tartsátok az intellektusotokat: Ebben az időben megőrzöm ezt az erőteljes gondolatot az intellektusomban, és véget vetek az összes haszontalanságnak. Ha elfoglaltak vagytok, Maya messzire el fog menni.

Slogen:
Annak érdekében, hogy elfelejtsétek a szomorúság világát, maradjatok állandóan elveszettek Isten szeretetében.